Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017"

Transkript

1 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi

2 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi Dato: September 2014 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet, 2014 Indhold Forord Derfor får vi ny kommunikationsstrategi 5 Udfordringerne 6 De tre mål 8 Frem mod 2017 seks indsatsområder 9 Åbenhed 10 Branding 11 Konsistens 12 Digitalisering 13 Kanalstrategi 14 Intern kommunikation 16 VD's 10 Principper for god kommunikation 18 En fortælling om Vejdirektoratet 19 Kernebudskaber 20 Det skal måles 22

3 F orord Derfor får vi ny kommunikationsstrategi Vejdirektoratets nye forretningsstrategi På vej mod 2017 fastlægger tre strategiske temaer: Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem Fælles løsninger Bedre vej for pengene Sikrer samfundet maksimal udbytte af de midler, der prioriteres til transport. Nemt og sikkert frem Mobilitet bidrager til at skabe vækst og velfærd i Danmark. Fælles løsninger Udvikling og samarbejde er en forudsætning for forandring. Formålet med kommunikationsstrategien er at udpege og anvise, hvordan kommunikationen kan bidrage til at realisere de tre temaer i forretningsstrategien. Konkrete indsatser og mål kobles tæt sammen med ambitionerne i Vejdirektoratets forretningsstrategi. På den måde kan vi følge, om vi via en styrket kommunikationsindsats kommer ud over rampen med strategien de kommende år. Ambitionerne er store, og der er samtidig flere grunde til at se på kommunikationen i relation til forretningsstrategien: Vejdirektoratet skal være danskernes naturlige indgang til viden om den trafikale situation og vejnettet, og vi skal holde borgerne velorienterede om de aktiviteter på statsvejnettet, der har betydning for deres hverdag Vi skal give vores interessenter den viden, de har brug for på rette tidspunkt, gennem den rigtige kanal og i en form, som opfylder deres behov Vi skal tydeliggøre den værdi, vi skaber for samfundet: Vi skal sætte den faglige dagsorden og turde definere, hvad behovet og den rette løsning er Uanset om borgeren har behov for en her-og-nu opdatering på trafiksituationen, ønsker medindflydelse i forhold til en ny omfartsvej eller søger den nyeste viden om støjdæmpende asfalt, skal det være naturligt at gå til Vejdirektoratet for information. Per Jacobsen Vejdirektør Kommunikation skal medvirke til at styrke opbakningen til og forståelsen for Vejdirektoratets arbejde. Samtidig kan hensigtsmæssig og rettidig trafikinformation være med til at øge både sikkerheden på vejene og en bedre udnyttelse af kapaciteten. Kommunikationsafdelingen har en særlig faglig forpligtelse i forhold til denne strategi. Men kun et samlet Vejdirektorat, der i fællesskab arbejder med afsæt i kommunikationsstrategien, vil for alvor kunne flytte Vejdirektoratet frem mod Derfor er dette hele Vejdirektoratets kommunikationsstrategi. God læselyst og god kommunikationslyst! Per Jacobsen og Eva Ziegler Eva Ziegler Kommunikationschef 5

4 Udfordringerne 92% Bilister 89% Fodgængere og cyklister 79% Kollektiv transport Danskernes kendskab til Vejdirektoratet fordelt på transportformer. 0% 1% 37% 45% 11% 5% Danskernes opfattelse af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet arbejder allerede professionelt med kommunikation, når det gælder borgerrettet information, pressearbejde, kampagner, oplysningsindsatser og meget andet. Vi har dygtige talspersoner, der kan kombinere en stærk faglighed med god kommunikation. Det er et godt udgangspunkt for at styrke kommunikationen yderligere. Nedenfor skitserer vi en række centrale udfordringer baseret på målinger, vores samarbejdspartneres opfattelse af os, vores erfaringer med Vejdirektoratets kommunikation, samt de tendenser vi ser i forhold til kommunikation. Hele Danmarks Vejdirektorat Vejdirektoratet er til for hele Danmark og i forhold til, at vi er en statslig styrelse, er vi faktisk ganske kendte: 89 % af den danske befolkning kender til Vejdirektoratet. En omdømmeundersøgelse fra november 2013 viser, at flertallet af borgere og trafikanter har en positiv opfattelse af os, og det kan vi være stolte af. Udfordringen er, at 37 % er neutrale i forhold til Vejdirektoratet. Når mere end hver tredje dansker har en neutral holdning til Vejdirektoratet, er der et potentiale for forbedring. 37 % er en markant del af befolkningen, som vi kan nå med målrettet kommunikation om Vejdirektoratets opgaver og den værdi, vi skaber for samfundet. Værdien vi skaber Virksomheder og andre organisationer skal kunne præsentere en synlig, interessant og visionær fortælling om, hvad de laver, og hvad de er sat i verden for det gælder også Vejdirektoratet. Når vi beder borgerne om at rangordne Vejdirektoratets opgaver, er de to vigtigste, at det er sikkert at komme frem på vejen, og at deres skattekroner anvendes effektivt. Klart flere er tilfredse med trafiksikkerheden på vejene end med anvendelsen af skattekroner. Udover at synliggøre Vejdirektoratets opgaver, har vi altså en udfordring i at kommunikere, at vi forvalter skattekronerne, så samfundet får bedre vej for pengene. Det gør vi ved både at prioritere midlerne til rådighed, og ved at fortælle om den værdi, vi skaber gennem blandt andet øget mobilitet. Legitimitet er et grundvilkår for en offentlig organisation, og vi har en forpligtelse til hele tiden at informere bredt om det arbejde, vi udfører. Verden bliver digital og mobil Generelt bliver vores verden mere digital, og de senere år er brugen af mobile enheder vokset hurtigt. Vejdirektoratet har en meget omfattende hjemmeside, der bugner af viden og interessante historier. Det kan dog være særdeles svært at finde rundt på den. Hver tredje, der besøger hjemmesiden, kommer fra mobile enheder, men vores hjemmeside er ikke mobiloptimeret. Hjemmesidens brugere oplever, at vi ikke har truffet et klart valg om, hvad vi vil, med hvem, og hvor vi gør det bedst. Desuden illustrerer hjemmesiden en overordnet navne- og brandingforvirring, der indimellem gør det uforståeligt, hvem der er afsender, og hvem vi ønsker at nå. Der er med andre ord behov for mobil-optimering, en klar linje for udvikling af vores digitale kanaler, fokus på brugervenlighed og en strategi for, hvad vi som organisation vil med vores digitale tilstedeværelse. Folk søger selv viden Folk venter ikke bare på at få offentlig information. De er selv aktivt informationssøgende langt mere end tidligere, hvor man kunne gå på biblioteket eller kommunen og hente en pjece. Det betyder, at myndigheder hele tiden skal blive bedre til at stille information til rådighed. Når vi i dag spørger danskerne, hvad de søger og ønsker fra Vejdirektoratet, så peger de på vores information til trafikanterne. Selv om information til trafikanterne altså i danskernes øjne er den absolutte kerneydelse, er den i betydeligt omfang sidestillet med en række andre ydelser, informationer og myndighedsoplysninger rettet til vidt forskellige målgrupper. Der er behov for, at vi i højere grad indretter os efter brugernes behov og efterspørgsel og vælger, at noget er vigtigere end andet. Der forventes åbenhed Folk forventer gennemsigtighed og åbenhed fra myndigheder. Det er ikke nok, at vi gør vores arbejde ordentligt. Vi skal også kunne forklare og kommunikere, hvorfor vi gør, som vi gør. I det hele taget forventes åbenhed om en lang række aspekter af vores arbejde, om beslutninger, om processer mv. Vejdirektoratets legitimitet opnås gennem åbenhed, som inviterer folk til at deltage og danne deres egen mening på det oplyste grundlag, vi stiller til rådighed for dem. I de kommende år må vi også forvente en stigende efterspørgsel efter data, som baserer sig på samme forventning om åbenhed. At jeg kan komme hurtigt frem på vejene At mine skattekroner anvendes effektivt t 59% 35% 18% At borgerne bliver inddraget 80% Vigtigst for borgerne, når Vejdirektoratet planlægger, bygger og vedligeholder vejene. Både autoritet og netværkstilgang Myndigheder har ikke længere samme naturlige autoritet som tidligere, og der er mange andre aktører, der har viden og holdninger at byde ind med. Som offentlig myndighed skal vi bevare en faglig autoritet i vores arbejde, men vi skal samtidig kunne begå os i en netværksverden, hvor det forventes, at vi involverer vores interessenter i Vejdirektoratets forskellige projekter og aktiviteter det gælder både de professionelle interessenter og de borgere og trafikanter, der kan have interesse i vores arbejde. Den gode arbejdsplads Når vi gennemfører arbejdspladsvurdering (APV) og lederevalueringer, er konklusionen klar: Vejdirektoratet er en god arbejdsplads. Men to år i træk har vi scoret lavt i fagbladet Ingeniørens årlige imagemåling, som foretages blandt ingeniører og ingeniørstuderende. Den lave score er foruroligende, fordi ingeniører udgør langt den største faggruppe (36 %) i Vejdirektoratet, og der er udsigt til ingeniørmangel frem mod 2020 ikke mindst i vejsektoren. Med et generelt generationsskifte i Vejdirektoratet i sigte kan det give udfordringer i forhold til rekruttering. Problemet er generelt i vejsektoren, og derfor spiller vi allerede nu en afgørende rolle i samarbejdet i Via Dania. Som supplement til dette arbejde, er det afgørende, at Vejdirektoratet styrker sin profil som attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner, så vi også fremover kan tiltrække kompetente medarbejdere til vores opgaver. 21% At jeg kan planlægge min tid, når jeg kører på vejene 37% At jeg kan komme sikkert frem på vejene At der tages hensyn til miljøet 6 7

5 D e tre mål F rem mod 2017 seks indsatsområder Åbenhed Med afsæt i den nye forretningsstrategi og de centrale udfordringer på kommunikationsområdet har vi identificeret tre overordnede mål for kommunikationsindsatsen de kommende år: Informationen til trafikanterne skal styrkes, så Vejdirektoratet i alle sammenhænge og på alle kanaler står som den vigtigste formidler af den unikke trafikinformation, vi besidder. Vores målgrupper skal søge Vejdirektoratet for trafikal information, de skal have den de rigtige steder, og vores tilstedeværelse skal leve op til de forventninger, der binder sig til brugen af bestemte medier. Det gør vi både, fordi trafikanterne efterspørger det, og fordi vi ved, at det er en af vores kerneopgaver. Intern kommunikation 6 Disse tre mål er ambitiøse, og skal vi nå dem, vil det kræve en målrettet kommunikationsindsats fra alle dele af Vejdirektoratet, ligesom det vil kræve et stærkt samarbejde mellem alle dele af Vejdirektoratet samt med vores samarbejdspartnere. Integration af kommunikationen i alle dele af Vejdirektoratets arbejde Involvering af Vejdirektoratets interessenter og målgrupper I det følgende fastlægges, hvad der skal til for at nå kommunikationsmålene Information til trafikanterne Kommunikation skal ind i alle dele af vores arbejde. Det skal være et centralt DNA, at vi undervejs i alle processer tænker, hvad vi skal kommunikere eksternt, og hvad der skal kommunikeres internt. Det gør vi både, fordi vi ønsker åbenheden, og fordi Vejdirektoratet skal have en mere offensiv profil og blive bedre til at sætte dagsordener. Seks indsatsområder, som vi skal arbejde med for at kunne realisere målene. Vi vil involvere vores interessenter og målgrupper i Vejdirektoratets opgaver. Vi skal invitere dem ombord, tage dialogen og lytte til deres input. Både fordi vores omverden forventer det, og fordi vi ved, at det i den sidste ende vil give de bedste løsninger. Kernebudskaber, der fastlægger, hvordan vi overordnet kommunikerer om centrale temaer. Kanalstrategi Branding indsatsområder for opnåelse af målene Konsistens Ti principper for vores kommunikation, som vi skal leve op til for at løfte kommunikationen. En fortælling om, hvordan en familie bør opleve os. Digitalisering Et koncept for, hvordan vi måler på vores kommunikation. Vi har fastlagt tre overordnede mål for kommunikationsindsatsen de kommende år: Integration, involvering og information. Vejdirektoratet har i dag en række dygtige talspersoner, der repræsenterer den faglige styrke og viden, der er i organisationen. Det er mål på forskellige niveauer, som samtidig hænger sammen, og det er mål, som vil flytte Vejdirektoratet, hvis vi kan realisere dem. Men hvad skal der til for at realisere målene? Generelt er ansatte i Vejdirektoratet en afgørende faktor for, hvordan vi bliver opfattet. Det er VD'ere, der tager imod på borgermøder, taler med journalister, er ude på projekterne kort sagt så er vi alle organisationens ansigt udadtil. Vi har identificeret seks indsatsområder, som på forskellig vis og i samklang bidrager til, at vi kan nå de tre mål. For hvert indsatsområde har vi opsat delmål, mens vi i det sidste afsnit fastsætter indikatorer (KPI) for, om vi når de tre overordnede mål. Med denne strategi danner vi grundlaget for, at alle kan blive endnu bedre, for at vi kan få fortalt alle de gode historier og være med til at skærpe Vejdirektoratets profil. Udover delmålene beskriver vi ved de enkelte indsatsområder, hvor vi gerne vil hen, udfordringer og sidst men ikke mindst hvilke kanaler, det berører. 8 9

6 Frem mod 2017 seks indsatsområder Frem mod 2017 seks indsatsområder Åbenhed Branding Kanaler: Vejdirektoratet.dk Samarbejdssites Lokale og nationale medier Twitter Instagram Vejdirektoratet er en åben og offensiv offentlig organisation. Vi er alles VD, vi deler vores viden, og vi involverer interessenterne i vores arbejde. Når vi udvikler og gennemfører projekter, formidler vi også delresultater, selvom de kun er på forsøgsbasis eller kun giver en indikation af en tendens. Vi inddrager andre i processen og fortæller gerne om værdiskabende samarbejder til medierne. Vi tager selv initiativ til at sætte den faglige dagsorden, og vi udtaler os gerne om sager, hvor vi ikke er 100 % sikre, fordi vi ved, at vi er dem, der har den bedste faglige forudsætning for at gøre det. Vi deler vores data. Vi stiller data til rådighed for offentligheden, og vi er tilgængelige, hvis der er spørgsmål til vores statistikker og publikationer. Ligeledes formidler vi nye tendenser proaktivt og deltager i relevante messer, konferencer og lignende fora. Vi inviterer til arrangementer om nye vej- og transportfaglige tiltag og tendenser og formidler produkter og processer med visualiseringer, der gør vores arbejde nemmere at forstå for den brede offentlighed. Mange steder i Vejdirektoratet er der etableret tætte samarbejder med relevante interessenter, og her ligger der mange gode historier, der venter på at blive fortalt. Disse muligheder skal udnyttes bredt i Vejdirektoratet. Vejdirektoratet skal i endnu højere grad end i dag deltage i arrangementer, der ved første øjekast måske ikke ligger lige til højrebenet, men som kan brande Vejdirektoratet mere nuanceret og skabe grundlag for nye samarbejder og nye positioneringsmuligheder Vejdirektoratet skal have en klar og genkendelig profil. Vi er de bedste til at håndtere opgaverne inden for vej- og trafikområdet, og derfor er vi fortsat selvskrevne til at få de store og spændende anlægsprojekter. En aktiv branding af Vejdirektoratet skal også bruges som et redskab til at løse nogle af de udfordringer, vi som virksomhed står over for de kommende år; hvad enten det drejer sig om at tiltrække nye medarbejdere eller etablere samarbejdsrelationer med professionelle partnere. For at få en skarp profil skal Vejdirektoratet i alle sammenhænge optræde i overensstemmelse med den fortælling, vi ønsker at repræsentere som virksomhed eksempelvis når vi deltager på konferencer, rekrutteringsmesser eller ved borgermøder og vejåbninger. Også i vores kontakt med pressen er det vigtigt, at vores talspersoner er bevidste om den brandingværdi, der ligger i at fremtræde professionelt i artikler, i radioen og på TV. Vores fremtræden skal derfor altid være styret af en overordnet strategi om, hvordan vi gerne vil præsentere os selv. Vi skal have et koncept, der sikrer et gennemarbejdet og ensartet udtryk i vores præsentation og fremtræden, så vores profil skærpes og danner et positivt billede af Vejdirektoratet. Vores designlinje skal medvirke til en bedre branding af Vejdirektoratet. Dette skal ske igennem en mere markant brug af den blå VD-farve samt vores logo. Desuden er indført en vejstribe som designelement, der symboliserer vores kerneopgave, det at arbejde med veje, og samtidig viser, at vi sætter en retning. Designlinjen skaber genkendelighed, når vi står frem. Kanaler: Messer på uddannelsessteder Konferencer Vejdirektoratet.dk Via Dania Via Nordica Informations- og borgermøder Vejåbninger Presse Delmål Frem mod 2017 måler vi på Ingeniørens imagemåling, hvor VD s placering skal være forbedret ift I omdømmemålingen måler vi på kendskab til VD s formidling af viden og data I trafikantundersøgelsen måler vi kendskabet til trafikinformationsløsninger I PR barometeret måler vi, hvordan vi klarer os i forhold til medierne og journalisterne sammenlignet med andre offentlige organisationer I 2014 måler vi på etableret samarbejdsrelationer på tværs af vej- og transportsektoren (og evt. samarbejder med private) Kommunikation om vejarbejder Eksempel på en forside fra en af vores publikationer. Den blå boks og placering af vores logo er et gennemgående design i vores visuelle identitet. Delmål: Vejdirektoratet vil være i top 50 inden udgangen af 2017 i Ingeniørens Imagemåling Vi forbliver i toppen af PR barometeret sammenlignet med andre offentlige myndigheder Vejdirektoratet er kendt for sine kerneopgaver 10 11

7 Frem mod 2017 seks indsatsområder Frem mod 2017 seks indsatsområder Konsistens Digitalisering Kanaler: Vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet planlægger, anlægger og vedligeholder statens veje, og der skal være konsistens, konsekvens og ensartethed i vores kommunikation gennem de forskellige faser. 90 % af den danske befolkning har adgang til internettet via pc, tablet eller smartphone. Det gør digitale platforme til nogle af de vigtigste informationskanaler, vi har i dag. Kanaler: Vejdirektoratet.dk Apps SMS-service Informations- og borgermøder Nyhedsbreve Presse Dialogen mellem projektleder/ landinspektør og interessent Forundersøgelser og VVM-rapporter I forbindelse med vores vejprojekter skal der være en rød tråd i kommunikationen fra forundersøgelse til det færdige vejprojekt og videre i kommunikationen om driften af vejen. Får vi slået en god tone an fra starten i dialogen med vores interessenter, er der stor sandsynlighed for, at den gode tone fortsætter i resten af processen. Omverdenen skal opleve et højt informationsniveau, tilgængelighed og god tone i kommunikationen. Vi opnår en ensartet kommunikation, når vi altid vurderer, hvilket kommunikationsbehov vores interessenter har og så agerer ud fra det, men også når vi kommunikerer tydeligt og indgår i en dialog. Det gælder både online, i dialogen med borgere, pressen eller andre interessenter. Interessenten skal i centrum, og skal føle sig velinformeret. Vi er altid tilgængelige, så der kan ske en forventningsafstemning, og vi kan skabe klarhed om vores forpligtigelser. Den ensartede kommunikation skal også gå på tværs af Vejdirektoratet. Det betyder ikke kun, at alle kommunikerer med afsæt i det samme, men også at vi skal fortælle de gode historier, der går på tværs. Når vi kommunikerer, skal vi altid overveje, om der er andre gode historier fra andre dele af Vejdirektoratet, der kan fortælles i samme ombæring. Vejdirektoratet vil kommunikere effektivt og digitalt med samfund, trafikanter og samarbejdspartnere. Vores digitale platforme er et netværk af kanaler, som vi anvender systematisk, således at vores kommunikation har den største gennemslagskraft. Vi gør en aktiv indsats for at udvikle vores digitale platforme, så de er brugervenlige, uanset om modtageren bruger pc, tablet eller smartphone. De er brugerdrevne, forstået på den måde, at Vejdirektoratet anvender data til at få indsigt i, hvor brugerne er, ligesom vi inddrager brugeren, når vi udvikler digitale platforme. Vi anerkender, at medier er blevet sociale vi interagerer løbende med borgere og medier på udvalgte sociale medier, fordi vi er en åben og involverende organisation. Vi anvender sociale medier strategisk og på tværs af organisationen, og får dem til at fungere i sammenhæng med andre digitale platforme. Vi er kendte for at udvikle brugervenlige digitale løsninger, fordi vores platforme formidles med et entydigt visuelt koncept, så man aldrig er i tvivl om, hvem der er afsender. Dermed er vores platforme med til at understøtte Vejdirektoratets brand positivt. Apps Mobil Trafikken.dk samt regionale trafikportaler Samarbejdssites og microsites vejman.dk / vintertrafik.dk / Maestra mv. Twitter LinkedIn Instagram Et eksempel: I kommunikationen om et anlægsprojekt fortæller vi også historien om den udvikling eller forskning, der ligger bag en ny metode anvendt i arbejdet. Dermed fremstår vi som et samlet Vejdirektoratet, der tænker alle aspekter ind. Et Vejdirektoratet, der forsker og udvikler metoder til anlæg, som både kan forbedre miljøet samtidig med, at de er mere effektive, så borgerne får mere vej for pengene. Udbredelse af blandt andre smartphones gør digitale platforme til nogle af de vigtigste informationskanaler, vi har. Delmål: I alle vores arbejder på vejene føler de berørte borgere og øvrige interessenter sig informerede og ved, hvornår de har mulighed for indflydelse Øget kendskab til hvad vi arbejder med i Vejdirektoratet (historier på tværs) En af indsatserne skal indeholde et koncept for events lige fra informationsmøde til snoreklip. vejdirektoratet.dk skaber synergi mellem den digitale og trykte kommunikation, men vi skal også have en plan for strategisk og brugerdrevet udvikling af sitet. Delmål: Vi er der, hvor vores målgrupper forventer, vi er Vores hjemmeside er let at navigere i uanset om man bruger pc, smartphone, tablet eller flere ting på én gang Vi vil have en af de bedste hjemmesider i staten (Digitaliseringsstyrelsen) 12 13

8 Frem mod 2017 seks indsatsområder Frem mod 2017 seks indsatsområder Kanaler: Vejdirektoratet.dk Apps Regionale trafikportaler Trafik TV Presse Kanalstrategi I dag anvender vi ikke vores kanaler så systematisk, som vi kunne. Vi har ikke et overblik over, hvilke kanaler og hvilket kanalmix, der virker optimalt i forbindelse med diverse kommunikative indsatser. Med en kanalstrategi kan vi opnå viden om hvilke kanaler, der virker til hvilke indsatser og kan dermed prioritere dem. Information til trafikanterne er en af Vejdirektoratets mest efterspurgte ydelser. Det forpligter os til at levere målrettet og rettidig information til trafikanterne. Trafikanterne skal nemt og sikkert frem, når de færdes på vejene. Det understøtter vi kommunikativt ved at levere trafikinformation før og under rejsen og gennem samarbejde med trafikselskaber. Det gør vi på baggrund af en klar kanalstrategi. Vores information skaber værdi for trafikanterne. Vi kommunikerer om planlagte vejarbejder, og ved uforudsete hændelser på vejnettet kommunikerer vi aktuelt og målrettet, så trafikanterne kan nå at agere. Vi gennemfører systematisk informations- og adfærdskampagner for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det gælder både, når vi afvikler vejarbejder, hvor vi sætter fokus på sikkerhed for trafikanterne og dem, der arbejder på vejene, og når vi informerer om nye initiativer i forbindelse med det strategiske vejnet. Udover informationen til trafikanterne, er der mange andre informationer, vi også ønsker, når ud til de rigtige på den mest hensigtsmæssige måde. Det gælder blandt andet kommuner, samarbejdspartnere, politikere og pressen. For at kunne agere mest målrettet og hensigtsmæssigt, er det nødvendigt at gøre sig klart, hvilke kanaler, der egner sig bedst til den målgruppe, vi ønsker at nå. Der findes ikke en størrelse, der passer til alle tværtimod. Kanaler og interessenter Kommunikationskanaler Kanaler vs. interessenter Nuværende sammenhæng mellem kanaler og interessentgrupper SMS Skilte langs vejen Læserbreve Kampagner vejdirektoratet.dk Nyhedsbrevet Kanaler Interessenter Rådgivere Kollektive trafikselskaber Centrale entreprenører Naboer Brancheforeninger og organisationer Medier Trafikanter Delmål: Derfor skal vi udarbejde en kanalstrategi, så vi bevidst vælger, hvornår en given kanal egner sig bedst og ikke lader os styre af tilfældigheder. Presse- og servicemeddelelser Infrastrukturejere Vi er bevidste om, hvornår og hvorfor vi benytter forskellige kanaler Vi vil være den foretrukne leverandør af trafikinformation, når det gælder aktuelle hændelser Vi samarbejder med medierne nationalt og lokalt for at få trafikmeldinger ud Sociale medier Mobil.trafikken.dk Brugerorganisationer Kommuner Vi samarbejder med trafikoperatører, andre vejmyndigheder og andre relevante parter omkring optimering af trafikafviklingen Vores trafikinformation skaber øget fremkommelighed Apps Myndigheder Læreanstalter 14 15

9 F r e m m o d s e k s i n d s a t s o m r å d e r F r e m m o d s e k s i n d s a t s o m r å d e r I ntern kommunikation Kanaler: Ledere Medarbejdere VD+ Enhedsrum Samarbejdsrum mv. Intern kommunikation i Vejdirektoratet skal understøtte og realisere den overordnede, samlede strategi og være med til at sikre effektivitet, resultatskabelse og relevant videndeling. Lederne har et centralt ansvar for at skabe rammerne og facilitere en effektiv kommunikation, så strategien nedbrydes, mål realiseres, og opgaver løses effektivt og innovativt. Medarbejderne har ansvar for at indgå aktivt i kommunikationen ved at efterspørge og bidrage med relevant viden og dialog, så hele Vejdirektoratet både lykkes med sine kerneopgaver og udvikler sig som virksomhed. Frem til 2017 skal den interne ledelseskommunikation i Vejdirektoratet styrke sammenhængs- og implementeringskraften i organisationen, og ledere og medarbejdere skal understøttes med relevante og nødvendige værktøjer. Hvad er intern ledelseskommunikation? Intern ledelseskommunikation er med til at skabe mening med arbejdet, sikre effektiv opgaveløsning og engagement både i hverdagen og under forandringer. Delmål: Medarbejdere har brug for, at ledere vedvarende og klart kommunikerer og omsætter de overordnede strategiske linjer til en nærværende og meningsfyldt retning for det daglige arbejde. Ledere har brug for engagerede og kompetente medarbejdere, der arbejder målrettet og innovativt for at omsætte de strategiske mål til virkelighed gennem opgaveløsningen. Og ledere og medarbejdere har brug for at indgå i en åben og tillidsfuld dialog om, hvordan begge dele kan lykkes. Kommunikation i pipelinen Kommunikationen i ledernes pipeline optimeres, så VD-profilernes kommunikationsansvar udmøntes og udfoldes fra direktørniveau til medarbejderniveau. Relevante kommunikationskanaler optimeres og udvikles, så de bedst muligt understøtter kommunikationens formål Ledernes individuelle kommunikation Ledernes individuelle kommunikation optimeres og udvikles ud fra en forudsætning om, at effektivitet, engagement, dialog og innovation vokser, når tillid, retning og tryghed blandt medarbejdere og ledere er en del af fundamentet. Strategi og faglighed kobles tættere Derfor har intern ledelseskommunikation en afgørende betydning for den organisatoriske sammenhæng, effektivitet og succes. God intern ledelseskommunikation skaber tillid og troværdighed blandt medarbejdere og ledere, og er fundamentet for organisationens trivsel og udvikling. Tillid mellem medarbejdere og ledere er en af de vigtigste betingelser for et godt arbejdsmiljø (social kapital). Strategiimplementering Den interne ledelseskommunikation skal understøtte og drive implementeringen af 2017-strategien både via centrale og lokale kommunikative indsatser 16 17

10 En fortælling om Vejdirektoratet VD's10 principper for god kommunikation Hvordan møder en helt almindelig familie Vejdirektoratet en tilfældig dag? Fortællingen er et pejlemærke for vores arbejde en vision, som vi skal stræbe efter. Den indkredser mødet med Vejdirektoratet, hvordan vi gerne vil opfattes og bidrage til at skabe sammenhæng, vækst og mobilitet i Danmark. Vores principper for god kommunikation tvinger os til konstant at udfordre måden, vi kommunikerer på. Vi skal ikke automatisk gøre tingene, som vi plejer og hvis vi gør, er det, fordi vi ved, at det virker. Principperne er derfor med til løbende at udvikle og styrke Vejdirektoratets kommunikation. De er helt afgørende, hvis vi skal nå vores tre mål for kommunikationen. Det er derfor vigtigt, at alle der arbejder med kommunikation, tænker principperne ind som en naturlig del af opgaveløsningen Vi kommunikerer proaktivt. Vi deler gerne vores viden med omgivelserne og sætter dagsordenen, når det drejer sig om det vejfaglige område. Vi er åbne og formidler vores viden og data, som er baseret på unik ressource. Vi tænker i helheder. Vi ser de store sammenhænge på tværs af organisationen, når vi kommunikerer. Vi kommunikerer klart og vedkommende. Vi har altid modtageren i centrum, når vi formulerer og layouter vores budskaber. Vi kommunikerer målrettet. Vi vælger kommunikationskanal, på baggrund af viden om, hvad målgruppen ønsker. Vi går i dialog og møder borgerne i øjenhøjde, og når vi udvikler digitale løsninger, inddrager vi vores brugere i processen, så løsningerne lever op til deres forventninger. Vi er dér, hvor brugerne er. Vi går nye veje og bruger nye kommunikationsmåder, både hvad angår indhold, form og teknologi. Vi tager ejerskab. Vi kommunikerer altid tydeligt, at vi er afsender også på de mange digitale platforme, vi benytter. Vi samarbejder med andre. Vi går i dialog og deler vores viden og data, så det inspirerer og skaber innovative fælles løsninger. Vi baserer vores kommunikation på viden. Vi måler og evaluerer effekten af vores kommunikation, så vi kan udvikle den i trit med omgivelsernes forventninger. En helt almindelig dag Familien Karlsen består af far, mor, søn og datter. De bor tæt ved den nye omfartsvej, der blev åbnet sidste efterår. Når de står op om morgenen, begynder trafikken for alvor. Det generer dem nu ikke, for vejen er lavet med den nyeste støjdæmpende asfalt, og der er også sat en støjskærm op lige ud for kvarteret, hvor de bor. Deres nabo fortæller, at både asfalten og skærmen er udviklet af Vejdirektoratets forskningsenhed i et samarbejde på tværs af Europa. Fars arbejde ligger 50 kilometer væk, så han pendler hver dag frem og tilbage på motorvejen. Når han er kommet i tøjet om morgenen, tjekker han altid sin smartphone, der giver ham besked, hvis han skal vælge en anden vej eller skal beregne lidt ekstra tid til turen. Denne morgen har det sneet, men Vejdirektoratet har ryddet og saltet motorvejen, så han kan godt nå en kop kaffe mere sammen med resten af familien. Da han endelig tager afsted, tænder han for trafikradioen, og lige inden han når til motorvejen, hører han, at der er sket et uheld på vejen. Vejdirektoratet anbefaler, at han følger de elektroniske tavler og tager omkørselsruten ad den gamle landevej i stedet. Derhjemme gør lillesøster sig klar til at køre i skole. Den nye omfartsvej ligger midt mellem deres hus og skolen, men Vejdirektoratet har i samarbejde med kommunen og skolen bygget en cykelsti under vejen, så nu kan hun nemt og sikkert cykle til skole alene også selvom der er sne. Før skulle hun gennem et kryds med meget trafik, og det var ikke altid så rart, så hendes forældre skiftedes til at følge hende. Storebror går på HTX og skal på uddannelsesmesse i dag. Han tror nok, han gerne vil være ingeniør, men ved ikke indenfor hvad. På messen møder han en projektleder, der viser ham en ret fantastisk 3D-visualisering af, hvordan en motorvej bliver til. Bagefter udfordrer han sin klassekammerat i at bygge den mest stabile og samtidig smukkeste modelbro. Han vinder. Måske skulle man overveje at blive vejingeniør eller broingeniør? Mor arbejder i nabobyen. Hun cykler ned til stationen og undervejs skal hun igennem en rundkørsel, som Vejdirektoratet står bag. Før var det et almindeligt kryds med mange uheld. Efter rundkørslen er kommet til, er hun meget mere tryg ved cykelturen. På arbejdet snakker en af hendes kolleger i frokostpausen om et møde, som hun skal til om aftenen, hvor Vejdirektoratet vil have borgernes forslag og ideer til, hvordan de gør byens hovedgade mere sikker og fremkommelig. Om aftenen samles familien om nyhederne i tv. Et indslag handler om udbygningen af en af de store motorveje. Den er blevet færdig tidligere og billigere end beregnet, fordi Vejdirektoratet og entreprenøren sammen har udviklet en ny metode. De fortæller desuden om de forventede konsekvenser af udbygningen af vejen det ser ud til, at rigtig meget af trafikken på de lokale veje heldigvis rykker ud på motorvejen. Transportministeren fortæller, at der nu er penge til andre vejprojekter, blandt andet en udbygning af den motorvej, som faren bruger til og fra arbejde. Far tager sin tablet frem og slår projektet op på vd.dk. Han læser om, hvor længe det vil tage at bygge vejen, og hvad det kommer til at betyde for ham som pendler. Inden han lukker ned, melder han sig til en nyhedsservice, som sikrer, at han fremover kan følge med i projektet 18 19

11 Kernebudskaber Bedre vej for pengene Det er et centralt mål, at vi skal integrere kommunikation i alle dele af vores arbejde. Det vil styrke åbenheden og give os en klarere og mere offensiv profil. fordi samfundet skal have maksimal udbytte af de midler, der prioriteres til transport i Danmark Vejdirektoratet planlægger, anlægger og vedligeholde statens veje for at sikre den optimale udvikling og udnyttelse af vejinfrastrukturen. Vejdirektoratet tænker nyt for at opnå den bedste fremkommelighed på vejene vi tillader kørsel i nødsporet i myldretiden, vi udpeger omkørselsruter, og vi har variable tavler, der guider trafikanterne. Vi vil være kendt for at levere kvalitet, der gør en forskel for den danske infrastruktur og for danskerne. For at skabe en klarere profil og for at understøtte den nye forretningsstrategi skal vi løbende arbejde med formuleringen af vores budskaber. Budskaberne skal være med til at fokusere vores kommunikation, så vores daglige indsats afspejler det billede, som vi ønsker offentligheden skal have. Vejdirektoratet tænker bæredygtige løsninger ind i projekter, og forsøger altid at skabe mindst mulige gener for omgivelserne vi arbejder på at nedbringe støj, vi bevarer dyreliv og prioriterer løsninger, der nedsætter påvirkninger af miljøet. Vores budskaber skal være konkrete og anvendelige for vores talspersoner, og de skal i kort taleform indkredse, hvad Vejdirektoratet er, og dermed hvad vi ønsker at være kendte for. Nemt og sikkert frem Det er en opgave, som vi løbende skal arbejde med i hele strategiperioden, så vi altid har formuleret skarpe kernebudskaber, som vi kan støtte os til. Ved strategiperiodens start har vi identificeret budskaber på fire områder: fordi mobilitet bidrager til vækst og velfærd Fælles løsninger fordi udvikling og samarbejde er en forudsætning for forandring og forankring Attraktiv arbejdsplads Vejdirektoratet er samlingspunktet, når det handler om at sikre den danske vejinfrastruktur. Derfor skal vi sikre alle interessenter nem og professionel adgang til data, viden og værktøjer. I Vejdirektoratet har du mulighed for at arbejde med og præge dansk infrastruktur fra den spædeste planlægning bag skrivebordet, til vi klipper snoren på et færdigt anlægsprojekt et sted i landet. I Vejdirektoratet arbejder vi altid sammen med nogen. Vi samarbejder med kommuner, entreprenører, vidensinstitutioner og borgergrupper. Vi arbejder på tværs af lande, brancher og interesser. Sådan når vi de bedste løsninger. Vi definerer behovet, når der er brug for mere vej, vi anlægger, vi passer på det, når det er færdigt, og vi er myndighed. Vi er den institution i Danmark, der har det overordnede ansvar for at sikre mobiliteten på vejnettet. Vi arbejder aldrig alene, men altid i samspil med andre. Vi er samlingspunkt for alle interessenter i vejsektoren, vi vægter samarbejdet, overblikket og solide helhedsløsninger højt. Vi samarbejder for at skabe sammenhæng mellem transportformer, der kan give trafikanterne de bedste løsninger. Som ansat i Vejdirektoratet bliver du en del af et stærkt fagligt hold, der arbejder for mobilitet og sikkerhed på de danske veje. Vi vægter samarbejdet højt, og læner os ikke tilbage og venter på invitationen, men tager gerne selv opgaven og sætter retningen. Vejdirektoratet leverer målrettet information om trafikken, så trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem på vores vejnet. Vi vil være kendt for at levere kvalitet, der gør en forskel for den danske infrastruktur og for danskerne. Vejdirektoratet vil være til mindst mulig gene for trafikanterne i forbindelse med vejarbejder og hændelser på vejnettet for at sikre fremkommeligheden. Det er eksempelvis derfor, at vi i nogle tilfælde vælger at arbejde om aftenen og natten. Bedre vej for pengene Vejdirektoratet arbejder målrettet med at levere løsninger, der forbedrer trafiksikkerheden og fremkommeligheden, så trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem på vores vejnet. Nemt og sikkert frem Fælles løsninger Vi samarbejder og videndeler med andre for at skabe de optimale forhold for trafikanterne på vejene. Attraktiv arbejdsplads 20 fordi du kan være med til at udforme fremtidens infrastruktur 21

12 Det skal måles I Vejdirektoratet måler vi på kommunikation, og samler viden om vores brugeres adfærd, oplevelse og tilfredshed. For det handler om at sikre, at vi når ud til modtagerne med den ønskede kommunikation, og ikke mindst at kommunikationen lever op til modtagernes forventninger og behov. Derfor evaluerer og justerer vi løbende vores kommunikation, hvad end det er vores trafikinformationstjenester, nyhedsbreve, borgermøder, foldere eller kampagner. Vi laver store kvantitative undersøgelser, hvor vi spørger til borgernes kendskab og opfattelse af os, og hvordan trafikanterne vurderer forholdene ude på vejene og vores trafikinformation. Men vi laver også mindre undersøgelser, hvor vi spørger modtagerne af nyhedsbreve om deres oplevelse af frekvens, relevans og form, så vi kan justere kommunikationen løbende. Målet er, at vi altid integrerer en form for måling eller feedback i de kommunikationsindsatser, vi udfører, hvad enten det er presse, kampagner, nabokommunikation eller en ny app. Ambitionen er, at vi ikke kun måler kommunikationen for at dokumentere effekten, men laver målende kommunikation, hvor måling er en integreret del af kommunikationen. På den måde kan vi løbende tilrette og justere vores arbejde, så vi hele tiden er på rette vej. Udover løbende at evaluere og tilpasse kommunikationen, afrapporterer vi hvert halve år på de kommunikationsindsatser, vi har sat i søen. 2. halvår Webundersøgelse Omdømmeundersøgelse Trafikinformationsundersøgelse Presseundersøgelse Trafikantundersøgelse Kommunikation på vejprojekter Trafikantundersøgelse Årshjul for målinger Webundersøgelse Vores fart trafikadfærd ved vejarbejder Ingeniørens profilanalyse 1. halvår Faste kommunikationsundersøgelser i Vejdirektoratet i løbet af et år Sådan følger vi op på indsatserne Vi har ved de seks indsatsområder opsat en række delmål. Derudover fastsætter vi her målindikatorer (KPI) for strategiperiodens tre overordnende kommunikationsmål. Mål KPI 80 % af de borgere, der kender Vejdirektoratet, kan nævne mindst en opgave, vi løser, ud over trafikinformation Vi er i top 50 i Ingeniørens årlige imagemåling Der udpeges årligt to-tre projekter i planlægningsfasen, som skal understøttes med strategisk og proaktiv kommunikation 80 % af de adspurgte borgere ifm. udvalgte projekter, føler sig godt informeret og er tilfredse med vores forvaltning af skattekronerne 80 % af de borgere, der er berørte af et anlægsprojekt, kender til processen, føler sig godt informeret og har forstået, hvornår de kan gøre deres indflydelse gældende 8-10 historier årligt fortæller om fælles løsninger og samarbejde, og de resultater vi opnår gennem dem 8-10 historier årligt fortæller om Vejdirektoratets indsats i et bredt perspektiv og medvirker til åbent at fortælle om vores arbejde og den værdi, vi skaber 80 % af trafikanterne benytter jævnligt trafikinformation fra Vejdirektoratet 80 % af de trafikanter, der benytter Vejdirektoratets informationskanaler, har fået de informationer, de søgte Minimum en gang årligt gennemføres der en brugerundersøgelse af vejdirektoratet.dk 22 23

13 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2017-2021 Foto: Martin Håkan/GoverGanda.dk 2 FORORD Køge Kommune er en arbejdsplads, der hver dag bliver

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere