Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009"

Transkript

1 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet. Første punkt i dag er fortsættelse af Landstingets Konstituerende samling, efter middag fra klokken skal vi behandle dagsordenspunkter fra Landstyret. Og nu skal jeg i forbindelse med konstitueringen spørge om det vi har modtaget fra partikontorerne, om man vil godkende sådan en konstitution. Vores første valg omhandler Landstings Formandskabets tidligere Landstingets Selvstyreudvalgs ophør, som Formandskabet nu meddeler. Som det næste skal Formandskabet indstille at Midlertidig udvalg vedrørende Strukturreform nedlægges, da det vurderes at have gennemført sit arbejde. Som det tredje skal Formandskabet indstille at medlemmerne og suppleanter i det midlertidig udvalg vedrørende eventuel etablering af en aluminiumsmelter i Grønland skal reduceres. Dette 1

2 midlertidige udvalg har i dag 11 medlemmer og har flere suppleanter. Således foreslås det fra Formandskabet, at udvalget i fremtiden får fem medlemmer og fem suppleanter, samt at partierne, som ikke får stemmeberettigede medlemmer i udvalget, men i stedet tildeles en plads som tilforordnet. Og ved starten af det nye Landsting betragter Formandskabet det som sin pligt at indstille, at der etableres et Udvalg for Indenrigsanliggender, at medlemmerne her bliver fem samt fem suppleanter. Det er ikke tilfældet. Som det første er det Udvalg til Valgs Prøvelse med fem medlemmer. Her er følgende indstillet som medlemmer: Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, suppleant Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Aleqa Hammond, Siumut, suppleant Kristian Jeremiassen, Siumut Andreas Uldum, Demokraatit, suppleant Justus Hansen, Demokraterne Er de godkendt? Der er ingen imod. Som det næste beslutning er de indstillede følgende, til Landstingets Familieudvalg. Her er følgende indstillet som medlemmer: Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit, suppleant Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Astrid Fleischer Rex, Demokraatit, suppleant Andreas Uldum, Demokraterne Malik Berthelsen, Siumut, suppleant Ruth Heilmann, Siumut 2

3 De er disse fem som indstilles. Er der ændringsforslag? Det er ikke tilfældet. Således er de nævnte medlemmer og suppleanter valgt. Som det tredje Landstingets Sundhedsudvalg. Her er følgende indstillet som medlemmer: Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit, suppleant Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit Andreas Uldum, Demokraatit, suppleant Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Ruth Heilmann, Siumut, suppleant Malik Berthelsen, Siumut De indstillede er godkendt. Så er det Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Her er følgende indstillet som medlemmer: Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat, suppleant Andreas Uldum, Demokraterne Malik Berthelsen, Siumut, suppleant Ruth Heilmann, Siumut 3

4 De indstillede medlemmer og suppleanter er godkendt. Det næste er Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg, som medlemmer er følgende indstillet: Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit, suppleant Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit, suppleant Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Niels Thomsen, Demokraatit, suppleant Andreas Uldum, Demokraterne Karl Lyberth, Siumut, suppleant Per Berthelsen, Siumut Det er ikke tilfældet. Således er Skatte- og Afgiftsudvalg valgt. Det næste udvalg er Fiskeri, Fangst- og Landbrugsudvalg. Disse er indstillet: Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Andreas Uldum, Demokraatit, suppleant Niels Thomsen, Demokraternet Hans Enoksen, Siumut, suppleant Karl Lyberth, Siumut De er godkendt. Det næste er Landstingets Erhvervsudvalg, og her er partiernes indstillinger som medlemmer: Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Niels Thomsen, Demokraatit, suppleant Justus Hansen, Demokraterne 4

5 Kim Kielsen, Siumut, suppleant Per Berthelsen, Siumut Således er Landstingets Erhvdervsudvalg på plads. Det næste er Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. Her er følgende indstillet: Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Justus Hansen, Demokraatit, suppleant Andreas Uldum, Demokraterne Doris Jakobsen, Siumut, suppleant Hans Enoksen, Siumut Således Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg på plads. Det næste er Landstingets Frednings- og Miljøudvalg. Her er følgende indstillet som medlemmer: Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit, suppleant, Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant, Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Andreas Uldum, Demokraatit, suppleant Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Siverth K. Heilmann, Atassut, suppleant Finn Karlsen, Atassut Kim Kielsen, Siumut, suppleant Hans Enoksen, Siumut Det er ikke tilfældet. 5

6 Således Landstingets Frednings- og Miljøudvalg på plads. Det næste er Vestnordisk Råd. Her er følgende indstillet som medlemmer: Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant, Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant, Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Justus Hansen, Demokraterne, Andreas Uldum, suppleant Siverth K. Heilmann, Atassut, suppleant Finn Karlsen, Atassut Ruth Heilmann, Siumut, suppleant Aleqa Hammond, Siumut Doris Jakobsen, Siumut, suppleant Per Berthelsen, Siumut Derved kan det forstås at Siumut har et medlem, og da der skal være medlemmer skal jeg spørge om der er bemærkninger til dette? Det er ikke tilfældet. Således er medlemmerne til Vestnodisk Råd på plads. Der skal være medlemmer i Nordisk Råd. Derfor skal jeg først nævne de tre medlemmer, som er indstillet, de er: Andreas Uldum, Demokraatit, suppleant Justus Hansen Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Aleqa Hammond, Siumut Og her skal vi kun vælge to suppleanter, og følgende indstilles: Olga Poulsen Berthelsen, Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, samt Per Berthelsen, fra Siumut. Olga Poulsen Berthelsen. 6

7 Olga Poulsen Berthelsen (IA) Her står det skrevet, at suppleant for Andreas Uldum er Olga P. Berthelsen, men der skal stå Justus Hansen, Demokraterne. Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget. Nu skal vi først stemme om Andreas Uldum, Justus Hansen som suppleant. Jeg skal anmode Landstingets medlemmer om at afgive deres stemmer. Der er 27 stemmeberettigede til stede. Af disse stemte 18 for Andreas Uldum og Justus Hansen som nye medlemmer. Hverken for eller imod: 10. Kim Kielsen, Siumut. Kim Kielsen (S) Skulle der være 27 tilstede, stemmeberettige er = 28. Sussie Jensen, Demokraterne. Sussie Jensen (D) Den her duer ikke. Nu skal vi genopfriske gammeldags afstemning ved at stå op. Jeg skal bede dem, der stemmer for Andreas Uldum som medlem og Justus Hansen som suppleant om at stå op: 18 stemmer for. 7

8 Jeg skal bede dem, der er imod om at stå op. Der er ingen imod. Og så skal jeg bede der hverken er for eller imod om at stå op: 11. Der 29 til stede, og summen er 29. Som det næste skal vi stemme om Olga Poulsen Berthelsen skal være medlem i Nordisk Råd og som suppleant Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit. Jeg skal bede dem, der er for om stå op: 18 er for. Jeg skal bede dem, der er imod om at stå op. Der er ingen imod. Og så skal jeg bede der hverken er for eller imod om at stå op: 11. Og som det tredje er Aleqa Hammond indstillet som medlem, og som suppleant Per Berthelsen, og jeg vil bede dem, der stemmer for dem om at rejse sig: otte. Jeg skal bede dem, der er imod om at stå op: Ingen. Og så skal jeg bede der hverken er for eller imod om at stå op: 21. Således er Andreas Uldum og Olga Poulsen Berthelsen valgt ind som medlemmer i Nordisk Råd, med Justus Hansen og Akitsinnguaq Olsen som suppleanter. Doris Jakobsen. 8

9 Doris Jakobsen (S) Endnu engang vises det, at Demokraternes, da de sad i opposition, ord om at oppositionen under alle omstændigheder burde have plads i Nordisk Råd, kun har været tom snak og som de ikke kan realisere, når hvor de er i Landsstyrekoalitionen. Disse tomme ord bliver nu efterhånden bekræftet, og jeg er ikke i tvivl at vi senere også igen vil få det bekræftet. Denne problemstilling må selvfølgelig betegnes som skuffende. Det er fordi, at valg til Nordisk Råd skal afvikles i henhold til Landstingets Forretningsorden efter forholdstalsvalgmetoden d Hondts metode, når disse vaner ikke står skrevet, kan Landstinget til enhver tid selv bestemme hvordan placeringen skal ske. Og nu er det næste Udvalget for Indenrigsanliggender, her er følgende indstillet, som fem medlemmer: Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Doris Jakobsen, Siumut. Doris Jakobsen (S) Fra Siumut indstiller vi som medlem Hans Enoksen, som suppleant Karl Lyberth. Næste taler er Niels Thomsen, Demokraterne. Niels Thomsen (D) 9

10 Fra Demokraterne indstiller Astrid Fleischer Rex, som suppleant Justus Hansen. Således er disse på plads. Landstingets midletidige udvalg for eventuelle ulykker fortsættelse, som denne gang skal have færre medlemmer. Der skal være fem medlemmer, jeg skal bede partierne om deres indstillinger til medlemmer. Første taler er Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Til dette udvalg vil vi fra Inuit Ataqatigiit indstillet følgende: Akitsinnguaq Olsen, Juliane Henningsen og Aqqaluaq Egede, som suppleant Storm Ludvigsen, Justus Hansen og Hans Aronsen. Næste taler er Doris Jakobsen, Siumut. Doris Jakobsen (S) Vi indstiller som medlem: Karl Lyberth, som suppleant Ruth Heilmann. Niels Thomsen, Demokraterne. 10

11 Niels Thomsen (D) Fra Demokraterne indstiller vi Niels Thomsen, som suppleant Justus Hansen. Det er som om Olga Poulsen Berthelsen måske skal komme med en rettelse. Da Justus Hansen ikke være en og to i samme person, ønsker Olga Poulsen Berthelsen at få ordet. Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen, (IA) For Juliane Henningsen skal Olga Poulsen Berthelsen være suppleant. Således kan denne midlertidige udvalg fortsætte med benævnelse, og skal nok fortsætte indtil opgaven er tilendebragt, og har disse som medlemmer: Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Karl Lyberth, Siumut, suppleant Ruth Heilmann, Siumut Niels Thomsen, Demokraterne, suppleant Justus Hansen, Demokraterne. Idet vi ønsker god arbejdslyst til dette midlertidige udvalg er medlemmerne nu på plads. Det næste er repræsentanter under FN s generalforsamling. I denne forbindelse bliver forholdstalsvalgmetoden ikke benyttet, kun at der fra Formandskabet ikke er indstilling om ændring af nuværende fremgangsmåde, og det er at de to største partier besætter pladserne. Således skal Inuit Ataqatigiitog Siumut besætte de to pladser. 11

12 Jeg vil bede partierne fremkomme med deres repræsentanter. Doris Jakobsen, Siumut. Doris Jakobsen (S) Da vi sad som Landsstyrekoalition lagde vi også vægt på de valgte til FN s generalforsamling nødvendigvis skal være fra Landsstyrekoalitionen samt fra oppositionen, men jeg er nu glad for at oppositionen får mulighed at en repræsentant i FN. Vi skal med glæde fra Siumut indstille Aleqa Hammond som repræsentant i FN s generalforsamling. Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Fra Inuit Ataqatigiit skal vi indstille Jane Petersen. Således indstilles det at Aleqa Hammond, Siumut, og Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit deltager i FN s generalforsamling, som afholdes i september/november. Doris Jakobsen, Siumut, beder om ordet igen. Doris Jakobsen (S) Jeg glemte suppleanten fra Siumut peger vi Kim Kielsen som suppleant. Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, beder om ordet igen. Olga Poulsen Berthelsen (IA) 12

13 Vi glemte også fra Inuit Ataqatigiit at nævne suppleanten, suppleanten bliver Olga Poulsen Berthelsen. Og inden vi går over til det man med spænding venter på om vi i denne sal skal tage en beslutning, ønsker Niels Thomsen, Demokraterne, at tage ordet, da det er tredje, vil det nok ikke tage lang tid. Niels Thomsen (D) Jeg vil blot kort bemærke, at vi betragter det som naturligt at denne ene plads bliver overrakt oppositionen, og at dette hænger i tråd med det vi har fremført under valgkampen vil jeg blot nævne dette. Og da dette skal besluttes her i denne sal, skal jeg nu spørge om man ønsker at debattere, hvem der ønsker at tage afsted under den første del og hvem der ønsker at tage afsted under den anden halvdel? Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond (S) Jeg vil blot overfor Niels Thomsen understrege, at ved fordelingen af disse pladser tages der udgangspunkt i partiernes størrelse, og at vi som den næststørste parti tilkommer os denne pligt. Som nævnt er denne fordelingsorden blevet benyttet i lang tid, men skal blot huske på at Landstinget til erhver tid selvfølgelig kan ændre dette. 13

14 Men Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, har bedt om ordet. Da det er femtegang, fem minutter. Olga Poulsen Berthelsen (S) Formanden spørger om i hvilken periode repræsentanterne ønsker at deltage, vi vil foreslå at Jane Petersen deltager i anden halvdel af FN s generalforsamling. Således ønsker Inuit Ataqatigiit, at Jane Petersen deltager under den sidste halvdel af FN s generalforsamling. Doris Jakobsen, Siumut. Doris Jakobsen (S) Vi fra Siumut ønsker ligelede at vores repræsentant deltager under den anden halvdel af FN s generalforsamling. Jeg mener at det vil være naturligt, såfremt der mellem de udpegede repræsentanter bliver enige omkring det eller det bliver afgjort ved en lodtrækning. Repræsentanterne er udpeget, og da begge parter ønsker at deltage under den sidste halvdel, mener jeg vi her og nu ikke kan tage beslutning omkring dette. Således har Landstinget udpeget to repræsentanter til FN s generalforsamling. Som den næste punkt vi skal behandle er punkt 16, valg af Landstingets Ombudsmand. Her er det Landstingets Lovudvalg, der skal fremkomme med en indstilling. 14

15 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:33 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 15 Valg af Landstingets Ombudsmand. (Landstingets Lovudvalg) Mødeleder: Under Landstingets konstituerende samling, er det almindelig kutymi,at vælge Landstingets Ombudsmand. Landstingets Lovudvalg har meddelt mig at udvalget indstiller Vera Leth til genvalg. Jeg skal spørge om der er andre forslag? Det er ikke tilfældet. Og nu skal vi stemme om forslaget. Jeg skal bede Landstingets medlemmer om at afgive deres stemme, forslaget er Vera Leth. Ud af 28 stemmeberettigede er Vera Arnatsiaq Leth valg af 28, tillykke med genvalget. Undskyld, der er problemer med afgivningsudstyret, der er 29 tilstede, og ud af disse er Vera Leth valgt af 29 som Landstingets Ombudsmand. Den næste punkt er valg af sætteombudsmand for Landstinges Ombudsmand. 15

16 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:36 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 16 Valg af sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand. (Landstingets Lovudvalg) Mødeleder: Til dette har jeg følgende bemærkninger. Landstingets Lovudvalg har meddelt mig at udvalget indstiller Hans Gammeltoft Hansen til genvalg Valget er betinget af at Hans Gammeltoft Hansen selv samt Folketingets Retsudvalg godkender valget. Det er så Landstingets Lovudvalgets indstilling. Jeg skal spørge om der er andre foslag? Det er ikke tilfældet. Nu skal vi stemme om forslaget. Jeg skal bede Landstingets medlemmer om at afgive deres stemme. 29 er enige, således er Hans Gammeltoft Hansen ensstemmigt valgt. Kim Kielsen har bedt om ordet. 16

17 Kim Kielsen, (S) (kan ikke høre hvad han siger) Det er erfaret at stemmeafgivningsudstyret endnu ikke fuldt ud installeret, derfor skal jeg bede Landstingets medlemmer, der er enige i at Hans Gammeltoft Hansen indsættes som sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand, om at stå op. Således er Hans Gammeltoft Hansen enstemmig valgt af alle de tilstedeværende. Først vil Justus Hansen, Demokraterne have ordet. Justus Hansen (D) Som Landstingets Lovudvalgets nyvalgte formand glæder det mig valget af Landstingets Ombudsmand samt sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand, og jeg glæder mig til det kommende samarbejde. Således er formiddagens møde slut, mødet er midlertidig lukket. 17

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Årsberetningen for Inatsisartut 2009

Årsberetningen for Inatsisartut 2009 Årsberetningen for Inatsisartut 2009 Bureau for Inatsisartut Juni 2010 Årsberetning for Inatsisartut 1.1.2009 til 31.12.2009 Kapitel Indhold 1 Forord ved Formanden for Inatsisartut... 5 2 Aktiviteter i

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit.

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit. Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00 Landstingets konstituerende samling 2009 Dagsordenspunkt 1 Mødets åbning (Landstingets Aldersformand) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand,

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Demokraatit/Demokraterne 17 Bisgaard, Nuka Blidorf, Ulrik Chemnitz, Allan Christiansen, Palle Frederiksen, Jens Blidorf 1/5

Demokraatit/Demokraterne 17 Bisgaard, Nuka Blidorf, Ulrik Chemnitz, Allan Christiansen, Palle Frederiksen, Jens Blidorf 1/5 Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Atassut 25 Abelsen, Jakob Cortzen-Blytmann, Aksel Fleischer, Knud Grim,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje (Ændring af tilskudsgrundlag)

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 75 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 5. maj 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Inatsisartuts

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

Så er det punkt 37, beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug.

Så er det punkt 37, beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug. 13. mødedag, onsdag den 21. oktober 2009, kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Finn Karlsen, tredje næstformand, Atassut. Mødet er åbnet. I dag

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1.

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. 14. mødedag, onsdag den 30. april 2008. Dagsordens punkt 75 Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling)

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Det er vedtaget. Hermed er 1. dagsorden færdigbehandlet, og vi skal prøve at nå 11 dagsordenspunkter. Først pkt. 87.

Det er vedtaget. Hermed er 1. dagsorden færdigbehandlet, og vi skal prøve at nå 11 dagsordenspunkter. Først pkt. 87. 14. mødedag, torsdag 22. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Josef Tuusi Motzfeldt, Formand for

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 4. mødedag, torsdag 15. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartut Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Velkommen

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

Årsberetningen for Inatsisartut 2011

Årsberetningen for Inatsisartut 2011 Årsberetningen for Inatsisartut 2011 Forsidebillede: Ny glasdør til Salen. Udgivet af Bureau for Inatsisartut August 2012 Alle billeder: Bureau for Inatsisartut Bureau for Inatsisartut Postboks 1060 3900

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Årsberetningen for Inatsisartut 2010

Årsberetningen for Inatsisartut 2010 Årsberetningen for Inatsisartut 2010 Forsidebillede: Håndværkerarbejde i forbindelse med indretningen af Inatsisartuts nye Informations- og presselokale. Udgivet af Bureau for Inatsisartut April 2010 Alle

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 *********

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Inatsisartut Allattoqarfiat 13. oktober 2010 Bureauet for Inatsisartut 2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut 4. mødedag tirsdag den 11. Marts 2008 Dagsordenens punkt 81. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indlede forhandlinger med vore nabolande vedrørende beredskabet

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere