Undersøgelses- og behandlingsrum Tilsynet kræver ikke meget ekstra udstyr, og et vanligt U/B-rum fra standardkatalogen kan bruges.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelses- og behandlingsrum Tilsynet kræver ikke meget ekstra udstyr, og et vanligt U/B-rum fra standardkatalogen kan bruges."

Transkript

1 6 ENDOSKOPI OG ANÆSTESI 6.1 Funktioner og opgaver Anæstesiologisk ambulatorium Alle patienter skal forud for operative indgreb have foretaget et anæstesiologisk tilsyn med en præoperativ vurdering. Det er en forudsætning for rationel drift, at dette tilsyn ikke foretages på selve operationsdagen. Tidligere blev præoperative tilsyn foretaget på sengeafdelingen dagen før operationen, men udviklingen har gjort, at næsten ingen patienter i dag er indlagt op til operative indgreb. I stedet stilles operations indikationen ved et forambulant besøg, hvorefter patienten går hjem for at møde fastende på operationsdagen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det anæstesiologiske tilsyn kan udføres i umiddelbar tilknytning til det ambulatoriebesøg, hvor operationsindikationen stilles. Undersøgelses- og behandlingsrum Tilsynet kræver ikke meget ekstra udstyr, og et vanligt U/B-rum fra standardkatalogen kan bruges. 6.2 Afgrænsning Receptionsområde anæstesiologisk ambulatorium Der er behov for et receptionsområde hvor patienten kan modtages og afvente det anæstesiologiske tilsyn, dette funktion er forutsatt håndtert af andre receptionsarealer som vi må spesifisere. Sekretariatsfunktion anæstesiologisk ambulatorium Anæstesiambulatoriet har behov for sekretærbistand. Der kan opnås en betydelig synergi ved at placere anæstesiambulatoriet i relation til andre enheder med ventefaciliteter og sekretariat som et ambulatorium fra et af de skærende specialer eller den dagkirurgiske enhed. 6.3 Patientforløbs- og arbejdsprocesperspektiv Modellering af løsninger indgår her 6.4 Nærhedsbehov Anæstesiologisk ambulatorium <-> Gastroenterologisk endoskopiafsnit Anæstesi ambulatoriet bør placeres i nær relation til de afsnit der hyppigst stiller operationsindikationer. Anæstesiologisk ambulatorium <-> De skærende specialers ambulatorier Anæstesi ambulatoriet bør placeres i nær relation til de afsnit der hyppigst stiller operationsindikationer. Anæstesiologisk ambulatorium <-> Klinisk biokemisk afdeling og billeddiagnostisk afdeling Anæstesi ambulatoriet vil hyppigt ordinere supplerende undersøgelser som blodprøver og røntgenbilleder.

2 Anæstesiologisk ambulatorium <-> De skærende specialers sengeafdelinger Der vil være udadrettet aktivitet fra anæstesiambulatoriet til de skærende specialers sengeafdelinger. Afstanden til sengeafdelingerne bør derfor være kort. 6.5 Produktionvolumen/aktivitetsgrundlag og kapacitetsbehov Det må forventes, at anæstesiambulatoriet årligt skal foretage op mod præoperative tilsyn. Det gennemsnitlige tidsforbrug per konsultation skønnes til 15 minutter. 6.6 Kapacitetsbehov sammenlignet med klyngearbejdsgruppens vurdering Baseret på aktuel beregning og vurdering skal klyngen have 5 undersøgelses-/behandlingsrum til anæstesi. Klyngearbejdsgruppens vurdering pr er 5 undersøgelses-/behandlingsrum til anæstesi. 6.7 Standardrum Ingen særskilte standardrum. 6.8 Rumprogram Se eget excelark. DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 2

3 7 STERILCENTRAL 7.1 Funktioner og opgaver Beslutninger omkring den fremtidige placering af sterilcentralen vil påvirke dimensioneringen af de to operationsafsnit i DNV-Gødstrup. Genbehandling af operationsinstrumenter varetages i dag af sterilcentraler på de enkelte hospitaler i regionen. Der er ultimo 2011 blevet nedsat en regional arbejdsgruppe, som medio 2012 skal komme med forslag til organisering af den fremtidige sterilfunktion i Region Midtjylland. Derefter vil det blive afklaret, om HEV / DNV-Gødstrup fortsat skal have egen sterilcentral eller om der vil blive iværksat en eller anden model for regional varetagelse af opgaven. Da operationsafsnittene er hovedaftager af genbehandlede instrumenter, finder klyngen det hensigtsmæssigt at placere sterilcentralen i umiddelbar nærhed af operationsafsnittene, således at unødig vask og transport af instrumenter undgås. Det er intensiv- og interventionsklyngens anbefaling, at den kommende sterilcentral på DNV-Gødstrup placeres i tæt relation til de stationære og dagkirurgiske operationsstuer. Dette vil have følgende fordele: Det vil minimere behovet for instrument lager på operationsafsnittene. Vaskemaskiner til urene instrumenter kan placeres i sterilcentralen, så de ikke optager kvadratmeter i operationsafsnittene. Der kan etableres dedikerede transportveje til brug for rent og urent gods. Man bevarer den lokale faglige sparring mellem sterilcentral og operationsafsnittene. Det optimerer mulighederne for standardpakkede tårne til hver enkelt operationstype. 7.2 Afgrænsning På sterilområdet pågår der overvejelser på regionalt niveau: Region Midtjylland har besluttet at udlicitere hospitalernes depotfunktion. For Hospitalsenheden Vest planlægges implementering at ske fra Det vil medføre, at sterile engangsartikler fremadrettet vil blive leveret afdelingspakket fra en ekstern leverandør. Sterilcentralen vil ikke fremadrettet skulle være depotfunktion for sterile engangsartikler til operationsafsnittene. 7.3 Arbejdsprocesperspektiv 7.4 Nærhedsbehov Sterilcentral <-> Dagkirurgisk og stationære operationsstue Rent fysisk vil det være optimalt, at sterilcentralen placeres enten lige ved siden af operationsafsnittene eller over / under operationsafsnittene, så der kan etableres direkte transport mellem operationsafsnit og sterilcentral med elevator. Sterilcentral <-> Servicebyen DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 3

4 7.5 Produktionvolumen/aktivitetsgrundlag og kapacitetsbehov xxxx 7.6 Kapacitetsbehov sammenlignet med klyngearbejdsgruppens vurdering 7.7 Rumprogram DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 4

5 8 KONTORER OG MØDERUM Til dette afsnit vil der blive overført informationer fra den tværgående gruppe TVG4: Kontorområder, personaleservice, undervisning og forskning. 8.1 Funktioner og opgaver 8.2 Afgrænsning 8.3 Arbejdsprocesperspektiv 8.4 Nærhedsbehov 8.5 Produktionvolumen/aktivitetsgrundlag og kapacitetsbehov 8.6 Rumprogram DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 5

6 9 AREAL, SAMLET Senere. 10 SPECIELLE KRAV TIL MILJØ, BYGNINGER, INSTALLATIONSTEKNIK OG APPARATUR Operationsstuerne krever en god del takhengt udstyr som fordrer solide takkonstruktioner. I tillæg vil veggehengte armer til eks. skærmer kræve solid forankring. På operationsstuerne må det være tilstrekkeligt skærming slik at fluoroskopi og annen røntgenaktivitet kan finde sted. 11 FLEKSIBILITET OG GENERALITET Gennem at bruke samme standardrum for operationsstuene søker man at sikre fleksibilitet i anvendelse av kirurgiske specialrum. 12 EVENTUELLE KOMMENTARER FRA DELTAGERE I KLYNGEGRUPPEN Evt. grænsesnit til organisationsudviklingsprocessen kan anføres. DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 6

7 13 BILAG 1. DELTAGER OVERSIGT DNV-G. medarbejdere Initialer Funktion Afdeling Michael Lindhardt Rasmussen MLR Ledn.overlæge / Formand Anæstesi.afd Hans Henrik René Christensen HRC Overlæge Anæstesi.afd. Heidi Stenild Nielsen HSN Sygeplejerske Anæstesiafd. Inger Østerby Mouritsen IØM Sygeplejerske Anæstesiafd. Carsten Byrjalsen CBY Ledende overlæge Gyn.-Obst.afd. Niels Hald NHA Overlæge / Vedr.OP Kirurgisk afd. Palle Nielsen PNI Ledn.overlæge Urinvejskir.afd. Karina Willemoes KWI Chefbioanalytiker, KBA KBA+KIA Nina Kjær NKJ Suppleant for Karina Ingrid Møller Thomsen IMT Overlæge Medicinsk afd. Bjarne Gobert Jørgensen BGJ Ledn.overlæge ØNH-afd. Helle Hindkjær Østergaard HHØ Afd.sygeplejerske Ortopædkir.afd Alma Katrine Jensen AKJ Sygeplejerske / FTR B-siden, HMU Ann Iren Hansen AIH Sygeplejerske / AmiR B-siden, HMU DNV-G. PS / Bygherrerådg. (Møder ved behov) Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent Palle Hurwitz PHU Arkitekt maa Niels Erik Thomsen NET Arkitekt maa Søren Andersen SAN Arkitekt maa CuraVita Ole Faafeng OFA Rådgiver Torje Pedersen TPE Rådgiver (Elizabeth Kimsås) EKI Rådgiver Tine Fonnesberg TFO Arkitekt DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 7

8 14 BILAG 2. SKITSER FRA TILRETTET HELHEDSPLAN DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 1

9 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 2

10 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 3

11 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 4

12 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 5

13 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 6

14 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 7

15 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 8

16 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 9

17 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 10

18 DNV-Gødstrup KLG 2 - Deludredning 11

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Afsluttende rapport Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Indhold Hvad er WTR projektet?... 4 De fem delprojekter... 5 Indledning... 6 Delprojekt

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 9.august 2007 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Nulpunktsrapport for projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling

Nulpunktsrapport for projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling Juli 2010 Nulpunktsrapport for projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling version 2.1 Udarbejdet for: Udarbejdet af: ABT fonden og Bispebjerg Hospital Nis Johannsen og ri Friis Jørgensen

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Et projekt og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers,

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

TEMA: SE DIN FREMTIDIGE ARBEJDSPLADS

TEMA: SE DIN FREMTIDIGE ARBEJDSPLADS 1 UNDERVESTEN Oktober 2011 Nr. 03 ET VALG MED HJERTET Læs, hvorfor afdelingssygeplejerske Karen Margrethe Kølbæk valgte efterlønnen midt i en spændende karriere. Side 24 FRISKE ØJNE GAV POTE Onkologisk

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Automatisk medicindosering

Automatisk medicindosering Medicinsk teknologivurdering Automatisk medicindosering ved Århus Universitetshospital MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AUTOMATISK MEDICINDOSERING VED ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Medicinsk Teknologivurdering,

Læs mere