NEW MANUFACTURING SHOWCASE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEW MANUFACTURING SHOWCASE"

Transkript

1 NEW MANUFACTURING SHOWCASE og udstillingsvindue for ny industri 22/ Erhvervstænketank/Horsens Kommune

2 FORORD Horsens har vist, at man kan flytte en by og en kommune, hvis man tænker stort og arbejder langsigtet. For 100 år siden var Horsens et driftigt og velstående trafikalt knudepunkt og center for landbrug og industri. Efter kriser i 30 erne og 70 erne gik det ned ad bakke, Horsens Kommune blev kaldt Jyllands kirkegaard og var ikke et attraktivt valg for nye borgere og nye virksomheder. Nu er efterslæbet hentet ind. Velstanden i Horsens Kommune svarer til landsgennemsnittet. Horsens Kommune har de sidste 10 år oplevet en befolkningstilvækst, der matcher udviklingen i Aarhus og Storkøbenhavn. I denne rapport foreslår vi et nyt skridt fremad for Horsens Kommune. Under overskriften New Manufacturing Showcase kan der skabes en industrisatsning, der hylder, fejrer og løfter vækstlaget i industrien og andre traditionelle erhverv. Det styrende mål i den forbindelse kan være, at der snarest muligt og senest i 2020 igen bliver mindst ansatte i industrien i Horsens Kommune (i 2012 var der 7.600). Satsningen kan bestå af en industriaccelerator, der giver virksomhederne ekstraordinær tilgængelighed til eksternt samspil om salg og eksport i globale værdikæder samt forretningsudvikling, internationalisering, innovation, finansiering og kompetenceudvikling i den forbindelse. Med særligt fokus på industrien kan der endvidere udvikles nye banebrydende løsninger i den lokale beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik, den internationale uddannelsesforretning kan løftes og Horsens Kommunes position som oplevelses- og mødeby kan styrkes. Samtidig kan Horsens Kommune åbnes op på alle niveauer - for nye borgere, nye medarbejdere og nye gæster. Horsens Kommune ér med i bestræbelserne på at gøre Østjylland til et internationalt vækstcenter og ser kort sagt sig selv som del af en større sammenhæng. Direktør Eskild Hansen, EHSB Alt kan lade sig gøre i Horsens Kommune 1977 Industrimuseet oprettet; Horsens er eksemplarisk industriby 1986 Kampagnen Horsens er ikke hvad den har været 1987 Annoncekampagne i København; Horsens blomstrer 1990 Værtsby for det 20. Landsstævne 1990 Koordinationsrådet for de erhvervsrelaterede foreninger afleverer oplæg til udviklings- og erhvervspolitik som enigt byråd vedtager 1991 Horsens Ny Teater åbner med Lars Lilholt Band års købstadsjubilæum med middelaldermarked 1994 Horsens Uddannelsesråd etableret 1994 Erhvervspolitisk følgegruppe nedsat 1995 Første middelalderfestival 1996 Handlingsplan for tilflyttere, turister og medarbejdere 1998 Imagekampagne bl.a. med eventkalender 1999 Horsens & Friends etableret med det formål at arrangere events, kultur- og filmbegivenheder til glæde for borgere i Horsens Kommune 2000 Bob Dylan spiller for 560 tilhørere i den gamle teatersal på Horsens Ny Teater 2001 Kvarterløft Vestbyen igangsat 2002 Horsens kåret som Årets By af Jyllands Posten 2002 David Bowie spiller i Horsens 2003 Elton John spiller i Horsens 2004 Paul McCartney giver dobbelt koncert på den gamle Horsens Idrætspark; 600 frivillige hjælper 2004 Forum Horsens/CASA Arena Horsens åbner 2006 Rolling Stones og Madonna spiller i Horsens med 10 dages mellemrum 2010 Depeche Mode, U2 og AC/DC spiller i Horsens 2010 Vitus Bering Innovation Park åbner 2012 Metallica, Tom Petty og Lionel Ritchie spiller i Horsens 2012 Værtsby for Danmarks EU-formandskab i april-juni 2012 Giro d Italia start første uge i maj 2012 FÆNGSLET åbner i maj Kilde: Trine Wiese, 2013: Horsens fra fængselsby til oplevelsesby 2

3 EXECUTIVE SUMMARY New Manufacturing Showcase kort fortalt Mindre og mellemstore virksomheder i industri og andre traditionelle erhverv er en særlig horsensiansk styrke. Det er dén type erhvervsliv, Horsens Kommune også i fremtiden i vid udstrækning skal leve af. Kernen i New Manufacturing Showcase er et accelerationsprogram for de mindre og mellemstore virksomheder i traditionelle erhverv, der ønsker vækst og fornyelse, men mangler organisation, ledelse og kapital. Den nye industriaccelerator kan virke i de tidligste faser af vækst og fornyelse, hvor ønsker om, ideer til og planer for fremtidens vækst bliver undfanget. Dét er et trin i vækstprocessen, hvor de eksisterende tilbud sjældent når ud og hvor en dedikeret lokal indsats kan gøre en væsentlig forskel. Acceleratorens vigtigste midler til at åbne op for vækst og fornyelse er lokale ressourcepersoner med stor industriel erfaring, der kan identificere og verificere vækstpotentialer, samt risikovillig kapital i små portioner, der kan bane vej for yderligere kapitaltilførsel. For virksomhederne i og omkring industriacceleratoren kan der endvidere skabes et særligt samspil om uddannelse og efteruddannelse på såvel faglært som videregående niveau. Kompetenceudvikling er erfaringsmæssigt en vigtig nøgle til intern udviklingskapacitet og eksternt samspil om innovation og forretningsudvikling. Sidst men ikke mindst kan der etableres et bredere program af begivenheder, aktiviteter, formidling m.v., der positionerer Horsens som industriens mødested og måske på sigt skaber en årligt tilbagevendende industrifestival på internationalt niveau kan blive en verificerings-fase for New Manufacturing Showcase. Konkrete konceptelementer kan udvikles og testes i praksis, der kan etableres et partnerskab af lokale, regionale og nationale aktører, og den fremtidige organisations- og forretningsplan kan lægges fast. Fra 2015 kan det egentlige accelerator- og kapitalprogram lanceres sammen med uddannelsessamspil og formidling. Fra 2017 kan konceptet opskaleres med større optageområde for deltagende virksomheder, deltagelse af også universitetsstuderende samt bredere synlighed og større folkeligt engagement. Langsigtede mål for New Manufacturing Showcase jobs i industrien i 2020 (+25 pct. i fht. 2012) højtuddannede 1 i industrien i 2020 (+400 pct. i fht. 2012) faglærte i industrien i 2020 (+14 pct. i fht. 2012) 1 Lang videregående uddannelse 3

4 En ny industriel revolution I 1887 stiftede 500 landmænd på Horsens egnen Danmarks første andelsslagteri; Horsens Andels-Slagteri. Det var starten på et banebrydende erhvervseventyr, der siden hen i 2005 bragte Danish Crown og verdens mest avancerede slagteri til Horsens. Industrien i Danmark står nu i en situation med mange paralleller til landbrugets krise og efterfølgende omlægning i kølvandet på tabet af korneksporten i 1870 erne til USA og Rusland, da dampskibe og jernbaner gjorde det rentabelt at transportere korn. Store dele af den hidtidige danske industribeskæftigelse er tabt og antallet af medarbejdere i industrien har været kraftigt faldende. Samtidig er det heldigvis lykkedes mange industrivirksomheder at udvikle en sund og levedygtig forretning. Opskriften på succes er ofte internationalisering, produkter med stort indhold af viden, stærke kompetencer og effektiv produktion (se også tekstboks). Omstillingen til ny industri indebærer mange forandringer. Vigtigst er imidlertid de nye spilleregler i markedet. Tidligere gjaldt det om at komme på det svenske, tyske eller britiske marked og herfra måske videre ud i verden. I dag er det ikke kun nære markeder, men også globale koncerner og værdikæder, der er de kritiske markeder. Her skal man stå stærkt for at få succes. Udviklingen indebærer også, at grænserne mellem industrien og andre brancher som forretningsservice, byggeri, logistik, operativ service m.v. bliver udviskede. Eksportindustrien er længst fremme med at udvikle nye forretningsmodeller og nye teknologier, for her er konkurrencen stærkest. God praksis fra industrien spreder sig imidlertid også ind i andre erhverv. Horsens Kommune er blandt landets førende industrikommuner og er derfor helt i front, når det gælder industriens omstilling. Det gælder såvel de store industrispillere som Danish Crown og mindre og mellemstore virksomheder med aktiviteter inden for en række forskellige brancher i og omkring industrien. Med New Manufacturing Showcase er det ambitionen at sætte nye standarder for, hvordan man i en mellemstor provinskommune kan arbejde professionelt og ambitiøst med industriudvikling. Ligesom folk på Horsens egnen - sammen med ligesindede i hele landet - i 1887 satte nye standarder for, hvordan man kunne arbejde med svineproduktion. Fremtidens industri - New Manufacturing Industrien har især siden finanskrisen (2008) tabt terræn i hele landet, men tilbagegangen har især ramt København, Fyn og Bornholm. Nord- og Østsjælland har oplevet den mindste tilbagegang. Midtjylland og Syddanmark er fortsat de førende industriregioner. Størstedelen af den industriproduktion, Danmark har tabt, vender sandsynligvis ikke tilbage. Til gengæld synes der at være gode muligheder for at fastholde og udvikle den avancerede form for industriproduktion, vækstvirksomhederne i industrien lykkedes med. Der er nogle klare karakteristika ved denne produktion: Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen: Produktionen fokuserer på produkter, der skal fremstilles i små serier og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i produktionsprocessen. Stor kompleksitet i opgaverne: Produktionen har et højt indhold af viden og stor kompleksitet. Fx på grund af anvendelse af nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes særlige behov. Tæt samspil mellem produktion og udvikling: Kompleks produktion i små serier kræver tæt samspil og feed back mellem produktion, udvikling og salg. Kilde: Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 4

5 Løfte mindre og mellemstore leverandører op i værdikæden Målgruppen for New Manufacturing Showcase er især de mindre og mellemstore virksomheder i industrien og andre traditionelle erhverv (overvejende leverandører og underleverandører, der ønsker at sikre og styrke deres position i markedet. Det er således forretnings- og markedsudvikling, der er indgangen. Skellet mellem de leverandørvirksomheder, der er indenfor og de, der er udenfor eller i periferien af globale værdikæder er stort og voksende. Det kræver betydelige investeringer i kundekendskab, produktudvikling, kvalitetssikring, kompetencer, ressourcestyring m.v. at blive lukket ind som leverandør. Lykkes man, får man til gengæld adgang til afsætning, teknologi, systemer o.a., der løfter virksomheden også i andre kunders øjne. Konkurrencen skiller fårene fra bukkene, for det er dyrt og risikabelt at søge ind i nye nicher og i nye værdikæder. Når man måler i antal virksomheder er to segmenter af industrivirksomheder særlig stærkt repræsenteret i Horsens Kommune: Mikrovirksomheder med op til 10 ansatte samt mellemstore virksomheder med ansatte. Der ér også mindre virksomheder (10-50 ansatte) og store virksomheder (250+ ansatte), men rygraden er mikro-virksomhederne og de mellemstore virksomheder. Det giver også tre kritiske udfordringer for industrivirksomhederne i Horsens Kommune: 1) Hvordan sikres og stabiliseres afsætning og lønsomhed i en industriel mikro virksomhed? 2) Hvordan skabes markeds- og strukturgrundlag for at springe fra at være mikro virksomhed til at blive en mindre eller mellemstor virksomhed? 3) Hvordan bringes en mellemstor virksomhed ind i nye værdikæder hhv. nye funktioner i eksisterende værdikæder for at skabe vækst og reducere risiko? På tværs af størrelsesgrupper og brancher finder man i Horsens Kommune ligesom andre steder grundlæggende tre typer af virksomheder: Dem der er i top, de ok og de låste. I New Manufacturing showcase har toppen en vigtig rolle som frontløbere og forbilleder for de virksomheder, der er ok, men søgende i fht. ny udvikling og forandring. For de låste kræver der ofte udefrakommende begivenheder og et eksternt stød (fx generationsskifte, rekonstruktion eller opkøb) at blive ok eller top. Tal på målgruppen I Horsens kommune ligger det vigtigste vækstpotentiale sandsynligvis blandt de mellemstore virksomheder ( ansatte). Her er der ca. 40 virksomheder i de traditionelle erhverv i Horsens kommune, de fleste i industrien men også nogle i bygge/anlæg, transport og operationel service. I kategorien af mindre virksomheder (10-50 ansatte) i de nævnte brancher er der i Horsens Kommune godt 150 virksomheder heraf ca. 60 i industrien, 60 i bygge/anlæg, 25 i transport og 16 i operationel service. Samlet set tæller målgruppen således ca. 200 virksomheder. Medregner man virksomheder i industri, bygge/anlæg, transport og operationel service med under 10 ansatte er bruttomålgruppen samlet set omkring 500 virksomheder. Tidligere analyser har vist, at der blandt de mindre og mellemstore virksomheder er ca. 1/3, som har høje vækstambitioner, men begrænsede organisatoriske ressourcer til at realisere vækst. I Horsens Kommune kan målgruppen for industriacceleratoren således anslås til at være i størrelsesorden virksomheder. 5

6 Industriaccelerator Med industrisatsningen i almindelighed og industriacceleratoren i særdeleshed kan en kreds af personer i og omkring industrien i Horsens Kommune påtage sig en afgrænset og fokuseret mission: At virke sammen for at skabe et miljø, hvor eksternt samspil om salg og eksport i globale værdikæder, samt forretningsudvikling, innovation, finansiering og kompetenceudvikling i den forbindelse er ekstraordinært nærværende og tilgængelig. Visionen kan være at skabe en ny industriel vækstkultur med et nyt mindset og en ny tilgang til arbejdet med industriudvikling, der kombinerer det bedste fra to verdener: Den lokale åbenhed og tillid, der præger relationerne mellem erhvervsfolk i Horsens Kommune, og så den nye viden om vækstkultur, der vokser ud af verdens stærkeste erhvervsregioner, og indebærer stor privat dynamik, omfattende interaktion og åbenhed (den nye vækstkultur beskrives med analogier som økosystem og regnskov ). Traditionelt har man i den lokale erhvervspolitik fokuseret på at opbygge en infrastruktur af rådgivere, klyngesamarbejder, videncentre m.v. Erfaringen er imidlertid, at den slags systemer ofte bliver mekaniske og for sjældent for alvor når ud til vækstlaget i erhvervslivet. Samtidig er der i Horsens Kommune hverken investeringsressourcer eller erhvervsmæssigt grundlag for at opbygge store erhvervsudviklingsinstitutioner med avanceret viden på givne områder. Det er mere hensigtsmæssigt at trække på ekspertise og specialiserede tilbud på regionalt eller nationalt niveau eller internationalt. Den nye tilgang indebærer, at det er den specifikke forretning, den konkrete leder og den enkelte virksomhed, der er udgangspunktet for samspil. Det er ikke et projekt eller et center eller en ordning, der i sig selv sætter scenen og definerer samspillet. Grundfilosofien i samspillet er også anderledes end hidtil, for idealet er ikke længere bare at komme fra A til B (såkaldt lineær forandring), men mere grundlæggende at være del af et miljø, der vedvarende inviterer til og giver læring og inspiration (såkaldt iterativ forandring). Opgaven er således at tilvejebringe processer, der fremmer forretningsudviklende relationer (uddybet i boksen til højre). Mulig profil for industriaccelerator i Horsens Kommune Målrettet erhvervsfolk og leveret af erhvervsfolk Samvirke om at skabe ny forretning med særlig fokus på salg og eksport til værdikæder og globale aftagere. Lokale erhvervspersonligheders indsigt, anseelse og troværdighed er brændstof til industriel omstilling. Deltagerne åbner deres relationer til glæde for samvirket. Både internt og eksternt. Samvirket bringer de rigtige mennesker i spil på rette tid og sted. Det er altid mennesker, der skaber forandring. Samvirket bakker op lokalt, men måler sig selv på evnen til at skabe stærke eksterne relationer og samarbejder. Styret og leveret efter tydelige processer/koncepter The Big Pitch: Fælles indsats for at afdække og knække nye store kunder (værdikæder og globale koncerner). Mersalg på eksisterende relationer: Stille op som ambassadører/døråbnere i relevante sammenhænge (reference/anbefaling). Fælles udvikling: Potentielle leverandører inviteres med ind i udviklingsaktiviteter. Sparring: Medvirken i paneler af ressourcepersoner til individuel sparring på forretningsplaner o.l. (fx via Springboards i CONNECT Denmark). Rådgivning: Revisorer, advokater, pengeinstitutter o.a. donerer timer til 1:1 rådgivning (som sponsorer i Jobs & Society i Sverige gør). Trouble shooting og fact finding : Ydes gratis og gensidigt. Kapitalformidling: Fx ved at bistå pengeinstitutter, investorer, leverandører o.l. med at kvalitetssikre prospekter, projekter m.v. Samt om muligt via etablering af lokal venture capital fond. Mentor, bestyrelse m.v.: Der løftes efter nærmere aftale mere længerevarende roller som mentorer, bestyrelsesmedlem m.v. Forankret i privat regi Samvirket er forankret i privat regi (bestyrelse/styregruppe) og drives i privat regi (operatør). Samvirket bakkes op af offentlige og private sponsorer, viden- og servicepartnere m.v. 6

7 Industriens brancheskole For at understøtte arbejdet i industriacceleratoren kan der under arbejdstitlen industriens brancheskole etableres et forstærket samarbejde mellem de mindre og mellemstore virksomheder i og omkring industrien i Horsens Kommune samt Learnmark og Jobberedskabet i Horsens Kommune om bedre uddannelse og efteruddannelse af faglærte. Det skal understreges, at industriens brancheskole ikke er en ny erhvervsskole eller anden selvstændig aktør. Det er en kanal for målrettet samspil mellem de industrivirksomheder, der er dygtigst til og arbejder mest strategisk og langsigtet med HR, og så Learnmark og Jobberedskabet, der formidler og uddanner faglært arbejdskraft til virksomhederne. Målet med brancheskolen er at skabe nye lokale løsninger på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, der forbedrer virksomhedernes forsyning med arbejdskraft og løfter interessen for beskæftigelse i industrien. I brancheskolen etableres og gennemføres et katalog af eksperimenter og tests, der kan medvirke til at styrke og optimere det lokale arbejdsmarked for faglærte. Samspil med lead users om udvikling af formidling og uddannelse Intentionen med industriens brancheskole og talentprogram er at skabe et tættere udviklingssamarbejde mellem de ypperste industrivirksomheder (primært virksomheder i toppen ) og de lokale uddannelsesinstitutioner Learnmark og VIA University College. Der er behov for at finde nye veje både i uddannelse/efteruddannelse af faglært arbejdskraft og i kanaliseringen af bachelor-studerende og højtuddannede til de mindre og mellemstore virksomheder. Samspillet med de dygtigste aftagere skal give nye metoder og nye standarder, som efterfølgende kan udbredes til det bredere erhvervsliv. Industriens talentprogram Arbejdet i industri-acceleratoren kan også understøttes af et talentprogram for de bedste danske og internationale studerende ved de tekniske og merkantile bachelor uddannelser på VIA University College. Antallet af pladser på programmet bør være begrænset til måske 50 pr. år. Der skal være skarp konkurrence blandt de studerende om at komme med i programmet og adgangskravene skal være høje. På aftagersiden kan der også stilles høje krav til medvirken i programmet. Aftagerne kan kvalitetssikres for så vidt angår relevante arbejdsopgaver, dedikeret personaleledelse, sidemandsoplæring af de studerende, ekstern supervision af studenterjob forløb m.v. Programmet kan forankres på VIA University College og i et partnerskab med professionelle aftagere, som led i VIA s arbejde med at udvikle den internationale uddannelsesforretning. Det styrker aftagervirksomhedernes kapacitet til at beskæftige og nyttiggøre højtuddannede. Samtidig skaber det loyalitet og relationer til unge, der senere kan blive vigtige ambassadører for international afsætning, systemeksport m.v. 7

8 Industrifestival og anden formidling For at understøtte arbejdet i industriacceleratoren og kapitalisere på Horsens Kommunes omdømme som vært for store begivenheder kan der etableres en årligt tilbagevendende industrifestival. Festivalen kan omfatte uddeling af en pris for industriel vækst og udvikling (gerne i flere kategorier med nominerede fra både Horsens Kommune, andre landsdele og måske udlandet) samt en udstilling af de nominerede cases (udstillingen kan forestås af Industrimuseet). Prisernes størrelse og juryens tyngde er afgørende for festivalens gennemslagskraft. Festivalen kan også omfatte et fagligt og kommercielt program forankret hos de topnavne, som festivalen tiltrækker (jury, bestyrelse, advisory board m.v.). Endvidere kan der gennemføres et bredt aktivitetsprogram (som et folkemøde ). Det er et succeskriterium for festivalen, at den tiltrækker og engagerer globale aftagere og værdikæder og direkte understøtter det strategiske salgsarbejde og de kritiske omstillingsprocesser i horsensianske industrivirksomheder. Samtidig skal festivalen vække bred folkelig interesse også blandt ungdommen. Global pipelines Intentionen med industrifestival og Horsens Kommune som industriens mødested er at skabe større båndbredde og nye kanaler for samspil med omverdenen om udvikling af ny industri i Horsens Kommune. Der vil altid være en tendens til at prioritere samspil internt frem for samspil eksternt. De umiddelbare gevinster er mere sikre og hjemmebanen er mere velkendt og komfortabel. Men Horsens Kommune kan og skal påtage sig en større rolle. Samvirket om industriudvikling i Horsens Kommune skal også manifestere sig på den større scene regionalt, nationalt og internationalt. Det gælder fagligt og professionelt, hvor industrifestivalen rækker ud, men også oplevelsesog værtskabsmæssigt, hvor FÆNGSLET og byen/havnen med Industrimuseet har central betydning. Man skal give noget for at få noget tilbage også i den større sammenhæng. Mødeby industriens mødested Begivenheden samt den opmærksomhed og den relationsudvikling, New Manufacturing Showcase afstedkommer, kan bruges som løftestang for videreudvikling af den satsning på salg af store møder, der er igangsat med Horsens Kommunes nye turismestrategi. Der kan således, som et element i den samlede erhvervsturismesatsning, arbejdes på at positionere Horsens Kommune som industriens mødested. Samtænkningen af mødeby og industrisatsning har en umiddelbar synergi: Øget eksternt samspil driver flere og nye relationer, der igen driver flere face-to-face kontakter og professionelle møder. En stærk kapacitet som mødeby medvirker til at gøre industrien tilgængelig og løfter samtidig kvalitet og professionalisme i udbud af mødefaciliteter og service. Udviklingen af FÆNGSLET som unikt mødested, bl.a. med etablering af overdækning af fængselsgården, vil indebære et markant produktløft. 8

9 New Manufacturing Showcase - overblik Målgruppe og tilgang Mindre og mellemstore virksomheder i industri o.a. traditionelle erhverv Fokus på succes: Eliten inspirerer bredden; ej laveste fællesnævner Måske horsensianske virksomheder i spil Top Forbilleder Ok Anspores til forandring Låst Afventer anledning til forandring Industri festival Ny national signatur-begivenhed Opretholder event-brand Rejser penge og engagement Sætter professionelle standarder Udfordrer det lokale arbejde Forankret i ekstern operatør Målsætninger jobs i industrien 600 ledige i job 500 internationale studerende 100 mio. kr. i konferenceomsætning Industriens vindue til omverdenen Mødeby Salg af store, komplekse møder og konferencer Værtskab for industri-festival Forankret på FÆNGSLET og i Vi mødes i Horsens Industriens mødested Industri accelerator Ledelse, strategi og vækst Kapital Internationalisering Produktudvikling Kompetenceudvikling Forankret i ekstern operatør Industriens brancheskole Jobberedskab og faglig uddannelse Jobformidling og aktivering Faglig (efter) uddannelse Praktikpladser Forankret på Learnmark Industriens talentprogram Internat. uddannelse Teknisk-merkantil bachelor Selvbetalende studerende Kvalitetssikring og forretningsudvikling Forankret på VIA University College 9

10 Eksekvering Indsatserne i New Manufacturing Showcase bør være præcist forankret; mødeby på FÆNGSLET, jobberedskab og brancheskole på Learnmark/Horsens Alliancen og talentprogram på VIA University College. Hertil kommer Industrimuseet, der udforsker og formidler industrihistorien. Arbejdet med etablering og drift af industriacceleratoren foreslås i en udviklingsperiode på 1-2 år forankret i privat regi hos en privat operatør med stort forhåndskendskab, bred anseelse og stor gennemslagskraft lokalt i industrien og andre traditionelle erhverv i Horsens Kommune. Business Horsens kan spille en vigtig rolle i etableringen og forankringen af industriacceleratoren, men der bør være en dedikeret ekstern operatør. Det bør være et styrende princip for organiseringen af industriacceleratoren, at der ikke i dette regi skal opbygges særlig infrastruktur i form af fx fysisk vækstmiljø, teknisk kapacitet (værksted, laboratorium), ansatte fageksperter m.v. Det er ikke dét, der er flaskehalsen. Acceleratoren skal koncentrere sin indsats om kerneopgaven: At skabe og drive processer, der åbner op for dybere og mere værdiskabende eksternt samspil blandt aktørerne i samvirket. Dog vil der på området kapital og risikovillig finansiering med fordel kunne etableres en facilitet, der kan medvirke til medfinansiering af forprojekter og risikovillige investeringer (i mindre skala og gerne i syndikering med andre investorer). Enten en seed capital funktion gerne med aktiv deltagelse af lokale pengefolk (business angels) og måske bredere lokal kapitalrejsning (crowd funding o.l.) eller en egentlig venture capital fond med måske 50 mio. kr. under forvaltning og med mulighed for at foretage investeringer fra 0,5 mio. kr. Mulige faser i opbygningen af New Manufacturing Showcase VERIFICE- RING A. Konceptudvikling og test 2. LANCERING 3. SKALERING A. Industriaccelerator B. Partnerskab B. Samspil om uddannelse (lokale uddannelser) C. Organisationsog forretningsplan C. Formidling og involvering A. Større optageområde B. Flere uddannelser (universiteter) C. Større synlighed/flere deltagere/større engagement Opbygningen kan som illustreret i tabellen ske i tre faser. Den første fase kan igangsættes umiddelbart efter politisk godkendelse i byrådet og efter beslutning blandt de involverede aktører. Der er en vigtig pointe i at rulle initiativet i gang og påbegynde nærmere udvikling og konkret test af konceptelementer i samarbejde med brugere og partnere. Men der er også behov for en mere gennemgribende overvejelse og analyse af den fremtidige organisering af den samlede indsats og forretningsmodellen i denne. Den egentlige lancering i fuld skala vil sandsynligvis kunne ske fra starten af Her vil der også skulle ske videreudvikling og tilpasning af konceptet, efterhånden som der skabes erfaringer og resultater. I den tredje fase af opbygningen kan konceptet opskaleres bl.a. ved at optage mindre og mellemstore virksomheder uden for Horsens Kommune og ved at integrere flere uddannelser (både faglige uddannelser fra andre skoler end Learnmark og andre videregående uddannelser fx universiteter). Det er også i denne fase, formidlingsaktiviteter som mødeby og industrifestival for alvor vil kunne udvikles. 10

11 Et nyt ambitionsniveau Elementerne i New Manufacturing Showcase kan ses som en gradvis videreførelse af erhvervspolitikken i Horsens Kommune med en veletableret lokal erhvervsservice, en aktiv uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, en prioriteret kommunal erhvervsservice og bylivsstrategi, en ambitiøs satsning på begivenheder og erhvervsturisme m.v. Én tilgang til eksekveringen af New Manufacturing Showcase er således, at lade eksisterende aktører forestå indsatsen og populært sagt bygge videre på de skinner, der allerede ér lagt ud. Visionen om New Manufacturing Showcase kan bruges som anledning og løftestang til at redefinere ambitionerne og modellerne i den lokale erhvervspolitik. Hvis Horsens Kommune med New Manufacturing Showcase ønsker at spille en rolle på den regionale, nationale eller måske endog internationale bane, kræver det også en ny tilgang til organisering og eksekvering af initiativer og indsatser. Der skal skabes strukturer og modeller, som kan engagere beslutningstagere, medier, policy aktører, fonde m.v. med større fordringer end hidtil. Vælges den ambitiøse men også krævende og risikable vej frem for den mere sikre og velkendte, er der behov for en meget åben tilgang, hvor ideer og interesser testes af og hvor der løbende foretages tilpasning af ambitioner og modeller afhængig af de resultater og erfaringer, der realiseres. I en situation, hvor man ændrer perspektiv og mindset i erhvervspolitikken, kigger mange helt naturligt på kommunen og politikerne for at få opbakning og støtte. Det er vigtigt, at kommunen bakker op om New Manufacturing Showcase, men det er endnu mere vigtigt, at en kreds af erhvervsinteressenter og andre aktører tager en ledende rolle og driver processen frem. Her har interessenter og aktører fra Horsens Kommune en vigtig rolle, men der skal skaffes bredere opbakning og engagement, hvis det for alvor skal lykkes at realisere visionen. Heri ligger også, at de lokale erhvervspolitik ikke skal ses som et nulsumsspil, der handler om at fordele en given ramme af lokale ressourcer. Arbejdet med New Manufacturing Showcase kan være løftestang for tiltrækning af nye udviklingsressourcer både i og uden for Horsens Kommune. Hvis indsatsen vel at mærke tilrettelægges og gennemføres med dét perspektiv. 11

12 En stærk erhvervskommune Arbejdet med udvikling og iværksættelse af New Manufacturing Showcase skal således på ingen måde ses som et alternativ eller en erstatning for arbejdet med at fastholde og videreudvikle kvaliteten af det generelle lokale erhvervsklima i Horsens Kommune. Parallelt med den nye industrisatsning videreføres arbejdet med bl.a.: Business Region Aarhus Bosætningsstrategi Iværksætterkultur Iværksættermiljøer Science House Innovationshus Uddannelsesudvikling Business Horsens City Horsens Byliv Havneudvikling Udvikling af infrastruktur i Østjylland med afsæt i det Store H- strukturen Fysisk planlægning i øvrigt Intentionen med New Manufacturing Showcase er således at skabe en ny fyrtårnssatsning med afsæt i et fortsat stærkt erhvervsmæssigt fundament. Udvikling af havnen i Horsens og kvalitetsløft af byen vurderes dog at have særlig stor betydning for den fremtidige udvikling. Særligt i fht. konkurrencen om fremtidens højtuddannede arbejdskraft og mulighederne for at øge bosætning af denne målgruppe, er der behov for et gennemgribende løft af havn og by. Fakta om vækst og erhvervsudvikling i Horsens Kommune 10 nøgletal tegner billedet af Horsens Kommune: Værditilvækst i privat erhvervsliv: Horsens Kommune ligger i top målt på erhvervslivets værdiskabelse pr. ansat. Udvikling i den private lønmodtagerbeskæftigelse (fuldtidspersoner), : Horsens Kommune har tabt 13 pct. (#47 blandt alle kommuner). Befolkning: Fra voksede befolkningen i Horsens Kommune med 18 pct. Frem mod 2040 forventes en befolkningsvækst på 22 pct. Udpendling: Udpendlingsandelen er på 34 pct. og ventes fremadrettet at gå mod 50 pct. (især vækst mod Aarhus). Industribeskæftigelse: jobs i industrien i Horsens Kommune; #9 i Danmark målt på industribeskæftigede. Voksne uden erhvervsuddannelse: Andelen af årige uden erhvervsuddannelse er i Horsens Kommune i indeks 111 (Danmark er indeks 100). Unge uden uddannelse: Andelen af unge der ikke får en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse er i Horsens Kommune i indeks 114 (Danmark er indeks 100). Andel af faglærte: Andelen af årige med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse er i Horsens Kommune i indeks 110 (Danmark er indeks 100). Udsigt til mangel på faglærte: I 2020 forventes der at mangle 500 faglærte i jern og metal i Horsens. Andel højtuddannede: Andelen af årige med videregående uddannelse er i Horsens Kommune i indeks 83 (Danmark er indeks 100). Kilde: Fakta-notat 12

Vækstmodel for turismen

Vækstmodel for turismen VÆKSTMODEL FOR TURISMEN I SYDDANMARK 1 Vækstmodel for turismen i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 INDHOLD Forord... 3 Vækstmodel for turismen i Syddanmark...

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1 PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber Indledning 1 Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere