Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010"

Transkript

1 Referent: Birgit Redigeret af Sanne og Taiyo Ikke til stede: Taiyo 1. Mål evaluering af tiltag/ikke gennemførte projekter i 2009 a. Synliggørelse indadtil? Bedre? 2. Visionsmøde a. Godt at det blev lavet men ikke fuldført med reel plan for hvad der længeresigtet skal ske i DFSU (udfærdiges under vision 2010) b. Laves online evalueringsskema på året i DFSU (DM, læses nyhedsmail, yder DFSU det du forventer, og nye forslag til projekter eller andet DFSU kan have gavn af ) januar/februar (så det kan tages med til repræsentantskabsmøde) c. Idéer fra sidste år: fodboldkampe-halvleg; festuger; RUS-ugen på uni (udefineret, og ikke noget vi fik givet et reelt fokus og alle er enige om at vi hellere skal bruge energien 100% på få projekter frem for 70% på flere) d. Gymnasier, hvordan fanger vi medlemmerne der: Jonatans-plan (ST kontakter) 3. Nyhedsbreve 1x om måneden a. Fungerer godt b. Vi er i tvivl om, hvor mange der læser detl c. Gøre opmærksom på at man kan tilmelde sig det på dfsu.dk (igen) c. Lægge det op på facebook 4. Stabilitet (nogen der ønsker at gå af fra bestyrelsen?) a. Lise stiller ikke op som suppleant, men kan godt tage nogle konkrete opgaver fra tid til anden. Sanne, Andreas og Birgit fortsætter. Lars overvejer, men fortsætter sandsynligvis. b. Forslag til nye? De forslåede personer kontaktes. 5. Stramme op på deadlines ift. DM både klubber og ultimateudvalg: a. Nyt forslag fra Carsten Hvenegaard i dec/jan

2 b. Der skal se, om der er overensstemmelse med det forslag bestyrelsen udarbejdede i efteråret. (AE følger op) 6. Kommunikation samarbejde mellem klubbernes bestyrelse og DFSU s bestyrelse a. Ikke noget vi har lavet strategi for, men vigtigt at de føler de er en del af et forbund, at de kan bruge os til noget, og at vi kan bruge dem til noget. b. Vigtigt at de kommer med ift. promotion nationalt c. Ved specifikke opgaver kan dette uddelegeres til en klub(bestyrelsen uddelegere videre ), som så bliver ansvarlig for at få udfærdiget den udspecificerede opgave (dette for at få flere til at involvere sig samt finde dem, som godt kan tilgodese et par timer til arbejde for DFSU, og for at få involveret klubberne mere, og for at lette arbejdet for DFSUs bestyrelse) d. Andet forslag til opgave deling: Jobbank på facebook og dfsu.dk så kan folk melde sig der ( kontaktperson, estimeret tidsforbrug, kan den deles af flere personer, journalister ) e. Husk nyheder sendes til Taiyo for at få dem på DFSU.dk (og vi vil meget gerne have mange flere historier små anekdoter, det behøver ikke været noget vildt!) 7. Hjemmesiden a. Godt med ændret opbygning! b. Godt med hyppigere opdateringer c. MANGEL: vores opgaver skal ind under vores navne så folk kan se vores funktioner og ansvarsområder og der skal billede på!!!! Samt beskrivelse af os selv hvor det mangler! (TJ efter næste repræsentantskabsmøde) d. Fane med opstart af klubber virker til at fungere godt! e. Hjælp til selvhjælp til klubber (IKKE FULDFØRT) f. Flere idéer få piger til klubben, g. få flere gymnasieelever h. Bestilling af disc? Skal vi høre discimport, eller Jump&Reach + deal med rabat mm. i. Hvordan afholder man DM? Dokumentet hvad skete der med det(ae)

3 j. IKKE SOM FORUM men gør som opstart eller artikler med beretninger fra succeser og måske mislykkede projekter (med artikler bliver det måske sjovere for andre at læse og blive inspireret af) 7. KONKLUSION: LAV PLAN FOR HVAD DER SKER! a. Synliggørelse udadtil? b. Samtale med Dansk Skoleidræt: Meget positivt kommer som særskilt punkt nedenstående c. Kontakt til fodboldklubber: Ikke noget som vi havde fokus på og bliver det ikke aktuelt d. Brande DFSU 2 hovedopgaver udført på Ålborg Universitet: Forslagene var for dårlige til at bruge, hvorfor det droppes e. Merchandise til banker mm. Skal opstartes i efteråret for at være klar til næste forår: Ikke noget vi skal satse på, da det er for bredt f. Foldere nyt look? i. Ikke rigtigt aktuelt, da vi har mange tusinde foldere endnu, noget overblik over hvor mange ii. Vi kan opstarte i det små med at udforme en mere målrettet folder til 8-10kl og gymnasier ii. Kunne lave et kit Promovideo, DM-finalen inde 2009, nye foldere folkeskole og gymnasier evt. bruge uddrag fra DM videoen som er under redigering. iv. For at lave et forslag til til nye foldere skal udfærdiges nedenstående: Budget målgruppe lidt indhold praktisk timeline (BB oplæg, ST og LR laver udkast) g. Go-cards kunne være en idé (ikke sat nogen på aktuelt) h. Foldere ud i forretninger?? Fik vi ikke gjort noget ved sidste år, men vi kan i år med fordel laves koordineret nationalt: dvs. når vi gerne vil tilbyde lærerne kurser, planlægge og invitere til gymnasie- DM, så skal der foldere ud i alle sportsforretninger, hvis mulig. 8. DISC a. Sponsordisc skal vi have fundet specifikt mål med! i. Gratis disc til gymnasier der deltager i gymnasie-dm (TJ finder flere sponsorer, vil gerne give 5 disc minimum til alle gymnasier, der deltager i Gymnasie-DM og evt. til lærere der deltager i vores kurser) b. Salget går glimrende c. Flere disc skal snart bestilles (ST bestiller 200stk identiske med sidste leverance)

4 9. Falckabonnement gennemført i. Alle med skader/sygdom kan afhentes af Falck i forbindelse med træning og turneringer nationalt ii. Der gøres opmærksom på brugen af Falck i næste nyhedsbrev, da mange glemmer det 10. Budgetgennemgang og overholdelse 2009 a. Det budgetterede underskud blev ikke opnået, da der kom stor indtjening på Roskilde på og uventet tilbagebetaling af skat samt indkøb af transportable baner blev overført til 2010 b. Mål og visioner for 2010 c. Se Dansk Skoleidræt, Gymnasie satsning d. Budget Dansk skoleidræt kursusforslag (gruppe med Paw (ÅUFK), Lisbeth Møller(Tovholder forslag) (Discflyers), Tina Thea (KFK), Line Ellen (KFK) (ST spørger en dino) a. Dansk Skoleidræt - mål og strategi? Hvordan får vi koordineret noget undervisning og en t urnering à la gymnasie DM? Der blev snakket om noget træningsdag for skolelærere/gymnasielærere, der også skal koordineres. (TJ kommentar: højeste prioritet 2010) b. Materialerevidering (Paw m.fl.) c. Kontaktperson fra bestyrelsen? i. (TJ) d. Betaling for kurset? i. Betaling 200kr bruges til udgift på en pakke til deltageren dvs. disc, T-shirt, regler e. Afholdelse i. Hvornår: MAJ; Hvor mange timer: 2-3timer; hvilken ugedag afgøres af udvalget? ii. Laves som et 2 trins kursus med opfølgning af de problemer som der har været. 12. Gymnasie-DM - koordineret indsats med undervisning inden indledende stævner og masser af officials til finalestævnet, der kan hjælpe hvert hold. Jeg ser gerne, at vi får tre ansvarlige, 1 fra øst, 1 fra Fyn og 1 fra vest. Husk, at vi ikke nødvendigvis skal finde de frivillige blandt nogen i bestyrelsen. (TJ kommentar til dagsorden: højeste prioritet i 2010) 13. Juniorhold i år Jonatan har meldt fra

5 a. Forslag: MALIK som træner og koordinator/træner måske AE (Windmill VM) b. Der skal noget op at køre, og hvis det er nødvendigt, må vi tilbyde en form for kompensation i form af noget kørselsgodtgørelse og dækning af udgifter i forbindelse med træningerne. 14. Strandturnering til sommer. Der er opbakning blandt de københavnske klubber til at lave en dansk en-dags turnering på strand til sommer. Kommer til at foregå 21. August på Ishøj Strand LB og TJ. i. 8 hold, facebook, ffindr, plakat, ii. Muligvis i vest næste år iii. Promotion ikke tænkt som bare en turnering, derfor god idé at DFSU involverer sig 15. Landshold f. Der skal spottes/spørges træneremner i løbet af 2010 udsættes til næste møde. 16. Bestyrelsesmøder: a. Formanden synes der er for få, og ønsker yderligere engagement fra hele bestyrelsen 17. T-shirts a. Pris ca. 100kr med tryk, er afleveret til trykkeri (ST følger op) b. Formål: ved undervisningsarrangementer, officials til gymnasie-dm osv. 18. Stickers a. Lave flere? Ikke aktuelt er lidt dyre! b. På foldere kan man klistre egne printede, som kan laves på labelpapir 19. Ultimateudvalget a. Føler ikke vi er opdateret på hvad der sker. b. Umiddelbart ingen grund til at have et ultimateudvalg, da bestyrelsen har overtaget mange af dens funktioner efter discgolf gik ud af forbundet. c. Vedtægtsændringsforslag: nedlæggelse af udvalget d. DM-udvalg foreslås oprettet (men ikke som en del af vedtægterne) FORMÅL: koordinere og planlægge afholdelse af DM-inde og DM-ude, hvilket også er ultimateudvalgets eneste og vigtigste opgave pt. 20. Opgavefordeling og kontaktpersoner (VIGTIGT!!!!)

6 a. Formand stand-in ST) b. Udenlandskontakt videresende oplysninger (BB) fungere det? Svært ved at overskue hvad der skal videre og en anden må meget gerne tage den post, hvis det interesser? LB overtager denne post c. Henvendelser vedr. arrangementer undervisning mm. (ST) d. Vedtægtsændringsforslag? Hvem vil kigge på det? TJ sættes til at kigge på det. Denne vedtægtsændring vil blive foreslået på kommende repræsentantskabsmøde i. ULTIMATEUDVALG ændres til DM-udvalg? ii. iii. iv. Regeludvalg? Juniorudvalg? Kursusudvalg? Disse udvalg vil blive direkte under DFSU og skal ikke indgå som en del af vedtægterne. På denne måde kan vi oprette og nedlægge udvalg som det passer ind i planlægningen og skabe et mere fleksibelt DFSU. 21. Taiyo rejser sandsynligvis på udveksling til september og er væk et halvt år, men regner ikke med, at det kommer til at have betydning for hans arbejde i DFSU, da han jo klarer langt det meste over mail. Bestyrelsen ser ingen problemer heri 22. Evt. 3 møder årligt lars foreslår at der opfølges med skypemøde 2-3uger efter fysisk møde på proces af ansvarsområde Dette lyder som en god ide og det vil vi forsøge at føre ud i livet. Freestyle VM? Hjemmesiden, sende ud til klubber GUTS Michael Thomesen ST kontakter Michael Thomesen for at høre, om det er noget han har lyst til at være kontaktperson på.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere