SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE"

Transkript

1 SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt forpligtende og givende. Et af målene er at styrke klasseforældrerådenes arbejdsområder. Det har konkret givet sig udslag i udarbejdelsen af denne folder, hvor vi beskriver de forskellige forhold omkring skole-hjem samarbejde, skolebestyrelsens arbejde og klasseforældrerådenes funktion, Det er skolens håb, at den kan være til inspiration og hjælp for klasseforældrerådene, og dermed fremme et godt og konstruktivt skole-hjem samarbejde. Det er samtidig skolebestyrelsens intention, at klasseforældrerådene kan virke som netværk mellem skolebestyrelsen og den samlede forældrekreds, hvor skolebestyrelsen ved afholdelse af fællesmøder for klasseforældrerådene kan drøfte skolens forhold og få inspiration fra forældrekredsen.

2 Skole-hjemsamarbejde I skole/hjem-samarbejdet omkring den enkelte klasse arbejdes der på fire hovedområder:. klasseforældrerådsmøder, forældremøder. skole/hjem-samtaler. klassesamtaler/elevsamtaler Der informeres om arbejdet i den enkelte klasse gennem nyhedsbreve, som klasselæreren sender med børnene hjem. Antallet af nyhedsbreve varierer fra klasse til klasse, - flest i de yngste årgange. I august måned udsendes en aktivitetskalender med alle kendte datoer for møder, arrangementer, prøver m.m. i hele skoleåret. Desuden udarbejdes der forældreinformation, som sendes med yngste barn hjem med en - to måneders mellemrum året igennem. Til skole-hjem-samarbejdet hører også klassearrangementer og forældredage. Møldrup skole har åbent-hus-dag for forældre hver dag. Det betyder, at alle forældre kan møde op på skolen og være med i undervisningen i eget barns klasse, når som helst de har lyst. Det er ikke nødvendigt at give besked i forvejen. Der er bedsteforældredag en gang om året. Invitation udsendes i forvejen.

3 Oplysninger om arrangementer og møder i SFO meddeles direkte fra SFO til de forældre, der har børn indskrevet der. Møldrup skole har også fællesarrangementer. Her tænkes på skolefester og dimissionsfesten. Desuden er der juleafslutning, udendørs idrætsdag, indendørs idrætsdag, emneuger og kulturtimer. Skolebestyrelsen. Folkeskoleloven foreskriver, at der ved hver selvstændig skole oprettes en skolebestyrelse, der udøver sit virke inden for folkeskoleloven og inden for de rammer, der er udstukket af kommunalbestyrelsen. Ved Møldrup skole består skolebestyrelsen af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 lærerrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolebestyrelsen udøver sit virke på møder, hvor der foruden ovennævnte deltager skoleleder og dennes stedfortræder. Der afholdes normalt 10 møder om året. Skolebestyrelsens vigtigste opgave er overordnet at fastsætte målsætning, principper og grundtanker for skolens virksomhed, således at skolens profil og værdier er synlige over for forældrekredsen og den øvrige omverden. Eksempler på områder som skolebestyrelsen behandler:. timefordelingen. specialundervisning. undervisningsmidler. skole-hjemsamarbejde, ordensregler, læseplaner. forsøgs- og udviklingsopgaver, skolens budget

4 Desuden har skolebestyrelsen udtaleret ved ansættelse af leder og lærere på skolen. Skolebestyrelsen har ikke kompetence til at afgøre enkeltsager. Klasseforældrerådets arbejde For at skolen kan være et rart sted at være, er det væsentligt, at der er et godt samarbejde mellem skolen og hjemmene, og her har klasseforældrerådene en vigtig opgave at løse. Det er vigtigt, at skole/hjem-samarbejdet er gensidigt forpligtende og givende. Derfor har skolebestyrelsen ved Møldrup skole opstillet følgende mål for skole/hjemsamarbejdet:. at styrke klasseforældrerådenes arbejdsområder. at klasseforældrerådet aktivt deltager i planlægning og afvikling af forældremøder og klassearrangementer. at klasseforældrerådet målrettet arbejder med at styrke sammenholdet i forældrekredsen. at klasseforældrerådet fungerer som bindeled mellem forældrekredsen og skolebestyrelsen. at forbedre informationen til forældrene I hver klasse oprettes et klasseforældreråd, bestående af 3-4 valgte forældre fra klassen. Der gælder følgende valgprocedure: Bhv.kl.: Der findes ved aftale / lodtrækning 4 forældrerepræsentanter: - de 2 er valgt for 1 år, 2 er valgt for 2 år kl.: Der aftales / trækkes lod hvert år om 2 nye forældre.

5 Forældremøder Klasseforældrerådene udarbejder dagsorden til forældremøderne i samarbejde med klasselæreren, og det er klasseforældrerådet, der leder mødet og skriver referat, som sendes til samtlige hjem. En kopi sættes i klassemappen. Klasseforældrerådet og klasselæreren udvælger relevante emner til drøftelse. Der skal gives rum til gruppedrøftelse på forældremødet. Klasseforældrerådet kan vælge at invitere et skolebestyrelsesmedlem med til forældremødet Klassearrangementer: Klasseforældrerådet planlægger og gennemfører de arrangementer, der er aftalt med klasselæreren inden skoleårets begyndelse. I øvrigt: Hvis det ønskes kan klasseforældrerådet drøfte fælles sociale tiltag, der ikke drejer sig om enkeltsager. Såfremt en repræsentant i klasseforældrerådet kontaktes af andre forældre vedr. problemer i klassen, bør vedkommende opfordre det enkelte forældrepar til først at tage kontakt til læreren / klasselæreren og evt. aftale et møde, hvor hele forældrerådet og klasselæreren drøfter sagen. Findes der ikke en løsning, inddrages skolens leder i et forsøg på at løse problemet. Er der stadig utilfredshed, må der klages til forvaltningschefen.

6 Skole/hjemsamtaler Forældrene tilbydes, at børnene kan være med til samtalerne fra 3. kl. Hvis tidligere kan det aftales mellem lærerne og forældrene i den pågældende klasse. Forud for samtalerne udsendes forslag til emner, som børn og forældre kan drøfte. Der opstilles/drøftes individuelle faglige og sociale mål, som følges op ved næste samtale. Med denne folder ønsker vi alle parter god arbejdslyst i et konstruktivt samarbejde omkring vores fælles børn og unge. Skolebestyrelsen

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

2. Samarbejde mellem skole og hjem Stamholdsforældreråd (0.-2. klassetrin) Klasseforældreråd (3.-9. klassetrin)

2. Samarbejde mellem skole og hjem Stamholdsforældreråd (0.-2. klassetrin) Klasseforældreråd (3.-9. klassetrin) 2. Samarbejde mellem skole og hjem Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en væsentlig forudsætning for, at den enkelte elev får et optimalt udbytte af skolegangen. Der er en gensidig forpligtelse

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere