HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015."

Transkript

1 HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

3 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår KN-R Christian Egemose som dirigent Modtog valg

4 Indkaldelse til den årlige Generalforsamling Offentlig gjort i RESERVEN/4/2014 og 1/2015 Derudover er der udsendt indbydelser til kredsens medlemmer via vores mail-lister.

5 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

6 Bestyrelsens beretning

7 Bestyrelsens beretning

8 Bestyrelsens beretning

9 Bestyrelsens beretning

10 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

11 Regnskab for 2014 Driftsregnskab Udgifter Indtægter 1 Bankbeholdning primo 2013 Overført fra ,62 Kredstilskud 2014 ( tilgået 25 marts) 6.000,00 2 Kredsgeneralforsamling Udgifter - mad bilag 1 720,00 Udgifter - drikke bilag 2 89,00 3 Foredrag 4 Møder Nov bilag 5 357,00 5 Fanen Danmarkssamfundet bilag 4 300,00 6 Gaver Torbens hæderstegn bilag 3 750,00 7 Renter 4 x 75 fra banken bilag ,00 8 Renter Samlet 2.516, ,00 Bankbeholdning ultimo ,62 Balance , ,62

12 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

13 Kursuslederens beretning

14 Kursuslederens beretning

15 Kursuslederens beretning

16 Kursuslederens beretning

17 Kursuslederens beretning Retning C, fysisk træning Retningen har igen i år været lukket helt ned, trods det faktum, at KN-R Christian Stoltze er udpeget som retningsleder. Der har været udbudt CIOR træning, men uden opbakning fra kredsens medlemmer. Anneks Horsens Anneks Horsens, under ledelse af KN-R Christian Egemose, har i 2014 været lukket helt ned pga. pistolsagen. Vi ser ingen muligheder for at genetablere Annekset under de nuværende regler i Forsvaret, men beslutningen om endelig nedlæggelse er skudt et år i håbet om, at en gunstig mulighed opstår. Målet for 2015 Den store udfordring for 2015 er manglen på ledere. Feltsportsleder KN-R Rune Erichsen trækker sig ved generalforsamlingen til februar 2015 og trods flere forsøg på at finde en afløser, er dette ikke lykkedes. Retning A står også under leder, og her har det trods gentagne opfordringer heller ikke lykkedes at finde en leder. Manglen på ledere i feltsporten er overordentlig kritisk og afspejler den vigende opbakning til aktiviteterne, som vi har oplevet henover de seneste år. Uden ledere kan feltsporten ikke fortsættes, hvorfor det er af afgørende betydning, at nye ledere udpeges i Rune Erichsen KN-R/Feltsportsleder

18 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt Ingen indkomne forslag!

19 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand (MJ-R Lars Reuther genvalgt stopper med udgangen af denne periode) 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

20 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

21 Valg af formand / medlemmer til bestyrelsen Følgende medlemmer af bestyrelsen er valg: OKS-R John Finmann genvalgt KN-R Lars Husted genvalgt

22 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

23 Valg 2 suppleanter til bestyrelsen Bestyrelsen indstiller følgende suppleanter: KN-R Jens Christian Callesen genvalgt FSPC-R Leif Højris genvalgt

24 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkommende forslag 6. Valg af formand Torben Brændgaard modtager genvalg 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af en revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

25 Valg af en revisor Bestyrelsen indstiller følgende til revisor: OL-R Henrik D. Madsen genvalgt

26 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 3 medlemmer til 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

27 Det kommende års arbejde Mål for arbejdet i 2015 Kredsens kommende ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 3. februar 2015, kl. 1800, i lokalerne på HHD EJL faciliteterne på Grimhøjvej i Aarhus V med efterfølgende traktement for deltagere i arrangementet. Kredsen vil fortsætte arbejdet med at opretholde høj synlighed og støtte vores vigtige feltsportsaktiviteter. Det er derfor af stor betydning, at vi får fundet en ny feltsportsleder, når KN-R Rune Erichsen trækker sig ved dette års generalforsamling. Rune har gennem de sidste mange år gjort et fantastisk godt og stort arbejde, det er derfor med fuld forståelse, at han nu vælger at trække sig. Bestyrelsen har igangsat en kampagne for at finde kandidater. Vi håber, at nye kræfter vil melde sig på banen. Det var indtil generalforsamlingen ikke lykkedes at finde en kandidat. PL-R Steffen Lind-Holt Poulsen meddelte dog at han godt ville forsøge at løfte arven. Bestyrelsen kan således også fremadrettet fortsætte vores Feltsportsarbejde. Vi byder Steffen velkommen og ser frem til at støtte hans arbejde som leder af feltsportskursus i Midtjyske Kreds.

28 Det kommende års arbejde/afvikling Punkt faldt da PL-R Steffen Lind-Holt Poulsen stillede sig til rådighed. Der har ikke vist sig nogen kandidat til posten som leder af Feltsportskursus. KN-R Rune Erichsen stopper under alle omstændigheder. Som konsekvens heraf ser bestyrelsen i MJK os derfor nødsaget til at iværksætte en nedlukning af Feltsportskursus. Dette er selvfølgelig stærkt beklageligt og det betyder, at vi snarest opsiger aftalen om leje Vester Eng skydebane, dette kan tidligst blive effektivt fra sæsonen MJK vil i indeværende sæson forsætte aktiviteterne i Retning B under ledelse af nuværende leder Retning B KN-R Peter Hald. Bestyrelsen vil herefter foreslå at skydeaktiviteterne for interesserede kan fortsættes i andet regi f.eks. Akademisk Skytteforening, hvilket er uden for HPRD virke. Status på de øvrige retninger: Retning A køres af en lille gruppe af vores aktive pensionister, hvor de i høj grad benytter civile klubbers udlagte O-løb. Men må alt andet lige vurderes som en aktivitet med begrænset lav tilslutning. Konsekvensen af lukningen er at dette arbejde indstilles i HPRD regi. MJK retning C er inaktiv og det har derfor ingen konsekvens at Feltsportskursus nedlukkes. Dette vil blive indstillet som løsning på den kommende generalforsamling i MJK.

29 Det kommende års budget Budget 2015 Indtægter Kredstilskud Udgifter Kredsgeneralforsamling Foredrag m.v Bestyrelsesmøder Gaver m.v. 500 Julebanko I alt 6.000

30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 3 medlemmer til 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Det kommende års arbejde og budget 11. Eventuelt

31 Orientering To medlemmer af kredsen har modtaget HPRD s mønt som anerkendelse af deres særlig indsats og engagement PL-R Marck Præstegaard OKS-R John Finmann

32 Orientering

33 Nu kan du læse hele DS 9 rapporten Relaterede indlæg Twice a citizen with a twist Forsvaret aflyser reserveuddannelser i 2013 Gå hjem møde Den danske Militærmanual en status Du kan stadig nå at tilmelde dig Taktisk Kursus ved HKIC I lederen i det kommende RESERVEN nr. 1 /2015 skriver formanden, oberstløjtnant-r Jan Hjorthøj bl.a.: Godt Nytår og tillykke. Nu er det tid til at se fremad og sammen med Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet skabe fremtidens Reserve i Danmark. Den politiske godkendelse den 19. december 2014 af DS-9 rapporten eller Rapport vedrørende Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven er en milepæl for Reserven i Danmark. For første gang i mange år har vi en politisk bredt forankret langtrækkende strategi / doktrin for Reservens anvendelse. Kampen for at justificere vores eksistens og formål er hermed forbi. Nu gælder det om at få bragt de gode tanker ud i virkelighedens verden. Det vil stille krav til Reservisten om at acceptere at forskelsbehandlingens tid er forbi på godt og ondt. Der vil blive forventet og krævet det samme af os som af vores heltidsansatte kolleger, når uniformen er på. Samtidigt vil vi også have de samme muligheder for tjeneste, karriere og uddannelse, hvis vi alle forstår at vise vores værd og relevans. Det bliver ikke uden udfordringer for den enkelte Reservist, de civile arbejdsgivere, Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet samt i særdeleshed HPRD. Du kan læse rapporten og dens bilag ved at følge nedenstående links. Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven Bilag til Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler Formandsberetning Skanderborg Håndbold Generalforsamling torsdag den 25. sept. kl. 19.30 i Klubhuset Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere