ATHEN, HANSEN OG DEN BÆRENDE YDERVÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATHEN, HANSEN OG DEN BÆRENDE YDERVÆG"

Transkript

1 ATHEN, HANSEN OG DEN BÆRENDE YDERVÆG Et studie i bybygning og græsk klassicisme. Rapport. Det danske Institut i Athen, vinteren Robert Mogensen, Arkitekt MAA MDL

2 ATHEN, HANSEN OG DEN BÆRENDE YDERVÆG Et studie i bybygning og græsk klassicisme. Rapport fra et ophold på Det danske Institut i Athen, vinteren Af Robert Mogensen, Arkitekt MAA MDL Formål og projekt Formålet med mit projekt i Athen har været at give et direkte sanset og umiddelbart opfattet billede af arkitektbrødrene Christian og Theophilus Hansens bygnings- og byplanmæssige virksomhed i Athen i årene efter den græske frihedskrig. Projektet skulle udmøntes ved hjælp af tegninger, fotos og korte tekststykker med henblik på udgivelse af en billedbog, udarbejdelse af artikler og afholdelse af foredrag om bybygning og græsk klassicisme samt udstilling af mine tegninger og fotos. Metode På baggrund af litteraturstudier og kortlægning af Hansenlokaliteter besøgtes alle bygninger, bygningsrester og -fragmenter i Athen og omegn, hvor de to brødre havde haft ansvaret for eller større eller mindre indflydelse på det foreliggende byggeri. På baggrund af besøgene blev stederne og husene fotograferet og sidenhen opsøgt med henblik på at tegne frihåndsskitser og farvelagte prospekter. Efter at have brugt en måneds tid på at skildre Hansenbrødrenes arbejder, stod det mig klart, at projektets ide skulle gentænkes og udvides til at omfatte græsk klassicisme som helhed og ikke alene det danske bidrag. Herefter blev andres bygningsværker indføjet i mit arbejde uden hensyn til ophavsmanden. Udvælgelsen beroede alene på kvaliteten af de pågældende bygningers arkitektur og deres bidrag til bybilledet. Mine kriterier for at vælge de pågældende bygninger tog således først og fremmest udgangspunkt i arkitektur og byrum og i mindre udstrækning i kulturhistoriske aspekter. Byrum skal forstås som udsagn om principper for bygningers indbyrdes relationer, herunder voluminer og formsprog, der medvirker til at skabe rumlig orden og bymæssige sammenhæng. Endelig blev emnekredsen udvidet med antikke og byzantinske værker, idet disse er helt afgørende for forståelsen af Athens arkitektoniske profil.

3 Med det reviderede udgangspunkt blev projektet spidset til, og arbejdstitlen kunne omformuleres til overskriften Athen, Hansen og den bærende ydervæg, som var mere dækkende for indholdet. Den bærende ydervæg henviser foruden til klassicismens konstruktive princip også til husenes fysiske prægnans, hvor den arkitektoniske virkning baseres på bygningernes krop og materialernes stoflighed. En arbejdsdag En typisk arbejdsdag forløb som regel efter det samme mønster. Op klokken ca. 7 om morgenen: Toilette, gymnastik og morgenmad. Ved 10-tiden drog jeg i felten med mine tegnesager i rygsækken og min tegneblok og klapstol under armen. Efter at være kommet frem til dagens emne eller emner, så jeg anlægget eller bygningen efter i sømmene og fandt den bedste vinkel, hvorfra jeg kunne omfatte karakteren af det samlede kompleks. Alle tegninger er færdiggjort på stedet. Ikke noget med at pudse efter, når jeg var hjemme igen. Alle tegninger er lavet med blæk direkte på papiret. Ikke noget med at slå tegningen op i blyant og eftertegne med blæk. Det vil sige, at fejl og rettelser altid kan ses på mine tegninger. En tegning tager et par timer at lave. Min dagsproduktion var en til to tegninger. Når jeg var færdig med at tegne, var jeg godt stiv i kroppen af den umage siddestilling. Hjemme igen hen på eftermiddagen, lavede jeg frokost, som jeg ofte nød på tagterrassen med et glas græsk hvidvin og i selskab med min nabo, billedkunstneren Bodil Brems. Efterfølgende lidt orientering om verdens gang på nettet, skrive og sende mails til venner og bekendte, evt. en lille lur. Hen på aftenen madlavning eller spise ude. Senere på aftenen læsning eller en tur i byen: Teater, film, udstilling, café eller andet. Sådan cirka forløb en normal dag. Unormale dage kunne være tegningsløse udflugter i omegnen, deltagelse i konferencer, samtaler med diverse bekendte, møder af enhver art, museumsbesøg eller almindelig flaneren i byen. Produktion Jeg lavede i løbet af mit 3 måneders ophold farvelagte tegninger i A3 format samt omkring 1000 fotooptagelser. Efter en lidt famlende start fandt jeg mig til rette i en tegningsform, som jeg selv synes yder emnerne retfærdighed. Mine tegninger er først og fremmest afbildninger af bygninger, huse og byområder, hvor man kan se, hvad de forestiller. Men mit temperament afslører sig selvfølgelig altid, selvom jeg har forsøgt at være tro mod objektet.

4 Det at tegne sætter mig i en ganske særlig stemning af høj koncentration og næsten symbiotisk forbundenhed med det tegnede emne. En form for kontemplation, hvor tiden står stille på trods af uro, larm og bilstøj, idet samtlige tegninger er udført på stedet uanset omstændighederne. Alle tegninger er udført med en 0,6 mm tyk, lysægte spritpen. Det vil sige, at detaljeringsgraden er relativ beskeden. Fotografierne var i begyndelsen af mit ophold tænkt som et redskab til at fastholde erindringen om bestemte lokaliteter, så jeg sidenhen kunne genkalde mig stederne og vurdere deres relevans for en senere tegningsmæssig fordybelse. Da fotografiet er et hurtigt medie var denne huskeseddels funktion meget nærliggende. Men fotografiet kan naturligvis meget mere end blot være en måde at erindre på. Af de over 1000 optagelser som jeg foretog, har mange haft det græske klassicistiske hus som emne. Altså fotografiet anvendt som dokumentation. Andre fotos har søgt at indkredse forfaldet og den tilsyneladende ligegyldighed, som meget ofte præger forholdet til den klassicistiske bygningsarv. Endelig har jeg anvendt fotografiet som en supplerende bemærkning eller undersøgelse af de tegnede huses konstruktioner, former, detaljer og materialer. Studie Mit studie var fra starten at søge at gengive en sanset oplevelse af de to arkitektbrødres arbejder. Dette blev som anført sidenhen udvidet til at omfatte hele den pågældende periodes arkitektoniske administration af den hastigt voksende hovedstad. Det blev efterhånden mit egentlige ærinde, at skildre den unge hovedstad klædt i nyklassicisme eller græsk klassicisme. Athen som hovedstad fremstod således i de første godt 100 år af sin levetid som en helstøbt udformet by, der bygningsmæssigt hvilede i ensartede bygningsformer og -udtryk, der gav byen en klar arkitektonisk profil på trods af de mange forskellige funktioner, som de enkelte huse og bygninger skulle rumme. Fra ydmyge boliger til borgerhuse og paladser fra banegårde og markedshaller til museer, læreanstalter og kongeslot. Altid genstand for det samme bygningsmæssige vokabular - et tema der blev gennemspillet med utallige variationer. Denne bybygningsmæssige helhed er lidt efter lidt blevet opløst. Nybyggeriet efter 2. Verdenskrig er således opført i modernistiske gevandter. Klassicismen var efter krigen kommet i miskredit, ligesom den traditionelle udformning af byen med gader, torve og pladser heller ikke længere kunne klare presset for det modernistiske krav om utilitarisme og

5 industriel hensigtsmæssighed. Fra da af blev den store udvidelse af byen iklædt et ensartet udtryk af prefabrikerede huse, hvor gadefacaden er horisontalt orienteret med de karakteristiske altanbrystninger, der spænder fra naboskel til naboskel. Et bymæssigt forhold fra den klassicistiske tid, der har overlevet den moderne transformation, er bygningshøjdernes ensartede plan, de 5-6 etagers huse og den karrébaserede organisation af byens plan. Det additive byvækstprincip er fastholdt og Athen virker ikke så fragmenteret som mange andre af de større europæiske byer, hvis forstæder og randbebyggelse fremstår som spredt byflimmer uden arkitektonisk orden og karakter. Til gengæld fremstår Athen mere kompakt og hårdt udnyttet end tilsvarende byer og hovedstæder. Eksempelsamling Nærværende rapport står ikke alene. Den forholder sig direkte til Eksempelsamlingen, uden hvilken rapportens indhold vil forekomme abstrakt og uunderbygget. Som anført har jeg lavet mellem 50 og 60 farvelagte tegninger. Kun et repræsentativt udvalg af disse er medtaget. Ikke alle de gengivne tegninger i Eksempelsamlingen ydes imidlertid retfærdighed, idet især farvegengivelserne ikke altid lever op til originalens farvestruktur og -nuance. Af de mange hundrede fotooptagelser, som jeg har lavet, er kun ganske få medtaget i Eksempelsamlingen. Her har udvælgelseskriteriet været at give eksempler på afbildningernes uddybende karakter, herunder undersøgelsen af klassicismens og antikkens formgivningsmæssige sikkerhed og rigdom. Hvad nu? Min intention er som nævnt at lave en billedbog, der ved hjælp af tegninger og fotos med afsæt i den græske klassicisme søger at gengive elementære byarkitektoniske principper. Herudover har jeg et ønske om at udstille mine billeder på forskellige relevante steder som arkitektskoler og fx på Athens bymuseum. Endelig ønsker jeg via artikler og foredrag at fortælle om danske arkitekters indsats i udlandet.

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole

Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Man burde hver dag høre lidt musik, læse et godt digt, betragte et smukt maleri og hvis det er muligt sige

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Evalueringsrapport for projekt MIL Multimodal læring på arbejdspladsen

Evalueringsrapport for projekt MIL Multimodal læring på arbejdspladsen 1 M u l t i m o d a l L æ r i n g Multimodal læring på arbejdspladsen 2 Multimodal læring på arbejdspladsen Af: Bent Saabye Jensen, Aase Holmgaard og Erik Arendal Layout og opsætning: Brian Langhoff, TimeLine

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere