Statusrapport for Sankt Annæ MGK, 26. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Sankt Annæ MGK, 26. august 2015"

Transkript

1 Statusrapport for Sankt Annæ MGK, 26. august Hvordan er det gået i ? Status for talentudviklingen i det regionale musikliv Beskrivelse af områdets aktuelle status og udvikling under de første to år af rammeaftaleperioden: Sankt Annæ Gymnasium startede i 1993 MGK i Københavns Kommune, men Sankt Annæ MGK var frem til 1. januar 2014 underlagt MGK Center Hovedstaden ved Københavns Musikskole. Lærerne blev i januar 2014 varslet overført til ansættelse på Sankt Annæ MGK pr. 1. august Fra skoleåret har Sankt Annæ MGK disponeret selvstændigt og har dermed taget fat på udvikling af det faglige indhold i henhold til målene i Rammeaftalen for Sankt Annæ MGK, som blev indgået i december Efter kun et år af rammeaftaleperioden er det vanskeligt at svare entydigt på Kunstfondens spørgsmål om, hvordan det lokalt og regionalt går med tilgangen og udviklingen af nye musikalske talenter. Vi har i 2015 oplevet en lille stigning i søgetallet til MGK i forhold til 2014, og søgningen generelt til Sankt Annæ Gymnasium er stabil. Gymnasiets musikprofil tiltrækker mange unge musiktalenter, som kommer fra et meget stort opland. De unge musikere har vidt forskellig baggrund. Dog bemærker vi et stort antal kvalificerede klassiske ansøgere fra Tivoligarden, Zapolski strygerne og Musikefterskolen i Holstebro. Mange rytmiske ansøgere kommer fra musikefterskoler som f.eks. Humble på Langeland, Sejergaarden på Sjælland og Båring på Fyn. Et stort antal ansøgere både til klassisk og rytmisk linje kommer derudover fra Sankt Annæ Gymnasiums egen folkeskole. Se bilag 1. Vi oplever med andre ord en stabil beskæftigelse med sang og musik blandt de unge i regionen. Instrumentfordelingen på klassisk linje er nogenlunde balanceret og mangfoldig. Vi bemærker dog stadig en underrepræsentation af visse instrumentgrupper. Rytmisk musik har gennemgået store forandringer de seneste 20 år. Overordnet betyder det en langt større genrediversitet. En udvikling vi som uddannelse forholder os til. Men en større genrediversitet betyder ikke nødvendigvis en mere mangfoldig instrumentfordeling. Antallet af MGK ansøgere og MGK elever, der spiller et blæseinstrument, er stærkt faldende. Se bilag 2 og 3. Samtidig er interessen for sangskrivning og komposition stigende. På nuværende tidspunkt udbyder vi ikke disse områder som selvstændige studielinjer, men vi tilrettelægger projektforløb for elever, der har potentialet. Kønsbalancen på MGK afspejler den tendens vi ser i det øvrige musikliv. 45 % af de klassiske MGK elever er kvinder. På rytmisk linje er andelen af piger på 22 %. Se bilag 4.

2 MGK-centerets strategiske områder Beskrivelse og vurdering af de vigtigste resultater inden for rekruttering og talentudvikling A. Aktiviteter, som har bidraget mest til opfyldelsen af målsætningen for rekruttering og talentudvikling: Da Sankt Annæ MGK er eneste tilbud af sin art, hvor MGK og studentereksamen tages som en samlet 4-årig uddannelse, er der ikke det store behov for at udforme en særlig strategi for rekruttering. Uddannelsestilbuddet er kendt blandt de unge gymnasiesøgende musikere, og antallet af kvalificerede ansøgere overstiger langt det antal pladser på MGK, som økonomien tillader. Sankt Annæ MGK har den fordel, at uddannelsestilbuddet lanceres bredt i forbindelse med de unges søgning og valg af gymnasium. Vi udsender info-materiale om MGK til musikskoler, folkeskoler, efterskoler, garder og andre musikundervisningssteder. Vi afholder et informationsmøde særligt om MGK, vi arrangerer besøgsdage og praktikperioder, og vi indrykker annoncer i dagbladene. Nøgletal: Søgetal, 95 % består, kun tocifrede karakterer optages: Se bilag 5. B. Aktiviteter, som har bidraget mindst til opfyldelsen af målsætningen for rekruttering og talentudvikling: Vi har på fornemmelsen at annonceringen i dagbladene ikke har den store effekt, men vi har ikke foretaget en nærmere analyse heraf. Den største hæmsko er nok, at vi har det ry, at det er vanskeligt at komme ind på Sankt Annæ MGK. Ansøgerne ved tilsyneladende, at selv en tocifret karakter ved optagelsesprøven ikke er en garanti for optagelse. Derfor er vi på den ene side noget tilbageholdende med yderligere strategiske tiltag i forhold til rekruttering, men på den anden side vil vi jo meget gerne give uddannelsestilbuddet til så mange af de talentfulde unge musikere som muligt. Vi står i øjeblikket med en større gruppe unge talenter, som ikke får chancen for at få deres potentiale forløst på MGK. C. Det strategiske områdes bidrag til indfrielsen af Statens Kunstfonds Det ovenfor beskrevne dilemma peger på, at yderligere tiltag i forhold til rekruttering og talentudvikling på Sankt Annæ MGK bør følges af en opnormering af antallet af pladser. Denne strategi har vi gennem mange år været i dialog med Kunststyrelsen og de tidligere Musikudvalg om, og det tidligere Kunstråds Musikudvalg har formuleret en hensigtserklæring om, at en udbygning af Sankt Annæ MGK bør ske i takt med en opskrivning af bevillingen. Vi vil gerne opfordre Musikudvalget til at overveje kriterierne for fordelingen af den samlede bevilling til MGK i Danmark. De nugældende kriterier følger en fordelingsnøgle, som dels er svær at gennemskue, dels har historiske rødder. Vi oplever ikke, at midlerne alene allokeres efter musikalske kriterier altså gives der, hvor talentmassen er størst.

3 1.3.2 Beskrivelse og vurdering af de vigtigste opnåede resultater inden for undervisningsvirksomheden A. Aktiviteter, som har bidraget mest til opfyldelsen af målsætningen for undervisningsvirksomheden: 1 år som selvstændig MGK center er ganske kort tid til at vurdere vores aktiviteter på. Mål 1: Lydlinje: Helt essentielt er vores tætte samarbejde med RMC, her især med Tim Harris som rådgiver og censor til optagelses- og årsprøver. Vores elever har deltaget i projektforløb på RMC og har hermed fået et indblik og netværk indenfor dette miljø. Kontakten med Jesper Andersen fra Tonemesteruddannelsen på DKDM og Køge MGK har været til stor inspiration. Vores 2.års elever har haft fokus på live lydproduktion. Derfor har et af de vigtigste omdrejningspunkter været afvikling af koncerter på spillesteder som Copenhagen Jazz, Huset og PH caféen. Bilag 6 Mål 2: Udvikling af mere individualiserede studieforløb på rytmisk linje. I de forgangne skoleår afprøvede vi forskellige mindre projektforløb med MGK elever. Først og fremmest at skabe en større grad af forankring og eget ansvar hos eleverne. Det udmundede i at 3.g elever før sommerferien definerede deres egne 4.g projektforløb. Skoleåret bliver det år, hvor vi etablerer en ny studieramme for MGK elever. Se bilag 7 og 8 Mål 3: Videndeling med gymnasiale talentmiljøer internationalt. Sankt Annæ MGK har i forvejen internationale samarbejder, dog fortrinsvis med videregående uddannelser som Jazzinstituttet og Hans Eissler Instituttet i Berlin, Central Conservatory of Musik i Beijing. Det er lykkes for os at etablere et undervisningssamarbejde med Fridhem Musikhögskola i Skåne i efteråret Derudover har vi planlagt besøg på Södra Latin i Stockholm, Chethams School of Music i Manchester og Carl Friedrich Emmanuel Bach Gymnasium i Berlin. Ved siden af ovennævnte rammemål, fastholder vi vores fokus på klassisk musik. Mere end 50 % af Sankt Annæs MGK-elever går på klassisk linje. Vi er dermed et MGK center med en særdeles stærk klassisk profil. Undervisningen og studieforløbet på Sankt Annæs klassiske MGK linje har vist sig at være en stærk og velfungerende model. Kombinationen af soloundervisning, en stærk kammermusikprofil og muligheden for at spille i et fuldt besat, velfungerende symfoniorkester er hjørnestene i vores studieforløb. Også vores samarbejde med DKDM er blevet stærkere i løbet af de seneste år: Hørelæreundervisningen for 3. og 4.g foregår på DKDM. Derudover kombinerer et stadig større antal af klassiske elever 4.g på Sankt Annæ Gymnasium med det første år på konservatoriet. B. Aktiviteter, som har bidraget mindst til opfyldelsen af målsætningen for undervisningsvirksomheden: 1. Hovedstadens MGK ønskede ikke at fortsætte samarbejdet med Sankt Annæ MGK om projekter for eleverne på rytmisk linje. 2. Med et lille antal lydelever er det en udfordring at skabe fornemmelse af en linje.

4 C. Det strategiske områdes bidrag til indfrielsen af Statens Kunstfonds Langt de fleste af vores elever ønsker at blive optaget på en videregående musikuddannelse efter endt MGK forløb. I 2014 blev 6 ud af 10 afgangselever optaget på et musikkonservatorium, én valgte at læse Musikvidenskab, og den sidste er operainstruktørassistent på Operaen. For de rytmiske elevers vedkommende prioriteres ofte 1-2 frie år i musiklivet, før man søger ind på en musikuddannelse. Vi har i løbet af de seneste år oplevet en ny tendens, hvor enkelte elever vælger at kombinere 4.g på Sankt Annæ med 1.år på konservatoriet Beskrivelse og vurdering af de vigtigste resultater inden for profilering og synliggørelse: A. Aktiviteter, som har bidraget mest til opfyldelsen af målsætningen for profilering og synliggørelse: Se afsnittet om rekruttering og talentudvikling. B. Aktiviteter, som har bidraget mindst til opfyldelsen af målsætningen for profilering og synliggørelse: Se afsnittet om rekruttering og talentudvikling. C. Det strategiske områdes bidrag til indfrielsen af Statens Kunstfonds Se afsnittet om rekruttering og talentudvikling Beskrivelse og vurdering af de vigtigste opnåede resultater inden for eksternt samarbejde: A. Aktiviteter, som har bidraget mest til opfyldelsen af målsætningen for eksternt samarbejde: Elevaktiviteter: - COCO-projekt, Carl Nielsen / Milhaud projekt, koncerter på Espergærde Gymnasium, St. Petri og Haslev kirke (med Københavns MGK og MGK Sjælland) - projekt med elever fra Fridhem Musikhøgskola i Skåne - workshopsamarbejde med spillestedet Montmartre - samarbejde med Copenhagen Jazzhouse og PH caféen omkring vores lydlinje - elevkoncerter i Copenhagen Jazzhouse, PH caféen, VEGA og Huset - SASO kontrakt med DR om koncerter for børn og unge Samarbejde med JazzDanmark og SNYK om kunstnerbesøg mm. - Workshopsamarbejde med den amerikanske ambassade og Center of musical excellence - Vienna Concerto Fest, international klassisk sommerkursus - talentpriser. P2 talentprisen, Jakob Gade legatet, Øresundssolist, den internationale klarinetkonkurrence i Torino, Sonnings legatfond, Berlingskes klassiske konkurrence, EMCY

5 Dertil kommer - netværksarbejde (synligt i vores repræsentantskab) - samarbejdet med konservatorier i København og Berlin, lydlinje, talentskolen, komponist/sangskriveruddannelsen - Talentnetværket Talent.dk B. Aktiviteter, som har bidraget mindst til opfyldelsen af målsætningen for eksternt samarbejde: I Sankt Annæ MGK s rammeaftale er Hovedstadens MGK nævnt flere steder som en meget vigtig samarbejdspartner. For eleverne på klassisk linje har det udmøntet sig i fælles projekter med COCO. Det har imidlertid ikke i resulteret i en fortsættelse af de konkrete samarbejdsprojekter for eleverne på rytmisk linje, som vi tidligere har haft. C. Det strategiske områdes bidrag til indfrielsen af Statens Kunstfonds - vi er storleverandører af kandidater til de videregående musikuddannelser og det professionelle musikliv. Jonas Frølund modtog P2 prisen og Gade Legatet. Ud af 10 Sonning stipendiater var 4 forhenværende SAG MGK elever: Klarinettisten August Finkas, oboisten Eva Steinaa, pianisten Elias Holm og trommeslager/komponist Mads Emil Nielsen. Mundharpespilleren Mathias Heise modtog prisen som årets nye jazzstjerne i DR koncerthuset. - vi bidrager i høj grad til det lokale/regionale musikliv, bl.a. via en omfattende koncertvirksomhed og via vores kor, symfoniorkester og bigband vores elever spiller med i regionens orkestre og ensembler f.eks. DUSIKA, Duen, Lyngby Taarbæk Symfoniorkester, Lyngby Taarbæk Brassband Beskrivelse og vurdering af de vigtigste opnåede resultater inden for professionel ledelse, organisation og opgaveløsning: A. Aktiviteter, som har bidraget mest til opfyldelsen af målsætningen for professionel ledelse, organisation og opgaveløsning: - at vi fra 1. august 2014 har fået det fulde ansvar for MGK - at afdelingslederen for MGK fra 1.august 2014 er ansat på SAG B. Aktiviteter, som har bidraget mindst til opfyldelsen af målsætningen for professionel ledelse, organisation og opgaveløsning: - kun praktiske forhold, som vi er i dialog med de forskellige involverede om at løse - fx overenskomstforhold (MGK-lærere er typisk ansat efter musikskoleoverenskomsten, som ikke er gældende på et gymnasium) - fx andre forhold, som ikke er ens for musikskoler og gymnasier (elevdatabaser, budget- og regnskabsmodeller mm.)

6 C. Det strategiske områdes bidrag til indfrielsen af Statens Kunstfonds - Ledelsen af og organisationen bag Sankt Annæ MGK fokuserer i høj grad på udvikling og effektivisering samt på trivsel og tilfredshed. På den samlede arbejdsplads foretages løbende evalueringer og trivselsmålinger. MGK-eleverne har siden starten i 1993 været en integreret del af hverdagen på gymnasiet. Fra august 2014 har vi arbejdet med at få MGK-lærerne til på samme måde at blive integreret i den samlede organisation. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalgs for Musiks supplerende rammer for indgåelse af flerårige aftaler med MGK-centrene Beskrivelse og vurdering af repræsentantskabets virke i A. Repræsentantskabets opfyldelse af eget formål: Sankt Annæ MGK har ikke haft eget repræsentantskab i Vores repræsentantskab blev nedsat i efteråret 2014 og holdt sit første møde den 13.april I henhold til vores rammeaftale med Kunstfonden skal repræsentantskabet for Sankt Annæ MGK fungere som fagligt forum og rådgivende organ. Repræsentantskabets opgaver er rådgivning i forhold til - rekruttering og optagelse på MGK - aftagning af elever efter endt MGK - indhold og niveau på MGK - kulturpolitiske interesser - uddannelsespolitiske interesser - musikalske samarbejder både på amatørplan og i professionelle sammenhænge Der var et meget stort fremmøde ved repræsentantskabets første møde. Medlemsliste, dagsorden og referat vedlægges denne rapport som bilag. B. Repræsentantskabets bidrag til indfrielsen af Statens Kunstfonds Det er vores vurdering, at repræsentantskabet som fagligt forum og rådgivende organ opfylder sin mission. Med sin brede sammensætning støtter repræsentantskabet målsætningen og visionen for MGK. Dette sker bl.a. gennem det netværksarbejde og de konkrete samarbejdsprojekter, som repræsentantskabets enkelte medlemmer bidrager med løbende. Repræsentantskabets medlemmer inddrager eller medtænker ofte Sankt Annæ MGK i deres øvrige virke. Fx i strategisk øjemed for at skabe gode samarbejdsrelationer. Fx gennem konkrete elevprojekter på tværs af institutioner. Fx udviklingsprojekter i relation til de videregående musikuddannelser, dansk og internationalt musikliv Beskrivelse og vurdering af koordinationsudvalgets virke i A. Koordinationsudvalgets opfyldelse af eget formål: Koordinationsudvalget blev nedsat på repræsentantskabsmødet den 13.april 2015, og udvalget har endnu ikke holdt sit første møde.

7 Ifølge vores rammeaftale med Kunstfonden skal koordinationsudvalget for Sankt Annæ MGK bestå af sanginspektøren, afdelingslederen for MGK og 4 medlemmer valgt blandt repræsentantskabets medlemmer. Koordinationsudvalget medvirker til - at følge op på repræsentantskabets anbefalinger - at udarbejde høringssvar og rapporter - at sikre kontakten mellem MGK-centrene og rekrutteringsgrundlaget i regionen, herunder musikskolerne - at sikre kontakten med de videregående musikuddannelser og de øvrige professionelle aktører i regionen - at arbejde på fastholdelse af kreative musikalske miljøer i regionen Disse opgaver varetages imidlertid i det daglige af ledelsen på Sankt Annæ MGK, idet vi ikke kan forvente, at tidskrævende og omfattende arbejdsopgaver varetages af frivillige medlemmer af koordinationsudvalg og repræsentantskab. B. Koordinationsudvalgets bidrag til indfrielsen af Statens Kunstfonds Koordinationsudvalgets rolle bør overvejes i forbindelse med indgåelsen af den næste rammeaftale. Det er i vores øjne problematisk at pålægge frivillige medlemmer af et udvalg egentlig ledelseskompetence, som det er tilfældet, hvis koordinationsudvalget skal leve op til de nugældende bestemmelser. Sankt Annæ Gymnasium har jo en bestyrelse, som har vedtægtsbestemte beføjelser, der i nogen grad kolliderer med koordinationsudvalgets beføjelser fx vedr. udarbejdelse af høringssvar. Det kunne give mere mening at etablere en udviklingsgruppe eller et advisory board, som i samarbejde med ledelsen kunne være med til at udvikle undervisningen på MGK Beskrivelse af aldersfordelingen på Sankt Annæ MGK A. Aktuel status og udviklingen for aldersfordelingen på Sankt Annæ MGK: Aldersfordelingen blandt elever på Sankt Annæ MGK er 100 % stabil, idet optagelse på MGK følger optagelse i 1.g. B. Forholdet mellem aldersfordelingen og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks formål og vision: Alle elever på Sankt Annæ MGK er også gymnasieelever på Sankt Annæ Gymnasium. Optagelse af elever på Sankt Annæ MGK sker som hovedregel ved samtidig optagelse i 1.g på Sankt Annæ Gymnasium, men der optages af og til MGK-elever i 2.g og en sjælden gang i 3. eller 4.g i forbindelse med overflytning fra et andet MGK og et andet gymnasium Beskrivelse og vurdering af optagelsesniveauet på Sankt Annæ MGK : A. Aktuel status og udviklingen for optagelsesniveauet på Sankt Annæ MGK: Vi optager stort set udelukkende ansøgere, der ved optagelsesprøven har fået en tocifret karakter. Ca. 95 % af de optagelsessøgende består optagelsesprøven. Vi kunne hvert år fylde

8 en hel gymnasieklasse med kvalificerede ansøgere, der ved optagelsesprøven har fået 7, 10 eller 12. I forhold til udviklingen af musiktalenter er det meget ærgerligt ikke at kunne tilbyde pladser til de mange potentielle talenter, der ved optagelsesprøven har fået karakteren 7. Der ligger i denne gruppe af ansøgere en talentmasse og en dynamik, som vi ikke får mulighed for at udnytte. B. Forholdet mellem optagelsesniveauet og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks formål og vision: Sankt Annæ MGK opfylder som tidligere omtalt til fulde målet og visionen om at levere kandidater til de videregående musikuddannelser og musikere til det lokale og regionale musikliv. Desuden har vi et samarbejde med lignende uddannelsesinstitutioner i udlandet, og det er vores hensigt at udbygge og kvalificere den internationale dimension yderligere i de kommende år Beskrivelse og vurdering af øvrige vigtige forhold, som ikke er berørt i de foregående afsnit: 2. Sankt Annæ MGK s muligheder og udfordringer de kommende år Beskriv de vigtigste muligheder og udfordringer for Sankt Annæ MGK de kommende 2-3 år: Vi ser meget frem til at skulle arbejde med -mulighed for etablering af hel klasse med 4-årigt forløb -udbygning og kvalificering af den internationale dimension -udbygning og kvalificering af MGK-linjernes faglige indhold og strukturelle forløb -implementering af gymnasiereform -implementering af ny musikskoleoverenskomst 3. Forholdet mellem Sankt Annæ MGK og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 3.1 Er rammeaftalens overordnede mål relevante, eller ville det styrke Sankt Annæ MGK s resultater, hvis målene var defineret på en anden måde? Vi finder det altid relevant at arbejde med uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse, således at eleverne får størst muligt udbytte af undervisningen og af de kompetencer, de opnår. Det gælder både den enkelte elevs egne færdigheder og elevernes kunstneriske udfoldelse.

9 Rammeaftalen bør netop medvirke til at give de bedste rammer for arbejdet med de talentfulde unge, fx gennem formulering af mål om udvikling af studieforløb og kunstnerisk virksomhed. Mål om ledelsesstruktur og organisation er knap så relevant. Det bør være en forudsætning for overhovedet at blive udpeget som MGK-center. Som tidligere nævnt bør koordinationsudvalgets rolle tages op til overvejelse. Etablering af en udviklingsgruppe bestående af interne (lærere/elever/ledelse) og eksterne medlemmer kunne være en fremtidig model. 3.2 Hvordan fungerer Kulturstyrelsens skabeloner og vejledninger på Hvad fungerer godt, hvad fungerer dårligt, og hvordan kunne det blive bedre? Der bør ses på de omfattende bestemmelser om afrapporteringer og øvrige formalia. Fx hele det komplekse materiale om budget og regnskab, som i nogen grad ikke harmonerer med de tilsvarende kapitler i rammeaftalen. Vi ser frem til resultatet af det udvalgsarbejde, Kunststyrelsen i den forbindelse har taget initiativ til. Et gymnasium skal have en bestyrelse, som har en veldefineret kompetence. Bestyrelsen på Sankt Annæ Gymnasium har en del beføjelser i forhold til eksempelvis budget og regnskab. Men der er ikke længere et krav om, at der på en musikskole skal være en bestyrelse, så der skal vel sagtens formuleres et regelsæt, der tager højde for de forskellige styreformer. Der bør også skabes bedre overensstemmelse mellem cirkulærer (kriterier for MGK-centre) og rammeaftaler. 3.3 Hvordan er den løbende dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Kunststyrelsen? Har Sankt Annæ MGK indtil nu fået den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, Musikudvalget og Kunststyrelsen kunne gøre bedre? Vi har siden starten i 1993 været i god dialog med de skiftende Musikudvalg, hvor vi har mødt stor velvilje og opbakning. Vi har gennem alle årene haft en meget fin og udbytterig dialog med de ansvarshavende og rådgivende medarbejdere i Kunststyrelsen. Fx i forbindelse med omlægningen af MGKstrukturen og indpasningen af Sankt Annæ MGK i den nye center-struktur. Der har dog været nogen usikkerhed og en noget langsommelig sagsbehandling i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse. 4. Behov for justering af de gældende rammer for den resterende del af aftaleperioden ( ) Vi har ikke umiddelbart forslag til justeringer vedrørende de afsnit, der handler om selve undervisningsvirksomheden. Derimod bør der foretages justeringer af de afsnit, der handler om afrapportering, budget og regnskab i henhold til resultatet af det udvalgsarbejde, der nu påbegyndes.

10 Desuden bør det overvejes, om der allerede nu skal foretages justeringer i det komplekse kontingent af organer, der har mere eller mindre formel kompetence i forhold til ledelsen af de enkelte MGK-centre. 5. Påtegning Dato: 26. august 2015 Centerleder: sanginspektør Mogens Halken Afdelingsleder: Maj-Britt Kramer Bilag 1. Rekrutteringsmønster 2. Instrumentfordeling, ansøgere 3. Instrumentfordeling, Sankt Annæ MGK elever 4. Kønsfordeling, Sankt Annæ MGK elever 5. Karakterfordeling ved optagelsesprøven Oversigt over det 4-årige studieforløb på lydlinjen 7. Studieforløb, rytmisk linje, nuværende model 8. Studieforløb, rytmisk linje, ny struktur a. Repræsentantskabets medlemmer b. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde c. Referat af repræsentantskabsmøde d. Koordinationsudvalgets medlemmer

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Hovedstadens virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Hovedstadens virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Hovedstadens virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Oktober 2011 MGK Hovedstaden Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Iht. retningslinjer for afrapportering á 01.03.11 fra Statens Kunstråds fagudvalg for musik (SKM). Indhold 1. Repræsentantskabets

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Nords

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf.

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. 01-11-2012 København oktober 2012 MGK Hovedstaden Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. Statens Kunstråds Musikudvalgs rammer for indgåelse af flerårige aftaler

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole

Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole Rammeaftale for MGK NORD 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole 2. Aftaleperiode 1. januar

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium mandag den 2. juni 2014 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium mandag den 2. juni 2014 kl. 17.00 Referat fra bestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium mandag den 2. juni 2014 kl. 17.00 Bilag 2.1 Dato: 2. juni 2014 Tid: 17.00 19.30 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Lærerværelset Jonas Christoffersen, Lone Schou,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Samlet evaluering af MGK-centrene i Danmark i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Samlet evaluering af MGK-centrene i Danmark i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Samlet evaluering af MGK-centrene i Danmark i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Musikskole Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Økonomi 6. Gensidige aftaleforhold

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Kan vi optage studerende smartere?

Kan vi optage studerende smartere? Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 53 Offentligt www.eva.dk Kan vi optage studerende smartere? Uddannelses- og Forskningsudvalgets høring om optagelse og uddannelsesmatch Jakob

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

1. FØR I KONTAKTER OS:

1. FØR I KONTAKTER OS: - planlægning - 1. FØR I KONTAKTER OS / 2. DEADLINE / 3. EFTER I HAR KONTAKTET OS / 4. MENTORER / 5. HVAD ER TALENT? 6. FORVENTNINGER / 7. BESKRIVELSE / 8. OMTALE / 9. AFLYSNING / 10. FAQ 1. FØR I KONTAKTER

Læs mere

Bilag 1. 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen

Bilag 1. 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen Bilag 1 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen Det er værdifuldt at Musik & Billedskolen kontinuerligt er i dynamisk udvikling, med fokus på flg. områder Mangfoldighed i undervisningstilbud Kompetenceudvikling

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Nyhedsbrev 5. Ollerup den 1. december 2015.

Nyhedsbrev 5. Ollerup den 1. december 2015. Nyhedsbrev 5 Ollerup den 1. december 2015. Ny koncertsal Arbejdet med at realisere en rigtig koncertsal i Ollerup har nu givet resultat! Efter et lang tilløb og mange overvejelser er bestyrelsen bag Ollerup

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 110218 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Fuzzy Aftagerpanel Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Rektors tale ved Orienteringsmødet den 22.januar 2014

Rektors tale ved Orienteringsmødet den 22.januar 2014 Rektors tale ved Orienteringsmødet den 22.januar 2014 Velkommen til Aurehøj Gymnasium. Dejligt at se, at så mange har fundet vej hertil! Jeg håber, I vil udnytte aftenen til at få et indtryk af det almene

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 1 INDLEDNING...4 1.1 Undersøgelsens organisering og forløb...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Til stede: Lena Schnack Mertz, Morten Lønborg Friis, Jan Jacobsen, Jens Bloch, Jørgen Graven Nielsen,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde)

Årsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Årsrapport 2012 Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Marts 2013 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 Etablering af den fælleskommunale styregruppe

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold.

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. 21. oktober 2011 Kære medlemmer Hvordan få de rigtige musikere - på de rigtige pulte? I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. Nu går vi til et mere

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Beskriv hvad projektet går ud på

Beskriv hvad projektet går ud på Bilag til ansøgning om Talentudvikling musik Vejledning: Alle felter skal udfyldes. Skemaet skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008

Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Internationalisering er et af de tre nøgleområder som skolen i henhold til sit kvalitetssikringssystem har valgt at evaluere henover en treårig

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Talentudvikling på Virum Gymnasium

Talentudvikling på Virum Gymnasium Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent? Talentbegrebet en definition Ministeriets definition: en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 TALENT FORPLIGTER. MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 FORORD Nu skal jeg betro Dem en alvorlig Sag. Ifald jeg kunde leve mit Liv om igen,

Læs mere

Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne

Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne I alt 43 har svaret på evalueringen af FrivilligBørs 2014. Det er ikke alle der har svaret på alle spørgsmål (men næsten). Der er over 90 % tilfredshed på alle

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

Musikskolen i Frederikshavn Kommune

Musikskolen i Frederikshavn Kommune Musikskolen i Frederikshavn Kommune Nyhedsbrev, juni 2016 Sommerhilsen Selv om vejret endnu ikke varsler sommer, så viser kalenderen, at vi med hastige skridt nærmer os sommerferien. Det betyder at nogle

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest den 29. februar

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Dato: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 9.30-14 Ansøger: Favrskov Musikskole på vegne af Videnscenter for Musik Kontaktpersoner:

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere