Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017"

Transkript

1 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi

2 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi Dato: September 2014 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet, 2014 Indhold Forord Derfor får vi ny kommunikationsstrategi 5 Udfordringerne 6 De tre mål 8 Frem mod 2017 seks indsatsområder 9 Åbenhed 10 Branding 11 Konsistens 12 Digitalisering 13 Kanalstrategi 14 Intern kommunikation 16 VD's 10 Principper for god kommunikation 18 En fortælling om Vejdirektoratet 19 Kernebudskaber 20 Det skal måles 22

3 F orord Derfor får vi ny kommunikationsstrategi Vejdirektoratets nye forretningsstrategi På vej mod 2017 fastlægger tre strategiske temaer: Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem Fælles løsninger Bedre vej for pengene Sikrer samfundet maksimal udbytte af de midler, der prioriteres til transport. Nemt og sikkert frem Mobilitet bidrager til at skabe vækst og velfærd i Danmark. Fælles løsninger Udvikling og samarbejde er en forudsætning for forandring. Formålet med kommunikationsstrategien er at udpege og anvise, hvordan kommunikationen kan bidrage til at realisere de tre temaer i forretningsstrategien. Konkrete indsatser og mål kobles tæt sammen med ambitionerne i Vejdirektoratets forretningsstrategi. På den måde kan vi følge, om vi via en styrket kommunikationsindsats kommer ud over rampen med strategien de kommende år. Ambitionerne er store, og der er samtidig flere grunde til at se på kommunikationen i relation til forretningsstrategien: Vejdirektoratet skal være danskernes naturlige indgang til viden om den trafikale situation og vejnettet, og vi skal holde borgerne velorienterede om de aktiviteter på statsvejnettet, der har betydning for deres hverdag Vi skal give vores interessenter den viden, de har brug for på rette tidspunkt, gennem den rigtige kanal og i en form, som opfylder deres behov Vi skal tydeliggøre den værdi, vi skaber for samfundet: Vi skal sætte den faglige dagsorden og turde definere, hvad behovet og den rette løsning er Uanset om borgeren har behov for en her-og-nu opdatering på trafiksituationen, ønsker medindflydelse i forhold til en ny omfartsvej eller søger den nyeste viden om støjdæmpende asfalt, skal det være naturligt at gå til Vejdirektoratet for information. Per Jacobsen Vejdirektør Kommunikation skal medvirke til at styrke opbakningen til og forståelsen for Vejdirektoratets arbejde. Samtidig kan hensigtsmæssig og rettidig trafikinformation være med til at øge både sikkerheden på vejene og en bedre udnyttelse af kapaciteten. Kommunikationsafdelingen har en særlig faglig forpligtelse i forhold til denne strategi. Men kun et samlet Vejdirektorat, der i fællesskab arbejder med afsæt i kommunikationsstrategien, vil for alvor kunne flytte Vejdirektoratet frem mod Derfor er dette hele Vejdirektoratets kommunikationsstrategi. God læselyst og god kommunikationslyst! Per Jacobsen og Eva Ziegler Eva Ziegler Kommunikationschef 5

4 Udfordringerne 92% Bilister 89% Fodgængere og cyklister 79% Kollektiv transport Danskernes kendskab til Vejdirektoratet fordelt på transportformer. 0% 1% 37% 45% 11% 5% Danskernes opfattelse af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet arbejder allerede professionelt med kommunikation, når det gælder borgerrettet information, pressearbejde, kampagner, oplysningsindsatser og meget andet. Vi har dygtige talspersoner, der kan kombinere en stærk faglighed med god kommunikation. Det er et godt udgangspunkt for at styrke kommunikationen yderligere. Nedenfor skitserer vi en række centrale udfordringer baseret på målinger, vores samarbejdspartneres opfattelse af os, vores erfaringer med Vejdirektoratets kommunikation, samt de tendenser vi ser i forhold til kommunikation. Hele Danmarks Vejdirektorat Vejdirektoratet er til for hele Danmark og i forhold til, at vi er en statslig styrelse, er vi faktisk ganske kendte: 89 % af den danske befolkning kender til Vejdirektoratet. En omdømmeundersøgelse fra november 2013 viser, at flertallet af borgere og trafikanter har en positiv opfattelse af os, og det kan vi være stolte af. Udfordringen er, at 37 % er neutrale i forhold til Vejdirektoratet. Når mere end hver tredje dansker har en neutral holdning til Vejdirektoratet, er der et potentiale for forbedring. 37 % er en markant del af befolkningen, som vi kan nå med målrettet kommunikation om Vejdirektoratets opgaver og den værdi, vi skaber for samfundet. Værdien vi skaber Virksomheder og andre organisationer skal kunne præsentere en synlig, interessant og visionær fortælling om, hvad de laver, og hvad de er sat i verden for det gælder også Vejdirektoratet. Når vi beder borgerne om at rangordne Vejdirektoratets opgaver, er de to vigtigste, at det er sikkert at komme frem på vejen, og at deres skattekroner anvendes effektivt. Klart flere er tilfredse med trafiksikkerheden på vejene end med anvendelsen af skattekroner. Udover at synliggøre Vejdirektoratets opgaver, har vi altså en udfordring i at kommunikere, at vi forvalter skattekronerne, så samfundet får bedre vej for pengene. Det gør vi ved både at prioritere midlerne til rådighed, og ved at fortælle om den værdi, vi skaber gennem blandt andet øget mobilitet. Legitimitet er et grundvilkår for en offentlig organisation, og vi har en forpligtelse til hele tiden at informere bredt om det arbejde, vi udfører. Verden bliver digital og mobil Generelt bliver vores verden mere digital, og de senere år er brugen af mobile enheder vokset hurtigt. Vejdirektoratet har en meget omfattende hjemmeside, der bugner af viden og interessante historier. Det kan dog være særdeles svært at finde rundt på den. Hver tredje, der besøger hjemmesiden, kommer fra mobile enheder, men vores hjemmeside er ikke mobiloptimeret. Hjemmesidens brugere oplever, at vi ikke har truffet et klart valg om, hvad vi vil, med hvem, og hvor vi gør det bedst. Desuden illustrerer hjemmesiden en overordnet navne- og brandingforvirring, der indimellem gør det uforståeligt, hvem der er afsender, og hvem vi ønsker at nå. Der er med andre ord behov for mobil-optimering, en klar linje for udvikling af vores digitale kanaler, fokus på brugervenlighed og en strategi for, hvad vi som organisation vil med vores digitale tilstedeværelse. Folk søger selv viden Folk venter ikke bare på at få offentlig information. De er selv aktivt informationssøgende langt mere end tidligere, hvor man kunne gå på biblioteket eller kommunen og hente en pjece. Det betyder, at myndigheder hele tiden skal blive bedre til at stille information til rådighed. Når vi i dag spørger danskerne, hvad de søger og ønsker fra Vejdirektoratet, så peger de på vores information til trafikanterne. Selv om information til trafikanterne altså i danskernes øjne er den absolutte kerneydelse, er den i betydeligt omfang sidestillet med en række andre ydelser, informationer og myndighedsoplysninger rettet til vidt forskellige målgrupper. Der er behov for, at vi i højere grad indretter os efter brugernes behov og efterspørgsel og vælger, at noget er vigtigere end andet. Der forventes åbenhed Folk forventer gennemsigtighed og åbenhed fra myndigheder. Det er ikke nok, at vi gør vores arbejde ordentligt. Vi skal også kunne forklare og kommunikere, hvorfor vi gør, som vi gør. I det hele taget forventes åbenhed om en lang række aspekter af vores arbejde, om beslutninger, om processer mv. Vejdirektoratets legitimitet opnås gennem åbenhed, som inviterer folk til at deltage og danne deres egen mening på det oplyste grundlag, vi stiller til rådighed for dem. I de kommende år må vi også forvente en stigende efterspørgsel efter data, som baserer sig på samme forventning om åbenhed. At jeg kan komme hurtigt frem på vejene At mine skattekroner anvendes effektivt t 59% 35% 18% At borgerne bliver inddraget 80% Vigtigst for borgerne, når Vejdirektoratet planlægger, bygger og vedligeholder vejene. Både autoritet og netværkstilgang Myndigheder har ikke længere samme naturlige autoritet som tidligere, og der er mange andre aktører, der har viden og holdninger at byde ind med. Som offentlig myndighed skal vi bevare en faglig autoritet i vores arbejde, men vi skal samtidig kunne begå os i en netværksverden, hvor det forventes, at vi involverer vores interessenter i Vejdirektoratets forskellige projekter og aktiviteter det gælder både de professionelle interessenter og de borgere og trafikanter, der kan have interesse i vores arbejde. Den gode arbejdsplads Når vi gennemfører arbejdspladsvurdering (APV) og lederevalueringer, er konklusionen klar: Vejdirektoratet er en god arbejdsplads. Men to år i træk har vi scoret lavt i fagbladet Ingeniørens årlige imagemåling, som foretages blandt ingeniører og ingeniørstuderende. Den lave score er foruroligende, fordi ingeniører udgør langt den største faggruppe (36 %) i Vejdirektoratet, og der er udsigt til ingeniørmangel frem mod 2020 ikke mindst i vejsektoren. Med et generelt generationsskifte i Vejdirektoratet i sigte kan det give udfordringer i forhold til rekruttering. Problemet er generelt i vejsektoren, og derfor spiller vi allerede nu en afgørende rolle i samarbejdet i Via Dania. Som supplement til dette arbejde, er det afgørende, at Vejdirektoratet styrker sin profil som attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner, så vi også fremover kan tiltrække kompetente medarbejdere til vores opgaver. 21% At jeg kan planlægge min tid, når jeg kører på vejene 37% At jeg kan komme sikkert frem på vejene At der tages hensyn til miljøet 6 7

5 D e tre mål F rem mod 2017 seks indsatsområder Åbenhed Med afsæt i den nye forretningsstrategi og de centrale udfordringer på kommunikationsområdet har vi identificeret tre overordnede mål for kommunikationsindsatsen de kommende år: Informationen til trafikanterne skal styrkes, så Vejdirektoratet i alle sammenhænge og på alle kanaler står som den vigtigste formidler af den unikke trafikinformation, vi besidder. Vores målgrupper skal søge Vejdirektoratet for trafikal information, de skal have den de rigtige steder, og vores tilstedeværelse skal leve op til de forventninger, der binder sig til brugen af bestemte medier. Det gør vi både, fordi trafikanterne efterspørger det, og fordi vi ved, at det er en af vores kerneopgaver. Intern kommunikation 6 Disse tre mål er ambitiøse, og skal vi nå dem, vil det kræve en målrettet kommunikationsindsats fra alle dele af Vejdirektoratet, ligesom det vil kræve et stærkt samarbejde mellem alle dele af Vejdirektoratet samt med vores samarbejdspartnere. Integration af kommunikationen i alle dele af Vejdirektoratets arbejde Involvering af Vejdirektoratets interessenter og målgrupper I det følgende fastlægges, hvad der skal til for at nå kommunikationsmålene Information til trafikanterne Kommunikation skal ind i alle dele af vores arbejde. Det skal være et centralt DNA, at vi undervejs i alle processer tænker, hvad vi skal kommunikere eksternt, og hvad der skal kommunikeres internt. Det gør vi både, fordi vi ønsker åbenheden, og fordi Vejdirektoratet skal have en mere offensiv profil og blive bedre til at sætte dagsordener. Seks indsatsområder, som vi skal arbejde med for at kunne realisere målene. Vi vil involvere vores interessenter og målgrupper i Vejdirektoratets opgaver. Vi skal invitere dem ombord, tage dialogen og lytte til deres input. Både fordi vores omverden forventer det, og fordi vi ved, at det i den sidste ende vil give de bedste løsninger. Kernebudskaber, der fastlægger, hvordan vi overordnet kommunikerer om centrale temaer. Kanalstrategi Branding indsatsområder for opnåelse af målene Konsistens Ti principper for vores kommunikation, som vi skal leve op til for at løfte kommunikationen. En fortælling om, hvordan en familie bør opleve os. Digitalisering Et koncept for, hvordan vi måler på vores kommunikation. Vi har fastlagt tre overordnede mål for kommunikationsindsatsen de kommende år: Integration, involvering og information. Vejdirektoratet har i dag en række dygtige talspersoner, der repræsenterer den faglige styrke og viden, der er i organisationen. Det er mål på forskellige niveauer, som samtidig hænger sammen, og det er mål, som vil flytte Vejdirektoratet, hvis vi kan realisere dem. Men hvad skal der til for at realisere målene? Generelt er ansatte i Vejdirektoratet en afgørende faktor for, hvordan vi bliver opfattet. Det er VD'ere, der tager imod på borgermøder, taler med journalister, er ude på projekterne kort sagt så er vi alle organisationens ansigt udadtil. Vi har identificeret seks indsatsområder, som på forskellig vis og i samklang bidrager til, at vi kan nå de tre mål. For hvert indsatsområde har vi opsat delmål, mens vi i det sidste afsnit fastsætter indikatorer (KPI) for, om vi når de tre overordnede mål. Med denne strategi danner vi grundlaget for, at alle kan blive endnu bedre, for at vi kan få fortalt alle de gode historier og være med til at skærpe Vejdirektoratets profil. Udover delmålene beskriver vi ved de enkelte indsatsområder, hvor vi gerne vil hen, udfordringer og sidst men ikke mindst hvilke kanaler, det berører. 8 9

6 Frem mod 2017 seks indsatsområder Frem mod 2017 seks indsatsområder Åbenhed Branding Kanaler: Vejdirektoratet.dk Samarbejdssites Lokale og nationale medier Twitter Instagram Vejdirektoratet er en åben og offensiv offentlig organisation. Vi er alles VD, vi deler vores viden, og vi involverer interessenterne i vores arbejde. Når vi udvikler og gennemfører projekter, formidler vi også delresultater, selvom de kun er på forsøgsbasis eller kun giver en indikation af en tendens. Vi inddrager andre i processen og fortæller gerne om værdiskabende samarbejder til medierne. Vi tager selv initiativ til at sætte den faglige dagsorden, og vi udtaler os gerne om sager, hvor vi ikke er 100 % sikre, fordi vi ved, at vi er dem, der har den bedste faglige forudsætning for at gøre det. Vi deler vores data. Vi stiller data til rådighed for offentligheden, og vi er tilgængelige, hvis der er spørgsmål til vores statistikker og publikationer. Ligeledes formidler vi nye tendenser proaktivt og deltager i relevante messer, konferencer og lignende fora. Vi inviterer til arrangementer om nye vej- og transportfaglige tiltag og tendenser og formidler produkter og processer med visualiseringer, der gør vores arbejde nemmere at forstå for den brede offentlighed. Mange steder i Vejdirektoratet er der etableret tætte samarbejder med relevante interessenter, og her ligger der mange gode historier, der venter på at blive fortalt. Disse muligheder skal udnyttes bredt i Vejdirektoratet. Vejdirektoratet skal i endnu højere grad end i dag deltage i arrangementer, der ved første øjekast måske ikke ligger lige til højrebenet, men som kan brande Vejdirektoratet mere nuanceret og skabe grundlag for nye samarbejder og nye positioneringsmuligheder Vejdirektoratet skal have en klar og genkendelig profil. Vi er de bedste til at håndtere opgaverne inden for vej- og trafikområdet, og derfor er vi fortsat selvskrevne til at få de store og spændende anlægsprojekter. En aktiv branding af Vejdirektoratet skal også bruges som et redskab til at løse nogle af de udfordringer, vi som virksomhed står over for de kommende år; hvad enten det drejer sig om at tiltrække nye medarbejdere eller etablere samarbejdsrelationer med professionelle partnere. For at få en skarp profil skal Vejdirektoratet i alle sammenhænge optræde i overensstemmelse med den fortælling, vi ønsker at repræsentere som virksomhed eksempelvis når vi deltager på konferencer, rekrutteringsmesser eller ved borgermøder og vejåbninger. Også i vores kontakt med pressen er det vigtigt, at vores talspersoner er bevidste om den brandingværdi, der ligger i at fremtræde professionelt i artikler, i radioen og på TV. Vores fremtræden skal derfor altid være styret af en overordnet strategi om, hvordan vi gerne vil præsentere os selv. Vi skal have et koncept, der sikrer et gennemarbejdet og ensartet udtryk i vores præsentation og fremtræden, så vores profil skærpes og danner et positivt billede af Vejdirektoratet. Vores designlinje skal medvirke til en bedre branding af Vejdirektoratet. Dette skal ske igennem en mere markant brug af den blå VD-farve samt vores logo. Desuden er indført en vejstribe som designelement, der symboliserer vores kerneopgave, det at arbejde med veje, og samtidig viser, at vi sætter en retning. Designlinjen skaber genkendelighed, når vi står frem. Kanaler: Messer på uddannelsessteder Konferencer Vejdirektoratet.dk Via Dania Via Nordica Informations- og borgermøder Vejåbninger Presse Delmål Frem mod 2017 måler vi på Ingeniørens imagemåling, hvor VD s placering skal være forbedret ift I omdømmemålingen måler vi på kendskab til VD s formidling af viden og data I trafikantundersøgelsen måler vi kendskabet til trafikinformationsløsninger I PR barometeret måler vi, hvordan vi klarer os i forhold til medierne og journalisterne sammenlignet med andre offentlige organisationer I 2014 måler vi på etableret samarbejdsrelationer på tværs af vej- og transportsektoren (og evt. samarbejder med private) Kommunikation om vejarbejder Eksempel på en forside fra en af vores publikationer. Den blå boks og placering af vores logo er et gennemgående design i vores visuelle identitet. Delmål: Vejdirektoratet vil være i top 50 inden udgangen af 2017 i Ingeniørens Imagemåling Vi forbliver i toppen af PR barometeret sammenlignet med andre offentlige myndigheder Vejdirektoratet er kendt for sine kerneopgaver 10 11

7 Frem mod 2017 seks indsatsområder Frem mod 2017 seks indsatsområder Konsistens Digitalisering Kanaler: Vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet planlægger, anlægger og vedligeholder statens veje, og der skal være konsistens, konsekvens og ensartethed i vores kommunikation gennem de forskellige faser. 90 % af den danske befolkning har adgang til internettet via pc, tablet eller smartphone. Det gør digitale platforme til nogle af de vigtigste informationskanaler, vi har i dag. Kanaler: Vejdirektoratet.dk Apps SMS-service Informations- og borgermøder Nyhedsbreve Presse Dialogen mellem projektleder/ landinspektør og interessent Forundersøgelser og VVM-rapporter I forbindelse med vores vejprojekter skal der være en rød tråd i kommunikationen fra forundersøgelse til det færdige vejprojekt og videre i kommunikationen om driften af vejen. Får vi slået en god tone an fra starten i dialogen med vores interessenter, er der stor sandsynlighed for, at den gode tone fortsætter i resten af processen. Omverdenen skal opleve et højt informationsniveau, tilgængelighed og god tone i kommunikationen. Vi opnår en ensartet kommunikation, når vi altid vurderer, hvilket kommunikationsbehov vores interessenter har og så agerer ud fra det, men også når vi kommunikerer tydeligt og indgår i en dialog. Det gælder både online, i dialogen med borgere, pressen eller andre interessenter. Interessenten skal i centrum, og skal føle sig velinformeret. Vi er altid tilgængelige, så der kan ske en forventningsafstemning, og vi kan skabe klarhed om vores forpligtigelser. Den ensartede kommunikation skal også gå på tværs af Vejdirektoratet. Det betyder ikke kun, at alle kommunikerer med afsæt i det samme, men også at vi skal fortælle de gode historier, der går på tværs. Når vi kommunikerer, skal vi altid overveje, om der er andre gode historier fra andre dele af Vejdirektoratet, der kan fortælles i samme ombæring. Vejdirektoratet vil kommunikere effektivt og digitalt med samfund, trafikanter og samarbejdspartnere. Vores digitale platforme er et netværk af kanaler, som vi anvender systematisk, således at vores kommunikation har den største gennemslagskraft. Vi gør en aktiv indsats for at udvikle vores digitale platforme, så de er brugervenlige, uanset om modtageren bruger pc, tablet eller smartphone. De er brugerdrevne, forstået på den måde, at Vejdirektoratet anvender data til at få indsigt i, hvor brugerne er, ligesom vi inddrager brugeren, når vi udvikler digitale platforme. Vi anerkender, at medier er blevet sociale vi interagerer løbende med borgere og medier på udvalgte sociale medier, fordi vi er en åben og involverende organisation. Vi anvender sociale medier strategisk og på tværs af organisationen, og får dem til at fungere i sammenhæng med andre digitale platforme. Vi er kendte for at udvikle brugervenlige digitale løsninger, fordi vores platforme formidles med et entydigt visuelt koncept, så man aldrig er i tvivl om, hvem der er afsender. Dermed er vores platforme med til at understøtte Vejdirektoratets brand positivt. Apps Mobil Trafikken.dk samt regionale trafikportaler Samarbejdssites og microsites vejman.dk / vintertrafik.dk / Maestra mv. Twitter LinkedIn Instagram Et eksempel: I kommunikationen om et anlægsprojekt fortæller vi også historien om den udvikling eller forskning, der ligger bag en ny metode anvendt i arbejdet. Dermed fremstår vi som et samlet Vejdirektoratet, der tænker alle aspekter ind. Et Vejdirektoratet, der forsker og udvikler metoder til anlæg, som både kan forbedre miljøet samtidig med, at de er mere effektive, så borgerne får mere vej for pengene. Udbredelse af blandt andre smartphones gør digitale platforme til nogle af de vigtigste informationskanaler, vi har. Delmål: I alle vores arbejder på vejene føler de berørte borgere og øvrige interessenter sig informerede og ved, hvornår de har mulighed for indflydelse Øget kendskab til hvad vi arbejder med i Vejdirektoratet (historier på tværs) En af indsatserne skal indeholde et koncept for events lige fra informationsmøde til snoreklip. vejdirektoratet.dk skaber synergi mellem den digitale og trykte kommunikation, men vi skal også have en plan for strategisk og brugerdrevet udvikling af sitet. Delmål: Vi er der, hvor vores målgrupper forventer, vi er Vores hjemmeside er let at navigere i uanset om man bruger pc, smartphone, tablet eller flere ting på én gang Vi vil have en af de bedste hjemmesider i staten (Digitaliseringsstyrelsen) 12 13

8 Frem mod 2017 seks indsatsområder Frem mod 2017 seks indsatsområder Kanaler: Vejdirektoratet.dk Apps Regionale trafikportaler Trafik TV Presse Kanalstrategi I dag anvender vi ikke vores kanaler så systematisk, som vi kunne. Vi har ikke et overblik over, hvilke kanaler og hvilket kanalmix, der virker optimalt i forbindelse med diverse kommunikative indsatser. Med en kanalstrategi kan vi opnå viden om hvilke kanaler, der virker til hvilke indsatser og kan dermed prioritere dem. Information til trafikanterne er en af Vejdirektoratets mest efterspurgte ydelser. Det forpligter os til at levere målrettet og rettidig information til trafikanterne. Trafikanterne skal nemt og sikkert frem, når de færdes på vejene. Det understøtter vi kommunikativt ved at levere trafikinformation før og under rejsen og gennem samarbejde med trafikselskaber. Det gør vi på baggrund af en klar kanalstrategi. Vores information skaber værdi for trafikanterne. Vi kommunikerer om planlagte vejarbejder, og ved uforudsete hændelser på vejnettet kommunikerer vi aktuelt og målrettet, så trafikanterne kan nå at agere. Vi gennemfører systematisk informations- og adfærdskampagner for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det gælder både, når vi afvikler vejarbejder, hvor vi sætter fokus på sikkerhed for trafikanterne og dem, der arbejder på vejene, og når vi informerer om nye initiativer i forbindelse med det strategiske vejnet. Udover informationen til trafikanterne, er der mange andre informationer, vi også ønsker, når ud til de rigtige på den mest hensigtsmæssige måde. Det gælder blandt andet kommuner, samarbejdspartnere, politikere og pressen. For at kunne agere mest målrettet og hensigtsmæssigt, er det nødvendigt at gøre sig klart, hvilke kanaler, der egner sig bedst til den målgruppe, vi ønsker at nå. Der findes ikke en størrelse, der passer til alle tværtimod. Kanaler og interessenter Kommunikationskanaler Kanaler vs. interessenter Nuværende sammenhæng mellem kanaler og interessentgrupper SMS Skilte langs vejen Læserbreve Kampagner vejdirektoratet.dk Nyhedsbrevet Kanaler Interessenter Rådgivere Kollektive trafikselskaber Centrale entreprenører Naboer Brancheforeninger og organisationer Medier Trafikanter Delmål: Derfor skal vi udarbejde en kanalstrategi, så vi bevidst vælger, hvornår en given kanal egner sig bedst og ikke lader os styre af tilfældigheder. Presse- og servicemeddelelser Infrastrukturejere Vi er bevidste om, hvornår og hvorfor vi benytter forskellige kanaler Vi vil være den foretrukne leverandør af trafikinformation, når det gælder aktuelle hændelser Vi samarbejder med medierne nationalt og lokalt for at få trafikmeldinger ud Sociale medier Mobil.trafikken.dk Brugerorganisationer Kommuner Vi samarbejder med trafikoperatører, andre vejmyndigheder og andre relevante parter omkring optimering af trafikafviklingen Vores trafikinformation skaber øget fremkommelighed Apps Myndigheder Læreanstalter 14 15

9 F r e m m o d s e k s i n d s a t s o m r å d e r F r e m m o d s e k s i n d s a t s o m r å d e r I ntern kommunikation Kanaler: Ledere Medarbejdere VD+ Enhedsrum Samarbejdsrum mv. Intern kommunikation i Vejdirektoratet skal understøtte og realisere den overordnede, samlede strategi og være med til at sikre effektivitet, resultatskabelse og relevant videndeling. Lederne har et centralt ansvar for at skabe rammerne og facilitere en effektiv kommunikation, så strategien nedbrydes, mål realiseres, og opgaver løses effektivt og innovativt. Medarbejderne har ansvar for at indgå aktivt i kommunikationen ved at efterspørge og bidrage med relevant viden og dialog, så hele Vejdirektoratet både lykkes med sine kerneopgaver og udvikler sig som virksomhed. Frem til 2017 skal den interne ledelseskommunikation i Vejdirektoratet styrke sammenhængs- og implementeringskraften i organisationen, og ledere og medarbejdere skal understøttes med relevante og nødvendige værktøjer. Hvad er intern ledelseskommunikation? Intern ledelseskommunikation er med til at skabe mening med arbejdet, sikre effektiv opgaveløsning og engagement både i hverdagen og under forandringer. Delmål: Medarbejdere har brug for, at ledere vedvarende og klart kommunikerer og omsætter de overordnede strategiske linjer til en nærværende og meningsfyldt retning for det daglige arbejde. Ledere har brug for engagerede og kompetente medarbejdere, der arbejder målrettet og innovativt for at omsætte de strategiske mål til virkelighed gennem opgaveløsningen. Og ledere og medarbejdere har brug for at indgå i en åben og tillidsfuld dialog om, hvordan begge dele kan lykkes. Kommunikation i pipelinen Kommunikationen i ledernes pipeline optimeres, så VD-profilernes kommunikationsansvar udmøntes og udfoldes fra direktørniveau til medarbejderniveau. Relevante kommunikationskanaler optimeres og udvikles, så de bedst muligt understøtter kommunikationens formål Ledernes individuelle kommunikation Ledernes individuelle kommunikation optimeres og udvikles ud fra en forudsætning om, at effektivitet, engagement, dialog og innovation vokser, når tillid, retning og tryghed blandt medarbejdere og ledere er en del af fundamentet. Strategi og faglighed kobles tættere Derfor har intern ledelseskommunikation en afgørende betydning for den organisatoriske sammenhæng, effektivitet og succes. God intern ledelseskommunikation skaber tillid og troværdighed blandt medarbejdere og ledere, og er fundamentet for organisationens trivsel og udvikling. Tillid mellem medarbejdere og ledere er en af de vigtigste betingelser for et godt arbejdsmiljø (social kapital). Strategiimplementering Den interne ledelseskommunikation skal understøtte og drive implementeringen af 2017-strategien både via centrale og lokale kommunikative indsatser 16 17

10 En fortælling om Vejdirektoratet VD's10 principper for god kommunikation Hvordan møder en helt almindelig familie Vejdirektoratet en tilfældig dag? Fortællingen er et pejlemærke for vores arbejde en vision, som vi skal stræbe efter. Den indkredser mødet med Vejdirektoratet, hvordan vi gerne vil opfattes og bidrage til at skabe sammenhæng, vækst og mobilitet i Danmark. Vores principper for god kommunikation tvinger os til konstant at udfordre måden, vi kommunikerer på. Vi skal ikke automatisk gøre tingene, som vi plejer og hvis vi gør, er det, fordi vi ved, at det virker. Principperne er derfor med til løbende at udvikle og styrke Vejdirektoratets kommunikation. De er helt afgørende, hvis vi skal nå vores tre mål for kommunikationen. Det er derfor vigtigt, at alle der arbejder med kommunikation, tænker principperne ind som en naturlig del af opgaveløsningen Vi kommunikerer proaktivt. Vi deler gerne vores viden med omgivelserne og sætter dagsordenen, når det drejer sig om det vejfaglige område. Vi er åbne og formidler vores viden og data, som er baseret på unik ressource. Vi tænker i helheder. Vi ser de store sammenhænge på tværs af organisationen, når vi kommunikerer. Vi kommunikerer klart og vedkommende. Vi har altid modtageren i centrum, når vi formulerer og layouter vores budskaber. Vi kommunikerer målrettet. Vi vælger kommunikationskanal, på baggrund af viden om, hvad målgruppen ønsker. Vi går i dialog og møder borgerne i øjenhøjde, og når vi udvikler digitale løsninger, inddrager vi vores brugere i processen, så løsningerne lever op til deres forventninger. Vi er dér, hvor brugerne er. Vi går nye veje og bruger nye kommunikationsmåder, både hvad angår indhold, form og teknologi. Vi tager ejerskab. Vi kommunikerer altid tydeligt, at vi er afsender også på de mange digitale platforme, vi benytter. Vi samarbejder med andre. Vi går i dialog og deler vores viden og data, så det inspirerer og skaber innovative fælles løsninger. Vi baserer vores kommunikation på viden. Vi måler og evaluerer effekten af vores kommunikation, så vi kan udvikle den i trit med omgivelsernes forventninger. En helt almindelig dag Familien Karlsen består af far, mor, søn og datter. De bor tæt ved den nye omfartsvej, der blev åbnet sidste efterår. Når de står op om morgenen, begynder trafikken for alvor. Det generer dem nu ikke, for vejen er lavet med den nyeste støjdæmpende asfalt, og der er også sat en støjskærm op lige ud for kvarteret, hvor de bor. Deres nabo fortæller, at både asfalten og skærmen er udviklet af Vejdirektoratets forskningsenhed i et samarbejde på tværs af Europa. Fars arbejde ligger 50 kilometer væk, så han pendler hver dag frem og tilbage på motorvejen. Når han er kommet i tøjet om morgenen, tjekker han altid sin smartphone, der giver ham besked, hvis han skal vælge en anden vej eller skal beregne lidt ekstra tid til turen. Denne morgen har det sneet, men Vejdirektoratet har ryddet og saltet motorvejen, så han kan godt nå en kop kaffe mere sammen med resten af familien. Da han endelig tager afsted, tænder han for trafikradioen, og lige inden han når til motorvejen, hører han, at der er sket et uheld på vejen. Vejdirektoratet anbefaler, at han følger de elektroniske tavler og tager omkørselsruten ad den gamle landevej i stedet. Derhjemme gør lillesøster sig klar til at køre i skole. Den nye omfartsvej ligger midt mellem deres hus og skolen, men Vejdirektoratet har i samarbejde med kommunen og skolen bygget en cykelsti under vejen, så nu kan hun nemt og sikkert cykle til skole alene også selvom der er sne. Før skulle hun gennem et kryds med meget trafik, og det var ikke altid så rart, så hendes forældre skiftedes til at følge hende. Storebror går på HTX og skal på uddannelsesmesse i dag. Han tror nok, han gerne vil være ingeniør, men ved ikke indenfor hvad. På messen møder han en projektleder, der viser ham en ret fantastisk 3D-visualisering af, hvordan en motorvej bliver til. Bagefter udfordrer han sin klassekammerat i at bygge den mest stabile og samtidig smukkeste modelbro. Han vinder. Måske skulle man overveje at blive vejingeniør eller broingeniør? Mor arbejder i nabobyen. Hun cykler ned til stationen og undervejs skal hun igennem en rundkørsel, som Vejdirektoratet står bag. Før var det et almindeligt kryds med mange uheld. Efter rundkørslen er kommet til, er hun meget mere tryg ved cykelturen. På arbejdet snakker en af hendes kolleger i frokostpausen om et møde, som hun skal til om aftenen, hvor Vejdirektoratet vil have borgernes forslag og ideer til, hvordan de gør byens hovedgade mere sikker og fremkommelig. Om aftenen samles familien om nyhederne i tv. Et indslag handler om udbygningen af en af de store motorveje. Den er blevet færdig tidligere og billigere end beregnet, fordi Vejdirektoratet og entreprenøren sammen har udviklet en ny metode. De fortæller desuden om de forventede konsekvenser af udbygningen af vejen det ser ud til, at rigtig meget af trafikken på de lokale veje heldigvis rykker ud på motorvejen. Transportministeren fortæller, at der nu er penge til andre vejprojekter, blandt andet en udbygning af den motorvej, som faren bruger til og fra arbejde. Far tager sin tablet frem og slår projektet op på vd.dk. Han læser om, hvor længe det vil tage at bygge vejen, og hvad det kommer til at betyde for ham som pendler. Inden han lukker ned, melder han sig til en nyhedsservice, som sikrer, at han fremover kan følge med i projektet 18 19

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere