Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende"

Transkript

1 Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. november 2013 M: E: Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende Emne Ordinært bestyrelsesmøde Formål Bestyrelsen gennemgår løbende sager mv. Tid Onsdag den 6. november 2013 kl Sted Børglumvej 87 st. tv., Herning Indkaldt Bente Lind Jensen, kasserer Peter Østergaard Eriksen, referent Torben Ringsø Jensen, formand Ulla Thusgaard Jørgensen Afbud Frank Lyngholm Jakobsen Holger Fraværende Fjord Pedersen, suppleant Niels Peter Nielsen, suppleant Referat 1. Godkendelse af referat af møde 2. oktober og dagsorden til dette møde Referat og dagsorden er godkendt med tilføjelse af punkt 12 om beboermappe. Evt. er dermed punkt Siden sidst Martin Timm og grøn afdelingen er i gang med beplantningsplanen. Der er blevet ryddet krat og lige nu er de i gang med at plante bøgepur i afdelingen. Frugthaven er på plads og der har været en dialog omkring nogle særlige bede. Parklampen i hjørnet af afdelingen ind mod Lundgårdsskolen virker nu. Der er samtidigt aftalt et gelænder samme sted. Serviceteknikker, Kim Andresen har været i kontakt med bestyrelsen angående gelænder til nr. 61 og 75. Der er på den baggrund blevet besluttet en løsning med træ-gelænder. Udgifterne holdes inden for budgettet.

2 Begge madgrupper har haft aktiviteter i den forløbne måned og en fællesspisning er planlagt til den 8. november kl. 18. Fredagsklubben står for arrangementet. Den 15. oktober afholdt bestyrelsen et møde med Katrine Callesen om resultaterne af beboerundersøgelsen. Der bliver nu taget initiativ til, at der sættes små infotavler op på alle skurene. Klimaambassadørerne afholdt den 22. oktober møde i beboerhuset med deltagelse af TuT, Herning Kommune og 8 klimaambassadører. Mødet gik godt og der arbejdes videre med papirpiloterne og klimamad i Hjem til dig havde en fyldig artikel om afdelingen i seneste nummer af bladet, som udkom i starten af uge 44. Der er indkaldt til møde om forankring af TuT-aktiviteterne den 4. november. Stormen mandag den 28. oktober efterlod ingen skader i afdelingen. Dog gav de store vandmængder en del problemer på udearealerne. Der er lavet en plan for indretning af beboerhuset som alle bakker op om. Vi leder endnu efter egnede møbler. Der er lavet en mangelliste for køkkentøj i beboerhuset. Ketty og Torben går på jagt efter det der mangler i genbrugsbutikker. Container til plast er kommet på plads i containergården, og det ser ud til, at beboerne har taget godt imod den. Ændringen betyder, at klimaambassadørerne anmoder om, at der bliver anskaffet en yderligere glascontainer, tilsvarende den der er placeret ud for nr. 69. Martin må gerne kontakte klimaambassadør Peter om en egnet placering. 3. Næste mødedato Dato: onsdag 4. december Tid: kl Sted: 87 st. tv. 4. Økonomi Regnskab for Den underskrevne kassekladde er omdelt i bestyrelsen. 5. Repræsentanter til repræsentantskabet i Boligselskabet Fruehøjgaard Bestyrelsen skal udpege repræsentanter for det kommende år. Ulla, Peter og Torben er nuværende medlemmer af forsamlingen. Ingen udskiftning. 6. Laserprinter til beboerhuset Afdelingen bruger hvert år mange tusinde kroner på at printe nyhedsbreve og informationsmateriale ud. Den udgift kan nedbringes effektivt ved køb af en laserprinter til beboerhuset. / Afdelingsbestyrelsesmøde referat.docx 2

3 Forslag: Bestyrelsen afsætter kr. til formålet til indkøb af en OKI laserprinter inkl. ekstratoner. Pengene vil være tjent hjem allerede inden for et år. Bestyrelsen finder at forslaget er godt, men relativt kostbar i sammenhæng med andre afventende udgifter til beboerhuset og har derfor besluttet, at lade printeren indgå i et samlet udkast til indretning af stedet. Bestyrelsen vil i den forbindelse søge om midler fra Boligselskabet Fruehøjgaards fond til sociale aktiviteter. Ansøgning vil blive udfærdiget og opgaven tager Torben sig af. 7. Plan for facadebeplantning Der har tidligere være rundsendt et oplæg og gennemgang af egnede facader. Facadebeplantningerne skal gøre afdelingen mere klimarigtig og rette op på skader, som en række facader er skæmmet af. Alternativet er enten nogle dyre reparationer, som der ikke er penge til eller at vi lever med de skader der er. Afdelingsmødet har tilsluttet sig en del af planen. Gennemgangen viser, at der er flere gavle og murflader, der er skadede, end forventet. Bestyrelsen holder sig til beslutningen, der blev taget på afdelingsmødet i september med en enkelt tilføjelse. Gavlen til nr. 77 over for nr. 87 er så medtaget at den bruges til beplantning. Bilagets figur 13. Bilag: Forslag til facadebeplantning. Plantegning for facadebeplantning og vindtunneler. 8. Fliser ved indgangspartierne Administrationen lægger op til, at vi gennemfører fliselægning uden at forespørge. For mange vil ikke interessere sig nok for sagen og derefter står vi med en række ikke-trufne beslutninger. Bestyrelsen fastholder beslutningen fra afdelingsmødet, som den fremgår af referatet at; Det vedtages, at der kan lægges fliser ved de opgange, hvor beboerne ønsker det. Forstået på den måde, at kommer beboerne fra en opgang og ønsker at pladsen ved indgangspartiet skal fliselægges, så gør vi det. Beboerne er velkomne og bestyrelsen videreformidler gerne et ønske herom. 9. Fladskærm til beboerhuset Aktivitetsudvalget har ansøgt TuT om midler til en stor fladskærm til den nye indretning af beboerhuset. På mødet er sagen sandsynligvis blevet afklaret med TuT. Midler til en fladskærm vil indgå i ansøgningen omtalt under punkt Små infotavler på affaldskurene På mødet den 15. oktober blev vi enige om at sætte små infotavler op på affaldsskurene, 10 i alt. Infotavlerne skal øge informationsindsatsen og sikre at flest muligt opdager, når der arrangementer i afdelingen. Kan bestyrelsen bakke initiativet op? Hvem tager sig af det? / Afdelingsbestyrelsesmøde referat.docx 3

4 Tavlerne som var tiltænkt forslaget og som Peter muligvis kunne finde, egner sig ikke til formålet. Derfor foreslår vi TuT finder en løsning med faste opslagsrammer evt. i hver opgang på væggen ved postkasserne. TuT må gerne kontakte Peter desangående. 11. Carporte på parkeringsarealerne Afdelingsmødet bad i september bestyrelsen gå i gang med at undersøge mulighederne for carporte til de beboere, der måtte ønske det. En beslutning af den karakter kræver beboernes accept og at det hænger sammen økonomisk. Der er behov for en køreplan og nogle afgørelser på afdelingsniveau. Tovholder er Frank. Udsat i fravær af tovholder til projektet. 12. Beboermappen revideres En status og plan for gennemgangen. Bestyrelsen vil gennemgå beboermappen til næste møde. 13. Evt. Tjek af stamoplysninger som administrationen har på bestyrelsen. Ingen rettelser. Mødet den 22. oktober klimaambassadørprojektet. Møde i beboerdemokratiets navn den 4. november. Punkter behandling i december. Der mangler fortsat noget at låse scootere til i scooterrummet. Peter og Niels Peter kontakter Martin desangående. Skade på gelænder til nr. 53 er fortsat ikke udbedret! Bilag til omdeling: Forretningsordenen Håndbog for bestyrelser Med venlig hilsen Torben Ringsø Jensen Afdelingsformand / Afdelingsbestyrelsesmøde referat.docx 4

5 Aktivitetsplan Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Planlægning X X X Forretningsorden X Carporte X X X X Værksted X X Urtehave X X Kommunikation X X Byttecentral X X Overnatning X X Solcelleprojekt X X Beredskabsplan X Sankthans X Afdelingsmøde X X X Vægt / Afdelingsbestyrelsesmøde referat.docx 5

Strategiplan. Vision. Bestyrelsen for afdeling Børglumparken under Boligselskabet Fruehøjgaard

Strategiplan. Vision. Bestyrelsen for afdeling Børglumparken under Boligselskabet Fruehøjgaard Strategiplan for Vision Børglumparken vil være kendt som den bedst velfungerende boligafdeling i Herning kommune. Her byder vi nye tilflyttere velkomne og inviterer dem med i stærke, levedygtige fællesskaber

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere