Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2012 CM Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Udarbejdet af: Anders Villars Jørgensen Cpr.nr.: xxxx Vejleder: Christian Würtz Indhold: Sider: 107 Satsenheder: Bilag: 12

2 Executive summary Bang & Olufsen A/S has experienced a significant decrease in the stockvalue in recent years. The purpose of the thesis is to estimate the stockvalue of Bang & Olufsen A/S. The result of the theisis should clarify whether or not the stock is a good investment. The valuation is based on three steps. The first step being a strategic analysis, which focuses on analyzing the micro and macro environment, the industry and the company. The second step conducts a financial analysis of the historical performance and risk of the company. The third and final step consolidates the findings from the strategic and financial analysis into a forecast and valutation part. The strategic analysis showed a big drop in sales due to the financial crisis, which has had a big impact on the last couple of year s bad performance. Alongside B&O hasn't been able to reduce cost at the same rate as sales. As a result of the bad performance B&O hired a new CEO Tue Mantoni and he has introduced a brand new strategy with a main focus on boosting sales, reducing costs and increasing efficiency. With the new strategy B&O looks to be back on the right track, but now they need to perform in other to fulfill the strategy and meet the potential of B&O. Two valuation methods have been used. A present value model and a number of relative valuation models. The present value approach indicates a stock value of 112,54 kr. which corresponds to a potential gain of 104,62 %. These estimates are based on three different scenarios; neutral, pessimistic and optimistic. The result has been weigthed in accordance with their estimated probability. The valuation using the relative models shows that B&O is relatively expensive compared to its peer group. Only a few of the multiples shows that other companies in the peer group are more expensive than B&O. The end result howewer depends on which multiples are used for the valuation. This spread indicates that there might be other companies in the peer-group that would be a better investment compared to B&O. The value estimated by the present value model is assessed as the correct approach valuing B&O. It is therefore concluded that the stock is underrated compared to the current stockvalue of 55 kroner, therefore I rate it as a good investment. Side 1 af 106

3 Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt Kapitel 1 - Indledning Problemformulering Metode og struktur Afgrænsning Kildekritik Kapitel 2 - Virksomhedsbeskrivelse af B&O Historie Koncernstruktur Ejerforhold B&Os produktportefølje Strategi og visioner Kapitel 3 - Strategisk analyse Markedet PEST Porters Five Forces SWOT BCG & PLC Delkonklusion Kapitel 4 - Regnskabsanalyse Regnskabskvalitet Risiko Capital Asset Pricing Model Side 2 af 106

4 4.4 WACC Refleksioner over brugen af CAPM Refleksioner over brugen af WACC Rentabilitetsanalyse Overskudsgrad (OG) Omsætningshastighed (OH) Afkastningsgrad (ROIC) Finansiel gearing (FG) Economic value added (EVA) Spread Egenkapitalsforretningen (ROE) Delkonklusion Kapitel 5 - Budgettering Valg af budgetteringsmetode Strategisk valuedriver Finansiel valuedriver Kapitel 6 - Værdiansættelse Kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller Opsummering af DCF-værdiansættelse Multipel værdiansættelse Kapitel 7 - Diskussion Kapitel 8 Konklussion Kapitel 10 - Bilagsliste Side 3 af 106

5 Figuroversigt Figur 1 - Bang & Olufsen koncernstruktur Figur 2 - Oversigt over aktionærer og Egne aktier pr. 31 maj Figur 3 - Salg fordelt på produktkategori Figur 4 - Oversigt over den aggregerede markedsomsætning fordelt på geografiske områder 1618 Figur 5 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på geografiske markeder ( ) Figur 6 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på produktkategorier ( ) Figur 7 - Oversigt over den aggregerede markedsomsætning fordelt på produktområder Figur 8 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på geografi og produktkategorier ( ) Figur 9 - Konkurrenter baseret på Porters generiske strategier Figur 10 - PEST-analyse Figur 11 - Porter Five Forces Figur 12 - SWOT Figur 13 - Boston Consulting Group vækst/markedsandel matrix Figur 14 - PLC Figur 15 - Betaværdien i forhold til udvalgte indeks Figur 16 - Korrelationen mellem udsving i index og aktiekurs Figur 17 - Kapitalstruktur målt på bogførte værdier og markedsværdier Figur 18 - Opgørelse af afkastkrav til fremmedkapital Figur 19 - Struktur for analyse af væksten i merafkastet Figur 20 - Dupont Model Figur 21 - Analytisk balance Figur 22 - Analytisk resultatopgørelse Figur 23 - Overskudsgrad Figur 24 - Omsætningshastighed Figur 25 - Afkastningsgrad Figur 26 - Finansiel gearing Figur 27 - Economic Value Added Figur 28 - SPREAD Figur 29 - Egenkapitalforrentning Figur 30 - Strategiske valuedrivere og deres indvirkning på virksomheden Figur 31 - Forskellige budgetteringsmuligheder Figur 32 - Korrelation mellem omsætnings- og BNP-vækst fordelt på lande Figur 33 - Finansielle valuedrivere Figur 34 - Finansielle valuedrivere historiske udvikling Figur 35 - Finansielle valuedrivere - kvantificering Figur 36 - Input til neutralt scenarie Figur 37 - Værdiansættelse: Neutralt scenarie Figur 38 - Estimering af elementerne af det frie cash flow Figur 39 - Input til pessimistisk scenarie Figur 40 - Værdiansættelse: Pessimistisk scenarier Figur 41 - Input til optimistisk scenarie Figur 42 - Værdiansættelse: Optimistisk scenarie Figur 43 - Resultat af værdiansættelse Figur 44 - Peer-group værdiansat ud fra udvalgte multipler Figur 45 - Udvikling i FCF i budgetperioden Side 4 af 106

6 Figur 46 - B&O historiske kursudvikling Kapitel 1 - Indledning Bang & Olufsen A/S, herefter B&O, er indbegrebet af dansk design og kvalitet. Derfor har det også været en torn i øjet på de loyale kunder, at der har været så meget virak om firmaet, som har fjernet fokus fra produkterne og øget opmærksomheden på de interne problemer og eksterne udfordringer. I de sidste fem år har B&O haft tre forskellige administrerende direktører, herefter CEO, prøvet at implementere nye strategier, og samtidig har B&O skullet forholde sig til den voksende finanskrise, som har været ensbetydende med markante fald i omsætningen. Al denne negative omtale af B&O har skadet brandet, samtidig med at aktiekursen har oplevet store sving, hovedsagelig af negativ karakter. I en tid hvor mange virksomheder lider under finanskrisen, er det eneste, som B&O ikke har brug for, negativ omtale. Med udnævnelsen af den nye CEO Tue Mantoni og offentliggørelsen af den nye strategi, er fokus rettet mod at hjælpe B&O ud af den negative spiral, som B&O i øjeblikket befinder sig. Den nye strategi skal være med til at sikre en stigning i den fremtidige omsætning, så omsætningen kommer op på 8-10 mia. kroner. Ud over den faldende omsætning kæmper B&O med at skaffe nye kunder. B&Os loyale kundegruppe består primært af velstillede mennesker i alderssegmentet år. For at kunne opfylde forventninger til en fremtidig omsætning på 8-10 mia. kroner, er det nødvendigt, at B&O får tiltrukket nye kunder for på den måde at kunne fortsætte med at producere elektronik af høj kvalitet til de særligt kvalitetsbevidste forbrugere. Analytikernes vurderinger er meget delte om hvorvidt B&O kommer ud af krisen som vinder eller taber, og i hvilket niveau aktiekursen skal befinde sig 1. Visse analytikere er af den opfattelse, at B&O ikke har et berettiget eksistensgrundlag, andre analytikere hævder, at aktiekursen rettelig burde være lavere eller højere. Det er let at konstatere, at der er lige så mange meninger om årsagerne til udviklingen i aktiekursen, som der er analytikere. Ud fra en faglig interesse i de afledte effekter af finanskrisen kombineret med en interesse for elektronik, har jeg valgt at lave en værdiansættelse af B&O baseret på kapitalværdibaserede værdiansættelser, med baggrund i en strategisk og finansiel analyse af B&O. Denne værdiansættelse skal være med til at besvare ubesvarede spørgsmål om B&Os fremtidig performance og samtidig være med til at undersøge, om der er findes et incitament til at investere i B&O aktier, eller om investorerne bør sælge, før kursen udvikler sig i negativ retning? Side 5 af 106

7 1.1 Problemformulering I en tid, hvor der synes at være lige så mange forskellige meninger om, hvordan B&Os aktier skal være prissat, som der er investorer, vil formålet med denne opgave være at værdiansætte Bang & Olufsen gennem besvarelse af problemformuleringen konkretiseret nedenfor. Hvad er den aktuelle værdi af B&Os aktie per ? Afhandlingens primære målgruppe er investorer. Målet med afhandlingen er, at analysen og konklusionen vil give investorer mulighed for at vurdere B&Os attraktivitet. Beregningen af den estimerede værdi er en kompliceret proces, hvor mange aspekter og elementer skal vurderes og analyseres. Derfor vil afhandlingen være delt op i henholdsvis en strategisk analyse og en regnskabsanalyse, som danner fundamentet for den senere budgettering og værdiansættelse. De fire nedenstående afsnit danner således grundlaget for den afsluttende diskussion og konklusion. Ovenstående problemformulering er suppleret med følgende underspørgsmål Strategisk analyse o Hvordan er Bang & Olufsen positioneret i forhold til deres konkurrenter i markedet? o Hvilke strategiske tiltag vil B&O benytte for at vende den negativ udvikling i omsætningen? Regnskabsanalyse o Har Bang & Olufsen kunnet skabe aktionærværdi, og vil B&O kunne skabe aktionærværdi fremadrettet? Budgettering o Hvilke finansielle og strategiske valuedrivere er afgørende for budgetteringen? Værdiansættelse o Hvad er værdien af virksomheden, og er den retvisende? Side 6 af 106

8 1.2 Metode og struktur En værdiansættelse er ikke nogen eksakt videnskab. For at kunne præsentere en præcis og retvisende værdiansættelse kræver det, at alle væsentlige aspekter omkring virksomhedens strategiske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold er identificeret og analyseret, hvilket er indbegrebet af en fundamentalanalyse. Valget af analytiske redskaber afhænger af analysens formål og den underliggende case. Forudsætningen for en præcis og retvisende værdiansættelse, er en korrekt metodeanvendelse og budgettering af det fremtidige cashflow. Dette forudsætter en forståelse og vurdering af faktorer, der påvirker virksomhedens drift og kontekst. Disse faktorer kan deles op i hhv. strategiske og finansielle valuedrivere. Fundamentalanalysen og de processer, som vedrører en værdiansættelse, danner grundlaget for afhandlingens struktur. der er vedlagt som bilag 1. Del 1 - Strategisk analyse: Formålet med den strategiske analyse er at give en vurdering af B&O og dens kontekst. Analysen vil tage udgangspunkt i den nuværende performance og forventninger til langsigtet vækst og indtjeningspotentiale. Den strategiske analyse vil bero på følgende analytiske modeller: PEST Makroanalyse Porters Five Forces Brancheanalyse SWOT En analyse af virksomhedens interne muligheder og eksterne udfordringer BCG & PLC Analyse af virksomhedens produktportefølje og levetiden af virksomhedens produkter Ved hjælp af ovenstående modeller vil alle væsentlige strategiske valuedrivere, der påvirker værdiansættelsen, blive belyst. Del 2 - Regnskabsanalyse: Formålet med regnskabsanalysen er at give en vurdering af B&Os evne til at skabe værdi. Regnskabsanalysen er med til at fastlægge det historiske niveau og identificere eventuelle trends for væsentlige finansielle valuedrivers. Regnskaberne vil desuden blive kontrolleret i forhold til anvendt regnskabspraksis, håndtering af regnskabsposter, transitoriske poster og evt. røde flag. Med udgangspunkt i en reformulering af regnskabsposterne, med henblik på opdeling af driftsposter og finansieringsposter, vil den historiske rentabilitet blive gennemgået for perioden Side 7 af 106

9 Regnskabsanalysen vil bero på følgende analytiske rentabilitetsmål. Risiko: Afkastkrav for hhv. Investorerne og fremmedkapitalen Evnen til at skabe værdi: EVA, samt elementerne der indgår i opgørelsen Evnen til at forrente egenkapitalen: ROE, samt elementer der indgår i opgørelsen Del 3 - Budgettering: Formålet med budgetteringen er, at analysere og vurdere de valuedrivere som påvirker de værdikapitaliserede værdiansættelsesmodeller. Kvaliteten af den senere værdiansættelse er afhængig af kvaliteten af budgettet. Fundamentet for et budget af høj kvalitet, vil bero på samtlige konklusioner for hhv. den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Budgetteringen vil bero på følgende identificerede valuedrivere: Strategiske valuedrivere Finansielle valuedrivere Som en konsekvens af usikkerheden i forhold til fremtidig udvikling, vil der blive budgetteret ud fra tre mulige scenarier (neutralt, pessimistisk, optimistisk). Dette vil give en mulig investor mulighed for vurdere investeringens attraktivitet. Del 4 - Værdiansættelse: Formålet med værdiansættelsen er at vurdere B&Os værdi og niveau for aktiekursen, i forhold til at kunne vurdere dens investeringspotentiale. Værdiansættelsen af B&O vil bero på følgende værdiansættelsesmodeller: Kapitalværdibaserede: Discounted Cash Flow (DCF) Relative værdiansættelsesmodeller: EV/Omsætning, EV/EBITDA, P/B, P/E (nuværende) og P/E (estimeret) Den hyppiste anvendte model er Discounted Cash Flow, herefter DCF, hvor selskabets værdi beregnes som nutidsværdien af de forventede fremtidige cash flows. Som litteraturen foreskriver 2, så vil DCF-modellen blive suppleret med en værdiansættelse via multipler, hvor værdien estimeres baseret på en sammenligning med priser, betalt ved faktiske transaktioner mm. med en peer-group 3. Begge modeller har såvel styrker og svagheder, hvorfor en kombination af disse vil bidrage positivt til besvarelsen af den samlede konklusion. Side 8 af 106

10 1.3 Afgrænsning Afhandlingen er underlagt specifikke formkrav, ligesom der i forløbet er et tidsmæssigt perspektiv, der medfører, at afgrænsninger er nødvendige. Formålet med opgaven er at vurdere B&O aktiens attraktivitet i forhold til investering. I vurderingen indgår der mange elementer, hvorfor det er fundet nødvendigt at foretage afgrænsninger. Selvom der er foretaget afgrænsninger, vil alle afgørende forhold blive medtaget i vurderingen og analysen. Følgende elementer er der blevet afgrænset for, i afhandlingen: Skæringsdato: Al materiale op til skæringsdatoen 31. december 2012 er medtaget. Materiale, som er blevet tilgængeligt efter skæringsdatoen, vil som udgangspunkt ikke blive medtaget, medmindre det har en væsentlig effekt på virksomheden og dens drift. Kendskab til økonomiske modeller: Det forventes, at læseren har et kendskab til de økonomiske modeller, der vil blive benyttet igennem opgaven, hvorfor disse kun vil blive gennemgået kort. Offentligt tilgængeligt materiale: Alt materiale, der er benyttet til opgaven, er offentlig tilgængeligt. I de tilfælde, hvor materialet ikke har været tilstrækkeligt eller detaljeringsgraden ikke har været høj nok, er der foretaget saglige antagelser. Peer-groups: Da det i praksis nærmest er umuligt at finde virksomheder, som opfylder alle krav for sammenlignelighed, har jeg udvalgt nogle af B&Os konkurrenter, som minder om B&O og enkelte virksomheder, som agerer indenfor samme branche. Valg af analyse modeller: Der findes mange modeller til analyse brug, men dem der er medtaget i opgaven er valgt ud fra formålet med afhandlingen. Rente og valuta risiko: Da spekulation i rente og valuta ikke anses som værende B&Os primære drift, afgrænses der for dette. Side 9 af 106

11 1.4 Kildekritik I forbindelse med udarbejdningen af afhandlingen, er der analyseret en flerhed af kilder, som hver bidrager med forskelligartet informationer om B&O. Informationsmaterialet til denne afhandling består hovedsageligt af tre slags kilder: - Faglitteratur som bliver brugt på diverse uddannelser indenfor økonomi - Årsrapporter, offentliggjorte børsmeddelelser og andet offentligt tilgængeligt materiale godkendt af B&O - Artikler om B&O, som er tilgængelige på nettet, udfærdiget af tredjemand. I forhold til anvendelse af årsrapporter er det altafgørende for de efterfølgende analyser og konklusioner, at de er udstyret med en blank revisions påtegning. I relation til offentliggjort materiale såsom børsmeddelelser, prospekter mm., hvor virksomheden er afsender, skal man som analytiker være særligt opmærksom på, at materialet er ensidigt fremstillet, og at formålet i visse tilfælde kan være at manipulere markedet. Det teoretiske materiale, som er benyttet i opgaven, er af høj troværdighed, hvorfor brugen af denne ikke har givet anledning til kildekritik. I forhold til ovenstående vil jeg afhandlingen igennem sørge for at være naturlig kritisk over for det brugte datamateriale, hvad enten det er materiale, som B&O selv har produceret eller offentliggjort, eller eksternt udarbejdet materiale. Årsrapporterne vil inden brug blive tjekket for blank revisions påtegning, da det giver årsrapportens indhold og ledelsensberetningen høj troværdighed. Side 10 af 106

12 Kapitel 2 - Virksomhedsbeskrivelse af B&O I dette afsnit vil Bang & Olufsens forretningsmodel kort blive gennemgået. Gennemgangen tilvejebringer en indsigt i virksomheden og giver en forståelse af virksomhedens aktiviteter. Indblik i virksomhedens aktiviteter er afgørende i forhold til at kunne forholde sig kritisk og objektiv til analysen og vurderingen af virksomhedens elementer, der vil blive foretaget senere i den strategiske analyse. 2.1 Historie Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 af de to unge ingeniører Peter Bang og Svend Olufsen. Deres første produkt var Eliminatoren, der overflødiggjorde brugen af batterier i radioapparater. Dette var en vigtig opfindelse for B&O og forbrugerne, idet efterspørgslen på eldrevne produkter var støt stigende. Opfindelsen kom til at danne fundamentet for B&O, hvilket medførte opførelse af produktfaciliteter i Struer. Efter succesen med Eliminatoren begyndte de unge ingeniører at producere højtalere, mikrofoner og radioapparater, der var drevet af strøm fra stikkontakten. B&O blev sat midlertidigt tilbage, da deres fabrik i Struer blev sprængt i luften i slutningen af 2. verdenskrig ved sabotage. B&O kom dog stærkt tilbage, og i 1952 introducerede B&O deres første tv-apparat (TV 508 S Trillebøren ), og 15 år senere introducerede B&O deres første farve tv Beovision 3000 colour. Introduktionen af farve-tv et var med til at manifestere B&O som et respekteret brand med prædikatet dansk kvalitet. Op igennem 1960 erne og 1970 erne, i takt med der kom flere spillere på markedet, valgte B&O at skifte strategi, hvilket var medvirkende til at sikre firmaets overlevelse. I stedet for at gå ind i en voldsom priskrig med sine konkurrenter valgte B&O at fokusere på kvalitet og funktionalitet, og netop den strategiændring har været med til at definere, hvad man forbinder med B&O i dag. I dag producerer B&O high-end produkter og løsninger til den almene forbruger, såvel som andre virksomheder, og B&Os audio-video produkter og automotive-løsninger bliver anset som værende noget af det ypperste inden for design og kvalitet. Vejen til det stærke brand og anerkendelsen har dog ikke været en dans på roser, idet B&O de sidste par år har måttet skuffe investorerne med nedjusteringer. B&O er, som mange andre luksusvarer, påvirket af den generelle økonomiske afmatning af markedet, hvilket kan spores i omsætningen, som er dalende gennem de sidste tre år. Det medfører en naturlig ængstelse for fremtidige resultater, og B&O står over for nogle store og altafgørende udfordringer i de kommende år. Side 11 af 106

13 2.2 Koncernstruktur B&O er moderselskabet i koncernen som består af fem datterselskaber. B&Os ejerandele og den komplette koncernstruktur er afbilledet nedenfor i figur 1 Figur 1 - Bang & Olufsen koncernstruktur Bang & Olufsen A/S 100% Bang & Olufsen Operations A/S 100% Bang & Olufsen s.r.o. 51% OÜ BO-Soft 100% Bang & Olufsen ICEpower A/S 100% Bang & Olufsen GPS Taiwan Kilde: B&Os årsrapport for regnskabsåret Datterselskaberne kan opdeles i to kategorier: - Brand-afhængige - Brand-uafhængige Den brand-afhængige del består af udvikling, produktion, markedsføring og salg af den (vel)kendte produktportefølje bestående af tv, anlæg, ipod docks mm. til den almindelige forbruger. Til forskel består den brand-uafhængige del af udvikling, produktion og salg af kompakte digitale forstærkerenheder til højtalere, radio er og tv. Det eneste datterselskab, som er brand-uafhængig, er Bang & Olufsen ICEpower A/S. Alle indtægter og udgifter bliver konsolideret i koncernen, hvorfor datterselskaberne også indgår i værdiansættelsen af B&O. 2.3 Ejerforhold B&O er et børsnoteret aktieselskab, som bliver handlet på Nasdaq OMX. Tidligere har der eksisteret både A og B aktier, men nu opererer de kun med én aktieklasse 5. Antallet af udstedte aktier var ved seneste årsrapport stk., og nedenfor er opstillet nogle af de navnenoterede aktionærer og B&Os egne aktier, herefter Egne aktier. Figur 2 - Oversigt over aktionærer og Egne aktier pr. 31 maj 2011 Pr. 31 maj 2011 Antal aktier Kapital/Stemmer Pr. 31 maj 2011 Antal aktier Kapital/Stemmer stk. % stk. % Egne aktier ,12 Delta Lloyd N.V ,12 Direktionens ejerandel ,22 Arbejdsmarkedets Tillægspension ,02 Bestyrelsens ejerandel ,26 Færchfonden ,10 Kilde: B&Os årsrapport for regnskabsåret samt egen tilvirkning Side 12 af 106

14 Af ovenstående figur fremgår det, at der ikke er nogen, som sidder på aktiemajoriteten i B&O, men at aktierne i stedet er spredt ud over flere aktionærer 6. Den bestemmende indflydelse kan således ikke placeres direkte, og den må formentlig søges fastlagt gennem ejeraftaler. 2.4 B&Os produktportefølje B&Os produktportefølje er spredt på tre forretningsområder, som kan opdeles i seks produktkategorier. Produktkategorierne kan splittes op i enten brand-afhængig eller brand-uafhængig. Fælles for hele B&Os produktportefølje er, at den består af forbrugerelektronik, som bliver markedsført og solgt enten i B&Os egne butikker (B1), eller i Shop-in-Shop butikker verden over. B&Os produkter bliver både solgt til såvel private kunder som til andre virksomheder. B&Os forretningsområder er opdelt som følger: - Audio/video, audio og videoprodukter - Automotive, carsound løsninger - ICEpower, digitale forstærker enheder Fælles for alle tre forretningsområder er, at B&O selv udvikler, producerer og sælger deres produkter. Nedenfor er opstillet og udregnet hver produktkategoris andel af den samlede omsætning. Figur 3 - Salg fordelt på produktkategori Salg fordelt på produktkategori (i mio. kr) 2008/09 % af omsætning 2009/10 % af omsætning 2010/11 % af omsætning Video ,2% ,1% ,1% Højtalere ,4% ,8% ,6% Audio ,8% ,4% ,9% Telefoner 130 4,8% 95 3,5% 81 2,9% Reservedele, tilbehør mv ,4% 219 8,1% 176 6,3% Automotive 174 6,4% 268 9,9% ,2% Omsætning i alt ,0% ,0% ,0% Kilde. B&O s årsrapport for regnskabsåret , samt egen tilvirkning Af ovenstående opstilling ses det tydeligt, at B&Os vigtigste omsætningskilde er deres videokategori. Denne udgør over 40% af den samlede omsætning, hvorimod det ses, at telefoner bliver en mindre og mindre del af omsætningen, hvilket må ses som en naturlig konsekvens af den teknologiske udvikling. Der, hvor B&O har oplevet størst omsætningsvækst, er kategorien Automotive. Tilbage i regnskabsårene 2008/09 var andelen af omsætningen kun på 6,4%,og Side 13 af 106

15 omsætningen var på ca. 174 mio., men i det netop aflagte regnskab fremgår, at denne andel nu er oppe på 16,2%, mens omsætningen er på ca. 452 mio. Tidligere blev salg og markedsføring foretaget på Bang & Olufsens hovedsæde i Struer, men i forbindelse med den nye strategi er denne del af B&O blevet flyttet til København. Den nye geografiske placering begrundes med behovet for at kunne tiltrække de dygtigste og mest innovative medarbejdere inden for marketing og salg 7. Produktionen er stadig lokaliseret i Struer og derudover Tjekkiet, hvor B&O også har en fabrik. Mandskabet på fabrikken er uddannet af B&O for at kunne leve op til den høje standard, som kunder og B&O kræver af produkterne. 2.5 Strategi og visioner Visionen for B&O har altid været den samme. B&O har en målsætning om at være de bedste inden for high-end audio og videoløsninger. B&O valgte allerede i 1960 erne at fokusere på design og produkt, frem for at konkurrere på prisen. Visionen og begrundelsen er, at et B&O produkt skal være mere end bare funktionelt udstyr, det skal være et stykke design, kunst og en luksusvare. B&O har igennem tiden fået opbygget et godt forhold til sine kunder, hvilket har medført yderst loyale kunder. I højkonjunktur har deres primære kundegruppe ingen problemer med at bruge penge på high-end produkter, men efter den alvorlige afmatning af markedet, er lysten til at investere i high-end produktet faldet. Udfordringen for B&O består i at finde nye måder at tiltrække nye kunder på. Den tidligere direktion søsatte en strategi ved navn Pole Position tilbage i 2008, som skulle være med til at bringe B&O tilbage til fordoms styrke. Det gik dog ikke som forventet, og B&O valgte som konsekvens heraf at opsige tidligere CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen og i stedet ansætte Tue Mantoni. Dennes indtræden har medført ændringer, for såvel organisationssammensætningen som strategien. B&Os overordnede strategi er stadig...at udvikle og markedsføre integrerede audio-video løsninger, som sælges til luksussegmentet gennem et netværk af dedikerede forhandlere over hele verden. 9 Tue Mantoni er i samråd med direktionen kommet frem til en ny strategi ved navn Leaner, Faster, Stronger 10. Den nye strategi har et perspektiv på fem år. Målet er en omsætning i niveauet 8-10 mia. kr. samt en EBIT-margin 11 på over 12%, som den var før krisen. Den nye strategi vil blive medtaget i såvel den strategiske som den finansielle analyse, for at give det mest retvisende Side 14 af 106

16 billede på B&Os fremtidige udvikling. Nedenfor er nogle af hovedpunkterne kort beskrevet, som skal være med til at tiltrække nye kunder, og hermed øge omsætningen. Øget fokus på lyd og akustik: B&O vil styrke fokus på lyd- og akustikudvikling. De vil dermed udnytte og yderligere styrke verdensklasse kompentencer og markedspostion inden for disse områder. Det skal opnås ved bedre udnyttelse, vidensdeling med Automotive akustiks, samt vertikal integration af ICEpowers tekniske teams. Målet er at øge udviklingen og udvide produktsortimentet med succesfulde produkter. Styrke forretningsområdet Automotive: B&O Automotive anses i dag for at være de førende inden for high-end lydsystemer til bilen. Den position skal styrkes ved et øget fokus på lyd og akustik, og oprettelsen af et Sound & Acoustics Innovation Team. Derudover skal det løbende vurderes om nye bilmærker skal indkluderes. Lancere ny produktkategori: B&O vil lancere en ny produktkategori ved navn B&O Play, med det formål at tiltrække nye kunder til brandet. Produktkategorien vil bestå af en serie stand-alone produkter 12 samt billigere fjernsyn 13, 14 mm. som bygger på B&Os kompetencer inden for design, lyd, connectivity og forbrugervenlighed. Produkterne skal sælges i B&Os egne butikker, B1, gennem en ny B&O online branded B&O, samt i Apple butikker (drejer sig dog kun om stand alone produkterne). Udvidelse af forretningen på BRIK-markederne: I forbindelse med det senest aflagte regnskab for perioden ses det, at ca. 80% af omsætningen stammer fra salg i Skandinavien og Europa 15. Da målet med strategien er at øge omsætningen til et niveau på mellem 8-10 mia. kroner, har B&O etableret et salgskontor i Shanghai, for at komme tættere på deres asiatiske kunder. Samtidig vil B&O fra og med januar 2012 overtage kontrollen med aktiviteterne i Hong Kong og det sydlige Kina. Trimme og ændre organisationens sammensætning: B&O vil benytte en mere global og kundefokuseret tilgang. Dette kræver, at B&O kommer tættere på deres kunder. For at sikre B&Os evne til at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere inden for salg og markedsføring, flyttes salg- og markedsføringsorganisationen til Købenahvn fra Struer. Samtidig er direktionens sammensætning blevet vurderet, hvilket har resultatet i afskedigelser 16, samt en fladere organisation med fokus på kunder og forhandlere. Side 15 af 106

17 Kapitel 3 - Strategisk analyse Dette afsnit vil vurdere og analysere virksomheden og dens kontekst gennem en flerhed af analyseredskaber, der i fællesskab identificerer faktorer og strategiske valuedrivere. Ud fra antagelsen om, at det er de samme forhold, der gør sig gældende for hele B&Os produktportefølje, vil deres forskellige produkter blive behandlet som en samlet enhed, i stedet for at opsplitte dem i forskellige kategorier. 3.1 Markedet Markedet for forbrugerelektronik er et globalt marked, som det meste af verden benytter. Dette illustreres ved, at markedet for forbrugerelektronik havde en estimeret omsætning på ca mia. kroner (722 mia. $) i Globalt set har markedet oplevet positive vækstrater lige op til finanskrisens start. Markederne, som har oplevet de største vækstrater, er Latin Amerika og Asien 18, hvilket har betydet, at Asien har overtaget pladsen som det største marked for forbrugerelektronik fra Nordamerika 19. Nedenstående graf illustrerer udviklingen i omsætningen, og hvilken effekt finanskrisen har haft. Alle markeder, på nær det asiatiske marked, oplevede et fald i omsætningen. Figur 4 - Oversigt over den aggregerede markedsomsætning fordelt på geografiske områder Omsætning i mio. DKK Asien Østeuropa Sydamerika Mellemøsten og Afrika Nordamerika Vesteuropa Kilde: GMID Global Market Information Database For at give en bedre indsigt i udviklingen på markedet, er der nedenfor vist en oversigt over de gennemsnitlige årlige vækstrater fordelt på geografiske markeder (på verdensplan var den for perioden 6,6%) Side 16 af 106

18 Figur 5 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på geografiske markeder ( ) Gennemsnitlig årlig vækstrate i % (CAGR) Asien 14,30% Nordamerika 3,70% Østeuropa 2,40% Vesteuropa 4,60% Mellemøsten og Afrika -13,80% Sydamerika 13,20% Kilde: GMID Global Market Information Database En opdeling af ovenstående giver et bedre overblik af udviklingen fordelt på 3 produktkategorier Figur 6 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på produktkategorier ( ) Gennemsnitlig årlig vækstrate i % (CAGR) Audio og hjemmebiografer 0,50% Fjernsyn og projektorer 9,30% Videoafspillere -5,20% Kilde: GMID Global Market Information Database Figur 7 - Oversigt over den aggregerede markedsomsætning fordelt på produktområder Kilde: GMID Global Market Information Database Som det ses af ovenstående graf har produktkategorien Fjernsyn og projektorer haft en positiv udvikling frem til finanskrisen, hvor grafen knækker, for så at stige kraftigt i Audio, hjemmebiografer og videoafspillere har derimod ikke oplevet stor vækst i perioden, men kun Side 17 af 106

19 ændret sig marginalt. Finanskrisens effekt på omsætning er ikke nær så stor, som for fjernsyn og projektorer. Selvom der har været en global finanskrise, så illustrerer figur 4 og 7, at der stadig er global efterspørgsel efter forbrugerelektronik. For at give læseren et overblik, er markedsdata for de forskellige produktkategorier vedlagt som bilag 3. Figur 8 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på geografi og produktkategorier ( ) Gennemsnitlig årlig vækstrate i % (CAGR) Audio og hjemmebiografer Fjernsyn og projektorer Videoafspillere Asien -0,90% 20,00% -2,30% Østeuropa -0,60% 5,90% -16,20% Mellemøsten og Afrika 0,90% -15,60% -6,10% Nordamerika 2,10% 4,20% 1,30% Vesteuropa -1,80% 8,60% -13,20% Sydamerika 10,00% 15,50% -2,20% Kilde: GMID Global Market Information Database Markedet for forbrugerelektronik kan ikke kategoriseres som værende under fuldkommen konkurrence 20, selvom der er mange forskellige producenter, og derfor høj konkurrence og intensitet i forbindelse med at tiltrække kunder. Dette understreges af det forhold, at der igennem de sidste mange år har hersket en priskrig inden for markedet for forbrugerelektronik. Derimod er der ikke på samme vis priskrig på nichemarkedet high-end. For at få en bedre forståelse af de kræfter, der optræder på markedet, er Michael Porters, herefter Porter, generiske strategier medtaget. Ifølge Porter vælges en strategi, som skaber en længerevarende konkurrencefordel og på den måde opnås overnormal profit. Dette kan ifølge Porter opnås på to måder; enten ved lave produktionsomkostninger eller ved differentiering af produktet. Disse to strategier kan kombineres, hvilket udmønter sig i fire generiske strategier: 1. Omkostningsreduktion 2. Differentiering 3. Fokuseret omkostningsreduktion 4. Fokuseret differentiering Nedenfor er nogle af B&Os konkurrenter og deres valg af generiske strategi illustreret. Figur 9 er medtaget for at skabe overblik over konkurrenters valg af strategi i forhold til B&O, og hvorvidt fokus er på det brede eller smalle segment. Side 18 af 106

20 Figur 9 - Konkurrenter baseret på Porters generiske strategier Type af konkurrencefordel Segmentstørrelse Bredt segment/massemarked Smalt segment/markedsniche Kilde: Michael Porter 21 Lavpris Toshiba Phillips - LG Differentiering Sony - Samsung Panasonic - Sharp B&O LOEWE Som det fremgår af ovenstående figur, ligger fokus på det brede segment blandt de største producenter af TV. De producenter, som ligger oppe i højre hjørne af matricen, må kategoriseres som værende de største og derfor også markedsledere. Markedet for forbrugerelektronik er meget komplekst og yderst dynamisk, og det kræver mange omkostninger til forskning og udvikling, herefter R&D, for at forblive markedsleder. Dette har blandt andre Royal Philips Electronics, herefter Phillips, måttet sande, idet Phillips tilbage i 2011 valgte at nedlægge deres tv-produktion og i stedet starte et joint-venture med TPV Technology 22. Disse store producenter er derfor med til at sætte standarden for udviklingshastigheden og markedstrenden. Som det ses i ovenstående matrix, figur 9, er LOEWE den nærmeste konkurrent til B&O, da begge virksomheder benytter sig af fokuseret differentiering på et nichemarked. Idet både B&O og LOEWE er teknologiske follower, er de stærkt afhængige af udviklingshastigheden, idet teknologiske follower benytter allerede udviklet teknologi og differentierer sig på denne. Differentieringen for både B&O og LOEWE sker ved produktdesign samt kombination af produkter og funktionalitet. Selvom B&O og LOEWE begge har store omsætninger, udgør nichemarkedet kun en meget lille del af det samlede marked for in-house elektronik. Afstanden til øvrige konkurrenter på det generelle marked er ikke stor, idet muligheden for substitution er til stede og til en helt anden pris. Med udgangspunkt i ovenstående matrix bestående af konkurrenter, er nogle blevet udvalgt til at repræsentere en peer-group som B&O vil blive sammenlignet med senere i opgaven, se afsnit 6.3. I udvælgelsen af en peer-groups er der nogle krav i forhold til at kunne sammenligne dem 23 : Samme forretningsmodel Vækstpotentiale Risiko Brugen af peer-groups vil blive diskuteret og vurderet i afsnit 6.3. Side 19 af 106

Indholdsfortegnelse Bilag:

Indholdsfortegnelse Bilag: Indholdsfortegnelse Bilag: Bilag 1: Leaner, Faster, Stronger... 1 Bilag 2: Beskrivelse af direktionen, bestyrelsen og ejerforhold... 5 Bilag 3: Interviewguide i forbindelse interview af B1-butik / Shop-in-Shop...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse

Strategisk analyse og værdiansættelse Strategisk analyse og værdiansættelse 14. december 2011 af B&O Sebastian Schröder 181281 Vejleder: Jesper Møller Banghøj Side 1 af 80 Indledning... 5 Problemformulering og formål... 6 Metode... 7 Afgrænsning...

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af B&O

Strategisk analyse og værdiansættelse af B&O HD i Regnskab og Økonomistyring - Hovedopgave nr. 320, foråret 2013 Strategisk analyse og værdiansættelse af B&O Afleveringsdato: 13. maj 2013 Vejleder: Peter Adelhardt Udarbejdet af: Simon Hammer & Nicolaj

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen K Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen Side 1 af 64 Finansbacheloruddannelsen 7. semester 2012 Bachelorprojekt Værdiansættelse af Bang og Olufsen Rapporten er udarbejdet af Niels B. Markussen FB2

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Værdiansættelse af Bang og Olufsen A/S

Værdiansættelse af Bang og Olufsen A/S Afsluttende afhandling: HD 2. del HD i Regnskab og Økonomistyring Forfattere: Jacob Berggren Hougaard Johan Christian Frisenette Vejleder: Torben Langberg Værdiansættelse af Bang og Olufsen A/S Aarhus

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Afsætning b Forberedelse: 30 min. 2009 Hjælpemidler: Alle skriftlige Citat: Bilag til: HHX Afsætning B

Afsætning b Forberedelse: 30 min. 2009 Hjælpemidler: Alle skriftlige Citat: Bilag til: HHX Afsætning B Bilag til: HHX Afsætning B Eksamen nr. 2 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 2 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Bachelorafhandling Forfattere: Institut for Økonomi Emil Poulsen, 300515 HA-almen 6. semester Peder Dahl, 300478 Class: U03HA Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

IR Best Practise set med analytikerens øjne

IR Best Practise set med analytikerens øjne IR Best Practise set med analytikerens øjne DIRF, 20. november 2012 Carnegie Investment Bank AB 19 November, 20121 Hvem er jeg? Danmarks sureste analytiker (uofficiel anerkendelse) Analysechef, Carnegie

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. del

Afgangsprojekt HD 1. del Bang & Olufsen A/S Afgangsprojekt HD 1. del Jesper Brandt Pedersen, Emil Kusk & René Kiil - Universitet Aalborg, AAU - Hold nr. B2 - Gruppe B07 - Vejleder Brian Nielsen - Aflevering 28. maj 2014 - Anslag

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

HA-almen - Bachelorprojekt. Bang & Olufsen a/s. Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. med vurdering af turnaround strategi

HA-almen - Bachelorprojekt. Bang & Olufsen a/s. Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. med vurdering af turnaround strategi HA-almen - Bachelorprojekt Erhvervsøkonomisk Institut Forfattere: Jacob Dalgas Michaelsen Lars Mortensen Rasmus Munk Pedersen Vejleder: Palle Nierhoff Bang & Olufsen a/s Strategisk regnskabsanalyse og

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Commercial Analysis. Freedom2Act. Freedom2Act. 1x0. Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com

Commercial Analysis. Freedom2Act. Freedom2Act. 1x0. Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com 1x0 Commercial Analysis Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 02JAN15 / 1 Commercial Analysis Sikrer øget profitabilitet Fasthold gode erhvervskunder

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Baris Özdemir Strategisk analyse og værdiansættelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Afsluttende projekt 4. semester, HD 1. del, Aarhus Universitet 2014 Af: Kurt Møller Jensen (201210003) og Casper Bech Olesen (201210392) Vejleder:

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

BANG & OLUFSEN - Et dansk flagskib

BANG & OLUFSEN - Et dansk flagskib BANG & OLUFSEN - Et dansk flagskib Hovedopgave, HD(R) CBS, December 2010 Vejleder: Jesper Banghøj Jesper Mundus Nielsen Louise Denice Sørensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Problemformulering...

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Workshop 25. august 2017

Workshop 25. august 2017 Workshop 25. august 2017 Dagsorden» Velkomst og kort præsentation rund bordet af deltagerne» Kort om Invester i Trekantområdet» Processen vedrørende kapitalfremskaffelse igennem Invester i Trekantområdet»

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere