Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk"

Transkript

1 Nyhedsbrev Jul 2011 Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon / Bidrag Alle pengene går til formålet Bidrag på konto nr Medlem Fra kun 12,50 kr. om måneden. Læs mere på Kære LIVa medlemmer og LivaRehab samarbejdspartnere Julen nærmer sig. I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om indsatsen i LivaRehab, om foreningens ordinære generalforsamling og om nye kommende tiltag. God fornøjelse og god læselyst. Foreningen samarbejder med andre organisationer, der har interesser i vores arbejde. Vi har 58 betalende medlemmer og 811 støttemedlemmer på Facebook i år. Det er dog langt fra nok, og derfor beder vi om Jeres hjælp til at rekruttere flere medlemmer. Det vil styrke foreningen i alle sammenhænge. Fra kun 12,50 kr. om måneden kan man få indflydelse og et medlemskab. LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Kære medlem og ven af LIVa. Et nyt bestyrelsesår er startet og bestyrelsen vil i det nye år arbejde for at styrke foreningens og centrets virke. Vi skal bl.a. fremtidssikre de organisatoriske forhold mellem forening og center og konsolidere centrets drift. I LIVa er vi glade for, at satspuljepartierne er enige om at afsætte 46 mio. kroner over fire år til at identificere og implementere sammenhængende tilbud under overskriften Exit Prostitution. Det er vigtigt og nødvendigt at bistå kvinder, der ønsker at forlade prostitution, men samtidig bør de kvinder, der har forladt prostitution men stadig er mærket af skadevirkningerne ikke glemmes. Bestyrelsessammensætning Forperson: Trine Grünberger Medlemmer: Rikke Larsen, Lole Møller, Eva Kreutzfeldt, Marianne Egedal, Maria Hviid Nielsen Redaktør Lole Møller Til sidst vil jeg gerne opfordre dig til at støtte foreningens arbejde. Julen nærmer sig og vi har igangsat en indsamling til julehjælp for vores kvinder. Jeg håber, at du vil støtte indsamlingen. Alle beløb er velkomne og nødvendige. Glædelig jul og godt nytår Trine Grünberger, forperson

2 LivaRehabs status Nordens første helhedsorienterede behandlings- og rehabiliteringscenter LivaRehab startede den 1. marts LivaRehab har allerede fået kontakt med over 50 kvinder, der har fået skader på grund af prostitution, svigt, seksuelle overgreb, misbrug og vold. De ønsker sig forandring og ønsker at få det bedre. De kommer hovedsageligt fra København og Roskilde kommune for at styrke deres muligheder via individuelle tilrettelagte behandlings- og rehabiliteringsprogrammer. På overfladen kan de virke velfungerende og ressourcestærke, men under overfladen har de traumer og/eller sundhedsmæssige og psykosociale lidelser, der gør det svært for dem at klare et arbejde eller deltage i almindelige aktiverings- eller uddannelsesforløb. Ud fra kvindernes oplysninger kan vi konstatere, at alle har omfattende og multiproblemer og ja prostitution og seksuelle overgreb har skadevirkninger. Ca. halvdelen har eller har haft misbrugsproblemer, 26 har eller har haft kontakt med det psykiatriske behandlingssystem og 13 var boligløse, da de startede i LivaRehab. Vi får løbende kendskab til deres problemer. I dag er to af dem på vej til at blive ansat med løntilskud efter endt virksomhedspraktik, én er i gang med HF-enkeltfag på fuldtid og flere kommer i løntilskuds- /ordinært job i det nye år. LivaRehab anno 2012 Vi håber stærkt at LivaRehab: Selvforsørgelse, sundhed og socialindsats får bevilliget midler fra Københavns Kommune, så vi kan hjælpe flere kvinder til at blive rehabiliteret. Fra 2012 åbner vi en anonym og frivillig rådgivning for Københavnske kvinder, takket være Københavns Kommunes Socialforvaltning, der støtter os med midler fra 18 pulje. LivaRehab arbejder på at starte flere centre ude i landet, så flere kvinder kan få gavn af vores arbejde. Vi søger midler til vores gode arbejde fra både det offentlige og hos private. Der er brug for vores indsats. Deltagerne siger: Jeg har levet et passivt liv før. Her bliver jeg stimuleret af søde mennesker. Jeg får meget ud af bare at komme her. Her bliver jeg set som et menneske og her er der plads til at græde og grine sammen. Jeg havde brug for LivaRehab for flere år siden. LivaRehab har lært mig at manøvrere i de offentlige systemer. Her fik jeg mulighed for at være sammen med kvinder i samme situationer. Jeg har fundet ud af at jeg ikke er skør. Jeg er ved at få styr på mit liv, så min fortid ikke bliver min fremtid

3 LivaRehabs arbejde LivaRehab arbejder ud fra teorier om anerkendelse og metoder i empowerment. Vi mener, at hvis kvinderne skal hjælpes er det afgørende at sundheds- og socialsystemet møder kvinderne, dér hvor de er, og undgår at stigmatisere dem yderligere. LivaRehabs styrke er, at der arbejdes ud fra en tværfaglig tilgang, der bl.a. kombinerer sundheds- og socialfaglig behandling med beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Formålet er at styrke den enkelte kvindes handlekapacitet, så pågældende kan komme ud af deres fastlåste situation. Vi ved, at en sammenhængende og forstærket indsats er vejen frem. Vores program er en kombination af bl.a. rådgivning, psykolog- og lægeforløb og samtaler, undervisning, kurser i kunst, virksomhedspraktik mv. Sådan ser nogle af os ud: Flora Ghosh, Centerchef De kvinder vi møder, fortæller ikke altid om deres livsomstændigheder til jobcentermedarbejdere eller socialarbejdere bl.a. fordi de er bange for at blive yderligere stigmatiseret eller blive straffet økonomisk. Det kan derfor være vanskeligt for jobcentermedarbejdere og socialarbejdere at diagnosticere, hvori kvindernes problemer udover ledighed består og at visitere dem til et relevant tilbud. Derfor tilbyder LivaRehab foredrag og oplæg til kommunale politikere og medarbejdere om, hvordan kvinderne kan hjælpes bedre og mere målrettet. Line, Socialrådgiver Udover København og Roskilde kommune har LivaRehab etableret samarbejde med Gladsaxe og Solrød kommune og er i gang med at samarbejde med en fynsk kommune. Medarbejdersammensætning Der er ansat lønnede og frivillige medarbejdere til at varetage behandlings- og rehabiliteringsarbejde. Medarbejderne er: Flora Ghosh: Centerchef. Uddannet socialrådgiver & Cand.scient.soc. Catrine, aktivitetsmedarbejder Line: Socialrådgiver, Pernille: Psykolog, Pia: Socialpædagog, Yvonne: Læge Marianne: Virksomhedskonsulent Catrine: Aktivitetsmedarbejder Ulla: Frivillig socialrådgiver, Eva: Frivillig psykolog Cecilie: Frivillig kunstlærer samt alle de andre frivillige Yvonne, Læge

4 Generalforsamling og foredrag den 14. september kl Den årlige generalforsamling for foreningens medlemmer blev afholdt den 14. september Dagen er også LIVa Forening mod skadevirkninger af prostitutions fødselsdag. I denne anledning var der et foredrag for LIVa medlemmer og LivaRehab samarbejdspartnere. Foredragsholderen var Jannie Petersen. Jannie Petersen er daglig leder af Hotellet, der drives af tidligere stofmisbrugere. Hun har været medlem af Rådet for Socialt Udsatte under Socialministeriet og behandler af indsatte stofmisbrugere i Horserød Statsfængsel. Hun har modtaget Anker Jørgensen-prisen for sit arbejde for socialt udstødte. Men sådan har det ikke altid været. Jannie har også været udsat for overgreb fra hun var ganske ung, hjemløs, stofmisbruger og levede i prostitution på gaden. Men uanset omstændighederne, har Jannie altid været et usædvanligt varmt menneske med et stort socialt engagement. Efter foredraget blev der afholdt ordinær generalforsamling for foreningens kontingentbetalende medlemmer. Her var medlemmerne med til at tilrettelægge foreningens arbejde for kvinder, der har fået skader af prostitution. Regnskab blev godkendt og der var valghandling jf. vedtægterne. Helle Blomquist blev på generalforsamlingen valgt som forperson. Efterfølgende har Helle valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet pga. tidsmangel, hvorfor næstforperson Trine Grünberger jf. vedtægterne indtræder som fungerende forperson. Uforpligtende og anonyme samtaler er altid en mulighed hos LivaRehab. Jobcentre, socialcentre og behandlingssteder er velkommen til at kontakte: Flora Ghosh, Centerchef Siden 2009 har vi modtaget bidrag og støtte bl.a. fra følgende fonde og organisationer: Københavns Kommune, Susi og Peter Robinsohns fond, Inger Kunst Hansens Fond, Dansk Socialråd giverforening, Settlementet, Danmarks Statistik, Next Level Internet A/S, Next Level Produktion A/S, Next Level Hosting A/S, Arbejdernes Landsbank, My Home Lagersalg af kvalitets møbler, McCann Copenhagen, Soroptimist International Viborg, Viborg International Wheel Klub og Zonta Viborg Tak fordi I gør vores arbejde muligt. Vi siger tak til Helle for det frivillige arbejde, der er udført og ønsker videre held og lykke. Jannie Petersen

5 Virksomhed spraktik og støttet eller ordinært job Efterværn Frivillig og anonym rådgivning Afklarende samtaler til at afdække behov og ressourcer Socialrådgivning Jobsøgning og branchekendskab Gældsrådgivning Studie vejledning og undervisningsforløb Motivations - og forandrings arbejde Netværksdannelse Kropsterapeutisk forløb & motion Forløb hos læge og psykolog

Skaber rehabilitering forandring og hvordan?

Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Evaluering af LivaRehabs metodeudviklingsprojekt: Selvforsørgelse og sundhed for kvinder. Af: Pernille Johansen, Cand.soc. Forside og layout: Mads Ohrt Redigering:

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 læs om... Personerne bag alkoholbehandlingen I Alkoholbehandlingen arbejder vi løbende med: At udbrede kendskabet til overforbrug/misbrug/afhængighed af alkohol og

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 4 3. Udvikling og aktiviteter i 2014 s. 5 A. Misbrugsportalen.dk s. 5 B. Sociale

Læs mere