PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1"

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) 24/ LA Vestjysk Deadline næste PROPEL 2/5... Hyggeaften på Soldaterstuen 6/ Værløse-Jonstrup 3/ Værløse-Jonstrup PROPEL denne gang Forsiden: Medaljeregn I forbindelse med årets generalforsamlinger har vi i marts og april omtalt 38 medlemsjubilæer her i PROPEL. Meget, meget flot. Næste deadline: onsdag den 2. maj Repræsentantskabsmøde 3/ Fredericia Skydning 31/8 Jagerskydning... LA Thy-Mors Udflugt 10/ Værløse-Jonstrup*) 7/8... Langelandsfortet... Karup*) 16/8 (23/8) Flyvetur Vestjysk Kastellet Se Værløse-Jonstrup indlægget Danish Air Show PROPEL i 2014 Blad nr. Deadline I din postkasse 3 28/3 4/4 19/4 4 2/5 9/5 24/5 5 6/6 13/6 28/6 6 1/8 8/8 23/8 7 29/8 5/9 20/9 8 26/9 3/10 18/ /10 7/11 22/ /11 5/12 20/12 Danish Air Show bliver i 2014 afholdt søndag den 22. juni på Flyvestation Karup. I forbindelse med planlægning af årets air show er det besluttet, at der ikke vil blive udsendt nyhedsbreve. Vi vil derfor opfordre dig til, at du en gang imellem besøger vores hjemmeside hvor der løbende vil blive lagt nyheder og informationer op om Danish Air Show Vi håber at se dig til Danish Air Show 2014 søndag den 22. juni på Flyvestation Karup. Med venlig hilsen Jette Elkjær Presse og Informationsofficer Danish Air Show 2014 Til alle, der modtager PROPEL Husk at meddele adresseændring Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren. Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din nye adresse, men det sker kun i få måneder. Derfor Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren. Med venlig hilsen Elly PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juni og august - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf , Mobil Generalforsamlingen Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg afdeling i Flyvestuen med 27 deltagere. Generalforsamlingen Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf Skydeudvalgets beretning Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Harry Sørensen og referent Hans Jørgen Jensen. Vi ønsker god bedring til René, der har fået beskadiget nogle ledbånd i benene og således måtte undvære generalforsamlingen. Formandens beretning blev godkendt. Kasserer, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 20 medlemmer var mødte op. Formanden Helge Hoff bød velkommen. Han måtte selv tage jobbet som dirigent og Gert blev referent. Formanden lykønskede og uddelte diplomer til jubilarerne Poul E. Knudsen 50 år, samt til Asger Grønlund, Poul E. Sørensen, Niels Rosenkilde og Erik Jensen alle 40 års jubilæum. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær: Helge Hoff, Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, Tlf Aktivitetsudvalg: Jens Aage Buhelt Bestyrelsesmedlemmer: Knud Bisgaard, Brian Nielsen, Ole Jøns Bestyrelsessuppleanter: Bernt Jensen, Ivan Sørensen Revisorer: Knud Bødker, Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. Formand: Helge Hoff. Tlf Næstformand: René Crone. Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Knud Larsen, Brian Nielsen, Leo Pedersen og Finn Schjoldager. Bestyrelsessuppleanter: Ib Nielsen, Hans Jørgen Jensen og Kjeld Hansen. Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen. Delegerede til Repræsentantskabet: Helge Hoff, Harry Sørensen og Gert Rebsdorf. Under punktet Eventuelt foreslog Hans Jørgen Jensen, at man kunne besøge Bangsbo i Frederikshavn. Det vil bestyrelsen overveje. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe og familien. 50 års jubilaren Poul E. Knudsen a PROPEL 3

4 Lokalafdeling Aalborgs 40 års jubilarer Niels Rosenkilde, Erik Jensen, Poul E. Sørensen og Asger Grønlund Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf Generalforsamling. Onsdag den 19. februar afholdt vi vores årlige generalforsamling i Sjørring Idræts og Kulturcentre. Formandens beretning Lørdag den 9. marts 2013 deltog vi i landsskydning i Ålborg Vi var kun 3 deltager fra Thy-Mors 1 dame veteran og 2 herrer veteran. Søndag den 8. september afholdt vi Jagerskydning i Næstrup Skyttecentre med 28 deltagere Klokken 10 startede vi med kaffe og rundstykker og en Enkelt, da vi blev færdig med kaffen gik vi i gang med skydningen. Der bliv brugt 162 skud. Jagerskytte blev Hans Jørgen Jensen Thy- Mors afdeling. Vi var færdige kl. ca. 14 med skydning Vi afholder Jagerskydning igen søndag den 31. august 2014 Formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt. Til bestyrelsen genvalgtes Ernst Sørensen, Ingolf Bunch og Svend Møller Pedersen. Bestyrelsessuppleant. genvalgtes Kaj Kirk. Revisor genvalgtes Otto Ekmann. Revisorsuppleant genvalgtes Ejner Jensen. 2 medlemmer fik Diplom og Medalje for 50 års medlemskab Det var Otto Ekmann som var forhindret i at deltage og Jørgen Malthe Jacobsen som var til stede. Knud Larsen 4 PROPEL 50 års jubilaren Jørgen Malthe Jacobsen

5 FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil Ordinær Generalforsamling den 24. februar Det var næsten som dansk TV - genudsendelse. Men også kun næsten, for lidt bliver da ændret på vores generalforsamlinger fra år til år. I år var f. eks. karbonaden skiftet ud med dansk bøf, men uanset hvad, så er det et godt og hyggeligt koncept, vi her har fundet. Ellers var der vel ikke kommet 60 personer? Forsamlingen blev igen afholdt på Rindsholm Kro, og formanden startede med at byde velkommen til de 40 stemmeberettigede og de 20 gæster, der var mødt op. Den uundværlige dirigent var der ingen tvivl om, for Jens Peter blev selvfølgelig valgt. Han gennemgik dagsordenen og gav derefter ordet til formanden, der orienterede om alle afdelingens aktiviteter i det forgangne år. Efter beretningen havde Bent Petersen en bemærkning angående jubilæumsfesten i august måned. Han var ked af, at man havde sparet desserten bort, da han var af den overbevisning, at flere nu ville melde fra til denne store dag. Det gav lidt snak frem og tilbage om underskud eller ej, så selvfølgelig vil bestyrelsen igen vende desserten før dette års jubilæumsdag. Beretningen høstede bifald og var dermed godkendt. Dernæst fik kassereren ordet, og alle Oles kommaer sidder jo, hvor de skal i regnskabet, så også han høstede stort bifald. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. På valg til bestyrelsen var Henning Halkjær og Bent Ove Næsted, og de blev begge genvalgt med stor applaus. Næste punkt var valg af suppleant til bestyrelsen og igen var der genvalg til Jørgen Bæk Olsen. Revisor Poul Hjorth og revisorsuppleant Vagn Sehested blev også begge genvalgt og derefter var der kun eventuelt tilbage. Under dette sidste punkt på generalforsamlingen, var der ingen der ønskede ordet - bortset fra formanden. Han kaldte 10 medlemmer frem og de skulle alle have medaljer for henholdsvis 25, 40 og 50 års medlemskab. Der var imidlertid 11 medaljer, da formanden selv var på listen for 40 års medlemskab. a 11 - elleve - jubilarer på rad og række PROPEL 5

6 Tillykke til de 11 jubilarer i Karup 3 x 50 år Niels Chr. Christensen Ole Jensen Poul Hjort 3 x 40 år Henning Halkjær Lars H. Mortensen Per Thorsten Pedersen 5 x 25 år Flemming Gert Messerschmidt Hans Georg Pørksen Jens Frede Højris Havde det ikke været for disse brave mænd, kunne vi såmænd have genbrugt referatet fra sidste år. Kristian G. Stephensen 25 år Vagn Sehested 25 år 6 PROPEL

7 Generalforsamling Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: / Efter vel overstået generalforsamling ser bestyrelsen sådan ud: Formand: Lis Yttung Næstformand: Halfdan Jørgensen Kasserer: Jens Yttung Bestyrelsesmedlem: Bent T. Christensen Revisor: Jørn Nielsen Revisorsuppleant: Jens Mahler Efter generalforsamlingen fik vi gule ærter med alt tilbehør, og sluttede med kaffe. Bowling I skrivende stund er det blevet besluttet at vi d. 24. april har fået 2 baner til Bowling i Lerpøthallen Lerpøtvej 55 i Varde. Vi mødes kl. 19:30, og bowler fra kl. 20 til 21. Er du interesseret i at prøve dine færdigheder så mød op til en hyggelig aften, du er velkommen til at tage Kone/kæreste/eller andet påhæng med, det kan blive rigtig sjovt. Flyvetur i Vamdrup Sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 16. august til hyggeligt samvær og evt. en flyvetur fra Vamdrup flyveplads, hvis ellers vejret er med os skulle vi gerne kunne få en flyvetur. Der er en alternativ dato (vejret bestemmer) det er den 23. august. For at få noget ud af dagen starter vi kl 13:30. Håber på stort fremmøde. Tilmeld gerne på senest 3 dage før arrangementerne Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Generalforsamlingen den 27. februar Formanden gennemgik i sin beretning de forskellige aktiviteter og mindehøjtideligheder som foreningen i årets løb deltog i. Beretningen blev godkendt. Kassererens regnskab, med et mindre underskud blev også godkendt. Under indkomne forslag blev det vedtaget som sædvanligt at deltage i Landsskydningen på 15 m bane. Vedtaget blev også at tage imod invitationen til at prøve og skyde med gamle Geværer, med sortkrudt selvfølgelig. Tid og sted bekendtgøres senere. Efter veloverstået valghandling, er bestyrelsen som følger Formand Gert Schmidt tlf Næstformand Heine Andresen tlf Kasserer Christen Mathiesen *) tlf Bestyrelsesmedlemmer: Bent Aasand, Chresten Møller og Ove Møller Bestyrelsessuppleant: Frank L. Frandsen På bestyrelsens vegne Chresten Møller Formand Lis Yttung Der blev uddelt 40 års tegn til Frank Løndal Frandsen og Chresten Møller ROSKILDE AIRSHOW 2014/15 Vi kan simpelthen ikke vente til 2015 med at lave et Airshow. Vi har derfor besluttet at lave et aften-airshow fredag den 29. august Aften- (eller skumringsshow, som nogen kalder det) er ved at blive populære ved mange Airshows. Flere opvisningsfly/teams har fået lavet special effects på deres fly, så det ser rigtig flot ud på nattehimlen. Roskilde Airshow vil som de første i Danmark forsøge med et mini aften-airshow. Dvs. at det ikke bliver så stort som det vi normalt afholder hvert andet år. Dermed ikke sagt at det ikke bliver noget specielt, for det bliver det. Det er utroligt flot. Klik på dette link: for at få en fornemmelse af hvor flot det er. På jorden vil der være søgelys over himmelen og et flot afsluttende fyrværkeri. Vi har allerede fået nogle fly bekræftet, men venter med at offentliggøre vores program indtil vi har alt på plads. Reserver datoen allerede nu. Det bliver flot - og som sagt er det første gang i Danmark at der bliver lavet et aften-airshow. Hjemmesiden for vores aften airshow er netop blevet opdateret. 19. marts starter billetsalget og det vil kun være muligt at købe billetter via vores online billetsalg og der bliver kun udbudt billetter. Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Generalforsamling Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 4. februar og følgende blev valgt til bestyrelsen: Formand: Erik Krogsriis Kasserer: Vagn Krogsriis Sekretær: Per Wittenhoff Revisor: Johannes Gummesen Aktivitetsoversigt august Familiedag kl 14 på Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde hos Erik og Erika. Tag selv mad med. Vi sørger for at grillen er varm til alle jer, der ikke hellere vil have en madpakke med. Tilmelding senest 16. august til Erik november Reserver allerede nu dagen til den årlige julefrokost. Nærmere information følger. Venlig hilsen Per Wittenhoff PROPEL 7

8 FSF Værløse-Jonstrup Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. Tlf , Mobil: Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdtes den 25. februar i lokalerne i Pedersholm. Starten på aftenen kunne ikke være bedre, idet der blev serveret et par lækre stykker smørrebrød, garneret med rigtig meget snak om gamle dage. Generalforsamlingen startede med, at formanden Jørgen Amonsen bød velkommen til de 32 fremmødte, hvorefter han fortsatte med dagsordenen. Pkt.1: Søren Eibak blev valgt til dirigent og Torben Ek til referent. Efter dirigenten havde konstateret lovligheden af generalforsamlingen, blev Henning Jensen og Per Clausen valgt som stemmetællere. Pkt.2: Formanden Jørgen Amonsen fremlagde bestyrelsens beretning til godkendelse, og sagde bl.a. at året havde været lidt af et stille år, dog med både interne- og eksterne arrangementer. En festlig måde at starte året på, var vores Nytårsfrokost. Dernæst afholdtes generalforsamlingen og ikke mindst vore hygge-aftner her i Pedersholm, hvor vi også afholdt det - efterhånden traditionelle - grill arrangement, der altid samler mange deltagere (i år over 60)! Afdelingen stod også som sædvanlig for et vellykket Soldaterjubilæums arrangement i Jonstruplejren, hvor der igen i år var et stort fremmøde. Af vores deltagelse i eksterne arrangementer kan nævnes, at vi var til Nytårsgudstjeneste på Kastellet og efterfølgende kranse nedlægning ved monumentet for De Udsendte. Ligeledes deltog vi ved Forsvarets Dag, i Mindelunden samt ved Den nationale Flagdag for De Udsendte. Sidst på året blev fanen igen luftet på henholdsvis Storeog Lille kransetur i anledning af Våbenstilstandsdagen. Afslutningsvis takkede formanden Torben Ek for hans virke som tovholder til Propel og til bestyrelsen for et godt samarbejde gennem året. Beretningen blev godkendt. Pkt. 3: Kassereren aflagde det reviderede regnskab; der udviste en beholdning på omkring kroner. Efter et enkelt spørgsmål blev regnskabet godkendt. *) Pkt. 4: Der var ikke kommet forslag til behandling. Formandsvalg Pkt. 5: Der skulle vælges ny formand idet Jørgen Amonsen ikke ønskede genvalg. Kurt Benny Sørensen blev foreslået og valgt. Torben Ek og Mogens Billekop genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ole Andersen, og som nyvalgt bestyrelsessuppleant valgtes Jørgen Amonsen Pkt. 6: Lars Jacobsen blev genvalgt som revisor. Pkt. 7: Der var ligeledes genvalg af F. S-Hansen som revisorsuppleant. Pkt. 8: Man var nu nået frem til den lidt mere festlige del af generalforsamlingen Eventuelt! Festligt; fordi afdelingen havde den glæde at hædre ni medlemmer for trofast medlemskab af Flyvevåbnets Soldaterforening. Et stort tillykke og tak til jer alle! Torben EK henledte opmærksomheden på FSF Landsskydning den 25. marts og på et AOF-arrangement den 6. marts hvor jagerpilot Tomas Kristensen fortæller om sit liv. Således sluttede afdelingens årlige generalforsamling. Referent Torben Ek. Ny hjemmeside! Et længe næret ønske har nu set dagens lys. Afdelingen har fået sin egen hjemmeside: Her finder I bl.a.: Historien om FSF - Den aktuelle bestyrelse - Billeder og tekst om hvad der var engang - afdelingsnyt og meget mere! Vidste du? at du har mulighed for at deltage i en bus tur til Egholm Slot i Kirke Hyllinge lørdag den 10. maj med afgang fra Sjæløre Station kl. 08:30. Vi deles i to hold, hvor det ene går til våbensamlingen; det andet til rundvisning på slottet. Derefter frokost, der er inkluderet i deltagerprisen på 200,- kr. p.p. Der er begrænset deltagerantal - så skynd dig at tilmelde dig til Vil du vide mere? Kontakt Se i øvrigt: Landsskydningen Den sidste mandag i marts, mødtes Ole A, Jørgen A, Søren E, Torben E og Ken E i DGI-Byen, hvor vi igen havde fået lov til at afvikle VÆR- JON Landsskydningen, på Københavns Pionerforening s (KP) baner. Der blev taget pænt imod os og efter udlevering af autoriserede skiver og betaling for ammunition, gik skydningen i gang. Når vi betænker, at det for de fleste var et år siden at de senest havde haft fingeren på aftrækkeren, så var det et pænt resultat. Laveste resultat var 174 Point og højeste blev 184. Efter afsked med vores venner i KP, begav vi os igen udendørs. Det var noget af en Kold Skulder, for regnen væltede ned i tove, og vi havde alle kun tynde vindjakker på. Vi var blevet enige om, at vi ville hyggesnakke lidt over et måltid mad og en øl, men inden vi fandt et sted, hvor vi ville spise, i øvrigt nær ved TIVOLI som allerede er åbnet (altså nu hvor du læser PROPEL) var vi gennemblødt. Imidlertid fik vi - efter en go snak og noget mad - varmen og blev tørre igen, inden vi vendte næsen hjemad. Desværre ventede endnu en våd fornøjelse os, og den var endnu værre end den første. Vi var tre der kun skulle til Hovedbanen, så vi blev mindst våde, men Ole skulle cykle til Amager og Søren havde parkeret næsten i modsat ende af DGI, så de gik nok på hovedet i seng, da de kom hjem for at få varmen endnu engang. En lille kuriositet: Ved Landsskydningen i 2009 var vi 15 deltagere. Afskedens time Hanne Metzchen har forladt os, og er gået til General Rye s Brigade. Mange af os husker Hanne som Ulrich Hermansens glade og muntre ledsager, når vi i gamle dage havde arrangementer i GRANLY på FSN VÆR. Hanne var også med til vores Julefrokost på Pedersholm. Æret være Hannes minde. Kommende arrangementer: 5. maj kl. 09:45 Kranselægning i Mindelunden 6. maj kl. 18:30 Hyggeaften i Pedersholm. Vi vil bl.a. drøfte, hvilke tiltag vi fremover skal gøre. Med venlig hilsen Flemming Raalund *) Det reviderede regnskab kan revideres hos kassereren som e-post. 8 PROPEL

9 Tillykke til de 9 jubilarer i Værløse-Jonstrup Alle 50 års jubilarerne med de skinnende guldmedaljer: Knud Ole Jensen, Lars Jacobsen, Allan Dahl Eriksen, Curt Pyskow og Niels Dyrberg Pedersen. 40 års jubilaren Axel P. Lausten 25 års jubilarerne Herluf Lorentzen, Kurt Rasmusen og Hans Kurt Svan PROPEL 9

10 Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil Generalforsamlingen Lokalafdelingen har holdt sin generalforsamling, som foregik i god ro og orden. Der blev aflagt beretning af formanden, samt regnskab af kasseren, begge beretninger blev godkendt. Der var genvalg til samtlige poster. Der var gule ærter med tilbehør samt kaffe og pandekager bagefter Der blev bestemt en sommertur i august, herom senere. Pbv. Ole B Jakobsen Formand Gule ærter - en sikker succes hver gang Flyvevåbnet yder vejhjælp Af Flyvevåbnet kl. 10:52 For fremover at kunne undgå farlige situationer på landets veje skal Flyvevåbnets EH101-helikopter overtage visse transportopgaver, som lastbiler udfører i dag. Flyvevåbnets EH101 Merlin helikoptere får udvidet job-porteføljen, når man inden længe overtager opgaver omkring visse sær-transporter af materiel. I første omgang bliver der tale om de mange meter lange vinger til vindmøller, som man med fordel kan transportere gennem luften. - Vi har jo den her kapacitet, som kan løfte en masse kilo. Vi har undersøgt, hvad det ville kræve at hjælpe, og vi har været ude at øve os, fortæller kaptajn Møller fra Flyvertaktisk Kommando. Han tilføjer: - Efter en masse udregninger og timer i luften er vi nået frem til, at vores EH101 helikoptere sagtens kan løfte det tunge udstyr som for eksempel de lange vindmøllevinger. Der bliver dog brug for to helikoptere, så vi har måttet skære i samt tilpasse forskellige reglementer lidt, men vi er endt med en løsning, som er næsten forsvarlig for besætning og folk på jorden, forklarer han. I alt er fire helikopterbesætninger blevet omskolet til vindmølleflyvning. Samarbejdspartnerne er glade - Vi har længe været i dialog med Flyvevåbnet omkring det her, og nu ser det ud til, at aftalen endeligt falder på plads, siger Dan Vind fra Dansk Vindmøllesamfund. Han har været med i den arbejdsgruppe, der har set på sagen. - Med tiden håber vi også, at Flyvevåbnet kan hjælpe os med at montere vingerne det kan man jo lige så godt, når man er i gang. To af Flyvevåbnets EH101 Merlin-helikoptere under træning i vindmøllevingeflyvning. (Foto: Flyvevåbnet) Så behøver vi nemlig ikke at bruge store kraner, der slider på asfalten, når de skal transporteres frem. Det er igen en måde at øge trafiksikkerheden på, fastslår Dan Vind. Det forventes, at denne nye opgave vil blive implementeret i løbet af få dage, i første omgang som et forsøg. Forsøgsordningen vil vare til 1. april Kilde: Flyvevåbnets Facebook-profil den 1. april PROPEL

11 Gaveartikler fra Effektudvalget Se flere artikler og større fotos på Køb i din afdeling eller direkte på Priser er vejledende, eksklusiv eventuel fragt Kaffekrus 45,- kr. Keramikkrus 250,- kr. Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 265,- kr. Blazermærke 50,- kr. Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr. Slips med slipsenål 165,- kr. Cap, fleksibel 55,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr. Slipsenål 65,- kr. Fritidsdragt, S,M,L,XL,XXL 500,- kr. Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. Silketørklæde 50,- kr. Pennesæt 75,- kr. Poloshirt, S,M,L,XL,XXL 125,- kr. T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL 60,- kr. PROPEL 11

12 Mærkedage maj 2014 OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL FSF gratulerer følgende medlemmer med deres runde dag 70 år 1. maj /1963 Knud Riis Nielsen, Ørhagevej 85, Klitmøller, 7700 Thisted 7. maj Niels Kristian Stenrand, Ibs Huse 11, 4440 Mørkøv 7. maj /1964 Hans Chr. Werner Jensen, Ahornvej 17, 7400 Herning 12. maj /1963 Erik Kjær Mikkelsen, Solsortevej 14, Østengård, 7100 Vejle 12. maj /1965 Hans-Jørn Frederiksen, Skovløbervej 3 A, Klint, 4500 Nykøbing Sj. 13. maj /1965 Jørn Nielsen, Nørretoft 2 A, 6760 Ribe 13. maj /1962 Arvid Lendal Jørgensen, Dortheavej 4, Bjælkerup, 4660 Store Heddinge 20. maj /1962 Erling Houmøller Jensen, Anlægsvej 3, 7830 Vinderup 27. maj /1961 Torben Prior, Tvørgàrdgøta 10, FO-370 Midvàgur, Færøerne 65 år 4. maj /1966 Ruben Normann Mejlvang, Ringvägen 15, S Rydboholm, Sverige 5. maj MAJ 1968 Ebbe Olsen, Terrasserne 74, Himmelev, 4000 Roskilde 13. maj AUG 1969 Gunnar Jensen, Holmevej 17, Holme, 8830 Tjele 15. maj AUG 1970 Ole Petersen, Skarhøjvej 10, 6230 Rødekro 16. maj MAJ 1971 Karl Aage Andersen, Børglumvej 9, Arentsminde, 9460 Brovst 25. maj /1966 Henry Ratzer, Julianastraat 54, NL-6451 BV Brunssum, Holland 25. maj /1966 Niels Peter Nielsen, Fyrrevej 12, Kølvrå, 7470 Karup J 60 år 4. maj MAJ 1977 Kim Reinert, Vildtbaneparken 49, 2635 Ishøj 7. maj NOV 1975 Poul Kjær Overgård Christensen, Søndertoften 29, Ørding, 7990 Øster Assels 14. maj NOV 1979 Bent Hansen Kramer, Kikkenborgvej 23, 7400 Herning 14. maj AUG 1975 Torben Birke, Kornagervej 32, 4640 Fakse 50 år 6. maj AUG 1984 Jan Mathiesen, Sletmarken 13, 6310 Broager 17. maj AUG 1984 Svend Balsby, Ulsøevej 29, 7500 Holstebro 30. maj MAJ 1986 Lars Nielsen, Bodil Møllevej 4, 8362 Hørning Flotte glas med FSF logo Dramglas - vejl. 15,- kr. Ølglas - vejl. 35,- kr. Rødvin/Hvidvinglas - vejl. 35,- kr. Cognacglas - vejl. 35,- kr. Køb dem i din afdeling eller på 12 PROPEL Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand Næstformand Forretningsfører Jubilæumsudvalget Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør PR-udvalget Skydeudvalget Effektudvalget Redaktion af PROPEL Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: , E-post: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. - Tlf.: , Mobil E-post: Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: , Mobil: , E-post: Ingen formand - henvendelse til landsformand eller forretningsfører Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: facebook.com/flyversoldater

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere