Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager"

Transkript

1 Sagsnr.: S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til plastmager. 2. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreformen: Etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Etablering af to selvstændig specialer på trin 2 o Plastmager med speciale i termoplast o Plastmager med speciale i hærdeplast Ændringer i fagrækken på hovedforløb, herunder: o Ændringer af grundfag, som følge af nye adgangs- og overgangskrav til hovedforløbet o Oprettelse af nye obligatoriske uddannelsesrettede fag, herunder fag på højere niveau end det obligatorisk fastlagte o Tilknytning af nye valgfri uddannelsesrettede fag Revision af praktikmål 3. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsens trin giver eleven en bred og grundlæggende kompetence for arbejde i plastindustrien. Uddannelsens trin 2 giver mulighed for specialisering og fordybelse i specifikke typer plastmaterialer og plastforarbejdningsprocesser. Uddannelsens trin 3 giver mulighed for en bred overbygning rettet mod udviklingsopgaver i produktionen. Specialet Plastmager med speciale i termoplast er målrettet forarbejdning af termoplast inden for hovedområderne: Sprøjtestøbning, ekstrudering eller termoformning. Specialet Plastmager med speciale i hærdeplastproduktion målrettet produktion af hærdeplastprodukter med brug af fiberarmerede kompositmaterialer (herunder særligt epoxy og polyesterstøbning). Der henvises til bekendtgørelsen for plastmageruddannelsen. 4. Uddannelsens struktur Plastmedhjælper (trin ), 2 år 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb GF 20 GF

2 Sagsnr.: S.54 Plastmager (trin 2, begge specialer), 4 år 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb GF 20 GF Grundforløb GF GF i plastproduktion (trin 3), 5 år 6 mdr. Hovedforløb Det anbefales, at elever der ønsker trin 3, i plastproduktion, opnår minimum års praktisk erhvervserfaring mellem trin 2 og trin 3. EUV (+25 år) Varigheden af EUV-forløbet kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens ligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. For voksne elever med noget relevant erhvervserfaring vil uddannelsen til plastmager (trin 2) typisk have en varighed på ca. 2½ år. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelsen om plastmageruddannelsen 2. stk. 3. Det anbefales, at skoleperioderne i EUV-forløbet er af kortere varighed. Dermed kan den voksne opnå en balance mellem skoleuddannelse, praktikuddannelse og familie/privatliv. Grundforløb 2 Op til 20 4 Eksempel på et EUV 2 Plastmager trin 2, 2 år 6 mdr. Hovedforløb Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens kompetencemål er angivet i Bekendtgørelse om plastmageruddannelsen. Kompetencemålene opnås gennem en kombination af grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfrie obligatoriske fag og praktikmål. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne, skema -2, bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Det skal bemærkes, at skemaerne -2 kun indeholder fagrækken for skoledelen. målene fremgår af et særligt skema, skema 3, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. 2

3 Sagsnr.: S.54 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder (eventuelt som erhvervsrettet påbygning). Valgfrie uddannelsesspecifikke fag vælges i samråd med praktikvirksomhed og skolen. Valget skal sikre at eleven kan opnå tilstrækkelig sammenhæng mellem skoleundervisning og praktisk arbejde i praktikken til at opnå uddannelsens kompetencemål (jf. Bekendtgørelsen om plastmageruddannelsen, paragraf 4 nr ) Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 00 af 22/9-4. Det gøres ved at erstatte fag i skema og 2 med tilsvarende fag fra tabellen Fag med valgfrit højere præstationsniveau. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt af uddannelsesordningen, som findes på Beskrivelse af uddannelsens grundfag, herunder formål, faglige mål, indhold og niveauer samt øvrige rammer er angivet i gældende bekendtgørelse om Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag nr. 009 af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens opbygning er baseret på pædagogiske overvejelser og en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der sikrer en løbende opbygning af kompetencer hos eleven gennem en kombination af teori og øvelser på skolen og praktiske opgaver i praktikuddannelsen. Det er væsentligt, at de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte elev har erhvervet sig igennem bl.a. erhvervserfaringer, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende planlægning af projekter, temaer og undervisning gennem hele uddannelsesforløbet. Uddannelsens praktikmål fremgår af elevplan.dk, som både elev og virksomhed anbefales at anvende. målene fremgår også af den uddannelsesbog, som følger den enkelte elev. Det påhviler virksomheden at sørge for så alsidig en praktik som muligt ved evt. udlån til andre virksomheder eller supplerende skoleundervisning. Der henvises i øvrigt til uddannelsens praktikvejledning ( Kriterierne for godkendelse af IF s vurdering og godkendelse af nye praktikvirksomheder er i overensstemmelse med praktikmålene. Bedømmelse og beviser mv. Plastmageruddannelsens mål- og fagbeskrivelser udgør det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og udgør derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende svendeprøve. Svendeprøvens formål er at kunne vise elevens tilegnelse af kompetencemålene for uddannelsen. Svendeprøvens delprøver bidrager hver især til det samlede bedømmelsesgrundlag af eleven. Svendeprøven afholdes som del af sidste hovedforløb på uddannelsens trin 2 og trin 3. Rammer og regler for svendeprøver, bedømmelse og udstedelse af beviser er beskrevet i Bekendtgørelsen for plastmageruddannelsen og uddannelsens skuemestervejledning ( 3

4 Sagsnr.: S.54 Svendeprøvens struktur rne skal tilrettelægge prøveforløbet med udgangspunkt i nedenstående oversigt således, at skuemestrenes medvirken sbegrænses mest muligt og udgør max. 2 dage pr. hold/prøve ved normal holdstørrelse (op til 8 elever). Begge svendeprøver afholdes som en del af sidste skoleperiode på hhv. trin 2 og trin 3. struktur for svendeprøve - trin 2 Dag -2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Elev Teoriprøve Praktisk prøve Praktisk prøve Forberedelse Eksamen Teoriprøve Vejledning Vejledning Gennemgang Eksamen af opgaver Skuemester Gennemgang af opgaver Eksamen struktur for svendeprøve - trin 3 Dag -5 Dag 6-8 Dag 9 Elev Praktisk prøve Undervisning/ Eksamen Forberedelse Vejledning Undervisning/ Eksamen Gennemgang af opgaver Skuemester Gennemgang af opgaver Eksamen Planlægning, gennemførsel og evaluering af svendeprøven sker i et samarbejde mellem udvalg/sekretariat, skoler, elever og virksomheder og er beskrevet nærmere i uddannelsens svendeprøvevejledning ( Undervisningen under svendeprøven (dag 6-8) på trin 3 indgår ikke svendeprøven og bedømmelsen af eleverne. Fritagelse for dele af uddannelsen Afkortning af uddannelsens skoleperioder og praktik sker med udgangspunkt i en realkompetencevurdering (RKV) udført af skolen, jf. gældende regler i meritbekendtgørelsen og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt standardmeritter angivet i Bekendtgørelse om plastmageruddannelsen, bilag. Der gives merit for følgende AMU-kurser i grundforløb 2 (GF2) svarende til kursets varighed: Uddannelse/ Uddannelseskode Forældelse (år) kurser AMU 40602, 43996, 40729,

5 Sagsnr.: S.54 SKEMA elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Grundfag 4 2 Engelsk 6, 27, F 2 2 Kemi 4, 9, 23 F 2 2 Matematik 4, 45, 47 C 2 2 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Arbejdsorganisering i plastindustri Innovation og teknologiudvikling i plastindustrien 4 2, 5, 5, 6, 7, Rutineret 4 Begynder 0,5 0,5 Styring Begynder Sprøjtestøbning - 2, 3, 4, 8, 9, 8, 20 Rutineret 2 2 anlæg og proces Ekstrudering og termoformning 2, 3, 4, 8, 9, 8, 20 Rutineret 2 2 anlæg og proces Fiberarmereret kompositstøbning 2, 3, 4, 8, 9, 8, 20 Rutineret 2 2 anlæg og proces Kvalitetskontrol og kontrolteknik 3, 6, 2 Rutineret

6 Sagsnr.: S.54 Periferiudstyr i plastproduktion, 8, 7, 22 Begynder Materialekendskab 9, 0, Rutineret,5,5 anvendt fysik og polymerkemi Dokumentation og, 6, 7 Begynder konstruktion ved hjælp af IT Sammenføjning 3 Rutineret Kvalitetskontrol og kontrolteknik 2 Periferiudstyr i plastproduktion 2 Materialekendskab anvendt fysik og polymerkemi 2 Dokumentation og konstruktion ved hjælp af IT 2 Innovation og teknologiudvikling i plastindustrien Matematik og kemi i plast 2, 25 Avanceret 22 Rutineret 23, 24 Avanceret 26, 28 Rutineret ½ ½ ½ 3, 37 Rutineret ½ ½ ½ 44 Avanceret 6

7 Sagsnr.: S.54 Materialelære og afprøvning 44, 49 Avanceret ½ af plast materialer Projektstyring 42, 43, 44 Avanceret Produktionsfremmende 4, 44 Avanceret 2 metoder in- den for dansk plastindustri Kvalitetsstyring af 47, 48 Avanceret 2 plastproduktion Internationale sammenhænge og globalisering 43, 45 Avanceret 0,5 Plastproduktionsplanlægning Systematisk problemløsning inden for plastindustriel produktion Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere 40, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 49 Avanceret 2 40 Avanceret,5 42, 43, 44, 45 Avanceret,5 42, 43, 44 Avanceret 7

8 Sagsnr.: S.54 Økonomi og forretningsforståelse Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Sprøjtestøbning - anlæg og proces 2 Ekstrudering og termoformning anlæg og proces 2 Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces 2 Montage og indstilling af sprøjtestøbeforme AMU Optimering af Sprøjtestøbeanlæg AMU Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbeforme AMU Drift af ekstruderanlæg AMU Indkøring af Ekstruderanlæg AMU 45, 46, 49 Avanceret 9, 20, 24, 28, 30, 32, 33 9, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 33 9, 20, 24, 34, 35, 36, 38, 39 [antal ] 0 Profil/specialefag [antal ] 8 Avanceret 6 6 Avanceret 6 6 [antal ] 8 Avanceret 6 6 AMU 2 [antal ] 0 8

9 Sagsnr.: S.54 Optimering af Ekstruderanlæg Drift af Termoformanlæg Fremstilling af formværktøjer Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer Fejlretning på sprøjtestøbte emner Ekstrudering, Systematisk indkøring og optimering Vedligehold og fejlretning af Sprøjtestøbeforme Finish og reparation af kompositemner Reparation og finish af kompositstøbeforme RTM Vakuumstøbning af fiberarmerede kompositter AMU AMU AMU AMU AMU AMU AMU AMU 2 9

10 Sagsnr.: S.54 Støbning af prepeg emner Industriel produktion af avancerede kompositter Håndoplagt glasfiber støbning AMU 2 AMU 2 AMU 2 Øvrige Håndtering med industrirobotter AMU for operatører Maskindirektivet AMU Maskindirektivet 2 AMU Maskindirektivet 3 AMU Varmluft og ekstrudersvejsning Stuk-, muffe og elektrosvejsning Svejsning af rørsystemer i plast Svejsning af plastplader CAD-tegning og konstruktion af plastemner AMU AMU

11 Sagsnr.: S.54 Antal s valgfag Antal skole i alt Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema Samme navn som i skema Begynder, rutineret, avanceret Arbejdsorganisering og innovation i plastindustri 2 Avanceret Arbejdsorganisering og innovation i plastindustri Rutineret Styring 2 Rutineret Styring Begynder Sammenføjning 2 Avanceret Sammenføjning Rutineret Sprøjtestøbning - anlæg og proces 3 Ekspert Sprøjtestøbning - anlæg og proces 2 Avanceret

12 Ekstrudering og termoformning anlæg og proces 3 Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces 3 Ekspert Ekspert Sagsnr.: S.54 Ekstrudering og termoformning anlæg og proces 2 Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces 2 Avanceret Avanceret 2

13 Sagsnr.: S.54 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Grundfag Engelsk 6, 27, F 2 2 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 6 Styring Begynder Betjening af sprøjtestøbeanlæg 2, 3, 4, 8, 9, 8 Betjening af enkle 2, 3, 4, 8, 9, 8 ekstruderanlæg Betjening af termoformmaskiner 2, 3, 4, 8, 9, 8 Støbning af fiberarmerede 2, 3, 4, 8, 9, 8 AMU 3 3 kompositter Kvalitetskontrol og 3, 6, 2 Rutineret kontrolteknik Periferiudstyr i plastproduktion, 8, 7, 22 Begynder Anvendelse af termoplastmaterialer 9, 0, AMU Anvendelse af hærdeplastmaterialer 9, 0 AMU

14 Sagsnr.: S.54 Dokumentation og, 6, 7 Begynder konstruktion ved hjælp af IT Sammenføjning 3 Rutineret Kvalitetskontrol og kontrolteknik 2 Periferiudstyr i plastproduktion 2 Materialekendskab anvendt fysik og polymerkemi 2 Dokumentation og konstruktion ved hjælp af IT 2 Innovation og teknologiudvikling i plastindustrien 2, 25 Avanceret 22 Rutineret 23, 24 Avanceret 26, 28 Rutineret ½ ½ ½ 3, 37 Rutineret ½ ½ ½ Matematik og kemi i 44 Avanceret plast Materialelære og afprøvning 44, 49 Avanceret ½ af plast materialer Projektstyring 42, 43, 44 Avanceret 4

15 Sagsnr.: S.54 Produktionsfremmende metoder inden for dansk plastindustri Kvalitetsstyring af plastproduktion Internationale sammenhænge og globalisering Plastproduktionsplanlægning Systematisk problemløsning inden for plastindustriel produktion Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere Økonomi og forretningsforståelse 4, 44 Avanceret 2 47, 48 Avanceret 2 43, 45 Avanceret 0,5 40, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 49 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Avanceret 2 40 Avanceret,5 42, 43, 44, 45 Avanceret,5 42, 43, 44 Avanceret 45, 46, 49 Avanceret [antal ] 0 [antal ] 7 [antal ] 7 [antal ] 0 5

16 Sagsnr.: S.54 Sprøjtestøbning - anlæg og proces 2 Ekstrudering og termoformning anlæg og proces 2 Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces 2 Montage og indstilling af sprøjtestøbeforme Optimering af Sprøjtestøbeanlæg Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbeforme Drift af ekstruderanlæg Indkøring af Ekstruderanlæg Optimering af Ekstruderanlæg Drift af Termoformanlæg 9, 20, 24, 28, 30, 32, 33 9, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 33 9, 20, 24, 34, 35, 36, 38, 39 Profil/specialefag Avanceret 6 6 Avanceret 6 6 Avanceret 6 6 AMU 2 6

17 Sagsnr.: S.54 Fremstilling af formværktøjer Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer Fejlretning på sprøjtestøbte emner Ekstrudering, Systematisk indkøring og optimering Vedligehold og fejlretning af Sprøjtestøbeforme Finish og reparation af kompositemner Reparation og finish af kompositstøbeforme RTM Vakuumstøbning af fiberarmerede kompositter Støbning af prepeg emner Industriel produktion af avancerede kompositter AMU AMU AMU AMU AMU AMU AMU AMU 2 AMU 2 AMU 2 7

18 Sagsnr.: S.54 Håndoplagt glasfiber støbning AMU 2 Øvrige Håndtering med industrirobotter AMU for operatører Maskindirektivet AMU Maskindirektivet 2 AMU Maskindirektivet 3 AMU Varmluft og ekstrudersvejsning Stuk-, muffe og elektrosvejsning Svejsning af rørsystemer i plast Svejsning af plastplader CAD-tegning og konstruktion af plastemner Antal s valgfag Antal skole i alt AMU AMU

19 Sagsnr.: S.54 Skema 3 uddannelsens bidrag til kompetencemålene mål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Plastmedhjælper mål A. Produktion 2, 4, 8, 9, 8 X B. Kvalitetskontrol og dokumentation, 3, 6, 2, 6, 8 X C. Reparation og vedligehold 2, 9 X D. Kommunikation og rapportering 2, 5, 8 X E. Projekt og udviklingsarbejde 7, 8 X F. Produktion 2-20, 22, 23, 24, 32 X G. Kvalitetskontrol og dokumentation 9, 2, 25, 26 X 2 - Termo- plast H. Reparation og vedligehold 28 X 2 - I. Kommunikation og rapportering 27 X 2 - J. Projekt og udviklingsarbejde 2-28, 29, 30, 33 X 9

20 mål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Sagsnr.: S.54 Plastmedhjælper K. Produktion 2 - L. Kvalitetskontrol og dokumentation 2 - M. Reparation og vedligehold 2 - N. Kommunikation og rapportering 2 - O. Projekt og udviklingsarbejde 2-20, 22, 23, 24, 38 X 9, 2, 25, 26 X 34 X 27 X 34, 35, 36, 39 X P. Produktion 3 40, 4 X Q. Kvalitetskontrol og dokumentation 3 S. Kommunikation og rapportering 3 T. Projekt og udviklingsarbejde 3 45, 47, 48, 49 X 43, 49 X 42, 44, 48 X 20

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017... 2 Ændringer... 2 Uddannelsens formål og struktur... 3 Elevtyper... 4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Undervisningsministeriet den 31. august 2007 Sagsnr.: 108.534.021 1 Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: Udkast Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for procesindustrien i henhold til bekendtgørelse nr. 254

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 SPRØJTESTØBNING SPRØJTESTØBNING KURSUSBESKRIVELSER 40727 5 dg Du

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Plastmageruddannelsen

Plastmageruddannelsen Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Plastmageruddannelsen April 2006. 1 Indholdsfortegnelse DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INDLEDNING 5 2. SKOLEN 5 3. KVALITET 5

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Notat. 18. maj 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat. 18. maj 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov 18. maj 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse som vi kender

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere