REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11 (1 fremmødt) nr. 14 (1 fremmødt) nr. 16 (1 fremmødt) nr. 18 (1 fremmødt) nr. 24 (2 fremmødte) = 16 fremmødte - heraf 8 med to stemmer = 24 stemmer. Derudover har formanden modtaget 4 brevstemmer til vedtægtsafstemningen. Valg af dirigent og referent Dirigent: Britta (nr. 1) Referent: Lene (nr. 10) Bestyrelsens beretning om det forløbne år - Herunder bl.a. samarbejde med kommunen - Gennemgang af V/formanden (Arne nr. 1) Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med følgende hovedopgaver: 1. Ændring af vedtægter så de kan accepteres af Horsens Kommune 2. Løbende kontakt med kommunen vedr. overtagelse af området, udbedringer etc. 3. Aftale med entreprenør vedr. sommer- og vintervedligeholdelse af fællesarealer 4. Etablering af hjemmeside Vedtægter Bestyrelsen har udarbejdet et sæt vedtægter, hvor der er en del ændringer i forhold til dem der blev vedtaget på sidste generalforsamling. Bestyrelsen mente på daværende tidspunkt, at vedtægterne var færdigudarbejdet, men så kom konsekvensen af, at vi nu er blevet indlemmet i Horsens kommune og at Gedved kommune ikke allerede havde godkendt vores oprindelige vedtægter. Det er ganske naturligt at Horsens kommune vil have vores vedtægter til at falde

2 nogenlunde i tråd med deres standardvedtægter. Vi måtte derfor i gang igen, og denne gang var det i høj grad en tilpasning til vedtægterne, så de kunne accepteres af både os og Horsens kommune. Kontakt til kommunen Kontakten til kommunen har både været rent administrativ i forhold til vedtægterne med derudover også mere praktisk i forhold til overtagelse af området og udbedring af skader. Det lykkedes at få et møde med kommunen - Teknik og Miljø d 25/ , hvor vi gennemgik vores mangelliste og snakkede om hovedlinierne for overtagelsen. Det blev ret hurtigt klart, at man på kommunen ikke var klar til at gå i detaljer med noget endnu man var ved at få et overblik over, hvad der skulle klares i alle de nye områder i Horsens kommune og vi fik klart at vide, at det ikke var Gedved der hastede mest. Bestyrelsen har kørt linien der hedder et mildt pres på kommunen med jævnlige henvendelser for at få en situationsrapport og i efteråret blev der endelig udpeget en sagsbehandler for vort område hun hedder Pernille Raben og d. 07/ havde vi et møde med hende og Ole Helbo, hvor vi i detaljer gennemgik alle de udeståender vi har vedr. udbedringer/færdiggørelse før overtagelse. Det var et utrolig positivt møde, hvor vi fik det meste fra hånden i løbet af 2 timer. Vores mangel/udbedringsliste tæller 47 punkter, hvoraf 6 allerede var klaret før mødet. Vi kan dele punkterne op i hoveddele: 1. Opstik, fortovsbelægning, manglende belægning, skæve lygtepæle, lysindfald. Alle disse forhold vil blive klaret i løbet af sommer/efterår. 2. Græsrabatter, opretning af sten osv. Dette vil kommunen ligeledes etablere. Det skal lige indskydes, at det er de ikke forpligtet til dette jfr. Lokalplanen - men de har givet deres tilsagn om at gøre det alligevel. 3. Asfalt slid-lag. Dette vil blive lavet når byggeriet ved nr. 14 er på plads dvs. efteråret 2008 og i forbindelse med punkt 1 og Grundstykke mellem dige og beboere. Dette vil kommunen kigge på igen dels vedr. dræn og dels vedr. færdiggørelse. Dette vil i givet fald blive i forbindelse med forrige punkter. 5. Beskæring af træer. Dette har de kigget på - og mener ikke træerne trænger til beskæring pt. Der er ikke tale om en egentlig beskæring, men en fjernelse af de uhensigtsmæssige sokker på stammen. Disse er allerede fjernet i området 1 11, og det kan vi ligeledes gøre i resten af kvarteret, hvis der er tilslutning til det. Det er kun få træer det drejer sig om, da træerne i øst-området er ret nye endnu. 6. Kloaker skal renses dette er allerede gjort. 7. Udgåede buske på det grønne areal ud til lykkebjergvej. Kommunen vil vurdere og undersøge området. Hvis det er dræn, der skal til, lægger de dette samt de planter nye buske. Dette vil ske i løbet af 2008, og indtil da har vi ingen vedligeholdelsespligt for dette område.

3 8. Lukning af vej. Man er fra kommunen positiv over for at åbne sagen igen denne gang prøver vi en lukning af vejen ved ejerlaugsdiget, med argumentet at formålet med at vejen er åben, ikke er til stede. Det har nemlig aldrig været formålet, at det skulle være en genvej for Præstehøj til at komme ud til motorvejen. Denne sag ligger hos kommunen og vi har modtaget det svar, at der tidligst kan blive taget stilling til dette i forbindelse med færdiggørelsen i efteråret Indtil denne lukningssag er afklaret, vil vi ikke gøre nogen aktiv indsats for at undersøge sammenlægning af vores grundejerforening med Præstehøj. Vi kan derfor evt. genoptage denne diskussion på en senere generalforsamling. Aftale med entreprenør vedr. sommer og vintervedligehold Det er lykkedes at forlænge kontrakten med G-E-F uden prisstigninger. Aftalen gælder vintervedligehold af fællesveje og sommervedligehold af grønne områder, hvilket betyder græsslåning og klipning af diget 1 gang årligt. Når vi overtager buskarealerne skal vi påregne udgifter til vedligeholdelse af buske. I den forbindelse vil vi fra bestyrelsens side foreslå, at vi dækker bunden omkring buskene med barkflis evt. kan vi lave en fælles arbejdsdag, hvor vi modtager flis og selv lægger det i buskområderne. Dette skal gentages ca. hvert 3. år, men så er der til gengæld ingen vedligeholdelse af disse områder ud over lejlighedsvise beskæringer/udskiftning af buske. Hjemmeside Vi er kommet i hus med vores egen hjemmeside eller rettere sagt Kasper er!! Kasper har lagt et utrolig stort arbejde i at lave en rigtig god hjemmeside. Bestyrelsen Som tidligere meddelt er Diana udtrådt af bestyrelsen og Jeanette tiltrådt som førstesuppleant. Vi har efterfølgende valgt at offentliggøre bestyrelsesmøde-referater. I første omgang på groupcare og nu vores egen nye hjemmeside. Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 9 bestyrelsesmøder. Dette lyder af meget og det har også været hektisk til tider, men vi mener nu at arbejdet er så fremskredet, at vi i næste periode kan reducere møderne til de 4 5 stykker, som vil være normalt for sådan en forening. Jeg vil gerne takke alle de beboere der har udtrykt deres støtte og tillid til bestyrelsen, de enkelte bestyrelsesmedlemmer og vort arbejde denne støtte kom på et tidspunkt, hvor vi alle havde brug for det. Jeg vil endvidere gerne takke bestyrelsen for det store arbejde, der er lagt i opgaverne det ses af de resultater, der er opnået i det forløbne år. Til allersidst en mail Anders (revisor) med følgende ordlyd (han er desværre fraværende i dag):.. jeg havde faktisk tænkt mig på mødet, at sige lidt om det fantastiske arbejde som Kasper har lavet i forbindelse med regnskabet. For både Allan og jeg har det været meget overskueligt og nemt at gå til, og jeg kan kun håbe på, at det fortsætter uændret. Denne ros synes jeg Kasper fortjener, hvorfor jeg vil høre om du vil bringe det videre.

4 Debat omkring formandens beretning Pt. har kommunen tilkendegivet, at de vil asfaltere sidevejene vi er stadig i dialog med dem omkring stamvejen. Det foreslås at vi sætter nogle buske på det store grønne areal, som kan tåle sur bund pga. jordforholdene. Godkendelse af bestyrelsens beretning Beretningen er godkendt. Aflæggelse af regnskab Kassereren (Kasper) beretter om regnskabsprincipperne. Regnskabet for 2007 gennemgås. Vi har et betydeligt højere overskud i år end antaget. Det skyldes især at udgifterne til vintervedligeholdelsen indtil videre har været meget lave. Budgetår og regnskabsår følger ikke hinanden. Det foreslås at vi altid følger kalenderåret. Regnskabet er taget til efterretning. Rettidigt indkomne forslag V/Arne - forslag om opsætning af skilte med legende børn Det foreslås at vi sætter 3 skilte op 1 på hver sidevej og 1 på stamvejen. Afstemning omkring forslag Forslaget blev vedtaget. Det foreslås bestyrelsen at undersøge, om man må sætte blomsterkummer eller lign. op på vejen som chikaner. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent og påkravsgebyr Bestyrelsen foreslår at kontingentet bibeholdes på kr. 2000,- pr. år pr. husstand. Det foreslås endvidere at påkravsgebyret sættes til kr. 0,-

5 Debat omkring økonomi Det foreslås at grundejerforeningen bidrager økonomisk til vejfesten. Det noteres, at bestyrelsen skal sørge for at det skal med som punkt til næste generalforsamling. Afstemning omkring budgetfremlægning og kontingentforslag Budget og forslag om kontingent er vedtaget. Afstemning omkring påkravsgebyr Det blev vedtaget at påkravsgebyret bibeholdes på kr. 0,. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor Bestyrelsesmedlem - 2 år Bitten nr. 11 Bestyrelsesmedlem 2 år Kasper nr. 9 Bestyrelsesmedlem 2 år Stefan nr. 18 Bestyrelsesmedlem 1 år Thomas nr. 14 Suppleant til bestyrelsen 2 år Lene nr. 10 Suppleant til bestyrelsen 1 år Bent nr. 8 Revisor 2 år Allan nr. 22 Der er ikke genvalg på disse poster: Revisor valgt for 2 år sidste gang Anders nr. 20 Formand valgt for 2 år sidste gang Arne nr Jeanette forlod forsamlingen ----

6 Godkendelse af vedtægter Gennemgang af vedtægtsforslagene v/arne Debat omkring vedtægterne Det noteres, at bestyrelsen ved næste generalforsamling skal sørge for at det foreslås at tilføje til vedtægterne, at man kan give fuldmagt til andre beboere. Afstemning omkring vedtægterne For: 22 tilstedeværende + 4 brevstemmer = 26 stemmer i alt. Vedtægterne blev godtaget. Evt. En fælles ansvarsforsikring efterspørges. Bestyrelsen undersøger priserne herfor (eller graver i gamle referater, idet Bitten vist allerede har hentet priser hjem på et tidligere tidspunkt). Det foreslås at vi til sommer holder en fælles arbejdsdag og ordner bedene ved det store grønne areal. Snerydning af stierne. Det undersøges hvordan vi kan få en entreprenør til at varetage denne opgave. Dato: Formand Arne Pedersen Ordstyrer Britta Pedersen

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere