D E S N Y H E D S B R E V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E S N Y H E D S B R E V"

Transkript

1 D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E Å R S K O N F E - R E N C E G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D A N - N E L S E R D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B Dansk Evalueringsselskab C/O Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: N Y B O G 5 K O N F E R E N C E 5 K O N F E R E N C E 6 Dansk Evalueringsselskab afholder som tidligere annonceret den september 2010 sin årlige evalueringskonference på Best Western Nyborg Stand. Der er igen i år stor opbakning til konferencen med mange tilmeldte. Har du imidlertid ikke nået at tilmelde dig, har du stadig chancen, eftersom der er enkelte ledige pladser. Tilmelding sker via DES hjemmeside Vær opmærksom på, at det også stadig er muligt at tilmelde sig postersessionen fredag den 10. september 2010, kl For dem der ønsker at overnatte på Hotel Nyborg Strand i forbindelse med konferencen, kan vi oplyse, at der stadig er ledige værelser. Reservation af værelser kan ligeledes foretages via vores hjemmeside. Der er lukket for tilmelding på følgende seminarer torsdag d. 9. september 2010: Heldagsseminar 1: Effektanalyser med process-tracing og kvalitativ metode ved Rasmus Brun Pedersen og Mads Leth Felsager Jakobsen, Institut for statskundskab, Århus. Seminar 7: Kvalitative interviews og fokusgrupper ved Gitte Sommer Harrits, Institut for Statskundskab, Århus Universitet og Carsten Strømbæk Pedersen, Servicestyrelsen. Heldigvis er der flere andre spændende seminarer, som det stadigt er muligt at tilmelde sig, men skynd dig da flere af udviklingsseminarerne kun har ganske få ledige pladser. I forhold til programmet er der enkelte ændringer vedrørende oplægsholdere: Parallelsession 1D: Regeloverholdelse eller fokus på resultater og effekter hvor står Rigsrevisionen? ved Mads Nyholm Jacobsen og Henrik Berg Rasmussen, Rigsrevisionen Parallelsession 2D: Forskningsevaluering udfordringer og metoder ved Tobias Høygaard Lindeberg og Anette Dørge Jessen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Parallelsession 3C: Aktiv formidling af evalueringsviden ved Eva Pallesen og Mia Lange fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Læs mere på vores hjemmeside:

2 Side 2 G Å - H J E M - M Ø D E Gå-hjem-møde tirsdag den 24. august 2010: Kommunekompasset - Et benchmarkingredskab der giver mening i praksis Tirsdag den 24. august 2010, kl i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Ved specialkonsulent Stinne Højer Mathiasen (KREVI) samt chefkonsulent Peter Bogh (KLK). Kommunekompasset er et forsknings- og praksisbaseret evalueringsværktøj, der måler og sammenligner forvaltningsprocesser og systemer i kommuner. Målingen giver kommunens topledelse et overblik over organisationens evne til at styre og udvikle kommunen. Kommunens stærke og svage sider afdækkes og giver et godt grundlag for at prioritere kommunens indsatsområder, hvilket er nødvendigt i en tid, hvor effektivisering står højt på den kommunale dagsorden. I Norge og Sverige har Kommunekompasset længe været anvendt og bidraget til arbejdet med kommunal udvikling og kvalitet. I Sverige, hvor man er længst fremme, har man bl.a. oprettet en hjemmeside, hvor målte og ikkemålte kommuner kan hente inspiration fra hinanden skl/. For nyligt har KREVI pilottestet Kommunekompasset i fem danske kommuner. Evalueringen var positiv. Evalueringsprocessen er overkommelig. Evalueringsresultaterne er brugbare i praksis. Formidlingen er let på den gode måde. Lange rapporter er erstattet af mundtlighed, spiderwebs og gode eksempler. Sådan lød nogle kommunernes vurderinger af redskabet. Som en kommunaldirektør meget direkte udtrykte det: Det er nok det bedste værktøj vi har, som er til rådighed p.t. i forhold til at få foretaget et slags helbredstjek. Derfor vil jeg også meget gerne prøve det igen om 1½- 2 år. Kommunekompasset er nu blevet taget op af KLs Konsulentvirksomhed (KLK), der fremover vil udbyde målingerne. Kom til gå hjem møde, hvor vi vil præsentere og diskutere Kommunekompasset Hvad er Kommunekompasset for en størrelse? Hvor kommer evalueringsredskabet fra? Hvordan foregår en kompasmåling i praksis? Hvad er det der giver dette benchmarkingredskab gode karakterer? Hvad kan Kompasset anvendes til i praksis? Hvad kan redskabet ikke? Redskabets fremtid i en dansk og skandinavisk sammenhæng? Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Evalueringsselskab. Tilmelding kan ske til sekretariatet senest tirsdag den 17. august 2010 på eller ved at følge dette link: k/gaahjemtilmelding.htm

3 Side 3 G Å - H J E M - M Ø D E Gå-hjem-møde fredag den 3. september 2010: Theory-based Stakeholder Evaluation Fredag den 3. september 2010, kl hos Servicestyrelsen, Skibhusvej 52b, 1. sal, lokale 1., 5000 Odense C. Ved Lektor Morten Balle Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet og Professor Emeritus Evert Vedung, Institutet för bostads- och urbanforskning & Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sverige. På dette gå-hjem-møde vil Balle Hansen og Vedung præsentere en ny tilgang til evaluering, som er en fusion af ideer fra programteoretisk evaluering og interessentevaluering. Balle Hansen og Vedung kalder den for "Theory-based Stakeholder Evaluation" eller kort og godt for TSE-modellen. TSEmodellen har væsentlige præciseringer og udvidelser i forhold til tidligere tilgange. Theory-based Stakeholder Evaluation består af fem trin. TSE-modellen giver fordele for evaluator såvel som andre interessenter hele vejen ned til frontmedarbejderen. Modellen giver retningslinjer for indsamling af data om de forskellige interessentgrupper i evalueringen. Modellen giver struktur til organisering, fortolkning og rapportering af evalueringsresultaterne for aktørerne. Desuden giver modellen solidt grundlag for anbefalinger til fremadrettet handling. TSE-modellen giver viden om interessenters interventionsteorier, hvilket muliggør, at ledelsen kan træffe kloge og fornuftige beslutninger. Men også andre aktører end ledere, kan opnå viden, inspiration og forståelse for hinandens perspektiver fra Theory -based Stakeholder Evaluation. Oplægget er baseret på en artikel om TSE-modellen, som bliver bragt i The American Journal of Evaluation. Evert Vedung og Morten Balle Hansen udgav i 2005 bogen "Fælles sprog i ældreplejens organisering. Evaluering af et standardiseret kategorisystem", Syddansk Universitetsforlag. Evert Vedung udgav sidste år sammen med Nils Hertting bogen "Den utvärderngstäta politiken. Styrning och utvärdering i svensk storstadspolitik", Studenterlitteratur. Tilmelding kan ske til sekretariatet senest onsdag den 16. august 2010 på eller ved at følge dette link: k/gaahjemtilmelding.htm.

4 Side 4 N Y E U D D A N N E L S E R P Å V E J Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udbyder i efteråret to nye kurser i evaluering rettet mod praktikere. Tanken med begge kurser er at give praktikere mulighed for at foretage nogle mere reflekterede valg omkring evalueringer ved at give dem kendskab til evalueringsteori. Med det formål at skabe evalueringer af højere kvalitet der bliver anvendt og gør en forskel. Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i cases i form af evalueringer der er gennemført i praksis. Som led i udviklingen af kurserne har EVA foretaget en research af hvilke målgrupper der er interesserede i kurset og hvor lang tid de i givet fald de i givet fald ville være parate til at afsætte til at lære noget om evalueringer. På baggrund af researchen har EVA skabt to forskellige kurser rettede mod to målgrupper. Det ene kursus retter sig mod bestillere og brugere af evalueringer. Altså typisk embedsmænd i stat, kommune og regioner der som led i deres arbejdsopgaver er ansvarlige for at der gennemføres evalueringer men hvor det kun er en mindre del af deres opgaver. Det er EVA s erfaring, f.eks. fra de udbud af evalueringer instituttet modtager, at udbyderne af evalueringsopgaver nogle gange kommer til at spænde ben for evalueringen og for den fremtidige brug af den med de valg de træffer. Formålet med kurset er at sætte bestillerne i stand til at håndtere en række problemer de ofte står overfor i forbindelse med evalueringer og styrke dem i at tænke i hvordan evalueringer kan blive brugt. konsulentydelser/kurser/ kursus-for-brugere-ogbestillere-af-evalueringer Det andet kursus er specifikt rettet mod uddannelsessektoren, og behandler evaluering bredt i forhold til uddannelse og undervisning, dvs. fra evaluering af den enkelte elev over klassisk programevaluering til akkreditering. Kurset introducerer til en teoretisk og praktisk forståelse for evalueringer, blandt andet metoder, design og evalueringsmodeller. Målet er igen at fremme reflekterede valg omkring evalueringer og fremme brugen af evalueringer. kalender/kursus-ianvendelsesorienteretevaluering

5 Side 5 N Y B O G Bogen Innovativ evaluering, som er skrevet af Malene Skov Dinesen fra Ineva og Camilla Kølsen de Wit fra Alexandra Instituttet er udkommet ved Dansk Psykologik forlag den 7. juni Innovativ evaluering handler om, hvordan man kan lave evalueringer, der driver innovation af praksis og giver mening for praktikerne i deres organisatoriske opgaver. Med afsæt i systemisk teori og praksis, Realistisk evaluering og Evalueringskapacitet har Innovativ evaluering fokus på blandt andet relationer, kontekst, refleksion og læring i praksis. Tilgangen har konstant opmærksomhed rettet mod formålet med evaluering, og hvordan evalueringen skaber reel indflydelse i de organisationer, de gennemføres i. Bogen indeholder cases fra folkeskoler, professionshøjskoler, sundhedssektoren, forvaltninger m.v., og henvender sig til alle aktører, der er involveret i evalueringer på samtlige niveauer i den offentlige sektor. Desuden har denne evalueringstilgang tætte relationer til ledelse, bl.a. med fokus på hvordan en evaluering kan være både dokumentation og afsæt for læring og udvikling i organisationen. Målet med Innovativ evaluering er at give evaluering tilbage til praksis, og forfatterne er optaget af at trække evaluering væk fra provefokus (bevise), hvor man ser på, om tingene virker, til improve-fokus (forbedring) hvor man sørger for, at de kommer til at virke. Bogen kan bestilles ved at sende en mail til Prisen er 298 kr. inkl. moms. K O N F E R E N C E Releasekonference: Innovativ evaluering Evaluering skal drive innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres organisatoriske opgaver. Evaluering skal skabe udvikling af praksis og ikke bare måle bagudrettet. Dette er i sin korteste form den helt centrale pointe med bogen Innovativ evaluering. Målet er at give evaluering tilbage til praksis og forfatterne er optaget af at trække evalueringer væk fra prove-fokus (bevise), hvor man ser på om tingene virker til improve-fokus (forbedring), hvor man sørger for, at de kommer til at virke. Den 26. august 2010 inviterer de to forfattere til bogen, Malene Skov Dinesen fra Ineva og Camilla Kølsen de Wit fra Alexandra Instituttet til konference om Innovativ evaluering. Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra forfatterne, øvelse med udgangspunkt i deltagernes egne evalueringsudfordringer samt workshops om praktiske værktøjer fra bogen. Som deltager får du: * indsigt i en ny tilgang til evaluering, der vil styrke dit daglige evalueringsarbejde og muliggøre en øget evalueringskapacitet * indblik i rammebetingelser for evaluering anno 2010 og hvorfor det er både nødvendigt og relevant at arbejde med fremadrettet og kontekstfokuseret evaluering, som en del af den organisatoriske hverdag * viden om de teoretiske rammer for Innovativ evaluering i tæt kobling til teoriens indflydelse på evalueringspraksis * inspiration til og øvelse i en række af de værktøjer, der kan bringes i anvendelse for at sikre udvikling igennem evalueringerne * bogen Innovativ evaluering Konferencen afholdes den 26. august 2010 kl til på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia (ved den gamle Lillebæltsbro) Pris: Kr kr. + moms. Prisen inkluderer bogen Innovativ evaluering, undervisning samt forplejning. Tilmeld dig på

6 Side 6 K O N F E R E N C E European Seminar Monitoring and Evaluation Methods for EU Funds: How to Measure the Success of Projects and Pro- grammes 16 th 17 th September 2010, Berlin To find detailed information on this seminar go to: user_upload/dateien/ seminars/ Brochure_S_224_Monitoring_a nd_evaluation_methods_for _EU_Funds_DM.pdf This practical seminar focuses on the proper monitoring and evaluation methodology. Experts give an overview on evaluation in the current programming period. The toolkit consisting of baseline indicators, impact indicators or result indicators will be introduced. Best practice and successful case studies from different Member States enrich the programme flow. For direct online registration simply go to: veranstaltungen/ veranstaltungsbuchung.html? tx_adveranstaltungen% 5bsuid%5d=728 Join the European Knowledge Network! YOUR SPEAKERS: Stanislaw Bienias, Head of National Evaluation Unit, Department of Structural Policy Coordination, Ministry of Regional Development, Poland David McKeown, Business Improvement Services in Invest, Northern Ireland Rob Whitehead, Head of Strategy and Business Planning, London Development Agency, United Kingdom Dr. Gerbrand van Bork, Senior Consultant Ecorys, The Netherlands

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V O K T O B E R 2 0 0 9 I D E T T E N U M M E R : D E S K O N F E R E N C E 2 0 0 9 V E L O V E R S T Å E T D E S Å R L I G E K O N F E R E N C E R E F E R A T A F G E N E R A L

Læs mere

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d. 14.-16. september

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Nr. 22 Februar 2009. Dansk EvalueringsSelskab

Nr. 22 Februar 2009. Dansk EvalueringsSelskab Nr. 22 Februar 2009 Dansk EvalueringsSelskab Side 1 Evalueringsnyt ændrer form Af Jesper Pedersen, redaktør, Dansk EvalueringsSelskab Dette nummer er sandsynligvis det sidste i rækken af i alt 22 nyhedsbreve,

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Kursuskatalog 2015 Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Velkommen til vores kursuskatalog om arbejdsmiljøuddannelsen 2015 Hos os står arbejdsmiljøet højt på dagsordenen. Vi er

Læs mere

Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit

Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit e S S e n S e n a f i n n o vat i v eva lu e r i n g DanSk PSykologiSk forlag E S S E N S E N A F I N N O VAT I V EVA LU E R I N G M A L E N E S K O V D I

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Folkeskolen med nye øjne 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Tryk: Vester Kopi Grafik: Wibroe, Duckert & Partners / Capteco A/S Udgivet maj 2006 Center for Politiske Studier

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering af en indsats med uklar teknologi og uklare mål: Udvikling af et evalueringsdesign

Evaluering af en indsats med uklar teknologi og uklare mål: Udvikling af et evalueringsdesign DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af en indsats med uklar teknologi og uklare mål: Udvikling af et evalueringsdesign - Illustreret med UNDP s 2015 Måls Kampagne som

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere