PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1"

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) 24/ LA Vestjysk Deadline næste PROPEL 2/5... Hyggeaften på Soldaterstuen 6/ Værløse-Jonstrup 3/ Værløse-Jonstrup PROPEL denne gang Forsiden: Medaljeregn I forbindelse med årets generalforsamlinger har vi i marts og april omtalt 38 medlemsjubilæer her i PROPEL. Meget, meget flot. Næste deadline: onsdag den 2. maj Repræsentantskabsmøde 3/ Fredericia Skydning 31/8 Jagerskydning... LA Thy-Mors Udflugt 10/ Værløse-Jonstrup*) 7/8... Langelandsfortet... Karup*) 16/8 (23/8) Flyvetur Vestjysk Kastellet Se Værløse-Jonstrup indlægget Danish Air Show PROPEL i 2014 Blad nr. Deadline I din postkasse 3 28/3 4/4 19/4 4 2/5 9/5 24/5 5 6/6 13/6 28/6 6 1/8 8/8 23/8 7 29/8 5/9 20/9 8 26/9 3/10 18/ /10 7/11 22/ /11 5/12 20/12 Danish Air Show bliver i 2014 afholdt søndag den 22. juni på Flyvestation Karup. I forbindelse med planlægning af årets air show er det besluttet, at der ikke vil blive udsendt nyhedsbreve. Vi vil derfor opfordre dig til, at du en gang imellem besøger vores hjemmeside hvor der løbende vil blive lagt nyheder og informationer op om Danish Air Show Vi håber at se dig til Danish Air Show 2014 søndag den 22. juni på Flyvestation Karup. Med venlig hilsen Jette Elkjær Presse og Informationsofficer Danish Air Show 2014 Til alle, der modtager PROPEL Husk at meddele adresseændring Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren. Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din nye adresse, men det sker kun i få måneder. Derfor Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren. Med venlig hilsen Elly PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juni og august - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf , Mobil Generalforsamlingen Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg afdeling i Flyvestuen med 27 deltagere. Generalforsamlingen Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf Skydeudvalgets beretning Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Harry Sørensen og referent Hans Jørgen Jensen. Vi ønsker god bedring til René, der har fået beskadiget nogle ledbånd i benene og således måtte undvære generalforsamlingen. Formandens beretning blev godkendt. Kasserer, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 20 medlemmer var mødte op. Formanden Helge Hoff bød velkommen. Han måtte selv tage jobbet som dirigent og Gert blev referent. Formanden lykønskede og uddelte diplomer til jubilarerne Poul E. Knudsen 50 år, samt til Asger Grønlund, Poul E. Sørensen, Niels Rosenkilde og Erik Jensen alle 40 års jubilæum. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær: Helge Hoff, Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, Tlf Aktivitetsudvalg: Jens Aage Buhelt Bestyrelsesmedlemmer: Knud Bisgaard, Brian Nielsen, Ole Jøns Bestyrelsessuppleanter: Bernt Jensen, Ivan Sørensen Revisorer: Knud Bødker, Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. Formand: Helge Hoff. Tlf Næstformand: René Crone. Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Knud Larsen, Brian Nielsen, Leo Pedersen og Finn Schjoldager. Bestyrelsessuppleanter: Ib Nielsen, Hans Jørgen Jensen og Kjeld Hansen. Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen. Delegerede til Repræsentantskabet: Helge Hoff, Harry Sørensen og Gert Rebsdorf. Under punktet Eventuelt foreslog Hans Jørgen Jensen, at man kunne besøge Bangsbo i Frederikshavn. Det vil bestyrelsen overveje. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe og familien. 50 års jubilaren Poul E. Knudsen a PROPEL 3

4 Lokalafdeling Aalborgs 40 års jubilarer Niels Rosenkilde, Erik Jensen, Poul E. Sørensen og Asger Grønlund Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf Generalforsamling. Onsdag den 19. februar afholdt vi vores årlige generalforsamling i Sjørring Idræts og Kulturcentre. Formandens beretning Lørdag den 9. marts 2013 deltog vi i landsskydning i Ålborg Vi var kun 3 deltager fra Thy-Mors 1 dame veteran og 2 herrer veteran. Søndag den 8. september afholdt vi Jagerskydning i Næstrup Skyttecentre med 28 deltagere Klokken 10 startede vi med kaffe og rundstykker og en Enkelt, da vi blev færdig med kaffen gik vi i gang med skydningen. Der bliv brugt 162 skud. Jagerskytte blev Hans Jørgen Jensen Thy- Mors afdeling. Vi var færdige kl. ca. 14 med skydning Vi afholder Jagerskydning igen søndag den 31. august 2014 Formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt. Til bestyrelsen genvalgtes Ernst Sørensen, Ingolf Bunch og Svend Møller Pedersen. Bestyrelsessuppleant. genvalgtes Kaj Kirk. Revisor genvalgtes Otto Ekmann. Revisorsuppleant genvalgtes Ejner Jensen. 2 medlemmer fik Diplom og Medalje for 50 års medlemskab Det var Otto Ekmann som var forhindret i at deltage og Jørgen Malthe Jacobsen som var til stede. Knud Larsen 4 PROPEL 50 års jubilaren Jørgen Malthe Jacobsen

5 FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil Ordinær Generalforsamling den 24. februar Det var næsten som dansk TV - genudsendelse. Men også kun næsten, for lidt bliver da ændret på vores generalforsamlinger fra år til år. I år var f. eks. karbonaden skiftet ud med dansk bøf, men uanset hvad, så er det et godt og hyggeligt koncept, vi her har fundet. Ellers var der vel ikke kommet 60 personer? Forsamlingen blev igen afholdt på Rindsholm Kro, og formanden startede med at byde velkommen til de 40 stemmeberettigede og de 20 gæster, der var mødt op. Den uundværlige dirigent var der ingen tvivl om, for Jens Peter blev selvfølgelig valgt. Han gennemgik dagsordenen og gav derefter ordet til formanden, der orienterede om alle afdelingens aktiviteter i det forgangne år. Efter beretningen havde Bent Petersen en bemærkning angående jubilæumsfesten i august måned. Han var ked af, at man havde sparet desserten bort, da han var af den overbevisning, at flere nu ville melde fra til denne store dag. Det gav lidt snak frem og tilbage om underskud eller ej, så selvfølgelig vil bestyrelsen igen vende desserten før dette års jubilæumsdag. Beretningen høstede bifald og var dermed godkendt. Dernæst fik kassereren ordet, og alle Oles kommaer sidder jo, hvor de skal i regnskabet, så også han høstede stort bifald. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. På valg til bestyrelsen var Henning Halkjær og Bent Ove Næsted, og de blev begge genvalgt med stor applaus. Næste punkt var valg af suppleant til bestyrelsen og igen var der genvalg til Jørgen Bæk Olsen. Revisor Poul Hjorth og revisorsuppleant Vagn Sehested blev også begge genvalgt og derefter var der kun eventuelt tilbage. Under dette sidste punkt på generalforsamlingen, var der ingen der ønskede ordet - bortset fra formanden. Han kaldte 10 medlemmer frem og de skulle alle have medaljer for henholdsvis 25, 40 og 50 års medlemskab. Der var imidlertid 11 medaljer, da formanden selv var på listen for 40 års medlemskab. a 11 - elleve - jubilarer på rad og række PROPEL 5

6 Tillykke til de 11 jubilarer i Karup 3 x 50 år Niels Chr. Christensen Ole Jensen Poul Hjort 3 x 40 år Henning Halkjær Lars H. Mortensen Per Thorsten Pedersen 5 x 25 år Flemming Gert Messerschmidt Hans Georg Pørksen Jens Frede Højris Havde det ikke været for disse brave mænd, kunne vi såmænd have genbrugt referatet fra sidste år. Kristian G. Stephensen 25 år Vagn Sehested 25 år 6 PROPEL

7 Generalforsamling Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: / Efter vel overstået generalforsamling ser bestyrelsen sådan ud: Formand: Lis Yttung Næstformand: Halfdan Jørgensen Kasserer: Jens Yttung Bestyrelsesmedlem: Bent T. Christensen Revisor: Jørn Nielsen Revisorsuppleant: Jens Mahler Efter generalforsamlingen fik vi gule ærter med alt tilbehør, og sluttede med kaffe. Bowling I skrivende stund er det blevet besluttet at vi d. 24. april har fået 2 baner til Bowling i Lerpøthallen Lerpøtvej 55 i Varde. Vi mødes kl. 19:30, og bowler fra kl. 20 til 21. Er du interesseret i at prøve dine færdigheder så mød op til en hyggelig aften, du er velkommen til at tage Kone/kæreste/eller andet påhæng med, det kan blive rigtig sjovt. Flyvetur i Vamdrup Sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 16. august til hyggeligt samvær og evt. en flyvetur fra Vamdrup flyveplads, hvis ellers vejret er med os skulle vi gerne kunne få en flyvetur. Der er en alternativ dato (vejret bestemmer) det er den 23. august. For at få noget ud af dagen starter vi kl 13:30. Håber på stort fremmøde. Tilmeld gerne på senest 3 dage før arrangementerne Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Generalforsamlingen den 27. februar Formanden gennemgik i sin beretning de forskellige aktiviteter og mindehøjtideligheder som foreningen i årets løb deltog i. Beretningen blev godkendt. Kassererens regnskab, med et mindre underskud blev også godkendt. Under indkomne forslag blev det vedtaget som sædvanligt at deltage i Landsskydningen på 15 m bane. Vedtaget blev også at tage imod invitationen til at prøve og skyde med gamle Geværer, med sortkrudt selvfølgelig. Tid og sted bekendtgøres senere. Efter veloverstået valghandling, er bestyrelsen som følger Formand Gert Schmidt tlf Næstformand Heine Andresen tlf Kasserer Christen Mathiesen *) tlf Bestyrelsesmedlemmer: Bent Aasand, Chresten Møller og Ove Møller Bestyrelsessuppleant: Frank L. Frandsen På bestyrelsens vegne Chresten Møller Formand Lis Yttung Der blev uddelt 40 års tegn til Frank Løndal Frandsen og Chresten Møller ROSKILDE AIRSHOW 2014/15 Vi kan simpelthen ikke vente til 2015 med at lave et Airshow. Vi har derfor besluttet at lave et aften-airshow fredag den 29. august Aften- (eller skumringsshow, som nogen kalder det) er ved at blive populære ved mange Airshows. Flere opvisningsfly/teams har fået lavet special effects på deres fly, så det ser rigtig flot ud på nattehimlen. Roskilde Airshow vil som de første i Danmark forsøge med et mini aften-airshow. Dvs. at det ikke bliver så stort som det vi normalt afholder hvert andet år. Dermed ikke sagt at det ikke bliver noget specielt, for det bliver det. Det er utroligt flot. Klik på dette link: for at få en fornemmelse af hvor flot det er. På jorden vil der være søgelys over himmelen og et flot afsluttende fyrværkeri. Vi har allerede fået nogle fly bekræftet, men venter med at offentliggøre vores program indtil vi har alt på plads. Reserver datoen allerede nu. Det bliver flot - og som sagt er det første gang i Danmark at der bliver lavet et aften-airshow. Hjemmesiden for vores aften airshow er netop blevet opdateret. 19. marts starter billetsalget og det vil kun være muligt at købe billetter via vores online billetsalg og der bliver kun udbudt billetter. Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Generalforsamling Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 4. februar og følgende blev valgt til bestyrelsen: Formand: Erik Krogsriis Kasserer: Vagn Krogsriis Sekretær: Per Wittenhoff Revisor: Johannes Gummesen Aktivitetsoversigt august Familiedag kl 14 på Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde hos Erik og Erika. Tag selv mad med. Vi sørger for at grillen er varm til alle jer, der ikke hellere vil have en madpakke med. Tilmelding senest 16. august til Erik november Reserver allerede nu dagen til den årlige julefrokost. Nærmere information følger. Venlig hilsen Per Wittenhoff PROPEL 7

8 FSF Værløse-Jonstrup Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. Tlf , Mobil: Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdtes den 25. februar i lokalerne i Pedersholm. Starten på aftenen kunne ikke være bedre, idet der blev serveret et par lækre stykker smørrebrød, garneret med rigtig meget snak om gamle dage. Generalforsamlingen startede med, at formanden Jørgen Amonsen bød velkommen til de 32 fremmødte, hvorefter han fortsatte med dagsordenen. Pkt.1: Søren Eibak blev valgt til dirigent og Torben Ek til referent. Efter dirigenten havde konstateret lovligheden af generalforsamlingen, blev Henning Jensen og Per Clausen valgt som stemmetællere. Pkt.2: Formanden Jørgen Amonsen fremlagde bestyrelsens beretning til godkendelse, og sagde bl.a. at året havde været lidt af et stille år, dog med både interne- og eksterne arrangementer. En festlig måde at starte året på, var vores Nytårsfrokost. Dernæst afholdtes generalforsamlingen og ikke mindst vore hygge-aftner her i Pedersholm, hvor vi også afholdt det - efterhånden traditionelle - grill arrangement, der altid samler mange deltagere (i år over 60)! Afdelingen stod også som sædvanlig for et vellykket Soldaterjubilæums arrangement i Jonstruplejren, hvor der igen i år var et stort fremmøde. Af vores deltagelse i eksterne arrangementer kan nævnes, at vi var til Nytårsgudstjeneste på Kastellet og efterfølgende kranse nedlægning ved monumentet for De Udsendte. Ligeledes deltog vi ved Forsvarets Dag, i Mindelunden samt ved Den nationale Flagdag for De Udsendte. Sidst på året blev fanen igen luftet på henholdsvis Storeog Lille kransetur i anledning af Våbenstilstandsdagen. Afslutningsvis takkede formanden Torben Ek for hans virke som tovholder til Propel og til bestyrelsen for et godt samarbejde gennem året. Beretningen blev godkendt. Pkt. 3: Kassereren aflagde det reviderede regnskab; der udviste en beholdning på omkring kroner. Efter et enkelt spørgsmål blev regnskabet godkendt. *) Pkt. 4: Der var ikke kommet forslag til behandling. Formandsvalg Pkt. 5: Der skulle vælges ny formand idet Jørgen Amonsen ikke ønskede genvalg. Kurt Benny Sørensen blev foreslået og valgt. Torben Ek og Mogens Billekop genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ole Andersen, og som nyvalgt bestyrelsessuppleant valgtes Jørgen Amonsen Pkt. 6: Lars Jacobsen blev genvalgt som revisor. Pkt. 7: Der var ligeledes genvalg af F. S-Hansen som revisorsuppleant. Pkt. 8: Man var nu nået frem til den lidt mere festlige del af generalforsamlingen Eventuelt! Festligt; fordi afdelingen havde den glæde at hædre ni medlemmer for trofast medlemskab af Flyvevåbnets Soldaterforening. Et stort tillykke og tak til jer alle! Torben EK henledte opmærksomheden på FSF Landsskydning den 25. marts og på et AOF-arrangement den 6. marts hvor jagerpilot Tomas Kristensen fortæller om sit liv. Således sluttede afdelingens årlige generalforsamling. Referent Torben Ek. Ny hjemmeside! Et længe næret ønske har nu set dagens lys. Afdelingen har fået sin egen hjemmeside: Her finder I bl.a.: Historien om FSF - Den aktuelle bestyrelse - Billeder og tekst om hvad der var engang - afdelingsnyt og meget mere! Vidste du? at du har mulighed for at deltage i en bus tur til Egholm Slot i Kirke Hyllinge lørdag den 10. maj med afgang fra Sjæløre Station kl. 08:30. Vi deles i to hold, hvor det ene går til våbensamlingen; det andet til rundvisning på slottet. Derefter frokost, der er inkluderet i deltagerprisen på 200,- kr. p.p. Der er begrænset deltagerantal - så skynd dig at tilmelde dig til Vil du vide mere? Kontakt Se i øvrigt: Landsskydningen Den sidste mandag i marts, mødtes Ole A, Jørgen A, Søren E, Torben E og Ken E i DGI-Byen, hvor vi igen havde fået lov til at afvikle VÆR- JON Landsskydningen, på Københavns Pionerforening s (KP) baner. Der blev taget pænt imod os og efter udlevering af autoriserede skiver og betaling for ammunition, gik skydningen i gang. Når vi betænker, at det for de fleste var et år siden at de senest havde haft fingeren på aftrækkeren, så var det et pænt resultat. Laveste resultat var 174 Point og højeste blev 184. Efter afsked med vores venner i KP, begav vi os igen udendørs. Det var noget af en Kold Skulder, for regnen væltede ned i tove, og vi havde alle kun tynde vindjakker på. Vi var blevet enige om, at vi ville hyggesnakke lidt over et måltid mad og en øl, men inden vi fandt et sted, hvor vi ville spise, i øvrigt nær ved TIVOLI som allerede er åbnet (altså nu hvor du læser PROPEL) var vi gennemblødt. Imidlertid fik vi - efter en go snak og noget mad - varmen og blev tørre igen, inden vi vendte næsen hjemad. Desværre ventede endnu en våd fornøjelse os, og den var endnu værre end den første. Vi var tre der kun skulle til Hovedbanen, så vi blev mindst våde, men Ole skulle cykle til Amager og Søren havde parkeret næsten i modsat ende af DGI, så de gik nok på hovedet i seng, da de kom hjem for at få varmen endnu engang. En lille kuriositet: Ved Landsskydningen i 2009 var vi 15 deltagere. Afskedens time Hanne Metzchen har forladt os, og er gået til General Rye s Brigade. Mange af os husker Hanne som Ulrich Hermansens glade og muntre ledsager, når vi i gamle dage havde arrangementer i GRANLY på FSN VÆR. Hanne var også med til vores Julefrokost på Pedersholm. Æret være Hannes minde. Kommende arrangementer: 5. maj kl. 09:45 Kranselægning i Mindelunden 6. maj kl. 18:30 Hyggeaften i Pedersholm. Vi vil bl.a. drøfte, hvilke tiltag vi fremover skal gøre. Med venlig hilsen Flemming Raalund *) Det reviderede regnskab kan revideres hos kassereren som e-post. 8 PROPEL

9 Tillykke til de 9 jubilarer i Værløse-Jonstrup Alle 50 års jubilarerne med de skinnende guldmedaljer: Knud Ole Jensen, Lars Jacobsen, Allan Dahl Eriksen, Curt Pyskow og Niels Dyrberg Pedersen. 40 års jubilaren Axel P. Lausten 25 års jubilarerne Herluf Lorentzen, Kurt Rasmusen og Hans Kurt Svan PROPEL 9

10 Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil Generalforsamlingen Lokalafdelingen har holdt sin generalforsamling, som foregik i god ro og orden. Der blev aflagt beretning af formanden, samt regnskab af kasseren, begge beretninger blev godkendt. Der var genvalg til samtlige poster. Der var gule ærter med tilbehør samt kaffe og pandekager bagefter Der blev bestemt en sommertur i august, herom senere. Pbv. Ole B Jakobsen Formand Gule ærter - en sikker succes hver gang Flyvevåbnet yder vejhjælp Af Flyvevåbnet kl. 10:52 For fremover at kunne undgå farlige situationer på landets veje skal Flyvevåbnets EH101-helikopter overtage visse transportopgaver, som lastbiler udfører i dag. Flyvevåbnets EH101 Merlin helikoptere får udvidet job-porteføljen, når man inden længe overtager opgaver omkring visse sær-transporter af materiel. I første omgang bliver der tale om de mange meter lange vinger til vindmøller, som man med fordel kan transportere gennem luften. - Vi har jo den her kapacitet, som kan løfte en masse kilo. Vi har undersøgt, hvad det ville kræve at hjælpe, og vi har været ude at øve os, fortæller kaptajn Møller fra Flyvertaktisk Kommando. Han tilføjer: - Efter en masse udregninger og timer i luften er vi nået frem til, at vores EH101 helikoptere sagtens kan løfte det tunge udstyr som for eksempel de lange vindmøllevinger. Der bliver dog brug for to helikoptere, så vi har måttet skære i samt tilpasse forskellige reglementer lidt, men vi er endt med en løsning, som er næsten forsvarlig for besætning og folk på jorden, forklarer han. I alt er fire helikopterbesætninger blevet omskolet til vindmølleflyvning. Samarbejdspartnerne er glade - Vi har længe været i dialog med Flyvevåbnet omkring det her, og nu ser det ud til, at aftalen endeligt falder på plads, siger Dan Vind fra Dansk Vindmøllesamfund. Han har været med i den arbejdsgruppe, der har set på sagen. - Med tiden håber vi også, at Flyvevåbnet kan hjælpe os med at montere vingerne det kan man jo lige så godt, når man er i gang. To af Flyvevåbnets EH101 Merlin-helikoptere under træning i vindmøllevingeflyvning. (Foto: Flyvevåbnet) Så behøver vi nemlig ikke at bruge store kraner, der slider på asfalten, når de skal transporteres frem. Det er igen en måde at øge trafiksikkerheden på, fastslår Dan Vind. Det forventes, at denne nye opgave vil blive implementeret i løbet af få dage, i første omgang som et forsøg. Forsøgsordningen vil vare til 1. april Kilde: Flyvevåbnets Facebook-profil den 1. april PROPEL

11 Gaveartikler fra Effektudvalget Se flere artikler og større fotos på Køb i din afdeling eller direkte på Priser er vejledende, eksklusiv eventuel fragt Kaffekrus 45,- kr. Keramikkrus 250,- kr. Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 265,- kr. Blazermærke 50,- kr. Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr. Slips med slipsenål 165,- kr. Cap, fleksibel 55,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr. Slipsenål 65,- kr. Fritidsdragt, S,M,L,XL,XXL 500,- kr. Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. Silketørklæde 50,- kr. Pennesæt 75,- kr. Poloshirt, S,M,L,XL,XXL 125,- kr. T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL 60,- kr. PROPEL 11

12 Mærkedage maj 2014 OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL FSF gratulerer følgende medlemmer med deres runde dag 70 år 1. maj /1963 Knud Riis Nielsen, Ørhagevej 85, Klitmøller, 7700 Thisted 7. maj Niels Kristian Stenrand, Ibs Huse 11, 4440 Mørkøv 7. maj /1964 Hans Chr. Werner Jensen, Ahornvej 17, 7400 Herning 12. maj /1963 Erik Kjær Mikkelsen, Solsortevej 14, Østengård, 7100 Vejle 12. maj /1965 Hans-Jørn Frederiksen, Skovløbervej 3 A, Klint, 4500 Nykøbing Sj. 13. maj /1965 Jørn Nielsen, Nørretoft 2 A, 6760 Ribe 13. maj /1962 Arvid Lendal Jørgensen, Dortheavej 4, Bjælkerup, 4660 Store Heddinge 20. maj /1962 Erling Houmøller Jensen, Anlægsvej 3, 7830 Vinderup 27. maj /1961 Torben Prior, Tvørgàrdgøta 10, FO-370 Midvàgur, Færøerne 65 år 4. maj /1966 Ruben Normann Mejlvang, Ringvägen 15, S Rydboholm, Sverige 5. maj MAJ 1968 Ebbe Olsen, Terrasserne 74, Himmelev, 4000 Roskilde 13. maj AUG 1969 Gunnar Jensen, Holmevej 17, Holme, 8830 Tjele 15. maj AUG 1970 Ole Petersen, Skarhøjvej 10, 6230 Rødekro 16. maj MAJ 1971 Karl Aage Andersen, Børglumvej 9, Arentsminde, 9460 Brovst 25. maj /1966 Henry Ratzer, Julianastraat 54, NL-6451 BV Brunssum, Holland 25. maj /1966 Niels Peter Nielsen, Fyrrevej 12, Kølvrå, 7470 Karup J 60 år 4. maj MAJ 1977 Kim Reinert, Vildtbaneparken 49, 2635 Ishøj 7. maj NOV 1975 Poul Kjær Overgård Christensen, Søndertoften 29, Ørding, 7990 Øster Assels 14. maj NOV 1979 Bent Hansen Kramer, Kikkenborgvej 23, 7400 Herning 14. maj AUG 1975 Torben Birke, Kornagervej 32, 4640 Fakse 50 år 6. maj AUG 1984 Jan Mathiesen, Sletmarken 13, 6310 Broager 17. maj AUG 1984 Svend Balsby, Ulsøevej 29, 7500 Holstebro 30. maj MAJ 1986 Lars Nielsen, Bodil Møllevej 4, 8362 Hørning Flotte glas med FSF logo Dramglas - vejl. 15,- kr. Ølglas - vejl. 35,- kr. Rødvin/Hvidvinglas - vejl. 35,- kr. Cognacglas - vejl. 35,- kr. Køb dem i din afdeling eller på 12 PROPEL Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand Næstformand Forretningsfører Jubilæumsudvalget Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør PR-udvalget Skydeudvalget Effektudvalget Redaktion af PROPEL Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: , E-post: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. - Tlf.: , Mobil E-post: Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: , Mobil: , E-post: Ingen formand - henvendelse til landsformand eller forretningsfører Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: facebook.com/flyversoldater

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2015 72. årgang Nr. 2 Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog.

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog. Invitation til alle DKKs efterårsmarkprøver 2011 DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af specialklubberne for stående jagthunde og med DKK anerkendt

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere