God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima"

Transkript

1 God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren

2 God rengøring godt indeklima En branchevejledning om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima. Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Udgivet i august 2005 af: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning, Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentligt Kontor & Administration, Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3-2. sal, 1455 København K Tlf , Styregruppen har bestået af repræsentanter for: Amtsrådsforeningen, KL, Finansforbundet, BUPL, AC/GL, Danmarks Lærerforening, HK, FOA og Undervisningsministeriet. Projektleder: Svend Erik Christensen, Arbejdsmiljøsekretariatet Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området. I kan hente en printervenlig version af vejledningen på internettet på I kan bestille flere eksemplarer af vejledningen i Arbejdsmiljøbutikken, eller tlf Varenr: Pris: 20 kr. inkl. moms. ISBN:

3 Støv og snavs kan give gener Tre veje til god rengøring Det er typisk for indeklimaproblemer, at man sjældent kan pege på en enkelt årsag til dem. Indeklimaet bliver påvirket af mange forskellige faktorer i et kompliceret samspil. Men det ligger fast, at god rengøringen er én af de vigtige betingelser for et godt indeklima. Støvet skal væk God rengøring har især betydning for luftens kvalitet. Dårligt luft kan give symptomer som irritation i øjne, næse og luftveje, infektioner i luftvejene, træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær. Symptomerne kan skyldes især støv i luften. Støvet består bl.a. af hudskæl, papirstøv, pollen, mikroorganismer og smuld fra tæpper, møbler og byggematerialer. Det kan også komme ude fra: Meget støv og skidt bliver slæbt ind med fodtøjet. Den bedste måde at undgå problemer med støv i luften er at gøre ordentligt rent. Sørg også for, at der slæbes mindst muligt støv og snavs med ind i bygningen ude fra. Det kan bl.a. gøres med særlige måtter og riste ved indgangen. Det er især vigtigt i skoler, institutioner og andre bygninger, hvor mange mennesker går ind og ud. Brug de rigtige rengøringsmidler Også kemikalier, parfumer og duftstoffer i luften kan give et dårligt indeklima. God rengøring betyder derfor også, at I skal undgå at bruge rengøringsmidler, der indeholder parfume, organiske opløsningsmidler eller andre skadelige kemiske stoffer. Det er især folk med astma og allergi, som kan reagere stærkt på dufte og kemikalier. De er ofte de første, som får symptomer på, at der er generelle problemer med indeklimaet. En god og effektiv rengøring er en forudsætning for, at arbejdspladsen er indbydende og sund både for medarbejdere og for andre brugere. I praksis er der især tre forhold, der kan sikre en god rengøringsstandard på arbejdspladsen: Tid nok til rengøringen Hvis budgettet er for stramt, kan rengøringen blive sårbar: Rengøringspersonalet kan have brug for luft i tidsplanen, hvis noget går galt, eller hvis der nogle dage er større behov for rengøring end beregnet. Der bør også altid være sat tid af til mindst én grundig hovedrengøring om året. De fleste arbejdspladser er tvunget til at prioritere udgifterne stramt. Men I bør alligevel arbejde for, at der bliver sat tilstrækkelige ressourcer af til rengøring. God vedligeholdelse og indretning Det er vanskeligt og mere tidskrævende at gøre ordentligt rent, hvis bygninger og inventar er nedslidt og i dårlig stand. Det samme gælder, hvis lokalerne er indrettet med mange støvfælder. Samtidig er det vigtigt, at I vælger udstyr og inventar med tanke på, om det er let at holde rent og holde ved lige. Tag rengøringen med på råd, før I køber nyt! Fælles ansvar for opgaven. Rengøringspersonalet kan kun levere varen, hvis der er ryddet op i lokalerne, og de er gjort klar til rengøring. Derfor er god rengøring et fælles ansvar for alle ansatte og brugere på arbejdspladsen. Tal sammen om, hvor rengøringen skal lægge kræfterne, og hvordan I alle kan medvirke til at gøre rengøringsopgaven lettere. Gør rent i dagtimerne, hvis det er muligt: Synlig rengøring styrker respekten for rengøringsopgaven.

4 Sikkerhedsgruppen er en central medspiller Rengøringspersonalet arbejder normalt efter et fast rengøringsprogram, der beskriver, hvor ofte der skal gøres rent, og hvilke metoder der skal bruges. Det gælder både, hvis rengøring bliver udført af folk, der er ansat direkte på arbejdspladsen, og hvis rengøringsopgaven ligger hos et rengøringsfirma. Sikkerhedsgruppen med Sikkerhedsgruppen bør høres, når rengøringsprogrammet bliver lavet. I bør arbejde for, at der bliver taget hensyn til indeklima og arbejdsmiljø, når rengøringsopgaverne bliver beskrevet. Rengøringsprogrammet skal være realistisk i forhold til arbejdspladsens behov og forudsætninger. I bør samtidig sikre, at der er klare aftaler om, hvilke opgaver der løses af rengøringspersonalet, og hvilke opgaver de øvrige medarbejdere og brugere skal løse. Prioritering og kontrol I praksis vil det ofte være svært at få tid og ressourcer til at opfylde alle ønsker om rengøring. Derfor vil det være nødvendigt at prioritere opgaverne. Det er en fordel, at alle medarbejdere på arbejdspladsen er med til at diskutere, hvordan opgaverne prioriteres. Det kan give nye ideer til, hvordan de daglige rutiner kan ændres, så rengøringen bliver lettere. Samtidig får alle en større forståelse for rengøringspersonalets arbejde. Vurdering af rengøringen Hvis I oplever, at rengøringen ikke er tilfredsstillende, er det vigtigt, at I leder efter årsagen med udgangspunkt i de rammer og aftaler, der gælder på arbejdspaldsen: Er det rengøringen, der ikke er grundige nok? Er det medarbejdere og brugere, som svigter deres del af arbejdet? Eller er rengøringsprogrammet for stramt? Hvis I selv vil gå dybere ind i at vurdere rengøringens standard, findes der forskellige metoder, I kan bruge: Dansk Standard har udgivet en standard DS/INSTA 800 om "Rengøringskvalitet. Målesystem til bedømmelse af rengøringskvalitet". Se mere på Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har udviklet to målemetoder, der er brugt ved vurdering af rengøringen i kontorer, skoler og daginstitutioner. Se mere på

5 Rengøringen er en del af APV en Rengøringen er en vigtig del af indeklimaet. Derfor bør rengøringen altid indgå som en naturlig del af checklisten, når sikkerhedsgruppen laver APV. Det gælder i særlig grad, hvis I har mistanke om problemer med dårlig luftkvalitet, eller hvis der er tilfælde af allergi blandt medarbejdere og brugere. Særlige krav til rengøringen I bør være særligt opmærksomme på rengøringen på steder, hvor der er særlige krav til rengøringen. Det kan fx være: På sygehuse og i køkkener hvor kravene til hygiejne er store. På værksteder, sløjdlokaler og andre steder, hvor der opstår meget snavs. I laboratorier, kemilokaler og andre steder, hvor der arbejdes med farlige kemikalier. Se også på de gode eksempler Når I gennemgår arbejdspladsen, bør I være opmærksomme på de ting, som erfaringmæssigt gør rengøringsopgaven sværere: Manglende oprydning i lokalerne, manglende vedligeholdelse, støvfælder på rodede reoler og i kabeljunglen bag computerne osv. I bør samtidig samle op på de gode erfaringer: Er der steder, hvor rengøringen fungerer godt? Hvad er det, der virker netop hér? Kan vi gøre mere af dét på arbejdspladsen? Spørg rengøringspersonalet Det er en god idé at tage rengøringspersonalet og eventuelt rengøringslederen med, når I gennemgår arbejdspladsen. Deres erfaring og ekspertise er vigtig at have med, både når I skal finde årsagerne til, at rengøringen er mangelfuld, og når I skal finde løsninger og udarbejde konkrete handlingsplaner. Nedslidte bygninger kan ikke holdes rene God vedligeholdelse af bygninger og inventar er en forudsætning for god rengøring og et godt indeklima. Fugtige bygninger og tæpper giver gode vækstbetingelser for både skimmelsvampe og bakterier. Ikke mindst i køkkener og på toiletter kan slidte og revnede overflader være rene bakteriefælder som er svære at rense ved almindelig rengøring. Hullede eller revnede vægge, lofter og møbler drysser. Det spreder skidt og støv i rummene og gør det sværere og mere tidskrævende at gøre rent. Ventilationsanlæg med tilstoppede filtre eller snavsede riste og luftkanaler betyder dårligere udsugning og et højere indhold af støv i luften. Et fælles ansvar Det er ledelsens ansvar at sikre, at bygning, udstyr og inventar er ordentligt vedligeholdt. Men alle på arbejdspladsen har et medansvar for at holde øje med fejl og mangler og at passe godt på bygninger og inventar. Sikkerhedsgruppen bør gennemgå bygningen med jævne mellemrum, så I opdager faresignalerne i tide. Spørg rengøringspersonalet om deres erfaringer. De kender alle hjørner af bygningen.

6 God rengøring er et fælles ansvar Mange rengøringsassistenter oplever, at deres arbejde bliver overset og lavt prioriteret på arbejdspladsen. De får sjældent ros men de får til gengæld ofte skylden, hvis der er problemer med rengøringen. Også selv om forklaringen er dårlig vedligeholdelse, for få ressourcer, eller at de ansatte og brugerne ikke har ryddet ordentligt op efter sig. Klare aftaler giver større tilfredshed Den daglige rengøring bliver lettere, hvis I har klare aftaler om, hvilke opgaver rengøringspersonalet skal løse og hvad de øvrige medarbejdere skal gøre. Det bør være klart for alle, hvem der fx skal rydde op, tømme papirkurve, fjerne kaffekopper, skifte sæbe og håndklæder på toiletterne og stille stole på plads. Læs mere om indeklima på om sikkerhedsgruppens arbejde på om samarbejde, indkøb og arbejdsmiljø på om reglerne for god rengøring på om vurdering af rengøringsniveauet på og om rengøringsteknik på og Ryd op i lokalerne På mange arbejdspladser er det et tilbagevendende problem, at der ikke bliver ryddet ordentligt op: Hvis stolene ikke er sat på plads i klasseværelset, eller hvis bordene flyder med papir og kaffekopper, er det umuligt at gøre ordentlig rent på den tid, der er sat af. I bør have klare aftaler om, hvordan lokalerne og den enkeltes arbejdspalds skal se ud, når sidste mand går. I bør samtidig have en klar procedure for, hvordan I følger op på, om aftalerne bliver overholdt. Tal sammen om opgaven Hvis I er utilfredse med rengøringen, er det en god idé at invitere rengøringslederen og rengøringspersonalet med til et personalemøde. Måske kan I selv hjælpe med til at gøre rengøringen bedre. Måske kan I aftale, at opgaverne skal prioriteres på en anden måde. Samtidig bør ledelsen udpege en kontaktperson (fx lederen selv), som står for kontakten mellem de daglige brugere af lokalerne og rengøringspersonalet. Så ved alle parter, hvem man går til, hvis der er problemer. Husk at mange rengøringsassistenter er indvandrere med et begrænset kendskab til dansk sprog og danske omgangsformer. De har ekstra behov for en åben dialog i hverdagen for kunne løse deres opgaver til alles tilfredshed. Gør rengøringen synlig Rengøringsarbejdet bør være synligt for alle. Det er en god idé at gøre rent i dagtimerne, hvis det er muligt. Det øger respekten for opgaven og det giver rengøringspersonalet bedre trivsel og arbejdsmiljø. Husk at rengøringspersonalet er en del af medarbejdergruppen. Derfor bør de deltage i fx personalemøder, julefrokost og fælles aktiviteter.

7 Tænk på rengøringen, når I indretter lokalerne Hvis I indretter lokalerne fornuftigt, bliver det lettere at holde dem rene og dermed at sikre et godt indeklima. Åbne reoler bliver let til støvfælder. Især hvis de er fyldt med småting og dimser, som det tager lang tid at støve af. Gem flest mulige ting af vejen i lukkede skabe, i særlige arkivrum eller i kasser og æsker. Ryd op i kabeljunglen bag computeren, så det bliver muligt at gøre rent, og stil ikke IT-udstyr, kasser og papirbunker på gulvet, hvor de står i vjene for rengøringen. Køb fornuftigt ind Det er en god idé at tage hensynet til rengøringen med i overvejelserne, når I skal vælge alt fra gulvbelægning og gardiner til møbler, teknisk udstyr, belysning osv. Det gælder ikke mindst i forbindelse med nybyggeri eller nyindretning af en arbejdsplads. Hér har I muligheden for at vælge en gennemtænkt og klog løsning fra starten. Spørg rengøringspersonalet Rengøringspersonalet og rengøringslederen vil ofte have stor erfaring med, hvilke løsninger der giver den bedste og letteste rengøring. Derfor bør de altid tages med på råd, når I planlægger større indkøb, renoveringsarbejder eller nybyggeri.

8 God rengøring er en forudsætning for et godt indeklima og dermed for et godt arbejdsmiljø. Hvis rengøringsopgaven skal løses godt og effektivt, kræver det, at der er tilstrækkelige ressourcer til opgaven, og at bygninger og inventar er godt vedligeholdt. Men først og fremmest kræver det, at rengøringspersonalet og arbejdspladsens øvrige medarbejdere og brugere føler et fælles ansvar for opgaven. Denne branchevejledning er udarbejdet for at støtte især sikkerhedsgrupperne i arbejdet med at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima. Vejledningen indeholder information om ansvar og opgaver samt inspiration til arbejdet med at skabe fælles ansvar og gode rammer for rengøringen.

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere