NEW MANUFACTURING SHOWCASE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEW MANUFACTURING SHOWCASE"

Transkript

1 NEW MANUFACTURING SHOWCASE og udstillingsvindue for ny industri 22/ Erhvervstænketank/Horsens Kommune

2 FORORD Horsens har vist, at man kan flytte en by og en kommune, hvis man tænker stort og arbejder langsigtet. For 100 år siden var Horsens et driftigt og velstående trafikalt knudepunkt og center for landbrug og industri. Efter kriser i 30 erne og 70 erne gik det ned ad bakke, Horsens Kommune blev kaldt Jyllands kirkegaard og var ikke et attraktivt valg for nye borgere og nye virksomheder. Nu er efterslæbet hentet ind. Velstanden i Horsens Kommune svarer til landsgennemsnittet. Horsens Kommune har de sidste 10 år oplevet en befolkningstilvækst, der matcher udviklingen i Aarhus og Storkøbenhavn. I denne rapport foreslår vi et nyt skridt fremad for Horsens Kommune. Under overskriften New Manufacturing Showcase kan der skabes en industrisatsning, der hylder, fejrer og løfter vækstlaget i industrien og andre traditionelle erhverv. Det styrende mål i den forbindelse kan være, at der snarest muligt og senest i 2020 igen bliver mindst ansatte i industrien i Horsens Kommune (i 2012 var der 7.600). Satsningen kan bestå af en industriaccelerator, der giver virksomhederne ekstraordinær tilgængelighed til eksternt samspil om salg og eksport i globale værdikæder samt forretningsudvikling, internationalisering, innovation, finansiering og kompetenceudvikling i den forbindelse. Med særligt fokus på industrien kan der endvidere udvikles nye banebrydende løsninger i den lokale beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik, den internationale uddannelsesforretning kan løftes og Horsens Kommunes position som oplevelses- og mødeby kan styrkes. Samtidig kan Horsens Kommune åbnes op på alle niveauer - for nye borgere, nye medarbejdere og nye gæster. Horsens Kommune ér med i bestræbelserne på at gøre Østjylland til et internationalt vækstcenter og ser kort sagt sig selv som del af en større sammenhæng. Direktør Eskild Hansen, EHSB Alt kan lade sig gøre i Horsens Kommune 1977 Industrimuseet oprettet; Horsens er eksemplarisk industriby 1986 Kampagnen Horsens er ikke hvad den har været 1987 Annoncekampagne i København; Horsens blomstrer 1990 Værtsby for det 20. Landsstævne 1990 Koordinationsrådet for de erhvervsrelaterede foreninger afleverer oplæg til udviklings- og erhvervspolitik som enigt byråd vedtager 1991 Horsens Ny Teater åbner med Lars Lilholt Band års købstadsjubilæum med middelaldermarked 1994 Horsens Uddannelsesråd etableret 1994 Erhvervspolitisk følgegruppe nedsat 1995 Første middelalderfestival 1996 Handlingsplan for tilflyttere, turister og medarbejdere 1998 Imagekampagne bl.a. med eventkalender 1999 Horsens & Friends etableret med det formål at arrangere events, kultur- og filmbegivenheder til glæde for borgere i Horsens Kommune 2000 Bob Dylan spiller for 560 tilhørere i den gamle teatersal på Horsens Ny Teater 2001 Kvarterløft Vestbyen igangsat 2002 Horsens kåret som Årets By af Jyllands Posten 2002 David Bowie spiller i Horsens 2003 Elton John spiller i Horsens 2004 Paul McCartney giver dobbelt koncert på den gamle Horsens Idrætspark; 600 frivillige hjælper 2004 Forum Horsens/CASA Arena Horsens åbner 2006 Rolling Stones og Madonna spiller i Horsens med 10 dages mellemrum 2010 Depeche Mode, U2 og AC/DC spiller i Horsens 2010 Vitus Bering Innovation Park åbner 2012 Metallica, Tom Petty og Lionel Ritchie spiller i Horsens 2012 Værtsby for Danmarks EU-formandskab i april-juni 2012 Giro d Italia start første uge i maj 2012 FÆNGSLET åbner i maj Kilde: Trine Wiese, 2013: Horsens fra fængselsby til oplevelsesby 2

3 EXECUTIVE SUMMARY New Manufacturing Showcase kort fortalt Mindre og mellemstore virksomheder i industri og andre traditionelle erhverv er en særlig horsensiansk styrke. Det er dén type erhvervsliv, Horsens Kommune også i fremtiden i vid udstrækning skal leve af. Kernen i New Manufacturing Showcase er et accelerationsprogram for de mindre og mellemstore virksomheder i traditionelle erhverv, der ønsker vækst og fornyelse, men mangler organisation, ledelse og kapital. Den nye industriaccelerator kan virke i de tidligste faser af vækst og fornyelse, hvor ønsker om, ideer til og planer for fremtidens vækst bliver undfanget. Dét er et trin i vækstprocessen, hvor de eksisterende tilbud sjældent når ud og hvor en dedikeret lokal indsats kan gøre en væsentlig forskel. Acceleratorens vigtigste midler til at åbne op for vækst og fornyelse er lokale ressourcepersoner med stor industriel erfaring, der kan identificere og verificere vækstpotentialer, samt risikovillig kapital i små portioner, der kan bane vej for yderligere kapitaltilførsel. For virksomhederne i og omkring industriacceleratoren kan der endvidere skabes et særligt samspil om uddannelse og efteruddannelse på såvel faglært som videregående niveau. Kompetenceudvikling er erfaringsmæssigt en vigtig nøgle til intern udviklingskapacitet og eksternt samspil om innovation og forretningsudvikling. Sidst men ikke mindst kan der etableres et bredere program af begivenheder, aktiviteter, formidling m.v., der positionerer Horsens som industriens mødested og måske på sigt skaber en årligt tilbagevendende industrifestival på internationalt niveau kan blive en verificerings-fase for New Manufacturing Showcase. Konkrete konceptelementer kan udvikles og testes i praksis, der kan etableres et partnerskab af lokale, regionale og nationale aktører, og den fremtidige organisations- og forretningsplan kan lægges fast. Fra 2015 kan det egentlige accelerator- og kapitalprogram lanceres sammen med uddannelsessamspil og formidling. Fra 2017 kan konceptet opskaleres med større optageområde for deltagende virksomheder, deltagelse af også universitetsstuderende samt bredere synlighed og større folkeligt engagement. Langsigtede mål for New Manufacturing Showcase jobs i industrien i 2020 (+25 pct. i fht. 2012) højtuddannede 1 i industrien i 2020 (+400 pct. i fht. 2012) faglærte i industrien i 2020 (+14 pct. i fht. 2012) 1 Lang videregående uddannelse 3

4 En ny industriel revolution I 1887 stiftede 500 landmænd på Horsens egnen Danmarks første andelsslagteri; Horsens Andels-Slagteri. Det var starten på et banebrydende erhvervseventyr, der siden hen i 2005 bragte Danish Crown og verdens mest avancerede slagteri til Horsens. Industrien i Danmark står nu i en situation med mange paralleller til landbrugets krise og efterfølgende omlægning i kølvandet på tabet af korneksporten i 1870 erne til USA og Rusland, da dampskibe og jernbaner gjorde det rentabelt at transportere korn. Store dele af den hidtidige danske industribeskæftigelse er tabt og antallet af medarbejdere i industrien har været kraftigt faldende. Samtidig er det heldigvis lykkedes mange industrivirksomheder at udvikle en sund og levedygtig forretning. Opskriften på succes er ofte internationalisering, produkter med stort indhold af viden, stærke kompetencer og effektiv produktion (se også tekstboks). Omstillingen til ny industri indebærer mange forandringer. Vigtigst er imidlertid de nye spilleregler i markedet. Tidligere gjaldt det om at komme på det svenske, tyske eller britiske marked og herfra måske videre ud i verden. I dag er det ikke kun nære markeder, men også globale koncerner og værdikæder, der er de kritiske markeder. Her skal man stå stærkt for at få succes. Udviklingen indebærer også, at grænserne mellem industrien og andre brancher som forretningsservice, byggeri, logistik, operativ service m.v. bliver udviskede. Eksportindustrien er længst fremme med at udvikle nye forretningsmodeller og nye teknologier, for her er konkurrencen stærkest. God praksis fra industrien spreder sig imidlertid også ind i andre erhverv. Horsens Kommune er blandt landets førende industrikommuner og er derfor helt i front, når det gælder industriens omstilling. Det gælder såvel de store industrispillere som Danish Crown og mindre og mellemstore virksomheder med aktiviteter inden for en række forskellige brancher i og omkring industrien. Med New Manufacturing Showcase er det ambitionen at sætte nye standarder for, hvordan man i en mellemstor provinskommune kan arbejde professionelt og ambitiøst med industriudvikling. Ligesom folk på Horsens egnen - sammen med ligesindede i hele landet - i 1887 satte nye standarder for, hvordan man kunne arbejde med svineproduktion. Fremtidens industri - New Manufacturing Industrien har især siden finanskrisen (2008) tabt terræn i hele landet, men tilbagegangen har især ramt København, Fyn og Bornholm. Nord- og Østsjælland har oplevet den mindste tilbagegang. Midtjylland og Syddanmark er fortsat de førende industriregioner. Størstedelen af den industriproduktion, Danmark har tabt, vender sandsynligvis ikke tilbage. Til gengæld synes der at være gode muligheder for at fastholde og udvikle den avancerede form for industriproduktion, vækstvirksomhederne i industrien lykkedes med. Der er nogle klare karakteristika ved denne produktion: Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen: Produktionen fokuserer på produkter, der skal fremstilles i små serier og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i produktionsprocessen. Stor kompleksitet i opgaverne: Produktionen har et højt indhold af viden og stor kompleksitet. Fx på grund af anvendelse af nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes særlige behov. Tæt samspil mellem produktion og udvikling: Kompleks produktion i små serier kræver tæt samspil og feed back mellem produktion, udvikling og salg. Kilde: Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 4

5 Løfte mindre og mellemstore leverandører op i værdikæden Målgruppen for New Manufacturing Showcase er især de mindre og mellemstore virksomheder i industrien og andre traditionelle erhverv (overvejende leverandører og underleverandører, der ønsker at sikre og styrke deres position i markedet. Det er således forretnings- og markedsudvikling, der er indgangen. Skellet mellem de leverandørvirksomheder, der er indenfor og de, der er udenfor eller i periferien af globale værdikæder er stort og voksende. Det kræver betydelige investeringer i kundekendskab, produktudvikling, kvalitetssikring, kompetencer, ressourcestyring m.v. at blive lukket ind som leverandør. Lykkes man, får man til gengæld adgang til afsætning, teknologi, systemer o.a., der løfter virksomheden også i andre kunders øjne. Konkurrencen skiller fårene fra bukkene, for det er dyrt og risikabelt at søge ind i nye nicher og i nye værdikæder. Når man måler i antal virksomheder er to segmenter af industrivirksomheder særlig stærkt repræsenteret i Horsens Kommune: Mikrovirksomheder med op til 10 ansatte samt mellemstore virksomheder med ansatte. Der ér også mindre virksomheder (10-50 ansatte) og store virksomheder (250+ ansatte), men rygraden er mikro-virksomhederne og de mellemstore virksomheder. Det giver også tre kritiske udfordringer for industrivirksomhederne i Horsens Kommune: 1) Hvordan sikres og stabiliseres afsætning og lønsomhed i en industriel mikro virksomhed? 2) Hvordan skabes markeds- og strukturgrundlag for at springe fra at være mikro virksomhed til at blive en mindre eller mellemstor virksomhed? 3) Hvordan bringes en mellemstor virksomhed ind i nye værdikæder hhv. nye funktioner i eksisterende værdikæder for at skabe vækst og reducere risiko? På tværs af størrelsesgrupper og brancher finder man i Horsens Kommune ligesom andre steder grundlæggende tre typer af virksomheder: Dem der er i top, de ok og de låste. I New Manufacturing showcase har toppen en vigtig rolle som frontløbere og forbilleder for de virksomheder, der er ok, men søgende i fht. ny udvikling og forandring. For de låste kræver der ofte udefrakommende begivenheder og et eksternt stød (fx generationsskifte, rekonstruktion eller opkøb) at blive ok eller top. Tal på målgruppen I Horsens kommune ligger det vigtigste vækstpotentiale sandsynligvis blandt de mellemstore virksomheder ( ansatte). Her er der ca. 40 virksomheder i de traditionelle erhverv i Horsens kommune, de fleste i industrien men også nogle i bygge/anlæg, transport og operationel service. I kategorien af mindre virksomheder (10-50 ansatte) i de nævnte brancher er der i Horsens Kommune godt 150 virksomheder heraf ca. 60 i industrien, 60 i bygge/anlæg, 25 i transport og 16 i operationel service. Samlet set tæller målgruppen således ca. 200 virksomheder. Medregner man virksomheder i industri, bygge/anlæg, transport og operationel service med under 10 ansatte er bruttomålgruppen samlet set omkring 500 virksomheder. Tidligere analyser har vist, at der blandt de mindre og mellemstore virksomheder er ca. 1/3, som har høje vækstambitioner, men begrænsede organisatoriske ressourcer til at realisere vækst. I Horsens Kommune kan målgruppen for industriacceleratoren således anslås til at være i størrelsesorden virksomheder. 5

6 Industriaccelerator Med industrisatsningen i almindelighed og industriacceleratoren i særdeleshed kan en kreds af personer i og omkring industrien i Horsens Kommune påtage sig en afgrænset og fokuseret mission: At virke sammen for at skabe et miljø, hvor eksternt samspil om salg og eksport i globale værdikæder, samt forretningsudvikling, innovation, finansiering og kompetenceudvikling i den forbindelse er ekstraordinært nærværende og tilgængelig. Visionen kan være at skabe en ny industriel vækstkultur med et nyt mindset og en ny tilgang til arbejdet med industriudvikling, der kombinerer det bedste fra to verdener: Den lokale åbenhed og tillid, der præger relationerne mellem erhvervsfolk i Horsens Kommune, og så den nye viden om vækstkultur, der vokser ud af verdens stærkeste erhvervsregioner, og indebærer stor privat dynamik, omfattende interaktion og åbenhed (den nye vækstkultur beskrives med analogier som økosystem og regnskov ). Traditionelt har man i den lokale erhvervspolitik fokuseret på at opbygge en infrastruktur af rådgivere, klyngesamarbejder, videncentre m.v. Erfaringen er imidlertid, at den slags systemer ofte bliver mekaniske og for sjældent for alvor når ud til vækstlaget i erhvervslivet. Samtidig er der i Horsens Kommune hverken investeringsressourcer eller erhvervsmæssigt grundlag for at opbygge store erhvervsudviklingsinstitutioner med avanceret viden på givne områder. Det er mere hensigtsmæssigt at trække på ekspertise og specialiserede tilbud på regionalt eller nationalt niveau eller internationalt. Den nye tilgang indebærer, at det er den specifikke forretning, den konkrete leder og den enkelte virksomhed, der er udgangspunktet for samspil. Det er ikke et projekt eller et center eller en ordning, der i sig selv sætter scenen og definerer samspillet. Grundfilosofien i samspillet er også anderledes end hidtil, for idealet er ikke længere bare at komme fra A til B (såkaldt lineær forandring), men mere grundlæggende at være del af et miljø, der vedvarende inviterer til og giver læring og inspiration (såkaldt iterativ forandring). Opgaven er således at tilvejebringe processer, der fremmer forretningsudviklende relationer (uddybet i boksen til højre). Mulig profil for industriaccelerator i Horsens Kommune Målrettet erhvervsfolk og leveret af erhvervsfolk Samvirke om at skabe ny forretning med særlig fokus på salg og eksport til værdikæder og globale aftagere. Lokale erhvervspersonligheders indsigt, anseelse og troværdighed er brændstof til industriel omstilling. Deltagerne åbner deres relationer til glæde for samvirket. Både internt og eksternt. Samvirket bringer de rigtige mennesker i spil på rette tid og sted. Det er altid mennesker, der skaber forandring. Samvirket bakker op lokalt, men måler sig selv på evnen til at skabe stærke eksterne relationer og samarbejder. Styret og leveret efter tydelige processer/koncepter The Big Pitch: Fælles indsats for at afdække og knække nye store kunder (værdikæder og globale koncerner). Mersalg på eksisterende relationer: Stille op som ambassadører/døråbnere i relevante sammenhænge (reference/anbefaling). Fælles udvikling: Potentielle leverandører inviteres med ind i udviklingsaktiviteter. Sparring: Medvirken i paneler af ressourcepersoner til individuel sparring på forretningsplaner o.l. (fx via Springboards i CONNECT Denmark). Rådgivning: Revisorer, advokater, pengeinstitutter o.a. donerer timer til 1:1 rådgivning (som sponsorer i Jobs & Society i Sverige gør). Trouble shooting og fact finding : Ydes gratis og gensidigt. Kapitalformidling: Fx ved at bistå pengeinstitutter, investorer, leverandører o.l. med at kvalitetssikre prospekter, projekter m.v. Samt om muligt via etablering af lokal venture capital fond. Mentor, bestyrelse m.v.: Der løftes efter nærmere aftale mere længerevarende roller som mentorer, bestyrelsesmedlem m.v. Forankret i privat regi Samvirket er forankret i privat regi (bestyrelse/styregruppe) og drives i privat regi (operatør). Samvirket bakkes op af offentlige og private sponsorer, viden- og servicepartnere m.v. 6

7 Industriens brancheskole For at understøtte arbejdet i industriacceleratoren kan der under arbejdstitlen industriens brancheskole etableres et forstærket samarbejde mellem de mindre og mellemstore virksomheder i og omkring industrien i Horsens Kommune samt Learnmark og Jobberedskabet i Horsens Kommune om bedre uddannelse og efteruddannelse af faglærte. Det skal understreges, at industriens brancheskole ikke er en ny erhvervsskole eller anden selvstændig aktør. Det er en kanal for målrettet samspil mellem de industrivirksomheder, der er dygtigst til og arbejder mest strategisk og langsigtet med HR, og så Learnmark og Jobberedskabet, der formidler og uddanner faglært arbejdskraft til virksomhederne. Målet med brancheskolen er at skabe nye lokale løsninger på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, der forbedrer virksomhedernes forsyning med arbejdskraft og løfter interessen for beskæftigelse i industrien. I brancheskolen etableres og gennemføres et katalog af eksperimenter og tests, der kan medvirke til at styrke og optimere det lokale arbejdsmarked for faglærte. Samspil med lead users om udvikling af formidling og uddannelse Intentionen med industriens brancheskole og talentprogram er at skabe et tættere udviklingssamarbejde mellem de ypperste industrivirksomheder (primært virksomheder i toppen ) og de lokale uddannelsesinstitutioner Learnmark og VIA University College. Der er behov for at finde nye veje både i uddannelse/efteruddannelse af faglært arbejdskraft og i kanaliseringen af bachelor-studerende og højtuddannede til de mindre og mellemstore virksomheder. Samspillet med de dygtigste aftagere skal give nye metoder og nye standarder, som efterfølgende kan udbredes til det bredere erhvervsliv. Industriens talentprogram Arbejdet i industri-acceleratoren kan også understøttes af et talentprogram for de bedste danske og internationale studerende ved de tekniske og merkantile bachelor uddannelser på VIA University College. Antallet af pladser på programmet bør være begrænset til måske 50 pr. år. Der skal være skarp konkurrence blandt de studerende om at komme med i programmet og adgangskravene skal være høje. På aftagersiden kan der også stilles høje krav til medvirken i programmet. Aftagerne kan kvalitetssikres for så vidt angår relevante arbejdsopgaver, dedikeret personaleledelse, sidemandsoplæring af de studerende, ekstern supervision af studenterjob forløb m.v. Programmet kan forankres på VIA University College og i et partnerskab med professionelle aftagere, som led i VIA s arbejde med at udvikle den internationale uddannelsesforretning. Det styrker aftagervirksomhedernes kapacitet til at beskæftige og nyttiggøre højtuddannede. Samtidig skaber det loyalitet og relationer til unge, der senere kan blive vigtige ambassadører for international afsætning, systemeksport m.v. 7

8 Industrifestival og anden formidling For at understøtte arbejdet i industriacceleratoren og kapitalisere på Horsens Kommunes omdømme som vært for store begivenheder kan der etableres en årligt tilbagevendende industrifestival. Festivalen kan omfatte uddeling af en pris for industriel vækst og udvikling (gerne i flere kategorier med nominerede fra både Horsens Kommune, andre landsdele og måske udlandet) samt en udstilling af de nominerede cases (udstillingen kan forestås af Industrimuseet). Prisernes størrelse og juryens tyngde er afgørende for festivalens gennemslagskraft. Festivalen kan også omfatte et fagligt og kommercielt program forankret hos de topnavne, som festivalen tiltrækker (jury, bestyrelse, advisory board m.v.). Endvidere kan der gennemføres et bredt aktivitetsprogram (som et folkemøde ). Det er et succeskriterium for festivalen, at den tiltrækker og engagerer globale aftagere og værdikæder og direkte understøtter det strategiske salgsarbejde og de kritiske omstillingsprocesser i horsensianske industrivirksomheder. Samtidig skal festivalen vække bred folkelig interesse også blandt ungdommen. Global pipelines Intentionen med industrifestival og Horsens Kommune som industriens mødested er at skabe større båndbredde og nye kanaler for samspil med omverdenen om udvikling af ny industri i Horsens Kommune. Der vil altid være en tendens til at prioritere samspil internt frem for samspil eksternt. De umiddelbare gevinster er mere sikre og hjemmebanen er mere velkendt og komfortabel. Men Horsens Kommune kan og skal påtage sig en større rolle. Samvirket om industriudvikling i Horsens Kommune skal også manifestere sig på den større scene regionalt, nationalt og internationalt. Det gælder fagligt og professionelt, hvor industrifestivalen rækker ud, men også oplevelsesog værtskabsmæssigt, hvor FÆNGSLET og byen/havnen med Industrimuseet har central betydning. Man skal give noget for at få noget tilbage også i den større sammenhæng. Mødeby industriens mødested Begivenheden samt den opmærksomhed og den relationsudvikling, New Manufacturing Showcase afstedkommer, kan bruges som løftestang for videreudvikling af den satsning på salg af store møder, der er igangsat med Horsens Kommunes nye turismestrategi. Der kan således, som et element i den samlede erhvervsturismesatsning, arbejdes på at positionere Horsens Kommune som industriens mødested. Samtænkningen af mødeby og industrisatsning har en umiddelbar synergi: Øget eksternt samspil driver flere og nye relationer, der igen driver flere face-to-face kontakter og professionelle møder. En stærk kapacitet som mødeby medvirker til at gøre industrien tilgængelig og løfter samtidig kvalitet og professionalisme i udbud af mødefaciliteter og service. Udviklingen af FÆNGSLET som unikt mødested, bl.a. med etablering af overdækning af fængselsgården, vil indebære et markant produktløft. 8

9 New Manufacturing Showcase - overblik Målgruppe og tilgang Mindre og mellemstore virksomheder i industri o.a. traditionelle erhverv Fokus på succes: Eliten inspirerer bredden; ej laveste fællesnævner Måske horsensianske virksomheder i spil Top Forbilleder Ok Anspores til forandring Låst Afventer anledning til forandring Industri festival Ny national signatur-begivenhed Opretholder event-brand Rejser penge og engagement Sætter professionelle standarder Udfordrer det lokale arbejde Forankret i ekstern operatør Målsætninger jobs i industrien 600 ledige i job 500 internationale studerende 100 mio. kr. i konferenceomsætning Industriens vindue til omverdenen Mødeby Salg af store, komplekse møder og konferencer Værtskab for industri-festival Forankret på FÆNGSLET og i Vi mødes i Horsens Industriens mødested Industri accelerator Ledelse, strategi og vækst Kapital Internationalisering Produktudvikling Kompetenceudvikling Forankret i ekstern operatør Industriens brancheskole Jobberedskab og faglig uddannelse Jobformidling og aktivering Faglig (efter) uddannelse Praktikpladser Forankret på Learnmark Industriens talentprogram Internat. uddannelse Teknisk-merkantil bachelor Selvbetalende studerende Kvalitetssikring og forretningsudvikling Forankret på VIA University College 9

10 Eksekvering Indsatserne i New Manufacturing Showcase bør være præcist forankret; mødeby på FÆNGSLET, jobberedskab og brancheskole på Learnmark/Horsens Alliancen og talentprogram på VIA University College. Hertil kommer Industrimuseet, der udforsker og formidler industrihistorien. Arbejdet med etablering og drift af industriacceleratoren foreslås i en udviklingsperiode på 1-2 år forankret i privat regi hos en privat operatør med stort forhåndskendskab, bred anseelse og stor gennemslagskraft lokalt i industrien og andre traditionelle erhverv i Horsens Kommune. Business Horsens kan spille en vigtig rolle i etableringen og forankringen af industriacceleratoren, men der bør være en dedikeret ekstern operatør. Det bør være et styrende princip for organiseringen af industriacceleratoren, at der ikke i dette regi skal opbygges særlig infrastruktur i form af fx fysisk vækstmiljø, teknisk kapacitet (værksted, laboratorium), ansatte fageksperter m.v. Det er ikke dét, der er flaskehalsen. Acceleratoren skal koncentrere sin indsats om kerneopgaven: At skabe og drive processer, der åbner op for dybere og mere værdiskabende eksternt samspil blandt aktørerne i samvirket. Dog vil der på området kapital og risikovillig finansiering med fordel kunne etableres en facilitet, der kan medvirke til medfinansiering af forprojekter og risikovillige investeringer (i mindre skala og gerne i syndikering med andre investorer). Enten en seed capital funktion gerne med aktiv deltagelse af lokale pengefolk (business angels) og måske bredere lokal kapitalrejsning (crowd funding o.l.) eller en egentlig venture capital fond med måske 50 mio. kr. under forvaltning og med mulighed for at foretage investeringer fra 0,5 mio. kr. Mulige faser i opbygningen af New Manufacturing Showcase VERIFICE- RING A. Konceptudvikling og test 2. LANCERING 3. SKALERING A. Industriaccelerator B. Partnerskab B. Samspil om uddannelse (lokale uddannelser) C. Organisationsog forretningsplan C. Formidling og involvering A. Større optageområde B. Flere uddannelser (universiteter) C. Større synlighed/flere deltagere/større engagement Opbygningen kan som illustreret i tabellen ske i tre faser. Den første fase kan igangsættes umiddelbart efter politisk godkendelse i byrådet og efter beslutning blandt de involverede aktører. Der er en vigtig pointe i at rulle initiativet i gang og påbegynde nærmere udvikling og konkret test af konceptelementer i samarbejde med brugere og partnere. Men der er også behov for en mere gennemgribende overvejelse og analyse af den fremtidige organisering af den samlede indsats og forretningsmodellen i denne. Den egentlige lancering i fuld skala vil sandsynligvis kunne ske fra starten af Her vil der også skulle ske videreudvikling og tilpasning af konceptet, efterhånden som der skabes erfaringer og resultater. I den tredje fase af opbygningen kan konceptet opskaleres bl.a. ved at optage mindre og mellemstore virksomheder uden for Horsens Kommune og ved at integrere flere uddannelser (både faglige uddannelser fra andre skoler end Learnmark og andre videregående uddannelser fx universiteter). Det er også i denne fase, formidlingsaktiviteter som mødeby og industrifestival for alvor vil kunne udvikles. 10

11 Et nyt ambitionsniveau Elementerne i New Manufacturing Showcase kan ses som en gradvis videreførelse af erhvervspolitikken i Horsens Kommune med en veletableret lokal erhvervsservice, en aktiv uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, en prioriteret kommunal erhvervsservice og bylivsstrategi, en ambitiøs satsning på begivenheder og erhvervsturisme m.v. Én tilgang til eksekveringen af New Manufacturing Showcase er således, at lade eksisterende aktører forestå indsatsen og populært sagt bygge videre på de skinner, der allerede ér lagt ud. Visionen om New Manufacturing Showcase kan bruges som anledning og løftestang til at redefinere ambitionerne og modellerne i den lokale erhvervspolitik. Hvis Horsens Kommune med New Manufacturing Showcase ønsker at spille en rolle på den regionale, nationale eller måske endog internationale bane, kræver det også en ny tilgang til organisering og eksekvering af initiativer og indsatser. Der skal skabes strukturer og modeller, som kan engagere beslutningstagere, medier, policy aktører, fonde m.v. med større fordringer end hidtil. Vælges den ambitiøse men også krævende og risikable vej frem for den mere sikre og velkendte, er der behov for en meget åben tilgang, hvor ideer og interesser testes af og hvor der løbende foretages tilpasning af ambitioner og modeller afhængig af de resultater og erfaringer, der realiseres. I en situation, hvor man ændrer perspektiv og mindset i erhvervspolitikken, kigger mange helt naturligt på kommunen og politikerne for at få opbakning og støtte. Det er vigtigt, at kommunen bakker op om New Manufacturing Showcase, men det er endnu mere vigtigt, at en kreds af erhvervsinteressenter og andre aktører tager en ledende rolle og driver processen frem. Her har interessenter og aktører fra Horsens Kommune en vigtig rolle, men der skal skaffes bredere opbakning og engagement, hvis det for alvor skal lykkes at realisere visionen. Heri ligger også, at de lokale erhvervspolitik ikke skal ses som et nulsumsspil, der handler om at fordele en given ramme af lokale ressourcer. Arbejdet med New Manufacturing Showcase kan være løftestang for tiltrækning af nye udviklingsressourcer både i og uden for Horsens Kommune. Hvis indsatsen vel at mærke tilrettelægges og gennemføres med dét perspektiv. 11

12 En stærk erhvervskommune Arbejdet med udvikling og iværksættelse af New Manufacturing Showcase skal således på ingen måde ses som et alternativ eller en erstatning for arbejdet med at fastholde og videreudvikle kvaliteten af det generelle lokale erhvervsklima i Horsens Kommune. Parallelt med den nye industrisatsning videreføres arbejdet med bl.a.: Business Region Aarhus Bosætningsstrategi Iværksætterkultur Iværksættermiljøer Science House Innovationshus Uddannelsesudvikling Business Horsens City Horsens Byliv Havneudvikling Udvikling af infrastruktur i Østjylland med afsæt i det Store H- strukturen Fysisk planlægning i øvrigt Intentionen med New Manufacturing Showcase er således at skabe en ny fyrtårnssatsning med afsæt i et fortsat stærkt erhvervsmæssigt fundament. Udvikling af havnen i Horsens og kvalitetsløft af byen vurderes dog at have særlig stor betydning for den fremtidige udvikling. Særligt i fht. konkurrencen om fremtidens højtuddannede arbejdskraft og mulighederne for at øge bosætning af denne målgruppe, er der behov for et gennemgribende løft af havn og by. Fakta om vækst og erhvervsudvikling i Horsens Kommune 10 nøgletal tegner billedet af Horsens Kommune: Værditilvækst i privat erhvervsliv: Horsens Kommune ligger i top målt på erhvervslivets værdiskabelse pr. ansat. Udvikling i den private lønmodtagerbeskæftigelse (fuldtidspersoner), : Horsens Kommune har tabt 13 pct. (#47 blandt alle kommuner). Befolkning: Fra voksede befolkningen i Horsens Kommune med 18 pct. Frem mod 2040 forventes en befolkningsvækst på 22 pct. Udpendling: Udpendlingsandelen er på 34 pct. og ventes fremadrettet at gå mod 50 pct. (især vækst mod Aarhus). Industribeskæftigelse: jobs i industrien i Horsens Kommune; #9 i Danmark målt på industribeskæftigede. Voksne uden erhvervsuddannelse: Andelen af årige uden erhvervsuddannelse er i Horsens Kommune i indeks 111 (Danmark er indeks 100). Unge uden uddannelse: Andelen af unge der ikke får en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse er i Horsens Kommune i indeks 114 (Danmark er indeks 100). Andel af faglærte: Andelen af årige med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse er i Horsens Kommune i indeks 110 (Danmark er indeks 100). Udsigt til mangel på faglærte: I 2020 forventes der at mangle 500 faglærte i jern og metal i Horsens. Andel højtuddannede: Andelen af årige med videregående uddannelse er i Horsens Kommune i indeks 83 (Danmark er indeks 100). Kilde: Fakta-notat 12

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK FREMTIDENS INDUSTRI I DANMARK?? Med analysen Fremtidens industri leverer REG LAB ny viden om industriudviklingen i Danmark. Analysen sætter fokus på udsigterne for den industri, der er tilbage i Danmark.

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

HORSENS Fra fængselsby til EU vært

HORSENS Fra fængselsby til EU vært HORSENS Fra fængselsby til EU vært En industriby En kriminel by? JyllandsPosten: Politiken: Ekstra Bladet: En by man ikke vil flytte til Nettotilflytning Horsens Kommune 1986 1988: Horsens blomstrer eller?

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Horsens fra fængselsby til oplevelsesby

Horsens fra fængselsby til oplevelsesby Horsens fra fængselsby til oplevelsesby Det viser Horsens, hvor oplevelser er brugt som en branding-strategi. Men Horsens-casen illustrerer også, at det kræver en lang og vedholdende indsats før man ser

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere