REGIONSKONFERENCE i Grindsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSKONFERENCE i Grindsted"

Transkript

1 Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014 Regionskonferencen

2 Dagsorden Generalforsamling 2014 i Grindsted. Hermed indkaldes i henhold til Regionens love 29, til generalforsamling i Y s Men s International, Region Danmark, til afholdelse i Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted søndag den 15. juni 2014, kl. 09:00. I henhold til lovene skal alle chartrede klubber lade sig repræsentere ved generalforsamlingen. Dagsorden (2. udgave): 1. Åbning af generalforsamlingen v/ Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af 8 stemmetællere. 5. Regionslederens beretning. 6. Orientering fra International Council 7. Regionsledelsesmedlemmernes beretning. 8. Tjenesteledernes beretning. 9. Beretning fra Y s Menetter og andre samarbejdspartnere. 10. Regionsledelsens forslag til ændring af Regionens love og vedtægter a. Ændring af 20, stk. 1 og VR 502 b. Ajourføring af lovene vedrørende Regionskonference contra Generalforsamling 11. Behandling af indkomne forslag. 12. Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for Bekræftelse af valget af regionsleder for Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for Valg af regionsleder elect-elect for Bekræftelse af valget af regionsledelsesmedlemmer for samt Valg af revisor og revisorsuppleant for Bekræftelse af tid og sted for regionskonferencen i Horsens 13. og 14. juni Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer. 21. RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder regionsprojekter for Eventuelt. 23. Regionsoverdragelse 24. Præsentation af ledelse, råd og tjenesteledere m.fl. for Regionskonferencen 2014

3 Bilag Ad pkt. 10. a. Forslag til ændring af 20, stk. 1 og VR 502: Nuværende formulering af 20, stk. 1: Inden for sektionens område vælges et regionsledelsesmedlem (RLM). Medlemmet vælges af sektionens klubber ved brevafstemning 2 år før vedkommende tiltræder, og virker indtil sin tiltræden som stedfortræder for sektionens RLM og benævnes i denne periode som RLM-elect (RLME) (VR 501). Forslag til fremtidig formulering af 20, stk. 1 (ændringen er fremhævet): Inden for sektionens område vælges et regionsledelsesmedlem (RLM). Medlemmet vælges af sektionens klubber ved brevafstemning 1 år før vedkommende tiltræder, og virker indtil sin tiltræden som stedfortræder for sektionens RLM og benævnes i denne periode som RLM-elect (RLME) (VR 501). Nuværende formulering af VR 502: Hvis et regionsledelsesmedlem er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder før valgperiodens udløb, indtræder sektionens RLM-Elect. Forslag til fremtidig formulering af VR 502 (ændringen er fremhævet og indsættes som stk. 2): Hvis et regionsledelsesmedlem er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder før valgperiodens udløb, indtræder sektionens RLM-Elect. Hvis et regionsledelsesmedlem-elect (RLME) er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder i løbet af valgperioden, afholdes der snarest efter at hindringen har en varig karakter suppleringsvalg efter de i VR 501 beskrevne regler. Begrundelse for forslaget: Regionsledelsen finder, at en funktionsperiode på 1 år som RLME er tilstrækkelig. Reglen om suppleringsvalg sikrer kontinuitet. Midlertidige konsekvenser: I vedtægterne VR 501 er valgproceduren vedrørende RLME beskrevet. Disse regler kan fortsat anvendes efter den foreslåede lovændring, men på kort sigt, vil der først blive behov for valg, når de nuværende valgte RLMEere er rykket op som RLMere. Der sker således ingen ændringer i funktionsperioden for allerede valgte RLMEere. Ad pkt. 10. b. Ajourføring af lovene vedrørende Regionskonference contra Generalforsamling Regionsledelsen er blevet opmærksom på, at Regionskonference anvendes i love og vedtægter i sammenhænge, hvor der rettelig burde have stået Generalforsamling. Regionsledelsen foreslår, at love og vedtægter bringes i Regionskonferencen

4 overensstemmelse med praksis, hvormed konferencer og generalforsamlinger hidtil har været gennemført. Der er ikke tilsigtet reale ændringer i forløbet af konference og generalforsamling. Ændringerne omfatter følgende bestemmelser i lovene: 11, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 41, 45 og i vedtægterne: VR 302, 402, 403, 404, 501, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 803. I disse bestemmelser vil Regionskonference blive erstattet af Generalforsamling. Tilsvarende vil Regional Conference i den engelsksprogede udgave blive erstattet af General Assembly. På kan love og vedtægter ses i en tilrettet udgave, hvori rettelserne er markeret. Ad pkt. 11 Indkomne forslag: Regionsledelsen har rettidig modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingen: På vegne af Silkeborg YMC fremsættes følgende: Ændringsforslag til 14 i Region Danmarks love Vi foreslår, at PRD får stemmeret i regionsledelsen og dermed bliver fuldgyldigt medlem af ledelsen. Det er så RD s ansvar og pligt at bruge de kompetencer, der er repræsenteret i regionsledelsen til fremme af bevægelsens mål. Foregående regionsleder (PRD) har efter 3 år i ledelsen et godt kendskab til organisationen, det vil derfor være værdifuldt, hvis PRD fx havde som fast opgave at udarbejde og ajourføre de organisationsbeskrivelser, der skal være med til at understøtte, at vi har en velfungerende region dvs. funktionsbeskrivelser, udvalgskommissorier, forretningsgange og forretningsorden. Ny 14 Regionsledelsen består af regionslederen (RD), kommende periodes regionsleder (RDE), kommende periodes regionsleder elect (RDEE) og foregående periodes regionsleder (PRD), samt et regionsledelsesmedlem (RLM) valgt af hver sektion i regionen (VR ). Regionsledelsen holder møde efter behov, foregående periodes regionsleder (PRD) uden stemmeret. Ad pkt Bekræftelse af valg af regionsleder for : Nuværende RDE Knud Hougaard Klausen, Skjern Y s Men s Club indtræder som regionsleder for Ad pkt Bekræftelse af valg af regionsleder elect for : Nuværende RDEE Steen Christiansen, Slagelse Y s Men s Club, indtræder som RDE for Ad pkt Valg af regionsleder elect-elect for : 4 Regionskonferencen 2014

5 Vejle Y s Mens Club 2 foreslår Jens Nielsen, Vejle Y s Men s Club 2 som RDEE Jens Nielsen har tiltrådt indstillingen. Ad pkt Bekræftelse af valget af regionsledelsesmedlemmer for samt : Sektion Nord 1: Frits Vadsholt, Struer Y s Men s Club Sektion Nord 2: Jens Byskov, Aulum Y s Men s Club Sektion Midt: Kristen Grysbæk, Ringkøbing Y s Men s Club Sektion Syd: Birthe Krag Sørensen, Løgumkloster Y* Men s Club Sektion Øst: Henning Andersen, Halsnæs Y s Men s Club Ad pkt Valg af revisor og revisorsuppleant for : Regionsledelsen foreslår genvalg af Karsten Mumm, Aarhus Nordstjernen Y s Men s Club, som revisor. Regionsledelsen foreslår genvalg af Neils Verner Simonsen, Holstebro Y s Men s Club, som revisorsuppleant. Ad pkt Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer: Viborg Y S Men`s Club og Tingstadens Y s Men s Club med flere tilbyder sig som vært for Regionskonferencen juni Sønderborg Y s Men s Club og Alssund Y s Men s Club ansøger om værtsskabet for regionskonferencen Noter Regionskonferencen

6 Indhold Dagsorden og indkomne forslag 2-5 Regionskedeksen 7 Regionslederens beretning 8-11 Rapporter Medlemsstatistik for Regnskab for Regionskonferencen 2014

7 Regionsledelsen RD Bjarne Sønderskov Randers RDE Knud Hougaard Klausen Skjern RDEE Steen Christiansen Slagelse PRD Arne Nielsen Holstebro RLM Nord 1 Frits Vadsholt Struer RLM Nord 2 Jens Byskov Aulum RLM Midt Kristen Grysbæk Ringkøbing RLM Syd Preben Nielsen Kolding RLM Øst Henning Andersen Halsnæs Sekretær Jørgen Kallesen Silkeborg Skatmester Gunnar L. Hansen Hobro Forsendelsessekr. Axel Hansen Toftlund Regionskonferencen

8 Regionslederens beretning for klubåret Af RD Bjarne Sønderskov, Regionsleder Selv om jeg har været RLM og deltaget i arbejdet i ledelsen i 2 år må jeg erkende, at det var med stor ydmyghed, at jeg på Konferencen i Skjern i 2011 stod på talerstolen overfor så mange Y s Men. Jeg har lige siden været ydmyg og spændt på den opgave, der lå foran mig. Hvad bliver der forventet af mig? Jeg gik ind til opgaven med en indstilling om, at vi i regionsledelsen ville være meget mere åbne omkring ledelsen af Region Danmark herunder de beslutninger, der træffes og det, der i øvrigt foregår i regionsle-delsen. Det var også grunden til, at jeg i et brev i præsidentposerne opfordrede klubberne til at forslå klubkammerater til at påtage sig opgaver som tjenesteleder i Region Danmark. Nu er det også muligt for alle, der har adgang til intranettet, at læse både dagsorden til ledelsesmøderne og referaterne fra hvert ledelsesmøde. Samtidig mener jeg også, at vi skal være en organisation, hvor alle medlemmer har mulighed for at bestri-de alle opgaver. Det skal også være muligt at have fuldtidsarbejde samtidig med varetagelse af en tillids-post i Y s Men Region Danmark. Set fra RD s bord, har det været et fantastisk Y s Men s år. Året har været præget af meget stor aktivitet bland RSD ere, DG ere og RLM ere. Jeg føler mig også overbevist om, at det har smittet af på arbejdet i klubberne i Region Danmark. Alle har også vist mod til at tænke og gå nye veje. I perioder har jeg følt, at ideerne væltede frem, og at det er gået endog meget stærkt. Det har resulteret i mange positive oplevelser. Sammen med DG erne besluttede vi, at årets tema skulle være, Livsglæde gennem udvikling i Y sdom. At være Y s Men er at have del i en kæmpestor fælleskonto for livsglæde. Denne fælleskonto er der da også nogen, der har stor glæde af at hæve fra. Både her i landet og i udlandet. Fælleskontoen har rod i Glæden. Ikke en hvilken som helst glæde, men den glæde, som er en grundstem-ning i livet. Glæden med stort G, kunne man også sige. Den glæde er alt det, som vi ikke skylder os selv. I kristendommen er denne glæde at Gud selv kom til os. I Jesus Kristus. I et lille barn i en krybbe. I en afmægtig mand på et kors. I opstandelsen og i Guds livgivende Ånd, der også i dag går til kamp mod dødbideriet også gennem os! 8 Regionskonferencen 2014

9 Glæden som grundstemning i livet er glæden over, at Gud vil have med mennesker at gøre. Også i dag og i morgen! Fælleskontoen af livsglæde er forudsætningen for, at vi som Y s Men kan være med til at gøre noget for andre. Temaet er blevet rigtigt godt modtaget. Både i klubber og i distrikter er der arbejdet med temaet, ligesom vi bruger det som tema for vores regionskonference i Grindsted. Vi skal til stadighed have medlemsudviklingen for øje. Jeg synes det er et meget flot resultat, at Region Danmark har nået målet medlemmer før planlagt. Flere steder er der gang i extensionsarbejde for at starte nye klubber, ofte med yngre medlemmer. Den 26. Oktober blev Midtfyns Y s Men s Club chartret, 5. April blev Tørning Len Y s Men s Club chartret og den 12. April blev Sct. Jørgens Y s Men s Club chartret med henholdsvis 20, 24 og 19 medlemmer. Når vi ser på befolkningstal, er Region Danmark den største region i verden. For hver danskere er vi 6 Y s Men. Mange flere danskere bør have tilbuddet om at blive Y s Men. Det kan måske give inspira-tion til at overveje, om der i jeres kommune er plads til endnu en klub. Distrikt Fyn har også taget udfordringen op og startet extensionarbejde i flere byer på Fyn. Arbejdet har også vist resultater, idet vi kunne chartre Midtfyns Y s Men s Club den 26. Oktober I regionsledelsen håber vi, at andre distrikter og klubber vil følge eksemplet fra distrikt Fyns og Haderslev og Hardernes Y s Mens Club. Februar rapporten 2014 viser, at Region Danmark har haft en netto medlemsfremgang på 15. I WAI nr. 2 fra i år - udtaler overlæge og professor Bente Klarlund Pedersen, at frivilligt arbejde fremmer sundheden, fordi det giver nogle bestemte stimuli, som udløser dopamin i hjernen. Netop det stof stimulerer lykkecen-teret i hjernen og giver en dejlig følelse. Det er da fantastisk! Men det er jo ikke først og fremmest for vores egen skyld, at vi udfører frivilligt arbejde. Vores egen glæde er en dejlig sidegevinst, for det gode bliver dæmonisk, hvis det ikke handler spontant og af overskud. Når vi frivilligt kommer til Y s Mens møder foretager vi et aktiv tilvalg, derfor skal vi hele tiden sørge for, at indholdet til møderne er interessante, så vi gerne vil komme til klubmøderne. Det er også vigtigt at vi vedkender os, at vi har en social forpligtelse både overfor vores Y s Men s kammerater og deres ægtefæller. I dette klubår har 16 klubber fejret 40 års jubilæum eller mere. For mig er det et godt tegn på at Region Danmark er en livskraftig organisation. Mange klubkammerater har været medlem i en lang årrække og klubben er en vigtig del af det sociale liv. I regionsledelsen finde vi, at det er vigtigt, at klubberne består som en del af hver enkelt Y s Man s fami-lies Regionskonferencen

10 sociale netværk, og vi vil derfor gøre det muligt, at en klub på sigt, kan blive seniorklub, når den opfylder nærmere fastlagte betingelser. Region Danmark og mange klubber har gennem flere år støttet Danmarks kirkelige Mediecenter, DKM. I år har samarbejdet taget en meget praktisk drejning, da mange klubber tog opgaven om uddeling af DKM s jubilæumsgave til de enkelte sogne. DG erne har sammen med regionsledelsen valgt 3 ansøgninger til at være regionsprojekter i dette klubår, 2 projekter i Danmark og 1 i Afrika. Alle 3 projekter forløber planmæssigt. Klubberne har også taget godt imod projekterne både med gode bidrag og også praktisk arbejde. Det er vigtigt at vi støtter skattefradragsprojekter med personlige indbetalinger, da skattefradragsprojektet er grundlaget for vores momsrefusion, som i dette klubår har betydet tilbagebetaling af mere end kr. til klubberne. I 2013 var det skattefradragsberettigede projekt Børnehjørner i Tadsjikistan. Mission Øst er godt i gang med at etablere børnehjørner i de byer vi sammen har aftalt, de første steder er allerede etableret, og der følger snart flere. Indsamlingen til skattefradragsprojektet i 2014, Indsamling til sundhedscentre i Cameroun er kommet godt i gang, og sammen med Mission Africa forventer vi et fint resultat. I november 2013 ramte orkanen Haiyan Filippinerne. Y s Men International ved IP Poul V. Thomsen og mange regioner støttede de nødstedte. Region Danmark besluttede også at arrangere en indsamling til ofrene. I løbet af 14 dage bidrog klubber og enkeltpersoner med mere end kr. Da vi lukkede indsamlingen den 31. Januar 2014 havde vi indsamlet kr. En stor TAK til alle bidragsydere. Roll Back Malaria er en virkelig succeshistorie, i Region Danmark sælger Aulum Y s Men s Club kortsæt til fordel for vores NGO projekt, ROLL BACK MALARIA. Y s Men International har påtaget sig at indsamle i alt kr. I projektets løbetid, det vil sige inden 31. oktober Indtil nu, er der på verdensplan indsamlet omkring halvdelen, kr. Der er derfor behov for, at også danske klubber fortsat er aktive i salget af kunstkort. Indbetalinger til fonde Indbetalingerne til vores fonde, TOF, BF, EF og YES har næsten fulgt det budget, vi har lagt. Som det fremgår af beretningerne fra RSD erne, er vores bidrag til fondene af stor betydning både for det internationale arbejde og for det arbejde, vi udfører i Region Danmark. Jeg vil særligt nævne TOF, som er vores flagskib, når vi taler støtte, YES som også i Region Danmark bidrager til vores extensionarbejde. Samarbejdet med KFUM og KFUKfamilien er fortsat og vi vil gerne udbygge det til gavn for begge parter. Udbygningen af samarbejdet vil i høj grad afhænge af de lokale afdelinger og Y s Men s klubberne, idet det er de lokale kontakter der kan udbygge samarbejdet. 10 Regionskonferencen 2014

11 Vi har deltaget i KFUM og KFUK s Voksenstævne på Nyborg Strand ved Skive, FDF landsmøde og Danske Kirkedage. En meget spændende og optimistisk oplevelse. Det bærende er ledelsesmøderne, hvor regionsledelsen forsøger at tage pulsen på livet i Region Danmark. Det er også det forum, hvor ledelsen udstikker retningslinjerne for den fremtidige udviklingen. Ved fire af ledelsesmøder besøger den samlede ledelse hjemklubben for 2. Års RLM erne eller RSA erne. Det er af stor betydning for ledelsen at møde de forskellige klubber og klubmedlemmer. Derfor, en stor tak til de klubber, som tager imod regionsledelsen og med til et gøre ledelsesmøderne til gode oplevelser. Udvikling: Der er ingen tvivl om, at vi skal være meget opmærksomme på, at de personer, der skal forestå træning, ekstension samt PR skal være personer, som bevidst bliver valgt, fordi de har den rigtige alder, de nødvendige kompetencer og faglig erfaring, da det er vores kerneområder i forhold til organisationens udvikling. I klubben: Oplysning, information, bevidstgørelse om hvem og hvad vi er, vores værdigrundlag. I det lokale arbejde: Vise, at vi er her gennem synlig tjeneste. Hver gang vi yder en lokal indsats, skal det klart signaleres med skiltning, logo på forklæderne, T-shirts eller andet, at det er Y s Men, der er i gang. I det offentlige rum: Artikler, læserbreve, borgerjournalistik mv. i ugeaviser og andre aviser. Være op-mærksom på udnyttelsen af lokalradio og -TV. Plakater og opslag i byen. Medvirke ved byfester, kultur-nætter, markeder mv. Region Danmark deltager aktivt i arbejdet i Area Europa. Vi er repræsenteret med mange tjenesteledere, og i også med AP, Carl Hertz-Jensen. Som en meget stor region i Area vil vi gerne påtage os opgaver og ansvar, ligesom vi har givet RD fra Norge og Sverige adgang til vores intranet. Jeg vil afslutte min skriftlige beretning med en tak for et meget fint samarbejde i regionsledelsen og i regionsrådet. Jeg vil også gerne sige tak til alle klubkammerater i Kronjyllands Y s Men s Club for støtte og praktisk hjælp i de år, jeg har været i regionsledelsen. Tak til alle Y s Men i Region Danmark. I har alle været med til at vise, at Region Danmark er en stærk og livskraftig region, som vil fornyelse. Regionskonferencen

12 Rapport RDE 2013/14 Empati & Næstekærlighed bliver næste års tema. Mit motto er: Y s dom det handler om mennesker - RDE Knud Hougaard Klausen Y s Men s året 2013/14 har igen været et spændende år, med mange bolde i luften. Vi har afholdt to trænings seminarer for kommende DGér og RLMér, så de er klar til at tage over pr. 1/ Dejligt at opleve den energi og det engagement, som de går til opgaven på. De kommende DGér og RLMèr har efterfølgende afholdt træningsseminar for vicepræsidenter i februar og for vicepræsidenter og udvalgsformænd i maj. Næste års arbejdstema, Empati & Næstekærlighed, danner sammen med mit motto: - det handler om mennesker -, sigtepunktet for 2014/15. Det skal være attraktivt at være medlem af en Y s Men s club. Præsidiet har derfor en opgave i at bruge interne møder til at arbejde med årets tema: Empati & Næstekærlighed, samt programsætte foredragsholdere om årets tema. Næste års regionsprojekter: 1. Familieklubben etablere familieklubber i 5 sociale caféer under KFUMs Sociale Arbejde. 2. Historien om verdens uretfærdighed: Et projekt der bygger videre på Sigurd fortæller bibelhistorie og om det at være til - med snapper, under DKM (Danmarks Kirkelige Mediecenter) og FN (Folkekirkens Nødhjælp). Plan 2015 Plan 2015 skal nu fornys med nye mål. Vi har afholdt strategi seminar for at give vores bevægelse et service eftersyn, og sætte nye mål for fremtiden. Vi håber, at klubberne og medlemmerne vil tage godt imod de nye tiltag. Vi har opdateret håndbog og kommissorier for RDSére, udarbejdet manualer for DGére og RLMére og træningsmateriale for kommende ledere er blevet opdateret, udviklet og fornyet. Vi har det seneste år chartret tre nye klubber i Danmark og tre i Central Østeuropa, og der er flere nye klubber på vej i Danmark. En kraftig opfordring til, at alle distrikter nu får etableret exstension udvalg på tværs af klubberne. Til slut! Stor tak til alle for hjælpsomhed med planlægning af det kommende år. Nu er alt kørt i stilling, og jeg er overbevist om, at hver enkelt vil gøre 2014/15 til det bedste år nogensinde. 12 Regionskonferencen 2014

13 Rapport Sektion Nord 1 Af RLM Frits Vadsholt Der er et godt engagement i Sektion Nord 1. Vi har haft god dialog og engagerede debatter på sektions- og distriktsmøderne. Tak til Præsidenter, Vicepræsidenter, DG er, DGE er, DGEE er og RLME for det store og visionære arbejde der gøres. Tak til klubmedlemmer i alle klubberne for engageret medleven i klublivet,- det er jo her det vigtige arbejde gøres! Tilstand i sektionens distrikter og klubber. Sektion Nord 1 består af 4 distrikter, med 39 klubber med 1087 klubmedlemmer. Det er en stor sektion både antal medlemmer og arealmæssigt. Vi har i året haft 2 sektionsledelsesmøder og jeg har deltaget i 2 distriktsrådsmøder i alle 4 distrikter. Der er meget fokus på udvikling, godt klubliv og visionære ideer. Aktiviteter, Extension Omkring Week4you er der tænkt mange tanker og en del af dem er omsat til handling med stor fantasi og engagement. Der er mange gode aktiviteter i gang i klubberne både med formålet, at skabe økonomi og for, at give en håndsrækning til kristeligt og socialt arbejde. Der er fokus på Partnerskab med vore samarbejdspartnere i K familien. Der er et godt samarbejde de fleste steder. Men få klubber har dette formaliseret pt. Extension er løbende på dagsordenen. 3 af distrikterne har distrikts ekstension udvalg som har fokus på udviklingsmuligheder i sektionen. Mediepakken fra DKM er blevet uddelt af klubberne og medvirket til at stabilisere kontakten Y s Men / Kirke mange steder. Plan 2015 er stadig på dagsordenen og er med til at flytte holdninger, men ting tager tid! Information og hjemmeside er i fokus. WAI, Gongongen og Nyhedsbrevene drøftes. Der er en sund og konstruktiv kritisk holdning til disse informations mediers form, men hos flertallet er der begejstring for den informationslinie der er lagt Livsglæde og godt klubliv er på dagsordenen. Hvordan den opgave løses er der mange forskellige bud på At gå nye veje som Y s Men s klub; dette emne er i fokus og skaber mange gode oplevelser i klubber og distrikter. Y s Men i sektion Nord består stadig af Mennesker der vil bruges! Regionskonferencen

14 Rapport Sektion Nord 2 Af RLM Jens Byskov Sektion Nord 2 består af tre distrikter, med 31 klubber,idet forløbne år har Fjends YMC måtte opgive har har opløst klubben, til gengæld er Sct. Jørgen Holstebro kommet til. Så slutresutatet er en svag medlemstilgang for sektinen. Den 25. april havde Marselisborg Y s Men s club, og 9. maj Holstebro Y s Men s club 50 års jubilæum, tillykke til dem. Jeg har deltaget i de tre distrikters rådsmøder, hvor jeg i efteråret opfordrede til stadig at arbejde med plan 2015, da alle mål sikkert ikke er opnået. Specielt omkring medlemstilgang, partnerskaber, demokrati og åbenhed. Der kan god planlægges over en årrække selv om rotations princippet anvendes, det kræver blot at klubberne godkender planerne. Ud fra min vurdering er alle tre distrikter velfungerende, og med et væld af aktiviteter rundt i klubberne. I februar afholdte Sektionen inspirationsdag i Kjellerup, hvor adjunkt Michael Bager omsatte nogle af Søren Kierkegaards teorier til brugbart stof, til hjælp for anvendelsen af temaet Livsglæde gennem udvikling i Y sdom en fantastisk god og inspirerende dag. Dog med lidt for få deltagere, kun 81 ud af, over 700 medlemmer i sektionen havde taget imod tilbuddet. Sektion Nord 2 forsætter ufortrødent som Mennesker der vil bruges. Week4You blev nogle steder i sektionen markeret med et positivt resultat, andre steder forbigået i tavshed, efter tilbagemeldingerne at dømme, er det ikke alle der mener det er vigtigt at vi er kendte. I år var kampagnen udvidet til at gælde hele Y s Men International, og ikke blot Danmark. 14 Regionskonferencen 2014

15 Rapport Sektion Midt Af RLM Kristen Grysbæk Der opleves god energi i Sektion Midt og med en god fælles stem-ning, hvor RD s motto: Livsglæde gennem udvikling i Y s-dom, er blevet godt modtaget. Dialogerne på distriktsrådsmøderne har væ-ret udbytterige og afspejler rummelighed og samarbejdsvilje i en åben og kammeratlig atmosfære. Nye medlemmer og nye klubber. Midtfyns Y s Men s Club blev chartret i oktober Lundenæs Y s Men s Club ved Skjern/Tarm chartres den 13. september Munkebjerg Y s Men s Club ved Odense har holdt stiftende generalforsamling. Der arbejdes på ny klub ved Vissenbjerg og ved Hatting. Ekstension og medlemspleje har høj prioritet i klubberne og i distrik-terne. Y s Men skal være til glæde og udfordrende, hvor det enkelte medlem oplever identitet som Y s Men i et trygt, varmt og givende kristent fællesskab og kammeratskab. Desværre er der 2-3 Y s Men s klubber, som kæmper med lavt medlemstal og hermed overlevelse som klub. Distriktsledelserne er meget opmærksomme med støtte og opbakning til disse klubber. En enkelt klub arbejder på evt. at få status som senior-y s Men s Club. Der er et godt engagement om, at arbejde på tværs mellem klub-berne i distrikterne, bl.a. PR-forum, Week4you og ekstension mv. Ikke lige meget i alle distrikter. Week4you er i flere klubber dagsordensat og med ihærdigt arbejde på, at markere sig i denne uge. I andre klubber er week4you kun svagt på dagsordenen. Tak til sektionsledelsen for gode og konstruktive drøftelser og sam-taler ved de 2 afholdte sektionsmøder. En lille nyskabelse med af-holdelse af et inspirationsmøde for sektionens DGEE, klubbernes vicepræsidenter, 2 personer fra nye klubber på vej og sektionsle-delsen. Temaet ved mødet var: Det frivillige lederskab - en hårfin balanceakt mellem frihed og villighed, Ledelse, lidelse - lidenskab - bearbejdet med aktive indspark og humor, motivation og fælles målsætning ved Klaus Jakobsen fra Vingsted hotel og konference-center. De 5 distrikter i Sektion Midt bliver til 4. Distrikt Lillebælt er fra klubår en del af Sektion Syd. Der ønskes alt vel for Y s Men s medlemmerne i Distrikt Lillebælt. Regionskonferencen

16 Rapport Sektion Syd Af RLM Prebe Nielsen Der er i det forløbne år arbejdet med årets tema, projekter og 2015 plan. Men det er fortsat en udfordring, at få alle klubber til at implementere distrikts arrangementer i de enkelte klubprogrammer. Der er afviklet fælles inspirations aften, hvor KFUM og KFUKs Generalsekretær Jørgen Kvist Jensen arbejde med temaet: 4 jokere, 2 tanker og en provokation. En aften der viste vision for 2 bevægelser. KFUM og KFUK i Danmark og Y s Men Region Danmark. Sektionen er blevet udvidet med 3 klubber fra det tidligere distrikt Lillebælt. Der er blevet arbejdet med Week4You, hvor klubber flere steder, har samarbejdet om gennemførelse af udadrettet arrangementer. Og med god presse dækning. Én af de store udfordringer for flere klubber i Distrikt Sydjylland og Distrikt Grænselandet, er den høje gennemsnitsalder. Der er flere klubber, hvor udfordringen bliver, at ændre aktiviteterne, fra den hårdt arbejdskrævende aktivitet. Til en aktivitet den enkelte klub har ressourcer til. Således at rummelighed og fællesskab fortsat kan være bærende for de enkelte klubber. Denne problematik er et opmærksomheds-punkt for Sektionsledelse og Regionsledelsen. Derfor hilses det nye tiltag med seniorklub velkommen. Men det er altafgørende, at den enkelte klub vedbliver med, at have relevante aktiviteter og arbejdsopgave i sin selvforståelse som tjenesteklub for YMCA/KFUM. Klubber i de 2 Syd- og Sønderjyske distrikter har medvirket til uddeling af Danmarks kirkelige Mediecenters jubilæumsgave til kirkelivet. Klubberne medvirket også til omdeling af det Nye WAI magasin, hvor magasinet er relevant for potentielle læsere. Det har samtidig betydet at Gongongen er blevet et elektroniskmedlemsblad. Og der har været stor opmærksomhed i klubberne til at alle medlemmer har mulighed for at læse det på de nye betingelser, eller at klubben selv laver print. I informations- og adressebogen er der mange nyttige informationer om vores bevægelse. På side 23 og 24 er der en fortegnelse over klubber der i dette arbejdsår har jubilæum. Jeg vil gerne ønske, at de klubber der har mulighed for det, bruger anledningen til at holde en festdag. En dag der kan ses i lokalsamfundet. I distrikt Sydjylland og i distrikt Grænselandet er det; Esbjerg Y s Men s Club og Lunderskov Y s Men s Club, Holsted-Gørding Y s Men s Club, Lillebælt Y s Men s Club, Nørre Rangstrup Y s Men s Club. Tillykke! 16 Regionskonferencen 2014

17 Rapport Sektion Øst Af RLM Henning Andersen Sektion Øst består af 20 klubber på Sjælland fordelt på to distrikter. Stort set alle klubber fungerer godt, om end en del klubber er små og kæmper for at nå op på mindst 15 medlemmer. Den enkelte klub gør på forskellig måde en stor indsats for at sætte sit præg på det lokale miljø. Dette gælder både små og større klubber i sektionen. På distriktsrådsmøder og møder i sektionsledelsen fylder debatten om flere medlemmer - og især manglen på yngre medlemmer meget. Men debat er ikke nok. Der skal handles, hvis der skal ske noget. Heldigvis arbejder næsten alle sektionens klubber ihærdigt på at få flere medlemmer i de bestående klubber. Samtidig er nogle klubber åbne overfor mulighederne for at stå bag oprettelse af nye klubber ikke mindst i hovedstadsområdet med fokus på yngre medlemmer. Sektion Øst er speciel bl.a. på den måde, at sektionen dækker ca. 40 % af den danske befolkning, men kun rummer ca. 10 % af danske Y s men. Dette er naturligvis en særlig udfordring for Sektion Øst rent medlemsmæssigt. En særlig udfordring er naturligvis hovedstadsområdet, der rummer en befolkning, der bl.a. er kendetegnet ved, at en stor del - kun i beskedent omfang - har dybe rødder i det lokale miljø. Nogle klubber har været aktive i Week4you og har haft gode oplevelser, men desværre har en del klubber ikke gjort brug af kampagneugen. Ser vi på Plan 2015 er der gjort meget i forsøget på at øge vores synlighed, og for at skabe partnerskaber på forskellige måder. Imidlertid er de manglende medlemmer sektionens helt store udfordring. Der er i klubberne virkelig vilje til, at flere mennesker skal være medlemmer, og dermed få gode oplevelser i klublivet, sådan som vi selv har haft gennem vort medlemskab hver især. Regionskonferencen

18 Yes og EF Af RSD Erling Larsen Tak for alle bidrag til YES-projektet og Endowementfonden. Det er en fornøjelse at se den opbakning I har udvist til disse formål. Der er i det forløbne år bidraget til YES-projektet med i alt kr. Det er flot, men flere klubber skal være velkomne. Der er brug for pengene, tænk hvad det kunne blive til hvis alle klubber kunne afse et bidrag til YESprojektet. Endowementfonden er blevet støttet med i alt kr. Tak! Til Endowementfonden hører også Den Gyldne Bog. Heri er 2 danske Y s Men blevet indskrevet i det forløbne år. Som tjenesteleder er det en fornøjelse hver gang en dansk Y s Men bliver indskrevet i Den Gyldne Bog og dermed bliver påskønnet for sin indsats for Y s-dom. Tilsammen blev der givet støtte til YES og EF på kr. For dem der arbejder med ekstension i Øst-europa, er det dejligt med opbakningen, som disse bidrag er udtryk for. Rapport Fundraising Af RSD Arne Christensen De store forventninger til, at vi, i samarbejde med Distrikt Bulgarien, skulle være klædt på til at indlede tætte forhandlinger med EU`s bevillingskontorer i Sofia, Bulgarien, er på grund af opståede interne vanskeligheder, desværre ikke blevet indfriet, så der kan ikke forventes støtte til hel eller delvis dækning af de bulgarske delegaters rejseudgifter til Regionskonferencen i år. Indtægten for annoncer i vores Informations- og adressebog er trods en intensiveret indsats såvel internt som externt på det nærmeste uændret. Vores årlige ansøgning til Kulturstyrelsen har indbragt ca. kr Regionskonferencen 2014

19 Rapport Time of Fast Af RSd Kirsten Kure Bæk En spændende opgave blev mig tilbudt. Gør en indsats for vores Time of fast og du har helt frie hænder. Rigtig mange ideer kom på bordet, nogle har i set, - andre ikke, men et er nødvendigt - fornyelse! fonde/tof kan i tælle sammen, hvor mange mennesker der får glæde af disse for os, meget små midler. Kører bilen for stærkt,så den bliver til skrot, ja så har forsikringen en ny til os, så privilegerede er vi i Danmark. Det er vigtigt, at vi som kalder os kristne er med til at vise vejen, både herhjemme og for Y s Men verden over, og vi har rigtig god mulighed for at gøre det, hvis vi vil. Viljen til at ville er et must! Dette vises gennem vor genbrugs talentpung og genbrug i det hele taget, for vi lever jo i overflod og skal forvalte dette med omhu. 10 projekter, som blev afsluttet og de 10 nye projekter, som blev meldt ud i august 2013 er mål for vor indsats. Vi skal med vore midler være forsikringsselskabet for de mange Y s Men og YMCA, der gør en stor forskel, så børn og unge i udsatte områder kan tro på en fremtid. Det er nødvendigt for at holde sammen på vores verdensorganisation. Det er ikke mange penge vi skal samle ind, 100 kr. pr medlem eller tilsammen en pæn familiebil, og vi er godt på vej. Vi sendte en større check i år end sidste år til Time of fast fonden, men vi er kun godt halvvejs. På Kirkekollekten i år tilgår vore TOF midler, hvilket jeg er meget taknemlig for, da det er nødvendigt at vi giver vores verdensorganisation fuld opbakning. Udviklingen både på net, facebook, m.m. gør at vi meget nemmere kan sende informationer imellem vore klubber og til hovedkvarter, nu skal vi følge med tiden, og ikke bare få tiden til at gå. En stor tak, skal gå til BF delegat Rafael Manzo fra Chile, som satte både ord og billeder på et af de 10 projekter. Deres by blev ramt af et jordskælv og en tsunami, der tog børnenes skole med i havet. Der var YMCA og Y`S Men med til at gøre en forskel. Ligeså de andre 9 steder. Det første år som tjenesteleder har givet mig meget mere indsigt i Y`S Men og hvordan små midler, tanker og venskaber er med til at flytte bjerge. Kontakt til Area tjenestelederen, og de forsøg vi gør, for at finde gode projekter, som er bæredygtige til nye TOF projekter. Fortsættes næste side Regionskonferencen

20 Gennem dette arbejde skal vi også pleje og inspirere hinandens klubber, og det har været meget berigende at besøge distrikter, klubber eller sende materialer til brug for TOF aftener, så det er mit håb, at vi finder den rigtige vinderklub, som både plejer TOF og klubmedlemmerne. International Convention, i Area og Regionalt. Tak for året, tak for inspirationerne fra klubberne, det er mit håb, at vi når målet for ! Gaver skal ikke være en opofrelse, men en gensidig Livsglæde, som udvikler Y`s dom, hvilket vi jo netop møder på Rapport BF Af RSD Erik Sangild Endnu et år gået, og det er gået stærkt med masser af frimærker, selv om der hele tiden tales om at der ingen frimærker er. Der er kommet de sædvanlige mængder og det samlede resultat er i skrivende stund kr ,00. Jeg afsætter nu ombyttede frimærker til grossist i København og Holstebro, men i år har det været særlig vært med ombytningen da Post Norden arbejder langsomt og er udgået for de mærker som aftagerne forventer, men alligevel kan jeg sagtens levere ombyttede frimærker til klubber og foreninger med tilknytning til Y s men s bevægelsen. Der er også omtale om denne mulighed i Gongongen og på hjemmesiden. Jeg kommer stadig på forskellige udstillinger og besøger vores aftagere for at hilse på dem og som man siger, for at vise flaget. Alle roser vores kilovarer og den ros vil jeg hermed give videre til klubberne. 20 Regionskonferencen 2014

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne Book en R... vi hjælper gerne vi er altid til tjeneste y s men international region Danmark regionen... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret RT1516103 KÆRE PRÆSIDENTER OG PROGRAMUDVALG Lidt

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

Annoncer. På vores hjemmeside kan du hente informationer og dokumenter.

Annoncer. På vores hjemmeside kan du hente informationer og dokumenter. DECEMBER 2014 Hvis du vil kunne bevare overblikket i hvad der sker i Y's Men's bevægelsen, både nationalt og internationalt, så prøv at gå ind på vores hjemmeside. Der er også link til den internationale

Læs mere

AREA KONVENT I NORGE. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt.

AREA KONVENT I NORGE. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt. Marts 2015 INTERNATIONALE VALG CANADISK KVINDE NY INTERNATIONAL PRÆSIDENT For kun anden gang i historien skal en kvinde stå i spidsen for Y s Men s International. Joan Wilson fra Ottowa i Canada valgt

Læs mere

Y's Men International Region Danmark

Y's Men International Region Danmark Y's Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark CVR. Nr. 91 63 15 55 Årsregnskab for 2015 1. april 2014 til 31. marts 2015 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen Bevillinger til KFUM og KFUK Af RD Arne Nielsen Der har igen været lettet på låget til ASF kassen, så det har været muligt at støtte en fremtidsagent fra Slovakiet med 335 euro til rejse- og kursusudgifter

Læs mere

Regionskonferencen 2002

Regionskonferencen 2002 Regionskonferencen 2002 Referat af årets generalforsamling: 01) Åbning af generalforsamlingen v/ regionslederen. Regionsleder Kaj Kühne åbnede generalforsamlingen. 02) Valg af dirigent. Erik Breum blev

Læs mere

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v.

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Maj 2015 PÅ GENSYN I HORSENS. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt.

Maj 2015 PÅ GENSYN I HORSENS. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt. Maj 2015 GENERALFORSAMLING 2015 Supplerende bilag til punkt 20: kommende regionskonferencer. Regionsledelsen har modtaget ansøgning fra Holstebro YMC, Hardernes YMC, Sct. Jørgens YMC og Aulum YMC om at

Læs mere

REGIONS KONFERENCE 2015

REGIONS KONFERENCE 2015 REGIONS KONFERENCE 2015 Brædstrup, Hatting, Hedensted og Horsens Y s Men s klubber byder velkommen til regionskonferencen 2015 BRUG VORES ONLINE ADRESSEBOG WWW.FIND.YSMEN.DK NÅLE OG EMBLEMER. Der kommer

Læs mere

HUSK: Roll Back Malaria

HUSK: Roll Back Malaria HUSK: Roll Back Malaria De fleste klubber har sikkert allerede planlagt forårsprogrammet 2014. Men husk alligevel at markere World Malaria Day den 25. april 2014 ved arrangementer, der støtter Y s Men

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15.

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Ca. 50 deltagere. Kasserer Birthe T. Pedersen fraværende ( syg ) Taler: Morten Skov Mogensen, KFUMs Sociale Arbejde. DG Ellen Kruse bød velkommen. Orientering:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria

torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (8) Referat fra Distriktsrådsmøde torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria Vi havde lige lidt travlt op til mødet. Cafeteriet havde salen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14

PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14 PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14 Hovedbestyrelsens og medarbejdernes tilbagemelding til Landsmødet om, hvad der er sket siden sidste Landsmøde i forhold til de vedtagne målsætninger: 1.a:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere