MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015"

Transkript

1 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Fremlæggelse af regnskab. 4) Behandling af fremsatte forslag. 5) Valg til bestyrelsen: På valg er: Jørgen P Hansen-Michael Jensen 6) Valg af suppleanter. 7) Valg af 2 revisorer. 8) Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde, samt suppleanter. 9) Eventuelt. Formand Michael Jensen bød velkommen til de 26 personer som var mødt op til generalforsamlingen og skitserede hvordan mødet ville foregå. 1) Der skulle som første punkt vælges en dirigent og bestyrelsen foreslog Jørgen Peter Hansen, som dernæst blev valgt af de fremmødte medlemmer. 2) Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning 2014 / 2015 Mejeribruget lige nu. Mælkeproduktionen stiger mens prisen styrtdykker, ved et kik på Arla Foods aconto pris til leverandørerne kan vi konstatere at aconto prisen M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 1/9

2 for juni 2015 ligger på 226,8 øre pr. kg, mod en historisk høj pris på 306 øre pr. kg for godt et år siden, ligeledes er de globale priser på Global Dairy Trade på det laveste niveau siden I diverse medier kan men læse at nogle landmænd frygter en mælkepris der når på omkring 2 kroner pr. kg og at 2015 bliver det sværeste år nogensinde for mælkeproducenterne. Og i værste fald vil kun den bedste tredjedel af bedrifterne opnå positive driftsresultater. Med udsigt til en mælkepris under pres resten af året og mælkeproducenter med en anstrengt økonomi. Er det fortsat vigtigt at vi på mejerierne sikre værdi skabende og effektive processer i alle led, når vi behandler og forædler mælken, og det er lige fra indvejning til færdigvare hos forbrugeren, således vi kan bidrage til en god mælkepris til landmændene. På trods af de lave priser forventer man i Arla Foods stadig en stigning på 5 6 procent i 2015 og frem mod 2020 en stigning på 2 mia. kg i Danmark og 1 mia. kg. i de øvrige lande, hvor selskabet har andelshavere (UK, Tyskland, Holland, Sverige, Belgien, Luxembourg) Et er at kunne modtage den øgede mælkemængde, noget andet er afsætningen af den øgede mængde mejeriprodukter mælken forarbejdes til. Her er der ingen tvivl om at nye vækstmarkeder i Asien og Afrika er en mulighed. En anden vigtig del for afsætning af den øgede mælkemængde er forskning/ innovation og anvendelse af mælkens komponenter, herunder udvikling af nye produkter enten til industriel anvendelse eller som sunde og funktionelle fødevarer i detailhandlen. Aktiviteter det forløbne år. Delegeretmødet 2014 blev afholdt den 5. oktober i Horsens, og det var med Vestjyllands Mejeristforening som arrangør, sammen med sekretariatet. Dette års Delegeretmøde afholdes i Horsens den 3. oktober, og med Fyns Mejeristforening som arrangør sammen med sekretariatet. Bestyrelsen i Vestjyllands Mejeristforening har afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, derudover har deltagelse i de 2 kredsudstillinger også været en del af arbejdet. Bestyrelsen har igen i år sammen med de øvrige kredsbestyrelser deltaget i et temamøde som blev afholdt på Holstebro mejeri. Udstillinger. Landsmejeriudstillingen, Danish international Food Contest Food M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 2/9

3 Tech: 2014 blev afholdt den oktober. Udstillingen blev som tidligere år igen åbnet af messens protektor H.K.H. Prins Joachim og var som sædvanlig en stor succes med opbakning fra mange mejerier i hele verden, og mange besøgende. 100 kittelfolk, knap 1800 fødevarer fra 15 forskellige lande, og vis af smagsprøver. De mange Food- Tech aktiviteter, konkurrencer, seminarer m.m. bidrog til øget faglighed inspiration, vidensdeling og udvikling af kompetencer. Der var igen arrangeret Dinner event og ca. 940 gæster havde valgt at bruge nogle hyggelige timer i hinandens selskab og med en dejlig middag. Mejeridysten International Dairy Contest Vandt mejerierne: Bornholm og Holstebro med de bedste produkter inden for henholdsvis ost, smør, og konsummælk. Borholm blev den helt store vinder idet de vandt i kategorierne både ost og konsum med en lagret Danablue 60+ og en økologisk letmælk, Holstebro vandt igen konkurrencen om fremstilling af det bedste smør efter at være slået af banen et enkelt år.. Dette års Landsmejeriudstilling, Danish International Food Contest afholdes i perioden den 3 4. november. Herfra vil jeg opfordre alle til at deltage. Det er fortsat vigtigt at, vi i mejeribruget bakker op omkring Landsmejeriudstillingen, hvor vi kan mødes blandt andet omkring vidensdeling og udvikling af kompetencer. Årets første kredsudstilling: blev afholdt den 4. februar sammen med mejeribrugets dag og som sædvanlig med en meget flot tilslutning, knap 300 mejerifolk deltog i et spændende dagsprogram, hvor der i år blandt andet indgik virksomhedsbesøg hos Odense Zoo. Udover virksomhedsbesøg bød mejeribrugets dag også på, rundvisning på Kold College, buffet ved Kolds kokkeelever og tjenere, samt foredrag med temaet Mælkens komponenter, innovation og anvendelse. Den anden kredsudstilling: blev afholdt på Nørre Vosborg den 3.juni. Med virksomhedsbesøg på Nr. Virum mejeri, 250 mejerifolk deltog. Øvrige aktiviteter i løbet af året. Temadag for kredsbestyrelserne: Den 12 marts 2015 blev der afholdt temadag for kredsbestyrelserne på Holstebro mejeri. Emnerne på temadagen var, Mejerifolk uden grænser, medlemsundersøgelse fra 2014 og det fortsatte arbejde omkring denne, næste overenskomstforhandling, samt orientering om sundhedsordningen. Et af formålene med tamamøderne er også at bringe synspunkter og M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 3/9

4 budskaber til torvs og tilbage til hovedbestyrelsen, så foreningens fokus og prioriteringer, kan afspejle de rette behov og ønsker, noget som jeg synes vi lykkedes rigtigt godt med. NGO arbejde Mejerifolk uden grænser er nu en realitet: Mejerifolk uden grænser er for danske mejerifolk, som ønsker at rejse ud i verden og støtte med viden og kompetencer, hvor der er behov for det. PT er et projekt i Mongoliet i samarbejde med Arkitekter uden grænser ved at få luft under vingerne, du kan læse om projektet i mælkeri tidende nr. 12 Mejeribrugets studietur 2015: Der var igen i år rift om pladserne til Mejeribrugets Studietur maj 2015, der gik til Italien programmet for studieturen bød ud over en masse Italienske oplevelse også på besøg hos en osteløbe/ starterkultur producent, to oste mejerier, en yoghurtproducent og en vingård. 42 mejerifolk deltog i dette års studietur. En dag på travbanen Den 1. juni 2015 havde arrangement-udvalget inviteret til trav på Skive Travbane med et program der blandt andet bød på rundvisning i staldende, stort Buffet, kaffe- kagebord, og spilleguide. Alt i alt et rigtig godt arrangement som fik ros fra deltagerne (30 personer deltog ved arrangementet). Vi ser frem til næste arrangement som forventes afholdt i løbet af foråret 2016, Bestyrelsen og arrangementudvalget modtager meget gerne forslag og emner til kommende arrangementer. Kommende aktiviteter resten af året. 11. juni 2015: Dalum Lærlinge sommermøde, Kold College juni 2015: Nordens Oste, Svendborg 3. september 2015: Generalforsamling og mejeriingeniørdag, Dansk Mejeriingeniør forening 3. oktober 2015: Foreningen af mejeriledere og funktionærer 126 Delegeretmøde, Horsens 8. oktober 2015: Mejeriteknisk selskab afholder pulver seminar, Hotel Legoland 28. oktober 2015: Generalforsamling Mejeriteknisk selskab 3. november 2015: Dinner Event, MCH 3 4. Oktober 2015: Danish International Food Contest, MCH 25. november 2015: MIA Arbejdsmiljøkonference, Hotel Comwell, Koldning I Mælkeritidende. På Hjemmeside kan men læse yderligere om de enkelte arrangementer Overenskomst mellem Mejeribrugets arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Den nuværende overenskomst kører frem til 1. oktober 2015, der vil M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 4/9

5 i løbet af efteråret blive forhandlet en ny overenskomst hvor forhandlingsudvalget vil forsøge at få en ny aftale på plads. Forhandlingsudvalget fra foreningens side består af: Søren Jensen, Jan A Andersen, Bjarke Damgaard Jørgensen Anne-Sofi Christiansen, Bjarne Kristiansen, og Michael Jensen Overskrifter og emner til de kommende overenskomstforhandlinger vil fra vores side blandt andet være med udgangspunkt i kommentarer og synspunkter fra forårets temamøde for kredsbestyrelserne. Fastholde aldersprogressiv pension Sundhedsordning: Hurtig diagnose (som fællesoverenskomsten) Barselsorlov: Ensretning (som fællesoverenskomsten) Helbredskontrol (som fællesoverenskomsten) Opsigelsesvarsel + 3 måneder >50 år Hurtig diagnose (sundheds ordning som fælles overenskomst) Fordele ved at være ansat under en overenskomst frem for en fri kontrakt er at, ansættelses betingelser personalehåndbøger m.m. kan ændres uden forudgående forhandling. AP Pension: Vores aftale omkring pension er stadig attraktiv i form af: Lavere omkostninger Bedre dækning på forsikringerne Arbejdsgiverbetalte forsikringer: o Dødsfalddækning + kritisk sygdom o Heltids ulykkesforsikring o Invaliditetsdækning Aldersprogressiv pension Herfra vil jeg blot anbefale at man hver især for en individuel samtale med AP pension omkring pension, forsikringer, dækninger osv. Og skulle det vise sig at der f.eks. er behov for yderligere dækning på forsikringer så er der mulighed for at tegne disse igennem mejeri liv. Information om mejeriliv kan findes på hjemmesiden mejerileder.dk under medlemsservice. Mejeriuddannelser: Efteruddannelse. På kan men se de mange kursustilbud der er inden for mejeriproduktion, emballering, lager/logistik, laboratorium, vedligeholdelse, transport, samt kontor/ administration, det er vigtigt at vi på driftsstederne benytter os af disse kurser og sender medarbejdere på efteruddannelse, hvis branchen fortsat skal kunne tilbyde disse kurser. M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 5/9

6 Mejeristuddannelsen: Antallet af uddannede mejerister 2014/ 2015 er på niveau med tidligere år. Herfra skal der fortsat lyde en opfordring til at vi som ambassadører for faget og uddannelsen opfordre og fortæller unge om de mange muligheder der er ved at søge ind på mejeristuddannelsen, således vi kan være med til at sikre vores stolte uddannelse fortsatte eksistens, samt fødekæden til mejeriteknolog og mejeriingeniør uddannelsen. Mejeriteknologuddannelsen: Status på optag er, at 11 nye studerende starter i år og 9 startede sidste år. Det her været på tale at finde en fremadrettet model for teknolog uddannelsen som kan fungere som en overbygning på mejeristuddannelsen, og samtidig være en bro til mejeriingeniør uddannelsen. Mejeriingeniør uddannelsen: Både Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen og Dairy forum afholder løbende karriereaftner for at klæde unge studerende på til at træffe de rigtige valg omkring deres speciale ved at tilbyde netværk, viden og inspiration om mejeribranchen og forhåbentlig gøre den så interessant at de vælger mejerivejen. Sommerhuset. Udlejningen går rigtigt godt og huset er lejet ud det meste af tiden. På kan man nu se hvilke perioder der er ledige, ligesom de ledige perioder også fremgår i mælkeritidende. Kontingenter kreds 3. Mejerier 1000 kr. Aktive 200 kr. Passive 100 kr. Medlemsforhold. Ved opgørelsen for kontingent året 2014 / 2015 var der 159 aktive heraf 7 dobbelte medlemmer, 3 passive medlemmer, og 11 virksomheder. Der har således været en tilgang på 9 aktive medlemmer, mod 22 året, hvilket stadig må siges at være meget tilfredsstillende og stor ros resten af bestyrelsen og jer ude på mejerierne der spotter nye potentielle medlemmer og som gode ambassadører fortæller dem om foreningen og dens muligheder. Som medlem af foreningen af mejeriledere og funktionærer har vi ud over en konkurrence dygtig kontingent, følgende på hylderne som vi medlemmer kan benytte os af. - Overenskomst - Faglig bistand/ advokatbistand - hjælp i arbejdsskadesager og af socialrådgiver - Mælkeritidende i postkassen 23 gange om året - Danish Dairy & Food industy 1 gang årligt - Elektronisk ugenyt - Mejeristhuset i Skagen - Faglige og sociale arrangementer - Mulighed for medlemskab af indkøbsforening - Forsikring via mejeriliv M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 6/9

7 - Mulighed for at søge legater, til f.eks. studie ture Ja kære medlemmer der er gode ting på hylderne i vores forening, som i hver især kan være med til, at gøre synlige som gode ambassadører for vores forening. Afslutning. En stor tak til bestyrelse og sekretariat for godt samarbejde i årets løb, En tak til Mogens Villadsen, for hans arbejde i udstillingsudvalget. Og tak til de medlemmer som er mødt frem her i dag og ved vore øvrige aktiviteter. På bestyrelsens vegne. Michael Jensen 3) Fremlæggelse af regnskab. Michael Jensen fremlagde regnskab.kontigenter udgør i dette år 40437,50 kr. Mod sidste år. Regnskabet balancerer med kr. Og egen kapitalen er pr , kr. Overskud på driften er 4900,31 kr. Regnskabet revideret og underskrevet af revisor d På spørgsmålet om regnskab smat bestyrelsens beretning kan godkendes, klappede alle de tilstedeværende som svar på godkendelse. 4)Fremsatte forslag. Ingen. 5)Valg af medlemmer til bestyrelsen Som det fremgår af dagsorden er Michael Jensen Jørgen P Hansen på valg til bestyrelsen de ønskede alle at genopstille,og blev begge genvalgt. Udover dette var der valg af supplant, genvalg til Eigil Jacobsen. 6)Valg af 2 revisorer Leo Bergval,Robert Foldager som skiftevis er på valg hver anden år,her blev Robert Foldager genvalgt som revisor. 7)Valg af delegeret Fra Bestyrelsen Knud Holk - Bent Sand - Henning Munch Pedersen - Jørgen P Hansen. Valg af medlemmer Leo Bergval,Thomas Jørgensen,Steen Bolvig,Lars D Jensen, Casper Nielsen,Rikke Dam,Jens Chr Nymann, John Jacobsen,Anne G Johansen Malene Jensen, Søren Ebbesen, Mick Bonde, Thomas Sørensen,Peter Kofod,Sofus Dupont,Dorthe Bastrup,Bjarne Thyrestrup,Lone Rigstrup,Claus Nielsen,Ole H Poulsen,Bo Trillingsgaard,Jan Schou,Jørgen Pilgaard. Suppleanter M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 7/9

8 Johnny Pilgaard,Mogens Bøgh.Claus Birkmose Hopff. 8)Evt Et medlem påpegede problematikken om at man i Arla Foods havde nedskrevet antallet af o-timer til 37 timer pr.1 Maj 2015 uden nogen form for compensation. Formanden berettede at man fra Sekratariatets side var igang med at kikke på denne sag,og afklaring afventes. Med venlig hilsen På bestyrelsens vejne. Jørgen P Hansen M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 8/9

9 Eventuelt. M:\Foreninger (ADM) (Team Folder)\FMF\Kredse\Vest\Referat fra generalforsamling 2015.doc 9/9

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Inden generalforsamlingen var der orientering om Birkum ost ved mejerichef Jesper Thomsen og rundvisning på mejeriet. Efterfølgende

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere