Den Landsdækkende Scenekunstportal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Landsdækkende Scenekunstportal"

Transkript

1 Den Landsdækkende Scenekunstportal Ansøgning Teaterbilletter.dk

2 Indholdsfortegnelse DEN LANDSDÆKKENDE SCENEKUNSTPORTAL... 3 Indledning og baggrund... 3 Af projektbeskrivelsen fremgår det at... 3 Målgrupper succeskriterier... 4 Trafik på sitet... 4 Datakvalitet... 4 Synlighed er altafgørende mediesamarbejder... 5 INDHOLD... 6 Udbydernes engagement i Scenekunstportalen... 6 Redaktion... 6 Design og informationsarkitektur... 6 FUNKTIONER... 7 Inspiration... 7 Oplevelser... 8 Billetter... 8 Community... 8 Statistik... 8 DATAINDSAMLING VEDLIGEHOLD OG VALIDERING... 9 TEREBA INDTAST OG VEDLIGEHOLD DATA ET STED... 9 Faseinddeling ONLINEKØB TIL TEATERFORESTILLINGER POSITIONERING Forhold til andre portaler og udbydernes hjemmesider Målbarhed Økonomimål MARKEDESFØRING Samarbejde mellem Kultur og Erhverv, gensidigt landsdækkende (Co branding) ETABLERING & FORRETNINGSMODEL Baggrund for partnervalg Parterne i etableringsfasen Projektstyringen Samarbejdspartnere og interessenter Eksterne samarbejdspartnere Det brugerdrevne aspekt Økonomi etablering ETABLERING & DRIFT AF SCENEKUNSTPORTALEN Implementering, etablering Backend Brugerfladen Backend TEREBA Teaterregiserbasen Backend Billetintegration Producenterne og udbyderne: Data og tidsstyring Organisation, drift af scenekunstportalen Sekretariat Referencegruppe ØKONOMI & DRIFT FINANSIERING Etableringsudgifter scenekunstportal EVALUERING AFRUNDING BILAG & KILDER

3 DEN LANDSDÆKKENDE SCENEKUNSTPORTAL Teaterbilletter.dk ansøger hermed Kunststyrelsen om støtte til etablering og drift af den landsdækkende scenekunstportal. Det ansøgte beløb er kr , i etablering og kr i drift p.a. frem til sommeren Indledning og baggrund I forbindelse med planerne om etablering af en landsdækkende scenekunstportal nedsatte Kunststyrelsen i foråret 2007 en styregruppe. Styregruppen bestod af repræsentanter fra Danmarks Teaterforeninger, Københavns Teater, Landsdelsscenerne, Det Kgl. Teater, Foreningen af små teatre (FAST) og Teaterbilletter.dk På vegne af styregruppen indgik Kunststyrelsen en aftale med Københavns Teater og Teaterbilletter.dk om at udarbejde en forundersøgelse. Det færdige resultat forelå d. 14. september (bilag 2). Styregruppen tilsluttede sig arbejdsgruppens anbefalinger og konklusioner, som bl.a. fastslog at der er behov for en landsdækkende scenekunstportal som kan skabe merværdi for interessenterne (publikum/potentielt publikum, udbyderne), samt at ejerskabet til en sådan portal bør ligge hos branchen selv for at sikre direkte indflydelse, engagement og gennemsigtig non profit økonomi; men gerne i samarbejde med en eller flere kommercielle partnere. Af projektbeskrivelsen fremgår det at Den landsdækkende scenekunstportal har med fokus på og udgangspunkt i teaterpublikummets behov til formål, at give brugerne et samlet overblik over udbuddet af professionel scenekunst inden for stationært og turnerende teater, og bidrage til at synliggøre scenekunsten i konkurrencen med andre kulturelle tilbud. Teaterbilletter.dk er rustet til at byde ind på opgaven, som ligger meget fint i tråd med vores øvrige opgaver som brancheorganisation indenfor formidling i bred forstand, herunder forvaltning af offentlige formidlingsmidler. Sammen med Københavns Teater driver vi den Storkøbenhavnske abonnementsordning med det dertil knyttede site Ta i TEATRET med 200 forestillinger. Sitet har i store træk de samme funktioner, som Kunststyrelsen efterlyser, men trænger i høj grad til en opdatering og modernisering. Det er erfaringerne herfra, der danner grundlag for vores ansøgning. Vores arbejde er baseret på et frivillighedsprincip, og vi nyder opbakning og tillid i branchen (bilag 4 om Teaterbilletter.dk og anbefaling fra Dansk ITI og Teaterunion bilag 3) Vi er vant til at håndtere den brogede skare af producenter, fra de mindste til de største, og vores forretningsmodel sikrer branchen direkte indflydelse og ligeværdig behandling af udbyderne. Ansøgningen er holdt i prosa, hvor tekniske detaljer og udredninger videst muligt kan findes i bilagsmaterialet eller kan rekvireres. En del specifikt materiale er under udarbejdelse og kan eftersendes. 3

4 Målgrupper succeskriterier Af projektbeskrivelsen fremgår det, at borgerne i generel forstand udgør den primære målgruppe, mens udbyderne af professionel scenekunst (producenter, arrangører, teatre, teaterforeninger, kulturhuse m.fl.) udgør den sekundære målgruppe. På baggrund af diverse brugerundersøgelser og en holdningsundersøgelse udarbejdet af Interresearch for Teaterbilletter.dk i 2008, kender vi både til teaterkunstens kernepublikum og til nogen af de nye elementer, der kan bevæge et potentielt publikum i teatret, for eksempel en teaterpakke hvor både bordreservation på en nærliggende restaurant, menu og forestilling indgår i billetprisen. Hos Teaterbilletter.dk arbejder vi med tre kategorier i den primære målgruppe: Ikke vante teatergængere Det vante teaterpublikum der ser 1 3 forestillinger pr. sæson Storforbrugere af scenekunst Opdelingen er væsentlig, fordi portalens forskellige søgemuligheder i aktuelle forestillinger og billetordninger skal skabe merværdi for brugeren uanset alder, uddannelse eller lokal forankring. Hovedproblematikken er: Publikum kommer ikke igen, hvis de ikke kan finde det de søger, og udbyderne anvender ikke portalen, hvis der ikke er trafik, der skaber mersalg. Analysen har medført at Teaterbilletter.dk har tilføjet et par målsætninger, som har været styrende for vores konceptudvikling. Trafik på sitet Den overordnede og styrende målsætning for portalen må være at flere mennesker vælger at gå (oftere) i teatret, fordi de har en inspirerende, digital platform der giver dem hurtigt overblik over det fuldstændige udbud, rabatter og billetter, og som giver dem adgang til direkte billetkøb med PrintHome muligheder eller via links til teatrenes billetcentre. Det er det nuværende og kommende teaterpublikum der entydigt er i centrum. Portalen skal pro aktivt understøtte oplevelsen af at være teatergænger, og så vidt mulig i en flygtig verden skabe loyale brugere, der anvender portalen som foretrukken indgang til scenekunsten. Datakvalitet Al information på sitet skal være valid, aktuel og i trit med brugernes virkelighed. Udfordringen består i at sætte ca. 500 professionelle forestillinger i system uden at gå på kompromis med brugernes overblik, sitets struktur og indholdsmæssige opbygning eller forestillingernes egenart. Ifølge vores antagelse kommer publikum kun, hvis udbuddet er fuldstændigt. Udbyderne skal således hjælpes med en nem løsning til datavalidering og driftsherren skal ligeledes kunne administrere data uden spildtid. Det er derfor nødvendigt at udvikle rationel, højteknologisk, visionær model for datastrukturering, der er tilvirket den knappe økonomi uden at gå på kompromis. Denne tilgang til (del)løsninger af opgaven har været ledetråde i udviklingen af den samlede unikke struktur vi har udviklet som den bedste model for en landsdækkende scenekunstportal, som består af selve scenekunstportalens brugerflade, en bagvedliggende selvstændig indberetningportal og database TEREBA samt et fuldt integreret billetbestillingssystem. 4

5 Synlighed er altafgørende mediesamarbejder Kommunikationsstrategien on line skal være gennemtænkt, så der sikres høj eksponering i søgemaskiner. Det kan lyde banalt, men vi har erfaret at selv nogle af de nyeste nichescenekunstsites lever en hemmelig tilværelse. Udbyderne henviser til portalen, og der henvises fra andre digitale medier. For at skabe trafik på sitet er det oplagt at indgå mediesamarbejde med udveksling af nyheder via feeds. En sådan funktion er med til at sikre at sitet er levende, så der året igennem sker noget relevant for teatergængere. Teaterbilletter.dk er i en afsøgende fase vedr. valg af mediepartner, men alle vi taler med er meget positive, idet vi kan tilbyde en modydelse i form af hårde data fra vores database TEREBA. (bilag 8, mulige mediealliancer) I introduktionsfasen er der brug for en særskilt markedsføringsindsats. På længere sigt vil Teaterbilletter.dk arbejde videre på eksisterende og såkaldte web.2.0 løsninger, der grundlæggende handler om brugerinvolvering og socialisering af digitale medier. 5

6 INDHOLD Udbydernes engagement i Scenekunstportalen Indholdet på sitet skabes overordnet af teatrene. Det er dem der i første omgang leverer alt det forestillingsorienterede indhold i form af hårde data, forestillingsomtaler og billedmateriale. Portalens brugere kan tilgå forestillingsudbud, priser og rabatter på flere måder. Enten via sitets søgefunktioner eller ved at bladre fra udbyder til udbyder. Redaktion Sitet drives i det daglige af en mindre redaktion bestående af en redaktør og et fåtal medarbejdere, der blandt andet kan drive sitet i redaktørens fravær. Eftersom indholdet i første omgang leveres af udbyderne, er det redaktionens arbejde at sørge for at forsiden altid er friskt opdateret med weborienterede, magnetiske overskrifter, tekster og ikke mindst billeder, at udbyderne indleverer indhold (både det dagfriske og evergreen stof), at sitet er i driftmæssig funktion, at nyhedsbreve forfattes og udsendes, at sms tjenester fungerer, at knytte netværksbånd til både teatrenes og publikums aktiviteter i relaterede onlinemedier som fx facebook, MySpace, You Tube, samt at publikumsudviklende tiltag som teaterdating iværksættes og udføres professionelt. Redaktionen er i kontakt med portalens følgegruppe, men det er redaktionen der lægger sitets redaktionelle linje for at sikre sitets æstetiske og indholdsmæssige høje kvalitet Design og informationsarkitektur En af de grundsten Teaterbilletter.dk vil bygge den landsdækkende scenekunstportal på, er udviklingen af en overskuelig, intuitiv og indbydende brugerflade. I samarbejde med et endnu ikke udvalgt webbureau, med stærke kompetencer inden for informationsarkitektur (skabelsen af organisk struktur mellem design og omfattende indhold på et givent website) og web 2.0 desig (webdesign der udvikles ud fra devisen: simpelhed, overskuelighed og portalstruktur i veldefinerede, solide sektioner), udvikles et brugervenligt site med en stærk og tidssvarende, visuel teateridentitet. Sitets æstetiske udtryk skal signalere at teater er en aktuel og vital kunstart med power. En kunstart der tilbyder store historier, visuelle oplevelser og nærværet af medrivende scenekunstnere. Designet og sitets opbygning hører til blandt de bløde værdier, der udvikles i tæt samarbejde mellem Teaterbilletter.dk og eksperter inden for feltet. Imidlertid er der en række funktioner som skal indarbejdes i designløsningen for at hensigterne med at scenekunstportalen skal give overblik og formidle onlinebilletter bliver indfriet. 6

7 FUNKTIONER Funktionerne på den landsdækkende scenekunstportals frontend kan opdeles i følgende hovedpunkter: Inspiration Via et lækkert design og en velfungerende informationsarkitektur inviteres brugerne til at gå på opdagelse i scenekunstportalens verden af forestillinger. De forskellige funktioner der knytter sig til at slutbrugerne inspireres til at gå på opdagelse på sitet og/eller beslutte sig til at se en forestilling og købe billet er: Forestillingsomtaler Billedgallerier muligheden for at vise teatrenes billedserier af forestillingsbilleder, premierebilleder, skuespillergalleri m.v. Søg og find mulighed for differentierede søgemuligheder fx i relation til geografi/spillested/ skuespillere. Kalenderfunktioner datostyrede funktioner som fx Netop nu, På vej og Sidste chance, på landsplan og lokaltforankrede. Teatrenes egne nyheder. Relateret indhold krydsindeksering af genrer/skuespiller/spillested. Genreinddelinger og genretaggs Hjælp Bruger skal kunne tilgå hjælp uanset hvor man befinder sig. Hjælpefunktion skal være på dansk og med screenshots og henvisninger til relaterede emner. Lokalitetsøgning via implementeret kort på websitet Skal give mulighed for at implementere et kort på websitet over eks. spillesteder. Dette skal kunne implementeres ved hjælp af intuitive og brugervenlige indtastningsbillede i administrationsdelen. 7

8 Oplevelser For publikum er teateroplevelsen typisk en social begivenhed og her kan tjenester og services skabe merværdi omkring interessen for en given forestilling. Via mediesamarbejder kan scenekunstportalen på sigt komme til at tilbyde tjtnester og services som for eksempel: Rejseplan. Online bordbooking. Hotelbooking. Funktionsområdet kan med tiden udbygges med videreudnyttelse af autoritative guides fx café, nattelivog børne guides. Billetter Se side 10 Community Det kunde og forretningsorienteret funktionsområde Community, handler om at fastholde kundernes position som omdrejningspunkt og skabe loyalitet. Begrebet opstod som brugerinddragelse i form af brugeranmeldelser, men har udviklet sig til nye features og faciliteter hvori der bl.a. kan udvikles nye tiltag i forhold til rabatordninger som automatisk udløses ved hjælp af CMR funktioner i backend/tereba. Nyhedsbreve Mulighed for at udsende elektroniske nyhedsbreve til brugerne. SMS udsender Direkte udsending til mobilenheder i forbindelse med tilbud, aflysninger ect. Smartphone support Tilpas websiden til mobile enheder der giver mulighed for at tilpasse webløsningen til eksempelvis håndholdte computere. Skal give mulighed for at tilgå webløsningen og finde informationer på webløsningen. Postkort Lad brugerne sende postkort til familie, venner og kollegaer Skal give en bruger mulighed for at sende postkort med forskellige billeder til familie, venner, kollegaer og så videre. Blog Oprette, vedligeholde og kommentere indlæg der giver mulighed for at besøgende skal kunne oprette egen weblog, og efterfølgende skrive indlæg, præsentere nyheder, få vist en liste over oprettede weblogs, se de individuelle blogs. Blogs skal kunne indeholde billeder, filer, links og andre elementer. En meget omtalt funktion, brugeranmeldelser, er af flere grunde fravalgt i indeværende løsning: Dels ved vi fra store kulturportaler som AOK.dk og Ibyen.dk at brugeranmeldelser er meget ressourcekrævende (økonomisk og personalemæssigt)at igangsætte, overvåge og vedligeholde, og dels har vi ved research af bl.a. Byenkalder.dk, AOK.dk og Reumertbilletter.dk bemærket fraværet af brugeraktivitet ved netop denne funktion på teatersiderne. Vi har derfor besluttet at sætte ressourcerne ind på andre og mere frugtbare områder i communitydelen. Statistik For i fremtiden at kunne vurdere slutbrugernes interesse for sitet, dets anvendelighed og effekt, og derved videreudvikle Teaterbilletter.dk form og indholdsmæssigt til fordel for teatrene og slutbrugergruppen, implementeres et statistikprogram, der kan give præcise angivelser. 8

9 DATAINDSAMLING VEDLIGEHOLD OG VALIDERING Det er helt grundlæggende for en landsdækkende scenekunstportals succes, at der skal være orden i data. Måden de indsamles, vedligeholdes og valideres på skal være enkel og må ikke være for ressourcekrævende jf. driftsbevillingen. Den må ikke byde på mere administrativt arbejde for udbyderne, men tværtimod på administrative lettelser i det lange løb. Problemerne med datavalidering er reelt og påtrængende. Vi oplever mange beklagelige fejl i vores hverdag med flere billetoperatører, og der bliver ikke færre spillere i en kommende scenekunstportal. Langt den overvejende del af de informationer og data, som kan tilgås fra de mange kulturportaler stammer direkte fra kulturproducenterne, teaterproducenterne, arrangører og spillesteder. Alligevel oplever kulturforbrugeren ganske ofte, at eksempelvis en forestilling, der er nævnt i en kalenderoversigt har ufuldstændige forestillingsdata spilletidspunkter, spillested, mulighed for billetkøb eller lign. så er det nærliggende at tro, at det er den enkelte kulturproducent, som ikke har gjort sit arbejde ordentligt. Men med Internettet og det stadig større udbud af kulturtilbud, er det blevet mere komplekst og vanskeligt for den enkelte kulturproducent at overskue de mange muligheder for formidling, markedsføring og salg samt krav om indberetning også til diverse offentlige instanser. Kravene til stamdata, økonomidata, pressemateriale, forestillingsomtaler, pressefotos og de faktuelle data er store. Den enkelte producent oplever derfor blandt andet at: De samme informationer skal indtastes i mange forskellige sammenhænge Indtastede informationer skal særskilt vedligeholdes og opdateres Kulturproducenten er ansvarlig for at oprette, indtaste og vedligeholde informationer. TEREBA INDTAST OG VEDLIGEHOLD DATA ET STED Med oprettelse og udvikling af en selvstændig central database TEREBA kan alle problemer i princippet elimineres, og de fleste i praksis. Ideen kan sammenlignes med den centrale lagerstyring i en stor virksomhed med mange forretninger i hele landet. TERABA Teater Register Basen er en webbaseret portal, indberetnings og databaseløsning for kultur og teaterproducenter og øvrige interessenter i Danmark. Projektet kan stå alene, men er en vigtig forudsætning for scenekunstportalen. TEREBA er et avanceret Management Informations System som udvikles af Teaterbilletter.dk og IT virksomheden ITIDE i samarbejde med CAPEVO. Overordnet har løsningen blandt til opgave at: Samarbejde om dataudveksling mellem kulturaktørerne, offentlige myndigheder og 3. part interessenter indenfor primært kultur og teatersektoren. Lette de enkelte udbyderes og kulturinstitutioners daglige arbejde via dataudveksling mellem nye og eksisterende databaser. Optimere og udvikle nye online baserede løsninger og værktøjer for udbyderne, kulturinstitutionerne og 3. part interessenter. 9

10 Faseinddeling Databasen bliver opbygget i faser. Fase 1 er klar ved lancering af scenekunstportalen. Fase 1 er udbydernes stamdata, herunder priser og rabatter samt forestillingsbeskrivelser m.m. I denne fase indleverer udbyderne billeder og redaktionelt stof via mails eller links. Fase 2 med billedmateriale og udbygget redaktionelt stof på selve indberetningsbasen forventes at være klar året efter. TEREBA opbygges i meget enkelt overskueligt, brugervenligt design. Hver udbyder får med log in adgang til sine egne sider. Indtaster data og vælger hvilke medier, portaler, institutioner data skal udveksles med. ONLINEKØB TIL TEATERFORESTILLINGER Der skal etableres den korteste vej til billetbestilling kortere end man ser det på mange sites (F.eks. Teaterkalenderen som den ser ud i dag, og Ta i TEATRET) 3 klik til salsoversigter, vælg pladser, bestil, betal, printhomebilletter. Brugerne må helst ikke hægtes af sitet ved bestilling og bestillingen skal føles som en integreret del af sitets funktioner. Ca. 85% af alle billetter formidles af de tre store billetoperatører Billetnet, Billetten og Billetlugen. I første omgang satses der på on line salg med disse operatører. Billetten A/S, der er provinsens største udbyder af teaterbilletter tilbyder at udvikle og bekoste en fuldt integreret billetsalgsløsning på scenekunstportalen allerede i fase 1 ved lancering. Billetlugen kan med deres nye billetsystem Venuepoint tilbyde det samme ved etablering af interface. Pris herfor ikke kendt endnu. Billetnet kan stille et Co brand til rådighed, dvs. man maskerer, at kunden i virkeligheden kommer over på Billetnet for bestilling. Man vælger best available pladser. Vi kender alle tre parter, og vi forventer samarbejde med alle, idet billetoperatørerne lever af at sælge billetter, og dermed gerne vil udvide distributionskanalerne med en god landsdækkende scenekunstportal. POSITIONERING Forhold til andre portaler og udbydernes hjemmesider Portalen skal ikke opbygges som et isoleret medie, men prioriteret indgå i samspil med andre salgssites og nicheportaler (f.eks. børne og ungdomsportaler, reumertbilletter.dk, Teatercentrums børneportal, Byens levende scener, familieteatrene, Århusportalen, AOK etc.) Samarbejder med andre portaler kan tænkes via links samt udveksling af relevante data, f.eks. Byen kalder og Kultunaut samt billetoperatørernes sites. Kodeord er åbenhed, synergi, ej konkurrence. Snitfladen til udbydernes hjemmesider via links fra samtlige forestillinger på portalen. Portalen skal på ingen måder erstatte men supplere udbydernes individuelle vinduer on line, så brugerne går over på udbyderens hjemmeside for uddybende information. Målbarhed Trafikken på sitet skal kunne måles. Der skal installeres et statistikprogram som dokumentation for brugernes adfærd og som pejling på hvilke markedsføringstiltag der virker bedst, så optimering af de knappe formidlingskroner kan finde sted. 10

11 Økonomimål Første 3 års drift kun finansieret via støtte, egenfinansiering og evt. fondsstøtte, det kræver god arbejdstilrettelæggelse, sidenhen mulighed for udvikling af Tjenester. MARKEDESFØRING Selve portalen skal introduceres og synliggøres i hele Danmark for et yderst beskedent beløb, hvis vi holder os indenfor Kunststyrelsens etableringsomkostninger, men også her kan vi selv lægge væsentligt til. Teaterbilletter.dk udsender medio maj sæsonkataloget Ta i TEATRET til ca husstande i Storkøbenhavn, og i dette blad kan scenekunstportalen synliggøres. Udgiften beløber sig til ca kr. hvor Teaterbilletter.dk betaler ca , kr. og Københavns Teater ca , kr..tilsvarende samannoncering i det øvrige land må afsøges. Alle producenter bliver bedt om at linke til scenekunstportalen fra deres egne hjemmesider. Dette virker allerede for så vidt angår Reumertbilletter.dk. Der kommer links fra andre salgssites, f.eks. Ta i TEATRET samt alle Billetten A/S s over 30 salgssites under hovedsitet Billetten: NVSbilletten, Roskildebilletten, Gribskovbilletten, Køgebugtbilletten, Sjbilletten, Fyensbilletten, Sydfynsbilletten, Aarhusbilletten, Silkborgbilletten, Skivebilletten, Ikastbilletten, Ringkøbingfjordbilletten, Herningbilletten, Brandebilletten, Viborgbilletten, Randersbilletten, Vendsysselbilletten, Brønderslevbilletten, Frederikshavnerbilletten, Topbilletten, Skagensbilletten, Morsøbilletten, Fredericiabilletten, Aabenraabilletten, Thistedbilletten, Koldingbilletten, Haderslevbilletten, Krusaabilletten, Sønderborgbilletten, Vejlebilletten, Tønderbilletten, Esbjergbilletten, Vardebilletten, Ribebilletten. Lille rubrikannonce hver fredag i de store dagblade under teatre/forlystelser hele året. Bannerannoncering fra medieportaler Samarbejde med udvalgt medie, der sikrer redaktionel omtale, og løbende god eksponering. Landsdækkende PR kampagne. Samarbejde mellem Kultur og Erhverv, gensidigt landsdækkende (Co branding) Som et meget vigtigt punkt er vi blevet kontaktet med henblik på at indgå i et perspektivrigt samarbejde med en aktør i den finansielle sektor, som lancerer et nyt forretningskoncept i løbet af 1 2 år. Der er allerede lagt enorme ressourcer i projektet, og begge parter ser mulighederne for at skabe effektiv synergi mellem: Scenekunsten, højprofileret branche med knappe ressourcer Virksomheden, lavprofileret produkt med rigelige ressourcer. Model for samarbejde under udarbejdelse. Ønskes dette uddybet kan der formidles kontakt til virksomheden 11

12 ETABLERING & FORRETNINGSMODEL Med udgangspunkt i forundersøgelsens konklusioner og anbefalinger mener vi at den landsækkende scenekunstportal er bedst forankret hos branchen selv. Det er vigtigt at branchens mange aktører og interessenter beholder initiativet, sikrer direkte indflydelse på udvikling og vedligeholdelse, sikrer økonomisk gennemsigtighed, sikrer fair og ensartet behandling af udbyderne. Baggrund for partnervalg Teaterbilletter.dk har afsøgt markedet for de bedst tænkelige samarbejdspartnere. Vi har været på flere store virksomhedsbesøg f.eks. Bikubenfonden, Det Kgl. Teater, Tivoli og Aarhus Teater for at dele deres erfaringer med komplekse portaler. Herudover har vi analyseret en række CM systemer i bestræbelserne på at finde et godt anerkendt system med direkte udviklingsmuligheder og til en overkommelig pris. Parterne i etableringsfasen Teaterbilletter.dk står overfor at bygge et nyt dynamisk salgssite til erstatning af det gamle Ta i TEATRET, som er helt utidssvarende. Vores model bygger på Århus Teaters nye hjemmeside vedr. billetintegration og kundehåndtering. Vi anvender de samme firmaer på tekniksiden, men vælger et grafisk bureau fra København. Dette giver den fordel, at evt. børnesygdomme afvikles af Århus Teater her og nu, at firmaerne kender hinanden og allerede har bevist, at de kan levere varen, så det skaber tryghed. Såfremt Teaterbilletter.dk får til opgave at etablere og drive scenekunstportalen bygger vi videre i samme regi. Parterne er således: Teaterbilletter.dk CAPEVO, anerkendt som udvikler af indberetninger til det offentlige. Kan behandle følsomme data sikkert. Vi har allerede udviklet en række indberetningsformularer med CAPEVO ITIDE, web og IT firma. Har senest udviklet et integreret CMS/billetsalgssystem til Århus Teater sammen med Billetten. Der arbejdes i CM systemet A Jour. Billetten A/S, der selv råder over et landsdækkende site med søgefunktioner. Grafisk bureau: Vi har kredset en større research af webbureauer ind til mulige tilbud fra webbureauerne Dwarf (Børsen.dk, EDC.dk, E boks.dk, MeyersMadhus.dk, ACDC.com) og Typoconsult (Roskilde festival.dk og DRs Koncerthuset.dk).. Billetnet og Billetlugen (endnu ikke taget i ed) Etableringen er faseinddelt over en til to sæsoner. Projektstyringen Arbejdet med udvikling og implementering forankres hos Teaterbilletter.dk for at sikre en smidig, tydelig projektstyring og ansvarsfordeling. Teaterbilletter.dk s sekretariat er bemandet med medarbejdere med spidskompetencer indenfor formidling, og vi forventer at ansætte en medarbejder til udover den faste stab. Alle vil lægge et meget stort arbejde i for at sikre kvalitet og overholdelse af tidsfrister i opgaven. Samarbejdspartnere og interessenter Vi er allerede i dialog med mange af scenekunstens interessenter og udbygger fortsat dette work in progress arbejde. F.eks. har vi etableret samarbejde med DITITU, vores følgegruppe (12 kunstneriske/administrative ledere) TIM (teatrenes informationsmedarbejdere) samt en del af branchens øvrige organisationer. 12

13 Eksterne samarbejdspartnere Der etableres i fase 1 samarbejder med medier i form af gensidige feeds, som sparer ressourcer til redaktionelt stof. Vi er i samtale med AOK/Berlingske, JP/Politiken m.fl. Det brugerdrevne aspekt I fase 1 inddrages muligheden selektivt f.eks. ved fokusgrupper, men på sigt er der store perspektiver her. Økonomi etablering Ved partnerskabet med Billetten A/S opnår vi en fuld integreret billetkøbsfunktion allerede i fase 1. Billetten A/S tilfører projektet en betydelig egenfinansiering, som muliggør en løsning, der overstiger den maksimale støtte på kr fra Kunststyrelsen. ETABLERING & DRIFT AF SCENEKUNSTPORTALEN Implementering, etablering Etablering af projektgruppe og afklaring af beslutningsflow samt de overordnede mål med projektet. Udvikling af design og informationsarkitektur der understøtter den ønskede brugeradfærd. Test af flows og forankring i forretningsmodellen. Teknisk stresstest af løsningen mht. ekstrem adfærd og driftsstabilitet. Evaluering af de målepunkter der blev sat op i strategifasen, samt forslag til hvordan løsningen kan videreudvikles. Mobilisering Strategi Design Udvikling Test Implementering Evaluering Fælles forståelse af hvordan projektet skaber værdi for kunden/publikum herunder at opsætte målepunkter der kan vise om løsningen leverer det ønskede resultat. Udvikling af driftsstabil løsning, der kan opdateres og vedligeholdes med det aftalte ressourceforbrug. Lancering af site eller løsning. Overlevering af system og oplæring af medarbejdere der skal stå for driften. Backend Brugerfladen Teaterbilletter.dk fulde administratorrettigheder Udbyderne, begrænsede administratorrettigheder Tovholdere: Sekretariatet, Site manager, Karen Stange Jensen Grafisk bureau, projektleder (endnu ikke navngiven) Hosting: ITIDE Sikkerhed: CM system, A Jour (Se bilag,9 Beskrivelse af A Jour) 13

14 Backend TEREBA Teaterregiserbasen Administreres af Teaterbilletter.dk og udvikles i samarbejde med ITIDE og CAPEVO Tovholdere: Teaterbilletter.dk, sekretariatet, on line projektleder Kim Eden ITIDE og CAPEVO i samarbejde med primært billetoperatørerne Backend Billetintegration Tovholdere: Billetten, Direktør Søren Ravn, Billetnet Erik Lyngsø, Billetlugen Jeppe M. Jensen. Teaterbilletter.dk, sekretariatschef Christina Krøll Producenterne og udbyderne: Data og tidsstyring Teaterbilletter.dk administrerer den storkøbenhavnske abonnementsordning for 77 producenter for tredje gang i vinteren 2008/09. Vi har en klar procedure fra indkaldelse af ansøgninger/tilmeldinger og frem til lancering af sæsonstart medio maj både på nettet og på print. Vores producenter indberetter stamdata, forestillingsdata, priser mm via digitale indberetningsformularer. Indkaldelse af materiale til Scenekunstportalen følger denne rutine med samme deadlines. Der annonceres i dagspressen, der sendes ud på mail til alle, der følges op telefonisk om nødvendigt, der koordineres med Scenekunstudvalget vedr. nye professionelle projekter og Kunststyrelsen vedr. billettilskudsberettigede producenter. Der samarbejdes med organisationerne f.eks. Danmarks Teaterforeninger, FAST, BTS, Teatercentrum for at skabe opbakning fra flere sider i miljøet. Vi satser således på at kunne lancere portalen nogenlunde samtidig med sæsonstart maj Succeskriteriet om, at 90% af udbydernes arrangementer skal være tilstede ved lancering har forrang, men vi mener ikke tiden kommer til at konflikte med dette krav. Detaljeret tidsplan under udarbejdelse. Organisation, drift af scenekunstportalen Sekretariat Teaterbilletter.dk s sekretariat med 5 dedikerede medarbejdere står for den daglige drift. Referencegruppe Der nedsættes en referencegruppe valgt bredt blandt branchens aktører, f.eks. Danmarks Teaterforeninger, DITITU, FAST, BTS, Det Kgl. Teater, etc. ØKONOMI & DRIFT Teaterbilleter.dk har sikret at vi både kan drive portalen samt drive en abonnementsordning med tilknyttet markedsføring frem til 2012 på forsvarlig vis, selv under et worst case scenario. Totalbudgetter sendt til Kunststyrelsen. Kr , er lige i underkanten til drift på årsbasis. Vi regner med ca. 1,5 årsværk til drift af portalen + ca til vedligeholdelse/hosting etc. Teaterbilletter.dk har stadig en egenkapital til dækning af ekstra udgifter, ligesom vi også søger fondsmidler. 14

15 FINANSIERING Etableringsudgifter scenekunstportal Udgifter Sitet, ITIDE, hosting,etc Grafisk bureau Integration billetsalg TEREBA fase TEREBA fase Lancering markedsføring Forarbejde sekretariat PR kampagne, sekretariatet Udvikling, implementering sekretariatet Interresearch undersøgelse Advice digital oplæg Konsulenter Udgifter i alt Finansiering Billetten A/S Tilskud Kunststyrelsen Tilskud forarbejde Kunststyrelsen I alt Restfinansiering Teaterbilletter.dk Heraf afholdte udgifter 2007/08 inkl. CAPEVO Heraf sæsonkataloget Ta i TEATRET maj TEREBA fase / Restfinansiering 2008/ Udgift fordelt således PR kampagne sekretariatet Udvikling implementering sekretariatet TEREBA Bikubenfonden markedsføring ungdomsrabatter Konsulenter Finansiering i alt Hertil skal lægges værdi af Co-branding med finansiel partner Beløbet måske flere mio. som finansieres af vores partner. 15

16 EVALUERING Teaterbillette.dk evaluerer løbende alt hvad vi foretager os ved den daglige kontakt vi har med udbyderne/producenterne. Teaterbilletter.dk har også et etableret samarbejde med Kunststyrelsen om de offentlige formidlingsmidler, og det ligger fint i tråd hermed, at Kunststyrelsen sammen med referencegruppen f.eks. foretager en årlig evaluering af scenekunstportalens fremdrift. Vi opstiller gerne forlods målepunkter sammen. I den forbindelse er det indlysende at al trafik på sitet måles, så der kan opstilles valid statistik, ligesom vi kan generere brugerundersøgelser på nettet. AFRUNDING Vores proces er i stadig bevægelse, således er det sandsynligt, at et endeligt valg af Grafisk bureau finder sted indenfor den nærmeste tid, ligesom vi i denne uge kommer tættere på en projektplan med ITIDE og CAPEVO. Vi forbeholder os således ret til at vende tilbage med nye oplysninger. Vi står til hver en tid til rådighed, hvis udvælgelseskomiteen har brug for uddybning på et eller flere områder. Det er en fantastisk spændende opgave, som vi meget gerne stiller os til rådighed for. Med venlig hilsen Teaterbilletter.dk 16

17 BILAG & KILDER 1 Budgetter 2 Forundersøgelse 3 Støtteerklæring fra Dansk ITI & Teaterunion. 4 Teaterbilletter.dk s Årsberetning sæson 2007/08 5 Bilag succeskriterier 6 Interresearch holdningsundersøgelse 7 Advice Digital Oplæg til funktionsløsning i.f.b. med Forundersøgelse Mulige Mediealliancer 9 CMS System Ajour af ITIDE Herudover udarbejdes detaljeret projektbeskrivelse for: TEREBA: Teaterbilleter.dk, ITIDE og CAPEVO Billetintegrationsprojektet: Teaterbilletter.dk, ITIDE og Billetten A/S Brugerfladen scenekunstportalen: Teaterbilletter.dk, itide og grafisk bureau Samlet projektplan under udarbejdelse Kilder Notat: Analyse af befolkningens og FAST/BTS publikummets sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre. Publikumsanalyse foretaget af ICMM for FAST og BTS, august

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Case Center For Ledelse

Case Center For Ledelse Case Center For Ledelse Fantastisk projektledelse Fantastisk projektledelse og virkelig godt gået er nogle af de meget positive meldinger, som CfL havde om samarbejdet med Illumi, efter at landets førende

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere