PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1"

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) 24/ LA Vestjysk Deadline næste PROPEL 2/5... Hyggeaften på Soldaterstuen 6/ Værløse-Jonstrup 3/ Værløse-Jonstrup PROPEL denne gang Forsiden: Medaljeregn I forbindelse med årets generalforsamlinger har vi i marts og april omtalt 38 medlemsjubilæer her i PROPEL. Meget, meget flot. Næste deadline: onsdag den 2. maj Repræsentantskabsmøde 3/ Fredericia Skydning 31/8 Jagerskydning... LA Thy-Mors Udflugt 10/ Værløse-Jonstrup*) 7/8... Langelandsfortet... Karup*) 16/8 (23/8) Flyvetur Vestjysk Kastellet Se Værløse-Jonstrup indlægget Danish Air Show PROPEL i 2014 Blad nr. Deadline I din postkasse 3 28/3 4/4 19/4 4 2/5 9/5 24/5 5 6/6 13/6 28/6 6 1/8 8/8 23/8 7 29/8 5/9 20/9 8 26/9 3/10 18/ /10 7/11 22/ /11 5/12 20/12 Danish Air Show bliver i 2014 afholdt søndag den 22. juni på Flyvestation Karup. I forbindelse med planlægning af årets air show er det besluttet, at der ikke vil blive udsendt nyhedsbreve. Vi vil derfor opfordre dig til, at du en gang imellem besøger vores hjemmeside hvor der løbende vil blive lagt nyheder og informationer op om Danish Air Show Vi håber at se dig til Danish Air Show 2014 søndag den 22. juni på Flyvestation Karup. Med venlig hilsen Jette Elkjær Presse og Informationsofficer Danish Air Show 2014 Til alle, der modtager PROPEL Husk at meddele adresseændring Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren. Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din nye adresse, men det sker kun i få måneder. Derfor Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren. Med venlig hilsen Elly PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juni og august - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf , Mobil Generalforsamlingen Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg afdeling i Flyvestuen med 27 deltagere. Generalforsamlingen Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf Skydeudvalgets beretning Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Harry Sørensen og referent Hans Jørgen Jensen. Vi ønsker god bedring til René, der har fået beskadiget nogle ledbånd i benene og således måtte undvære generalforsamlingen. Formandens beretning blev godkendt. Kasserer, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 20 medlemmer var mødte op. Formanden Helge Hoff bød velkommen. Han måtte selv tage jobbet som dirigent og Gert blev referent. Formanden lykønskede og uddelte diplomer til jubilarerne Poul E. Knudsen 50 år, samt til Asger Grønlund, Poul E. Sørensen, Niels Rosenkilde og Erik Jensen alle 40 års jubilæum. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær: Helge Hoff, Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, Tlf Aktivitetsudvalg: Jens Aage Buhelt Bestyrelsesmedlemmer: Knud Bisgaard, Brian Nielsen, Ole Jøns Bestyrelsessuppleanter: Bernt Jensen, Ivan Sørensen Revisorer: Knud Bødker, Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. Formand: Helge Hoff. Tlf Næstformand: René Crone. Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Knud Larsen, Brian Nielsen, Leo Pedersen og Finn Schjoldager. Bestyrelsessuppleanter: Ib Nielsen, Hans Jørgen Jensen og Kjeld Hansen. Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen. Delegerede til Repræsentantskabet: Helge Hoff, Harry Sørensen og Gert Rebsdorf. Under punktet Eventuelt foreslog Hans Jørgen Jensen, at man kunne besøge Bangsbo i Frederikshavn. Det vil bestyrelsen overveje. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe og familien. 50 års jubilaren Poul E. Knudsen a PROPEL 3

4 Lokalafdeling Aalborgs 40 års jubilarer Niels Rosenkilde, Erik Jensen, Poul E. Sørensen og Asger Grønlund Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf Generalforsamling. Onsdag den 19. februar afholdt vi vores årlige generalforsamling i Sjørring Idræts og Kulturcentre. Formandens beretning Lørdag den 9. marts 2013 deltog vi i landsskydning i Ålborg Vi var kun 3 deltager fra Thy-Mors 1 dame veteran og 2 herrer veteran. Søndag den 8. september afholdt vi Jagerskydning i Næstrup Skyttecentre med 28 deltagere Klokken 10 startede vi med kaffe og rundstykker og en Enkelt, da vi blev færdig med kaffen gik vi i gang med skydningen. Der bliv brugt 162 skud. Jagerskytte blev Hans Jørgen Jensen Thy- Mors afdeling. Vi var færdige kl. ca. 14 med skydning Vi afholder Jagerskydning igen søndag den 31. august 2014 Formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt. Til bestyrelsen genvalgtes Ernst Sørensen, Ingolf Bunch og Svend Møller Pedersen. Bestyrelsessuppleant. genvalgtes Kaj Kirk. Revisor genvalgtes Otto Ekmann. Revisorsuppleant genvalgtes Ejner Jensen. 2 medlemmer fik Diplom og Medalje for 50 års medlemskab Det var Otto Ekmann som var forhindret i at deltage og Jørgen Malthe Jacobsen som var til stede. Knud Larsen 4 PROPEL 50 års jubilaren Jørgen Malthe Jacobsen

5 FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil Ordinær Generalforsamling den 24. februar Det var næsten som dansk TV - genudsendelse. Men også kun næsten, for lidt bliver da ændret på vores generalforsamlinger fra år til år. I år var f. eks. karbonaden skiftet ud med dansk bøf, men uanset hvad, så er det et godt og hyggeligt koncept, vi her har fundet. Ellers var der vel ikke kommet 60 personer? Forsamlingen blev igen afholdt på Rindsholm Kro, og formanden startede med at byde velkommen til de 40 stemmeberettigede og de 20 gæster, der var mødt op. Den uundværlige dirigent var der ingen tvivl om, for Jens Peter blev selvfølgelig valgt. Han gennemgik dagsordenen og gav derefter ordet til formanden, der orienterede om alle afdelingens aktiviteter i det forgangne år. Efter beretningen havde Bent Petersen en bemærkning angående jubilæumsfesten i august måned. Han var ked af, at man havde sparet desserten bort, da han var af den overbevisning, at flere nu ville melde fra til denne store dag. Det gav lidt snak frem og tilbage om underskud eller ej, så selvfølgelig vil bestyrelsen igen vende desserten før dette års jubilæumsdag. Beretningen høstede bifald og var dermed godkendt. Dernæst fik kassereren ordet, og alle Oles kommaer sidder jo, hvor de skal i regnskabet, så også han høstede stort bifald. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. På valg til bestyrelsen var Henning Halkjær og Bent Ove Næsted, og de blev begge genvalgt med stor applaus. Næste punkt var valg af suppleant til bestyrelsen og igen var der genvalg til Jørgen Bæk Olsen. Revisor Poul Hjorth og revisorsuppleant Vagn Sehested blev også begge genvalgt og derefter var der kun eventuelt tilbage. Under dette sidste punkt på generalforsamlingen, var der ingen der ønskede ordet - bortset fra formanden. Han kaldte 10 medlemmer frem og de skulle alle have medaljer for henholdsvis 25, 40 og 50 års medlemskab. Der var imidlertid 11 medaljer, da formanden selv var på listen for 40 års medlemskab. a 11 - elleve - jubilarer på rad og række PROPEL 5

6 Tillykke til de 11 jubilarer i Karup 3 x 50 år Niels Chr. Christensen Ole Jensen Poul Hjort 3 x 40 år Henning Halkjær Lars H. Mortensen Per Thorsten Pedersen 5 x 25 år Flemming Gert Messerschmidt Hans Georg Pørksen Jens Frede Højris Havde det ikke været for disse brave mænd, kunne vi såmænd have genbrugt referatet fra sidste år. Kristian G. Stephensen 25 år Vagn Sehested 25 år 6 PROPEL

7 Generalforsamling Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: / Efter vel overstået generalforsamling ser bestyrelsen sådan ud: Formand: Lis Yttung Næstformand: Halfdan Jørgensen Kasserer: Jens Yttung Bestyrelsesmedlem: Bent T. Christensen Revisor: Jørn Nielsen Revisorsuppleant: Jens Mahler Efter generalforsamlingen fik vi gule ærter med alt tilbehør, og sluttede med kaffe. Bowling I skrivende stund er det blevet besluttet at vi d. 24. april har fået 2 baner til Bowling i Lerpøthallen Lerpøtvej 55 i Varde. Vi mødes kl. 19:30, og bowler fra kl. 20 til 21. Er du interesseret i at prøve dine færdigheder så mød op til en hyggelig aften, du er velkommen til at tage Kone/kæreste/eller andet påhæng med, det kan blive rigtig sjovt. Flyvetur i Vamdrup Sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 16. august til hyggeligt samvær og evt. en flyvetur fra Vamdrup flyveplads, hvis ellers vejret er med os skulle vi gerne kunne få en flyvetur. Der er en alternativ dato (vejret bestemmer) det er den 23. august. For at få noget ud af dagen starter vi kl 13:30. Håber på stort fremmøde. Tilmeld gerne på senest 3 dage før arrangementerne Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Generalforsamlingen den 27. februar Formanden gennemgik i sin beretning de forskellige aktiviteter og mindehøjtideligheder som foreningen i årets løb deltog i. Beretningen blev godkendt. Kassererens regnskab, med et mindre underskud blev også godkendt. Under indkomne forslag blev det vedtaget som sædvanligt at deltage i Landsskydningen på 15 m bane. Vedtaget blev også at tage imod invitationen til at prøve og skyde med gamle Geværer, med sortkrudt selvfølgelig. Tid og sted bekendtgøres senere. Efter veloverstået valghandling, er bestyrelsen som følger Formand Gert Schmidt tlf Næstformand Heine Andresen tlf Kasserer Christen Mathiesen *) tlf Bestyrelsesmedlemmer: Bent Aasand, Chresten Møller og Ove Møller Bestyrelsessuppleant: Frank L. Frandsen På bestyrelsens vegne Chresten Møller Formand Lis Yttung Der blev uddelt 40 års tegn til Frank Løndal Frandsen og Chresten Møller ROSKILDE AIRSHOW 2014/15 Vi kan simpelthen ikke vente til 2015 med at lave et Airshow. Vi har derfor besluttet at lave et aften-airshow fredag den 29. august Aften- (eller skumringsshow, som nogen kalder det) er ved at blive populære ved mange Airshows. Flere opvisningsfly/teams har fået lavet special effects på deres fly, så det ser rigtig flot ud på nattehimlen. Roskilde Airshow vil som de første i Danmark forsøge med et mini aften-airshow. Dvs. at det ikke bliver så stort som det vi normalt afholder hvert andet år. Dermed ikke sagt at det ikke bliver noget specielt, for det bliver det. Det er utroligt flot. Klik på dette link: for at få en fornemmelse af hvor flot det er. På jorden vil der være søgelys over himmelen og et flot afsluttende fyrværkeri. Vi har allerede fået nogle fly bekræftet, men venter med at offentliggøre vores program indtil vi har alt på plads. Reserver datoen allerede nu. Det bliver flot - og som sagt er det første gang i Danmark at der bliver lavet et aften-airshow. Hjemmesiden for vores aften airshow er netop blevet opdateret. 19. marts starter billetsalget og det vil kun være muligt at købe billetter via vores online billetsalg og der bliver kun udbudt billetter. Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Generalforsamling Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 4. februar og følgende blev valgt til bestyrelsen: Formand: Erik Krogsriis Kasserer: Vagn Krogsriis Sekretær: Per Wittenhoff Revisor: Johannes Gummesen Aktivitetsoversigt august Familiedag kl 14 på Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde hos Erik og Erika. Tag selv mad med. Vi sørger for at grillen er varm til alle jer, der ikke hellere vil have en madpakke med. Tilmelding senest 16. august til Erik november Reserver allerede nu dagen til den årlige julefrokost. Nærmere information følger. Venlig hilsen Per Wittenhoff PROPEL 7

8 FSF Værløse-Jonstrup Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. Tlf , Mobil: Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdtes den 25. februar i lokalerne i Pedersholm. Starten på aftenen kunne ikke være bedre, idet der blev serveret et par lækre stykker smørrebrød, garneret med rigtig meget snak om gamle dage. Generalforsamlingen startede med, at formanden Jørgen Amonsen bød velkommen til de 32 fremmødte, hvorefter han fortsatte med dagsordenen. Pkt.1: Søren Eibak blev valgt til dirigent og Torben Ek til referent. Efter dirigenten havde konstateret lovligheden af generalforsamlingen, blev Henning Jensen og Per Clausen valgt som stemmetællere. Pkt.2: Formanden Jørgen Amonsen fremlagde bestyrelsens beretning til godkendelse, og sagde bl.a. at året havde været lidt af et stille år, dog med både interne- og eksterne arrangementer. En festlig måde at starte året på, var vores Nytårsfrokost. Dernæst afholdtes generalforsamlingen og ikke mindst vore hygge-aftner her i Pedersholm, hvor vi også afholdt det - efterhånden traditionelle - grill arrangement, der altid samler mange deltagere (i år over 60)! Afdelingen stod også som sædvanlig for et vellykket Soldaterjubilæums arrangement i Jonstruplejren, hvor der igen i år var et stort fremmøde. Af vores deltagelse i eksterne arrangementer kan nævnes, at vi var til Nytårsgudstjeneste på Kastellet og efterfølgende kranse nedlægning ved monumentet for De Udsendte. Ligeledes deltog vi ved Forsvarets Dag, i Mindelunden samt ved Den nationale Flagdag for De Udsendte. Sidst på året blev fanen igen luftet på henholdsvis Storeog Lille kransetur i anledning af Våbenstilstandsdagen. Afslutningsvis takkede formanden Torben Ek for hans virke som tovholder til Propel og til bestyrelsen for et godt samarbejde gennem året. Beretningen blev godkendt. Pkt. 3: Kassereren aflagde det reviderede regnskab; der udviste en beholdning på omkring kroner. Efter et enkelt spørgsmål blev regnskabet godkendt. *) Pkt. 4: Der var ikke kommet forslag til behandling. Formandsvalg Pkt. 5: Der skulle vælges ny formand idet Jørgen Amonsen ikke ønskede genvalg. Kurt Benny Sørensen blev foreslået og valgt. Torben Ek og Mogens Billekop genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ole Andersen, og som nyvalgt bestyrelsessuppleant valgtes Jørgen Amonsen Pkt. 6: Lars Jacobsen blev genvalgt som revisor. Pkt. 7: Der var ligeledes genvalg af F. S-Hansen som revisorsuppleant. Pkt. 8: Man var nu nået frem til den lidt mere festlige del af generalforsamlingen Eventuelt! Festligt; fordi afdelingen havde den glæde at hædre ni medlemmer for trofast medlemskab af Flyvevåbnets Soldaterforening. Et stort tillykke og tak til jer alle! Torben EK henledte opmærksomheden på FSF Landsskydning den 25. marts og på et AOF-arrangement den 6. marts hvor jagerpilot Tomas Kristensen fortæller om sit liv. Således sluttede afdelingens årlige generalforsamling. Referent Torben Ek. Ny hjemmeside! Et længe næret ønske har nu set dagens lys. Afdelingen har fået sin egen hjemmeside: Her finder I bl.a.: Historien om FSF - Den aktuelle bestyrelse - Billeder og tekst om hvad der var engang - afdelingsnyt og meget mere! Vidste du? at du har mulighed for at deltage i en bus tur til Egholm Slot i Kirke Hyllinge lørdag den 10. maj med afgang fra Sjæløre Station kl. 08:30. Vi deles i to hold, hvor det ene går til våbensamlingen; det andet til rundvisning på slottet. Derefter frokost, der er inkluderet i deltagerprisen på 200,- kr. p.p. Der er begrænset deltagerantal - så skynd dig at tilmelde dig til Vil du vide mere? Kontakt Se i øvrigt: Landsskydningen Den sidste mandag i marts, mødtes Ole A, Jørgen A, Søren E, Torben E og Ken E i DGI-Byen, hvor vi igen havde fået lov til at afvikle VÆR- JON Landsskydningen, på Københavns Pionerforening s (KP) baner. Der blev taget pænt imod os og efter udlevering af autoriserede skiver og betaling for ammunition, gik skydningen i gang. Når vi betænker, at det for de fleste var et år siden at de senest havde haft fingeren på aftrækkeren, så var det et pænt resultat. Laveste resultat var 174 Point og højeste blev 184. Efter afsked med vores venner i KP, begav vi os igen udendørs. Det var noget af en Kold Skulder, for regnen væltede ned i tove, og vi havde alle kun tynde vindjakker på. Vi var blevet enige om, at vi ville hyggesnakke lidt over et måltid mad og en øl, men inden vi fandt et sted, hvor vi ville spise, i øvrigt nær ved TIVOLI som allerede er åbnet (altså nu hvor du læser PROPEL) var vi gennemblødt. Imidlertid fik vi - efter en go snak og noget mad - varmen og blev tørre igen, inden vi vendte næsen hjemad. Desværre ventede endnu en våd fornøjelse os, og den var endnu værre end den første. Vi var tre der kun skulle til Hovedbanen, så vi blev mindst våde, men Ole skulle cykle til Amager og Søren havde parkeret næsten i modsat ende af DGI, så de gik nok på hovedet i seng, da de kom hjem for at få varmen endnu engang. En lille kuriositet: Ved Landsskydningen i 2009 var vi 15 deltagere. Afskedens time Hanne Metzchen har forladt os, og er gået til General Rye s Brigade. Mange af os husker Hanne som Ulrich Hermansens glade og muntre ledsager, når vi i gamle dage havde arrangementer i GRANLY på FSN VÆR. Hanne var også med til vores Julefrokost på Pedersholm. Æret være Hannes minde. Kommende arrangementer: 5. maj kl. 09:45 Kranselægning i Mindelunden 6. maj kl. 18:30 Hyggeaften i Pedersholm. Vi vil bl.a. drøfte, hvilke tiltag vi fremover skal gøre. Med venlig hilsen Flemming Raalund *) Det reviderede regnskab kan revideres hos kassereren som e-post. 8 PROPEL

9 Tillykke til de 9 jubilarer i Værløse-Jonstrup Alle 50 års jubilarerne med de skinnende guldmedaljer: Knud Ole Jensen, Lars Jacobsen, Allan Dahl Eriksen, Curt Pyskow og Niels Dyrberg Pedersen. 40 års jubilaren Axel P. Lausten 25 års jubilarerne Herluf Lorentzen, Kurt Rasmusen og Hans Kurt Svan PROPEL 9

10 Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil Generalforsamlingen Lokalafdelingen har holdt sin generalforsamling, som foregik i god ro og orden. Der blev aflagt beretning af formanden, samt regnskab af kasseren, begge beretninger blev godkendt. Der var genvalg til samtlige poster. Der var gule ærter med tilbehør samt kaffe og pandekager bagefter Der blev bestemt en sommertur i august, herom senere. Pbv. Ole B Jakobsen Formand Gule ærter - en sikker succes hver gang Flyvevåbnet yder vejhjælp Af Flyvevåbnet kl. 10:52 For fremover at kunne undgå farlige situationer på landets veje skal Flyvevåbnets EH101-helikopter overtage visse transportopgaver, som lastbiler udfører i dag. Flyvevåbnets EH101 Merlin helikoptere får udvidet job-porteføljen, når man inden længe overtager opgaver omkring visse sær-transporter af materiel. I første omgang bliver der tale om de mange meter lange vinger til vindmøller, som man med fordel kan transportere gennem luften. - Vi har jo den her kapacitet, som kan løfte en masse kilo. Vi har undersøgt, hvad det ville kræve at hjælpe, og vi har været ude at øve os, fortæller kaptajn Møller fra Flyvertaktisk Kommando. Han tilføjer: - Efter en masse udregninger og timer i luften er vi nået frem til, at vores EH101 helikoptere sagtens kan løfte det tunge udstyr som for eksempel de lange vindmøllevinger. Der bliver dog brug for to helikoptere, så vi har måttet skære i samt tilpasse forskellige reglementer lidt, men vi er endt med en løsning, som er næsten forsvarlig for besætning og folk på jorden, forklarer han. I alt er fire helikopterbesætninger blevet omskolet til vindmølleflyvning. Samarbejdspartnerne er glade - Vi har længe været i dialog med Flyvevåbnet omkring det her, og nu ser det ud til, at aftalen endeligt falder på plads, siger Dan Vind fra Dansk Vindmøllesamfund. Han har været med i den arbejdsgruppe, der har set på sagen. - Med tiden håber vi også, at Flyvevåbnet kan hjælpe os med at montere vingerne det kan man jo lige så godt, når man er i gang. To af Flyvevåbnets EH101 Merlin-helikoptere under træning i vindmøllevingeflyvning. (Foto: Flyvevåbnet) Så behøver vi nemlig ikke at bruge store kraner, der slider på asfalten, når de skal transporteres frem. Det er igen en måde at øge trafiksikkerheden på, fastslår Dan Vind. Det forventes, at denne nye opgave vil blive implementeret i løbet af få dage, i første omgang som et forsøg. Forsøgsordningen vil vare til 1. april Kilde: Flyvevåbnets Facebook-profil den 1. april PROPEL

11 Gaveartikler fra Effektudvalget Se flere artikler og større fotos på Køb i din afdeling eller direkte på Priser er vejledende, eksklusiv eventuel fragt Kaffekrus 45,- kr. Keramikkrus 250,- kr. Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 265,- kr. Blazermærke 50,- kr. Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr. Slips med slipsenål 165,- kr. Cap, fleksibel 55,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr. Slipsenål 65,- kr. Fritidsdragt, S,M,L,XL,XXL 500,- kr. Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. Silketørklæde 50,- kr. Pennesæt 75,- kr. Poloshirt, S,M,L,XL,XXL 125,- kr. T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL 60,- kr. PROPEL 11

12 Mærkedage maj 2014 OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL FSF gratulerer følgende medlemmer med deres runde dag 70 år 1. maj /1963 Knud Riis Nielsen, Ørhagevej 85, Klitmøller, 7700 Thisted 7. maj Niels Kristian Stenrand, Ibs Huse 11, 4440 Mørkøv 7. maj /1964 Hans Chr. Werner Jensen, Ahornvej 17, 7400 Herning 12. maj /1963 Erik Kjær Mikkelsen, Solsortevej 14, Østengård, 7100 Vejle 12. maj /1965 Hans-Jørn Frederiksen, Skovløbervej 3 A, Klint, 4500 Nykøbing Sj. 13. maj /1965 Jørn Nielsen, Nørretoft 2 A, 6760 Ribe 13. maj /1962 Arvid Lendal Jørgensen, Dortheavej 4, Bjælkerup, 4660 Store Heddinge 20. maj /1962 Erling Houmøller Jensen, Anlægsvej 3, 7830 Vinderup 27. maj /1961 Torben Prior, Tvørgàrdgøta 10, FO-370 Midvàgur, Færøerne 65 år 4. maj /1966 Ruben Normann Mejlvang, Ringvägen 15, S Rydboholm, Sverige 5. maj MAJ 1968 Ebbe Olsen, Terrasserne 74, Himmelev, 4000 Roskilde 13. maj AUG 1969 Gunnar Jensen, Holmevej 17, Holme, 8830 Tjele 15. maj AUG 1970 Ole Petersen, Skarhøjvej 10, 6230 Rødekro 16. maj MAJ 1971 Karl Aage Andersen, Børglumvej 9, Arentsminde, 9460 Brovst 25. maj /1966 Henry Ratzer, Julianastraat 54, NL-6451 BV Brunssum, Holland 25. maj /1966 Niels Peter Nielsen, Fyrrevej 12, Kølvrå, 7470 Karup J 60 år 4. maj MAJ 1977 Kim Reinert, Vildtbaneparken 49, 2635 Ishøj 7. maj NOV 1975 Poul Kjær Overgård Christensen, Søndertoften 29, Ørding, 7990 Øster Assels 14. maj NOV 1979 Bent Hansen Kramer, Kikkenborgvej 23, 7400 Herning 14. maj AUG 1975 Torben Birke, Kornagervej 32, 4640 Fakse 50 år 6. maj AUG 1984 Jan Mathiesen, Sletmarken 13, 6310 Broager 17. maj AUG 1984 Svend Balsby, Ulsøevej 29, 7500 Holstebro 30. maj MAJ 1986 Lars Nielsen, Bodil Møllevej 4, 8362 Hørning Flotte glas med FSF logo Dramglas - vejl. 15,- kr. Ølglas - vejl. 35,- kr. Rødvin/Hvidvinglas - vejl. 35,- kr. Cognacglas - vejl. 35,- kr. Køb dem i din afdeling eller på 12 PROPEL Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand Næstformand Forretningsfører Jubilæumsudvalget Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør PR-udvalget Skydeudvalget Effektudvalget Redaktion af PROPEL Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: , E-post: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. - Tlf.: , Mobil E-post: Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: , Mobil: , E-post: Ingen formand - henvendelse til landsformand eller forretningsfører Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: facebook.com/flyversoldater

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 3 2011 1 Sol og sommer Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere