NEW MANUFACTURING SHOWCASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEW MANUFACTURING SHOWCASE"

Transkript

1 NEW MANUFACTURING SHOWCASE og udstillingsvindue for ny industri 22/ Erhvervstænketank/Horsens Kommune

2 FORORD Horsens har vist, at man kan flytte en by og en kommune, hvis man tænker stort og arbejder langsigtet. For 100 år siden var Horsens et driftigt og velstående trafikalt knudepunkt og center for landbrug og industri. Efter kriser i 30 erne og 70 erne gik det ned ad bakke, Horsens Kommune blev kaldt Jyllands kirkegaard og var ikke et attraktivt valg for nye borgere og nye virksomheder. Nu er efterslæbet hentet ind. Velstanden i Horsens Kommune svarer til landsgennemsnittet. Horsens Kommune har de sidste 10 år oplevet en befolkningstilvækst, der matcher udviklingen i Aarhus og Storkøbenhavn. I denne rapport foreslår vi et nyt skridt fremad for Horsens Kommune. Under overskriften New Manufacturing Showcase kan der skabes en industrisatsning, der hylder, fejrer og løfter vækstlaget i industrien og andre traditionelle erhverv. Det styrende mål i den forbindelse kan være, at der snarest muligt og senest i 2020 igen bliver mindst ansatte i industrien i Horsens Kommune (i 2012 var der 7.600). Satsningen kan bestå af en industriaccelerator, der giver virksomhederne ekstraordinær tilgængelighed til eksternt samspil om salg og eksport i globale værdikæder samt forretningsudvikling, internationalisering, innovation, finansiering og kompetenceudvikling i den forbindelse. Med særligt fokus på industrien kan der endvidere udvikles nye banebrydende løsninger i den lokale beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik, den internationale uddannelsesforretning kan løftes og Horsens Kommunes position som oplevelses- og mødeby kan styrkes. Samtidig kan Horsens Kommune åbnes op på alle niveauer - for nye borgere, nye medarbejdere og nye gæster. Horsens Kommune ér med i bestræbelserne på at gøre Østjylland til et internationalt vækstcenter og ser kort sagt sig selv som del af en større sammenhæng. Direktør Eskild Hansen, EHSB Alt kan lade sig gøre i Horsens Kommune 1977 Industrimuseet oprettet; Horsens er eksemplarisk industriby 1986 Kampagnen Horsens er ikke hvad den har været 1987 Annoncekampagne i København; Horsens blomstrer 1990 Værtsby for det 20. Landsstævne 1990 Koordinationsrådet for de erhvervsrelaterede foreninger afleverer oplæg til udviklings- og erhvervspolitik som enigt byråd vedtager 1991 Horsens Ny Teater åbner med Lars Lilholt Band års købstadsjubilæum med middelaldermarked 1994 Horsens Uddannelsesråd etableret 1994 Erhvervspolitisk følgegruppe nedsat 1995 Første middelalderfestival 1996 Handlingsplan for tilflyttere, turister og medarbejdere 1998 Imagekampagne bl.a. med eventkalender 1999 Horsens & Friends etableret med det formål at arrangere events, kultur- og filmbegivenheder til glæde for borgere i Horsens Kommune 2000 Bob Dylan spiller for 560 tilhørere i den gamle teatersal på Horsens Ny Teater 2001 Kvarterløft Vestbyen igangsat 2002 Horsens kåret som Årets By af Jyllands Posten 2002 David Bowie spiller i Horsens 2003 Elton John spiller i Horsens 2004 Paul McCartney giver dobbelt koncert på den gamle Horsens Idrætspark; 600 frivillige hjælper 2004 Forum Horsens/CASA Arena Horsens åbner 2006 Rolling Stones og Madonna spiller i Horsens med 10 dages mellemrum 2010 Depeche Mode, U2 og AC/DC spiller i Horsens 2010 Vitus Bering Innovation Park åbner 2012 Metallica, Tom Petty og Lionel Ritchie spiller i Horsens 2012 Værtsby for Danmarks EU-formandskab i april-juni 2012 Giro d Italia start første uge i maj 2012 FÆNGSLET åbner i maj Kilde: Trine Wiese, 2013: Horsens fra fængselsby til oplevelsesby 2

3 EXECUTIVE SUMMARY New Manufacturing Showcase kort fortalt Mindre og mellemstore virksomheder i industri og andre traditionelle erhverv er en særlig horsensiansk styrke. Det er dén type erhvervsliv, Horsens Kommune også i fremtiden i vid udstrækning skal leve af. Kernen i New Manufacturing Showcase er et accelerationsprogram for de mindre og mellemstore virksomheder i traditionelle erhverv, der ønsker vækst og fornyelse, men mangler organisation, ledelse og kapital. Den nye industriaccelerator kan virke i de tidligste faser af vækst og fornyelse, hvor ønsker om, ideer til og planer for fremtidens vækst bliver undfanget. Dét er et trin i vækstprocessen, hvor de eksisterende tilbud sjældent når ud og hvor en dedikeret lokal indsats kan gøre en væsentlig forskel. Acceleratorens vigtigste midler til at åbne op for vækst og fornyelse er lokale ressourcepersoner med stor industriel erfaring, der kan identificere og verificere vækstpotentialer, samt risikovillig kapital i små portioner, der kan bane vej for yderligere kapitaltilførsel. For virksomhederne i og omkring industriacceleratoren kan der endvidere skabes et særligt samspil om uddannelse og efteruddannelse på såvel faglært som videregående niveau. Kompetenceudvikling er erfaringsmæssigt en vigtig nøgle til intern udviklingskapacitet og eksternt samspil om innovation og forretningsudvikling. Sidst men ikke mindst kan der etableres et bredere program af begivenheder, aktiviteter, formidling m.v., der positionerer Horsens som industriens mødested og måske på sigt skaber en årligt tilbagevendende industrifestival på internationalt niveau kan blive en verificerings-fase for New Manufacturing Showcase. Konkrete konceptelementer kan udvikles og testes i praksis, der kan etableres et partnerskab af lokale, regionale og nationale aktører, og den fremtidige organisations- og forretningsplan kan lægges fast. Fra 2015 kan det egentlige accelerator- og kapitalprogram lanceres sammen med uddannelsessamspil og formidling. Fra 2017 kan konceptet opskaleres med større optageområde for deltagende virksomheder, deltagelse af også universitetsstuderende samt bredere synlighed og større folkeligt engagement. Langsigtede mål for New Manufacturing Showcase jobs i industrien i 2020 (+25 pct. i fht. 2012) højtuddannede 1 i industrien i 2020 (+400 pct. i fht. 2012) faglærte i industrien i 2020 (+14 pct. i fht. 2012) 1 Lang videregående uddannelse 3

4 En ny industriel revolution I 1887 stiftede 500 landmænd på Horsens egnen Danmarks første andelsslagteri; Horsens Andels-Slagteri. Det var starten på et banebrydende erhvervseventyr, der siden hen i 2005 bragte Danish Crown og verdens mest avancerede slagteri til Horsens. Industrien i Danmark står nu i en situation med mange paralleller til landbrugets krise og efterfølgende omlægning i kølvandet på tabet af korneksporten i 1870 erne til USA og Rusland, da dampskibe og jernbaner gjorde det rentabelt at transportere korn. Store dele af den hidtidige danske industribeskæftigelse er tabt og antallet af medarbejdere i industrien har været kraftigt faldende. Samtidig er det heldigvis lykkedes mange industrivirksomheder at udvikle en sund og levedygtig forretning. Opskriften på succes er ofte internationalisering, produkter med stort indhold af viden, stærke kompetencer og effektiv produktion (se også tekstboks). Omstillingen til ny industri indebærer mange forandringer. Vigtigst er imidlertid de nye spilleregler i markedet. Tidligere gjaldt det om at komme på det svenske, tyske eller britiske marked og herfra måske videre ud i verden. I dag er det ikke kun nære markeder, men også globale koncerner og værdikæder, der er de kritiske markeder. Her skal man stå stærkt for at få succes. Udviklingen indebærer også, at grænserne mellem industrien og andre brancher som forretningsservice, byggeri, logistik, operativ service m.v. bliver udviskede. Eksportindustrien er længst fremme med at udvikle nye forretningsmodeller og nye teknologier, for her er konkurrencen stærkest. God praksis fra industrien spreder sig imidlertid også ind i andre erhverv. Horsens Kommune er blandt landets førende industrikommuner og er derfor helt i front, når det gælder industriens omstilling. Det gælder såvel de store industrispillere som Danish Crown og mindre og mellemstore virksomheder med aktiviteter inden for en række forskellige brancher i og omkring industrien. Med New Manufacturing Showcase er det ambitionen at sætte nye standarder for, hvordan man i en mellemstor provinskommune kan arbejde professionelt og ambitiøst med industriudvikling. Ligesom folk på Horsens egnen - sammen med ligesindede i hele landet - i 1887 satte nye standarder for, hvordan man kunne arbejde med svineproduktion. Fremtidens industri - New Manufacturing Industrien har især siden finanskrisen (2008) tabt terræn i hele landet, men tilbagegangen har især ramt København, Fyn og Bornholm. Nord- og Østsjælland har oplevet den mindste tilbagegang. Midtjylland og Syddanmark er fortsat de førende industriregioner. Størstedelen af den industriproduktion, Danmark har tabt, vender sandsynligvis ikke tilbage. Til gengæld synes der at være gode muligheder for at fastholde og udvikle den avancerede form for industriproduktion, vækstvirksomhederne i industrien lykkedes med. Der er nogle klare karakteristika ved denne produktion: Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen: Produktionen fokuserer på produkter, der skal fremstilles i små serier og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i produktionsprocessen. Stor kompleksitet i opgaverne: Produktionen har et højt indhold af viden og stor kompleksitet. Fx på grund af anvendelse af nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes særlige behov. Tæt samspil mellem produktion og udvikling: Kompleks produktion i små serier kræver tæt samspil og feed back mellem produktion, udvikling og salg. Kilde: Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 4

5 Løfte mindre og mellemstore leverandører op i værdikæden Målgruppen for New Manufacturing Showcase er især de mindre og mellemstore virksomheder i industrien og andre traditionelle erhverv (overvejende leverandører og underleverandører, der ønsker at sikre og styrke deres position i markedet. Det er således forretnings- og markedsudvikling, der er indgangen. Skellet mellem de leverandørvirksomheder, der er indenfor og de, der er udenfor eller i periferien af globale værdikæder er stort og voksende. Det kræver betydelige investeringer i kundekendskab, produktudvikling, kvalitetssikring, kompetencer, ressourcestyring m.v. at blive lukket ind som leverandør. Lykkes man, får man til gengæld adgang til afsætning, teknologi, systemer o.a., der løfter virksomheden også i andre kunders øjne. Konkurrencen skiller fårene fra bukkene, for det er dyrt og risikabelt at søge ind i nye nicher og i nye værdikæder. Når man måler i antal virksomheder er to segmenter af industrivirksomheder særlig stærkt repræsenteret i Horsens Kommune: Mikrovirksomheder med op til 10 ansatte samt mellemstore virksomheder med ansatte. Der ér også mindre virksomheder (10-50 ansatte) og store virksomheder (250+ ansatte), men rygraden er mikro-virksomhederne og de mellemstore virksomheder. Det giver også tre kritiske udfordringer for industrivirksomhederne i Horsens Kommune: 1) Hvordan sikres og stabiliseres afsætning og lønsomhed i en industriel mikro virksomhed? 2) Hvordan skabes markeds- og strukturgrundlag for at springe fra at være mikro virksomhed til at blive en mindre eller mellemstor virksomhed? 3) Hvordan bringes en mellemstor virksomhed ind i nye værdikæder hhv. nye funktioner i eksisterende værdikæder for at skabe vækst og reducere risiko? På tværs af størrelsesgrupper og brancher finder man i Horsens Kommune ligesom andre steder grundlæggende tre typer af virksomheder: Dem der er i top, de ok og de låste. I New Manufacturing showcase har toppen en vigtig rolle som frontløbere og forbilleder for de virksomheder, der er ok, men søgende i fht. ny udvikling og forandring. For de låste kræver der ofte udefrakommende begivenheder og et eksternt stød (fx generationsskifte, rekonstruktion eller opkøb) at blive ok eller top. Tal på målgruppen I Horsens kommune ligger det vigtigste vækstpotentiale sandsynligvis blandt de mellemstore virksomheder ( ansatte). Her er der ca. 40 virksomheder i de traditionelle erhverv i Horsens kommune, de fleste i industrien men også nogle i bygge/anlæg, transport og operationel service. I kategorien af mindre virksomheder (10-50 ansatte) i de nævnte brancher er der i Horsens Kommune godt 150 virksomheder heraf ca. 60 i industrien, 60 i bygge/anlæg, 25 i transport og 16 i operationel service. Samlet set tæller målgruppen således ca. 200 virksomheder. Medregner man virksomheder i industri, bygge/anlæg, transport og operationel service med under 10 ansatte er bruttomålgruppen samlet set omkring 500 virksomheder. Tidligere analyser har vist, at der blandt de mindre og mellemstore virksomheder er ca. 1/3, som har høje vækstambitioner, men begrænsede organisatoriske ressourcer til at realisere vækst. I Horsens Kommune kan målgruppen for industriacceleratoren således anslås til at være i størrelsesorden virksomheder. 5

6 Industriaccelerator Med industrisatsningen i almindelighed og industriacceleratoren i særdeleshed kan en kreds af personer i og omkring industrien i Horsens Kommune påtage sig en afgrænset og fokuseret mission: At virke sammen for at skabe et miljø, hvor eksternt samspil om salg og eksport i globale værdikæder, samt forretningsudvikling, innovation, finansiering og kompetenceudvikling i den forbindelse er ekstraordinært nærværende og tilgængelig. Visionen kan være at skabe en ny industriel vækstkultur med et nyt mindset og en ny tilgang til arbejdet med industriudvikling, der kombinerer det bedste fra to verdener: Den lokale åbenhed og tillid, der præger relationerne mellem erhvervsfolk i Horsens Kommune, og så den nye viden om vækstkultur, der vokser ud af verdens stærkeste erhvervsregioner, og indebærer stor privat dynamik, omfattende interaktion og åbenhed (den nye vækstkultur beskrives med analogier som økosystem og regnskov ). Traditionelt har man i den lokale erhvervspolitik fokuseret på at opbygge en infrastruktur af rådgivere, klyngesamarbejder, videncentre m.v. Erfaringen er imidlertid, at den slags systemer ofte bliver mekaniske og for sjældent for alvor når ud til vækstlaget i erhvervslivet. Samtidig er der i Horsens Kommune hverken investeringsressourcer eller erhvervsmæssigt grundlag for at opbygge store erhvervsudviklingsinstitutioner med avanceret viden på givne områder. Det er mere hensigtsmæssigt at trække på ekspertise og specialiserede tilbud på regionalt eller nationalt niveau eller internationalt. Den nye tilgang indebærer, at det er den specifikke forretning, den konkrete leder og den enkelte virksomhed, der er udgangspunktet for samspil. Det er ikke et projekt eller et center eller en ordning, der i sig selv sætter scenen og definerer samspillet. Grundfilosofien i samspillet er også anderledes end hidtil, for idealet er ikke længere bare at komme fra A til B (såkaldt lineær forandring), men mere grundlæggende at være del af et miljø, der vedvarende inviterer til og giver læring og inspiration (såkaldt iterativ forandring). Opgaven er således at tilvejebringe processer, der fremmer forretningsudviklende relationer (uddybet i boksen til højre). Mulig profil for industriaccelerator i Horsens Kommune Målrettet erhvervsfolk og leveret af erhvervsfolk Samvirke om at skabe ny forretning med særlig fokus på salg og eksport til værdikæder og globale aftagere. Lokale erhvervspersonligheders indsigt, anseelse og troværdighed er brændstof til industriel omstilling. Deltagerne åbner deres relationer til glæde for samvirket. Både internt og eksternt. Samvirket bringer de rigtige mennesker i spil på rette tid og sted. Det er altid mennesker, der skaber forandring. Samvirket bakker op lokalt, men måler sig selv på evnen til at skabe stærke eksterne relationer og samarbejder. Styret og leveret efter tydelige processer/koncepter The Big Pitch: Fælles indsats for at afdække og knække nye store kunder (værdikæder og globale koncerner). Mersalg på eksisterende relationer: Stille op som ambassadører/døråbnere i relevante sammenhænge (reference/anbefaling). Fælles udvikling: Potentielle leverandører inviteres med ind i udviklingsaktiviteter. Sparring: Medvirken i paneler af ressourcepersoner til individuel sparring på forretningsplaner o.l. (fx via Springboards i CONNECT Denmark). Rådgivning: Revisorer, advokater, pengeinstitutter o.a. donerer timer til 1:1 rådgivning (som sponsorer i Jobs & Society i Sverige gør). Trouble shooting og fact finding : Ydes gratis og gensidigt. Kapitalformidling: Fx ved at bistå pengeinstitutter, investorer, leverandører o.l. med at kvalitetssikre prospekter, projekter m.v. Samt om muligt via etablering af lokal venture capital fond. Mentor, bestyrelse m.v.: Der løftes efter nærmere aftale mere længerevarende roller som mentorer, bestyrelsesmedlem m.v. Forankret i privat regi Samvirket er forankret i privat regi (bestyrelse/styregruppe) og drives i privat regi (operatør). Samvirket bakkes op af offentlige og private sponsorer, viden- og servicepartnere m.v. 6

7 Industriens brancheskole For at understøtte arbejdet i industriacceleratoren kan der under arbejdstitlen industriens brancheskole etableres et forstærket samarbejde mellem de mindre og mellemstore virksomheder i og omkring industrien i Horsens Kommune samt Learnmark og Jobberedskabet i Horsens Kommune om bedre uddannelse og efteruddannelse af faglærte. Det skal understreges, at industriens brancheskole ikke er en ny erhvervsskole eller anden selvstændig aktør. Det er en kanal for målrettet samspil mellem de industrivirksomheder, der er dygtigst til og arbejder mest strategisk og langsigtet med HR, og så Learnmark og Jobberedskabet, der formidler og uddanner faglært arbejdskraft til virksomhederne. Målet med brancheskolen er at skabe nye lokale løsninger på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, der forbedrer virksomhedernes forsyning med arbejdskraft og løfter interessen for beskæftigelse i industrien. I brancheskolen etableres og gennemføres et katalog af eksperimenter og tests, der kan medvirke til at styrke og optimere det lokale arbejdsmarked for faglærte. Samspil med lead users om udvikling af formidling og uddannelse Intentionen med industriens brancheskole og talentprogram er at skabe et tættere udviklingssamarbejde mellem de ypperste industrivirksomheder (primært virksomheder i toppen ) og de lokale uddannelsesinstitutioner Learnmark og VIA University College. Der er behov for at finde nye veje både i uddannelse/efteruddannelse af faglært arbejdskraft og i kanaliseringen af bachelor-studerende og højtuddannede til de mindre og mellemstore virksomheder. Samspillet med de dygtigste aftagere skal give nye metoder og nye standarder, som efterfølgende kan udbredes til det bredere erhvervsliv. Industriens talentprogram Arbejdet i industri-acceleratoren kan også understøttes af et talentprogram for de bedste danske og internationale studerende ved de tekniske og merkantile bachelor uddannelser på VIA University College. Antallet af pladser på programmet bør være begrænset til måske 50 pr. år. Der skal være skarp konkurrence blandt de studerende om at komme med i programmet og adgangskravene skal være høje. På aftagersiden kan der også stilles høje krav til medvirken i programmet. Aftagerne kan kvalitetssikres for så vidt angår relevante arbejdsopgaver, dedikeret personaleledelse, sidemandsoplæring af de studerende, ekstern supervision af studenterjob forløb m.v. Programmet kan forankres på VIA University College og i et partnerskab med professionelle aftagere, som led i VIA s arbejde med at udvikle den internationale uddannelsesforretning. Det styrker aftagervirksomhedernes kapacitet til at beskæftige og nyttiggøre højtuddannede. Samtidig skaber det loyalitet og relationer til unge, der senere kan blive vigtige ambassadører for international afsætning, systemeksport m.v. 7

8 Industrifestival og anden formidling For at understøtte arbejdet i industriacceleratoren og kapitalisere på Horsens Kommunes omdømme som vært for store begivenheder kan der etableres en årligt tilbagevendende industrifestival. Festivalen kan omfatte uddeling af en pris for industriel vækst og udvikling (gerne i flere kategorier med nominerede fra både Horsens Kommune, andre landsdele og måske udlandet) samt en udstilling af de nominerede cases (udstillingen kan forestås af Industrimuseet). Prisernes størrelse og juryens tyngde er afgørende for festivalens gennemslagskraft. Festivalen kan også omfatte et fagligt og kommercielt program forankret hos de topnavne, som festivalen tiltrækker (jury, bestyrelse, advisory board m.v.). Endvidere kan der gennemføres et bredt aktivitetsprogram (som et folkemøde ). Det er et succeskriterium for festivalen, at den tiltrækker og engagerer globale aftagere og værdikæder og direkte understøtter det strategiske salgsarbejde og de kritiske omstillingsprocesser i horsensianske industrivirksomheder. Samtidig skal festivalen vække bred folkelig interesse også blandt ungdommen. Global pipelines Intentionen med industrifestival og Horsens Kommune som industriens mødested er at skabe større båndbredde og nye kanaler for samspil med omverdenen om udvikling af ny industri i Horsens Kommune. Der vil altid være en tendens til at prioritere samspil internt frem for samspil eksternt. De umiddelbare gevinster er mere sikre og hjemmebanen er mere velkendt og komfortabel. Men Horsens Kommune kan og skal påtage sig en større rolle. Samvirket om industriudvikling i Horsens Kommune skal også manifestere sig på den større scene regionalt, nationalt og internationalt. Det gælder fagligt og professionelt, hvor industrifestivalen rækker ud, men også oplevelsesog værtskabsmæssigt, hvor FÆNGSLET og byen/havnen med Industrimuseet har central betydning. Man skal give noget for at få noget tilbage også i den større sammenhæng. Mødeby industriens mødested Begivenheden samt den opmærksomhed og den relationsudvikling, New Manufacturing Showcase afstedkommer, kan bruges som løftestang for videreudvikling af den satsning på salg af store møder, der er igangsat med Horsens Kommunes nye turismestrategi. Der kan således, som et element i den samlede erhvervsturismesatsning, arbejdes på at positionere Horsens Kommune som industriens mødested. Samtænkningen af mødeby og industrisatsning har en umiddelbar synergi: Øget eksternt samspil driver flere og nye relationer, der igen driver flere face-to-face kontakter og professionelle møder. En stærk kapacitet som mødeby medvirker til at gøre industrien tilgængelig og løfter samtidig kvalitet og professionalisme i udbud af mødefaciliteter og service. Udviklingen af FÆNGSLET som unikt mødested, bl.a. med etablering af overdækning af fængselsgården, vil indebære et markant produktløft. 8

9 New Manufacturing Showcase - overblik Målgruppe og tilgang Mindre og mellemstore virksomheder i industri o.a. traditionelle erhverv Fokus på succes: Eliten inspirerer bredden; ej laveste fællesnævner Måske horsensianske virksomheder i spil Top Forbilleder Ok Anspores til forandring Låst Afventer anledning til forandring Industri festival Ny national signatur-begivenhed Opretholder event-brand Rejser penge og engagement Sætter professionelle standarder Udfordrer det lokale arbejde Forankret i ekstern operatør Målsætninger jobs i industrien 600 ledige i job 500 internationale studerende 100 mio. kr. i konferenceomsætning Industriens vindue til omverdenen Mødeby Salg af store, komplekse møder og konferencer Værtskab for industri-festival Forankret på FÆNGSLET og i Vi mødes i Horsens Industriens mødested Industri accelerator Ledelse, strategi og vækst Kapital Internationalisering Produktudvikling Kompetenceudvikling Forankret i ekstern operatør Industriens brancheskole Jobberedskab og faglig uddannelse Jobformidling og aktivering Faglig (efter) uddannelse Praktikpladser Forankret på Learnmark Industriens talentprogram Internat. uddannelse Teknisk-merkantil bachelor Selvbetalende studerende Kvalitetssikring og forretningsudvikling Forankret på VIA University College 9

10 Eksekvering Indsatserne i New Manufacturing Showcase bør være præcist forankret; mødeby på FÆNGSLET, jobberedskab og brancheskole på Learnmark/Horsens Alliancen og talentprogram på VIA University College. Hertil kommer Industrimuseet, der udforsker og formidler industrihistorien. Arbejdet med etablering og drift af industriacceleratoren foreslås i en udviklingsperiode på 1-2 år forankret i privat regi hos en privat operatør med stort forhåndskendskab, bred anseelse og stor gennemslagskraft lokalt i industrien og andre traditionelle erhverv i Horsens Kommune. Business Horsens kan spille en vigtig rolle i etableringen og forankringen af industriacceleratoren, men der bør være en dedikeret ekstern operatør. Det bør være et styrende princip for organiseringen af industriacceleratoren, at der ikke i dette regi skal opbygges særlig infrastruktur i form af fx fysisk vækstmiljø, teknisk kapacitet (værksted, laboratorium), ansatte fageksperter m.v. Det er ikke dét, der er flaskehalsen. Acceleratoren skal koncentrere sin indsats om kerneopgaven: At skabe og drive processer, der åbner op for dybere og mere værdiskabende eksternt samspil blandt aktørerne i samvirket. Dog vil der på området kapital og risikovillig finansiering med fordel kunne etableres en facilitet, der kan medvirke til medfinansiering af forprojekter og risikovillige investeringer (i mindre skala og gerne i syndikering med andre investorer). Enten en seed capital funktion gerne med aktiv deltagelse af lokale pengefolk (business angels) og måske bredere lokal kapitalrejsning (crowd funding o.l.) eller en egentlig venture capital fond med måske 50 mio. kr. under forvaltning og med mulighed for at foretage investeringer fra 0,5 mio. kr. Mulige faser i opbygningen af New Manufacturing Showcase VERIFICE- RING A. Konceptudvikling og test 2. LANCERING 3. SKALERING A. Industriaccelerator B. Partnerskab B. Samspil om uddannelse (lokale uddannelser) C. Organisationsog forretningsplan C. Formidling og involvering A. Større optageområde B. Flere uddannelser (universiteter) C. Større synlighed/flere deltagere/større engagement Opbygningen kan som illustreret i tabellen ske i tre faser. Den første fase kan igangsættes umiddelbart efter politisk godkendelse i byrådet og efter beslutning blandt de involverede aktører. Der er en vigtig pointe i at rulle initiativet i gang og påbegynde nærmere udvikling og konkret test af konceptelementer i samarbejde med brugere og partnere. Men der er også behov for en mere gennemgribende overvejelse og analyse af den fremtidige organisering af den samlede indsats og forretningsmodellen i denne. Den egentlige lancering i fuld skala vil sandsynligvis kunne ske fra starten af Her vil der også skulle ske videreudvikling og tilpasning af konceptet, efterhånden som der skabes erfaringer og resultater. I den tredje fase af opbygningen kan konceptet opskaleres bl.a. ved at optage mindre og mellemstore virksomheder uden for Horsens Kommune og ved at integrere flere uddannelser (både faglige uddannelser fra andre skoler end Learnmark og andre videregående uddannelser fx universiteter). Det er også i denne fase, formidlingsaktiviteter som mødeby og industrifestival for alvor vil kunne udvikles. 10

11 Et nyt ambitionsniveau Elementerne i New Manufacturing Showcase kan ses som en gradvis videreførelse af erhvervspolitikken i Horsens Kommune med en veletableret lokal erhvervsservice, en aktiv uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, en prioriteret kommunal erhvervsservice og bylivsstrategi, en ambitiøs satsning på begivenheder og erhvervsturisme m.v. Én tilgang til eksekveringen af New Manufacturing Showcase er således, at lade eksisterende aktører forestå indsatsen og populært sagt bygge videre på de skinner, der allerede ér lagt ud. Visionen om New Manufacturing Showcase kan bruges som anledning og løftestang til at redefinere ambitionerne og modellerne i den lokale erhvervspolitik. Hvis Horsens Kommune med New Manufacturing Showcase ønsker at spille en rolle på den regionale, nationale eller måske endog internationale bane, kræver det også en ny tilgang til organisering og eksekvering af initiativer og indsatser. Der skal skabes strukturer og modeller, som kan engagere beslutningstagere, medier, policy aktører, fonde m.v. med større fordringer end hidtil. Vælges den ambitiøse men også krævende og risikable vej frem for den mere sikre og velkendte, er der behov for en meget åben tilgang, hvor ideer og interesser testes af og hvor der løbende foretages tilpasning af ambitioner og modeller afhængig af de resultater og erfaringer, der realiseres. I en situation, hvor man ændrer perspektiv og mindset i erhvervspolitikken, kigger mange helt naturligt på kommunen og politikerne for at få opbakning og støtte. Det er vigtigt, at kommunen bakker op om New Manufacturing Showcase, men det er endnu mere vigtigt, at en kreds af erhvervsinteressenter og andre aktører tager en ledende rolle og driver processen frem. Her har interessenter og aktører fra Horsens Kommune en vigtig rolle, men der skal skaffes bredere opbakning og engagement, hvis det for alvor skal lykkes at realisere visionen. Heri ligger også, at de lokale erhvervspolitik ikke skal ses som et nulsumsspil, der handler om at fordele en given ramme af lokale ressourcer. Arbejdet med New Manufacturing Showcase kan være løftestang for tiltrækning af nye udviklingsressourcer både i og uden for Horsens Kommune. Hvis indsatsen vel at mærke tilrettelægges og gennemføres med dét perspektiv. 11

12 En stærk erhvervskommune Arbejdet med udvikling og iværksættelse af New Manufacturing Showcase skal således på ingen måde ses som et alternativ eller en erstatning for arbejdet med at fastholde og videreudvikle kvaliteten af det generelle lokale erhvervsklima i Horsens Kommune. Parallelt med den nye industrisatsning videreføres arbejdet med bl.a.: Business Region Aarhus Bosætningsstrategi Iværksætterkultur Iværksættermiljøer Science House Innovationshus Uddannelsesudvikling Business Horsens City Horsens Byliv Havneudvikling Udvikling af infrastruktur i Østjylland med afsæt i det Store H- strukturen Fysisk planlægning i øvrigt Intentionen med New Manufacturing Showcase er således at skabe en ny fyrtårnssatsning med afsæt i et fortsat stærkt erhvervsmæssigt fundament. Udvikling af havnen i Horsens og kvalitetsløft af byen vurderes dog at have særlig stor betydning for den fremtidige udvikling. Særligt i fht. konkurrencen om fremtidens højtuddannede arbejdskraft og mulighederne for at øge bosætning af denne målgruppe, er der behov for et gennemgribende løft af havn og by. Fakta om vækst og erhvervsudvikling i Horsens Kommune 10 nøgletal tegner billedet af Horsens Kommune: Værditilvækst i privat erhvervsliv: Horsens Kommune ligger i top målt på erhvervslivets værdiskabelse pr. ansat. Udvikling i den private lønmodtagerbeskæftigelse (fuldtidspersoner), : Horsens Kommune har tabt 13 pct. (#47 blandt alle kommuner). Befolkning: Fra voksede befolkningen i Horsens Kommune med 18 pct. Frem mod 2040 forventes en befolkningsvækst på 22 pct. Udpendling: Udpendlingsandelen er på 34 pct. og ventes fremadrettet at gå mod 50 pct. (især vækst mod Aarhus). Industribeskæftigelse: jobs i industrien i Horsens Kommune; #9 i Danmark målt på industribeskæftigede. Voksne uden erhvervsuddannelse: Andelen af årige uden erhvervsuddannelse er i Horsens Kommune i indeks 111 (Danmark er indeks 100). Unge uden uddannelse: Andelen af unge der ikke får en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse er i Horsens Kommune i indeks 114 (Danmark er indeks 100). Andel af faglærte: Andelen af årige med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse er i Horsens Kommune i indeks 110 (Danmark er indeks 100). Udsigt til mangel på faglærte: I 2020 forventes der at mangle 500 faglærte i jern og metal i Horsens. Andel højtuddannede: Andelen af årige med videregående uddannelse er i Horsens Kommune i indeks 83 (Danmark er indeks 100). Kilde: Fakta-notat 12

NEW MANUFACTURING SHOWCASE

NEW MANUFACTURING SHOWCASE NEW MANUFACTURING SHOWCASE og udstillingsvindue for ny industri 15/01 2014 Erhvervstænketank/Horsens Kommune FORORD Horsens har vist, at man kan flytte en by og en kommune, hvis man tænker stort og arbejder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Direktør Morten Rettig

Direktør Morten Rettig Direktør Morten Rettig Haugesund, 25. oktober 2017 Trekantområdet kort Området 420.000 indbyggere 3 større byområder Kolding 60.300 Vejle 55.876 Fredericia-Middelfart 55.663 BNP/indb.: 354.000 DKK Ledighed:

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Horsens Kommunes vækstpotentiale

Horsens Kommunes vækstpotentiale Horsens Kommunes vækstpotentiale Horsens Kommune, den 18/09 2013 Eskild Hansen, EHSB i samarbejde med professor Christian Wichmann Matthiessen, KU Hvad skal Horsens Kommune leve af? Udviklingsarbejde iværksat

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 1 2 JO HØJERE UDDANNELSESNIVEAU, DESTO STØRRE VELSTAND. Værdiskabelse i kommunens erhvervsliv, 2007 (i 1000 kr.) 450 400 De byer der vinder,

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere