Den Landsdækkende Scenekunstportal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Landsdækkende Scenekunstportal"

Transkript

1 Den Landsdækkende Scenekunstportal Ansøgning Teaterbilletter.dk

2 Indholdsfortegnelse DEN LANDSDÆKKENDE SCENEKUNSTPORTAL... 3 Indledning og baggrund... 3 Af projektbeskrivelsen fremgår det at... 3 Målgrupper succeskriterier... 4 Trafik på sitet... 4 Datakvalitet... 4 Synlighed er altafgørende mediesamarbejder... 5 INDHOLD... 6 Udbydernes engagement i Scenekunstportalen... 6 Redaktion... 6 Design og informationsarkitektur... 6 FUNKTIONER... 7 Inspiration... 7 Oplevelser... 8 Billetter... 8 Community... 8 Statistik... 8 DATAINDSAMLING VEDLIGEHOLD OG VALIDERING... 9 TEREBA INDTAST OG VEDLIGEHOLD DATA ET STED... 9 Faseinddeling ONLINEKØB TIL TEATERFORESTILLINGER POSITIONERING Forhold til andre portaler og udbydernes hjemmesider Målbarhed Økonomimål MARKEDESFØRING Samarbejde mellem Kultur og Erhverv, gensidigt landsdækkende (Co branding) ETABLERING & FORRETNINGSMODEL Baggrund for partnervalg Parterne i etableringsfasen Projektstyringen Samarbejdspartnere og interessenter Eksterne samarbejdspartnere Det brugerdrevne aspekt Økonomi etablering ETABLERING & DRIFT AF SCENEKUNSTPORTALEN Implementering, etablering Backend Brugerfladen Backend TEREBA Teaterregiserbasen Backend Billetintegration Producenterne og udbyderne: Data og tidsstyring Organisation, drift af scenekunstportalen Sekretariat Referencegruppe ØKONOMI & DRIFT FINANSIERING Etableringsudgifter scenekunstportal EVALUERING AFRUNDING BILAG & KILDER

3 DEN LANDSDÆKKENDE SCENEKUNSTPORTAL Teaterbilletter.dk ansøger hermed Kunststyrelsen om støtte til etablering og drift af den landsdækkende scenekunstportal. Det ansøgte beløb er kr , i etablering og kr i drift p.a. frem til sommeren Indledning og baggrund I forbindelse med planerne om etablering af en landsdækkende scenekunstportal nedsatte Kunststyrelsen i foråret 2007 en styregruppe. Styregruppen bestod af repræsentanter fra Danmarks Teaterforeninger, Københavns Teater, Landsdelsscenerne, Det Kgl. Teater, Foreningen af små teatre (FAST) og Teaterbilletter.dk På vegne af styregruppen indgik Kunststyrelsen en aftale med Københavns Teater og Teaterbilletter.dk om at udarbejde en forundersøgelse. Det færdige resultat forelå d. 14. september (bilag 2). Styregruppen tilsluttede sig arbejdsgruppens anbefalinger og konklusioner, som bl.a. fastslog at der er behov for en landsdækkende scenekunstportal som kan skabe merværdi for interessenterne (publikum/potentielt publikum, udbyderne), samt at ejerskabet til en sådan portal bør ligge hos branchen selv for at sikre direkte indflydelse, engagement og gennemsigtig non profit økonomi; men gerne i samarbejde med en eller flere kommercielle partnere. Af projektbeskrivelsen fremgår det at Den landsdækkende scenekunstportal har med fokus på og udgangspunkt i teaterpublikummets behov til formål, at give brugerne et samlet overblik over udbuddet af professionel scenekunst inden for stationært og turnerende teater, og bidrage til at synliggøre scenekunsten i konkurrencen med andre kulturelle tilbud. Teaterbilletter.dk er rustet til at byde ind på opgaven, som ligger meget fint i tråd med vores øvrige opgaver som brancheorganisation indenfor formidling i bred forstand, herunder forvaltning af offentlige formidlingsmidler. Sammen med Københavns Teater driver vi den Storkøbenhavnske abonnementsordning med det dertil knyttede site Ta i TEATRET med 200 forestillinger. Sitet har i store træk de samme funktioner, som Kunststyrelsen efterlyser, men trænger i høj grad til en opdatering og modernisering. Det er erfaringerne herfra, der danner grundlag for vores ansøgning. Vores arbejde er baseret på et frivillighedsprincip, og vi nyder opbakning og tillid i branchen (bilag 4 om Teaterbilletter.dk og anbefaling fra Dansk ITI og Teaterunion bilag 3) Vi er vant til at håndtere den brogede skare af producenter, fra de mindste til de største, og vores forretningsmodel sikrer branchen direkte indflydelse og ligeværdig behandling af udbyderne. Ansøgningen er holdt i prosa, hvor tekniske detaljer og udredninger videst muligt kan findes i bilagsmaterialet eller kan rekvireres. En del specifikt materiale er under udarbejdelse og kan eftersendes. 3

4 Målgrupper succeskriterier Af projektbeskrivelsen fremgår det, at borgerne i generel forstand udgør den primære målgruppe, mens udbyderne af professionel scenekunst (producenter, arrangører, teatre, teaterforeninger, kulturhuse m.fl.) udgør den sekundære målgruppe. På baggrund af diverse brugerundersøgelser og en holdningsundersøgelse udarbejdet af Interresearch for Teaterbilletter.dk i 2008, kender vi både til teaterkunstens kernepublikum og til nogen af de nye elementer, der kan bevæge et potentielt publikum i teatret, for eksempel en teaterpakke hvor både bordreservation på en nærliggende restaurant, menu og forestilling indgår i billetprisen. Hos Teaterbilletter.dk arbejder vi med tre kategorier i den primære målgruppe: Ikke vante teatergængere Det vante teaterpublikum der ser 1 3 forestillinger pr. sæson Storforbrugere af scenekunst Opdelingen er væsentlig, fordi portalens forskellige søgemuligheder i aktuelle forestillinger og billetordninger skal skabe merværdi for brugeren uanset alder, uddannelse eller lokal forankring. Hovedproblematikken er: Publikum kommer ikke igen, hvis de ikke kan finde det de søger, og udbyderne anvender ikke portalen, hvis der ikke er trafik, der skaber mersalg. Analysen har medført at Teaterbilletter.dk har tilføjet et par målsætninger, som har været styrende for vores konceptudvikling. Trafik på sitet Den overordnede og styrende målsætning for portalen må være at flere mennesker vælger at gå (oftere) i teatret, fordi de har en inspirerende, digital platform der giver dem hurtigt overblik over det fuldstændige udbud, rabatter og billetter, og som giver dem adgang til direkte billetkøb med PrintHome muligheder eller via links til teatrenes billetcentre. Det er det nuværende og kommende teaterpublikum der entydigt er i centrum. Portalen skal pro aktivt understøtte oplevelsen af at være teatergænger, og så vidt mulig i en flygtig verden skabe loyale brugere, der anvender portalen som foretrukken indgang til scenekunsten. Datakvalitet Al information på sitet skal være valid, aktuel og i trit med brugernes virkelighed. Udfordringen består i at sætte ca. 500 professionelle forestillinger i system uden at gå på kompromis med brugernes overblik, sitets struktur og indholdsmæssige opbygning eller forestillingernes egenart. Ifølge vores antagelse kommer publikum kun, hvis udbuddet er fuldstændigt. Udbyderne skal således hjælpes med en nem løsning til datavalidering og driftsherren skal ligeledes kunne administrere data uden spildtid. Det er derfor nødvendigt at udvikle rationel, højteknologisk, visionær model for datastrukturering, der er tilvirket den knappe økonomi uden at gå på kompromis. Denne tilgang til (del)løsninger af opgaven har været ledetråde i udviklingen af den samlede unikke struktur vi har udviklet som den bedste model for en landsdækkende scenekunstportal, som består af selve scenekunstportalens brugerflade, en bagvedliggende selvstændig indberetningportal og database TEREBA samt et fuldt integreret billetbestillingssystem. 4

5 Synlighed er altafgørende mediesamarbejder Kommunikationsstrategien on line skal være gennemtænkt, så der sikres høj eksponering i søgemaskiner. Det kan lyde banalt, men vi har erfaret at selv nogle af de nyeste nichescenekunstsites lever en hemmelig tilværelse. Udbyderne henviser til portalen, og der henvises fra andre digitale medier. For at skabe trafik på sitet er det oplagt at indgå mediesamarbejde med udveksling af nyheder via feeds. En sådan funktion er med til at sikre at sitet er levende, så der året igennem sker noget relevant for teatergængere. Teaterbilletter.dk er i en afsøgende fase vedr. valg af mediepartner, men alle vi taler med er meget positive, idet vi kan tilbyde en modydelse i form af hårde data fra vores database TEREBA. (bilag 8, mulige mediealliancer) I introduktionsfasen er der brug for en særskilt markedsføringsindsats. På længere sigt vil Teaterbilletter.dk arbejde videre på eksisterende og såkaldte web.2.0 løsninger, der grundlæggende handler om brugerinvolvering og socialisering af digitale medier. 5

6 INDHOLD Udbydernes engagement i Scenekunstportalen Indholdet på sitet skabes overordnet af teatrene. Det er dem der i første omgang leverer alt det forestillingsorienterede indhold i form af hårde data, forestillingsomtaler og billedmateriale. Portalens brugere kan tilgå forestillingsudbud, priser og rabatter på flere måder. Enten via sitets søgefunktioner eller ved at bladre fra udbyder til udbyder. Redaktion Sitet drives i det daglige af en mindre redaktion bestående af en redaktør og et fåtal medarbejdere, der blandt andet kan drive sitet i redaktørens fravær. Eftersom indholdet i første omgang leveres af udbyderne, er det redaktionens arbejde at sørge for at forsiden altid er friskt opdateret med weborienterede, magnetiske overskrifter, tekster og ikke mindst billeder, at udbyderne indleverer indhold (både det dagfriske og evergreen stof), at sitet er i driftmæssig funktion, at nyhedsbreve forfattes og udsendes, at sms tjenester fungerer, at knytte netværksbånd til både teatrenes og publikums aktiviteter i relaterede onlinemedier som fx facebook, MySpace, You Tube, samt at publikumsudviklende tiltag som teaterdating iværksættes og udføres professionelt. Redaktionen er i kontakt med portalens følgegruppe, men det er redaktionen der lægger sitets redaktionelle linje for at sikre sitets æstetiske og indholdsmæssige høje kvalitet Design og informationsarkitektur En af de grundsten Teaterbilletter.dk vil bygge den landsdækkende scenekunstportal på, er udviklingen af en overskuelig, intuitiv og indbydende brugerflade. I samarbejde med et endnu ikke udvalgt webbureau, med stærke kompetencer inden for informationsarkitektur (skabelsen af organisk struktur mellem design og omfattende indhold på et givent website) og web 2.0 desig (webdesign der udvikles ud fra devisen: simpelhed, overskuelighed og portalstruktur i veldefinerede, solide sektioner), udvikles et brugervenligt site med en stærk og tidssvarende, visuel teateridentitet. Sitets æstetiske udtryk skal signalere at teater er en aktuel og vital kunstart med power. En kunstart der tilbyder store historier, visuelle oplevelser og nærværet af medrivende scenekunstnere. Designet og sitets opbygning hører til blandt de bløde værdier, der udvikles i tæt samarbejde mellem Teaterbilletter.dk og eksperter inden for feltet. Imidlertid er der en række funktioner som skal indarbejdes i designløsningen for at hensigterne med at scenekunstportalen skal give overblik og formidle onlinebilletter bliver indfriet. 6

7 FUNKTIONER Funktionerne på den landsdækkende scenekunstportals frontend kan opdeles i følgende hovedpunkter: Inspiration Via et lækkert design og en velfungerende informationsarkitektur inviteres brugerne til at gå på opdagelse i scenekunstportalens verden af forestillinger. De forskellige funktioner der knytter sig til at slutbrugerne inspireres til at gå på opdagelse på sitet og/eller beslutte sig til at se en forestilling og købe billet er: Forestillingsomtaler Billedgallerier muligheden for at vise teatrenes billedserier af forestillingsbilleder, premierebilleder, skuespillergalleri m.v. Søg og find mulighed for differentierede søgemuligheder fx i relation til geografi/spillested/ skuespillere. Kalenderfunktioner datostyrede funktioner som fx Netop nu, På vej og Sidste chance, på landsplan og lokaltforankrede. Teatrenes egne nyheder. Relateret indhold krydsindeksering af genrer/skuespiller/spillested. Genreinddelinger og genretaggs Hjælp Bruger skal kunne tilgå hjælp uanset hvor man befinder sig. Hjælpefunktion skal være på dansk og med screenshots og henvisninger til relaterede emner. Lokalitetsøgning via implementeret kort på websitet Skal give mulighed for at implementere et kort på websitet over eks. spillesteder. Dette skal kunne implementeres ved hjælp af intuitive og brugervenlige indtastningsbillede i administrationsdelen. 7

8 Oplevelser For publikum er teateroplevelsen typisk en social begivenhed og her kan tjenester og services skabe merværdi omkring interessen for en given forestilling. Via mediesamarbejder kan scenekunstportalen på sigt komme til at tilbyde tjtnester og services som for eksempel: Rejseplan. Online bordbooking. Hotelbooking. Funktionsområdet kan med tiden udbygges med videreudnyttelse af autoritative guides fx café, nattelivog børne guides. Billetter Se side 10 Community Det kunde og forretningsorienteret funktionsområde Community, handler om at fastholde kundernes position som omdrejningspunkt og skabe loyalitet. Begrebet opstod som brugerinddragelse i form af brugeranmeldelser, men har udviklet sig til nye features og faciliteter hvori der bl.a. kan udvikles nye tiltag i forhold til rabatordninger som automatisk udløses ved hjælp af CMR funktioner i backend/tereba. Nyhedsbreve Mulighed for at udsende elektroniske nyhedsbreve til brugerne. SMS udsender Direkte udsending til mobilenheder i forbindelse med tilbud, aflysninger ect. Smartphone support Tilpas websiden til mobile enheder der giver mulighed for at tilpasse webløsningen til eksempelvis håndholdte computere. Skal give mulighed for at tilgå webløsningen og finde informationer på webløsningen. Postkort Lad brugerne sende postkort til familie, venner og kollegaer Skal give en bruger mulighed for at sende postkort med forskellige billeder til familie, venner, kollegaer og så videre. Blog Oprette, vedligeholde og kommentere indlæg der giver mulighed for at besøgende skal kunne oprette egen weblog, og efterfølgende skrive indlæg, præsentere nyheder, få vist en liste over oprettede weblogs, se de individuelle blogs. Blogs skal kunne indeholde billeder, filer, links og andre elementer. En meget omtalt funktion, brugeranmeldelser, er af flere grunde fravalgt i indeværende løsning: Dels ved vi fra store kulturportaler som AOK.dk og Ibyen.dk at brugeranmeldelser er meget ressourcekrævende (økonomisk og personalemæssigt)at igangsætte, overvåge og vedligeholde, og dels har vi ved research af bl.a. Byenkalder.dk, AOK.dk og Reumertbilletter.dk bemærket fraværet af brugeraktivitet ved netop denne funktion på teatersiderne. Vi har derfor besluttet at sætte ressourcerne ind på andre og mere frugtbare områder i communitydelen. Statistik For i fremtiden at kunne vurdere slutbrugernes interesse for sitet, dets anvendelighed og effekt, og derved videreudvikle Teaterbilletter.dk form og indholdsmæssigt til fordel for teatrene og slutbrugergruppen, implementeres et statistikprogram, der kan give præcise angivelser. 8

9 DATAINDSAMLING VEDLIGEHOLD OG VALIDERING Det er helt grundlæggende for en landsdækkende scenekunstportals succes, at der skal være orden i data. Måden de indsamles, vedligeholdes og valideres på skal være enkel og må ikke være for ressourcekrævende jf. driftsbevillingen. Den må ikke byde på mere administrativt arbejde for udbyderne, men tværtimod på administrative lettelser i det lange løb. Problemerne med datavalidering er reelt og påtrængende. Vi oplever mange beklagelige fejl i vores hverdag med flere billetoperatører, og der bliver ikke færre spillere i en kommende scenekunstportal. Langt den overvejende del af de informationer og data, som kan tilgås fra de mange kulturportaler stammer direkte fra kulturproducenterne, teaterproducenterne, arrangører og spillesteder. Alligevel oplever kulturforbrugeren ganske ofte, at eksempelvis en forestilling, der er nævnt i en kalenderoversigt har ufuldstændige forestillingsdata spilletidspunkter, spillested, mulighed for billetkøb eller lign. så er det nærliggende at tro, at det er den enkelte kulturproducent, som ikke har gjort sit arbejde ordentligt. Men med Internettet og det stadig større udbud af kulturtilbud, er det blevet mere komplekst og vanskeligt for den enkelte kulturproducent at overskue de mange muligheder for formidling, markedsføring og salg samt krav om indberetning også til diverse offentlige instanser. Kravene til stamdata, økonomidata, pressemateriale, forestillingsomtaler, pressefotos og de faktuelle data er store. Den enkelte producent oplever derfor blandt andet at: De samme informationer skal indtastes i mange forskellige sammenhænge Indtastede informationer skal særskilt vedligeholdes og opdateres Kulturproducenten er ansvarlig for at oprette, indtaste og vedligeholde informationer. TEREBA INDTAST OG VEDLIGEHOLD DATA ET STED Med oprettelse og udvikling af en selvstændig central database TEREBA kan alle problemer i princippet elimineres, og de fleste i praksis. Ideen kan sammenlignes med den centrale lagerstyring i en stor virksomhed med mange forretninger i hele landet. TERABA Teater Register Basen er en webbaseret portal, indberetnings og databaseløsning for kultur og teaterproducenter og øvrige interessenter i Danmark. Projektet kan stå alene, men er en vigtig forudsætning for scenekunstportalen. TEREBA er et avanceret Management Informations System som udvikles af Teaterbilletter.dk og IT virksomheden ITIDE i samarbejde med CAPEVO. Overordnet har løsningen blandt til opgave at: Samarbejde om dataudveksling mellem kulturaktørerne, offentlige myndigheder og 3. part interessenter indenfor primært kultur og teatersektoren. Lette de enkelte udbyderes og kulturinstitutioners daglige arbejde via dataudveksling mellem nye og eksisterende databaser. Optimere og udvikle nye online baserede løsninger og værktøjer for udbyderne, kulturinstitutionerne og 3. part interessenter. 9

10 Faseinddeling Databasen bliver opbygget i faser. Fase 1 er klar ved lancering af scenekunstportalen. Fase 1 er udbydernes stamdata, herunder priser og rabatter samt forestillingsbeskrivelser m.m. I denne fase indleverer udbyderne billeder og redaktionelt stof via mails eller links. Fase 2 med billedmateriale og udbygget redaktionelt stof på selve indberetningsbasen forventes at være klar året efter. TEREBA opbygges i meget enkelt overskueligt, brugervenligt design. Hver udbyder får med log in adgang til sine egne sider. Indtaster data og vælger hvilke medier, portaler, institutioner data skal udveksles med. ONLINEKØB TIL TEATERFORESTILLINGER Der skal etableres den korteste vej til billetbestilling kortere end man ser det på mange sites (F.eks. Teaterkalenderen som den ser ud i dag, og Ta i TEATRET) 3 klik til salsoversigter, vælg pladser, bestil, betal, printhomebilletter. Brugerne må helst ikke hægtes af sitet ved bestilling og bestillingen skal føles som en integreret del af sitets funktioner. Ca. 85% af alle billetter formidles af de tre store billetoperatører Billetnet, Billetten og Billetlugen. I første omgang satses der på on line salg med disse operatører. Billetten A/S, der er provinsens største udbyder af teaterbilletter tilbyder at udvikle og bekoste en fuldt integreret billetsalgsløsning på scenekunstportalen allerede i fase 1 ved lancering. Billetlugen kan med deres nye billetsystem Venuepoint tilbyde det samme ved etablering af interface. Pris herfor ikke kendt endnu. Billetnet kan stille et Co brand til rådighed, dvs. man maskerer, at kunden i virkeligheden kommer over på Billetnet for bestilling. Man vælger best available pladser. Vi kender alle tre parter, og vi forventer samarbejde med alle, idet billetoperatørerne lever af at sælge billetter, og dermed gerne vil udvide distributionskanalerne med en god landsdækkende scenekunstportal. POSITIONERING Forhold til andre portaler og udbydernes hjemmesider Portalen skal ikke opbygges som et isoleret medie, men prioriteret indgå i samspil med andre salgssites og nicheportaler (f.eks. børne og ungdomsportaler, reumertbilletter.dk, Teatercentrums børneportal, Byens levende scener, familieteatrene, Århusportalen, AOK etc.) Samarbejder med andre portaler kan tænkes via links samt udveksling af relevante data, f.eks. Byen kalder og Kultunaut samt billetoperatørernes sites. Kodeord er åbenhed, synergi, ej konkurrence. Snitfladen til udbydernes hjemmesider via links fra samtlige forestillinger på portalen. Portalen skal på ingen måder erstatte men supplere udbydernes individuelle vinduer on line, så brugerne går over på udbyderens hjemmeside for uddybende information. Målbarhed Trafikken på sitet skal kunne måles. Der skal installeres et statistikprogram som dokumentation for brugernes adfærd og som pejling på hvilke markedsføringstiltag der virker bedst, så optimering af de knappe formidlingskroner kan finde sted. 10

11 Økonomimål Første 3 års drift kun finansieret via støtte, egenfinansiering og evt. fondsstøtte, det kræver god arbejdstilrettelæggelse, sidenhen mulighed for udvikling af Tjenester. MARKEDESFØRING Selve portalen skal introduceres og synliggøres i hele Danmark for et yderst beskedent beløb, hvis vi holder os indenfor Kunststyrelsens etableringsomkostninger, men også her kan vi selv lægge væsentligt til. Teaterbilletter.dk udsender medio maj sæsonkataloget Ta i TEATRET til ca husstande i Storkøbenhavn, og i dette blad kan scenekunstportalen synliggøres. Udgiften beløber sig til ca kr. hvor Teaterbilletter.dk betaler ca , kr. og Københavns Teater ca , kr..tilsvarende samannoncering i det øvrige land må afsøges. Alle producenter bliver bedt om at linke til scenekunstportalen fra deres egne hjemmesider. Dette virker allerede for så vidt angår Reumertbilletter.dk. Der kommer links fra andre salgssites, f.eks. Ta i TEATRET samt alle Billetten A/S s over 30 salgssites under hovedsitet Billetten: NVSbilletten, Roskildebilletten, Gribskovbilletten, Køgebugtbilletten, Sjbilletten, Fyensbilletten, Sydfynsbilletten, Aarhusbilletten, Silkborgbilletten, Skivebilletten, Ikastbilletten, Ringkøbingfjordbilletten, Herningbilletten, Brandebilletten, Viborgbilletten, Randersbilletten, Vendsysselbilletten, Brønderslevbilletten, Frederikshavnerbilletten, Topbilletten, Skagensbilletten, Morsøbilletten, Fredericiabilletten, Aabenraabilletten, Thistedbilletten, Koldingbilletten, Haderslevbilletten, Krusaabilletten, Sønderborgbilletten, Vejlebilletten, Tønderbilletten, Esbjergbilletten, Vardebilletten, Ribebilletten. Lille rubrikannonce hver fredag i de store dagblade under teatre/forlystelser hele året. Bannerannoncering fra medieportaler Samarbejde med udvalgt medie, der sikrer redaktionel omtale, og løbende god eksponering. Landsdækkende PR kampagne. Samarbejde mellem Kultur og Erhverv, gensidigt landsdækkende (Co branding) Som et meget vigtigt punkt er vi blevet kontaktet med henblik på at indgå i et perspektivrigt samarbejde med en aktør i den finansielle sektor, som lancerer et nyt forretningskoncept i løbet af 1 2 år. Der er allerede lagt enorme ressourcer i projektet, og begge parter ser mulighederne for at skabe effektiv synergi mellem: Scenekunsten, højprofileret branche med knappe ressourcer Virksomheden, lavprofileret produkt med rigelige ressourcer. Model for samarbejde under udarbejdelse. Ønskes dette uddybet kan der formidles kontakt til virksomheden 11

12 ETABLERING & FORRETNINGSMODEL Med udgangspunkt i forundersøgelsens konklusioner og anbefalinger mener vi at den landsækkende scenekunstportal er bedst forankret hos branchen selv. Det er vigtigt at branchens mange aktører og interessenter beholder initiativet, sikrer direkte indflydelse på udvikling og vedligeholdelse, sikrer økonomisk gennemsigtighed, sikrer fair og ensartet behandling af udbyderne. Baggrund for partnervalg Teaterbilletter.dk har afsøgt markedet for de bedst tænkelige samarbejdspartnere. Vi har været på flere store virksomhedsbesøg f.eks. Bikubenfonden, Det Kgl. Teater, Tivoli og Aarhus Teater for at dele deres erfaringer med komplekse portaler. Herudover har vi analyseret en række CM systemer i bestræbelserne på at finde et godt anerkendt system med direkte udviklingsmuligheder og til en overkommelig pris. Parterne i etableringsfasen Teaterbilletter.dk står overfor at bygge et nyt dynamisk salgssite til erstatning af det gamle Ta i TEATRET, som er helt utidssvarende. Vores model bygger på Århus Teaters nye hjemmeside vedr. billetintegration og kundehåndtering. Vi anvender de samme firmaer på tekniksiden, men vælger et grafisk bureau fra København. Dette giver den fordel, at evt. børnesygdomme afvikles af Århus Teater her og nu, at firmaerne kender hinanden og allerede har bevist, at de kan levere varen, så det skaber tryghed. Såfremt Teaterbilletter.dk får til opgave at etablere og drive scenekunstportalen bygger vi videre i samme regi. Parterne er således: Teaterbilletter.dk CAPEVO, anerkendt som udvikler af indberetninger til det offentlige. Kan behandle følsomme data sikkert. Vi har allerede udviklet en række indberetningsformularer med CAPEVO ITIDE, web og IT firma. Har senest udviklet et integreret CMS/billetsalgssystem til Århus Teater sammen med Billetten. Der arbejdes i CM systemet A Jour. Billetten A/S, der selv råder over et landsdækkende site med søgefunktioner. Grafisk bureau: Vi har kredset en større research af webbureauer ind til mulige tilbud fra webbureauerne Dwarf (Børsen.dk, EDC.dk, E boks.dk, MeyersMadhus.dk, ACDC.com) og Typoconsult (Roskilde festival.dk og DRs Koncerthuset.dk).. Billetnet og Billetlugen (endnu ikke taget i ed) Etableringen er faseinddelt over en til to sæsoner. Projektstyringen Arbejdet med udvikling og implementering forankres hos Teaterbilletter.dk for at sikre en smidig, tydelig projektstyring og ansvarsfordeling. Teaterbilletter.dk s sekretariat er bemandet med medarbejdere med spidskompetencer indenfor formidling, og vi forventer at ansætte en medarbejder til udover den faste stab. Alle vil lægge et meget stort arbejde i for at sikre kvalitet og overholdelse af tidsfrister i opgaven. Samarbejdspartnere og interessenter Vi er allerede i dialog med mange af scenekunstens interessenter og udbygger fortsat dette work in progress arbejde. F.eks. har vi etableret samarbejde med DITITU, vores følgegruppe (12 kunstneriske/administrative ledere) TIM (teatrenes informationsmedarbejdere) samt en del af branchens øvrige organisationer. 12

13 Eksterne samarbejdspartnere Der etableres i fase 1 samarbejder med medier i form af gensidige feeds, som sparer ressourcer til redaktionelt stof. Vi er i samtale med AOK/Berlingske, JP/Politiken m.fl. Det brugerdrevne aspekt I fase 1 inddrages muligheden selektivt f.eks. ved fokusgrupper, men på sigt er der store perspektiver her. Økonomi etablering Ved partnerskabet med Billetten A/S opnår vi en fuld integreret billetkøbsfunktion allerede i fase 1. Billetten A/S tilfører projektet en betydelig egenfinansiering, som muliggør en løsning, der overstiger den maksimale støtte på kr fra Kunststyrelsen. ETABLERING & DRIFT AF SCENEKUNSTPORTALEN Implementering, etablering Etablering af projektgruppe og afklaring af beslutningsflow samt de overordnede mål med projektet. Udvikling af design og informationsarkitektur der understøtter den ønskede brugeradfærd. Test af flows og forankring i forretningsmodellen. Teknisk stresstest af løsningen mht. ekstrem adfærd og driftsstabilitet. Evaluering af de målepunkter der blev sat op i strategifasen, samt forslag til hvordan løsningen kan videreudvikles. Mobilisering Strategi Design Udvikling Test Implementering Evaluering Fælles forståelse af hvordan projektet skaber værdi for kunden/publikum herunder at opsætte målepunkter der kan vise om løsningen leverer det ønskede resultat. Udvikling af driftsstabil løsning, der kan opdateres og vedligeholdes med det aftalte ressourceforbrug. Lancering af site eller løsning. Overlevering af system og oplæring af medarbejdere der skal stå for driften. Backend Brugerfladen Teaterbilletter.dk fulde administratorrettigheder Udbyderne, begrænsede administratorrettigheder Tovholdere: Sekretariatet, Site manager, Karen Stange Jensen Grafisk bureau, projektleder (endnu ikke navngiven) Hosting: ITIDE Sikkerhed: CM system, A Jour (Se bilag,9 Beskrivelse af A Jour) 13

14 Backend TEREBA Teaterregiserbasen Administreres af Teaterbilletter.dk og udvikles i samarbejde med ITIDE og CAPEVO Tovholdere: Teaterbilletter.dk, sekretariatet, on line projektleder Kim Eden ITIDE og CAPEVO i samarbejde med primært billetoperatørerne Backend Billetintegration Tovholdere: Billetten, Direktør Søren Ravn, Billetnet Erik Lyngsø, Billetlugen Jeppe M. Jensen. Teaterbilletter.dk, sekretariatschef Christina Krøll Producenterne og udbyderne: Data og tidsstyring Teaterbilletter.dk administrerer den storkøbenhavnske abonnementsordning for 77 producenter for tredje gang i vinteren 2008/09. Vi har en klar procedure fra indkaldelse af ansøgninger/tilmeldinger og frem til lancering af sæsonstart medio maj både på nettet og på print. Vores producenter indberetter stamdata, forestillingsdata, priser mm via digitale indberetningsformularer. Indkaldelse af materiale til Scenekunstportalen følger denne rutine med samme deadlines. Der annonceres i dagspressen, der sendes ud på mail til alle, der følges op telefonisk om nødvendigt, der koordineres med Scenekunstudvalget vedr. nye professionelle projekter og Kunststyrelsen vedr. billettilskudsberettigede producenter. Der samarbejdes med organisationerne f.eks. Danmarks Teaterforeninger, FAST, BTS, Teatercentrum for at skabe opbakning fra flere sider i miljøet. Vi satser således på at kunne lancere portalen nogenlunde samtidig med sæsonstart maj Succeskriteriet om, at 90% af udbydernes arrangementer skal være tilstede ved lancering har forrang, men vi mener ikke tiden kommer til at konflikte med dette krav. Detaljeret tidsplan under udarbejdelse. Organisation, drift af scenekunstportalen Sekretariat Teaterbilletter.dk s sekretariat med 5 dedikerede medarbejdere står for den daglige drift. Referencegruppe Der nedsættes en referencegruppe valgt bredt blandt branchens aktører, f.eks. Danmarks Teaterforeninger, DITITU, FAST, BTS, Det Kgl. Teater, etc. ØKONOMI & DRIFT Teaterbilleter.dk har sikret at vi både kan drive portalen samt drive en abonnementsordning med tilknyttet markedsføring frem til 2012 på forsvarlig vis, selv under et worst case scenario. Totalbudgetter sendt til Kunststyrelsen. Kr , er lige i underkanten til drift på årsbasis. Vi regner med ca. 1,5 årsværk til drift af portalen + ca til vedligeholdelse/hosting etc. Teaterbilletter.dk har stadig en egenkapital til dækning af ekstra udgifter, ligesom vi også søger fondsmidler. 14

15 FINANSIERING Etableringsudgifter scenekunstportal Udgifter Sitet, ITIDE, hosting,etc Grafisk bureau Integration billetsalg TEREBA fase TEREBA fase Lancering markedsføring Forarbejde sekretariat PR kampagne, sekretariatet Udvikling, implementering sekretariatet Interresearch undersøgelse Advice digital oplæg Konsulenter Udgifter i alt Finansiering Billetten A/S Tilskud Kunststyrelsen Tilskud forarbejde Kunststyrelsen I alt Restfinansiering Teaterbilletter.dk Heraf afholdte udgifter 2007/08 inkl. CAPEVO Heraf sæsonkataloget Ta i TEATRET maj TEREBA fase / Restfinansiering 2008/ Udgift fordelt således PR kampagne sekretariatet Udvikling implementering sekretariatet TEREBA Bikubenfonden markedsføring ungdomsrabatter Konsulenter Finansiering i alt Hertil skal lægges værdi af Co-branding med finansiel partner Beløbet måske flere mio. som finansieres af vores partner. 15

16 EVALUERING Teaterbillette.dk evaluerer løbende alt hvad vi foretager os ved den daglige kontakt vi har med udbyderne/producenterne. Teaterbilletter.dk har også et etableret samarbejde med Kunststyrelsen om de offentlige formidlingsmidler, og det ligger fint i tråd hermed, at Kunststyrelsen sammen med referencegruppen f.eks. foretager en årlig evaluering af scenekunstportalens fremdrift. Vi opstiller gerne forlods målepunkter sammen. I den forbindelse er det indlysende at al trafik på sitet måles, så der kan opstilles valid statistik, ligesom vi kan generere brugerundersøgelser på nettet. AFRUNDING Vores proces er i stadig bevægelse, således er det sandsynligt, at et endeligt valg af Grafisk bureau finder sted indenfor den nærmeste tid, ligesom vi i denne uge kommer tættere på en projektplan med ITIDE og CAPEVO. Vi forbeholder os således ret til at vende tilbage med nye oplysninger. Vi står til hver en tid til rådighed, hvis udvælgelseskomiteen har brug for uddybning på et eller flere områder. Det er en fantastisk spændende opgave, som vi meget gerne stiller os til rådighed for. Med venlig hilsen Teaterbilletter.dk 16

17 BILAG & KILDER 1 Budgetter 2 Forundersøgelse 3 Støtteerklæring fra Dansk ITI & Teaterunion. 4 Teaterbilletter.dk s Årsberetning sæson 2007/08 5 Bilag succeskriterier 6 Interresearch holdningsundersøgelse 7 Advice Digital Oplæg til funktionsløsning i.f.b. med Forundersøgelse Mulige Mediealliancer 9 CMS System Ajour af ITIDE Herudover udarbejdes detaljeret projektbeskrivelse for: TEREBA: Teaterbilleter.dk, ITIDE og CAPEVO Billetintegrationsprojektet: Teaterbilletter.dk, ITIDE og Billetten A/S Brugerfladen scenekunstportalen: Teaterbilletter.dk, itide og grafisk bureau Samlet projektplan under udarbejdelse Kilder Notat: Analyse af befolkningens og FAST/BTS publikummets sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre. Publikumsanalyse foretaget af ICMM for FAST og BTS, august

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Projektplan. Selvarkivering

Projektplan. Selvarkivering Projektplan Selvarkivering Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker. Sekretariatet Claus Juhl Knudsen mars 2012 Indhold Indhold... 2 1. Generelle

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

... Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder. SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

... Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder. SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier www.marketing-manager.dk www.marketingshop.dk

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 1. Projekttitel Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 2. Resumé Alle hospitaler har et stort

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen.

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning BROCHURE 2016 www.cykelsportmessen.dk BLIV UDSTILLER PÅ SKANDINAVIENS STØRSTE CYKEL- OG TRIATLONMESSE ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter 26.-27. november -

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

TNC!BXPSL EL XXX BXPSL EL

TNC!BXPSL EL XXX BXPSL EL "803, 8FCCVSFBV 'BMLPOFS "MMÏ 'SFEFSJLTCFSH TNC!BXPSL EL XXX BXPSL EL AWORK Webbureau 8&#- 4/*/( Udstedelsesdato: 10-06-2016 Udløbsdato: 10-08-2016 Kontaktinformation: Fortrolighed af tilbuddet: Dette

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Navigation på rejsen 2. Resumé Projektet skal medvirke til at sikre kunderne i den kollektive trafik en god rejseoplevelse ved at forsyne

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum 1 Indholdsfortegnelse Side Forord.. 3 Baggrund 4 Projekt-idé 5 Projektets ophavsmænd, ansvar og roller. 6 Præsentation af platformen 7 Navn og logo

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier

Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier tasti SMS INFORMATIONSSYSTEM KONG GULEROD Helmevej 4, Agger 7770 Vestervig T 4118 0688 michael@konggulerod.dk www.konggulerod.dk

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere