Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013"

Transkript

1 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere - Der er forslag fra Jørgen Hvid, Sorgenfri 33b 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Efter tur afgår Jens Bølling Ladegaard og Erik Olesen Erik Olesen modtager genvalg men Jens Bølling-Ladegaard ønsker ikke genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen - Efter tur afgår Finn Johansen og Carsten Kildevang - Finn Johansen modtager genvalg men Carsten Kildevang ønsker ikke genvalg. 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

3 Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Koncernen Brædstrup Fjernvarme vil: Ved at drive værk og distributionsanlæg teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimalt, producere energi og distribuere varme til forbrugerne til en totalpris, der henhører til den billigste femtedel i Danmark målt blandt sammenlignelige værker

4 Brædstrup Fjernvarme kr. Husstørrelse: 130 m 3 18,1 MWh/år. Olie/gaspriser gennemsnit 2012 til og med september. Virkningsgrader: Olie 72 %, N-gas 85 %, Ingen afskrivninger Kilde: Dansk Fjernvarme

5

6 Forsyningssikkerhedsafgift og NOx-prisstigninger for 2013 Prisstigninger samlet for Stigning varmepris Stigning forsyningsikkerhedsafgift og Nox inkl. moms standardhus kr/mwh kr/18,1 MWh pr. år Kul* 45,0 814 Naturgas motor lille by* 58, Naturgas motor større by* 54,0 978 Naturgas kedel 64, Biogas motor 119, Halm kedel 121, Flis kedel 122, Træpiller kedel 119, Oliefyr husstand 58, Naturgaskedel husstand 54, Kilde: Dansk Fjernvarme 2012

7 Brædstrup Totalenergianlæg A/S Motoranlægene har fået en "low" NOx opgradering En investering på kr NOx refusion: I henhold til den målte NOx emission, er værket berettiget til at få 44,3 % NOx afgift refunderet

8 Udvikling i spotprisen på Nord Pool Gas januar 2009 december 2012 Nye grønne elementer i skattereformen!!!? = Øgede afgifter på naturgas!!! Kilde: Energitilsynet 2013

9 Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme skal med effektiviseringer samt engagementer i nye forretningsområder og nye produktionsformer modvirke de økonomiske konsekvenser ved de historiske prisstigninger i vores eneste brændsel naturgassen. I relation til ovenstående vurderer bestyrelsen p.t. at der skal tages initiativer til planlægning af en langsigtet afvikling af naturgassen som primær-brændsel. Naturgasleverancen til Brædstrup Totalenergianlæg forventes fortsat anvendt til reguleringsformål overfor Energinet.dk (elsystemet) men forventes fortrængt som primært brændsel af ikke-fossile brændsler eller/og vedvarende energiteknologier

10 Nye projekt i Brædstrup i Yderligere m 2 solvarme til i alt m2 2. Etablering af borehulslager (sæsonvarmelager), der gemmer solvarmen fra sommer til vinter 3. Installation af nyudviklet skruekompressor-varmepumpe fra Johnson Controls 4. Installation af el-kedel på kw

11

12 Foreløbig energi beregning: 44% er udnyttet 32% er tilbage 24% er tabt

13 Klima mål 2020: 50 % af al el-produktion skal baseres på vindkraft

14 Biomasse, solvarme, geotermi og varmepumper skal tilsammen levere energien til fjernvarmen Afgifter på varmepumper!!

15 Fleksibiliteten kan øges gennem øget brug af varmelagre, elpatroner og varmepumper Vindkraftens variationer medfører en voksende efterspørgsel efter balanceringsydelser.

16

17 Et kraftvarmeværks hverdag

18 Anlægsomkostninger: 40,0 mio.kr. Tilskud fra Energinet.dk: 5,1 mio.kr. Tilskud fra EUDP: 1,6 mio.kr. Energispare-værdi: 1,4 mio.kr. Forventet omkostning for BF: 31,9 mio.kr

19 Fremtidsvisioner Hvis pilotprojektet efter en vis driftsperiode viser sig teknisk og økonomisk attraktiv, er bestyrelsen indstillet på at vurdere mulighederne for en endelig udbygning med solvarme - op til ca. 50 % varmedækning. Dette vil medføre installation af i alt ca m 2 solvarme samt en udbygning af borehulslageret

20 Projekt Flex Cities Projektpartnere DK: Horsens Varmeværk Hedensted Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk Brædstrup Fjernvarme PlanEnergi Rambøll ABB Insero Energy Air Liquide Daka Horsens Hedensted kommuner Østjysk Fjernvarme

21 Fælles transmissionsnet

22

23 Motordrift Grundbeløb Ved udgangen af 2018 mister alle regulérbare decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, et særligt tilskud, kaldet grundbeløbet Grundbeløbet er I realiteten en finansiel kontrakt med staten. Basalt set er kraftvarmeværkets risiko og budgettering bundet op på: + el og varmeindtægter -driftsudgifter (brændsel, co2, afgifter etc) + grundbeløb = profit

24 Grundbeløbsordning udløber 1/1-2019

25 CHPCOM Projekt organisationen CHPCOM

26 CHPCOM Konceptet CHPCOM

27 Strategi Fælles Varme produktion distribution net

28 Generalforsamlingen 16. april 2013

29 Koncernregnskab 2012

30 Salg af energi (MWh)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Koncernbudget 2013 Brædstrup Fjernvarme

43 Resultatbudget koncern 2013 (t.kr.) Salg af varme Fast bidrag MWh-bidrag Salg af varme i alt Salg af elektricitet El-energi Grundbeløb, reservekraft, balanceomkostninger m.v Salg af elektricitet i alt Nettoomsætning i alt Energiudgifter i alt Brutto resultat Brædstrup Fjernvarme

44 Budget 2013 fortsat Driftsomkostninger i alt Administrationsomk. i alt Resultat af primær drift Andre driftsindtægter netto 192 Resultat før renter -614 Renteindtægter netto Forventet primært resultat i h.t. årsregnskabsloven Forventet resultat i h.t. varmeforsyningsloven Forventet resultat i h.t. årsregnskabsloven Henlæggelser 350 Overført fra sidste og forrige år Afskrivninger i h.t. årsregnskabsloven Afskrivninger i h.t. varmeforsyningsloven Forventet resultat i h.t. varmeforsyningsloven Brædstrup Fjernvarme

45 Bemærkninger til budget 2013 Afgifter Satserne for CO2- og energiafgifterne er steget markant i 2011 og Som følge af vedtagelsen af finansloven for 2012 er NOxafgiften næsten femdoblet hvilket betyder en meromkostning for Brædstrup Totalenergianlæg på godt 1,0 mio.kr. På budget tidspunktet for 2013 var forsyningspligtafgiften endnu ikke endelig vedtaget og er derfor ikke indregnet i budgettet. Bestyrelsen har valgt at indarbejde denne underdækning i budget

46

47 Investeringsplaner

48 Investeringsplan 2013 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr I alt Kr Brædstrup Fjernvarme

49 Planlagte renoveringsarbejder i 2013 Ternevej Ternevej er fra 1975, rørene er for store

50 Planlagte renoveringsarbejder i 2013 Damgårdsalle Damgårdsalle er fra Der har været reparationer to steder sidste år og komponenterne har vist sig at være i dårlig stand

51 Investeringsplan 2014 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Ny varevogn Kr. 220 Udbygning af distributionsnettet Kr. 700 Tilslutningsbidrag Kr I alt Kr Brædstrup Fjernvarme

52 Investeringsplan 2015 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Ny varevogn Kr. 220 Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr Nye produktionsanlæg Kr I alt Kr Brædstrup Fjernvarme

53 Horsens kommune Strategisk energiplan Horsens Kommune er i gang med at udarbejde en strategisk energiplan. Med det udgangspunkt at Danmark i 2050 er 100% forsynet med vedvarende energi. Resultatet af arbejdet vil være en samlet tidsplan for konvertering samt etablering af transmissionsledninger - alt med foreslået tidssætning i forhold til at nå konvertering af alt senest Samtidig angiver planen en forslag til afgrænsning mellem nuværende og kommende fjernvarmeforsynede områder og kommende "kollektive varmepumpe-områder i det åbne land".

54

55

56 Østjysk Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund

57 Investeringsplan 2016 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr Nye produktionsanlæg Kr I alt Kr Brædstrup Fjernvarme

58

59 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere Fra Jørgen Hvid: Sorgenfri 33b I budgettet er fjernvarmeprisen sat op med 10 prc. til 375 kr pr MWh. Motivationstariffen er uændret 4 kr pr grad.c under 30 grader. Forsamlingen opfordres til at debattere en væsentlig stigning. For at virke ægte motiverende skal den sættes kraftigt i vejret. Der opfordres til at værdien for stigningen af motivationstariffen genberegnes og at der indarbejdes en stigning i næste års budget

60 En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning

61

62 Sådan beregner vi motivationstariffen 4 C x 4 kr. x 14 Mwh = 224 kr. 3 C x 4 kr. x 14 Mwh = 168 kr

63

64 Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Jens Bølling Ladegaard og Erik Olesen Erik Olesen modtager genvalg men Jens Bølling-Ladegaard ønsker ikke genvalg Forslag:

65 Valg af suppleanter til bestyrelsen Efter tur afgår Finn Johansen og Carsten Kildevang Finn Johansen modtager genvalg men Carsten Kildevang ønsker ikke genvalg. Forslag:

66 Valg af revisor Forslag: Registreret Revisor Ole Madsen

67

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere