ICOPAL PRISEN. Udstillingskatalog. Kunstakademiets Arkitektskole 31. oktober -15. november 2013 / Arkitektskolen Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICOPAL PRISEN. Udstillingskatalog. Kunstakademiets Arkitektskole 31. oktober -15. november 2013 / Arkitektskolen Aarhus 20.-29."

Transkript

1 ICOPAL PRISEN Udstillingskatalog Kunstakademiets Arkitektskole 31. oktober -15. november 2013 / Arkitektskolen Aarhus november 2013

2 FORORD 1 3 I år er det 14. gang arkitektskolerne og Icopal hylder en Icopal Pris-vinder, og aldrig før har der blandt deltagerne været en større tendens i retning mod at løse samfundsproblemer som fx klimaforandringer via arkitekturen. Der har længe været talt meget om bæredygtigt byggeri, og vugge til vugge-tankegangen er ikke ny. Men ofte har man fornemmet, at mange af de gode og velmente hensigter blot er blevet ved tanken. Derfor er det opløftende at se, hvordan den kommende generation af arkitekter favner disse udfordringer og gør den dybe indsigt i samfundsproblemerne, de har, til en del af deres kompetencer, og forhåbentlig materialiserer denne indsigt sig i det nybyggeri, vi kommer til at se i de kommende år. nu også er blevet kendt som en karrierefremmer, er bare et ekstra plus. Vi er stolte over at kunne være en medvirkende faktor til, at de kommende arkitekter får et solidt rygstød i deres karrierestart. Søren Drewsen Group Managing Director Icopal Region North Det er en stor glæde, at arkitektskolerne fortsat bakker uforanderligt op om Icopal Prisen, og om missionen om at øge bevidstheden omkring den 5. facades betydning i byggeriet. At Icopal Prisen 4 1. Marte Lyngaas / Mødepunktet i byrummet 2. Simeon Østerlund Nielsen og Thomas Andreas Bevan / Det hybride møde 2 3. Anders Liisberg / Det tabte land og et gæstgiveri 4. Mette Bonde Romme / The Paper hybrid

3 Icopal PRISEN 2013 ICOPAL PRISEN Icopal Prisen gives til en studerende, der i et studieprojekt på overbevisende måde har illustreret tagformens og tagkonstruktionens betydning for en bygnings arkitektoniske udtryk og rumlige udformning. Icopal Prisen bliver uddelt hvert andet år til særligt talentfulde arkitektstuderende fra arkitektskolerne i København og Aarhus. Konkurrencen, der blev stiftet i 1986 sammen med landets to arkitektskoler, er den ældste og mest prestigefyldte pris blandt arkitektstuderende. Icopal Prisen har til formål at fremme unge arkitekters forståelse af den 5. facades betydning for en bygnings arkitektoniske udtryk og rumlige udformning. DOMMERKOMITÉ 2013 Arkitektskolen Aarhus Lektor, arkitekt MAA Lena Kondrup Sørensen Stud.arch. Line Pedersen Kunstakademiets Arkitektskole Studielektor, arkitekt MAA Frans Drewniak Stud.arch. Tobias Bisgaard Udpeget af Akademisk Arkitektforening Rubow Arkitekter A/S Partner, arkitekt MAA Susanne Hansen C.F. Møller Arkitekter A/S Partner, arkitekt MAA Mads Mandrup

4 Dommerbetænkninger 1. præmie Icopal Prisen kr Det tabte land og et gæstgiveri Anders Liisberg-Larsen Kunstakademiets Arkitektskole - afd. 10

5 Icopal PRISEN 2013 Det tabte land og et gæstgiveri anviser på forbilledlig vis, hvordan et arkitektonisk, landskabeligt og klimatilpasset helhedsgreb kan transformere eksisterende forhold i det danske landskab og øge dets rekreative værdi i udkantsdanmark. Et eksempel på dette er et område på ca. 350 ha lavvandet kyst lagune i det nordfynske vadehav, ved Gyldensteen på Nordfyn. I 150 år har man drænet til landbrugsjord med dæmninger og pumpesystemer, som i dag efterlader jorden udpint og truet af kommende havvandsstigninger. En konsekvens heraf er ruinøse, mennesketomme gårdsamfund. I et lille udsnit af dette område finder årets Icopal Pris-vinder sit stof og stedbundne potentiale til en arkitektonisk bearbejdning. Projektet evner at diskutere de igangværende konflikter i området i forhold til at turde pege på naturgenopretningsløsninger, der gør andet og mere end at slette gennem nedrivninger og udviske stedets oprindelige landskaber. Det tabte land og et gæstgiveri sætter fokus på denne problemstilling ved at anvise en genopretningsstrategi, der tager fat i eksisterende bygninger i området, som er forbundet med stedets landskabshistorie. Disse genanvendes i en ny sammenhæng funktionelt såvel som arkitektonisk. Det konkrete udgangspunkt for naturgenopretningen består af et samlende bygningsanlæg. En halvt nedrevet bondegård, Eriksholm, som foreslås omdannet til forskningscenter og gæstgiveri, en eksisterende pumpestation omdannet til en spejlbrønd, og stedets gamle pumpemølle udnyttes som stedets nye udkigstårn. Rundt om gården bearbejdes landskabet med en svag terrænhældning, der fremtidssikrer mod de oversvømmelser, der forventes at ramme området ved de kommende års havstigninger. Det samlede anlæg fremstår skulpturelt og fortættet i det flade, nye vådlandskab og skaber med sine nye, markante, pyramideformede tage en åben

6 Dommerbetænkninger minimalistisk og renset, blottet for unødige påhit. Man fornemmer i stedet en fascination og tydelig fortolkning af den ordinære bondegårds arkitektur, der gennem begavet transformation evner at komplimentere og forstærke oplevelsen af et omskifteligt landskab. Den domineres af himmel og horisont, som opleves mest intenst i slippet mellem et skulpturelt formet tag og dets base. Her er der skabt plads til fordybelse og tid til de lange kig - ud såvel som ind i stedets sjæl. Anders Liisberg-Larsen kontaktflade til den omgivende natur. Hele vejen rundt om kompleksets kant bidrager det stærkt som stedets signatur. Hvor den oprindelige firelængede gård førhen lukkede naturen ude, får den nu lov til at bevæge sig ind på gårdspladsen mellem de nye bygninger. Bebyggelsen ligger løsrevet i en åben og fleksibel struktur og huser bl.a. laboratorier og forskerboliger. Et gæstgiveri og en restaurant finder man også, så offentligheden kan få lov at komme indenfor. Bebyggelsens markante tagformer er det styrende hovedprincip for projektets arkitektur og fremstår som en tydelig iscenesættelse i området. I samspil med den subtile, landskabelige bearbejdning i og omkring gårdskomplekset skaber de en original arkitektur, der evner at binde nye og gamle bygninger sammen til et hele. På mange måder henleder det afklarede hovedanslag opmærksomheden på Utzons arkitektur, der ofte hentede sin inspiration fra historiske bygningsanlæg i et stemningsmæssigt og afklaret sammenspil med stedets landskab. Men hvor nærstudier af naturens konstruktive principper ansporede til fuldintegrerede bestanddele i Utzons konstruktive univers, er arkitekturen i gæstgiveriet i det nordfynske nærmest skabt med et asketisk afsæt. Her fremstår de konstruktive principper og den overordnede formgivning En samlet dommerkomite applauderer og tildeler årets Icopal Pris for et på en gang poetisk, nyskabende, samfundsrelevant og engagerende forslag. Et forslag, der tør forholde sig kvalitativt og æstetisk til et landskab og dets eksisterende bebyggelser i forandring, og som stadig fortæller historien og bekræfter dets relevans for landskabets historie.

7 Icopal PRISEN præmie kr Translating Providéncia Mikkel Lang Mikkelsen Arkitektskolen Aarhus - Studio Making Architectural Design Projektet er en kulturskole, der, udover at uddanne unge fra favelaen, fungerer som talerør for befolkningen i det omgivende slumkvarter. Skolen skal derudover give turister mulighed for at opleve favelakultur, og herigennem generere indkomst til lokalsamfundet. Projektet introducerer en strategi for samfundsmæssig transformation i Rio i forhold til at udvikle opkvalificerende tiltag i favelaerne. Favelaerne er karakteriseret af økonomisk og bygningsmæssig armod og fremstår som uendelige, selvvoksede, snævre boligområder uden infrastruktur. Dommerne giver dette projekt 2. præmien for tilførslen af en dramatisk, klippeagtig byflade - en ny og kontekstuelt tilpasset struktur, hvorpå der i mere eller mindre permanent grad udspændes multifunktionelle membranoverdækninger. Overdækningerne introducerer et ny byhierarki ved at markere offentlige zoner/samlingssteder til kultur og fest i en bydel uden fysisk overskud. Vind, regn, sol og de mørke aftener i denne tropiske region indgår som væsentlige designparametre for overdækningernes funktionalitet. udgør membranen et stort lærred, hvorpå der kan kommunikeres gennem projektioner. Membranen knytter sig til strukturens byggesystem og er et konstruktivt element i sig selv. Projektet repræsenterer en modig og vellykket bearbejdning af taget i sin strippede, nøgne form. Taget bliver en slags katalysator for byliv og udgør et nytænkende eksempel på socialt bæredygtigt design, der læser og bearbejder en væsentlig problemstilling i en både identitetsskabende og elegant arkitektur. Designet giver bl.a. mulighed for at udnytte vandafledning som et æstetisk element. Derudover

8 Dommerbetænkninger 3. præmie kr Byens vand et anlæg i Svanemøllebugten Louise Dedenroth Høj Kunstakademiets Arkitektskole - afd. 10 Projektet forholder sig til overløbsvand, spildevand, regnvand og havvand dels i en landskabelig bearbejdning af et nyintroduceret landskab, dels i et forsænket bygningsmassiv i beton i landskabets møde med havet. I et skulpturelt greb favner bygningsmassivet med sine to arme et beskyttet uderum, hvor havbade som små forsænkninger i massens let skrånende plan og intime nicher som sprækker i massens arme danner et horisontalt indrammet og rekreativt opholdsrum. Vandrummet for overløbsvand derimod, ligger som et gigantisk udhulet void skjult, men tilgængeligt, i massens dyb, dramatisk belyst gennem et stort åbent okulus i massivets overflade. Projektet tildeles 3. præmien for sin vilje og evne til at integrere pragmatiske løsninger på Københavns vandudfordringer med en poetisk fortællekraft og sanselige oplevelser i mødet med vand i et konsekvent gennemført og smukt præsenteret projekt, hvor bygningsmassivets tag samtidig er gulv og beholder for badeanlæggets forskellige havbade og lysåbning for overløbsvandrummet.

9 Icopal PRISEN 2013 Hædrende omtale New Lohachara - A Dialogue between Man and the [Super]Natural Kirsty Badenoch Arkitektskolen Aarhus - Studio Smartcities Hædrende omtale Addition i et kulturlandskab - Udvidelse af Energimuseet ved Tange Sø Søren Bak-Andersen Kunstakademiets Arkitektskole - Kandidatprogram: KTR Projektet er det mest drømmende og udfordrende i forhold til idéen om den femte facade. De globale udfordringer om vand som ressource diskuteres i mødet mellem naturvidenskab og en gammel Venetiansk kultur bygget på vand. Projektet består af 2 dele: Den første del genopdager Venedigs regnvandsbrønde og foreslår at høste drikkevand hertil fra atmosfæriske tilstande i byens skylag. Den anden del tager udgangspunkt i de berømte Indiske stepwells (dybe trappeformede brønde) og skildrer en beboet verden under det hav, hvis vandstigning brønden hydroteknisk omsætter til energi og rent drikkevand. Superbrønden indrammer og fejrer fascinationen af himmelhvælvet i den tradition, som kendes fra den Venetianske billedkunst. Projektet, som er en udvidelse af energimuseet ved Gudenåen, fremstår som et grundigt og gennemført arbejde med særlig forståelse for det allerede eksisterende. Med et klart blik for forholdet mellem kultur og natur og for tradition og funktion fremstår projektet sikkert og overbevisende i sin helhed. Dette opleves blandt andet ved en tydelig materialeholdning og et konsekvent formsprog. Projektet opnår hædrende omtale for ved simple midler at skabe en klar relation mellem det oprindelige og de nye bygninger. Taget udgør i denne sammenhæng et særligt arkitektonisk element, der på én gang mimer de eksisterende bygningers fysiognomi og giver de nye bygninger hver deres særlige identitet. Projektet viser tydeligt, hvorledes fortolkningen af et traditionelt saddeltag kan skabe overraskende og smukke rumligheder. Projektet gives en hædrende omtale, fordi tanker og drømme har fået frit løb, og fordi de usædvanligt smukke tegninger lod ingen af dommerne uberørt.

10 Dommerbetænkninger Hædrende omtale The Paper hybrid - a regene ration of the fifth facade Mette Bonde Romme og Gunborg Martina Blom Arkitektskolen Aarhus - BA 2.+3.år, Unit D Hædrende omtale Mødepunktet i byrummet Marte Lyngaas Kunstakademiets Arkitektskole - afd. 3 Rammen for projektet er bydelen Williamsburg, Brooklyn - New York. The Paper Hybrid er et kulturelt centrum og boligprojekt, der iscenesætter forholdet mellem forbrug, produktion, lagring og genbrug af papir bl.a. med henblik på at reducere de massive lossepladser uden for byen. En struktur af mikroenheder breder sig ud på eksisterende hustage som svar på efterspørgslen efter billige boliger og tilføjer nye lag af grønne urbane rum. Der er tale om hybride strukturer med forskellige overlappende aktiviteter såsom urbane haver, genbrug, udstillinger og små virksomheder knyttet til forfattere, tryk af bøger og design af emballage. Aktiviteter, der vil bidrage til at fastholde den kulturelle udvikling, identitet og mangfoldighed i bydelen Williamsburg. Projektet gives en hædrende omtale, fordi det foreslåede nye taglandskab synes oplagt i forhold til bydelens sammensatte bebyggelse og kultur, og fordi taglandskabets femte facade er tænkt som en del af oplevelsen fra den højbane, der forbinder bydelen til Manhattan. Nordhavns nye kulturhus skal være en attraktor for den nye bydel. Ethvert byområde, nyt som gammelt, er afhængig af et byliv, der er medvirkende til at skabe stedets identitet og tiltrække de lokale, nye beboere og folk udefra. Kulturhuset er udformet som en bygning/ byplads, der skal ses, huskes og bruges og samtidig medierer og iscenesætter havnens store skala, materialerne, de efterladte strukturer og bydelens fremtidige funktioner. For at fremhæve og bevare spændingen imellem byrum og facader trækkes bygningen ned under jorden. Et neutralt ankomstrum i form af en lille glasboks er det eneste, der visuelt markerer sig på pladsen, mens øvrige funktioner fra kulturhusets indre kerne fremtræder som markeringer på pladsen. Dommerne tildeler dette projekt hædrende omtale, fordi bygningen forstærker Nordhavns kvaliteter uden at ødelægge og konkurrere. Oplevelsen handler om at blive ført ned under jorden. Forlade den store spændingsflade og blive overført til et overvældende, åbent, inviterende areal med rum i rum og direkte kontakt til vandet.

11 Icopal PRISEN 2013 Hædrende omtale I spændingsfeltet mellem det øvre og det nedre Idunn Hylland og Sigrid Gilberg Arkitektskolen Aarhus - BA 2.+3.år, Unit F Hædrende omtale Det hybride møde Simeon Østerlund Nielsen og Thomas Andreas Bevan Arkitektskolen Aarhus - BA 2.+3.år, Unit B Projektet udgøres af en gridstruktur som urban ramme om en hybrid mellem offentlige, allerede eksisterende programmer, et kollegium samt rum for bevægelse og ophold. Et organisk formet bevægelsesforløb i gridstrukturens centrale del forbinder bygningens forskellige programmer og kulminerer i tagetagens udsigtsplatform med café, bibliotek og have. Programmernes forskydninger op gennem strukturens periferi danner rum og mellemrum, der gør oplevelsen af bygningens 5. facade forskellig, alt efter hvor i bygningen man befinder sig. Bygningens tag bliver både det udfyldte grid, det åbne grid og bevægelsesforløbet igennem bygningen. Projektet arbejder med mellemrummet som tema i den bymæssige kontekst latinerkvarteret, Aarhus og ydermere mellemrummet, som opstår i den vertikale forbindelse mellem rummet underneden og oven over byen. Sitets ukendte rum og historie fremhæves via bearbejdningen af en eksisterende bunker, som danner ramme for en underjordisk vinbar. Projektet opnår hædrende omtale, fordi tagfladen hertil fungerer som et lille landskab, et terrasseret opholdssted i gadeniveau med lysskakter ned til de usynlige rumligheder i vinbaren. Oven over gadeniveauet etableres en let og lys overdækning, som iscenesætter og indrammer scenariet nedad og retter fokus opad mod himmellyset. Gennem et studie med vinduets potentialer som udgangspunkt skabes nye grænser, åbninger og zoner under, på og over byen. De forskelligartede tagflader skaber interessante og varierende stemninger, som på enkel vis kan bringe stor kvalitet og drage opmærksomhed mod det hemmelige og kompakte kontra det åbne og porøse. De mange lag af oplevelser bliver en poetisk historiefortælling, som berører den særlige stedskarakter og skaber en spændende dynamik, og man fornemmer de studerendes ønske om skærpelsen af disse skjulte og særlige rumligheder i byrummet, som vi alle sammen omgiver os med, men ikke ser. Projektet opnår hædrende omtale for sit interessante, konceptuelle og kontekstuelle bud på et vibrerende møde mellem struktur og rum, offentlig og privat, natur og by, materialitet og immaterialitet, en arkitektonisk vibration, der overbevisende understøttes af projektets grafiske fremstillingsform. Taget bliver både noget, der er over én, omslutter én, og noget man befinder sig i, det er den visuelle og fysiske membran, som griddet danner på én gang både dets afgrænsning og opløsning.

12 Icopal Danmark a/s Lyskær Herlev Tlf: Fax: icopal.dk Virksomhedsprofil Icopal er Europas førende leverandør af produkter til beskyttelse af bygninger og konstruktioner, herunder især tagløsninger, og Nordens førende entreprenør virksomhed indenfor tag- og lukningsentrepriser. Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er en dansk koncern med en omsætning på mere end DKK 7,5 milliarder og medarbejdere. Vi har 35 produktionssteder og mere end 95 kontorer i Europa, Nordamerika og Asien.

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 UDSTILLINGSKATALOG Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 Arkitektskolen Aarhus 10. -17. november 2011 FORORD I år er det 25 år siden Icopal Prisen så dagens lys, og når vi spørger os selv

Læs mere

4 havne på Bornholm dommerbetænkning

4 havne på Bornholm dommerbetænkning Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/20137 11/83127 45/20137 17/90100 5/41082 37/51273

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. kan VI tegne et nyt land?

Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. kan VI tegne et nyt land? Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg kan VI tegne et nyt land? Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg kan VI tegne et nyt land? Indhold 5 Forord

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN

ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN BO VIS OS HVORDAN VI SKAL TÆT ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN Arkitekturudvalget FRA PROGRAMFILMEN FORORD Vis os hvordan vi skal bo tæt er titlen på konkurrencen

Læs mere

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 >

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 > Troldtekt Kontor og erhverv inspiration Kreativt miljø på Holmen side 8 > Jacob Jensen design: Smuk ramme om verdensberømt design Tectura i Brøndby: Fabrikkens forvandling Kanonbådsskurene: Kanonbådsskure

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Gode rammer for livet

Gode rammer for livet arkitektur Gode Arkitektur for Kolding Kommune 2013 arkitektur Gode Med vores centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Når vi har vækst, kræver

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om

Læs mere