Aftaler om. En grøn transportpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler om. En grøn transportpolitik"

Transkript

1 Aftaler om En grøn transportpolitik 2010

2

3 Aftaler om En grøn transportpolitik 2010

4 Aftaler om En grøn transportpolitik 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN trykt udgave: ISBN netudgave: Tryk: Glumsø Bogtryk A/S Oplag: 500

5 3. Aftaler om En grøn transportpolitik 2010 Fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvogntog...5 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance (1. september 2010) Bedre mobilitet... 9 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance (26. november 2010) Forstærket indsats mod spøgelsesbilisme og bedre sikkerhed i overkørsler...35 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance (16. december 2010)

6 4. Indhold Fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvogntog... 5 Fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik... 6 Aftale om forlængelse af forsøgsordningen med modulvogntog... 7 Bedre mobilitet... 9 Indledning Mere cykeltrafik Støjbekæmpelse...15 Nye teknologiske muligheder (ITS)...15 Bedre trafiksikkerhed...16 Bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse...17 Stationsmoderniseringer Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning...20 Øget antal buspassagerer Bedre fremkommelighed for busser Fokusering af indsatsen for at styrke bustrafikken Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet Fremme af godstrafik på jernbane Havnepakke II Strategisk analyse af elektrificering af banenettet Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen...28 Nordlig omfartsvej ved Næstved...28 Ny motorvej på strækningen Holstebro - Herning Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Tilslutningsanlæg ved Odense...30 Rute 9 (Svendborg Maribo)...31 Investeringer i bedre infrastruktur på Bornholms Lufthavn...31 Øget akseltryk og højere totalvægt for tunge køretøjer...31 Rute 23 (Skovvejen) Kalundborg - Holbækmotorvejen Kørsel med veterantog Forstærket indsats mod spøgelsesbilisme og bedre sikkerhed i overkørsler Forstærket indsats mod spøgelsesbilisme Bedre sikkerhed i overkørsler... 37

7 5. Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvogntog 1. september 2010

8 6. Fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik 1. Parterne er enige om at styrke indsatsen for cyklismen i Danmark ved i efteråret at udmønte i alt ca. 180 mio. kr. fra puljen til mere cykeltrafik. I forhold til bevillingen på finansloven for 2010 på 96 mio. kr. fremrykkes 70 mio. kr. af midlerne i cykelpuljen fra til Hertil kommer uforbrugte midler fra udmøntningen i efteråret 2009 på ca. 15 mio. kr. 2. I 2010 afsættes 20 mio. kr. til særlige formål jf. nedenfor. De resterende midler på ca. 160 mio. kr. fordeles med 30 pct. til projekter på statsvejene og 70 pct. til medfinansiering af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer. 3. Parterne er enige om at styrke cykelturisme i yderområder, og ved udmøntningen af midlerne i 2010 til statsvejnettet vil der derfor blive lagt vægt på dette formål. 4. Som en særlig indsats til at fremme udviklingen af cykelturismen med fokus på danske småøer med under indbyggere reserveres op til 5 mio. kr. af den samlede ramme i 2010 til 100 pct. statstilskud til lokale projekter med anlæg af cykelstier med henblik på at kunne skabe sammenhængende cykelruter. En separat ansøgningsrunde kan igangsættes snarest muligt. 5. Innovationen på cykelområdet fremmes gennem en ramme på 15 mio. kr. i 2010 til statslig medfinansiering af særlige innovationsprojekter i kommuner, virksomheder og organisationer. Det er muligt at opnå 100 pct. tilskud til mindre innovationsprojekter, men det er et krav, at projektets resultater over en bred front vil fremme cykling. Som udgangspunkt bør der være tale om forsknings- og udviklingsprojekter og tværgående projekter med bred national effekt og forankring. 6. Tilskudsprocenten for finansiering af cykelprojekter i kommuner, virksomheder og organisationer fastsættes fremover til 40 pct., som anbefalet af Det Rådgivende Cykelorgan. Den gennemsnitlige tilskudsprocent til udmøntede projekter har været 32 pct. 7. Den samlede udmøntning fra cykelpuljen i 2010 kommer med denne beslutning op på ca. 260 mio. kr. I vil der være 166 mio. kr. i priser til udmøntning om året.

9 7. Aftale om forlængelse af forsøgsordningen med modulvogntog Aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 indebærer, at det 3-årige forsøg med modulvogntog forlænges. Parterne er enige om, at forsøget forlænges med 5 år til udgangen af 2016.

10 8.

11 9. Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre mobilitet 26. november 2010

12 10. Indledning Parterne bag aftalerne om en grøn transportpolitik fra 2009 og september 2010, regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har indgået aftale om udmøntning af en række puljer samt det videre arbejde med en række større anlægsprojekter. Aftalen indgås som led i den rullende planlægning med at udmønte de overordnede principper, der blev fastlagt med aftale om en grøn transportpolitik den 29. januar Aftalen omfatter således en række nye initiativer til at videreudvikle transportsystemet, styrke cykeltrafikken, forbedre trafiksikkerheden, udvikle bustrafikken, reducere trafikstøjen og forbedre danskernes mobilitet. Endvidere sættes fokus på en målrettet indsats mod trafikale flaskehalse, herunder ved udbygning af kapaciteten i forbindelse med en række tilslutningsanlæg til motorvejene og styrkelse af stationskapaciteten. I alt udmøntes med aftalen midler i transportpuljerne for 1,3 mia. kr. Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på. En særlig indsats omfatter havnene. Efter Havnepakke I, der blev aftalt af forligskredsen med aftalen af 29. januar 2009, hvor der blev afsat godt 1 mia. kr. til bedre forbindelser til havnene, etableres en ny Havnepakke II med målrettede initiativer til at styrke havnene i udkantsområder. Havnepakke II skal skabe bedre mulighed for vækst i områderne og styrke havnenes rolle i transportsystemet. Havnepakke II omfatter initiativer for 0,2 mia. kr. Med aftalen sikrer forligspartierne endvidere gennemførelsen af en række vigtige projekter, som det med tidligere aftaler er besluttet at prioritere, når der kunne tilvejebringes ledige midler i Infrastrukturfonden. Gennem billiggørelser af tidligere besluttede anlægsprojekter og omprioritering af midler i Infrastrukturfonden er således tilvejebragt 309 mio. kr. til at sikre udbygning af den trængselsplagede Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen i hovedstadsområdet samt yderligere 100 mio. kr. til stationsmoderniseringer.

13 11. Mere cykeltrafik Parterne ønsker at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling og fritid. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Med denne aftale udmøntes i alt 175,9 mio. kr. i cykelpuljen. Der øremærkes 12,8 mio. kr. til innovation på cykelområdet og en særlig indsats for cykelturisme på småøer. De resterende midler på 163,1 mio. kr. fordeles med 30 pct. til projekter på statsvejene, svarende til 49,0 mio. kr. og 70 pct. til støtte af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer, svarende til 114,1 mio. kr. Der afsættes heraf 1,1 mio. kr. til administration af puljen. Parterne har med denne aftale sammen med de projekter til udmøntning i 2010, der blev besluttet med aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer, udmøntet i alt 247,8 mio. kr. i 2010 til at styrke cyklismen. Som en særlig indsats til at fremme udviklingen af cykelturisme med fokus på danske småøer med under indbyggere reserveres 5 mio. kr. til 100 pct. statstilskud til lokale projekter, der kan forbedre cykelinfrastrukturen i bred forstand. Disse midler udmøntes særskilt. Innovationen på cykelområdet fremmes gennem en ramme på 7,8 mio. kr. i Parterne er enige om at udmønte 113 mio. kr. i 2010 til medfinansiering af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer. Det drejer sig om følgende projekter: Kommunale cykelbyprojekter (ca. 46,1 mio. kr.): Bornholms Regionskommune - Bornholmske cykelveje, Kystvejen og Haslevej samt forbedret skiltning, bedre forhold for cyklister på rastepladser og øget kommunikation (11,9 mio. kr.) Frederikshavn Kommune Cykelkommunen Frederikshavn (1,9 mio. kr.) Horsens Kommune Et hjul foran (5,4 mio. kr.) Høje Taastrup Kommune Cykelring (2,0 mio. kr.) Kolding Kommune Kolding Cykelby Del 2 (2,8 mio. kr.) Lolland Kommune Nakskov Cykelruteprojekt (8,0 mio. kr.)

14 12. Næstved Kommune Næstved Cykelby (9,0 mio. kr.) Randers Kommune Randers Cykelby en by i bevægelse fase 2 (3,1 mio. kr.) Århus Kommune Århus Cykelby, Lyshøj-Hjortshøj og sorte pletter (2,0 mio. kr.) Cykelpendlingsprojekter (ca. 30,2 mio. kr.): Billund Kommune Vejle Landevej, Grindsted. Cykelforbindelsen til erhvervs- og industrikvarteret (0,3 mio. kr.) Brøndby Kommune Bro over Vestbanen Jernbanen mellem Roskilde og København (9,2 mio. kr.) Gribskov Kommune Cykelkoblinger i Pendlernet (1,7 mio. kr.) Hjørring Kommune Udvikling af cykeltrafikken i Hjørring Kommune Folkeparkruten (3,0 mio. kr.) Københavns Kommune Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej, et missing link (7,0 mio. kr.) Odense Kommune Ny cykelrute ad Filosofgangen i Odense (7,4 mio. kr.) Svendborg Kommune Dobbeltrettet cykelsti fra rundkørsel og frem til Østre Havnevej 16A længde ca. 350 m (1,0 mio. kr.) Aabenraa Kommune Sammenhængende stiforbindelse langs Egelund (0,5 mio. kr.) Cykling til skole og fritid (ca. 29,5 mio. kr.): Hillerød Kommune Harløsestien (5,4 mio. kr.) Lemvig Kommune Cykelstitunnel under Nissumvej (0,4 mio. kr.) Mariagerfjord Kommune Cykel- og gangtunnel ved Hadsund Skole (0,5 mio. kr.) Norddjurs Kommune Cykelsti Allingåbro-Ørsted (2,7 mio. kr.) Region Syddanmark Cykelfremme i tværkommunalt samarbejde (1,6 mio. kr.) Stevns Kommune Sammenhængende cykelsti fra Rødvig til Strøby (3,5 mio. kr.) Svendborg Kommune Cykelsti og strækningssanering på A.P. Møllersvej ud for Svendborg Gymnasium (1,0 mio. kr.) Syddjurs Kommune Skole- og cykelsti på Mols (2,1 mio. kr.)

15 13. Tønder Kommune Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden (5,3 mio. kr.) Varde Kommune Nr. Nebel Varde (7,1 mio. kr.) Rekreativ cykling (ca. 7,2 mio. kr.): Jammerbugt Kommune Turist- og fritidscyklisme Hune-Fårup (4,3 mio. kr.) Lemvig Kommune Cykelmulighed på Planetstien (0,5 mio. kr.) Varde Kommune Strandvejen, Henne (1,3 mio. kr.) Ærø Kommune Cykelsti langs Nevre Strand (1,1 mio. kr.) Ansøgningen fra Bornholms Regionskommune vedrører en flerårig samlet regional indsats, der igennem en række integrerede cykeltiltag som cykelturisme, pendling i byer, skole og fritid samt kampagner har potentiale til at blive et fyrtårnsprojekt. Parterne er enige om at reservere 11,1 mio. kr. om året i perioden i tillæg til udmøntningen i 2010 til projektet på Bornholm. Ansøgningen fra Københavns Kommune om en bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej er et større infrastrukturprojekt, som giver mulighed for at forbinde de tre grønne cykelruter Nørrebroruten, Svanemølleruten og Ryvangsruten, når anlægget af den kommende Nordhavnsvej er færdigt. Parterne er enige om at reservere 13,1 mio. kr. om året i 2011 og 2012 i tillæg til udmøntningen i 2010 til projektet. Parterne er enige om, at der også i de kommende år vil kunne udmøntes midler til flerårige projekter i særlige tilfælde. Parterne udmønter i ,8 mio. kr. til medfinansiering af følgende innovationsprojekter mv.: Kampagner og borgerinddragelse (ca. 2,7 mio. kr.): Frederiksberg Kommune Cykelkampagne for skolebørn (0,1 mio. kr.) Københavns Kommune Cykler, Natur, Kunst og Kultur Oplevelser og læring på cykel i skoletiden (1,3 mio. kr.) Odense Kommune Cykling og socialt svagtstillede grupper (0,8 mio. kr.) Svendborg Kommune Unge på cykel i Svendborg (0,2 mio. kr.)

16 14. Det Økologiske Råd Arbejde-Stationscyklen & Arbejdspladsens Byrum (0,4 mio. kr.) Innovation, udvikling og demonstration (ca. 5,1 mio. kr.): COGITA A/S Udvikling af værktøj til beregning af cykeltrafikkens afledte CO2-reduktion (0,3 mio. kr.) COWI (Cycling Embassy of Denmark) Revision af idékatalog for cykeltrafik (0,8 mio. kr.) Dansk Cyklist Forbund CyclingDenmark.dk en netbaseret gateway til cykeloplevelser i Danmark (2,7 mio. kr.) Dansk Cyklist Forbund Håndbog i cykelstiinspektion (0,4 mio. kr.) Frie Fugle Infrastrukturprojekt om nationale cykelruter (0,3 mio. kr.) Vejdirektoratet Undersøgelsesprojekt vedr. en national cykelruteplanlægger (0,5 mio. kr.) Parterne udmønter i ,0 mio. kr. til følgende projekter på statsvejene, herunder for at styrke cykelturismen i yderområder: Cykelstiprojekter knyttet til cykelturisme (29,0 mio. kr.): Forbedring af cykelinfrastruktur på rute 38 mellem Nexø og Rønne, Bornholms Regionskommune (2,2 mio. kr.) Anlæg af cykelsti i Lyager Plantage i den planlagte Nationalpark Skjern Å, Ringkøbing-Skjern Kommune (5,7 mio. kr.) Anlæg af cykelsti på Møn mellem Dr. Alexandrines Bro og Koster, Vordingborg Kommune (21,1 mio. kr.) Cykelstiprojekter knyttet til bolig-skole/fritid (10,0 mio. kr.): Anlæg af cykelsti i Damhus ved Ribe, Esbjerg Kommune (2,2 mio. kr.) Anlæg af cykelsti i Nørre Felding, Holstebro Kommune (3,0 mio. kr.) Anlæg af cykelsti i Nørre Aaby nord, Middelfart Kommune (1,5 mio. kr.) Anlæg af cykelsti i Mejls, Varde Kommune (3,3 mio. kr.) Stikrydsningsprojekter knyttet til bolig-arbejde/indkøb (3,8 mio. kr.): Etablering af helle m.m. i Nielstrup, Frederikshavn Kommune (1,9 mio. kr.) Etablering af helle m.m. i Gøttrup, Jammerbugt Kommune (1,9 mio. kr.)

17 15. Stikrydsningsprojekter knyttet til bolig-skole/fritid (6,2 mio. kr.): Etablering af helle m.m. i Højmark, Ringkøbing-Skjern Kommune (1,3 mio. kr.) Etablering af fartvisere og belysning i Stenlille, Sorø Kommune (1,2 mio. kr.) Fartvisere i Stenmagle, Sorø Kommune (0,3 mio. kr.) Etablering af helle m.m. i Løgumkloster, Tønder Kommune (3,4 mio. kr.) Uudmøntede restmidler i puljen i 2010 på 7,4 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til mere cykeltrafik for 2011 sker i foråret Støjbekæmpelse Parterne ønsker med puljen at nedbringe trafikstøjen langs de overordnede veje og jernbaner gennem bl.a. opsætning af støjskærme, etablering af støjvolde og støjisolering af boliger langs statsveje og gennem skinneslibning for at nedbringe støj fra togene. Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen til støjbekæmpelse i 2011: Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Gentofte (7,4 mio. kr.) Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Tåstrup (26,5 mio. kr.) Støjskærm på Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe (7,3 mio. kr.) Støjskærm på Europavej (E45) ved Frederikshavn (16,9 mio. kr.) Styrket støjmåling på det kørende togmateriel på jernbanen (7,3 mio. kr.) Støjskærme på en del af den østlige side af M3 ved Vestvolden i Rødovre Kommune (10,0 mio. kr.) Der er 65,4 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at tilføre puljen yderligere 10,0 mio. kr., som finansieres inden for rammerne af Infrastrukturfonden. Nye teknologiske muligheder (ITS) Parterne noterer sig, at ITS udviklingsforum vil fremlægge et forslag til en national ITS-strategi i begyndelsen af En fokuseret national strategi vil kunne udgøre et godt udgangspunkt for fremtidige beslutninger på ITS-

18 16. området. Parterne er enige om at drøfte det kommende oplæg fra ITS udviklingsforum i Parterne ønsker samtidig at sikre anvendelsen af de systemer, som allerede i dag er til rådighed til at forbedre mobiliteten samt reducere trængslen og dermed også bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Der er derfor enighed om at fortsætte ITSsystemerne frem til 2014 på følgende strækninger: Motorring 3 Køge Bugt Motorvejen Holbækmotorvejen Frederikssundsmotorvejens 1. etape I 2011 afsættes 12,2 mio. kr., i 2012 afsættes 15,5 mio. kr., og i 2013 og 2014 afsættes 19,8 mio. kr. årligt fra puljen til nye teknologiske muligheder til fortsættelse af ITS-systemer i disse korridorer. ITS er et godt redskab til at styrke samspillet i den kollektive trafik. Parterne er derfor enige om at afsætte 15,0 mio. kr. til forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Endvidere reserveres 5,0 mio. kr. til projektet i Projektet vil bidrage til en forbedret sammenhæng mellem tog, bus, S-tog og metro på udvalgte stationer ved at forbedre trafikinformationen for den enkelte passager. Formålet er, at passageren allerede ved ankomst til en station på stationsområdet vil kunne se, hvilke transportformer, der kører fra stationen. Dette skal være med angivelse af realtid, hvor dette er muligt. Passageren kan dermed orientere sig om, hvor lang tid, der er til f.eks. næste busafgang og optimere sin rejsetid på denne måde. I tilfælde af aflysninger eller i situationer med større forsinkelser i trafikken vil det ligeledes være muligt at kunne finde informationer til planlægning af en alternativ rute. Projektet gennemføres af Banedanmark i samarbejde med trafikselskaberne, Metroselskabet og DSB. Uudmøntede restmidler i puljen i 2011 på 35,9 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Bedre trafiksikkerhed Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for bedre trafiksikkerhed i 2011:

19 17. Indsats mod særligt farlige vejstrækninger - grå strækninger (25,0 mio. kr.) Trafiksikkerhedskampagne mod højresvingsulykker (3,3 mio. kr.) Årets trafiksikkerhedsbyer (20 mio. kr.) Årets trafiksikkerhedsbyer Parterne er enige om, at der hvert år i perioden skal udpeges to byer som årets trafiksikkerhedsbyer. Kriterierne for at blive udpeget er, at byerne planlægger bl.a. nye og innovative trafiksikkerhedsmæssige indsatser, der bidrager til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen skal være helhedsorienteret og på tværs af strukturer i samarbejde med bl.a. det lokale politi, regionale vejcentre og andre centrale aktører. Årets trafiksikkerhedsbyer skal bidrage til at give ny viden og erfaringer til andre kommuners arbejde med at fremme trafiksikkerheden. Parterne er enige om at afsætte i alt 20,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i årets trafiksikkerhedsbyer i Kommuner kan fremsende projektforslag med relevant dokumentation til Vejdirektoratet. Tiltagene kan være både kendte trafiksikkerhedstiltag som f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger, midterarealer og byporte og nye innovative tiltag. Forligskredsen vil i forbindelse med udmøntning af pulje til bedre trafiksikkerhed udpege årets trafiksikkerhedsbyer. Første gang i foråret Uudmøntede restmidler i puljen i 2011 på 46,7 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse i 2011: Udvidelse af rundkørsel til E45 ved Kolding (37,6 mio. kr.) Nyt tilslutningsanlæg med østvendte ramper i skæringen mellem Høgemosevej og Djurslandsmotorvejen (rute 15) ved Favrskov Kommune (22,1 mio. kr.) Udvidelse af rundkørsel ved Grundtvigs Allé ved Sønderborg (16,9 mio. kr.)

20 18. Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn, jf. Havnepakke II nedenfor (10,0 mio. kr.) Nyt tilslutningsanlæg på E45 ved Grønlandsvej syd for Vejle. Der gives et statsligt bidrag til Vejle Kommune til kommunens anlæg af tilslutningsanlægget på op til 58,0 mio. kr. Reservation til nyt tilslutningsanlæg på E20 ved Odense (45,0 mio. kr.) Parterne noterer sig endvidere, at Nykøbing Falster Omfartsvej forventes at åbne i december Der er 15 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at fremrykke midler og tilføre midler i puljen for i alt 174,5 mio. kr., som finansieres indenfor rammerne af Infrastrukturfonden. Stationsmoderniseringer Med aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsætte 200 mio. kr. til stationsmoderniseringer af bl.a. Enghave Station og Nordhavn Station. Parterne har endvidere i aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009 besluttet at tilføre puljen til stationsmoderniseringer 100 mio. kr., når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor gennem mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Parterne er med nærværende aftale enige om, at puljen til stationsmoderniseringer tilføres yderligere 100 mio. kr. Parterne har i aftale om Nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat 90 mio. kr. til flytning og modernisering af Enghave Station. Parterne har endvidere med aftale af 2. december 2009 om tillæg til aftale af 22. oktober 2009 afsat 3,5 mio. kr. til en gangtunnel ved Hvalsø station. Parterne har noteret sig, at Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn er blevet enige om en model for at forbedre adgangsforholdene til Nordhavn Station. Parterne er enige om at afsætte 76,7 mio. kr. til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg i forbindelse med en modernisering af Nordhavn Station. Parterne er endvidere enige om at afsætte 35,4 mio. kr. (fysikpris) samt 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, dvs. i alt 53,1 mio. kr. til genåbning af Langeskov Station under forudsætning af, at Kerteminde Kommune finansierer

21 19. etablering af parkeringspladser, forplads m.v. Stationen forventes at kunne åbne i Parterne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag for følgende fem stationer: Erritsø ved Fredericia Åløkke i Odense Gødstrup i Region Midtjylland Ny station ved det kommende hospital i Hillerød Store Rørbæk ved Frederikssund Disse beslutningsgrundlag forelægges for forligskredsen i Parterne er enige om at reservere i alt 50 mio. kr. til nye stationer og stationsmoderniseringer. Parterne er enige om, at der anlægges en ny perron på Sønderborg Station. Etablering af en ny perron vil sikre de nødvendige direkte adgangsforhold mellem stationen og Alsion. Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af den nye perron inklusive tilpasninger af forpladsen. Dertil kommer udgifter, som DSB afholder til perronapteringen, dvs. belysning, bænke, læskure m.v. Perronen forventes at kunne ibrugtages i Parterne er opmærksomme på adgangsforholdene til den kollektive transport for rejsende med bevægelseshandicap. Parterne noterer sig, at i takt med indsættelsen af nye IC4-tog og IC2-tog, som alle har lavgulvssektioner, vil tilgængeligheden til togtrafikken for bevægelseshandicappede blive markant forbedret. For at skabe bedre adgang til metroen på Nørreport Station er parterne enige om, at den eksisterende transfertunnel på Nørreport Station skal forlænges, samt at der skal etableres en nedgang fra gågadeområdet ved Frederiksborggade i retning mod Købmagergade. På Nørreport Station er der i dag ingen direkte adgang fra gadeplan til transfertunnelen, og passagerer kan kun få adgang til tunnelen via metrostationen eller via nedgang fra S-tog og regionaltog. Dette er ikke hensigtsmæssigt. En forlængelse af transfertunnelen vil dermed kunne skabe bedre flow i passagerstrømmen til og fra S-tog, regionaltog og Metro.

22 20. Parterne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. fra pulje til stationsmoderniseringer med henblik på, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en forlængelse af den eksisterende transfertunnel på Nørreport Station med en nedgang fra gågadeområdet ved Frederiksborggade. Beslutningsgrundlaget vil blive afsluttet i På baggrund af tidligere skitseforslag og foreløbige anlægsoverslag vurderes projektet at koste i størrelsesordenen 100 mio. kr. Parterne er enige om, at det i den konkrete tilrettelæggelse af projektet skal søges at nedbringe anlægsoverslaget. Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af en forlængelse af transfertunnelen og etablering af nedgang fra gågadeområdet sker således: Metroselskabet, som ejes af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, bidrager med 50 mio. kr. DSB s pulje til bedre adgang til den kollektive trafik bidrager med 50 mio. kr. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning: Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen Tønder- Esbjerg (rute 11) samt dimensionering af VVM-undersøgelse (6,0 mio. kr.) Der reserveres 40,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 11, Esbjerg Tønder, idet der tages stilling hertil, når resultatet af forundersøgelsen foreligger. Forundersøgelse af en omfartsvej ved Brovst (rute 11) (2,0 mio. kr.). Forundersøgelse af forbedring af adgangen til Thyborøn Havn ved anlæg af en omfartsvej ved Klinkby (2,0 mio. kr.) Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger på jernbanen i forbindelse med signalprojektet (4,0 mio. kr.) Analyse af mulighederne for forbedring af jernbanekapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H (2,0 mio. kr.) Den tidligere aftalte forundersøgelse af rute 54, Næstved Rønnede, fremrykkes, således at den er færdig i Der reserveres 15,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 54, Næstved Rønnede, idet der tages stilling hertil, når resultatet af den iværksatte forundersøgelse foreligger.

23 21. Den tidligere aftalte forundersøgelse af rute 9 fra Svendborg over Tåsinge og Langeland til Maribo fremrykkes, således at resultaterne af den del af forundersøgelsen, der omhandler en forbedring af vejforbindelsen over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn, vil være færdig i maj Der reserveres 10,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 9 i forlængelse af den igangværende forundersøgelse. Der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. til VVM-undersøgelsen af motorvejen Holstebro-Herning. Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen Slagelse - Næstved (rute 22) (4,0 mio. kr.). Der reserveres 25,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 22, Slagelse-Næstved, idet der tages stilling hertil, når resultaterne af den iværksatte forundersøgelse foreligger. Forundersøgelse af strækningen Ringkøbing-Herning (rute 15) (4,0 mio. kr.) Der afsættes en ramme på 3,0 mio. kr. til ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag. Analyse af en brugerfinansieringsmodel for ny fjordforbindelse ved Frederikssund (2,0 mio. kr.) Kapacitetsanalyse af motorvejsfrakørsel mellem Hobro og Haverslev (0,2 mio. kr.) Kapacitetsanalyse af tilslutningsanlæg ved Ødisvej syd for Kolding (0,2 mio. kr.) Forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Lufthavn (2,0 mio. kr.) Forundersøgelse af en omfartsvej ved Mariager (2,0 mio. kr.) Forundersøgelse af forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Tirstrup Lufthavn (2,0 mio. kr.) Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje (2,0 mio. kr.) Parterne er enige om, at forundersøgelsen af en bane til Aalborg lufthavn skal omfatte såvel en løsning med en stikbane fra den bestående linje som en løsning, hvor den bestående linje omlægges til at gå via Aalborg Lufthavn. Der er 8,6 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at tilføre puljen yderligere 123,8 mio. kr., som finansieres indenfor rammerne af Infrastrukturfonden, herunder 8,0 mio. kr. fra de midler, der blev afsat til undersøgelse af mulighederne for en kombiterminal ved Køge.

24 22. Øget antal buspassagerer Parterne ønsker at støtte kvalitetsprojekter, der giver en reel forbedring af tilbuddet til buspassagerer, og derigennem tiltrækker flere passagerer til bustrafikken, herunder forsøg, som kan afdække nye ideer. I fjerde runde (efteråret 2010) er der i alt 84,7 mio. kr. til udmøntning i passagerpuljen. Parterne er enige om, at følgende projekter støttes: Shuttlebus i Lyngby-Taarbæk Kommune (0,3 mio. kr.) Højere informationsniveau i togene på privatbanerne i Region Nordjylland (0,9 mio. kr.) Rejseplanen A/S - Det digitale stoppested pilotprojekt (1,1 mio. kr) Pendlernet på Sjælland for-projekt til etablering af nyt sammenhængende bus- og tognet til længere regionale pendlerrejser (1,1 mio. kr.) Forbedret SMS-billetsystem i FynBus (0,2 mio. kr.) Rejseplanen A/S - RejseGuiden (0,9 mio. kr.) Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X-busser i Nordjylland (0,6 mio. kr.) Tværgående trafikinformationskoncept på knudepunkter på metroens linje pilottest på Flintholm Station (1,5 mio. kr.) Sammenhæng i Silkeborg (6,2 mio. kr.) Forprojekt om forbedret trafikinformation på rejseplanen.dk på hospitaler (1,9 mio. kr.) Integreret A-buspakke i Helsingør (1,8 mio. kr.) Rejseplanen A/S - Korrespondancesikring pilotprojekt (4,9 mio. kr.) Bedre stoppesteder på Fyn og øerne (0,1 mio. kr.) Den sønderjyske trafikkorridor (0,8 mio. kr.) Gruppe- og cykelreservation på Bornholm (0,9 mio. kr.) Offensiv salgsstrategi i Nordjylland (1,8 mio. kr.) Prøv regionalbussen i Sydtrafik gratis (0,2 mio. kr.) Forbedrede forhold for cyklister ved stoppesteder i Sydtrafik analyseprojekt (0,1 mio. kr.) Stoppestedsforhold i Sydtrafik analyseprojekt (0,1 mio. kr.)

25 23. Parterne er derudover enige om at støtte projektet til audio-identifikation af busser i Fynbus med henblik på at hjælpe blinde og svagtseende buspassagerer (0,4 mio. kr.) Der udmøntes således i alt 25,6 mio. kr. i fjerde runde (efteråret 2010). I alt er der i 2010 udmøntet 117,0 mio. kr. fra puljen. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til øget antal buspassagerer for 2011 foregår i to runder i henholdsvis foråret og efteråret Bedre fremkommelighed for busser Midlerne fra fremkommelighedspuljen bruges til projekter med initiativer og innovative tiltag, der kan gøre kollektiv bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv, ved enten at øge bussernes fremkommelighed eller ved at forbedre sammenhængen og lette passagerernes skift mellem transportmidler, herunder på terminaler. I fjerde runde (efteråret 2010) er der i alt 206 mio. kr. til udmøntning i fremkommelighedspuljen. Parterne er enige om, at følgende projekter støttes: Bedre fremkommelighed på Centerringen i Randers (11,6 mio. kr.) Etablering af ny buslomme ved Lyngby Station for-projekt (0,3 mio. kr.) Strategi for busfremkommelighed i signalanlæg i Randers Kommune for-projekt (0,3 mio. kr.) Busfremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej i Gentofte Kommune (0,8 mio. kr.) Dobbeltrettet trafik i Ringsted Bymidte (1,9 mio. kr.) Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station for-projekt (0,2 mio. kr.) Ombygning og optimering af Nykøbing Falster banegård og busterminal (2,0 mio. kr.) Signaloptimering for busser i 5 signalanlæg på Silkeborgvej i Herning Kommune (0,2 mio. kr.) Integreret busterminal i Hobro Midtby (11,7 mio. kr.) Ny trafikterminal i Thisted (4,2 mio. kr.) Ny trafikterminal i Frederikshavn (4,0 mio. kr.)

26 24. Silkeborg Trafikterminal for-projekt (0,4 mio. kr.) Bustracé på Ørbækvej og Ejbygade i Odense (0,6 mio. kr.) ITS til busnettet i Helsingør (0,2 mio. kr.) Busprioritering i krydsene Gefionsvej/Esrumsvej og Gefionsvej/Gurrevej i Helsingør (0,7 mio. kr.) Udarbejdelse af forundersøgelser af en højklasset busløsning på strækningen fra Lyngbyvejen til Nørreport Station i København (1,5 mio. kr.) Bynet 2018: Udarbejdelse af projektforslag, hovedprojekt og anlæg i forhold til at sikre bedre fremkommelighed på og omkring Flintholm St. i København (6,9 mio. kr.) Næstveds nye busstationer (6,9 mio. kr.) Kvalitet i ventetid og terminaler på Lolland (5,2 mio. kr.) Etablering af universitetskorridorens etape 1 i Aalborg (30,1 mio. kr.) Opgradering af stoppestedsfaciliteter i Frederikshavns Kommune (1,0 mio. kr.) Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X i Nordjylland (2,2 mio. kr.) Fælleskoncept for brugerpopulære stoppesteder i nordvestkorridoren (0,3 mio. kr.) Komplet renovering af perron samt etablering af ny stationsforplads på Vejby St. i Gribskov Kommune (1,8 mio. kr.) Tunnel under Helsinge-banen (9,1 mio. kr.) Flytning af Nørre Snede busterminal i Ikast-Brande Kommune (1,9 mio. kr.) Sideudvidelse af Snogehøjvej i Hillerød (0,8 mio. kr.) Der udmøntes således 106,8 mio. kr. i fjerde runde (efteråret 2010). I alt er der i 2010 udmøntet 226,8 mio. kr. fra puljen. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til bedre fremkommelighed for busser for 2011 foregår i to runder i henholdsvis foråret og efteråret Fokusering af indsatsen for at styrke bustrafikken Parterne ønsker at prioritere en effektiv og målrettet indsats for at styrke bustrafikken. Parterne konstaterer, at der er opsparet restmidler i puljen til øget antal buspassagerer og puljen til bedre fremkommelighed for busser, fordi der ikke har været tilstrækkeligt mange kvalitetsprojekter.

27 25. Parterne er enige om, at restmidlerne fra hidtidige udmøntninger på 158,3 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden med henblik på prioritering af nye initiativer på andre områder. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet Parterne afsatte med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar mia. kr. i en pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet. Heraf blev 500 mio. kr. forlods reserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus. Den gennemførte VVM-undersøgelse af etape 1 i Århus viser et samlet anlægsbudget, inkl. reserver, på 1,4 mia. kr. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte yderligere 200 mio. kr. fra puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet til letbanen i Århus. Parterne er endvidere enige om, at staten indgår som mindretalsejer i et anlægsselskab sammen med Århus Kommune og Region Midtjylland. For at få en velfungerende letbaneløsning overdrager staten Grenaabanen til et kommende letbaneselskab eller parterne bag. Det er hensigten, at staten ikke deltager i et driftsselskab af letbanen i Århus. Parterne er samtidig enige om at tilføre yderligere 200 mio. kr. til puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet, når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden, således at der vil være 1,5 mia. kr. til en højklasset kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren. Parterne noterer sig, at der med aftale om Bedre veje af 2. december 2009 er reserveret 4 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af en letbane i Odense. Fremme af godstrafik på jernbane Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat en pulje på 200 mio. kr. i perioden til fremme af godstrafik på bane. Med aftale om En moderne jernbane af 22. oktober 2009 besluttede parterne at reservere et statsligt tilskud fra denne pulje på 100 mio. kr. til etablering af en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn. Banedanmark udarbejder beslut-

28 26. ningsgrundlag inklusive VVM-undersøgelse af projektet. Arbejdet er igangsat, og parterne noterer sig, at der afrapporteres i Analyse af ny kombiterminal i Køge Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der reserveret 10 mio. kr. til at kortlægge behovet for en ny kombiterminal ved Køge med udgangspunkt i en markedsanalyse. Der blev afsat 2 mio. kr. til at gennemføre markedsanalysen. Markedsanalysen viser, at der ikke er potentiale for en ny kombiterminal ved Køge. Parterne er enige om at tilføre de resterende 8 mio. kr. til Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning. Sporforbindelse til Nyborg Havn Med aftalen om En moderne jernbane af 22. oktober 2009 blev der reserveret midler til et statsligt bidrag til en ny sporforbindelse til Nyborg Havn. De foreløbige undersøgelser, herunder en markedsanalyse, viser, at det ikke er muligt at gennemføre det oprindeligt skitserede projekt, og at der ikke er grundlag for en etapedeling af dette. Derfor indstilles projektet. De reserverede midler på 14,5 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden med henblik på prioritering af andre nye initiativer. Havnepakke II Parterne er enige om at styrke indsatsen for havne i yderområderne. En bedre havneinfrastruktur vil skabe bedre muligheder for vækst i områderne bl.a. ved at øge tilgængeligheden til havnene fra søsiden. Da havnene er centrale infrastrukturknudepunkter og erhvervsområder, vil en udvikling af havnene også skabe grundlag for ny erhvervsudvikling og vækst i yderområderne. Der igangsættes derfor en række projekter, der skal styrke havneudviklingen og sikre et fortsat udviklingspotentiale. Parterne er enige om, at havnepakkens midler kan anvendes til udvikling af såvel infrastruktur til havnene som havneanlæg. Parterne er enige om, at følgende havneprojekter finansieres: Hanstholm Havn ramme til udvidelse af havneanlæg (30,0 mio. kr.) Mere sikre moler på Thyborøn Havn (25,0 mio. kr.) samt forundersøgelse af udvidelse af sejlrenden (1,0 mio. kr.)

29 27. Ny tørdok på Thyborøn Havn (35,0 mio. kr.) Forundersøgelse forbedring af adgangen til Thyborøn Havn ved anlæg af en omfartsvej ved Klinkby (2,0 mio. kr.) Forbedret adgang til Thorsminde Havn udvidelse af vanddybde (13,5 mio. kr.) Mere sikkert havneanlæg på Hammer Havn (12,0 mio. kr.) Ramme til omstilling af havnekapacitet på Hasle Havn (9,0 mio. kr.) Frederikshavn Havn støjskærm på Europavej (E45) (16,9 mio. kr.) Istandsættelse af Løkken Læmole (12,0 mio. kr.) Istandsættelse af Nr. Vorupør Læmole (12,0 mio. kr.) Ny ydermole på Hvide Sande Havn medfinansiering af anlæg af ny søndre ydermole (30 mio. kr.). Parterne noterer sig endvidere, at der med aftalen af 22. oktober 2009 blev afsat 10 mio. kr. til veje m.v. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvis der er lokalt ønske herom, kan dette beløb omdisponeres til anlæg af søndre ydre mole. Rønne Havn er Bornholms største transportcenter og bindeleddet mellem den regionale og nationale infrastruktur. Parterne er derfor enige om at understøtte adgangen til Rønne Havn under forudsætning af, at havnen forbliver en central erhvervshavn. Parterne noterer sig, at Transportministeriet, Bornholms Regionskommune og Rønne Havn vil drøfte, hvorledes dette sikres, og at sagen forelægges for forligskredsen. Havnen skal ikke betale for tilslutning til anlæg, som finansieres af staten. På den baggrund er parterne enige om at finansiere følgende projekter for at styrke Rønne Havn: Bedre adgang til Rønne Havn (Åkirkebyvej) (9,0 mio. kr.) Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn (10,0 mio. kr.) Parterne konstaterer, at der allerede på Finansloven 2010 er afsat 6,0 mio. kr. til istandsættelse af Løkken læmole og 6,0 mio. kr. til istandsættelse af Nr. Vorupør læmole. Projekterne i Havnepakke II finansieres af eksisterende midler i Infrastrukturfonden. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet I aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der besluttet gennemført en strategisk analyse af en yderligere elektrificering af banenettet.

30 28. I lyset af bl.a. den forventede udvikling i togmateriel med leveringen af IC4 er parterne enige om at opdele den strategiske analyse i to faser. Frem til september 2011 udarbejdes en analyse af materielforudsætninger samt trafikale, miljømæssige og økonomiske aspekter af elektrificering af banenettet. På den baggrund drøfter parterne en mulig gennemførselsplan for elektrificering i efteråret Parterne er principielt enige om at gennemføre en elektrificering af strækningen Esbjerg Lunderskov. Der tages endelig stilling hertil i efteråret Dernæst udarbejdes frem til medio 2013 anlægsoverslag på udvalgte strækninger med henblik på, at der træffes en endelig principbeslutning om elektrificering af banenettet i efteråret Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen Parterne har i aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009 aftalt at finansiere udbygningen af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen forud for andre projekter, når der er tilvejebragt finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden gennem fremtidige mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Parterne er enige om, at udbygningen af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundsmotorvejen tilføres 309 mio. kr. (2011-priser). Der er fremsat anlægslov for udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen i Folketinget. Såfremt anlægsloven for projektet vedtages inden udgangen af 2010, vil den udbyggede strækning kunne ibrugtages ultimo Nordlig omfartsvej ved Næstved Med aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. blev parterne enige om at anlægge en nordlig omfartsvej ved Næstved. Vejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej og bliver ca. 7 km lang. Der blev reserveret 0,7 mia. kr. til omfartsvejen med aftalen af 2. december Parterne blev desuden enige om, at krydsningen af Susådalen skal ske med en højbro. Denne løsning krævede en supplerende VVM-undersøgelse. Vejdirektoratet har nu afsluttet den supplerende VVM-undersøgelse.

31 29. På baggrund af den supplerende VVM-undersøgelses resultater er parterne enige om at anlægge den nordlige omfartsvej ved Næstved med en højbro ved krydsningen af Susådalen. Parterne er enige om, at der i foråret 2011 fremsættes anlægslov for en nordlig omfartsvej ved Næstved. Anlægsloven udarbejdes svarende til hovedforslaget i Vejdirektoratets konsolidering af en tidligere amtslig VVM-undersøgelse, dog med anlæg af en højbro over Susådalen samt et hankeanlæg ved krydsudformningen ved Ringstedgade. Vejdirektoratet vil være særligt opmærksom på krydsudformningen ved Ringstedgade. Udformningen af et hankeanlæg ved Ringstedgade betyder en billiggørelse af projektet på 11,1 mio. kr. (2011-priser). De 11,1 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden til finansiering af andre nye initiativer. Ny motorvej på strækningen Holstebro - Herning Parterne blev med aftale af 22. oktober 2009 om Nye initiativer som led i udmøntning af puljer mv. enige om at reservere 20,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af strækningen Holstebro-Herning (rute 18). På baggrund af resultaterne af forundersøgelsen af strækningen er parterne enige om at igangsætte VVM-undersøgelsen på strækningen. VVM-undersøgelsen forventes færdiggjort i 2012 med henblik på fremsættelse af anlægslov senest i Parterne er enige om, at det som led i VVM-undersøgelsen som et alternativ undersøges, om motorvejen skal føres syd om Herning via udbygning af den nuværende motortrafikvej til Snejbjerg og ad den nye Gødstrup-forbindelse, således at vejen øst og nord om Herning forbliver hhv. motorvej og motortrafikvej. Parterne er endvidere enige om at afsætte yderligere 5,0 mio. kr. til VVMundersøgelsen af strækningen Holstebro-Herning (rute 18), herunder med henblik på at kunne VVM-undersøge vejforbindelsen til Gødstrup samt omkring Holstebro. VVM-undersøgelsen omkring Holstebro fokuseres på forslag A (bynær løsning). Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Parterne har noteret sig den færdige VVM-redegørelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund samt de foreløbige undersøgelser af muligheder for evt. brugerfinansiering.

32 30. Parterne er enige om, at det er målet, at der etableres en ny sydlig fjordforbindelse ved Frederikssund, idet forbindelsen som udgangspunkt finansieres gennem brugerbetaling. Parterne er enige om, at der iværksættes en nærmere analyse af potentialet i en brugerfinansieringsmodel, der omfatter både den nye og den eksisterende fjordforbindelse. Parterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. til analysen. Arbejdet med beslutningsgrundlaget gennemføres af det statslige aktieselskab Sund & Bælt Holding, der har konkret erfaring med brugerbetaling på faste forbindelser. Sund & Bælt Holding får til opgave at afdække den faktiske betalingsvilje hos de potentielle brugere og udarbejde et egentligt oplæg til gennemførelse af projektet, hvor de tekniske og organisatoriske løsninger og brugerbetalingsperspektiverne, herunder mulighederne for brobizz m.v., sammentænkes. Parterne træffer endelig beslutning om projektets udformning, finansiering og gennemførelse, når oplægget fra Sund & Bælt foreligger. Oplægget afsluttes i Tilslutningsanlæg ved Odense På strækningen Odense SØ Odense V er Vejdirektoratet i gang med udarbejdelsen af en VVM-undersøgelse med henblik på, at motorvejen på strækningen udvides fra fire til seks spor. VVM-undersøgelsen forventes færdig i I Odense er et nyt såkaldt supersygehus under planlægning i den sydlige del af byen tæt på motorvejen. Odense Kommune ønsker etableret et nyt tilslutningsanlæg ved det nye hospital, således at anlægsarbejdet med opførelsen af det nye hospital kan smidiggøres, og således at tilkørselsforholdende vil være optimale, når hospitalet tages i brug. Parterne er principielt enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at anlægge tilslutningsanlægget og vil, når VVM-undersøgelsen er færdig i 2011, tage stilling til om tilslutningsanlægget skal anlægges før en egentlig udvidelse af motorvejsstrækningen Odense SØ Odense V. Parterne er enige om at afsætte foreløbigt 45,0 mio. kr. til tilslutningsanlægget.

33 31. Rute 9 (Svendborg Maribo) Der er igangsat en forundersøgelse af udbygningsmulighederne på rute 9 fra Svendborg over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn og videre på Lolland fra Tårs til Maribo. Forundersøgelsen forventes færdig ved årsskiftet 2011/2012. Parterne er enige om at fremrykke forundersøgelsen således, at resultaterne af den del af forundersøgelsen, der omhandler en forbedring af vejforbindelsen over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn, vil være færdig i maj Parterne er desuden enige om at afsætte 10,0 mio. kr. til VVM-undersøgelser på rute 9 i forlængelse af den igangværende forundersøgelse. Investeringer i bedre infrastruktur på Bornholms Lufthavn Bornholm har som den største danske ø uden fast forbindelse til resten af landet nogle særlige transportmæssige vilkår, som ikke kan håndteres gennem udbygning af de overordnede veje og jernbaner. Lufthavnen skaber i dag en nødvendig ramme for mobilitet til og fra øen, herunder ikke mindst indenrigsluftfarten til København, men også lejlighedsvis til andre destinationer. Bornholms Lufthavn er i dag den eneste danske lufthavn, der ejes af staten. Det påhviler derfor staten at sørge for, at lufthavnen er i ordentlig stand. Inden for de nærmeste år står lufthavnen over for væsentlige omkostninger til vedligeholdelsesarbejder og reinvesteringer. Der er behov for investeringer i vedligeholdelse af landingsbaner og rulleveje samt vedligeholdelse og bygningsmæssige ændringer af terminalbygningen for fortsat at kunne opretholde den nødvendige infrastruktur i lufthavnen. Parterne er enige om at afsætte 15 mio. kr. til investeringer i Bornholms Lufthavn. Øget akseltryk og højere totalvægt for tunge køretøjer Parterne besluttede med aftale af 22. oktober 2009 om Nye initiativer som led i udmøntning af puljer mv., at få udarbejdet et beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af højere totalvægt og øget akseltryk for tunge køretøjer på vejnettet.

34 32. Indførelse af højere vægt og øget akseltryk giver såvel effektiviseringsforbedringer for erhvervet som miljømæssige gevinster i form af blandt andet et lavere CO2-udslip pr. transporteret enhed. På baggrund af det udarbejdede beslutningsgrundlag er parterne enige om at afsætte 20 mio. kr. til at forhøje det tilladte drivakseltryk fra 10 til 11,5 ton samt at forøge den tilladte totalvægt for 3 akslede lastbiler fra 24 til 26 ton. Den tilladte totalvægt for 7 akslede lastbiler øges fra 48 til 54 ton. De afsatte midler giver mulighed for, at de tungere køretøjer kan køre på hele statsvejnettet og på det kommunale net med undtagelse af visse broer, der skiltes for utilstrækkelig bæreevne. Indførelse af forøget totalvægt og akseltryk vil ikke medføre en forringelse af trafiksikkerheden. Parterne har i den forbindelse noteret sig, at den gennemførte analyse viser, at modellen vil have en lille, men positiv effekt på trafiksikkerheden. Forøgelsen af vægt og akseltryk medfører samlet set ikke øget slid på vejnettet, da den tungere vægt opvejes af færre køretøjer. Midlerne dækker forstærkning af en bro på statsvejnettet (Aggersundbroen) samt skiltning på kommunale broer, hvor der er usikkerhed om deres bæreevne. Ordningen træder i kraft 1. juli Der gennemføres en evaluering tre år efter ikrafttræden med inddragelse af erhvervet og kommunerne. Rute 23 (Skovvejen) Kalundborg - Holbækmotorvejen Med aftale af 29. januar 2009 om En grøn transportpolitik blev der afsat 10 mio. kr. til gennemførelse af en VVM-undersøgelse vedrørende etablering af en 3 km ny motorvejsstrækning syd om Regstrup, hvor der i dag er 2- sporet landevej. Undersøgelsen forventes færdig i Der blev endvidere med aftalen af 29. januar 2009 afsat 15 mio. kr. til gennemførelse af en fuld VVM-undersøgelse for den resterende del af strækningen helt frem til Kalundborg. Parterne er enige om, at VVM-undersøgelsen af udbygningen af Skovvejen fra Regstrup frem til Kalundborg fremrykkes, således at den afsluttes i 2012.

35 33. I VVM-undersøgelsen af strækningen fra Regstrup frem til Kalundborg vil mulighederne for at fortsætte udbygningen af Skovvejen startende fra Kalundborg blive undersøgt. Kørsel med veterantog Veterantogskørsel er en vigtig turistattraktion flere steder i landet. Parterne er derfor enige om at afsætte en pulje på 5 mio. kr. i 2011 til fremme af veterantogskørsel.

Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010

Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Nordjylland til mere cykeltrafik Helle m.m. i Nielstrup, Frederikshavn Kommune 1,9 Helle m.m. i Gøttrup, Jammerbugt Kommune 1,9 Medfinansiering

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på.

Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på. Side 1/22 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre mobilitet 26. november

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Letbane i hovedstaden, busser og cykler

Letbane i hovedstaden, busser og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Letbane i hovedstaden, busser

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv.

Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Bedre cykeltrafik og ny metro

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Puljerne årsrapport for 2012

Puljerne årsrapport for 2012 september 2013 3 Indhold Forord En bedre kollektiv trafik 4 Så mange midler er uddelt 4 Fremkommelighed 5 Effekter ved afsluttede projekter 6 Aarhus Kommune: 5 fremkommelighedsprojekter 7 Køge Kommune/

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det går tilbage for den tidlige jobindsats

Det går tilbage for den tidlige jobindsats Organisation for erhvervslivet november 2009 Det går tilbage for den tidlige jobindsats AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK Tempoet i den kommunale beskæftigelsesindsats er faldet. Men hvis alle

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor på E20, Storebæltstakster og Parallel lillebæltsforbindelse SYDFYNKORRIDOREN Tog, motorvej og

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere