UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE"

Transkript

1 UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende

2 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter til Svanninge Bjerge på Sydfyn. Oversigtskort, hvor ejendomsgrænsen for Høbbet er markeret med rødt og Lerbjerg med blå cirkel. På Lerbjerg skal placeres en udkigspost. LANDSKABET Svanninge Bjerge er et nationalt natur- og landskabshistorisk monument, som ejes af Bikubenfonden. Se Området er i 2013 udvidet med ejendommen Høbbet syd for skovområdet. 2 3

3 P lan f or udv ikling af ejendommen Høbbet. De fire røde cirkler markerer, hvor udsigtsposterne skal placeres. Lerbjerg og de 4 markerede steder i Høbbet udmærker sig ved vide, interessante og smukke udsigter over det fynske landskab. Bikubenfonden ønsker at markere disse prominente steder med en udsigtspost. Udsigt fra Lerbjerg over det Sydfynske Øhav 4 5

4 Udsigtspost. Strootman Landschaftarchitechten, Nat. Park Drentsche Aa, Drenthe, Holland. (Fra Steder i landskabet s 19) Udsigt mod syd fra punkt 1 INSPIRATION For deltagerne i konkurrencen arrangerer Bikubenfonden en heldagstur fra København til Svanninge Bjerge fredag den 12. juli. Deltagerne vil blive guidet både til de 5 opgavesteder og til Bikubenfondens arealer som helhed. Tilmelding den 9. juli 2013 senest kl. 15:00 til Matti Bekkevold Inspiration til opgaven kan fx fås i publikationen Steder i landskabet på side 19 Stederilandskabet aspx 6 7

5 Udsigt mod nordøst til punkt 2 til venstre for det store egetræ på bakketoppen Udsigt mod øst fra punkt 2 OPGAVENS RAMMER ANVENDELSE, ARKITEKTUR OG FUNKTION Udsigtsposterne har det praktiske formål at være siddemøbel og udsigtsplatform, hvor man ved at stige ca. 1,5 m får ekstra udsigt. Brugerne er børn og voksne der gæster området, heriblandt elever fra den nærliggende lejrskole Knagelbjerghus. Visuelt er der tre formål med posterne. De skal have arkitektonisk egenværdi. De skal styrke skønhed og identitet af det givne punkt i landskabet. Endelig skal de være et kendemærke for Svanninge Bjerge som helhed. UDFORMNING Udsigtsposterne skal grundlæggende være ens, men udsigtsvinkelen varierer mellem 180 og 360 grader. Postens udtryk skal være markant, præcist og nutidigt, men alligevel tilstrækkelig lavmælt og stil - færdigt så posten ikke virker anmassende eller pompøs. Den skal gå i dialog med stedet, den er placeret og de landskabelige omgivelser. 8 9

6 Udsigt mod øst fra punkt 3 Udsigt mod nord til punkt 4, der ligger ved skovbrynet på bakkens højeste sted Posten skal desuden skal være i samklang med Svanninge Bjerges øvrige designprogram for hegning, ruteafmærkning m.m. Designmanualen findes på under Om fonden og Materialer. På hver post skal indarbejdes oplysning om stedets navn, højde over havet og nordpil. Derudover skal man kunne aflæse retningen for særlige punkter, der er udsigt til. KONSTRUKTION, MATERIALER OG OVERFLADER Materialet skal være træ, bærende konstruktioner kan evt. være i stål eller beton. Posten skal ikke hvile på et fundament, da der bliver tale om en relativ let konstruktion. Posterne skal være økonomiske at realisere og vedligeholde, dvs. robuste, driftsvenlige og holdbare. Træværket males eller overfladebehandles som udgangspunkt ikke

7 ØKONOMISK RAMME og tidsplan Prisen må være max kr. pr. post, alt inklusive. Efter der er fundet en vinder, går processen med realiseringen i gang. BETINGELSER OG KRAV INDLEVERING Forslagene skal senest den 26. august 2013 være indleveret til et postkontor eller et kurerfirma og skal adresseres til: Bikubenfonden Fiolstræde København K Emballagen skal være mære mærket: Udsigtspost - Svanninge Bakker. KONKURRENCEUDSKRIVER Konkurrencen er udskrevet af Bikubenfonden og er åben for alle arkitektstuderende fra Kunstakademiets Arkitektskole, København, Arkitektskolen Aarhus og Arkitektur og Design, Aalborg Universitet. Konkurrencens sprog er dansk. Projektet kan også indleveres personligt, Bikubenfondens åbningstid er kl DOMMERKOMITE Dommerkomiteen består af direktør Søren Kaae-Andersen, finansdirektør Henning Skovlund, arkitekt MAA Maya Lahmy og landskabsarkitekt MDL Per Stahlschmidt. KONKURRENCEFORSLAGETS OMFANG Forslaget afleveres som rapport i A3 format, max 6 sider. Skitseforslaget skal indeholde: - Plan, snit og opstalter tegnes i mål 1:20 - Detaljer af konstruktioner m.v. og rumlige fremstillinger tegnes i valgfrit målforhold. Det er tilstrækkeligt at illustrere løsningen i en enkelt af de 5 udsigtspunkter. - En kortfattet tekst. Der kan ikke afleveres fysiske modeller. - Ugennemsigtig og forseglet navnekuvert indeholdende en seddel med kontaktoplysninger og navn(e) på forslagsstiller. Navnekuverten skal forsynes med teksten Navneseddel og det valgte kendingstal. FORSLAGETS UDFØRELSE Forslaget skal være anonymt og samtlige dele af skal tydeligt mærkes med et 5-cifret kendingstal. BEDØMMELSESKRITERIER Forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske kvalitet i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Forslaget skal kunne realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet. PRÆMIERING Der er en samlet præmiesum på kr. 1. Præmien er på kr., 2. præmien på kr. og 3. præmien på kr. OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET Bedømmelsen forventes afsluttet i slutningen september Alle deltagere i konkurrencen får besked om tid og sted for præmieoverrækkelsen. RETURNERING AF FORSLAGENE Det indsendte materiale returneres ikke

8 RETTIGHEDER Ejendomsretten til de præmierede forslag tilhører konkurrenceudskriveren, forslagsstilleren har ophavsretten til konkurrenceforslaget. Bikubenfonden har ret til i Svanninge Bjerge at bruge de vindende forslag helt, delvist eller slet ikke. Bikubenfonden har ret til at publicere de indkomne forslag i trykte og digitale medier, forslagsstillernes navne vil blive oplyst. Vinderen vil modtage et honorar for evt. deltagelse i projektbearbejdningen. FORSIKRING Forslagene vil ikke blive forsikret, og der vil ikke kunne ydes nogen form for erstatning for eventuel beskadigelse eller bortkomst af det indsendte materiale

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

NYHEDSBREV. Liveable City

NYHEDSBREV. Liveable City NYHEDSBREV Liveable City Nr. 7 - maj 2006 Indhold Side 3 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 4 Gavlmaleri på teaterhuset Side 5 Mobil Turist Information Cityguides Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side

Læs mere

[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN]

[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Afslutningsprojekt Hovedforløb 1, December 2009 Mette Vriborg Nielsen i samarbejde med: [UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Teknisk Designer Uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 INDHOLD Opgavedefinition...

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere