Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr Stor reportage fra Roskildeudstillingen Læs også: Erfarne folk glade for kurser Vandværker: Vi kan godt lide Tethys Bliv klogere på kunstgræsbaner Hygiejnezoner: Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk

2 SLÅ 2 FLUER MED 1 SMÆK med pumpeanlæg og GRM-overvågning fra Grundfos GRM GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT Simpel og effektiv pumpeovervågning via internet og GPRS Fordele ved overvågning af pumpeanlæg med GRM Energibesparende pumpeanlæg med den nyeste teknologi. Følg døgnprofiler for vandværket; opdag lækage/ændring i driftsmønster i tide. Enkel opsætning af alarmskema, som kan reagere over for fx niveau, tryk, indbrud. Online-adgang til real-time data over flow, tryk, strømforsyning og energiforbrug. Kontakt os for at høre mere: Salgsingeniør Poul Bøgelund, tlf Salgsingeniør Søren Andersen, tlf Tilbud og teknisk rådgivning inden for vandforsyning: Ring på tlf GRUNDFOS DK A/S CVR-nr.: grundfos.dk

3 Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg. Redaktion: Steen Sørensen, Pernille Weile, Susanne Witten, Niels Toftegaard, Mette Kingod. Redaktion afsluttet: 5. februar Layout: Mette Kingod. Tryk: Zeuner Grafisk. FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2014: Kr. 240,- (ex. moms). Opsigelse af Vandpost-abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2014 (ex. moms): 1/4 side: kr. 1/2 side: kr. 1/1 side: kr. Bagside: kr. Indstik: kr. Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDFformat. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat (bredde x højde): 1/1 side: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Indhold leder 4 Endnu flere kurser i 2014 kort nyt 6 Indberetning, Nyhedsbrev m.m. forsikring 9 Større solcelleanlæg dækket 11 Forsikring af havetraktorer og små køretøjer foreningsnyt 12 Nytårshilsen fra Region Nord 14 Nytårshilsen fra Region Midt 16 Nytårshilsen fra Region Syd 17 Nytårshilsen fra Region Fyn 18 Nytårshilsen fra Region Øst 21 Velbesøgt temamøde om blandt andet BNBO 22 FN s Internationale Vanddag: Vand og Energi 24 Valg til Teknisk Råd - tilbud til alle driftsansatte 27 Få hjælp til at skrive læserbreve 28 Udstilling: Rekord i Roskilde nyt fra sagsbehandlerne 30 Fjernaflæsning: Forbrugeren skal kende tidspunktet 32 BNBO: Fem anbefalinger til vandværker og kommuner 35 Jordvarme: Et hot debatemne 37 POLKA-værdier ingen dans på roser 37 Vejledning om kvalitetssikring i høring 38 Vandplaner og miljøministerens vandråd 43 SKAT præciserer: Vandafgift stiger mindre end først udmeldt kurser 44 Håndbogskurser ikke nok for driftsansvarlige 45 Erfarne vandværksfolk er glade for flerdageskurserne tethys 48 Ny version af Tethys lanceret: Passer nu til tablets og smartphones 50 Fire vandværker fortæller om Tethys artikler 53 Fusioner: Det er ikke størrelsen, der gør dét 55 Dengang pumperne kørte på diesel 59 Undgå post-forvirring: Få en gratis -adresse til vandværket 60 Usikkerhed om udvaskning fra kunstgræsbaner månedens vandværk 64 Hygiejnezoner på nyt Hesselager St. Vandværk nyt om navne 69 Nyt om navne i FVD Forsidefoto: Hesselager Vandværks formand Elo Nellemann (tv.) og bestyrelsesmedlem Claus Buch Hansen (th.) beundrer deres nye vandværk. Her er der også hygiejnezoner. Foto: Niels Toftegaard. Vandposten trykkes med miljøvenlige vegetabilske farver. 3

4 Endnu flere ku leder Aldrig har FVD afholdt så mange kurser. Det store antal drifts- og hygiejnekurser fortsætter i 2014, for vi må for alt i verden ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Og det må politikerne heller ikke, når vandsektorloven snart genforhandles var at spændende år det kan 2014 også gå hen at blive. AF OLE WIIL, LANDSFORMAND, FVD For at år siden forudsagde jeg i Vandposten, at 2013 ville blive et særdeles vigtigt år for os vandværksfolk. Jeg bilder mig ind, at jeg gættede rigtigt. Så mens vi stadig har det forgangne år i frisk erindring og forventningerne til det nye års begivenheder intakt, vil jeg dels se tilbage på 2013 og videre frem i Særligt to ting vil jeg hæfte mig ved: Det ene er den meget omtalte bekendtgørelse om kvalitetssikring, og det andet er føljetonen om vandsektorloven. Helt som ventet blev det i februar 2013 et krav fra myndighedernes side, at den driftsansvarlige person på et vandværk skal gennemføre et kursus i vandværksdrift og hygiejne på vandværker. Derudover er det nu også et krav, at vandværker over m 3 skal indføre kvalitetssikring forstået som kortlægning af arbejdsrutinerne, risikovurdering, handlingsplan og dokumentation for, at alt er i orden og at eventuelle problemer bliver løst. Masser af kurser Da bekendtgørelsen med kravene kom, havde FVD allerede afholdt de første kurser i netop drift og hygiejne, og Miljøministeriets formuleringer om kvalitetssikring og ledelsessystemer byggede i høj grad på råd og forslag fra FVD og vores serie af håndbøger. Det viser, at vi har fat i den lange ende, og at vi bliver anerkendt for dette. Det betød at efterspørgslen på vores drifts- og hygiejnekurser steg enormt, og derfor ansatte sekretariatet en kursusleder og satte turbo på at afholde så mange kurser som muligt. Trods en hektisk begyndelse synes jeg, at FVD s kurser fungerer godt og at dømme efter de mange positive evalueringer fra kursisterne er der også her stor tilfredshed. Det kommende år fortsætter vi det høje niveau på kursusfronten, da så mange vandværker som muligt skal have muligheden for at give den driftsansvarlige de rette kurser. Vi skal ikke hvile på laurbærerne Alligevel er disse nye og skærpede kursuskrav også faldet mange vandværksfolk for brystet, og som landsformand har jeg også fået en del kritiske spørgsmål til, hvorfor FVD ikke har sagt fra. Ofte møder jeg argumenter som, at vi jo har leveret vand i 100 år uden problemer, og at politikere og myndigheders indblanding bare gør vandet dyrere og arbejdet for bestyrelserne mere besværligt. Min påstand er, at hvis du og dit vandværk har leveret godt vand i 100 år, så har du ingen problemer med at leve op til disse nye krav. I bund og grund handler det om, at vores forbrugere skal have tillid til, at vi leverer rent drikkevand altid. Vi forventer jo også høj hygiejnestandard på slagterier, mejerier og andre fødevarevirksomheder, og den samme høje standard forventer forbrugerne af os vandværker. Selvstudiekurser Samtidig sker der jo hele tiden en udvikling på vandværksområdet, så derfor er det efter min opfattelse en god investering at tage på disse nye kurser, også selvom man har arbejdet med vand i mange år. I denne Vandpost kan du læse, hvordan flere erfarne vandværksfolk har fået ny og brugbar viden på drifts- og hygiejnekurserne. Samtidig anerkender vi, at mange erfarne driftsansvarlige er deciderede vandværkseksperter og løbende har fulgt med i udviklingen på området. Forudsat at man har kurserne i håndbog 4, 5 og 6 i bagagen er det derfor muligt at tage drifts- og hygiejnekurserne som selvstudie med en prøve bagefter, så vedkommende har papir på, at vandværket er i gode og kyndige hænder og hoved. Denne sikkerhed mener jeg, forbrugerne er i deres gode ret til at kræve. De første prøver i selvstudiekurserne foregår inden længe, og også her har der været stor interesse. Del din viden med Tethys Den anden del af kvalitetsbekendtgørelsen handler om ledelsessystemer som et værktøj til at sikre vandværket mod forurening. På udstillingen i Aars 2013 præsenterede FVD derfor det digitale ledelsessystem Tethys, som giver et overblik over vandværkets opgaver, 4 vandposten februar 2014

5 rser i 2014 dokumenterer at alt bliver udført til tiden, hjælper til at fejl registreres og rettes og at vandværket kan sikres, så risikoen for forureninger mindskes. Ved udgangen af året skal kravet om et ledelsessystem være opfyldt, så i hele 2014 vil du kunne høre mere om ledelsessystemer generelt og Tethys specifikt. På FVD s hjemmeside er der videoer om Tethys, og i både Vandposten, på udstillinger og til temadage i regionerne vil du få mulighed for at høre mere om Tethys. Teknisk Råd I 2014 får FVD et nyt udvalg, idet repræsentantskabet har besluttet at oprette Teknisk Råd, som skal bestå af medlemsvalgte repræsentanter blandt vandværkernes ansatte driftsfolk. Formålet med Teknisk Råd er at samle og bearbejde viden og erfaringer om alle tekniske spørgsmål i vandsektoren, samt at udbrede denne viden og løsningsforslag til alle medlemmer af FVD. Allerede her i marts er der valg i regionerne til det ti mand store råd, og jeg håber, at vi får en god skare af vandeksperter til at stille op. I disse år er der større og større fokus på dansk vandteknologi og vandværksdrift, og her skal vi stille vores viden til rådighed, blandt andet gennem Teknisk Råd. Det bliver spændende at følge dette nye tiltag. Vandsektorloven 2014 bliver også året, hvor vandsektorloven skal revideres. Loven fyldte utroligt meget i 2013 både på godt og ondt. Bureaukratiet og omkostningerne fortsatte, men det var også året, hvor FVD fik sat lovens tåbeligheder på dagsordenen i både pressen, vandbranchen og blandt politikerne. Dette kulminerede med vores store konference på Christiansborg sidst i september, hvor rapporten fra Copenhagen Economics blev præsenteret. Den viser med al tydelighed, at de forbrugerejede vandværker i sig selv er garanter for en effektiv drift og lav vandpris, og at vandsektorloven kun medfører én ting: Stigende vandpriser. Forsyningssekretariatet opfører sig uheldigvis som en stat i staten og kommer med selvstændige politiske meldinger bliver forhåbentlig året, hvor fornuften sejrer, og de forbrugerejede vandværker løftes ud af loven. Naturstyrelsens evaluering, som firmaet Deloitte har udarbejdet, offentliggøres snart, hvorefter politikerne begynder at forhandle. Her vil vi fortsætte med at præge dagsordenen, så vi én gang for alle slipper ud af loven. Ønske til ny minister Dette ønske sender jeg derfor også til vores nye miljøminister, Kirsten Brosbøl fra Socialdemokratiet. Et stort tillykke til hende med denne vigtige post, som jeg er sikker på, hun vil gå til med stor iver. Det gjorde hendes forgænger Ida Auken, og det var i det hele taget en spændende periode med den nu forhenværende SF er som minister. Hun fik sat mange ting i gang på vandområdet, og hun skal have stor ros for at inddrage og invitere organisationerne heriblandt FVD til at være med og diskutere regulering og lovgivning. Det har vi været glade for, og jeg håber, at Kirsten Brosbøl vil fortsætte denne åbne tilgang. Tak for engagementet Vandsektorloven har dog også vist, at vi kan komme op af stolene i hele landet, når det virkelige gælder. Adskillige vandværker har skrevet debatindlæg til medierne, kontaktet lokale politikere og deltaget på FVD s informationsmøder. Det er jeg imponeret over. Jeg glæder mig også over, at så mange vandværker af alle størrelser har deltaget i de nye kurser, at så mange medlemmer har taget vel imod regionernes stigende antal temamøder, samt at interessen for FVD s udstillinger er stigende. Jeg synes, at der er hold i påstanden om, at vi er en stor og engageret skare af bestyrelsesmedlemmer og driftsfolk, der er opsat på at levere billigt og rent drikkevand til vores ejere: Forbrugerne. Jeg glæder mig som altid til at mødes med jer og diskutere vandværkspolitik på udstillingerne, generalforsamlingerne, regionsvandrådsmøderne, og hvor vores veje ellers krydser hinanden. GODT NYTÅR! februar 2014 vandposten 5

6 foreningsnyt kort nyt Indberetning af 2013-tal er åben Allerede nu kan du fortælle vandværkets nøgletal for 2013 til FVD. Dem bruger vi til at fastsætte vandværkets kontingent samt forsikringspræmie. Vi skal bruge tre tal 1) Antal forbrugere 2) Antal målere 3) Udpumpede vandmængde. Som noget nyt kan du fra 1. februar og helt frem til 15. maj 2014 indberette tallene. Indberet via Din side Ligesom sidst sker det fra Din Side på www. fvd.dk klik på den blå login-knap øverst til højre, indtast dit brugernavn og kodeord og vælg derefter menupunktet Indberetning. Administrator FVD har tildelt en person fra vandværket rollen som administrator over Din Side på fvd.dk, og det er administratoren, der skal indberette de tre tal. Hvis du skriver et forkert tal, har du mulighed for at rette en enkelt gang. Hvis FVD har givet rollen som administrator til den forkerte person fra vandværket, skal man ringe til FVD s sekretariat så sørger vi for at rette det. Det er vigtigt at indberette de korrekte tal. Hvis vandværket indberetter for lave tal, risikerer man, at forsikringen kun dækker delvist, hvis uheldet er ude. Glemt dit kodeord? Hvis du har glemt dit kodeord, så tryk på linket Glemt kodeord og indtast din -adresse. Så modtager du automatisk dit kodeord via mail. Husk også benchmarking Fra indberetningssiden finder du også et link til FVD s procesbenchmarking. Målet er, at alle vandværker skal kunne sammenligne f.eks. strømforbrug med andre vandværker i samme område eller af samme størrelse. På den bliver det lettere at undersøge, om strømforbruget og andre parametre kan forbedres, eller om der er en naturlig forklaring på forskellene. FVD butikken: Kasket Sort kasket med spænde bagi, så den passer til alle hoveder. Pris (ekskl. moms og forsendelse): Kasket: 25,00 kr. Vil du købe ind, så klik på Butik øverst til højre på 6 vandposten februar 2014

7 kort nyt foreningsnyt Aars-udstilling fredag 21. marts Knapt er udstillingen i Roskilde overstået, før FVD s vandværksmesse rykker mod nord. Fredag den 21. marts åbner vandværksudstillingen i Aars, og det bliver fra kl. 09:00-16:00. Du kan allerede nu tilmelde dig udstillingen og bestille madbilletter. Akkurat som i Roskilde arrangerer FVD også i Aars et foredrag om ledelsessystemer samt foreningens digitale tilbud af slagsen, Tethys. Læs mere om foredraget inde i bladet. Sammen med Vandposten får du også udstillingskataloget, hvor du kan se de udstillere, du kan møde på Aars-udstillingen. European House of Quality A/S Tårnby Forsyning A/S Ellinge Smedie A/S Region Hovedstaden Verner Nielsen & søn s eftf. Gerhardt Christensen A/S Ginneruparkitekter Nye vandværker Tuse Næs Vandværk Amba Skibet Vandværk Langsøhuse Vandværk Velkommen til nye medlemmer Medlemmer i alt Vandværker: 1989 Øvrige medlemmer: 240 Tilmeld dig FVD s ugentlige nyhedsbrev Nu har du mulighed for hver uge at modtage FVD s nyhedsbrev på . Nyhedsbrevet indeholder seneste nyt om vandbranchen, arrangementer i FVD og henvisninger til lovgivning og vejledninger, som er populære lige for tiden. Derudover vil hvert nyhedsbrev indeholde et overblik med de vigtigste historier, som medierne i den forgangne uge har bragt om vandværker og vandsektoren. Nyhedsbrevet er gratis, og alle og enhver kan modtage det. Og hvis du ikke længere ønsker at modtage det, kan du lige så let afmelde det igen. Scan koden......her med din smartphone eller tablet og indtast din mail-adresse i tilmeldingsfeltet. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet direkte på FVD s hjemmeside: 31 Øvrige medlemmer Generalforsamlinger i regionerne - Region Øst: Torsdag 3. april - Region Nord: Lørdag 5. april - Region Fyn: Onsdag 23. april - Region Midt: Lørdag 26. april - Region Syd: Lørdag 24. maj På under Kursus - menuen kan du melde din ankomst til generalforsamlingen i din region. februar 2014 vandposten 7

8 A. Højfeldt K. Sørensen & Søn Vand-Schmidt Midt-Jysk Vandrens Vi har bragt verdens bedste vand op til overfladen siden 1927 Teknisk indsigt kombineret med solid viden om geologiske forhold sikrer optimale resultater hver gang. Vi stiller vores mangeårige knowhow til rådighed - til glæde for vore kunder og det gode danske vand. Vi hører til branchens erfarne og solide samarbejdspartnere når det drejer sig om vandforsyning inden for såvel den private som offentlige sektor. Vort højteknologiske boreudstyr og veluddannede personale sikrer desuden en skånsom og miljømæssigt forsvarlig udnyttelse af Danmarks vigtigste råstof: Koldt og krystalklart drikkevand. Total løsninger til vandværker Vandbehandling Drift / serviceaftaler Rørføringer i rustfri stål Eftersyn af pumper Måler- og loggerudstyr Vandværksboringer Boringsrenoveringer Råvandsstationer Hydropuls TV-inspektion SRO styretavler Rensning / desinficering med carela produkter A. Højfeldt A/S Mads Eg Damgaards Vej Herning Tlf www. a-hoejfeldt.dk K. Sørensen & Søn A/S Sjællandsvej Frederikshavn Tlf Vand-Schmidt A/S Platinvej Kolding Tlf Midt-Jysk Vandrens A/S Mads Eg Damgaards Vej Herning Tlf

9 solceller forsikring Større solcelleanlæg dækket FVD s All Risk forsikring dækker fremover også store solcelleanlæg. Det betyder dog en minimal prisstigning. Foto: HOFOR. AF PIA LEGÊNE OG NIELS TOFTEGAARD, FVD I seneste nummer af Vandposten skrev vi, at All Risk forsikringen nu også dækker solcelleanlæg, som flere og flere vandværker investerer i. Forsikringen dækker nu langt større anlæg. Solcelleanlæg op til 50 kw og en værdi af op til kroner er dækket af All Risk forsikringen. Hidtil var kun anlæg op til 6 kw dækket. Det viste sig ikke at være nær nok, da flere vandværker kontaktede både FVD og Tryg efterfølgende. Denne højere dækning er nu som standard en del af All Risk forsikringen, og på dette område er der ikke behov for tilkøb af ekstraforsikringer. Imidlertid har ændringen betydet en lille prisstigning i den faktor, som skal ganges med vandværkets udpumpede m³ mængde, når forsikringspræmien skal beregnes. FVD har imidlertid vurderet, at prisstigningen for de fleste vandværker reelt kommer til at ligge på ca. 50 kroner om året for denne ekstra dækning. Benyt Thvilum GIS! Markedets mest brugervenlige ledningsregistreringssystem Mangler du at få registreret dine ledninger digitalt, løser vi gerne opgaven. Har du dine ledninger registreret i et andet system, konverterer vi gerne til Thvilum GIS. Vores løsninger tager altid udgangspunkt i vandværkets behov. Vi har ekspertisen - vi jo laver ikke andet! RØNHØJVEJ ODDER TELEFON

10 Din branche er vores speciale. Hos Deloitte får du en sparringspartner, der kender vandsektoren til bunds. Det sikrer, at du får du rådgivning og assistance, der passer netop til dine behov. Kontakt Klaus Kvist Rasmussen på tlf Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited DIN LOKALE PARTNER TIL EFFEKTIVT OPMÅLINGSGREJ OPDAG HVORDAN DU KAN NÅ MERE REGIONSOPDELING GIVER FOKUS PÅ DIG Geoteam tilbyder en lokal kundekonsulent i dit område. Det skulle gerne gøre det lettere for dig at komme i kontakt med os og lettere for os at give dig den service du har behov for. Midt/Nord Per Dahl Jonasen Tlf:: Mød os på udstillingen i Aars 21. marts Midt/Nord Lasse Nielsen Tlf:: Øst Jens Esbech Tlf:: Syd René Skriver Rasmussen Tlf:: Øst Jens Esbech Tlf:: GEO XR Nyt håndholdt RTK landmålingssystem fra Trimble med cm.nøjagtighed Avanceret netværks Rover baseret på Trimbles 220 kanalers teknologi med fuld GNSS understøttelse. Den er bygget til både præcisions landmåling og håndbåren GIS registrering. Leveres med TrimbleAccess landmålingssoftware. HER ER DIN LOKALE PARTNER TIL EFFEKTIV LANDMÅLING Syd René Skriver Rasmussen Tlf:: Geoteam kan nu tilbyde en lokal kundekonsulent i ditdig område. Det NY REGIONSOPDELING GIVER FOKUS PÅ skulle gerne gøre det lettere for dig at komme i kontakt med os og lettere for os at give dig den service du har behov for. Jens Esbech er udpeget som teamleder og støtter de øvrige med information fra Trimble og har den løbende dialog med alle vores leverandører inden for landmålingen. Leasing fra kr 1.995,-1) pr måned 1) Udbetaling kr ,- Oprettelsesgebyr kr ,- Løbetid 60 mdr., Restværdi kr ,- KVALITETS INSTRUMENTER TIL MARKEDETS BEDSTE PRISER GEOTEAM A/S Telefon: A/S Telefon: GEOTEAM 10 vandposten februar 2014

11 selvkørende maskiner forsikring Foto: Colourbox. Forsikring af havetraktorer og små køretøjer Hvordan er mindre motorkøretøjer såsom havetraktorer dækket af Trygs forsikringer? Læs mere her. AF SEVERIN FINDERUP, TRYG & PIA LEGÊNE, FVD All Risk forsikringen dækker brand og indbrudstyveri af selvkørende entreprenørmaskiner, samt trucks og stablere under 20HK. Havetraktorer hører under definitionen selvkørende maskiner og entreprenørmaskiner, og er således også dækket. Definitionen af et selvkørende motorkøretøj er, at det har en siddeplads. En havetraktor er derfor et selvkørende motorkøretøj, mens en plæneklipper, man skubber foran sig, ikke er det. Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning, hvor man kan se tydelige tegn på opbrudsmærker. Et skur med en hængelås anses ikke for et forsvarligt aflåst sted. Vil du forsikre et køretøj over 20hk mod brand og tyveri, skal det gøres særskilt direkte ved et forsikringsselskab. Ansvarsforsikring skal tegnes for alle Alle selvkørende maskiner uanset størrelse skal have en lovpligtig motoransvarsforsikring, når maskinen anvendes på færdselslovens område, dvs. på områder, hvor én eller flere former for færdsel forekommer. Det gælder, selvom maskinen ikke er registreringspligtig. Hvis offentlige personer f.eks. postbude osv. har eller kan få adgang til området, hvor motorkøretøjet kan benyttes, skal der tegnes en ansvarsforsikring, uanset om der er andre personer tilstede eller ej, mens køretøjet er i brug. Motoransvarsforsikringen dækker de ting- og personskader, maskinen måtte forvolde på tredjemand, når maskinen er i brug som køretøj, fx under kørsel til/fra arbejdsstedet. Tingskader dækkes jf. loven med indtil 23 mio. kr. og personskader med indtil 113 mio. kr. pr februar 2014 vandposten 11

12 foreningsnyt Nytårshilsen fra Region Nord AF PER ROTH, FORMAND REGION NORD Foto: Colourbox startede trist. Som alle ved, mistede vi vores formand Kristen Simonsen. Kristen døde den 8. februar. Bestyrelsen indkaldte førstesuppleanten til de resterende bestyrelsesmøder inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen valgte Palle L. Nielsen, Fjerritslev, som nyt bestyrelsesmedlem. Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at bestyrelsesmøderne afholdes i forskellige områder i regionen, og i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde inviteres de vandværker, der måtte have lyst til at få en kop kaffe og en vandværkssnak, til at komme, og det har vist sig at være en god ide, da en del vandværker har taget imod tilbuddet. Bestyrelsens første opgave var at hjælpe til med at afholde den store vandværksudstilling i Aars, som igen i år havde stor deltagelse. Senere på året deltog en del af bestyrelsen sammen med ca. 100 andre i foreningens konference om vandsektorloven på Christiansborg - et velbesøgt arrangement. Regionens kursustilbud har ikke været godt besøgt i Årets første kursus i analyse kunne samle ca. 35 deltagere. Herefter måtte to kurser i foråret og fire kurser i efteråret aflyses på grund af manglende tilslutning. Den manglende tilslutning skyldes bl.a., at mange af regionens vandværker deltager i driftsleder- og hygiejnekurser, der afholdes af landskontoret i stedet. Regionens bestyrelse overvejer fremover at afholde håndbogskurser sammen med vandrådene i de forskellige kommuner. Mere om det senere. I efteråret 2013 inviterede regionen til et temamøde i Åbybro om boringsnære beskyttelsesområder, kalkknuseren og ledelsessystemet Tethys. 105 personer fordelt på 66 vandværker deltog og havde en interessant aften. Hvis vi ser frem i 2014 er der planlagt følgende møder og ture: Tirsdag den 25. februar: er der besøg hos Grundfos i Bjerringbro og Kamstrup i Stilling. Fredag den 21. marts: er der udstilling i Aars. Lørdag den 5. april: er der generalforsamling på Hotel Comwell i Rebild. Se mere på næste side. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vandværker vil støtte op om kurser og arrangementer i På Regionbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle vandværker i Region Nord et rigtig godt nytår.

13 donslab r. dons Vandanalytisk Laboratorium Foto: Colourbox. Lejrvej 29 kirke Værløse 3500 Værløse Morten Due Civ. ing., Adm. dir. Karin Due EH, laborant Region Nord inviterer til generalforsamling Region Nord afholder ordinær generalforsamling den 5.april 2014 kl på Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping. I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen bestræbe sig på, at det bliver en faglig og festlig dag. Vores landsformand Ole Wiil vil orientere om foreningens arbejde politisk og fagligt. Den kendte skuespiller og sanger Jacob Haugaard vil underholde under festmiddagen, hvor også MOKASINO vil spille hyggemusik og senere op til dans. For ledsagerne kommer den tidligere PETpolitimand Hugo Mortensen med foredrag om humor og livet hos PET. Rigtig hjertelig velkommen til en faglig og festlig dag. Undersøgelser af: Drikkevand Driftsprøver Bakteriologisk kontrol også BactiQuant Skyllevand/ Udledning Med venlig hilsen Region Nords bestyrelse Hele arrangementet: - Eftermiddagskaffe og underholdning for ledsagere. - Eftermiddagskaffe for deltagere i generalforsamlingen. - Velkomstdrink i foyeren - Festmiddag med 3-retters menu - Kaffe/the og småkager - Hygge- og dansemusik - Professionel underholdning Tak for besøget på FVD s udstilling i Roskilde Akkrediteret siden Analyser siden Vinder af øl-oplevelse hos Bryggeri Skovlyst: Henning fra LiseLeje VandVærk Pris kun 450 kr. pr deltager. Indbydelse med tilmelding vil blive udsendt primo marts og vil også være at finde på Region Nords sider på Tlf.: februar 2014 vandposten 13

14 Nytårshilsen fra Region Midt AF NIELS CHRISTIAN RAVN, FORMAND REGION MIDT Foto: Colourbox. Med det gamle år bag os og allerede godt i gang med et nyt var det igen ved årsskiftet tid til - i en rolig stund - at læne sig tilbage og i tankerne gennemleve det forgangne år i håbet om, at man senere kunne rejse sig tilfreds og med ro i sindet forhåbentlig sige til sig selv: Bestyrelsen i Region Midt nåede de ønskede mål, og året gik som alle kunne have forventet, og at der ikke blev brug for nødtvungent at overbevise sig selv og andre om: At nu skal vi se fremad, og lade det, der ikke lykkedes i det gamle, være glemt. Har bestyrelsen formået som medlemmernes valgte repræsentanter at være jeres talerør og videreformidle til behandling i Landsbestyrelsen og ved vores fælles sekretariat de ønsker og problemområder, som har været fremme, samt har bestyrelsen formået at udbrede til medlemmerne de oplysninger og den viden, som deltagelse i møder og kurser samt som modtager at diverse bekendtgørelser, vejledninger og høringssvar berettiger til? Vi i bestyrelsen håber selvfølgelig, at alle føler, at bestyrelsens virke i 2013 er gået i den rigtige retning, og at målet blev forsøgt opfyldt, samt ikke mindst at tilliden fra kollegaer er intakt, og at vi som jeres valgte repræsentanter har forvaltet de økonomiske midler, der er stillet os til rådighed, til gavn for foreningens virke. Mange temamøder i 2013 Et af de helt afgørende delmål for 2013 har været at bibringe de mindre og anonyme vandværker en følelse af, at bestyrelsen i Region Midt - ud over at reflektere på de vandværker, der normalt er flinke til at møde op - også ønskede at gøre en indsats for de medlemmer, der ikke har tradition for at deltage i foreningens virke. Derfor var et af tiltagene de netop afholdte Temamøder, hvor det ikke er de forkromede løsninger, der er i højsædet, men mere erfaringsudveksling og at sætte ord på de udfordringer, som mange har tæt på livet, og som der er et behov for endnu engang at få vendt blandt kollegaer. Bestyrelsen forsøger bevidst på disse temamøder ikke at være bedrevidende. Bestyrelsen gør kun, hvad der kan forventes, og ofte viser det sig, at der i forsamlingen er personer med en supplerende viden, der med fordel kan viderebringes til alles tilfredshed. En model med deltagelse af betalte konsulenter kunne være en fristelse, men ofte ikke optimalt, idet detaljeringsgraden stjæler tid på bekostning af antal emner og problemområder, der skal nås, hvis alle skal have mulighed for at komme til orde og i bedste fald få svar på stillede spørgsmål. Grundvandsbeskyttelse Bestyrelsen vil i den kommende tid fortsætte i samme spor, idet der er rigeligt med emner at tage op. Et af de mere vanskelige emner vil være at finde en fornuftig løsning på kommunernes udspil om grundvandsbeskyttelse, hvor det kan frygtes, at nogle kommuner i misforstået miljøhensyn vil pålægge vandværkerne at indgå dyrkningskompensation eller sågar opkøb af jord hinsides sund fornuft. BNBO er Boringsnære beskyttelseszoner, hvor det er 25-meter beskyttelseszonen, der erstattes og måske udvides i retning af det grundvandsdannende område, er noget vi godt kan tilslutte os, og som hverken lodsejerne eller vandværkerne vil modsætte sig. Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår, og ser frem til at vi mødes i det nye år både til temaaftener, kurser og til generalforsamlingen, der igen i år afholdes i april måned. Husk at tilmelde jer via FVD s hjemmeside.

15 generalforsamling region midt foreningsnyt Indkaldelse til Generalforsamling i Region Midt lørdag den 26. april 2014 Kl. 12:00: Fremmøde. Forud for generalforsamlingen inviterer Region Midt på frokost, hvor Pejsegårdens buffet med drikkevarer vil blive serveret. Kl. 13:15: Generalforsamlingen starter. Under generalforsamlingen serveres kaffe med tilbehør. Dagsorden Formanden byder velkommen. Valg af stemmetællere. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Indkomne forslag. Regionens regnskab (for 2013) forelægges til godkendelse, og regnskabet for FVD (2012) forelægges til orientering. Godkendelse af regionens budgetoplæg. Valg af bestyrelse. På valg er: Niels Christian Ravn, Karup (villig til genvalg). Villy Dahl Andersen, Vildbjerg (villig til genvalg). Valg af suppleanter. På valg er: John Jensen, Brædstrup. Peder Jørgensen, Helsted. Valg af revisor og suppleant. På valg som revisor er: Eigil Størum, Dyngby Strand. På valg som revisorsuppleanter: Søren Sørensen, Klejtrup Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil FVD s landsformand orientere om politik, presserende hændelser og igangværende tiltag mv. Regionens regnskab med påtegninger, det kommende budgetforslag, vedtægter og evt. indkomne forslag, samt FVD s regnskab vil være at finde på FVD s hjemmeside, under Region Midt, når revisionen er afsluttet, dog senest en måned forud for generalforsamlingen. Til arrangementet, frokost og generalforsamling, der gennemføres uden betaling, er der naturligvis fri adgang for alle bestyrelsesmedlemmer i de enkelte vandværker som er medlemmer af FVD Region Midt, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. Tilmelding forventes snarest muligt og ikke senere end fredag den 11. april Tilmelding via FVD s hjemmeside: >Kursus. Vel mødt til en god dag. Med venlig hilsen Bestyrelsen Region Midt Foto: Colourbox. Generalforsamlingen afholdes på Pejsegården i Brædstrup med følgende program: Dansk Miljø- & Energistyring A/S februar 2014 vandposten God service siden

16 Region Syd ønsker godt nytår og byder velkommen til 2014 AF OLE WIIL, FORMAND REGION SYD Foto: Colourbox. Kære vandværker! Regionen takker for godt samarbejde og for rigtig mange gode stunder i vort vandfællesskab i det forgangne år. Tak til jer alle for engagementet og for den positive opbakning, som vi i regionen føler, at vi har til vores arbejde i den decentrale vandforsynings tjeneste. Jeg håber, I har haft en dejlig jul sammen med jeres kære, og at I nu er klar til at tage fat på endnu et aktivt år, hvor vi fortsat vil yde en helhjertet indsats for at forsyne vores forbrugere med rent drikkevand af høj kvalitet. Jeg ser med glæde og taknemmelighed tilbage på de mange møder, som vi har holdt sammen om de ting, der optager os alle, og jeg glæder mig til igen at være sammen med jer i det nye år. Mange deltager i håndbogskurser Rigtig mange af jer har deltaget i vores bestyrelseskurser om vandværksdrift, regnskab og bestyrelsesarbejde. Også i 2014 vil vi udbyde kurser på orienteringsniveau for bestyrelsesmedlemmer dels i vandværksdrift og dels i budget og regnskab. Herved bliver vi endnu bedre til at stille de rigtige spørgsmål og træffe de rigtige beslutninger. Kurserne for de driftsansvarlige, som går helt i dybden med de mange opgaver, der knytter sig til det at drive et kvalitetsvandværk, har også været godt besøgt af mange af jer. Og det er rigtig godt. Klik ind på foreningens hjemmeside og se kursuskalenderen. Regionsvandråd Vi har afholdt gode fællesmøder i regionsvandrådene med deltagelse af kommunernes sagsbehandlere både i foråret og i efteråret, og glædeligt har det også været at deltage i de fællesmøder, I afholder for vandværkerne i de enkelte vandråd. Regionsbestyrelsen har stor nytte af at deltage og fornemme, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Vi ser frem til igen at modtage rigtig mange invitationer fra jer i det nye år. Studietur i Tyskland Vi skal på studietur ved Grundfos i Wahlstedt i Nordtyskland april, og så skal vi besøge Danfoss i Gråsten den 20. november. Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes igen på Hotel Harmonien i Haderslev den 24. maj, hvor vi håber på sædvanligt massivt fremmøde og god opbakning, dels til den faglige del, men naturligvis også til hyggeligt samvær. Temaftener Også vores temaaftener med indbudte firmaer er en stor succes med deltagelse af op mod 100 interesserede vandværksfolk. I kan allerede nu begynde at glæde jer til næste arrangement på Hotel Harmonien den 26. august, hvor Silhorko, Brdr. Dahl og Rambøll vil inspirere os med spændende indlæg. Så som I kan se, har regionen forsøgt at tilrettelægge et spændende program, som vi håber, I vil tage godt imod. Godt nytår og vel mødt til et aktivt Generalforsamling i Region Syd Den 24. maj 2014 på Hotel Harmonien i Haderslev. Se mere på FVD s hjemmeside: > Kursus 16 vandposten februar 2014

17 Nytårshilsen fra Region Fyn AF PALLE CHRISTENSEN, FORMAND REGION FYN I starten af det nye helt ubrugte år 2014 er det da dejligt at kunne byde året velkommen og se frem til at bruge det. Jeg læste et sted et lille citat af den amerikanske forfatter Bill Vaughan: "En optimist bliver oppe til over midnat nytårsaften for at kunne hilse på det nye år. En pessimist bliver oppe til efter midnat for at være sikker på det gamle år forsvinder." Jeg synes, 2013 var et herligt år med rigtig mange gode oplevelser i den Fynske Region. Lad mig i flæng nævne god deltagelse i kurser, en temadag med "bid", en god generalforsamling i Vissenbjerg som jo med tiden er blevet vores stammødested. Ø-besøg Nævnes skal sørme også vores ø- besøg på Bjørnø, som også blev en særdeles positiv oplevelse - vore kolleger i det Fynske Øhav kan bare det der med at holde deres vandværker i en forbilledlig stand. De tre områdemøder i 2013 blev gennemført med en så massiv opbakning, at det var lige ved at være nødvendigt at hænge den røde lygte ud i de to af møderne. Opfindelsen med at komme ud til lokalområderne vil være en fast bestanddel i vores regionale arbejde. Virksomhedsbesøg Det nye tiltag med virksomhedsbesøg og efterfølgende temamøde viste med al ønskelighed, at det kan vi roligt gentage - det gør vi så! Generationsskifte Nu har alting i året jo ikke været lutter lagkage, som man siger. Landets lovgivere gør deres til, at arbejdet i den decentrale vandforsyning bliver gjort sværere og sværere, og det forhold gør det jo ikke lettere at få påbegyndt og gennemført det generationsskifte, som må og skal ske i rigtig mange bestyrelser også i vores region. Region Fyns bestyrelse er ikke undtaget fra det ønske, om at der skal ske fornyelser, og vi har da også allerede igangsat arbejdet med at få afdækket mulighederne for at sænke gennemsnitsalderen ganske betydeligt. Det vil jo også påvirke foreningens hovedbestyrelse, som bestemt ikke ville lide skade af også her at begynde at arbejde målrettet mod fornyelse i medlemskredsen. Lad dette være et fromt ønske fra mig til alle involverede parter og samtidig en herlig lejlighed til at anmode alle om at møde det nye år med optimisme og positivitet og ønske alle et godt nytår! Generalforsamling i Region Fyn Den 23. april februar 2014 vandposten 17

18 foreningsnyt aktiviteter Nytårshilsen fra Region Øst Kom til debat med miljøministeren den 3. april AF SØREN HVILSHØJ, FORMAND REGION ØST Foto: Colourbox. Miljøministeren er inviteret til debatmøde torsdag den 3. april. Alle FVD s medlemsværker er velkomne, og vi ser frem til en stor deltagelse også af medlemsværker fra Fyn og Jylland. Arrangementet afholdes på Sørup Herregård med efterfølgende middag. Arrangementet afsluttes for Region Østs medlemsvandværker med Region Øst årlige generalforsamling. Generalforsamling 2013 I forbindelse med generalforsamlingen i 2013 afholdt Region Øst ligeledes et debatmøde den gang med formanden for Folketingets Miljøudvalg Lone Loklindt. Regionsbestyrelsen har fået ros for arrangementet, hvis vi ser bort fra forsinkelsen grundet en misforståelse. Vi mener, at debatmødet fik sat vandværksforeningens holdninger på den politiske dagsorden, og også at Lone Loklindt svarede godt for sig. Til debatarrangementet samt den efterfølgende generalforsamling kunne vi konstatere et større antal medlemsværker end normalt, hvorfor regionsbestyrelsen har valgt at gentage successen med endnu et aftendebatarrangement, som optakt til vores generalforsamling. Regionsvandråd Efterårets regionsvandrådsmøde viste med al tydelighed, at der er stor aktivitet blandt Region Øst vandråd. Mange vandråd har i 2013 afholdt lokale kurser og temaarrangementer - ikke mindst omkring ledelsessystemer. I det forgangne år har regionsbestyrelsen arbejdet på at etablere vandråd, og vi er stolte over at kunne sige, at der nu er 27 vandråd rundt om i regionen. Således mangler bare de seks kommuner, hvor der kun eksisterer enkelte vandværker. Disse enkeltstående vandværker vil vi i 2014 forsøge at få koblet til nabokommuners vandråd, således at alle vandværker i regionen bliver tilknyttet et vandråd. Vandråd: Dobbeltbetydning Apropos vandråd, så indsendte regionsbestyrelsen en indsigelse og fik også et pænt svar fra daværende miljøminister Ida Auken, men hun afviste at brugen af betegnelsen vandråd i hendes nye lovforslag kunne forvirre nogen. Kurser og temadage stor succes Vi har haft rigtigt mange deltagere på vores kurser og temalørdage, og vi er stolte af al den positive respons på arrangementerne i Region Øst. Vi var lidt spændte på, hvordan I ville reagere på de til tider noget komplicerede indlæg, såsom Tubeflow omhandlende nano-teknologi i vandforsyningsrør et innovationsprojekt udsprunget fra studier af fluers fimrehår (og endnu et projekt med deltagelse af et Region Øst-medlemsvandværk). Men der var mange spørgsmål til indlægsholderne, og alt i alt var det spændende at høre om projekterne finansieret af Vandteknologifonden og ikke mindst høre, hvordan endnu flere af FVD s medlemsvandværker kan deltage i disse innovationsprojekter. BNBO er Sluttelig kan vi nævne det højaktuelle emne BNBO, som har været på dagsordenen til møder i Region Øst. Igen med stor spørgelyst, hvilket i den grad viser, at I ønsker at være beredt til at møde den store udvikling, som sker indenfor vandsektoren i disse år. Godt nytår - ønskes I af bestyrelsen i Region Øst. 18 vandposten februar 2014

19 generalforsamling i region øst foreningsnyt Debatmøde med miljøministeren samt generalforsamling i Region Øst Torsdag d. 3. april 2014 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Debatarrangementet og middag er åbent for alle FVD s medlemmer Udlevering af adgangsbilletter samt evt. stemmesedler Velkomst ved regionsformand og landsnæstformand Søren Hvilshøj Landsformand Ole Wiil Miljøministeren Debat om den forbrugerejede vandforsyning i Danmark Middag (samt fortsat udlevering af evt. stemmesedler) Generalforsamling i Region Øst Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding senest d. 20. marts på under Kursus. HYDRUS forener præcision og kvalitet HYDRUS er en ultralydsmåler, der giver præcis måling af vandforbruget. Dens simple plug&play installation giver en større fleksibilitet. Med en batterilevetid på 16 år garanteres der langvarig og stabil måling. Et integreret radiomodul bringer fremtiden tættere på, så man kan foretage fjernaflæsning uden yderligere installation. Kontakt os i dag for mere information. Glentevej Esbjerg Ø Telefon Fax februar 2014 vandposten 19

20 Fuld dokumenteret service Efter hvert servicebesøg modtager vandværket en komplet oversigt over de aftalte kontrolpunkter og en servicerapport med angivelse af driftsdata, anlægsindstillinger, analyseresultater mv. Det får I med en SILHORKO serviceaftale Råd og vejledning Serviceeftersyn Forebyggende vedligeholdelse SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit vandværk. Aftalen sikrer at vandbehandlingsprocessen altid fungerer optimalt og leverer rent drikkevand. Vores serviceteknikere er specialuddannede og særdeles erfarne i at servicere vandværker. Vi arbejder efter gældende forskrifter indenfor arbejdsmiljø og de højeste hygiejnestandarder. Individuel risikovurdering Specialuddannede serviceteknikere Vandanalyse på udvalgte parametre Fuld dokumenteret service med tjekskemaer Tilkaldevagt døgnet rundt Ring til serviceleder Bjarne Søes eller gå ind på for at læse mere om vores serviceaftaler. Udskiftning af defekte dele Intet tillæg for tilkaldevagt Præventiv udskiftning af udvalgte dele SILHORKO-EUROWATER A/S Bortskaffelse af udskiftede dele Jylland/Fyn: Sjælland:

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 foreningen af vandværker i danmark Vandværks Udstilling roskilde 24. januar 2014 Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere