Referat. Samvirkende Boligselskab /0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10"

Transkript

1 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade København V T F CVR-nr Beboerservice Man - ons kl Torsdag kl Fredag kl Følgegruppe John Steen Johansen JSJ Fmd. SAB I+II Claus Dilling CD Beboer repr. Ellen Højgaard Jensen EHJ Org. best. Stig Torp Kaspersen STK Org. best. Kim H. Kjeldgaard KHK SAB Henrik Rune Jensen HRJ Driftschef Christen Mors CHS Forretningsfører Pernille Egelund PEN Projektleder Johansen Kontaktoplysninger Pernille Egelund Johansen Projektleder T F Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat Status for arbejdet i følgegruppen Konkurrence Projekt Tid /6

2 1. Godkendelse af referat Da dette er første møde i den nye følgegruppe er der intet referat til godkendelse. Mødet blev indledt med en gensidig præsentationsrunde, hvor de enkelte medlemmer af følgegruppen præsenterede sig selv og deres baggrund. 2. Status for arbejdet i følgegruppen Arbejdet i den tidligere følgegruppe afsluttede med følgegruppemøde 09 d. 7. marts Ved afdelingsmødet i foråret 2013 blev der valgt en ny bestyrelse i SAB Bellahøj I+II, der har udpeget 2 nye medlemmer til følgegruppen. Referater fra de tidligere møder i følgegruppen er fremsendt til bestyrelsen til orientering. Det blev aftalt at de fremsendte referater fremsendes til Claus Dilling. D. 3. september 2013 blev der afholdt et orienteringsmøde om Helhedsplanen for den samlede nye bestyrelse i SAB Bellahøj I+II. På mødet deltog afdelingsbestyrelsen SAB Bellahøj I+II, formand fra AKB Bellahøj, rådgivere og repræsentanter fra forvaltning og byggeprojektområdet i KAB. På mødet blev der orienteret om grundlaget for ansøgninger til Landsbyggefonden og Københavns Kommune, økonomi, konkurrence om den samlede bebyggelse, samt tid og proces. Bilag , se referat orienteringsmøde og bilag , notat vedrørende varmeforbrug. Det blev aftalt af JSJ fremsender bestyrelsens samlede kommentarer til udsendelse med referat fra dette møde. Se bilag og a. For introduktion til arbejdet i følgegruppen og en beskrivelse af følgegruppens rolle i byggesagen og byggesagens parter, se bilag , Velkommen til følgegruppen. Indstilling Det indstilles til følgegruppen at tage orienteringen til efterretning. Følgegruppen tog orienteringen til efterretning. 2/6

3 3. Konkurrence De 4 boligorganisationer på Bellahøj besluttede i 2012 at der skulle gennemføres en konkurrence. Denne beslutning indgår som forudsætning for Københavns Kommunes skema A tilsagn. Tilrettelæggelse har været påvirket af den mulige fredningssag, men er nu ved at finde sin form i samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Københavns Kommune, center for Bydesign og de 4 boligorganisationers administration. Der har været gennemført EU udbud og prækvalifikation af rådgiverteams er blevet gennemført og følgende 4 teams er blevet udvalgt: Team 1 Arkitema K/S med underrådgivere: Alectia A/S, Lemming & Eriksson A/S samt professor Christoffer Harlang. Team 2 Entasis A/S med underrådgivere: Sweco Architects A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, Dansk Energi Management (DEM), Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og Nueva. Team 3 Henning Larsen Architects A/S med underrådgivere: Erik Møller Arkitekter A/S, GHB Landskabsarkitekter A/S, Orbicon A/S og Rekommanderet Team 4 Vandkunsten A/S med underrådgivere: SLA A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma og Pluss Leadership. Bedømmelseskommiteen: Rolf Andersson, Arkitekt MAA, Byggedirektør KAB (formand for bedømmelseskomitéen) Bjørn Petersen, Formand for AKB Københavns organisationsbestyrelse Ole Larsen, formand for AKB Bellahøjs afdelingsbestyrelse. Ellen Højgaard Jensen, medlem af SAB s organisationsbestyrelse og direktør i Dansk Byplanlaboratorium. Merrit Rosberg, medlem af SAB s afdelingsbestyrelse. Politisk repræsentant fra AAB s organisationsbestyrelse (udpeges primo 2014) Gerda Bilde, formand for AAB s afdelingsbestyrelse Gorm Evers, Byggechef AAB Politisk repræsentant fra fsb s organisationsbestyrelse (udpeges primo 2014) Ann Petersen, formand for fsb s afdelingsbestyrelse Saso Nedelkovski, Byggechef fsb 3/6

4 Bedømmelsesudvalget er inviteret til et introduktionsmøde 20. februar 2014, hvor roller og ansvar bliver præsenteret. Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen: Dorthe Mandrup, Arkitekt MAA Claus Søndergård, Arkitekt MAA Marianne Levinsen, Arkitekt MAA, MDL Kristian Villadsen, Arkitekt MAA Rådgivere for bedømmelseskomitéen: Pernille Egelund Johansen, Arkitekt MAA, projektleder KAB Jonas Mørch Cohen, forretningsfører for AKB København, KAB Christen Mors, forretningsfører for SAB, KAB Gert Panton, projektleder AAB Alex Hocke, driftskoordinator AAB Michael Guldborg Graae, projektchef fsb Steven Leslie Budden, driftschef fsb Tina Saaby Madsen, Stadsarkitekt MAA, Københavns Kommune Mogens A. Morgen, Arkitekt MAA, kontorchef Kulturstyrelsen Sune Skovgaard Nielsen, Arkitekt MAA, Landsbyggefonden Konkurrenceprogram udsendes til deltagerne medio januar og forslag afleveres medio april 2014, hvorefter bedømmelsen går i gang. Resultat forventes at foreligge sidst i juli måned PEN orienterede om EU udbud og prækvalifikationsproceduren, samt udvælgelse af de 4 team, der efter bygherrerådgiver Rambølls analyse at ansøgninger er sket i samarbejde med Kulturstyrelsen og Københavns Kommune. CD og JSJ modtog trykt konkurrenceprogram, det blev aftalt at der afleveres 10 stk. til ejendomskontoret. Der er fremsendt PDF af program til JSJ, bestyrelsen vil gerne kommunikere programmet til beboerne. Efterfølgende mailkorrespondance efterspørger andre fil formater, dette undersøges, samt hjælp i KAB til evt. omdisponering af materialet fx. Opdeling i kapitler. Bestyrelsen vender tilbage. Der bringes et indlæg om konkurrencen med link til programmet i KABnyt 12. februar der udsendes digitalt til alle beboervalgte og samarbejdspartnere. Herefter kan nyheden findes på KABs hjemmeside. 4/6

5 Indstilling; Følgegruppen bedes tage orienteringen til efterretning. Følgegruppen tog orienteringen til efterretning. 4. Projekt Hver enkelt afdeling på Bellahøj gennemføre eget udbud for at finde den rådgiver, arkitekt og ingeniør, der skal bistå afdelingen med projektering og udbud af helhedsplan. Udbuddet vil være omfattet at EU s udbudsregler, da kontrakten vil overstige grænseværdien på kr. i rådgiver honorar. KAB har en række rammeaftaler, hvor der forlods er gennemført EU udbud og hvor der efter prækvalifikation er indgået rammeaftaler med en række udvalgte rådgivervirksomheder. Efterfølgende kan der gennemføres mini udbud bland disse, som er en kortere og billigere udbudsform. Følgegruppen drøftede forslaget. PEN oplyste at KABs rammeaftaler pt. er i udbud, det blev aftalt at følgegruppen informeres om hvilke firmaet, der er omfattet af rammeaftalen når dette er afgjort. Indstilling; Følgegruppen bedes godkende at rådgiver udbud gennemføres som miniudbud. Følgegruppen godkendte indstillingen. 5. Tid Københavns Kommune har givet dispensation fra krav om en 9 måneders frist for indsendelse af skema B fra datoen for skema A tilsagn. Dispensation er på foreløbig to år. Som udbudsgrundlag for konkurrencen er der udarbejdet en tidsplan frem til skema B. Se bilag , Overordnet tidsplan. Indstilling: Det indstilles til følgegruppen at godkende tidsplanen. Følgegruppen godkendte tidsplanen. 6. Eventuelt 5/6

6 7. Næste møde Følgegruppen kom i løbet af mødet ind på flere relevante emner, som kan behandles på kommende følgegruppemøder. Herunder kan nævnes i prioriteret rækkefølge: Økonomi, herunder bidrag fra Claus med erfaringer fra helhedsplan i Grantoften. Tekniske forhold evt. med deltagelse af rådgiverteam Dominia/Bornebusch. Besøg i Tingbjerg, erfaringer med Helhedsplan og besigtigelse v/ Stig Torp Kaspersen Besøg i Grantoften, erfaringer med helhedsplan og besigtigelse v/ Claus Dilling Besøg i Rosengård, Malmø v/ John Steen Johansen og Ellen Højgaard Jensen Næste møde blev aftalt til 25. februar 2014 kl med temaet Økonomi. Byggesupportchef Lisa Fomsgaard Nielsen deltager. Indkaldelse og dagsorden følger inden mødet. Med venlig hilsen Pernille Egelund Johansen 6/6

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. 22.februar 2012 Skolegade. Lok. 2325 13.30 15.30 Deltagere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en Nr. 3 - oktober 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere