Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ærø kommune slutrapport apr. 2013"

Transkript

1 Ærø kommune slutrapport apr Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i Ærø Kommunes forvaltning Tilskudsrunde under forsøgsordning for elbiler: 1. tilskudsrunde Projektperiode: Økonomi: Støttebeløb: kr Egenfinansiering: kr Ærø Kommune har anskaffet 3 Think City elbiler. I sommermånederne udlejes elbilerne til turister og resten af året benyttes de af kommunens forvaltning til persontransport. Bilerne er driftsikre og deres rækkevidde og øvrige funktionalitet er meget tilfredsstillende. Reparationer og service af bilerne har dog taget for lang tid. Projektets formål Ærø Kommunes forvaltning havde frem til 2009 ikke en egen bilflåde. Medarbejderne benyttede i stedet deres egne biler til tjenestekørsel. I 2009 leasede Ærø Kommune med støtte fra Energistyrelsen 3 stk. Think City elbiler. Bilerne blev i 2011 købt fra leasingudbyderen, ellers fortsætter projektet uændret. Kommunen afskaffede samtidigt muligheden for at medarbejderne kunne få kørselsgodtgørelse for transport i egen bil til arbejdsrelaterede formål. Projektets formål er at give så mange personer som muligt mulighed for at anvende elbiler. Bilerne udlejes i turisthøjsæsonen (juni-august) og anvendes resten af året af kommunens forvaltning. Projektet omfatter en undersøgelse af elbilbrugernes adfærd og en analyse af, hvordan elbiler kan indgå en virksomheds imagepleje og udviklingsstrategi. Elbiler: 3 stk. Think City personbil Projektejer: Ærø Kommune Kontaktperson: Jess Heinemann Tlf.: Dato: 29. april

2 Projektets fremdrift Bilerne blev leveret i begyndelsen af juni Projektet omfattede oprindeligt også en Fiat Scoudo Minibus, som skulle indgå i kommunens telebusdrift. Operatøren, der havde licitationen for telebusdriften, ønskede dog ikke at overtage driften af en el-minibus, da operatøren ikke fandt elbilen velegnet til den planlagte rutekørsel. Kommunen anskaffede derfor aldrig Fiat Scoudo en. En af Think City elbilerne havde en produktionsfejl, der betød at bilens lader ikke fungerede. Det tog leverandøren 6 uger at udbedre fejlen. I mens stod bilen stille. Bilerne serviceres og repareres på leverandøren, Nellemanns, værksted i Roskilde. Afstanden fra Ærø til Roskilde er 170 km, hvilket svarer til bilens maksimale rækkevidde. Det er derfor besværligt at transportere bilerne til og fra værkstedet. Ved et serviceftersyn af en af bilerne skulle et defekt varmelegeme udskiftes. Grundet problemer med leverance af reservedele fra producenten, Think, stod bilen på værkstedet i tæt ved en måned. Kommunen finder det utilfredsstillende, at det har taget leverandøren så lang tid at udbedre disse problemer. Elbilerne er konstrueret, så de af sikkerhedsmæssige hensyn blokerer, hvis der er tekniske uregelmæssigheder, og bilen kan da ikke benyttes, før problemet er løst. Det er sket, at bilen blokerer mod brug, hvor der ikke er et reelt teknisk problem. Bilens producent er gået konkurs, hvilket betyder, at det er vanskeligt at skaffe reservedele til bilerne. Dette kombineret med den lange transportafstand til leverandørens værksted har betydet, at Ærø Kommune fremover vil få elbilerne serviceret af lokale samarbejdspartere. Lokale værksteder skal stå for vedligehold af bilens mekaniske dele, og en lokal elektriker, der interesserer sig for elbiler, vil stå for bilens elektroniske vedligehold. Bilerne er meget driftsikre, og fungerer meget tilfredsstillende. Denne sidste bemærkning må jeg desværre trække tilbage. Den første af vores biler løb ind i problemer sidst på foråret, hvor PCUen holdt op med at fungere. Derefter gik gearkassen på en af de andre i stykker, den blev skiftet og bilen kørte videre. Den næste bil kørte til først på sommeren, hvor PCUen holdt op med at virke. Den sidste bil kørte til lige inden jul, hvor også dennes PCU holdt op med at fungere. Det har vist sig helt umuligt at få den repareret. Denne erfaring har også Sønderborg og Hørsholm kommuner. RESULTATER Elbilernes anvendelse Ærø Kommune deler brugsretten til elbilerne med øens turistkontor. Fra juni til august udlejer Ærø Turist- og Erhvervskontor elbilerne til private og turister. Bilen kan lejes i 4 timer for kr. 300 eller en hel dag for kr Turistkontoret betaler kommunen kr årligt for brugsretten til bilerne i sommermånederne. Bilerne udlejes primært til turister, hvoraf ca. halvdelen er udlændinge. Brugerne er i aldersgruppen start 20 ere til midt 70 ere. Gennem udlejningen har der været samlet ca. 200 brugere, der i gennemsnit kører 60 km pr. dag. 2

3 Ærø er 30 km på den længste led og 8 km på den bredeste, det er dermed begrænset, hvor langt man kan kører på øen. Bilernes rækkevidde er fuldt ud tilstrækkelig til turisternes behov, og turisterne er meget tilfredse med at køre elbilerne. Turisterne fremhæver, at bilerne er lette at køre, og at de er lydløse. Fraværet af motorlyd betyder dog, at man skal være mere opmærksom på andre trafikanter. Elbilen har kun to sæder, hvilket sætter begrænsninger for, hvor mange personer, som kan transporteres i bilen. Der har ikke været tekniske problemer forbundet med udlejningen, og der har ikke været skader på bilerne. Det første år, hvor elbilen blev udlejet til turister, skete det, at brugerne havde svært ved at betjene bilerne. Turistkontoret er siden blevet bedre til at instruere brugerne i, hvordan bilen virker. Turistkontoret bruger bilerne til promovering af øen. Elbilen benyttes ved officielle begivenheder, f.eks. ved underskrift af et dokument om Ærø som klimakommune, og Elbilerne udlånes til vigtige gæster f.eks. journalister, præsidenten for Naturfredningsforeningen, landspolitikere og ministre. Der er 45 medarbejder i Ærø Kommunes forvaltning, hvoraf bruger elbilerne. Elbilerne bruges til persontransport, inspektions- og tilsynsopgaver, møder og transport af bl.a. it-udstyr. Bilerne benyttes alene til kørsel på Ærø, og bruges primært i dagstimerne. Kommunens transportbehov er lille i sommermånederne, og det har derfor vist sig at fungere optimalt med den delte brug af bilerne mellem tjenestekørsel og udlejning. Kommunen har lavet en manual til drift af elbilerne, og kommunen instruerer nye brugere i anvendelse af elbilerne ved sidemandsoplæring. Elbilerne kører 3-5 daglige ture og har en daglig kørsel på km. Erfaringerne viser, at elbilerne har en rækkevidde mellem km afhængig af, hvordan bilerne bliver kørt. Bilernes tophastighed er km/t, hvilket er tilstrækkeligt, da den højeste tilladte hastighed på Ærø er 80 km/t. Bilernes årskørsel er mellem og km. Bilernes rækkevidde er fuldt ud tilstrækkelig til kommunens behov. Brugerne er meget glade for at køre elbilerne, og lægger vægt på at elbilerne er driftsikre, har tilstrækkelige transportegenskaber og at kommunens bookingsystem fungerer godt. Bilen køre godt også om vinteren, hvor kabinen hurtigt bliver opvarmet. Kommunens erfaring er, at ø-samfund er ideelt til indpasning af elbiler. Opladning Der er monteret syv ladestandere til elbilerne på øen. Bilerne udlejes fra øens havne, hvor tre af standerne er placeret. Der er en ladestander ved øens grønne landsby samt ladestandere ved kommunens bygninger. Bilerne oplades sædvanligvis ved en ladestander ved rådhuset. Bilerne oplades ved 230 V, 1 fase og 16 A. Opladningen er ikke styret og sker om natten. Bilen lades i 6 timer. Der har ikke været tekniske problemer forbundet med opladning af bilerne. Hvis det en sjælden gang sker, at brugerne glemmer at sætte bilerne til opladning, får det ingen konsekvenser, idet bilernes rækkevidde er tilstrækkelig til to dages kørsel. Der har i enkelte tilfælde været hærværk på ladeanlægget, som har betydet at bilerne ikke er blevet opladet. Dette skyldes laderens design, hvor HFI-relæet ikke er låst ordentligt inde. Forsøgselement 3

4 Projektet omfatter følgende særlige analyser vedrørende anvendelsen af elbiler: Brugeradfærd og tilfredshed i forbindelse med udlejning af elbiler. Brugeradfærd og tilfredshed ved kommunal anvendelse af elbiler. Elbiler som en del af en virksomheds imagepleje og udviklingsstrategi. Ærø Kommune har i samarbejde med DTU Transport lavet en analyse af brugeradfærd og brugertilfredshed for anvendelsen af kommunens elbiler. Undersøgelsen omfatter interviews med tre medarbejdere fra Ærø Kommune, repræsentanter fra Ærø Turist- og Erhvervskontor og to københavnske turister, der har lejet en elbil i forbindelse med et besøg på Ærø. Undersøgelsens væsentligste konklusioner er inddraget under afsnittet Elbilernes anvendelse. Ærø Kommune har endnu ikke udarbejdet analyser for elbiler som en del af en virksomheds imagepleje. Da alle bilerne er ude af drift, har dette skadet bilernes omdømme. Økonomi Der har ikke været større ekstraomkostninger ved projektet. Drift af bilerne har været lidt dyrere end antaget. Dette skyldes den anvendte batteritype, der konditionerer batteriet, når bilen står stille, dvs. at der bruges energi til at henholdsvis afkøle og opvarme batteriet. Dette har så til gengæld den fordel, at bilerne kører lige så langt om vinteren som om sommeren. Prisen pr. kørt km er 51 øre, dette er billigere end kommunens Toyota Yaris, hvortil også skal lægges vægtafgift. Andre resultater Ærø Kommune har en målsætning om at blive forsynet 100 % med vedvarende energi. Satsningen på elbiler har bidraget meget væsentligt i forhold til at synliggøre kommunens bestræbelser på at reducere øens CO 2 -udledning. Videndeling Ærø har løbende besøg af journalister, der skriver artikler om øens initiativer for at øge produktionen af vedvarende energi og mindske øens CO2-udledning. Der er tale om danske såvel som udenlandske medier. Elbilerne bliver altid profileret i disse sammenhænge, hvor journalisterne får mulighed for at bruge dem til transport på øen, og elbilerne nævnes ofte i journalisternes historier. Kommunen bruger bilerne i forbindelse med officielle og private klima- og miljørelaterede arrangementer. Samarbejde med projektpartnere Ærø Kommune benytter kun sjældent Vikingegaardens webportal (hvor det er muligt at trække data om elbilernes kørselsmønster og batterikapacitet). Kommunen synes, at systemet virker fint, og er nemt at benytte. Der har været lidt problemer med Vikingegaardens dataloggere, idet en af 4

5 bilernes logger ikke fungerer. Vikingegaarden er nødt til at besøge øen for at udbedre fejlen, og det har trukket noget ud. Dette er dog sket. Samarbejdet med DTU Transport har fungeret godt. Kommunen afventer DTUs analyse af brugeradfærd- og brugertilfredshed for anvendelsen af kommunens elbiler. Perspektiver Som det næste skridt i projektet, vil kommunen følge op på, at de analyser, som er omfattet af projektets forsøgselement, bliver færdiggjort. Kommunen ønsker på sigt at udskifte hjemmeplejens køretøjer med elbiler. Hjemmeplejen leaser i øjeblikket 8 Toyota Yaris. Når leasingkontrakten udløber om 2-3 år vil kommunen undersøge mulighederne for en hel eller delvis erstatning af de almindelige biler med elbiler. En forudsætning for at anskaffe flere elbiler er dog, at markedsprisen på elbiler falder. Kommunen mener, at Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler har fungeret godt. Kommunen har ikke forslag til forbedringer eller ændringer af ordningen. Opsamlende skema Model/ mærke Funktionalitet ift. målsætning Antal brugere Anvendelse / brugere Driftssikkerhed Opladningsmønster Brugertilfredshed 3 stk. Think City Høj, de første 2,5 år, derefter lav. Meget tilfredsstillende Ikke-styret, aften-nat Turistudlejning, persontransport i kommunens forvaltning (inspektions- og tilsynsopgaver, møder m.v.) Høj, efter det første nedbrud faldt tilfredshede n. Bilerne bliver savnet. 5

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Prøv1elbil 3 å r med elbiler

Prøv1elbil 3 å r med elbiler Prøv1elbil 3 å r med elbiler Danmarks første større forsøg med udlån af elbiler til private familier afsluttet succesfuldt. En række partnere med støtte fra Energistyrelsen og RegionMidt har gennem mere

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf brugt hybrid? Brugttest af Opel Ampera Omig og min elbil G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf Ikon på el opladning: Hvem er Billigst? +KIA Soul EV BMW i3 REx Nissan e-nv200 KBH.-Aarhus i ZOE Rasmus Helveg Petersen

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Dobbelt gevinst med elbiler

Dobbelt gevinst med elbiler Nr. 237 april 2007 Dobbelt gevinst med elbiler I et fleksibelt energisystem med mange vindmøller er elbiler særligt fordelagtige Sundheden og klimaet > Vinden blæser også om natten > Demonstrationsprojekter

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt Elbiler som taxier Forberedelse af flådeprojekt 16-01-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88707083 F: 33321661 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic.

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic. Segway Human Transporter er noget nær den mest intelligente måde at bevæge sig på - siden hjulets opfindelse. Hop op på Segway'en og en kombination af computerstyring og gyro teknologi holder balancen

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere