PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence"

Transkript

1 PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015

2 INDHOLD INTRODUKTION s OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING s TEKNISKE KRAV s MYNDIGHEDSGODKENDELSE s ØKONOMI s FORLØBET EFTER KONKURRENCEN s KONKURRENCEBETINGELSER s. 8 Konkurrenceudskriver Deltagere Konkurrencesekretær Konkurrencemateriale 72 timers konkurrence Du skal aflevere Spørgsmål Forslagets udførelse Digital indlevering Dommerkomité Bedømmelseskriterier Præmier Offentliggørelse Rettigheder

3 INTRODUKTION Gl. Holtegaards smukke barokhave vil i foråret 2015 danne ramme om en ny udstillingstrilogi. Tre midlertidige pavilloner skal opføres fra 2015 til og med 2017 af tre forskellige arkitekter. I den forbindelse inviterer Kunsthallen Gl. Holtegaard i samarbejde med Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur og Arkitektforeningen til en åben konkurrence om en midlertidig pavillon, der skal stå i Gl. Holtegaards unikke barokhave fra maj 2015 til oktober Hver pavillon skal have sin egen fortælling med stærk tilknytning til historien. En fortælling, der griber fat i senbarokkens Gl. Holtegaard og samtidig sætter barokken i et nutidigt lys. Gl. Holtegaards egenart som arkitektonisk perle og havens dramatiske og iscenesættende karakter ønskes udfordret i et arkitekturprojekt. Der forventes et projekt, der har stor visuel gennemslagskraft og som på nytænkende og spektakulær vis bidrager til publikums æstetiske oplevelser. Gl. Holtegaard har valgt tre temaer til de tre pavilloner: orangeriet, menageriet og sceneriet. Temaet for den første konkurrence er Orangeriet. Vi ser frem til mange inspirerende og kreative forslag. God konkurrence! Gl. Holtegaard, Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur og Arkitektforeningen. 3

4 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN I 1757 anlagde Kgl. Hofbygmester Lauritz de Thurah Gl. Holtegaard i en lys og nordisk senbarok stil. Med huset og den tilhørende barokhave fuldendte Thurah sine arkitektdrømme, og den dag i dag er det lidt af en sjældenhed at finde et helt anlæg, der så totalt griber 1700-tallets vision. Gl. Holtegaard trækker derfor på den historiske tyngde, der ligger i stedet. Her er både udstillinger med samtidskunstnere, som genbesøger barokken, og tematiske udstillinger, som udgøres af både ældre og yngre kunst. Udstillingsprofilen er primært samtidig, men historien spiller en vigtig rolle for at forstå det nye med det gamle og det gamle med det nye. Barokhaven er nyanlagt i 2003 af landskabsarkitekt Jane Schul på baggrund af J.J. Bruuns raderinger fra 1757 samt arkæologiske udgravninger. 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING Temaet for pavillonen er Orangeriet - dvs. et rum skabt til planter, hvor arkitekten selv bestemmer hvilken type planter, der skal være i pavillonen. Der er tale om en fri arkitekturopgave, som tilskynder en kunstnerisk arkitektonisk bearbejdning af et midlertidigt rum, og der lægges op til fri fortolkning af ordet orangeri. Den midlertidige pavillon skal tilpasses et af havens felter og må derfor maksimalt måle 8,40 x 8,40 x 8,40 meter. Forslagsstillerne skal tage højde for pavillonens bygningskonstruktion, materialevalg og patinering samt drift og vedligehold, da forslaget skal kunne realiseres inden for de efterfølgende beskrevne rammer. 4

5 Tegning over barokhaven med angivelse af mulige placeringer angivet med rødt. 5

6 3. TEKNISKE KRAV Der må ikke graves ud til fundamenter i beton eller udføres andet gravearbejde. Det foretrækkes, at pavillonen er selvbærende med minimal forankring under terræn. Eventuel forankring skal ske ved hjælp af spyd eller lignende i en maksimal dybde af 1 meter og må ikke rage uden for det felt, hvori pavillonen er placeret. Træerne i barokhaven må ikke benyttes til fastgørelse af pavillonen. Pavillonens placering skal underordne sig hovedtrækkene i barokhaven. Konstruktionen skal tage højde for eventuelt stærke vindforhold. Pavillonens udformning skal ske med omtanke for voksnes såvel som børns sikkerhed under besøg i eller uden for pavillonen. Pavillonen skal være nem i drift og vedligeholdelse, og den skal kunne holde til at stå ude i mindst tre år under skiftende vejr og vindforhold. I de tre år må der kun være behov for et minimum af vedligeholdelse af pavillonstrukturen. Det forventes, at pavillonen opføres i materialer, som opfylder kravene til miljøvenlighed. Ved miljøvenlighed forstås som minimum nedenstående: materialers brugervenlighed materialers sikkerhed eksisterende affaldsbortskaffelsesordninger muligheder for genbrug af kasserede materialer. 4. MYNDIGHEDSGODKENDELSE I umiddelbart forlængelse af konkurrencens resultat skal vinder i samarbejde med Gl. Holtegaard tage kontakt til Byplanafdelingen i Rudersdal Kommune, som vil stå for hurtig udarbejdelse af byggetilladelse. 6

7 5. ØKONOMI Der er afsat et beløb på DKK inkl. moms til produktion af pavillonen. Beløbet skal dække følgende udgifter: Håndværkerudgifter Alle materialer Udgifter til transport fra værksted til Gl. Holtegaard og opførelse. Herudover er der afsat et honorar på DKK inkl. moms til vinderen for udførelse af pavillonen. Uden for budget: Gl. Holtegaard sørger for bortskaffelse efter endt udstillingsperiode (3 år). 6. FORLØBET EFTER KONKURRENCEN Konkurrencens vinder skal stå for projekteringen og produktionen af vinderforslaget, og det forventes derfor, at vinderen har mulighed for dette i perioden 6. februar maj Det forventes, at vinderen selv projektstyrer opførelsen af pavillonen fra start til slut. Pavillonen skal åbne for publikum den 28. maj 2015, og vil være placeret i barokhaven frem til oktober 2017, hvorefter den vil blive demonteret. Konkurrenceudskriveren tager forbehold for eventuelt mindre ændringer og justeringer i ovennævnte tidsplan i løbet af processen. 7

8 7. KONKURRENCEBETINGELSER 7.1 Konkurrenceudskriver Gl. Holtegaard, Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur og Arkitektforeningen udskriver i samarbejde en åben arkitektkonkurrence. 7.2 Deltagere Konkurrencen er åben for alle medlemmer af Arkitektforeningen, hvilket betyder, at et forslag skal være udført af mindst én arkitekt MAA. Bemærk at konkurrencen ikke er åben for arkitektstuderende. Studerende anbefales at indgå samarbejde med en arkitekt MAA. Det ligger arkitekterne frit for at samarbejde med en kunstner eller en anden relevant fagperson om opgaven. Det skal være en arkitekt MAA, der har ophavsret (eller delt ophavsret). Følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen, jf. Arkitektforeningens konkurrenceregler: Alle personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven. Repræsentanter for konkurrenceudskriveren eller ansatte hos denne. Ansatte hos kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomitéen eller dennes rådgivere. Personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomitéen eller dennes rådgivere. Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomitéen eller dennes rådgivere. Uanset på hvilken måde man medvirker ved udarbejdelsen af et konkurrenceforslag, har man pligt til at gøre sig bekendt med ovenstående. I tvivlstilfælde bør man straks kontakte konkurrencens sekretær. 7.3 Konkurrencens sekretær Arkitekt MAA Bettina Mylin Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Strandgade 27 A, 1401 København K. 8

9 7.4 Konkurrencemateriale Konkurrencematerialet består af dette program med nedenstående bilag. Bilagsoversigt 01 Digitaltegning over barokhaven (dwg-fil) 02 Tegning over barokhaven mål 1:500, A3 (pdf) 03 Ledningsplan, Dominia (pdf) 04 Plan med angivelse af rottegitter cm under terræn, Sven Bech Anlægsgartner, A3 (pdf) 05 Fotos, fotograf Hans Ole Madsen (jpg) Materialet kan downloades på timers konkurrence Fredag den 23. januar 2015 kl udskrives konkurrencen. Konkurrenceperioden er på 72 timer frem til mandag den 26. januar med indleveringsfrist senest kl via Spørgsmål Det er ikke muligt at stille yderligere spørgsmål. 7.7 Du skal aflevere Forslagets omfang må ikke overstige 6 A3-sider. Siderne skal indeholde følgende materiale: Situationsplan 1:500 med angivelse af placering Plan-, snit- og opstalter i mål 1:20 Tegningerne skal på en overskuelig måde redegøre for pavillonens hoveddisponering, herunder konstruktionsprincipper. I tilfælde af, at plan/snit/opstalt 1:20 af forslaget ikke kan være på en A3-side, må tegningsmaterialet afleveres i 1:50. Supplerende detaljer i mål 1:5 og 1:1 efter egen vurdering Perspektiver eller andre rumlige illustrationer efter eget valg Budget for pavillonens tilblivelse og opførelse Kortfattet beskrivelse der supplerer tegningsmateriale. Sprog der må benyttes er dansk eller engelsk. Generelt skal oplysningerne være af en sådan karakter, at det er muligt at foretage en prismæssig vurdering af forslaget. 7.8 Forslagets udførelse Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort. Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 5-cifret kendingstal, valgt af konkurrence- 9

10 deltageren. Materiale skal afleveres digitalt og helst i form af én samlet pdf-fil i lav opløsning til web. Der må maks. afleveres 6 A3 sider. Filen, der indsendes skal være PDF og må maks. fylde 20 MB. Arkitektforeningen kan ikke modtage filer, der er større end 20 MB. Oplever man problemer med at sende via kan Wetransfer el. lign. benyttes, men filen må stadig ikke være større end 20 MB. Det understreges, at andet forslagsmateriale udover ovenævnte modtages ikke. 7.9 Digital indlevering Forslagsmateriale skal sendes digitalt senest den 26. januar kl.10 til: skal navngives Orangeri 2015, og pdf-fil skal navngives Orangeri femcifret kendingstal (f.eks. Orangeri 12345). Foruden konkurrencematerialet fremsendes i samme en pdf-fil navngivet ID + kendingstallet (f.eks ID 12345) indeholdende følgende information: Navn på forslagsstiller, adresse, telefonnummer (dag/aften), -adresse, samt forslagets kendingstal. Ved forslag med flere medvirkende skal det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten. I forbindelse med indleveringen vil deltager modtage en autoreply som kvittering for modtagelse. For at sikre de enkelte konkurrencedeltageres anonymitet må disse ikke offentliggøre deres forslag på sociale medier og lignende, før konkurrencen er afgjort Dommerkomité Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune Maria Gadegaard, mag. art. i kunsthistorie, direktør Gl. Holtegaard Repræsentant for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur Torben Schønherr, landskabsarkitekt MAA, MDL Søren Leth, arkitekt MAA Repræsentant for Arkitektforeningens bestyrelse Christian Hanak, arkitekt MAA Konkurrencens sekretær Bettina Mylin, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Dommerkomitéen har ret til at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere, såfremt der i dommerkomitéen er enighed herom. 10

11 7.11 Bedømmelseskriterier Forslagene vil blive vurderet på deres kunstneriske arkitektoniske tilgang. Der vil blive lagt stor vægt på, at forslagene kan realiseres inden for den beskrevne økonomiske ramme for projektet, jævnfør programmets afsnit 5. Det er desuden væsentligt, at forslagene lever op til kravene om miljøvenlighed Præmier Dommerkomitéen råder over en præmiesum på DKK Førstepræmien vil være på mindst DKK Det resterende beløb fordeles efter dommerkomitéens skøn. Evt. yderligere præmier og indkøb vil være på mindst DKK pr. forslag. Derudover vil der blive uddelt hædrende omtale Offentliggørelse af resultatet Bedømmelsen forventes afsluttet i uge 6 og konkurrencens resultat vil blive offentliggjort på Arkitektforeningens og Gl. Holtegaards hjemmeside samt gennem pressemeddelelse onsdag den 18. februar Forslagsstillere der har fået tildelt præmie eller indkøb, vil dog blive underrettet personligt inden og senest den 6. februar Rettigheder Ejendomsretten til de præmierede og indkøbte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren. Der er tale om en projektkonkurrence, hvor realiseringen af pavillonen er finansieret. Vinderen af konkurrencen står selv for gennemførelsen. Gl. Holtegaard bistår med sparring og rådgivning under opførelsen af pavillonen. Såfremt bygherren ikke anser en vinder for at være i besiddelse af den nødvendige erfaring og/eller kapacitet til at løse den udbudte opgave, kan vedkommende pålægges at søge samarbejde med et mere erfarent arkitektfirma. Det pågældende arkitektfirma skal i givet fald fungere som underrådgiver for vinderen, og skal inden kontraktindgåelse være godkendt af bygherren. Ejendomsretten over den realiserede pavillon tilhører Gl. Holtegaard. Konkurrenceudskriver har ret til at publicere de indkomne forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst Katalog I forbindelse med åbningen af 3. og sidste pavillon i 2017 vil Gl. Holtegaard producere et katalog, som gennem tekster og billeder opsamler og formidler de tre opførte pavilloner og udstillingstrilogiens præmis. 11

12 Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling i samarbejde med Gl. Holtegaard og Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur. Projektet er støttet af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Det Obelske Familiefond. København, januar 2015 Fotos i konkurrenceprogrammet: Hans Ole Madsen

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Slagelse Postnummer: DK-4200 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Slagelse Postnummer: DK-4200 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk ww.bygst.dk Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen 10. oktober 2012 1. Introduktion Bygningsstyrelsen ønsker nyt grafisk design og IA til bygst.dk. Samtidig ønsker vi at anskaffe og

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere