NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen"

Transkript

1 NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 1. halvår 2014

2 NERSORNAAT JANUAR OG JUNI Tildeling af Nersornaat i sølv til Peter Beck 9. januar 2014 Formanden for Inatsisartut Lars- Emil Johansen tildelte Nersornaat i sølv til Peter Beck, ved en højtidelighed, der blev holdt under Naalakkersuisuts Nytårsreception på Grønlands Repræsentation i København den 9. januar. Formandskabet for Inatsisartut tildelte Peter Beck en Nersornaat i sølv med begrundelse i, at han over en lang periode har ydet en fortjenstfuld indsats for Grønland, under Hjemmestyret og Selvstyret til iværksættelsen af en lang række store og vigtige samfundsreformer. Formanden fremhævede blandt andet i sin tale for Peter Beck følgende: Du blev i 1988 ansat som direktør for det daværende Økonomidirektorat som nu hedder finansdepartementet, hvor din første gerning den gang var ikke ringere end at skulle afværge Grønlands første finanskrise, hvor der skulle optages store udenlandske banklån for at sikre likviditeten og afviklingen af gælden i kølvandet på strukturtilpasningen af det kystnære rejefiskeri. Du har gennem årene deltaget i en lang række udvalg og kommissioner. Grønland har uden tvivl været hjulpet godt på vej af din store faglige kompetence og engagement for at sikre økonomien og altid med fokus på en økonomi der skulle opbygges og sikres med en lang tidshorisont.

3 Tildeling af Nersornaat i sølv til Andreas Lyberth 30. juni 2014 Medlem af formandsskabet for Inatsisartut Ruth Heilmann tildelte Nersornaat i sølv til Andreas Lyberth, under højtidelighed i Kangaamiut, med afholdelse af tale og efterfølgende kaffemik. Formandsskabet for Inatsisartut tildelte Andres Lyberth Nersornaat i sølv med begrundelse i, at Andreas gennem hele livet har arbejdet aktivt for udvikling i samfundet og har banet vejen for vidensindsamling indenfor fiskeriet. I talen fremhævede Ruth Heilmann, at Andreas Lyberth gennem hele livet har arbejdet aktivt for udvikling i samfundet og har banet vejen for vidensindsamling indenfor fiskeriet.

4 VESTNORDISK RÅDS TEMAKONFERENCE 22. JANUAR Formanden for Inatsisartut deltog på Vestnordisk Råds årlige temakonference som blev afholdt på Sandoy på Færøerne og muligheden for at styrke Vestnordens selvforsyning af fødevarer blev diskuteret. KULTURNATTEN 25. JANUAR 2014 Kulturnatten blev traditionen tro afviklet i januar måned. Inatsisartut var igen velbesøgt og det var glædeligt at se de mange mennesker der fandt vejen forbi, hvor Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen blandt andet kunne opleves inde i salen med historier om Grønlands politik gennem tiderne. På kulturnatten var det igen muligt for borgerne at prøve at stå på talerstolen og få en snak med formanden for Inatsisartut og ansatte om arbejdet i Inatsisartut og besøge Landstingsformandens kontor. Der blev ligeledes afviklet en quiz om Ét af de spørgsmål der blev behandlet var, om de tre lande vil være bedre i stand til at forstærke fødevaresikkerheden i et samarbejde frem for hver for sig. viden om Inatsisartut, hvor der i år var spørgsmål om Ombudsmanden og ombudsmandens virke. Aftenen og antallet af besøgende var succesfuldt.

5 EKSTRAORDINÆR SAMLING 27. JANUAR 2014 Den ekstraordinære samling blev gennemført fordi Formanden for Naalakkersuisut ønskede at ændre sammensætningen i Naalakkersuisut, som kræver Inatsisartuts godkendelse. Formanden for Naalakkersuisut indstillede følgende som medlemmer af Naalakkersuisut: Steen Lynge (A), Siverth K. Heilmann (A), Kim Kielsen (S), Vittus Qujaukitsoq (S), Finn Karlsen (S), Jens-Erik Kirkegaard (S), Martha Lund Olsen (S) samt Nick Nielsen (S) Formanden for Naalakkersuisuts indstillinger blev vedtaget. Finn Karlsen blev bevilget orlov fra Inatsisartut, hvorefter Saxdorph Didriksen blev indsat som suppleant i Inatsisartut.

6 FORMANDSKABSSEMINAR 25. OG 26. FEBRUAR 2014 Der blev afholdt et 2- dages formandskabsseminar i København med henblik på drøftelse af mulige ændringer af Inatsisartuts forretningsorden, men også i øvrige regelsæt, som regulerer Inatsisartuts virke. Seminaret havde det formål at fremme arbejdet og hæve kvaliteten i arbejdet for det samlede Inatsisartut. Under seminaret gennemgik Formandskabet regelsættene enkeltvist og diskuterede, hvorvidt den gældende retstilstand eller praksis kunne give anledning til ændring på forretningsordenen eller anden lovgivning eller praksis. Blandt andet blev antallet af udvalgsmedlemmer, valg af medlemmer til Naalakkersuisut, taletiderne i Inatsisartut, Inatsisartutlov om tilskud til partierne, rullende indsendelse af punkter m.m. diskturet. På baggrund af de trufne beslutninger, arbejdes der på forslag til revision af forretningsordenen og love der regulerer Inatsisartut til EM Det var et meget givende seminar, hvor hver en problemstilling blev taget op og bearbejdet og vil fremadrettet føre til et kvalitetsløft under samlingerne.

7 MØDE I VESTNORDISK RÅDS PRÆSIDIE MARTS 2014 Vestnordisk Råds præsidie afholdt møde på Færøerne med henblik på at ansættelse en ny Generalsekretær. Der var hele 41 ansøgere til stillingen, hvilket bevidner, at der er særdeles stor interesse for Vestnordisk Råds arbejde. Præsidiet ansatte, efter nøje gennemgang af ansøgningerne, Inga Dora Markussen fra Nuuk læs mere på

8 FORMANDENS DELTAGELSE VED AFHOLDELSE AF ARCTIC WINTER GAMES (AWG) MARTS 2014 Formanden for Inatsisartut blev, som protektor for Grønlands Idrætsforund (GIF), inviteret til at deltage ved Arctic Winter Games i Fairbanks i USA fra den 14. marts til 23. marts Formanden overværede forskellige sportsgrene såsom Inuit games, indendørs fodbold, Volleyball, bordtennis, skisport med flere. Herudover deltog formanden ved flere officielle receptioner under legene i sin egenskab som protektor for GIF. Den officielle åbning fandt sted søndag aften i Carlson Center, som blev transmitteret direkte i KNR. Formanden overværede bordtennis kampe, hvor han efterfølgende fik æren af at overrække medaljer, hvoraf en del af medaljerne blev overrakt til de grønlandske bordtennisspillere. Det var en meget positiv oplevelse at se så stor en deltagelse af frivillige hjælpere under denne store begivenhed som AWG. Der var i omegnen af 2000 frivillige hjælpere, der assisterede afviklingen af AWG legene i byen og ville ikke kunne være afviklet uden denne store hjælp. Herudover var der også velvilje fra virksomhederne til at støtte arrangementet såvel økonomisk som ved direkte praktiske ydelser. Disse udfordringer kommer også til at gælde for afviklingen af begivenheden i Nuuk. AWG foregik over mange dage med mange aktiviteter og som var spredt over hele dage med efterfølgende receptioner om aftenen. AWG sluttede af med, at Grønland fik en kulturprismedalje for det kulturelle indslag og Fairplay-prisen. Endeligt fik Kommuneqarfik Sermersooq ved en højtidelig afslutningsceremoni overdraget AWG flaget som symbol for at det næste gang afholdes i Nuuk. AWG skal afholdes i 2016 i Nuuk, Naalakkersuisut og Kommuneqarfik Sermersooq i samarbejde skal være vært for begivenheden. AWG har gennem tiderne udviklet sig til en stor begivenhed, hvor de unge sportsudøvere får mulighed for at knytte kontakter og venskaber på tværs af de arktiske lande.

9 FORÅRSSAMLINGEN 18. MARTS 2014 TIL 5. JUNI 2014 Forårssamlingen startede den 18. marts og blev afsluttet den 5. juni. Under samlingen har Inatsisartut arbejdet med følgende; Der var 31 mødedage fordelt på 118 timer (opgjort til og med 4. juni). Lovforslag, 18 stk., heraf Beslutningsforslag, 62 stk. Forespørgselsdebatter, 14 stk. Vedtaget Behandlet 11 Trukket tilbage Udskudt til EM NY FORM FOR SPØRGETIME INDFØRT 23. APRIL 2014 Formandskabet for Inatsisartut har løbende arbejdet på at forbedre kvaliteten af debatterne og følge udviklingen i samfundet. Formandskabet har derfor indført en ny form for spørgetime, hvor partiledere og- ordførere fra oppositionen, hver anden onsdag har mulighed for at stille spørgsmål til formanden for Naalakkersuisut, såfremt formanden ikke er repræsenteret i Inatsisartut. Der er afsat 12 minutter til hver partileder til både spørgsmål og svar. Formanden for Inatsisartut er bl.a. citeret for følgende på KNR.gl Jeg ser dette tiltag som en del af den løbende udvikling og modernisering af Inatsisartut og dets debatform, siger Lars-Emil Johansen, og tilføjer: Jeg håber, at vi i Formandskabet vil kunne fremkomme med yderligere tiltag i samme retning i løbet af de kommende år.

10 FESTFORESTILLING I OPERAEN 23. MAJ 2014 Formanden for Inatsisartut modtog en invitation til Operaen i anledning af 200 året for indførsel af den norske grundlov. Folketinget og regeringen var vært for festforestillingen To lande én historie. Formanden For Inatsisartut fik anledning til at hilse på Kronprins Haakon af Norge, som havde ønsket at møde formanden. Ligeledes blev der hilst uformelt på det danske kongepar. RECEPTION I ANLEDNING AF FOLKETINGETS ÅRLIGE ORIENTERINGSREJSE TIL GRØNLAND 23. JUNI 2014 Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut inviterede i fællesskab folketingets delegation til reception i Hans Egedes Hus. Under arrangementet blev der skabt uformelle kontakter VESTNORDISK FORMAND- SKABSMØDE ILULISSAT JUNI 2014 Der blev afholdt møde i Vestnordisk formandskabsregi i dagene juni i Ilulissat og her drøftede Altingsformand Einar K. Gudfinnson og Lagtingsformand Jógvan á Lakjuni samt formanden for Inatsisartut, de aktuelle situationer i deres respektive lande. Formålet med møderne er at skabe en fælles forståelse, landene i mellem, og for at kunne finde mulige samarbejdsprojekter og fællesudfordringer. og medlemmerne for Inatsisartut fik lejlighed for at mødes med deres danske kolleger i den historiske bygning.

11 NY PARLAMENTSBYGNING Onsdag den 27. november 2013 besluttede Inatsisartut med et stort flertal, at der skal bygges en ny parlamentsbygning til Inatsisartut. Huset skal være et åbent og troværdigt mødested for folket og de folkevalgte. Det skal afspejle vores folk og skal udgøre en harmonisk og fremtidssikker ramme for fremtidens parlamentariske arbejde. Det demokratiske Grønland er i konstant udvikling, og pladsen i den gamle parlamentsbygning er for trang for de folke valgte, for partierne og de mange mennesker, der har deres daglige gang i Inatsisartut. Hjemlen til opførelsen af den kommende parlamentsbygning blev tilvejebragt med Inatsisartuts beslutning af 27. november 2013, hvor Inatsisartut tilslutter sig Formandskabets planer om opførelse af en ny bygning til Inatsisartut med tilhørende administrative enheder. På baggrund af Inatsisartuts beslutning er der afsat 3 mio. kr, som skal bruges til projektering af byggeriet frem til og med en indbudt arkitektkonkurrence med pris. Projektet udarbejdes efter Formandskabets nærmere bestemmelse i et samarbejde imellem Illuut

12 A/S, Bureau for Inatsisartut og tnt nuuk, der fungerer som bygherrerådgiver. Det kommende byggeri opføres i samarbejde med Illuut A/S. Selve bygningen finansieres ved et offentligt-privat partnerskab efter den såkaldte BOT-model (Build-Operate-Transfer). Illuut A/S vil således optage den nødvendige fremmedfinansiering til opførelsen af bygningen, hvorefter selskabet forestår opførelsen af denne. Inatsisartut vil herefter leje bygningen i en 30-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter bygningen vederlagsfrit overgår til Inatsisartut. Der er således ingen egentlig indtægt til Illuut A/S. Den kommende bygning forventes at blive på omkring kvadratmeter, og den samlede opførelsessum forventes at blive på omkring 190 mio. kr. Der skal i videst mulige omfang anvendes grønlandske materialer ved opførelsen. FORELØBIG PLAN FOR DET NÆ- STE HALVÅR 2014: - EM2014 starter 30. september

13

14 LÆS DE SENESTE NYHEDER PÅ Inatsisartut Postboks Nuuk Telefon

Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien

Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien Strategi Strategien blev lavet som et værktøj til at styre Avalak mod et mål, og vi har anvendt til at træffe beslutninger og drive vores arbejde fremad. Det har fungeret godt, og det har været godt at

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år 2012. Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Hovedbestyrelsens beretning INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Kære venner, kollegaer, landsmænd, ærede gæster m.m. Jeg vil nu fremlægge hovedbestyrelsens beretning i henhold

Læs mere

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget The North Atlantic Group in the Danish Parliament Atlantikup Avannaani Suleqatigiit Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi den nordatlantiske gruppe i folketinget 6

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

AOF s start i Gentofte kommune

AOF s start i Gentofte kommune AOF s start i Gentofte kommune Jubilæumsskriftet er forfattet af L.V. Andersen tidligere skoleleder, formand og nuværende æresmedlem af AOF bestyrelse 2 Lær ham arbejderen, citat af Louis Pio fra 1871.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere