Vi ses på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk"

Transkript

1 Vi ses på Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014

2 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm / N. formand: Eddie Iversen Kirsebærhaven / Kasserer: Finn Petersen Maihaven Sekretær: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm / Medlem: Chr. Imhoff Storegade / Medlem: Torben Jansen Drosselvej Medlem: Johan Petersen Notmark Aug Suppleant: Martin Meier Bogfinkevej Revisor: Jørn Jensen Møllehaven Web-master: Finn Petersen Maihaven Udvalg: Ørred og vandplejeudvalg: Jesper Erhardsen / Finn Petersen Juniorudvalget: Bestyrelsen Tur og fællesudvalg: Bestyrelsen Søhytten /Bådene: Chr. Imhoff Medeafdelingen: Bestyrelsen Søudvalget: Eddie Iversen Gelsåsammenslutningen: Finn Petersen Sønderåsammenslutning: Jesper Erhardsen / Finn Petersen Salg i klubben: Finn Petersen Fiskeriopsynsmand: Egon Feike Drejøvej Fiskeriopsynsmand: Eddie Iversen Kirsebærhaven Redaktion Fiskeøjet: Egon Feike Salg af dagkort: Gelså: Kim Hermann(Sønderborg) Ketting Nor: Dag/uge og weekendkort Finn Petersen/ Turistbureau /P&G /MacNab Sønderborg Fishing-Center Notmark Sønderå: Gæstekort Nordborg Sø: Nordals Idrætscenter / Kvickly Kiosk / Turistbureau Sdb s: Jesper Erhardsen Finn Petersen: Torben Jansen Chr. Imhoff Johan Petersen Martin Meier Eddie Iversen Egon Feike: Nye medlemmer: ønsker du at blive medlem, så send en mail til kassereren

3 Alt til fritid & lystfiskeri Altid gode tilbud i butikken. P&G Fishing Tlf Perlegade Sønderborg Prøv at se P&G s hjemmeside under månedens fangster

4 Et par ord fra Formanden: Så siger både kalender og vejr forår, mange har allerede fanget deres første fisk i år. På samme tidspunkt sidste og forrige år kunne vi kigge ud på en sne og isdækket natur. Det gælder bare om at komme derud. Ved kysten bliver der desværre fanget flere af de regnbueørreder som der i efteråret slap væk fra havdambrugere ved Sjælland og i Horsens Fjord. Det er bekymrende at sådan en faunaforurening kan foregå. Det er jo mange fisk der er sluppet ud i vores natur og ødelægger de naturlige ørreders gydninger i de mange åer. Så en opfordring til alle om at tage ud og fange så mange som muligt. Det er flotte fisk på 2½-5 kg. I Mjels Sø bliver der stadig fanget mange store flotte gedder, i april skal gedderne til at gyde og der opfordres på det kraftigste til fiskeri undgås i denne måned, så ud og fang regnbuer ved kysten. I år er der kommet en ny bekendtgørelse for de vestvendte åer, herunder Sønderåen. Det medfører at vi i år har måttet fiske fra 1. marts i Sønderåen opstrøms Store Jyndevad. Noget som nogle få har benyttet sig af og også fanget lidt fisk. I nogle af de andre foreninger på als er der megen snak om sammenlægninger og paraply-organisationer. Jeg mener ikke at vi på nuværende tidspunkt har nogen som helst interesse i mere end det samarbejde vi i forvejen har i både NASS og ANA. Så er der også en dårlig nyhed. Vi har i mange år haft en aftale med Gråsten Statsskovdistrikt om at vi udførte fiskeriopsyn ved Oldenor. Det var vigtigt for dem at der ikke blev fisket i Oldenor da der skulle laves nogle videnskabelige undersøgelser ved søen. Det var så aftalen af vi ville få fiskeretten når de undersøgelser var afsluttet. Vores fiskeriopsynsmænd har gennem årene udført et stort og flot stykke arbejde dernede og holdt tyvfiskeriet på et absolut minimum. Desværre har Gråsten Statsskovdistrikt valgt at løbe fra deres ord og nu har vi opsagt aftalen med dem pr 1. maj. Jeg vil ikke lægge skjul på at vi føler os godt taget i røven! Jesper

5 OLDENOR NYT. Vi har igennem længere tid forhandlet med skov og naturstyrelsen om fiskeretten i Oldenor, men det gør vi ikke mere nu, Vi søgte om at få lov til at fiske langs med stien ved søen men vi kunne ikke blive enige. Vi har pr. 1/5 opsagt vores aftale om at gå fiskeriopsyn ved Oldenor, fordi vi ikke har kunnet få en aftale om fiskeretten ved søen, vi syntes jo det er en skam, men vi vil heller ikke føre opsyn, uden at vi selv kan få lov til at fiske i søen. Eddie Fiskeri forbudt Som formanden og Eddie skriver stopper vi med fiskeopsyn ved Oldenor pr 1. maj 2014, men husk fiskeriet er stadig forbudt i Oldenor. Der er skilte rund ved søen der fortæller at fiskeri er forbudt Egon Indberetningspligt af fangster Fra tidligere år kender vi indberetningspligten af fangede laks og havørred. Fra og med 2014 er der også indberetningspligt på fangst af bækørred og stalling for alle fangster på Gelsåsammenslutningens stykke. Det skal det ske på For fangster i Sønderå og Bjerndrup Mølleå skal det ske til Indberetninger skal ske senest 4 dage efter fangsten. Stallingen er totalfredet til og med 15. maj i år, og der er faktisk forslag i høring til, at fredningen fortsætter de næste 3 år. I Mjels Sø skal alt fangst indberettes senest en uge efter fangst. Se mere på vores hjemmeside. Finn

6 Kvickly Nordborg Kvickly Nordborg Stationsvej Nordborg Mangler du billigt grej, så kig ind i Kvicklys lille/store fiskeafd. med det mest nødvendige til fiskeriet omkring Als hvad enten det gælder Hav, kyst, sø eller put and take Kvickly Nordborg Øens eneste Kvickly.

7 Laksekvoter I Gelså (Ribe Å systemet) kan laksekvoten ses på Her fisker vi først på en en kvote tildelt Gelsåsammenslutningens vand, og dernæst på en fælleskovte for hele Ribe Å systemet. I Bjerndrup Mølleå og i Sønderå (Vidå systemet) fisker vi på en fælleskvote, og laksekvoten kan ses på Man har pligt til at holde sig orienteret om aktuel status på laksekvoterne og dermed et evt. laksestop, og selvfølgelig overholde de regler der gælder for fiskeri i vandløb der er lakseførende. Bemærk at lakseførende vande tillige med er delt op i A- og B-områder, og at der er særskilte kvoter for disse! Skellet mellem A- og B-område i Gelså er ved Diagonalvej ved Bevtoft, og i Vidå systemet, er det for vores vedkommende ved Julianehåbvej ved St. Jyndevad. Ja, det er ingen der siger, at skal være let! Finn Siden sidst Guleærter tur - fredag den 28. December M/K fiskere drog på et par timers fisketur til Nørrelykke for at se, om heldet kunne være med dem, mens chefkok Torben og hans assistent Jørn sørgede for borddækning, og en tilpas langsom opvarmning af de gule ærter med pølser. Der blev fanget undermåls havørreder ude ved kysten, mens den ene større, dog noget slanke, havørred på cm tilfaldt en tysk fisker. Vejret var mildt i forhold til årstiden, og indtrykket var egentligt, at der var pænt med fisk der, dog først og fremmest undermålere. Vi så ikke noget til de undslupne regnbueørreder. De gule ærter var igen i år perfekt lavet, og alle fik hvad maven kunne rumme. Tak til Torben og Jørn for det. Det afsluttende amerikanske lotteri om endegrej startede ud med en ensidig forestilling, da Kasper havde held til at tage sig af de første 4're præmier! Torben tog næste 2, og så kunne resten af forsamlingen deles om de sidste 4're. Tak for en hyggelig fisketur, og det gode selskab ved en gang gode gule ærter. Finn

8 Nye turer Aftenture 2014 Igen i år tager vi på aftenture til kysten på onsdage i april og ind i maj måned. Vi starter den 2. april og slutter den 7. maj. Den 2. april starter vi kl , og på resten af turene starter vi kl Alle gange fra P-pladsen ved klublokalet Th. Brorsensvej 72. Igen i år kan man frivilligt deltage i den løbende konkurrence om et gavekort på 200 kr. Ved deltagelse betales der 25 kr., og skal gøres før en fisk kan deltage! Gavekortet tilfalder fangeren af den største 100 % fisk over alle ture. Der må fiskes med én stang, og der er fælles kørsel til samme sted. På dagen beslutter vi hvor turen går hen. Jesper Sønderå/Bjerndrup mølleå tur lørdag d. 26. april 2014 Så er det igen tid til en åtur. Vi tager til Sønderåen/Bjerndrup mølleå lørdag d. 26. april Fiskeriet vil starte ved den røde bro (det var den ihvertfald engang). Husk kroge uden modhager og kun en krog på den agn man fisker med. Grillen bliver også tændt på et tids punkt som vi bliver enige om. Husk derfor pølser/brød og drikke varer. Tilbehøret sørger klubben for. Er der nogen som ønsker aftenfiskeriet med så skal der nok også smøres et par klemmer. Tilmelding senest d. 22 april til Martin på tlf/sms eller på Ved samkørsel afregnes der til chaufføren. Der vil blive givet besked om afgangs tidspunkt senest dagen før afgang. Er der mulighed for at køre på denne tur vil jeg gerne have besked ved tilmeldingen. Vil også gerne have at vide om man ønsker aftenfiskeriet i forhold til plan lægning af kørsel. Er der nogle der vil have et rundstyk inden vi starter fiskeriet så husk at bestil. Martin Husk. Gedderne er fredet i april mdr. Gammeldam og Stevning moser er fredet i april og maj mdr.

9 Lørdag den 3 maj er der geddepræmiere ved Mjels sø, Vi starter ved pumpehuset kl Hvor der udleveres et nr til dig, hvis du vil deltage i konkurrencen om et gavekort til PG. Deltager du i konkurrencen, så skal du tage et billede af din fisk og sende det til mig med tydelig mål, den længste fisk vinder konkurrencen. Det er kun tilladt at fiske med en stang i konkurrencen. Foreningen er vært med ringridderpølser og en øl/vand til middag så kom og vær med, og få en snak med ligesindede. Premieren slutter kl med uddeling af præmie. Eddie Gelså tur lørdag den 7. juni 2014 Gelså viste i 2013 med sit frie løb, nu da alle større og værste spærringer er væk, at der virkelig kan fanges havørreder tidligt på Gelsåsammenslutningens stykke. Sidste år blev det estimeret, at der blev fanget 3 gange så mange havørreder end i tidligere år. Sæsonen sidste år var endda præges af meget lav vandføring, med den manglende regn. Alle tror fuld og fast på, at det kun går fremad nu, og det både med fangster af laks og havørred. Det er desuden som sædvanligt muligt at fange bækørred og gedde, samt stalling. Stallingen er totalfredet til og med 15. maj i år, og der er faktisk forslag i høring til, at fredningen fortsætter de næste 3 år. Er majfluerne fremme, kan det blive en dag for godt tørfluefiskeri. HUSK - at man kun må fiske med modhageløse kroge, f.eks. kroge hvor modhagen er klemt ind, og kun med én krog på det agn man fisker med. Kun cirkelkroge må bruges ved ormefiskeri. Se de samlede regler, eller link dertil, på hjemmesiden. Til frokost tænder vi grillen, så tag pøler og brød med, samt madpakke til resten af dagen. Vi tager med færgen fra Hardeshøj kl. 8.00, eller efter aftale. Ved samkørsel afregner vi efter de sædvanlige regler. Tilmelding til Finn på telefon/sms eller på mail senest den 1. juni. Finn Sommer afslutning med Grill Aften onsdag den 18.juni kl Vi holder igen i år afslutning ved hytten på Slotsmosevej. Vi starter klokken og foreningen er vært når menuen står på pølser øl og vand. Mød op til et par hyggelige timer. Jesper

10

11 Medlemskort / fiskekort + det lovpligtige fisketegn Prøv nu lige og se om i har det hele på plads inden i startet fiskeriet. Det med at det ligger oppe i bilen eller i har glemt det der hjemme gælder ikke, bøden for ikke at have det lovpligtige i orden er dyrt, 740.kr. den bøde har vi som opsynsmænd lov til at give jer, så husk at have det på jer når i fisker. Egon Husk vore moser er fredet i april og maj Husk gedder er fredet i april måned Husk Når du kører med på fællesture at afregn med chaufføren på den bil du er med i.

12 Sidste frist for stof til næste nr. af Fiskeøjet er den 15.juni 2014 Egon

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

November 2013 - Nr. 2

November 2013 - Nr. 2 November 2013 - Nr. 2 Indhold Side Sophieholmen 17 4800 Nykøbing F. mail@balticdyk.dk - klubblad for Baltic: Redaktion: Luise Riber - Tlf.: 23 96 16 42 E-mail: blad@balticdyk.dk BESTYRELSEN: Formand: Michael

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders

Lystfiskerforeningen Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer november 2012. Deadline 20 oktober. Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk Formand: Brian Thomsen Dyssevej 9 9541

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE

NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2 august 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere