REGIONSKONFERENCE i Grindsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSKONFERENCE i Grindsted"

Transkript

1 Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014 Regionskonferencen

2 Dagsorden Generalforsamling 2014 i Grindsted. Hermed indkaldes i henhold til Regionens love 29, til generalforsamling i Y s Men s International, Region Danmark, til afholdelse i Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted søndag den 15. juni 2014, kl. 09:00. I henhold til lovene skal alle chartrede klubber lade sig repræsentere ved generalforsamlingen. Dagsorden (2. udgave): 1. Åbning af generalforsamlingen v/ Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af 8 stemmetællere. 5. Regionslederens beretning. 6. Orientering fra International Council 7. Regionsledelsesmedlemmernes beretning. 8. Tjenesteledernes beretning. 9. Beretning fra Y s Menetter og andre samarbejdspartnere. 10. Regionsledelsens forslag til ændring af Regionens love og vedtægter a. Ændring af 20, stk. 1 og VR 502 b. Ajourføring af lovene vedrørende Regionskonference contra Generalforsamling 11. Behandling af indkomne forslag. 12. Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for Bekræftelse af valget af regionsleder for Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for Valg af regionsleder elect-elect for Bekræftelse af valget af regionsledelsesmedlemmer for samt Valg af revisor og revisorsuppleant for Bekræftelse af tid og sted for regionskonferencen i Horsens 13. og 14. juni Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer. 21. RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder regionsprojekter for Eventuelt. 23. Regionsoverdragelse 24. Præsentation af ledelse, råd og tjenesteledere m.fl. for Regionskonferencen 2014

3 Bilag Ad pkt. 10. a. Forslag til ændring af 20, stk. 1 og VR 502: Nuværende formulering af 20, stk. 1: Inden for sektionens område vælges et regionsledelsesmedlem (RLM). Medlemmet vælges af sektionens klubber ved brevafstemning 2 år før vedkommende tiltræder, og virker indtil sin tiltræden som stedfortræder for sektionens RLM og benævnes i denne periode som RLM-elect (RLME) (VR 501). Forslag til fremtidig formulering af 20, stk. 1 (ændringen er fremhævet): Inden for sektionens område vælges et regionsledelsesmedlem (RLM). Medlemmet vælges af sektionens klubber ved brevafstemning 1 år før vedkommende tiltræder, og virker indtil sin tiltræden som stedfortræder for sektionens RLM og benævnes i denne periode som RLM-elect (RLME) (VR 501). Nuværende formulering af VR 502: Hvis et regionsledelsesmedlem er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder før valgperiodens udløb, indtræder sektionens RLM-Elect. Forslag til fremtidig formulering af VR 502 (ændringen er fremhævet og indsættes som stk. 2): Hvis et regionsledelsesmedlem er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder før valgperiodens udløb, indtræder sektionens RLM-Elect. Hvis et regionsledelsesmedlem-elect (RLME) er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder i løbet af valgperioden, afholdes der snarest efter at hindringen har en varig karakter suppleringsvalg efter de i VR 501 beskrevne regler. Begrundelse for forslaget: Regionsledelsen finder, at en funktionsperiode på 1 år som RLME er tilstrækkelig. Reglen om suppleringsvalg sikrer kontinuitet. Midlertidige konsekvenser: I vedtægterne VR 501 er valgproceduren vedrørende RLME beskrevet. Disse regler kan fortsat anvendes efter den foreslåede lovændring, men på kort sigt, vil der først blive behov for valg, når de nuværende valgte RLMEere er rykket op som RLMere. Der sker således ingen ændringer i funktionsperioden for allerede valgte RLMEere. Ad pkt. 10. b. Ajourføring af lovene vedrørende Regionskonference contra Generalforsamling Regionsledelsen er blevet opmærksom på, at Regionskonference anvendes i love og vedtægter i sammenhænge, hvor der rettelig burde have stået Generalforsamling. Regionsledelsen foreslår, at love og vedtægter bringes i Regionskonferencen

4 overensstemmelse med praksis, hvormed konferencer og generalforsamlinger hidtil har været gennemført. Der er ikke tilsigtet reale ændringer i forløbet af konference og generalforsamling. Ændringerne omfatter følgende bestemmelser i lovene: 11, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 41, 45 og i vedtægterne: VR 302, 402, 403, 404, 501, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 803. I disse bestemmelser vil Regionskonference blive erstattet af Generalforsamling. Tilsvarende vil Regional Conference i den engelsksprogede udgave blive erstattet af General Assembly. På kan love og vedtægter ses i en tilrettet udgave, hvori rettelserne er markeret. Ad pkt. 11 Indkomne forslag: Regionsledelsen har rettidig modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingen: På vegne af Silkeborg YMC fremsættes følgende: Ændringsforslag til 14 i Region Danmarks love Vi foreslår, at PRD får stemmeret i regionsledelsen og dermed bliver fuldgyldigt medlem af ledelsen. Det er så RD s ansvar og pligt at bruge de kompetencer, der er repræsenteret i regionsledelsen til fremme af bevægelsens mål. Foregående regionsleder (PRD) har efter 3 år i ledelsen et godt kendskab til organisationen, det vil derfor være værdifuldt, hvis PRD fx havde som fast opgave at udarbejde og ajourføre de organisationsbeskrivelser, der skal være med til at understøtte, at vi har en velfungerende region dvs. funktionsbeskrivelser, udvalgskommissorier, forretningsgange og forretningsorden. Ny 14 Regionsledelsen består af regionslederen (RD), kommende periodes regionsleder (RDE), kommende periodes regionsleder elect (RDEE) og foregående periodes regionsleder (PRD), samt et regionsledelsesmedlem (RLM) valgt af hver sektion i regionen (VR ). Regionsledelsen holder møde efter behov, foregående periodes regionsleder (PRD) uden stemmeret. Ad pkt Bekræftelse af valg af regionsleder for : Nuværende RDE Knud Hougaard Klausen, Skjern Y s Men s Club indtræder som regionsleder for Ad pkt Bekræftelse af valg af regionsleder elect for : Nuværende RDEE Steen Christiansen, Slagelse Y s Men s Club, indtræder som RDE for Ad pkt Valg af regionsleder elect-elect for : 4 Regionskonferencen 2014

5 Vejle Y s Mens Club 2 foreslår Jens Nielsen, Vejle Y s Men s Club 2 som RDEE Jens Nielsen har tiltrådt indstillingen. Ad pkt Bekræftelse af valget af regionsledelsesmedlemmer for samt : Sektion Nord 1: Frits Vadsholt, Struer Y s Men s Club Sektion Nord 2: Jens Byskov, Aulum Y s Men s Club Sektion Midt: Kristen Grysbæk, Ringkøbing Y s Men s Club Sektion Syd: Birthe Krag Sørensen, Løgumkloster Y* Men s Club Sektion Øst: Henning Andersen, Halsnæs Y s Men s Club Ad pkt Valg af revisor og revisorsuppleant for : Regionsledelsen foreslår genvalg af Karsten Mumm, Aarhus Nordstjernen Y s Men s Club, som revisor. Regionsledelsen foreslår genvalg af Neils Verner Simonsen, Holstebro Y s Men s Club, som revisorsuppleant. Ad pkt Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer: Viborg Y S Men`s Club og Tingstadens Y s Men s Club med flere tilbyder sig som vært for Regionskonferencen juni Sønderborg Y s Men s Club og Alssund Y s Men s Club ansøger om værtsskabet for regionskonferencen Noter Regionskonferencen

6 Indhold Dagsorden og indkomne forslag 2-5 Regionskedeksen 7 Regionslederens beretning 8-11 Rapporter Medlemsstatistik for Regnskab for Regionskonferencen 2014

7 Regionsledelsen RD Bjarne Sønderskov Randers RDE Knud Hougaard Klausen Skjern RDEE Steen Christiansen Slagelse PRD Arne Nielsen Holstebro RLM Nord 1 Frits Vadsholt Struer RLM Nord 2 Jens Byskov Aulum RLM Midt Kristen Grysbæk Ringkøbing RLM Syd Preben Nielsen Kolding RLM Øst Henning Andersen Halsnæs Sekretær Jørgen Kallesen Silkeborg Skatmester Gunnar L. Hansen Hobro Forsendelsessekr. Axel Hansen Toftlund Regionskonferencen

8 Regionslederens beretning for klubåret Af RD Bjarne Sønderskov, Regionsleder Selv om jeg har været RLM og deltaget i arbejdet i ledelsen i 2 år må jeg erkende, at det var med stor ydmyghed, at jeg på Konferencen i Skjern i 2011 stod på talerstolen overfor så mange Y s Men. Jeg har lige siden været ydmyg og spændt på den opgave, der lå foran mig. Hvad bliver der forventet af mig? Jeg gik ind til opgaven med en indstilling om, at vi i regionsledelsen ville være meget mere åbne omkring ledelsen af Region Danmark herunder de beslutninger, der træffes og det, der i øvrigt foregår i regionsle-delsen. Det var også grunden til, at jeg i et brev i præsidentposerne opfordrede klubberne til at forslå klubkammerater til at påtage sig opgaver som tjenesteleder i Region Danmark. Nu er det også muligt for alle, der har adgang til intranettet, at læse både dagsorden til ledelsesmøderne og referaterne fra hvert ledelsesmøde. Samtidig mener jeg også, at vi skal være en organisation, hvor alle medlemmer har mulighed for at bestri-de alle opgaver. Det skal også være muligt at have fuldtidsarbejde samtidig med varetagelse af en tillids-post i Y s Men Region Danmark. Set fra RD s bord, har det været et fantastisk Y s Men s år. Året har været præget af meget stor aktivitet bland RSD ere, DG ere og RLM ere. Jeg føler mig også overbevist om, at det har smittet af på arbejdet i klubberne i Region Danmark. Alle har også vist mod til at tænke og gå nye veje. I perioder har jeg følt, at ideerne væltede frem, og at det er gået endog meget stærkt. Det har resulteret i mange positive oplevelser. Sammen med DG erne besluttede vi, at årets tema skulle være, Livsglæde gennem udvikling i Y sdom. At være Y s Men er at have del i en kæmpestor fælleskonto for livsglæde. Denne fælleskonto er der da også nogen, der har stor glæde af at hæve fra. Både her i landet og i udlandet. Fælleskontoen har rod i Glæden. Ikke en hvilken som helst glæde, men den glæde, som er en grundstem-ning i livet. Glæden med stort G, kunne man også sige. Den glæde er alt det, som vi ikke skylder os selv. I kristendommen er denne glæde at Gud selv kom til os. I Jesus Kristus. I et lille barn i en krybbe. I en afmægtig mand på et kors. I opstandelsen og i Guds livgivende Ånd, der også i dag går til kamp mod dødbideriet også gennem os! 8 Regionskonferencen 2014

9 Glæden som grundstemning i livet er glæden over, at Gud vil have med mennesker at gøre. Også i dag og i morgen! Fælleskontoen af livsglæde er forudsætningen for, at vi som Y s Men kan være med til at gøre noget for andre. Temaet er blevet rigtigt godt modtaget. Både i klubber og i distrikter er der arbejdet med temaet, ligesom vi bruger det som tema for vores regionskonference i Grindsted. Vi skal til stadighed have medlemsudviklingen for øje. Jeg synes det er et meget flot resultat, at Region Danmark har nået målet medlemmer før planlagt. Flere steder er der gang i extensionsarbejde for at starte nye klubber, ofte med yngre medlemmer. Den 26. Oktober blev Midtfyns Y s Men s Club chartret, 5. April blev Tørning Len Y s Men s Club chartret og den 12. April blev Sct. Jørgens Y s Men s Club chartret med henholdsvis 20, 24 og 19 medlemmer. Når vi ser på befolkningstal, er Region Danmark den største region i verden. For hver danskere er vi 6 Y s Men. Mange flere danskere bør have tilbuddet om at blive Y s Men. Det kan måske give inspira-tion til at overveje, om der i jeres kommune er plads til endnu en klub. Distrikt Fyn har også taget udfordringen op og startet extensionarbejde i flere byer på Fyn. Arbejdet har også vist resultater, idet vi kunne chartre Midtfyns Y s Men s Club den 26. Oktober I regionsledelsen håber vi, at andre distrikter og klubber vil følge eksemplet fra distrikt Fyns og Haderslev og Hardernes Y s Mens Club. Februar rapporten 2014 viser, at Region Danmark har haft en netto medlemsfremgang på 15. I WAI nr. 2 fra i år - udtaler overlæge og professor Bente Klarlund Pedersen, at frivilligt arbejde fremmer sundheden, fordi det giver nogle bestemte stimuli, som udløser dopamin i hjernen. Netop det stof stimulerer lykkecen-teret i hjernen og giver en dejlig følelse. Det er da fantastisk! Men det er jo ikke først og fremmest for vores egen skyld, at vi udfører frivilligt arbejde. Vores egen glæde er en dejlig sidegevinst, for det gode bliver dæmonisk, hvis det ikke handler spontant og af overskud. Når vi frivilligt kommer til Y s Mens møder foretager vi et aktiv tilvalg, derfor skal vi hele tiden sørge for, at indholdet til møderne er interessante, så vi gerne vil komme til klubmøderne. Det er også vigtigt at vi vedkender os, at vi har en social forpligtelse både overfor vores Y s Men s kammerater og deres ægtefæller. I dette klubår har 16 klubber fejret 40 års jubilæum eller mere. For mig er det et godt tegn på at Region Danmark er en livskraftig organisation. Mange klubkammerater har været medlem i en lang årrække og klubben er en vigtig del af det sociale liv. I regionsledelsen finde vi, at det er vigtigt, at klubberne består som en del af hver enkelt Y s Man s fami-lies Regionskonferencen

10 sociale netværk, og vi vil derfor gøre det muligt, at en klub på sigt, kan blive seniorklub, når den opfylder nærmere fastlagte betingelser. Region Danmark og mange klubber har gennem flere år støttet Danmarks kirkelige Mediecenter, DKM. I år har samarbejdet taget en meget praktisk drejning, da mange klubber tog opgaven om uddeling af DKM s jubilæumsgave til de enkelte sogne. DG erne har sammen med regionsledelsen valgt 3 ansøgninger til at være regionsprojekter i dette klubår, 2 projekter i Danmark og 1 i Afrika. Alle 3 projekter forløber planmæssigt. Klubberne har også taget godt imod projekterne både med gode bidrag og også praktisk arbejde. Det er vigtigt at vi støtter skattefradragsprojekter med personlige indbetalinger, da skattefradragsprojektet er grundlaget for vores momsrefusion, som i dette klubår har betydet tilbagebetaling af mere end kr. til klubberne. I 2013 var det skattefradragsberettigede projekt Børnehjørner i Tadsjikistan. Mission Øst er godt i gang med at etablere børnehjørner i de byer vi sammen har aftalt, de første steder er allerede etableret, og der følger snart flere. Indsamlingen til skattefradragsprojektet i 2014, Indsamling til sundhedscentre i Cameroun er kommet godt i gang, og sammen med Mission Africa forventer vi et fint resultat. I november 2013 ramte orkanen Haiyan Filippinerne. Y s Men International ved IP Poul V. Thomsen og mange regioner støttede de nødstedte. Region Danmark besluttede også at arrangere en indsamling til ofrene. I løbet af 14 dage bidrog klubber og enkeltpersoner med mere end kr. Da vi lukkede indsamlingen den 31. Januar 2014 havde vi indsamlet kr. En stor TAK til alle bidragsydere. Roll Back Malaria er en virkelig succeshistorie, i Region Danmark sælger Aulum Y s Men s Club kortsæt til fordel for vores NGO projekt, ROLL BACK MALARIA. Y s Men International har påtaget sig at indsamle i alt kr. I projektets løbetid, det vil sige inden 31. oktober Indtil nu, er der på verdensplan indsamlet omkring halvdelen, kr. Der er derfor behov for, at også danske klubber fortsat er aktive i salget af kunstkort. Indbetalinger til fonde Indbetalingerne til vores fonde, TOF, BF, EF og YES har næsten fulgt det budget, vi har lagt. Som det fremgår af beretningerne fra RSD erne, er vores bidrag til fondene af stor betydning både for det internationale arbejde og for det arbejde, vi udfører i Region Danmark. Jeg vil særligt nævne TOF, som er vores flagskib, når vi taler støtte, YES som også i Region Danmark bidrager til vores extensionarbejde. Samarbejdet med KFUM og KFUKfamilien er fortsat og vi vil gerne udbygge det til gavn for begge parter. Udbygningen af samarbejdet vil i høj grad afhænge af de lokale afdelinger og Y s Men s klubberne, idet det er de lokale kontakter der kan udbygge samarbejdet. 10 Regionskonferencen 2014

11 Vi har deltaget i KFUM og KFUK s Voksenstævne på Nyborg Strand ved Skive, FDF landsmøde og Danske Kirkedage. En meget spændende og optimistisk oplevelse. Det bærende er ledelsesmøderne, hvor regionsledelsen forsøger at tage pulsen på livet i Region Danmark. Det er også det forum, hvor ledelsen udstikker retningslinjerne for den fremtidige udviklingen. Ved fire af ledelsesmøder besøger den samlede ledelse hjemklubben for 2. Års RLM erne eller RSA erne. Det er af stor betydning for ledelsen at møde de forskellige klubber og klubmedlemmer. Derfor, en stor tak til de klubber, som tager imod regionsledelsen og med til et gøre ledelsesmøderne til gode oplevelser. Udvikling: Der er ingen tvivl om, at vi skal være meget opmærksomme på, at de personer, der skal forestå træning, ekstension samt PR skal være personer, som bevidst bliver valgt, fordi de har den rigtige alder, de nødvendige kompetencer og faglig erfaring, da det er vores kerneområder i forhold til organisationens udvikling. I klubben: Oplysning, information, bevidstgørelse om hvem og hvad vi er, vores værdigrundlag. I det lokale arbejde: Vise, at vi er her gennem synlig tjeneste. Hver gang vi yder en lokal indsats, skal det klart signaleres med skiltning, logo på forklæderne, T-shirts eller andet, at det er Y s Men, der er i gang. I det offentlige rum: Artikler, læserbreve, borgerjournalistik mv. i ugeaviser og andre aviser. Være op-mærksom på udnyttelsen af lokalradio og -TV. Plakater og opslag i byen. Medvirke ved byfester, kultur-nætter, markeder mv. Region Danmark deltager aktivt i arbejdet i Area Europa. Vi er repræsenteret med mange tjenesteledere, og i også med AP, Carl Hertz-Jensen. Som en meget stor region i Area vil vi gerne påtage os opgaver og ansvar, ligesom vi har givet RD fra Norge og Sverige adgang til vores intranet. Jeg vil afslutte min skriftlige beretning med en tak for et meget fint samarbejde i regionsledelsen og i regionsrådet. Jeg vil også gerne sige tak til alle klubkammerater i Kronjyllands Y s Men s Club for støtte og praktisk hjælp i de år, jeg har været i regionsledelsen. Tak til alle Y s Men i Region Danmark. I har alle været med til at vise, at Region Danmark er en stærk og livskraftig region, som vil fornyelse. Regionskonferencen

12 Rapport RDE 2013/14 Empati & Næstekærlighed bliver næste års tema. Mit motto er: Y s dom det handler om mennesker - RDE Knud Hougaard Klausen Y s Men s året 2013/14 har igen været et spændende år, med mange bolde i luften. Vi har afholdt to trænings seminarer for kommende DGér og RLMér, så de er klar til at tage over pr. 1/ Dejligt at opleve den energi og det engagement, som de går til opgaven på. De kommende DGér og RLMèr har efterfølgende afholdt træningsseminar for vicepræsidenter i februar og for vicepræsidenter og udvalgsformænd i maj. Næste års arbejdstema, Empati & Næstekærlighed, danner sammen med mit motto: - det handler om mennesker -, sigtepunktet for 2014/15. Det skal være attraktivt at være medlem af en Y s Men s club. Præsidiet har derfor en opgave i at bruge interne møder til at arbejde med årets tema: Empati & Næstekærlighed, samt programsætte foredragsholdere om årets tema. Næste års regionsprojekter: 1. Familieklubben etablere familieklubber i 5 sociale caféer under KFUMs Sociale Arbejde. 2. Historien om verdens uretfærdighed: Et projekt der bygger videre på Sigurd fortæller bibelhistorie og om det at være til - med snapper, under DKM (Danmarks Kirkelige Mediecenter) og FN (Folkekirkens Nødhjælp). Plan 2015 Plan 2015 skal nu fornys med nye mål. Vi har afholdt strategi seminar for at give vores bevægelse et service eftersyn, og sætte nye mål for fremtiden. Vi håber, at klubberne og medlemmerne vil tage godt imod de nye tiltag. Vi har opdateret håndbog og kommissorier for RDSére, udarbejdet manualer for DGére og RLMére og træningsmateriale for kommende ledere er blevet opdateret, udviklet og fornyet. Vi har det seneste år chartret tre nye klubber i Danmark og tre i Central Østeuropa, og der er flere nye klubber på vej i Danmark. En kraftig opfordring til, at alle distrikter nu får etableret exstension udvalg på tværs af klubberne. Til slut! Stor tak til alle for hjælpsomhed med planlægning af det kommende år. Nu er alt kørt i stilling, og jeg er overbevist om, at hver enkelt vil gøre 2014/15 til det bedste år nogensinde. 12 Regionskonferencen 2014

13 Rapport Sektion Nord 1 Af RLM Frits Vadsholt Der er et godt engagement i Sektion Nord 1. Vi har haft god dialog og engagerede debatter på sektions- og distriktsmøderne. Tak til Præsidenter, Vicepræsidenter, DG er, DGE er, DGEE er og RLME for det store og visionære arbejde der gøres. Tak til klubmedlemmer i alle klubberne for engageret medleven i klublivet,- det er jo her det vigtige arbejde gøres! Tilstand i sektionens distrikter og klubber. Sektion Nord 1 består af 4 distrikter, med 39 klubber med 1087 klubmedlemmer. Det er en stor sektion både antal medlemmer og arealmæssigt. Vi har i året haft 2 sektionsledelsesmøder og jeg har deltaget i 2 distriktsrådsmøder i alle 4 distrikter. Der er meget fokus på udvikling, godt klubliv og visionære ideer. Aktiviteter, Extension Omkring Week4you er der tænkt mange tanker og en del af dem er omsat til handling med stor fantasi og engagement. Der er mange gode aktiviteter i gang i klubberne både med formålet, at skabe økonomi og for, at give en håndsrækning til kristeligt og socialt arbejde. Der er fokus på Partnerskab med vore samarbejdspartnere i K familien. Der er et godt samarbejde de fleste steder. Men få klubber har dette formaliseret pt. Extension er løbende på dagsordenen. 3 af distrikterne har distrikts ekstension udvalg som har fokus på udviklingsmuligheder i sektionen. Mediepakken fra DKM er blevet uddelt af klubberne og medvirket til at stabilisere kontakten Y s Men / Kirke mange steder. Plan 2015 er stadig på dagsordenen og er med til at flytte holdninger, men ting tager tid! Information og hjemmeside er i fokus. WAI, Gongongen og Nyhedsbrevene drøftes. Der er en sund og konstruktiv kritisk holdning til disse informations mediers form, men hos flertallet er der begejstring for den informationslinie der er lagt Livsglæde og godt klubliv er på dagsordenen. Hvordan den opgave løses er der mange forskellige bud på At gå nye veje som Y s Men s klub; dette emne er i fokus og skaber mange gode oplevelser i klubber og distrikter. Y s Men i sektion Nord består stadig af Mennesker der vil bruges! Regionskonferencen

14 Rapport Sektion Nord 2 Af RLM Jens Byskov Sektion Nord 2 består af tre distrikter, med 31 klubber,idet forløbne år har Fjends YMC måtte opgive har har opløst klubben, til gengæld er Sct. Jørgen Holstebro kommet til. Så slutresutatet er en svag medlemstilgang for sektinen. Den 25. april havde Marselisborg Y s Men s club, og 9. maj Holstebro Y s Men s club 50 års jubilæum, tillykke til dem. Jeg har deltaget i de tre distrikters rådsmøder, hvor jeg i efteråret opfordrede til stadig at arbejde med plan 2015, da alle mål sikkert ikke er opnået. Specielt omkring medlemstilgang, partnerskaber, demokrati og åbenhed. Der kan god planlægges over en årrække selv om rotations princippet anvendes, det kræver blot at klubberne godkender planerne. Ud fra min vurdering er alle tre distrikter velfungerende, og med et væld af aktiviteter rundt i klubberne. I februar afholdte Sektionen inspirationsdag i Kjellerup, hvor adjunkt Michael Bager omsatte nogle af Søren Kierkegaards teorier til brugbart stof, til hjælp for anvendelsen af temaet Livsglæde gennem udvikling i Y sdom en fantastisk god og inspirerende dag. Dog med lidt for få deltagere, kun 81 ud af, over 700 medlemmer i sektionen havde taget imod tilbuddet. Sektion Nord 2 forsætter ufortrødent som Mennesker der vil bruges. Week4You blev nogle steder i sektionen markeret med et positivt resultat, andre steder forbigået i tavshed, efter tilbagemeldingerne at dømme, er det ikke alle der mener det er vigtigt at vi er kendte. I år var kampagnen udvidet til at gælde hele Y s Men International, og ikke blot Danmark. 14 Regionskonferencen 2014

15 Rapport Sektion Midt Af RLM Kristen Grysbæk Der opleves god energi i Sektion Midt og med en god fælles stem-ning, hvor RD s motto: Livsglæde gennem udvikling i Y s-dom, er blevet godt modtaget. Dialogerne på distriktsrådsmøderne har væ-ret udbytterige og afspejler rummelighed og samarbejdsvilje i en åben og kammeratlig atmosfære. Nye medlemmer og nye klubber. Midtfyns Y s Men s Club blev chartret i oktober Lundenæs Y s Men s Club ved Skjern/Tarm chartres den 13. september Munkebjerg Y s Men s Club ved Odense har holdt stiftende generalforsamling. Der arbejdes på ny klub ved Vissenbjerg og ved Hatting. Ekstension og medlemspleje har høj prioritet i klubberne og i distrik-terne. Y s Men skal være til glæde og udfordrende, hvor det enkelte medlem oplever identitet som Y s Men i et trygt, varmt og givende kristent fællesskab og kammeratskab. Desværre er der 2-3 Y s Men s klubber, som kæmper med lavt medlemstal og hermed overlevelse som klub. Distriktsledelserne er meget opmærksomme med støtte og opbakning til disse klubber. En enkelt klub arbejder på evt. at få status som senior-y s Men s Club. Der er et godt engagement om, at arbejde på tværs mellem klub-berne i distrikterne, bl.a. PR-forum, Week4you og ekstension mv. Ikke lige meget i alle distrikter. Week4you er i flere klubber dagsordensat og med ihærdigt arbejde på, at markere sig i denne uge. I andre klubber er week4you kun svagt på dagsordenen. Tak til sektionsledelsen for gode og konstruktive drøftelser og sam-taler ved de 2 afholdte sektionsmøder. En lille nyskabelse med af-holdelse af et inspirationsmøde for sektionens DGEE, klubbernes vicepræsidenter, 2 personer fra nye klubber på vej og sektionsle-delsen. Temaet ved mødet var: Det frivillige lederskab - en hårfin balanceakt mellem frihed og villighed, Ledelse, lidelse - lidenskab - bearbejdet med aktive indspark og humor, motivation og fælles målsætning ved Klaus Jakobsen fra Vingsted hotel og konference-center. De 5 distrikter i Sektion Midt bliver til 4. Distrikt Lillebælt er fra klubår en del af Sektion Syd. Der ønskes alt vel for Y s Men s medlemmerne i Distrikt Lillebælt. Regionskonferencen

16 Rapport Sektion Syd Af RLM Prebe Nielsen Der er i det forløbne år arbejdet med årets tema, projekter og 2015 plan. Men det er fortsat en udfordring, at få alle klubber til at implementere distrikts arrangementer i de enkelte klubprogrammer. Der er afviklet fælles inspirations aften, hvor KFUM og KFUKs Generalsekretær Jørgen Kvist Jensen arbejde med temaet: 4 jokere, 2 tanker og en provokation. En aften der viste vision for 2 bevægelser. KFUM og KFUK i Danmark og Y s Men Region Danmark. Sektionen er blevet udvidet med 3 klubber fra det tidligere distrikt Lillebælt. Der er blevet arbejdet med Week4You, hvor klubber flere steder, har samarbejdet om gennemførelse af udadrettet arrangementer. Og med god presse dækning. Én af de store udfordringer for flere klubber i Distrikt Sydjylland og Distrikt Grænselandet, er den høje gennemsnitsalder. Der er flere klubber, hvor udfordringen bliver, at ændre aktiviteterne, fra den hårdt arbejdskrævende aktivitet. Til en aktivitet den enkelte klub har ressourcer til. Således at rummelighed og fællesskab fortsat kan være bærende for de enkelte klubber. Denne problematik er et opmærksomheds-punkt for Sektionsledelse og Regionsledelsen. Derfor hilses det nye tiltag med seniorklub velkommen. Men det er altafgørende, at den enkelte klub vedbliver med, at have relevante aktiviteter og arbejdsopgave i sin selvforståelse som tjenesteklub for YMCA/KFUM. Klubber i de 2 Syd- og Sønderjyske distrikter har medvirket til uddeling af Danmarks kirkelige Mediecenters jubilæumsgave til kirkelivet. Klubberne medvirket også til omdeling af det Nye WAI magasin, hvor magasinet er relevant for potentielle læsere. Det har samtidig betydet at Gongongen er blevet et elektroniskmedlemsblad. Og der har været stor opmærksomhed i klubberne til at alle medlemmer har mulighed for at læse det på de nye betingelser, eller at klubben selv laver print. I informations- og adressebogen er der mange nyttige informationer om vores bevægelse. På side 23 og 24 er der en fortegnelse over klubber der i dette arbejdsår har jubilæum. Jeg vil gerne ønske, at de klubber der har mulighed for det, bruger anledningen til at holde en festdag. En dag der kan ses i lokalsamfundet. I distrikt Sydjylland og i distrikt Grænselandet er det; Esbjerg Y s Men s Club og Lunderskov Y s Men s Club, Holsted-Gørding Y s Men s Club, Lillebælt Y s Men s Club, Nørre Rangstrup Y s Men s Club. Tillykke! 16 Regionskonferencen 2014

17 Rapport Sektion Øst Af RLM Henning Andersen Sektion Øst består af 20 klubber på Sjælland fordelt på to distrikter. Stort set alle klubber fungerer godt, om end en del klubber er små og kæmper for at nå op på mindst 15 medlemmer. Den enkelte klub gør på forskellig måde en stor indsats for at sætte sit præg på det lokale miljø. Dette gælder både små og større klubber i sektionen. På distriktsrådsmøder og møder i sektionsledelsen fylder debatten om flere medlemmer - og især manglen på yngre medlemmer meget. Men debat er ikke nok. Der skal handles, hvis der skal ske noget. Heldigvis arbejder næsten alle sektionens klubber ihærdigt på at få flere medlemmer i de bestående klubber. Samtidig er nogle klubber åbne overfor mulighederne for at stå bag oprettelse af nye klubber ikke mindst i hovedstadsområdet med fokus på yngre medlemmer. Sektion Øst er speciel bl.a. på den måde, at sektionen dækker ca. 40 % af den danske befolkning, men kun rummer ca. 10 % af danske Y s men. Dette er naturligvis en særlig udfordring for Sektion Øst rent medlemsmæssigt. En særlig udfordring er naturligvis hovedstadsområdet, der rummer en befolkning, der bl.a. er kendetegnet ved, at en stor del - kun i beskedent omfang - har dybe rødder i det lokale miljø. Nogle klubber har været aktive i Week4you og har haft gode oplevelser, men desværre har en del klubber ikke gjort brug af kampagneugen. Ser vi på Plan 2015 er der gjort meget i forsøget på at øge vores synlighed, og for at skabe partnerskaber på forskellige måder. Imidlertid er de manglende medlemmer sektionens helt store udfordring. Der er i klubberne virkelig vilje til, at flere mennesker skal være medlemmer, og dermed få gode oplevelser i klublivet, sådan som vi selv har haft gennem vort medlemskab hver især. Regionskonferencen

18 Yes og EF Af RSD Erling Larsen Tak for alle bidrag til YES-projektet og Endowementfonden. Det er en fornøjelse at se den opbakning I har udvist til disse formål. Der er i det forløbne år bidraget til YES-projektet med i alt kr. Det er flot, men flere klubber skal være velkomne. Der er brug for pengene, tænk hvad det kunne blive til hvis alle klubber kunne afse et bidrag til YESprojektet. Endowementfonden er blevet støttet med i alt kr. Tak! Til Endowementfonden hører også Den Gyldne Bog. Heri er 2 danske Y s Men blevet indskrevet i det forløbne år. Som tjenesteleder er det en fornøjelse hver gang en dansk Y s Men bliver indskrevet i Den Gyldne Bog og dermed bliver påskønnet for sin indsats for Y s-dom. Tilsammen blev der givet støtte til YES og EF på kr. For dem der arbejder med ekstension i Øst-europa, er det dejligt med opbakningen, som disse bidrag er udtryk for. Rapport Fundraising Af RSD Arne Christensen De store forventninger til, at vi, i samarbejde med Distrikt Bulgarien, skulle være klædt på til at indlede tætte forhandlinger med EU`s bevillingskontorer i Sofia, Bulgarien, er på grund af opståede interne vanskeligheder, desværre ikke blevet indfriet, så der kan ikke forventes støtte til hel eller delvis dækning af de bulgarske delegaters rejseudgifter til Regionskonferencen i år. Indtægten for annoncer i vores Informations- og adressebog er trods en intensiveret indsats såvel internt som externt på det nærmeste uændret. Vores årlige ansøgning til Kulturstyrelsen har indbragt ca. kr Regionskonferencen 2014

19 Rapport Time of Fast Af RSd Kirsten Kure Bæk En spændende opgave blev mig tilbudt. Gør en indsats for vores Time of fast og du har helt frie hænder. Rigtig mange ideer kom på bordet, nogle har i set, - andre ikke, men et er nødvendigt - fornyelse! fonde/tof kan i tælle sammen, hvor mange mennesker der får glæde af disse for os, meget små midler. Kører bilen for stærkt,så den bliver til skrot, ja så har forsikringen en ny til os, så privilegerede er vi i Danmark. Det er vigtigt, at vi som kalder os kristne er med til at vise vejen, både herhjemme og for Y s Men verden over, og vi har rigtig god mulighed for at gøre det, hvis vi vil. Viljen til at ville er et must! Dette vises gennem vor genbrugs talentpung og genbrug i det hele taget, for vi lever jo i overflod og skal forvalte dette med omhu. 10 projekter, som blev afsluttet og de 10 nye projekter, som blev meldt ud i august 2013 er mål for vor indsats. Vi skal med vore midler være forsikringsselskabet for de mange Y s Men og YMCA, der gør en stor forskel, så børn og unge i udsatte områder kan tro på en fremtid. Det er nødvendigt for at holde sammen på vores verdensorganisation. Det er ikke mange penge vi skal samle ind, 100 kr. pr medlem eller tilsammen en pæn familiebil, og vi er godt på vej. Vi sendte en større check i år end sidste år til Time of fast fonden, men vi er kun godt halvvejs. På Kirkekollekten i år tilgår vore TOF midler, hvilket jeg er meget taknemlig for, da det er nødvendigt at vi giver vores verdensorganisation fuld opbakning. Udviklingen både på net, facebook, m.m. gør at vi meget nemmere kan sende informationer imellem vore klubber og til hovedkvarter, nu skal vi følge med tiden, og ikke bare få tiden til at gå. En stor tak, skal gå til BF delegat Rafael Manzo fra Chile, som satte både ord og billeder på et af de 10 projekter. Deres by blev ramt af et jordskælv og en tsunami, der tog børnenes skole med i havet. Der var YMCA og Y`S Men med til at gøre en forskel. Ligeså de andre 9 steder. Det første år som tjenesteleder har givet mig meget mere indsigt i Y`S Men og hvordan små midler, tanker og venskaber er med til at flytte bjerge. Kontakt til Area tjenestelederen, og de forsøg vi gør, for at finde gode projekter, som er bæredygtige til nye TOF projekter. Fortsættes næste side Regionskonferencen

20 Gennem dette arbejde skal vi også pleje og inspirere hinandens klubber, og det har været meget berigende at besøge distrikter, klubber eller sende materialer til brug for TOF aftener, så det er mit håb, at vi finder den rigtige vinderklub, som både plejer TOF og klubmedlemmerne. International Convention, i Area og Regionalt. Tak for året, tak for inspirationerne fra klubberne, det er mit håb, at vi når målet for ! Gaver skal ikke være en opofrelse, men en gensidig Livsglæde, som udvikler Y`s dom, hvilket vi jo netop møder på Rapport BF Af RSD Erik Sangild Endnu et år gået, og det er gået stærkt med masser af frimærker, selv om der hele tiden tales om at der ingen frimærker er. Der er kommet de sædvanlige mængder og det samlede resultat er i skrivende stund kr ,00. Jeg afsætter nu ombyttede frimærker til grossist i København og Holstebro, men i år har det været særlig vært med ombytningen da Post Norden arbejder langsomt og er udgået for de mærker som aftagerne forventer, men alligevel kan jeg sagtens levere ombyttede frimærker til klubber og foreninger med tilknytning til Y s men s bevægelsen. Der er også omtale om denne mulighed i Gongongen og på hjemmesiden. Jeg kommer stadig på forskellige udstillinger og besøger vores aftagere for at hilse på dem og som man siger, for at vise flaget. Alle roser vores kilovarer og den ros vil jeg hermed give videre til klubberne. 20 Regionskonferencen 2014

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere