Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012"

Transkript

1 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver den overblik over dagens opgaver på en visuel og let overskuelig måde. Overblik giver øget trivsel På plejehjemmet Akaciegården i København har man gennem et par år arbejdet med Plustids Lean koncept for ældre. Indførslen af Lean har givet mærkbare forbedringer i trivslen. PlusPlanneren er et af Lean værktøjerne, som har gjort planlægningen meget lettere og overskuelig og frigjort tid. Af Helle Sydendal Det første man lægger mærke til, når man træder ind i Plejehjemmet Akaciegården på Frederiksberg i København, er den afslappede stemning og de smilende ansatte, der giver sig tid til at hilse. Planlægning og strukturering har givet tid, trivsel og overskud i hverdagen - og med trivsel og overskud er der kommet et øget engagement blandt personalet. Et engagement der giver sig udtryk i en synlig arbejdsglæde og en lyst til at komme med forslag til forbedringer og ikke mindst et væsentligt lavere sygefravær. Det grønne hjørne Det ene hjørne af kontoret på Hyacintgangen lyser op i lysegrønne nuancer. Der hænger PlusPlanneren, som er et planlægningsværktøj målrettet plejecentre, og det er den, der er udgangspunktet for al planlægning af vagter og arbejdsgange i afdelingen. Her kan medarbejderne let se, hvem der er på vagt, hvornår de møder og hvilke opgaver, der skal udføres.

2 Det er to år siden, at Akaciegården begyndte at indføre Plustids Lean koncept for ældre. I den periode har afdelingen sammen med Plustids konsulent Tom Sander Kierstein grundigt gennemgået og effektiviseret mange arbejdsgange med henblik på at få et bedre arbejdsmiljø og mere tid beboerne. Et af værktøjerne er PlusPlanneren, der kort fortalt er en stor magnettavle med sider for alle ugens dage. Vi har jo næsten ikke noget sygefravær mere - vi er nede på 2 %. Sidste år lå vi omkring 7 %. - Afdelingsleder Marianne Nevers Mindre sygefravær Marianne Nevers, der er afdelingsleder for Hyacintgangen, er ikke i tvivl om, at afdelingen med indførsel af Lean har fået et rigtig godt arbejdsmiljø. Der er kommet en ro over hverdagen, der smitter af på de ansattes arbejdsglæde. Lean har nemlig ikke til formål at spare på personalet, men derimod at udnytte ressourcerne bedre og at frigive tid til at give en rigtig god pleje og sommetider gøre noget ekstra for beboerne i hverdagen. Det bedste er, at der er blevet overskud til nærvær med beboerne, og at det har givet et markant større engagement blandt de ansatte. Når medarbejderne går glade hjem og føler, at de har gjort et godt job, får de en indre energi, der også giver overskud hjemme. - Bare det, at kunne give sig tid til at sidde ned og se på gamle billeder med beboerne mange har jo nogle ekstremt spændende livshistorier. Vi har jo næsten ingen sygefravær mere - vi er nede på 2 %. Sidste år lå vi omkring 7 %, fortæller en tilfreds afdelingsleder. Det vigtigste for afdelingsleder Marianne Nevers er, at både beboerne og personalet trives godt.

3 Der kommer ikke flere penge - Det lave sygefravær og hele den positive udvikling, vi har været igennem, skyldes ikke, at vi er meget dygtigere og bedre end andre. Vi har opnået dette, fordi vi har haft de rigtige redskaber, fastslår Marianne Nevers. Da Akaciegårdens ledelse besluttede at indføre Lean, skete det i erkendelse af, at der ikke kommer flere ressourcer til plejeområdet i fremtiden derfor gælder det om, at udnytte de ressourcer man har bedst muligt: - Vi får jo ikke flere ressourcer end dem, vi har. Derfor må vi simpelthen bruge de ressourcer, vi har, så godt som muligt. Og arbejdsopgaverne bliver ikke lettere i fremtiden man kan ikke bare læne sig tilbage og håbe på, at det bliver bedre af sig selv. Alle opgaver bliver sat under de ansattes navne. Når medarbejderen møder ind, kan hun selv sætte opgaverne ud for et tidpunkt - og samtidig vurdere, hvor lang tid opgaven må tage. For en afløser er det rigtig nemt at se, hvilke opgaver der er planlagt de skal selv blot sætte tider på opgaverne.

4 Samtidig var Marianne Nevers grundigt træt af det, hun selv kalder seddeltyranniet altså den situation hvor personalet hver morgen skrev sedler om dagens gøremål. Det var som regel den første, der mødte ind, der planlagde dagen. Men der var mange andre, der også havde en mening om, hvordan dagen skulle planlægges, så det kunne godt være årsag til irritation, forklarer hun. Alt blev skrevet på sedler, som let blev væk. - Når vi holdt møder, ringede telefonen hele tiden. Så var det frisøren, der spurgte efter fru Nielsen, der ikke var kommet til tiden, eller ergoterapien der manglede hr. Hansen. Det virkede utrolig kaotisk i mit hoved, og det var samtidig også kaotisk og stressende for medarbejderne, husker Marianne Nevers. - Når man mødte om morgenen, vidste man jo ikke, om der var syge eller om der er en, der havde brug for at afspadsere en dag. Jeg følte ikke, at jeg havde et ordentligt overblik over, hvad folk lavede, og hvordan ressourcerne blev brugt. Som leder skal jeg vide, om vi nu får gjort de ting vi skal også i forhold til kvalitetsstandarderne. PlusPlanneren - Jeg havde en lang snak med Tom Sander Kierstein fra Plustid om, hvordan vi kunne gribe det an på en god måde, og hvordan vi kunne planlægge mere end én dag af gangen. Målet er gennem planlægning at kunne skabe overblik over de mange opgaver både internt på afdelingen og eksternt f.eks. tid hos frisøren, ergoterapien, fodplejen osv. Overblikket skal samtidig sikre, at alle opgaverne bliver tildelt en ansat, og at alle ved, hvem der gør hvad, forklarer Marianne Nevers. Resultatet blev PlusPlanneren. Nu hænger den på kontoret og her planlægges alle opgaver en uge frem. Man kan se, hvornår personalet møder, hvem og hvor mange der er på arbejde og dermed tage stilling til, hvor lang tid en opgave må tage. Hvis der er en god normering den pågældende dag, kan man jo vælge at bruge ekstra lang tid på en grundig vask og pleje. Det går på skift mellem personalet at sætte opgaverne på tavlen og dele dem ud til personalet. Men det er altid den enkelte medarbejder selv, der planlægger, hvordan hun vil planlægge sin dag, og hvornår opgaverne skal udføres. Der er en brik til hver opgave, og det er let at overskue, da det det hele er gjort meget visuelt. For eksempel vises medicin med en pille. Visuelt man behøver ikke læse PlusPlanneren er helt bevidst ikke en computer, men en magnettavle. Hver dag har sin egen side, hver medarbejder har sit eget felt, og hver opgave har sin egen brik.

5 Brikkerne har en bestemt farve eller et symbol, så man hurtigt kan se, hvad en opgave drejer sig om. - Vi har 23 nationaliteter her på stedet, og det er ikke alle, der læser og skriver dansk lige godt. Det her er meget lettere at håndtere for medarbejdere med meget forskellige baggrunde - også den del af personalet, der ikke er så stærke til at læse og skrive dansk, fortæller Marianne Nevers. - Farverne og symbolerne er virkelig med til at gøre det nemt at få et hurtigt overblik. Når den gule farve sidder på tavlen, kan personalet hurtigt se, at her skal man være ekstra opmærksom og måske tjekke en ekstra gang. Den gule farve kender alle inden for plejesektoren, fortæller Marianne Nevers. Alle ved, at det betyder, at her skal gives ekstra opmærksomhed - f.eks. på grund af en infektion eller fordi en beboer ligger for døden. Medicin vises selvfølgelig som en pille, mens fysioterapi er en vægtstang. Der er selvfølgelig også blevet lavet en brik med et flag til at markere fødselsdage. - Det er så vigtigt at huske beboernes fødselsdage, det er noget, som vi prioriterer, siger Marianne Nevers. Når medarbejderen møder på arbejde, er det let at se, hvilke opgaver, der skal udføres, da alle opgaverne er sat på med en brik. Medarbejderen planlægger selv, hvornår opgaverne skal gøres, ved at flytte rundt på brikkerne og tildele alle opgaver et tidspunkt.

6 Dette visuelle system er langt hurtigere for alle at overskue end et system i en computer. Og så hænger det på væggen, så man kan hurtigt kaste et blik på det, når man går forbi. Højere fremmødeprocent ting glemmes ikke længere Også eksternt i huset er det blevet bemærket, at der er kommet mere styr på tingene. - Efter vi har indført PlusPlanneren har vi fra vore eksterne samarbejdspartnere, f.eks. frisøren, lægen og ergoterapeuten, fået at vide, at fremmødeprocenten er blevet meget højere, smiler Marianne Nevers. - Vi glemmer simpelthen ikke så ofte at passe de aftaler, beboerne har. Derfor bliver hun sjældent forstyrret. Personalet ved, hvad de skal gøre. - Det har givet mig, som leder, tid til at gøre flere af de ting, jeg rigtig gerne vil. Det er for eksempel at have fokus på, at afdelingen virker hjemmelig og indbydende for beboerne og deres pårørende. Men jeg kan også hurtigt svare, hvis en pårørende spørger, hvem der har haft med deres mor at gøre i dag. Det tager kun et hurtigt kig på PlusPlaneren at se, hvad der er blevet gjort, og hvem der har stået for det, siger Marianne Nevers. Øjenåbner Udover PlusPlanneren har også Leans oprydning og strukturering af arbejdsgangene givet meget mere ro i hverdagen på Akaciegården. Så Lean kommer virkelig både personale og beboerne til gode, konkluderer afdelingslederen. Men hun erkender også, at Lean ikke kommer af sig selv. - Lean er ikke bare noget, man bare selv laver. Tom Sander Kierstein fra Plustid har været en kæmpe støtte. Han kommer jo udefra, og han har ofte set ting og løsninger, som vi ikke selv har været opmærksomme på i hverdagen, siger afdelingslederen og indrømmer, at nye ting tager tid. Det har også taget tid at få personalet til at tro på, at det virker. - Personalet har måttet vænne sig til de nye arbejdsgange. Det kan virke utrygt at skulle planlægge sin egen tid, men det har været en øjenåbner for folk. De har set hvor meget tid, de har fået foræret, og nu jonglerer de alle rundt med brikkerne, fortæller Marianne Nevers glad. - Vi har fået mere guldtid, som vi kalder det, når vi har tid til at give beboerne lidt ekstra. Der er for eksempel mange af damerne, der gerne vil have lakeret negle og sat hår, eller der er en, der gerne vil ud at købe blomster til altankassen. Bedre møder og god dokumentation Personalemøderne på Hyacintgangen er også blevet bedre. Inden Lean holdt sit indtog, var opfyldning på stuerne altid et emne, der tog meget tid på møderne. - Det fungerede bare ikke. Personalet kom ofte til at mangle noget, som de så måtte løbe efter. Det var spild af tid, og beboerne kunne blive utrygge, hvis de skulle lades alene tilbage. Men efter vi har indført Lean, står det emne aldrig på dagsordnen mere. Der er altid fyldt op. Der er et system, der bare kører, og folk tager ansvar for det, siger Marianne Nevers. Derfor er der tid at tage mange andre emner op på personalemøderne. Men PlusPlanneren har også medvirket til, at afdelingen har fået meget lettere ved at dokumentere arbejdet over for kommunen. - Vi skal jo dokumentere alt, og vi får hurtigt vores dokumentation i orden ved blot at tage et billede af planneren hver dag og arkivere det. Det viser alt - hvad der er blevet lavet, hvor lang tid, der er blevet brugt, og hvem der har udført arbejdet.

7 - Lean har ført meget godt med sig, og for mig har det hele tiden været vigtigst, at jeg kunne mærke at beboerne og de ansatte virker glade og tilfredse, slutter Marianne Nevers. - Gæster udefra bliver meget interesserede, når de ser vores arbejdsredskaber, siger Marianne Nevers.

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Ihsan Barut, ejer af BarutRen

Ihsan Barut, ejer af BarutRen BarutRen har været mit hjertebarn, siden jeg besluttede mig for at starte virksomheden i 2005. Jeg begyndte alene, kun med kost og spand og en meget klar vision Ihsan Barut, ejer af BarutRen rengøring

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere