Beboerbladet. Magasin for plejecentrene Rosenhaven og Egely Nr. 5 Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerbladet. Magasin for plejecentrene Rosenhaven og Egely Nr. 5 Februar 2015"

Transkript

1 Beboerbladet Magasin for plejecentrene Rosenhaven og Egely Nr. 5 Februar

2 Indhold Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Dette nummer af Beboerbladet vil indeholde arrangementer i Rosenhaven og i Egely for februar, marts og april måned. Vi glæder os til at se jer alle til disse arrangementer. Der har i de foregående numre af Beboerbladet, været klummen Noget på hjertet Vi opfordrer alle, der har noget de ønsker at dele, at bidrage med en god fortælling. Det er muligt for beboere, pårørende, personale og frivillige at bidrage med indhold til bladet. Beboerbladet udkommer 4 gange årligt, næste gang er i maj Indlæg til maj udgaven skal sendes på mail til Lennie Hansen på Senest den 15. april 2015 God fornøjelse med læsningen Leder...Side Tema : Nyt Aktivitetsteam...Side 4 Systematisk fokus på beboernes sundhedstilstand... Side 5 Tilbageblik - Rosenhaven...Side 6 Julemåneden - Egely... Side 7 Opslagstavlen Fælles... Side 8 Banko - Rosenhaven... Side 9 Fastelavn - Rosenhaven...Side 10 Aktivitetsteamet...Side 11 Dagsorden til Festudvalgsmøde...Side 12 Fødselsdag i Rosenhaven... Side 13 Påskefrokost... Side 14 Fødselsdag - Egely... Side 15 Nyt fra Skovlunde Kirke Side 16 Fastelavn Side 17 Aktivitetsteamet kalender Side 18 Opslagstavlen Egely Side 19 Aktivitetsoversigt - Rosenhaven Side Kontakt og praktiske oplysninger Egely Side Kontakt og praktiske oplysninger Rosenhaven Side Begivenhedskalender..Side 26 2

3 Leder Kære Beboere og pårørende, frivillige og medarbejdere 2015 er skudt godt i gang jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år. Tak for det gamle år. Atter kan vi se på hinanden og spørge: hvor blev tiden dog af? Jeg håber, I alle har mange gode minder fra det forgangne år minder om oplevelser og begivenheder både i jeres familier, med gamle venner, med hinanden og med nogle af alle de arrangementer, fester, ture og hyggestunder, der har været i Rosenhaven og Egely i Vi prioriterer disse aktiviteter meget højt, da det er en vigtig del af at leve livet. Også 2015 vil være fyldt med aktiviteter, og i dette blad, vil nogle af dem være nævnt, så man har mulighed for at reservere dagen. I år skal vi fokusere rigtig meget på beboer - og brugerinvolvering; på det aktive medborgerskab. Vi skal i stadig højere grad tilpasse vores dagligdagsaktiviteter så som gymnastik, motion, musik og sang, udeliv, ture osv. til beboernes ønsker og behov. Vi skal tale om vores fælles beboer- og pårørendemøder: hvordan får vi større deltagelse? Skal formen ændres? Hvordan sikrer vi demokratiet? Vi ønsker desuden at involvere nogle beboere i vores ansættelsesudvalg, så beboerne får medindflydelse på, hvem der bliver ansat. Der er for hele Pleje & Rehabiliteringsområdet udarbejdet en fælles dialogaftale, som indeholder en lang række mål for Brugerinvolvering fylder rigtig meget i denne aftale. Aftalen vil blive præsenteret på dette års første fælles beboer- og pårørendemøde. 3

4 Leder Omkring kvaliteten af det sygeplejefaglige område kan jeg fortælle, at vi hele tiden er i gang med at opruste på personalets viden og kompetencer, så vi sikrer, at vi er dygtige til at udføre den pleje, omsorg og behandling, der er brug for. Der er blevet ansat flere sygeplejersker om dagen, og vi ønsker at det samme skal ske for aften og nattetimerne. Det var ordene for denne gang. I ønskes god læselyst med beboerbladet, som beskriver lidt om, hvad der er sket, og hvad der skal ske. Næste nummer udkommer omkring 1. maj, og indlæg til bladet er meget velkomne. Mange venlige hilsner Susanne B. Jørgensen Plejecenterleder. Forårsstemning 4

5 Systematisk fokus på beboernes sundhedstilstand Alle afdelinger indførte i efteråret et system der hedder triage, et enkelt system der giver et hurtigt overblik over, hvilke beboere der har for hjælp udover det sædvanlige. Ordet triage betyder at sortere, og i alt sin enkelt hed går det ud gå at hver beboer er opført på en tavle på afdelingens kontor, og udfor hver borger placeres en farvet magnet. Rød magnet betyder: at der er brug for der er særlig fokus på denne borger Gul magnet betyder: at der er, skal være øget opmærksomhed på denne borger Grøn magnet betyder: at borger har det godt På den måde bliver det meget synligt, hvem man skal have særligt eller øget fokus på, og vi kan hurtigt målrette plejen til beboeren. Denne metode kan også medvirke til forebyggelse af indlæggelse på sygehus. Vi tilstræber selvfølgelig, at alle beboere har det godt, og kan få en grøn magnet. Kvalitets og udviklingssygeplejerske Lene Jørgensen 5

6 Rosenhaven 6

7 Egely I Egely var Julemåneden var fyldt med hyggelige arrangementer. Julemarkedet var igen en stor succes. Børnekoret fra Egebjergskolen, var på besøg og sang julesange. Det var til stor glæde for beboere og personale. Ved Beboernes årlige julefrokost var Borgmester Jesper Würtzen og Jan Møller, Næstformand for Socialudvalget, på besøg. Det var en rigtig hyggelig dag for beboere, pårørende, frivillige og personale. Traditionen tro, gik børnene fra Egebjergskolen, Lucia optog på Egely 7

8 Opslagstavlen fælles Trådløs Rosenhaven og Egely Vi tilbyder nu trådløs netværk på plejecenter Rosenhaven. Egely er også ved at få etableret trådløs netværk. Der tilbydes 1 type net (kaldet BK-Hotspot, ingen password) Virker på følgende måde: Tryk på Indstillinger Tryk på Wi-Fi Tryk på BK-Hotspot Tryk på opret forbindelse til netværk 8

9 Rosenhaven Familiebanko Så skal der igen spilles familiebanko, med flotte præmier på højkant. Det foregår i Rosenhavens Cafe Tirsdag d.24 Februar 2015 kl Der vil være mulighed for at deltage i fællesspisning kl Menu: 3 stk. smørrebrød og 1 øl eller sodavand for 50 kr. Pris for bankospil: 10,- kr. pr. plade I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr. Overskuddet fra bankospillet går til loppekassen, som støtter fælles ture og fester til glæde for Rosenhavens Beboere og medarbejdere.. Tilmelding til bankospil og evt. spisning kan ske til: Anette Würtz, tlf , i Rosenhaven eller Lennie Hansen tlf i Egely Senest onsdag d. 18 Februar 2015 Der er begrænset antal deltagere pga. pladshensyn, så skynd jer at tilmelde det er først til mølle Alle beboere, pårørende, medarbejdere, familie og brugere af husene er velkomne. Vi glæder os til at se jer. 9

10 Rosenhaven Mandag d. 16. Februar kl skal der slås på tønden vi afholder fastelavn med besøg af børn fra børnehaven Ellekilde. Kom og vær med i Rosenhavens cafe, vi byder på en fastelavnsbolle. 10

11 Hilsen fra aktivitets-teamet Nu lakker januar mod enden og i denne måned har vi beskæftiget os med wellness på forskellige måder. Vi har blandt andet lavet manicure og massage. Vi har også hygget med forskellige spil og quizzer samt haft en eftermiddag med hjemmebagte vafler og fællessang. Om en måned eller to banker foråret på døren og det rummer jo masser af muligheder for ude-liv og dejlige oplevelser i det fri. Ture ud i det blå, byture, en tur på bakken med frokost på Peter Liep. Arbejdspladsbesøg og museer kunne også være en mulighed. Vi er i Rosenhavens cafe hver torsdag fra til Kom og vær med. Vi glæder os til at se dig og modtager med glæde forslag og ideer til aktiviteter. Venlig hilsen Lone og Ranja. 11

12 Dagsorden til festudvalgsmøde den 23. februar 2015 Emne Dato Oplæg Referat Godkendelse af referat Fast punkt Fastlæggelse af menu til påskefrokost Evt. Der mangler repræsentanter til festudvalget fra følgende afdelinger: Anemonen Violen Klokkeblomst Det ville være skønt at der kom nogle nye ind i festudvalget i Næste møde Mandag d I egely kl

13 Fødselsdag i Rosenhaven Vi fejrer fødselsdag for alle med tilknytning til Rosenhaven VI NYDER LÆKKER LAGKAGE T IL TONERNE A F S K OVLUND E HARMONIK A VENNER, DER VIL VÆRE MED TIL A T SKABE GOD S TEMNING. KOM OG VÆR MED FREDAG DEN 2 0. FEBRUA R KL I CAFÉEN T I L M E L D I N G N Ø D V E N D I G, S Å D E R E R K A G E N O K. H O S A N E T T E W Ü R T Z T L F E L L E R M A I L : A J B A L K. D K S E N E S T D. 1 7 F E B R U A R 13

14 Egely & Rosenhaven påskefrokost Tirsdag d.31 marts egely og rosenhaven afholder påskefrokost på afdelingerne, for beboere, pårørende, personale og frivillige hjælpere, sæt kryds i kalenderen. Hold øje med opslag 14

15 Fødselsdag i Egely V i g l æ d e r o s t i l a t f e j r e E g e l y s f ø d s e l s d a g m e d B e b o e r e, P å r ø r e n d e F r i v i l l i g e & P e r s o n a l e T O R S D A G D E N 3 0. A p r i l K l I G å r d e n S k o v l u n d e H a r m o n i k a V e n n e r s ø r g e r f o r u n d e r h o l d n i n g e n T i l m e l d i n g h o s L e n n i e p å t l f e l l e r m a i l : L h b a l k. d k S e n e s t t o r s d a g d e n 2 3. A p r i l 15

16 Nyt fra Skovlunde Kirke Godt og ondt Vi ved vidst alle, at der både findes noget godt og noget ondt. Aviser, tv og radio oplyser os hver dag om mange onde ting f.eks. krige, forfulgte mennesker, naturkatastrofer og ulykker. Heldigvis sker der også gode og glædelige ting f.eks. udvikling af ny og bedre medicin, flere der får en uddannelse og samarbejdsaftaler mellem lande. Personligt oplever vi også både godt og ondt. Vores liv er ofte en blanding, ikke altid en dans på roser. Vi kan opleve både forelskelse og skilsmisse, at få drømmejobbet og blive fyret, og både det at være rask og blive syg. Livet er på en måde en kamp mellem godt og ondt. Det gode håber vi på og kæmper for, det onde frygter vi og kæmper imod. Uanset om vi oplever godt eller ondt, kan vi rette os mod Gud, for Gud er kærlighed, den gode ånd, der findes i og uden for os. Vi kan takke Gud for det gode og bede om, at det gode må vinde over det onde. Vi kan skælde Gud ud, når vi har det svært, og vi kan bede om Guds hjælp og trøst, når vi oplever ondt. Vi kan takke Gud, skælde ud på Gud, bede til Gud og tale til Gud. Gud er vores himmelske far, der lover os, at han altid vil være dér for os. Det løfte kan give os håb og bringe os glæde, både når vi oplever det gode og det onde. Sognepræst Lars Rosengaard Gudstjenester på Plejecenter Rosenhaven: Anemonen: Kl den 5. februar og 5. marts. April er ikke aftalt endnu. Liljen: Kl den 18. februar, 18. marts og den 15. april. Klokkeblomsten: Kl den 19. februar, 19. marts og den 16. april. Violen: Kl den 19. februar og 19. marts, og kl den 23. april. 16

17 Egely Søndag den 15. Februar kl afholder Fællesvirket fastelavn i Egely s Atriumgård Der er som i de andre år tøndeslagning for alle aldre. Så man kan være med, uanset om man er 1 eller 100 år. Først slår de små katten af tønden og til sidst slutter arrangementet af med at de voksne har tøndeslagning. Der er præmier til Kattekonger og Dronninger samt til de bedst udsmykkede børn. Opslag med priser bliver hængt op i Egely 17

18 Aktivitetsteamet - Egely Aktiviteter i cafeen februar 2015 i Egely med Kirsten og Ranja Vi byder på en kop kaffe Dag Dato Aktivitet Tidspunkt Mandag 2. Bage kage Planlægge tur til Arken Mandag 9. Heldags tur til Arken Mandag 16. Læsegruppe Musikeftermiddag. Vi hører danske kunstnere såsom Poul Krebs, Lars Hug, Anne Linnet Mandag 23. Læsegruppe Filmeftermiddag KOM ENDELIGT MED JERES IDEER TIL KIRSTEN OG RANJA MED HVAD I TÆNKER OM SAMVÆR OG AKTIVITETER. Kirsten tlf mail: Ranja tlf mail: WELLNES vil være manicure, fodbad med fodmassage og let massage med en bold 18

19 Opslagstavlen Egely Ugedag Aktivitet / Sted Tidspunkt 1. Tirsdag i måneden Andagt Plejeafdelingen 1. sal Kl Hver Onsdag 1 times motion i Atriumgården / 2. sal Kl Onsdag i ulige uger Sang & klaver Plejeafdelingen 1. sal Kl Sidste søndag i hver måned Søndagscafé Cafe Egely Kl En gang om måneden Filmklub Plejeafdelingen Stuen Kl

20 Aktivitetsoversigt Plejecenter Rosenhaven 2015 Ugedag Aktivitet / Sted Tidspunkt Bemærkninger Mandag Motion og stolegymnastik i aktivitetsrummet Hold 1: kl Hold 2: kl Alle er velkomne Tilmelding ikke nødvendig. Tirsdag Vi er ude i haven, og får en tår at drikke i kaffekanden Kl Alle er velkomne Tilmelding ikke nødvendig. Tirsdag Gåtur i haven eller byparken. Når vejret er til det, laver vi bål. Af og til kører vi en tur på duocyklen Kl Husk tøj på til alt slags vejr Alle er velkomne Tilmelding ikke nødvendig. Onsdag Herregruppe vi aftaler i fællesskab hvad dagen skal indeholde evt. spiller spil og hører historier, går i baren på klokkeblomst Kl Kun for mænd Tilmelding ikke nødvendig. Onsdag Herregruppen spiser sammen i aktivitetsrummet hos Jette Kl Husk at lave aftale med Jette og køkkenet om, at maden fås i cafeen i stedet for i afdelingen. Onsdag Sang og musik. Vi sidder i cafeen synger sange og hører musik. Der serveres kaffe og kage, som afdelingerne selv medbringer Kl Alle er velkomne Tilmelding ikke nødvendig 20

21 Aktivitetsoversigt Plejecenter Rosenhaven 2015 Ugedag Aktivitet / Sted Tidspunkt Bemærkninger Torsdag Sammen med beboerne i opholdsstue, her kan spilles spil såsom brætspil, kortspil eller bankospil, bages, høre musik, have højtlæsning. Jette kan evt. hjælpe til med middagsmaden og blive på afdelingen hele dagen. Denne dag skal der være fundet ud af hvor turen går hen dagen efter Kl torsdag i måneden: Liljen 2.torsdag i måneden: Klokkeblomsten 3.torsdag i måneden: Violen 4.torsdag i måneden: Anemonen Alle er velkomne Tilmelding ikke nødvendig. Bankoplader koster 10,- pr. stk. Alle er velkomne Tilmelding ikke nødvendig. Fredag På tur med Rosenbussen eller Servicebussen. Der læges op til at man på afd. i samråd mellem B.B. og personale har fundet frem til en tur i løbet af ugens forskellige afd. aktiviteter og senest om torsdagen hvor Jette er på afd. Kl torsdag i måneden: Liljen 2.torsdag i måneden: Klokkeblomsten 3.torsdag i måneden: Violen Alle er velkomne, men der er begrænset antal pladser, så det aftales fra gang til gang hvem der skal med. lav en liste over hvilke B.B. der sidst har været med. Deltagerbetaling på Rosenbussen. Tidspunktet kan variere 4.torsdag i måneden: Anemonen 21

22 Egely Adresser, kontortider, kontaktoplysninger m.m Plejecenter Egely Egebjerg Bygade Ballerup Tlf.: Fax: Mail: Plejecenterleder Rosenhaven & Egely Susanne Bettina Jørgensen Tlf Mail: Café Egely Tlf Mail: Sekretær Lennie Hansen Tlf Mail: Plejeafdeling Stuen Dir / Plejeafdeling 1. sal Dir / Afdelingssygeplejerske Tine Woldby Tlf Mail: Teknisk Servicemedarbejder Bent Kastbjerg Tlf Mail: Egely s Hjemmeside : 22

23 Praktiske Oplysninger Egely Fodterapeut Egelys Fodterapeut Berit Beining kommer i Egely hver 6-8 uge. Frisør Karen Kommer i Egely to gange om måneden. På Personalekontoret i Plejeafdelingerne opsættes der lister med dato for hvornår Karen er i Egely. For tidsbestilling skrives navn og bolig nr. på listen. Priser Buskørsel Kørsel fra 0-20 km. 60,00 kr. pr. person Kørsel fra km. 85,00 kr. pr. person Kørsel fra km. 120,00 kr. pr. person Kørsel fra 100 km. 120,00 kr. pr. person + 1,50 kr. pr. kørt kilometer over de 100 km Rabat: Hvis man er mere end en passager, er det halv pris pr person Priser el-pærer + batterier Sparepære 11 watt Batterier AAA Batterier AA Batterier 9V Batterier C Batterier D kr. 41,00 stk. kr. 2,00 stk. kr. 2,00 stk. kr. 20,00 stk. kr. 10,00 stk. kr. 10,00 stk. 23

24 Rosenhaven Adresser, kontortider, kontaktoplysninger m.m. Plejecenterleder Rosenhaven & Egely Susanne Bettina Jørgensen Tlf Mail: Sekretær Anette Würtz Tlf.: Mail: Kontortider: Mandag til torsdag kl samt fra kl Fredag kl Teknisk Servicemand Jan Smiszek Tlf Mail: Aktivitetsmedarbejder Jette Bork Tlf.: Mail: Café Rosenhaven Tlf.: Mail: Plejecenter Rosenhaven Bybjergvej Skovlunde Tlf.: Fax: Mail: Afdelingsleder Violen, Anemonen, Liljen & Klokkeblomsten Nicole Billing Tlf.: Mail: Afdelingerne Anemonen, tlf.: Klokkeblomsten, tlf.: Liljen, tlf.: Violen, tlf.: Afdelingerne har telefontid fra kl samt kl Kvalitets og udviklingssygeplejerske Lene Jørgensen Tlf.: Mail: Træning & Aktivitet - Rosenhaven Tlf.: Mail: Tandplejen Rikke Erch Rosenhaven Tlf.: Mail: Rosenhavens Hjemmeside : 24

25 Praktiske informationer Rosenhaven Fodterapeut Karina Friis hver mandag kl. ca tlf Preben Hansen - ring for at aftale tid på tlf.: el Priser Buskørsel Kørsel fra 0-20 km. 60,00 kr. pr. person Kørsel fra km. 85,00 kr. pr. person Kørsel fra km. 120,00 kr. pr. person Kørsel fra 100 km. 120,00 kr. pr. person Frisør Hver tirsdag i ulige uger fra kl til kl Der ligger en bestillingsbog på pulten på gangen ved mødelokalet i centerbygningen. Skriv navn og den ønskede dato, så kommer frisøren rundt på afdelingerne tirsdag kl og giver et ca. tidspunkt for behandlingen. + 1,50 kr. pr. kørt kilometer over de 100 km Rabat: Hvis man er mere end en passager, er det halv pris pr person Tandpleje Hver onsdag fra kl Priser el-pærer + batterier Sparepære 11 watt Batterier AAA Batterier AA Batterier 9V Batterier C Batterier D kr. 41,00 stk. kr. 2,00 stk. kr. 2,00 stk. kr. 20,00 stk. kr. 10,00 stk. kr. 10,00 stk. Kirken Kirkebilen er til rådighed for alle, der gerne vil deltage i kirkens arrangementer eller gudstjeneste. Man kan henvende sig på sin afdeling, hvis man vil benytte sig af det, eller ringe på tlf mandag til fredage fra kl og tirsdag igen fra kl

26 Begivenhedskalender 2015 Februar Dato og Tidspunkt Rosenhaven Egely 15. Februar Fastelavnsfest i Gården 16. Februar Fastelavn 20. Februar Fødselsdag 24. Februar Familiebanko i Cafeen Marts 31. Marts Påskefrokost Påskefrokost April 30. April Fødselsdag Maj 9. Maj Loppemarked Juni 9.Juni Familiebanko i Gården 17. juni Sommerudflugt Sommerudflugt August 14. August Sommergrillfest September 4. September Sommerfest i Gården Oktober 6. Oktober Familiebanko i Cafeen 20. Oktober Græskarfest 21. Oktober Græskarfest November 28. November Julemarked December 1. December Julebanko 5. December Julemarked 8. December Juletræsfest 10.December December Julefrokost Julefrokost En dag i december Julegudstjeneste Julegudstjeneste OBS! Se yderligere information om priser og tilmelding på de enkelte opslag i Beboerbladet

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Beboerbladet. Magasin for plejecentrene Rosenhaven og Egely Nr. 3 August 2014

Beboerbladet. Magasin for plejecentrene Rosenhaven og Egely Nr. 3 August 2014 Beboerbladet Magasin for plejecentrene Rosenhaven og Egely Nr. 3 August 2014 1 Indhold Leder...Side 3 Tema : Lean...Side 4 Opslagstavlen Fælles... Side 5 Frivillighedsdagen...Side 6 Sommerfest Rosenhaven...

Læs mere

Rosennyt Plejecenter Rosenhaven Juli, august, september 2015

Rosennyt Plejecenter Rosenhaven Juli, august, september 2015 Rosennyt Plejecenter Rosenhaven Juli, august, september 2015 1 Indhold Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige. Dette nummer af Rosennyt vil indeholde arrangementer på Rosenhaven

Læs mere

Nr. 3. august, september, oktober 2012 Løssalg kr. 15,00...

Nr. 3. august, september, oktober 2012 Løssalg kr. 15,00... Nr. 3. august, september, oktober 2012 Løssalg kr. 15,00... Adresse: Plejecenter Rosenhaven Bybjergvej 11 2740 Skovlunde. Plejecenterleder Susanne B. Jørgensen Tlf. 4477 3077 E-mail: sbe@balk.dk Sekretær

Læs mere

Rosennyt Plejecenter Rosenhaven Januar, februar, marts 2016

Rosennyt Plejecenter Rosenhaven Januar, februar, marts 2016 Rosennyt Plejecenter Rosenhaven Januar, februar, marts 2016 Rosenhavens juletræsfest den 8. december 2015 1 Indhold Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige. Dette nummer af Rosennyt

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nr. 4. november, december, januar 2012/2013 Løssalg kr. 15,00...

Nr. 4. november, december, januar 2012/2013 Løssalg kr. 15,00... Nr. 4. november, december, januar 2012/2013 Løssalg kr. 15,00... Adresse: Plejecenter Rosenhaven Bybjergvej 11 2740 Skovlunde. Plejecenterleder Susanne B. Jørgensen Tlf. 4477 3077 E-mail: sbe@balk.dk Sekretær

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. 1. februar, marts, april 2012 Løssalg kr. 15,00...

Nr. 1. februar, marts, april 2012 Løssalg kr. 15,00... Nr. 1. februar, marts, april 2012 Løssalg kr. 15,00... Adresse: Plejecenter Rosenhaven Bybjergvej 11 2740 Skovlunde. Plejecenterleder Susanne B. Jørgensen Tlf. 4477 3077 E-mail: sbe@balk.dk Sekretær Anette

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 Redaktionen: Administrationen. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen ønsker Tofteposten

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud. For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune

Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud. For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune Udgivet: 17-03-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt miljø på Plejecenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Februar 2016

Indholdsfortegnelse Februar 2016 ARENDSE NYT Februar 2016 Indholdsfortegnelse Februar 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Tur ud i det blå Skosalg Hyggestund Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JANUAR 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JANUAR 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JANUAR 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00.

CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: BIBLIOTEK: GYMNASTIK: BANKOSPIL: MUSIK & SANG: KONTOR Åben mandag til torsdag

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Marts 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Marts 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Marts 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

ARENDSE NYT November 2012

ARENDSE NYT  November 2012 ARENDSE NYT November 2012 Indholdsfortegnelse November 2012 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Indbydelse Fødselsdag i November Aktivitetsplan Referat Beboermøde Skrædder Taksigelseskirken

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Maj 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Maj 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Maj 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Social Kapital Den 21. maj er der læringsdag om Social Kapital i Ballerup Super Arena.

Læs mere

Side 1 FAKTOR 29 FAKTOR 29. Februar Marts HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiau.dk

Side 1 FAKTOR 29 FAKTOR 29. Februar Marts HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiau.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Februar Marts HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiau.dk Side 2 FAKTOR 29 Ingolf har haft gang i saltspanden rigtig mange gange her i vinter. Hele

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

November/December 2014

November/December 2014 November/December 2014 Værestedet liv ønsker alle en god jul samt et godt nytår. Mortensaften Mandag d 10. november holder vi mortensaften i værestedet liv. Der vil blive serveret and med hvad der hører

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Indholdsfortegnelse Marts 2016

Indholdsfortegnelse Marts 2016 ARENDSE NYT 2016 Indholdsfortegnelse Marts 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Fødselsdage i marts 2016 Dame tur med bussen Tur ud i det blå Kor Aktivitetsplan

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Beboerbladet. Plejecentrene Egely & Kirstinehaven Juli 2016

Beboerbladet. Plejecentrene Egely & Kirstinehaven Juli 2016 Beboerbladet Plejecentrene Egely & Kirstinehaven Juli 2016 1 2 Indhold Leder...Side 4-5 Mindfulness Mentorer....Side 6 Mindfulness i Kirstinehaven... Side 7 Kirstinehaven Skovtur...Side 8-9 Opslagstavlen...

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Tirsdag Fra 9.00-16.00 Onsdag fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015

TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015 TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

OBS! OBS! OBS! På grund af ombygning holder Caféen lukket i hele uge 19, ligesom Tirsdagsmusik d. 10. maj er aflyst.

OBS! OBS! OBS! På grund af ombygning holder Caféen lukket i hele uge 19, ligesom Tirsdagsmusik d. 10. maj er aflyst. Nyheder og Historier Nyt fra Værkstederne Fastelavn Påskefest i Caféen Første spadestik Multimedie værksted Som indstik Fødselsdagslisten Konkurrencen OBS! OBS! OBS! På grund af ombygning holder Caféen

Læs mere

ARENDSE NYT Oktober 2015

ARENDSE NYT  Oktober 2015 ARENDSE NYT Oktober 2015 Indholdsfortegnelse oktober 2015 Forside Indholdsfortegnelse Skosalg Forstanders indlæg Ude af øje Fødselsdage Konkurrence Vinder af konkurrencen Referat af beboermøde Tur ud i

Læs mere

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Side 1 Tina/Helge kan levere stof I dette nummer kan du læse om: Nyt fra Cafeerne Fest i Cafeen i Larslejsstræde Kulturnat Kalender m.m. Caféen Velkommen til Jan

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Lillevangsposten. Januar Februar 2016. 18. årgang nr. 1

Lillevangsposten. Januar Februar 2016. 18. årgang nr. 1 Lillevangsposten Januar Februar 2016 18. årgang nr. 1 1 Indhold: Side 3: Kalender Side 5: Lillevangs dagtilbuds aktiviteter Side 6: Arrangementer på Lillevang Side 10: Aktiviteter i husene Side 11: Café

Læs mere

AKTIVITETSBLADET. Så derfor vil det være super godt, hvis I vil lægge jeres skemaer i min postkasse på skurvognen v/ejendomskontoret.

AKTIVITETSBLADET. Så derfor vil det være super godt, hvis I vil lægge jeres skemaer i min postkasse på skurvognen v/ejendomskontoret. AKTIVITETSBLADET DECEMBER 2011 Kære Beboere Vi har nu været rundt med skemaer til alle lejemål nogle er afleveret personligt andre er kommet via brevsprækken, da vi ikke har truffet nogen hjemme. Vi har

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 27. august Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 27. august Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 27. august Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og

Læs mere

Kærlig hilsen din SFO

Kærlig hilsen din SFO Kærlig hilsen din SFO Kære Forældre Lucia: Traditionen tro indbyder vi til Lucia fest i SFO. Det foregår torsdag d. 13. december fra kl. 15-16.30. Vi starter med gløgg og æbleskiver ude i klasserne. Kl.

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Første, anden, tredje. Støt Sømandskirken! Sømandskirkens første online auktion løber af stablen fra den 5. til den 17. juni her: http://www.biddingforgood.com/dskny

Læs mere

(Øster) Højst Aktiv Uge 36

(Øster) Højst Aktiv Uge 36 (Øster) Højst Aktiv Uge 36 Sommeren er snart ved at gå på hæld, vi går mod mørkere tider, og snart bliver aktivt udeliv erstattet af flere og flere indendørs aktiviteter. Men...inden vi tager definitivt

Læs mere

Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse

Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse Velkommen til denne særlige udgave af fredagsbrevet, som i denne uge er udformet af ÅF's forrygende og seje 8. klasse. I kan i dette brev læse om bl.a. Høstival,

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Lillevangsposten. Maj Juni 2015. 17. årgang nr. 3

Lillevangsposten. Maj Juni 2015. 17. årgang nr. 3 Lillevangsposten Maj Juni 2015 17. årgang nr. 3 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 15: Side 17: Side 18: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Sæt Kryds i kalenderen d 5. september der holder Værestedet Liv festival.

Sæt Kryds i kalenderen d 5. september der holder Værestedet Liv festival. Juli/August 2015 Sæt Kryds i kalenderen d 5. september der holder Værestedet Liv festival. Værestedet Liv Holder Lukket i UGE 30. Brugerrådsmøde D 28/5 15. Tilstede: Susanne, Thomas B, Jan, Jonas, Bruno,

Læs mere

FESTUGE 23. Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6

FESTUGE 23. Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6 FESTUGE 23 Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6 4. juni - 8. juni 2013 2 TIRSDAG den 4. juni 2013 17.30 Fodbold U8 drenge Kl. 18.00 BT/SVIF 2 Viborg FF 4 Kl. 18.00 Mønsted/Sparkær 2 Viborg FF 3 Kl. 18.30

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 9. årgang nr 50 maj juni 2012 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at byde dig velkommen

Læs mere

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetsposten Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetscenter Baunehøj oktober-november 2015 Mærkedage oktober- sædemåned Fødselsdage: Mette Gellberg-Rita Leona Lauritzen november-slagtemåned Fødselsdage:

Læs mere

Aktiviteter Februar 2016

Aktiviteter Februar 2016 Aktiviteter Februar 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Aktiviteter Januar 2016

Aktiviteter Januar 2016 Aktiviteter Januar 2016 Aktivitetscentret Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf. 9931 5339 Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl.9.00-16.00 Træning på Thulebakken Mandage kl.10.00: Tirsdage kl.10.00:

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Telefonliste Plejecentret Solbakken 8911 1300 Køkkenet kl. 07:15-13:00 8911 1306 Sidste frist for tilmelding til mad samme dag: Varm mad til middag - senest kl. 08:00 Smørrebrød

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Skolernes motionsdag og Elevparlamentet. Et lille tilbageblik

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Skolernes motionsdag og Elevparlamentet. Et lille tilbageblik Indholdsfortegnelse side 2: side 6: side 7: side 8: side 9: side 10: side 11: side 12:! Skolelederen har ordet Kalenderen Bag for en sag Nyt fra Klubben Skolernes motionsdag og Elevparlamentet Den kommende

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ.

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ. Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ. Velkommen til Køgevejens Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Nyt fra Helhedsplanen Vil du være med? Kontakt helhedsplanen Opstart af nye aktiviteter s. 2 s. 3 s. 8 Nyt fra Helhedsplanen

Læs mere

Aggerhusavisen. Februar 2016. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Februar 2016. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Februar 2016 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Februars kulde, gør laderne fulde. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon:

Læs mere

Skolenyt uge 21 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 21 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 21 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter I tirsdags havde vi en rigtig fin eftermiddag sammen i SFO én. Der var fernisering for Nancys flotte vægmaleri. Alt foregik efter kunstens regler

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere