DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum"

Transkript

1 DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

2 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers. We are doers. We are more than 14,000 men and women across the globe who are dedicated to achieving our clients goals including keeping a fleet running. We are the engine of industry, see what we are doing today at wartsila.com 2

3 DANISH MARITIME MAGAZINE FOTO: David Jönsson, Nordisk filmkonkurrence 2005 DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum ISSN: Oplag: Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Annoncer: Tlf.: , kl Fax Udgiver: ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C Telefontid: kl Tlf.: (+45) , Fax: (+45) Layout: CG-Ads Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri Næste nummer: April 2009 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen Til lykke EMUC med de 10 år 5 A 10-year birthday is worth celebrating 6 Maritime Development Centre of Europe (EMUC) 10 years old 8 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) 10 år 11 Citizen Dane 12 CMP 13 Copenhagen Business School 14 Dampskibsselskabet Torm 16 Danmarks Rederiforening 17 Dansk Transport og Logistik 18 Danske Havne 19 Danske Maritime 20 Den Danske Maritime Fond 21 DFDS 22 Difko Invest A/S Shipping 23 ErhvervsMagasinerne 24 Esbjerg Havn 25 Force Technology-DMI 26 Foreningen til Søfartens Fremme 27 Furuno 28 Gorrissen Federspiel Kierkegaard 29 Grontmij Carl Bro 30 Lauritzen 32 LITEHAUZ ApS 33 LLOYDs 34 Lyngsø Marine 35 Maersk 36 Martec Frederikshavn 38 Maskinmestrenes Forening 39 Metalock 40 Nexus Kommunikation A/S 41 Norden A/S, Dampskibsselskabet 42 Nordic Offshore 43 Pon Power A/S 44 SCANSURVEY 45 Skagen SkipperSkole 46 Syddansk Universitet 50 Søfartsstyrelsen 51 Tetra Plan A/S 52 Viking Life-Saving Equipment A/S 53 Wärtsila Danmark A/S 54 Weilbach & Co. A/S, Iver C 55 Aalborg Industries A/S 56 Nemmere at være maritim iværksætter 58 Port of Århus Index 3

4 Til lykke EMUC med de 10 år Og velkommen til søsætningen af Danmarks nye maritime magasin på engelsk Danish Maritime Magazine. DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum EMUC er uden sidestykke den førende maritime netværksorganisation i Danmark. I dette netværk findes virksomheder fra den maritime klynge, som er Danmarks største og mest globaliserede eksporterhverv. Derfor er det afgørende, at Danmarks unikke maritime kompetencer også bliver kommunikeret ud til hele verden på et sprog, som alle kan forstå, nemlig engelsk Dette er filosofien bag Danish Maritime Magazine, som du lige nu har mellem hænderne. I det første nummer fejrer vi EMUC s 10 års fødselsdag med en præsentation af EMUC s medlemmer på både dansk og engelsk. Fremover vil Danish Maritime Magazine med interviews, features og artikler fire gange årligt stræbe efter at give et nuanceret billede af den rivende udvikling i hele den danske maritime klynge. Danish Maritime Magazine udkommer i eksemplarer, og vil fungere som hele den danske maritime klynges talerør, hvor der er plads til at berette om de talrige succeser, som kan bruges i markedsføringen. Så det fremover også bliver muligt udenfor Danmarks grænser, at følge med i, hvad der rører sig specielt i den danske maritime klynge. Med sine 10 år på bagen er EMUC vigtigere end nogensinde - fuld af livskraft og vitalitet. Tillykke EMUC med det første årti og fortsat god vind i de kommende. René Wittendorff Redaktør 4 EMUC - 10 years old

5 Foreword from the Danish Minister for Economic and Business Affairs, Lene Espersen, for the first issue of Danish Maritime Magazine A 10-year birthday is worth celebrating And precisely the act of asserting oneself has been, and continues to be, the focal point for the work in the Maritime Development Centre of Europe. This has meant that The Blue Denmark with, among others, shipping companies, equipment manufacturers, ports, research and development institutions have moved much closer together in order to manifest themselves more strongly in the eyes of the public. Here, I would like to point to the film about The Blue Denmark, which the Maritime Development Centre of Europe took steps to initiate. The film, which is available in Danish and English, can be considered a maritime calling card with an exciting introduction to all the areas, that comprise The Blue Denmark. The film also demonstrates the dynamic and the opportunities we can build upon together in the future. The development of networks between maritime industries is of great importance in order to have the necessary innovation in The Blue Denmark. Here, the Maritime Development Centre of Europe, with its members from many industries and knowledge institutions, plays a significant role as a catalyst for the development of ideas and experiences. The climate and environment will be of even greater significance in the future and will influence us all also Danish businesses. This means new challenges, but also new opportunities for an innovative and competitive maritime transport sector and here, the centre can contribute to ensuring that the opportunities are optimally utilised. I would like to take this opportunity to thank the administration and the Board of the centre for the great work you perform. With these words, I wish you all the best of luck in the future. Netop det at markere sig har været og er fortsat et omdrejningspunkt for arbejdet i Europas Maritime Udviklingscenter. Det har betydet, at Det Blå Danmark med blandt andet rederier, udstyrsproducenter, havne, forsknings- og udviklingsinstitutioner er rykket tættere sammen for at stå stærkere i offentligheden. Her vil jeg pege på filmen om Det Blå Danmark, som EMUC tog initiativ til. Filmen, som findes både på dansk og engelsk, kan ses som et maritimt visitkort med en spændende indføring i alle de områder, der udgør Det Blå Danmark. Filmen er samtidig med til at demonstrere den dynamik og de muligheder, vi sammen kan bygge på i fremtiden. Udvikling af netværk på kryds og tværs er af stor betydning for, at vi kan få den nødvendige innovation i Det Blå Danmark. Her spiller EMUC med sine medlemmer fra mange industrier og videninstitutioner en stor rolle som katalysator for udveksling af idéer og erfaringer. Klima og miljø vil få en endnu større betydning i fremtiden og vil påvirke os alle også danske virksomheder. Det betyder både nye udfordringer, men også nye muligheder for et innovativt og konkurrencedygtigt maritimt erhverv, og her kan centret være med til at sikre, at de muligheder udnyttes optimalt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke administrationen og bestyrelsen i centret for det store arbejde, som I udfører. Lene Espersen Danish Minister for Economic and Business Affairs Med disse ord ønsker jeg god vind i tiden fremover. Lene Espersen økonomi- og erhvervsminister Foreword from the Danish Minister for Economic and Business Affairs, Lene Espersen 5

6 Maritime Development Centre of Europe (EMUC) 10 years old The focus of EMUC is its members. So it has been from the very start and it is still the strength of the association. The vision to turn the Oresund Region into Europe s Maritime Centre was launched by Mr Arne Hasle Nielsen of the Danish Maritime Institute. The Danish Maritime Administration took up the challenge and contacts were established to Danish as well as Swedish companies and organizations, mainly in the region of Øresund. In August 1996, a seminar was organized leading among other results to the decision to carry out an analysis for such a centre. Parallel to this, a steering group was created with representatives from Danish Shipowners Association, Danish Maritime Institute, Hempel A/S, Kockums AB, Port of Copenhagen, City of Malmö, Region of Skåne and Danish Maritime Administration. The analysis was entrusted to Mærsk Brokers and Svenska Sjøfartens Analyseinstitut and the Danish Maritime Administration emphasized the importance to reach the decision makers within the industry and obtain their comments and eventual support to the ideas of such a regional network. An intense interviewing and questionnaire took place and was followed by hearings which lead to a wide support from the industry. Consequently, the final decision could be made as the public funding was already made available. EMUC was established 14th January 1999 with participation of former minister of trade, Pia Gellerup. In accordance with the analysis, it was decided to focus on the following topics : Management education for the maritime sector Maritime information system Technology, safety and environment Technical and administrative IT-systems The role of shipping in intermodal transports Maritime office and conference centre However, it turned out relatively quickly that the Danish interest was much bigger than the Swedish which was also reflected clearly from the number of members as well as the actual projects carried out. Consequently, EMUC developed into a mainly Danish orientated maritime network over the years and this formed the platform of today s EMUC which is known as a widespread Danish maritime network. During the first 10 years, EMUC has contributed to various actual results such as : MBA-program in Shipping and Logistics, shipping education in Esbjerg for trainees from shipbrokers and shipping companies, organization of various conferences in Denmark, participation as Danish representative in foreign events, Danish partner in the European Maritime Cluster, Danish representative in European Shortsea Network, Shortsea Promotion Denmark and the PRfilms about the Blue Denmark and the training ship Georg Stage. Furthermore, a joint office has been established together with the Association of Promoting of Danish Shipping, The Association of Naval Architecture and Marine Engineering as well as The Danish 6 EMUC - 10 years old

7 Society of Transport Economics in order to achieve synergy which also led to the creation of a new dynamic homepage. Of great importance is the individual networks : HR/crew, Environment, Work environment, Shortsea Shipping, Maritime EU law, Forum for Shipping Economy and Strategy, The Blue University, On its 10 years anniversary, EMUC has the image of a dynamic and future minded association focusing on the interest s of its members. EMUC offers the infrastructure to networking, creation of relations and profit from EMUC s international contacts as well as relations to the Danish authorities and ministries. Today, EMUC counts 145 members and it is the strongest network for the entire Danish maritime industry. Under the management of Steen Sabinsky, EMUC employs 3 persons as a part of the administration has been outsourced. The board counts 12 members representing widespread interests from all maritime areas. EMUC just as everywhere else works in a world of change and the course of EMUC has also been continuously adjusted whenever needed. The course of the next 3 years will focus on : Vision: To defend, develop and extend EMUC s position as a representative of the broad maritime industry, Maritime Cluster Denmark and Short Sea Promotion Denmark. SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY Gør drømmen til virkelighed Skibsofficer - am mile ahead... Mission: To be a networking association based on knowledge and information sharing for the broad maritime industry and thereby secure added value to our members. The strategy in the years to come, to for fill the vision is overall member oriented in 4 areas: Maritime networks Maritime projects National and international marketing of members and the association Member service and member benefits The latest result of EMUC s work is the participation in the Innovation Network of Transport, which has obtained a financial support from the ministry of research of 14 mill. Danish crowns over 4 years as half of the financing. With these words, I would like to thank the members of EMUC for their support of our association which will continue to strengthen the widest maritime environment as well as the Danish Maritime Cluster. I hope that you will all go on using the association actively and join in developing EMUC further. Chairman of the board, Tonny Dalhøj Paulsen The Maritime Development Centre of Europe Maskinmester Skibsfører Hos SIMAC får du en god ballast med en fremtidssikret, kvalitetsog værdibaseret, internationalt anerkendt lederuddannelse på højt niveau. Efter endt uddannelse står du med mange muligheder for at udnytte dine kompetencer, både til vands og på land, hvor dine erfaringer med projektstyring, IT, ledelse, teknisk viden og problemløsning er efterspurgt i alle erhverv over hele verden....og så foregår det i et inspirerende, maritimt miljø i studiebyen Svendborg. Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tel Læs mere på simac.dk - eller ring og hør nærmere Støtte til innovation og udvikling... EMUC - 10 years old 7

8 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) 10 år Omdrejningspunktet i EMUC er medlemmerne. Det var det i starten, og det er fortsat foreningens styrke. Visionen om Øresundsregionen som Europas Maritime Center blev lanceret af direktør Arne Hasle Nielsen, Dansk Maritimt Institut. Søfartsstyrelsen tog udfordringen op, og der blev taget kontakt til en række danske og svenske virksomheder og organisationer først og fremmest i Øresundsregionen. I august 1996 kunne der afholdes et seminar, som bl.a. resulterede i beslutningen om at iværksætte et større analysearbejde for et sådant center. Samtidig blev der etableret en styregruppe med repræsentanter fra Danmarks Rederiforening, Dansk Maritimt Institut, Hempel A/S, Kockums AB, Københavns Havn, Malmø By, Regionsforbundet Skåne og Søfartsstyrelsen. Analysearbejdet blev overdraget Mærskbroker og Svenska Sjøfartens Analyseinstitut, og vigtigheden om, at idéerne om et regionalt netværkssamarbejde skulle nå frem til beslutningstagerne i rederierne og den øvrige maritime sektor blev kraftigt og bestemt understreget netop fra Søfartsstyrelsens side. Det skete bl.a. gennem en omfattende interview- og spørgeskema undersøgelse samt en efterfølgende høringsrunde og med meget positive tilkendegivelser. Den endelige beslutning kunne herefter træffes, da der også fra det offentlige var stillet de nødvendige finansielle midler til rådighed. EMUC kunne herefter etableres med stiftende generalforsamling den 14. januar 1999 med deltagelse af daværende erhvervsminister Pia Gellerup. I overensstemmelse med analysearbejdet blev rammerne for EMUC s indsatsområde lagt fast på følgende arbejdsområder: Management uddannelse til den maritime sektor Maritimt informationssystem Teknik, sikkerhed og miljø Tekniske og administrative IT-systemer Skibsfartens rolle i intermodale transporter Maritimt kontor- og kongrescenter Det viste sig imidlertid relativt hurtigt at interessen fra dansk side blev væsentlig større end fra svensk side, hvilket også kunne ses af medlemstallet samt de aktuelle arbejdsopgaver. Dette førte med årene EMUC i retning af et mere dansk orienteret maritimt netværk. Hermed blev fundamentet lagt til det EMUC, som vi i dag kender som et bredt dansk maritimt netværk. EMUC har igennem de første 10 år medvirket til at skabe adskillige konkrete resultater. Blandt mange kan fremhæves: MBA-programmet i Shipping and Logistic, shipping-uddannelsen i Esbjerg for elever i skibsmægler- og rederivirksomheder, 8 EMUC - 10 år

9 afholdelse af en lang række konferencer i Danmark, deltagelse som dansk repræsentant i udenlandske arrangementer, dansk partner i European Maritime Cluster, dansk repræsentant i European Shortsea Network, Shortsea Promotion Denmark, PRfilmene om det Blå Danmark og Skoleskibet Georg Stage. Herudover skal nævnes etablering af et fælles sekretariat med foreningen for søfartens Fremme, Skibsteknisk Selskab samt transport økonomisk Forening (TØF) og etablering af en ny fælles dynamisk hjemmeside. Af stor betydning er også EMUC s aktive medlemsnetværk: HR/ Crew Søslangen, Miljø, Arbejdsmiljø, Nærskibsfart, Maritim EU jura, Forum for Shipping Økonomi & Strategi og Det Blå Universitet. På 10 årsdagen fremstår EMUC som en dynamisk og fremtidsorienteret medlemsforening med fokus på medlemmernes interesser. EMUC stiller infrastrukturen til rådighed for medlemmerne, som herved får mulighed for at netværke på tværs, skabe relationer og drage nytte af EMUC s internationale kontakter og EMUC s relationer til danske myndigheder samt ministerier. EMUC har i dag 145 medlemmer og er det stærkeste netværk for hele det brede danske maritime miljø. EMUC s organisation på kontoret under ledelse af Steen Sabinsky består af 3 personer, da en del af det administrative arbejde er outsourcet. THE WORLD S LARGEST CARRIER OF REFINED OIL. AND YET, WE FEEL SO SMALL. EMUC - 10 år 9

10 Bestyrelsen består af 12 personer, hvor der er lagt stor vægt på en bred repræsentation af alle maritime danske interesser. Som alt andet lever EMUC også i en foranderlig verden, og der er løbende sket en tilpasning af arbejdsområderne. Kursen for de næste 3 år er: Vision: At forsvare, udvikle og udbygge EMUC position som Danmarks Maritime Klynge og Shortsea Promotion Danmark. Mission: At være netværksorganisation med videns- og informationsdeling for det brede maritime miljø og sikre merværdi for medlemmerne. Strategien i årene fremover for at opfylde visionen er overordnet medlemsorienteret på 4 områder: Maritime netværk. Maritime Projekter. National & international markedsføring af medlemskredsen og foreningen. Medlemspleje og medlemsfordele. Det seneste resultat på EMUC s arbejde er deltagelse i Transportens Innovations Netværk, hvor EMUC/TØF har det fælles ansvar for udviklingen af dette netværk, som har opnået en finansiel støtte fra Forskningsministeriet på 14 million kroner over 4 år, som en 50% medfinansiering. Heri vil medlemmer af begge foreninger deltage aktivt. Med disse ord vil jeg gerne takke medlemmerne i EMUC for at støtte op om vor forening, som fortsat vil arbejde for at styrke det bredeste maritime miljø samt den danske maritime Klynge. Det er mit håb, at I alle også fremover vil bruge foreningen aktivt og være med til yderligere at cementere EMUC s betydning. Bestyrelsesformand Tonny Dalhøj Paulsen Europas Maritime udviklingscenter (EMUC) Total System Supplier Navigation Communication Service wwww.furuno.dk FURUNO DANMARK A/S 10 EMUC - 10 år

11 The maritime industry s new weapon: COMMUNICATION Citizen Dane films BLUE globally Citizen Dane filmer BLÅT globalt Du har sikkert allerede installeret den nye Blå Danmarksfilm på din PC og er blevet verdensmester i at blande filmklip med PowerPoints til din skarpe præsentation. Men hvem er folkene bag den nye film? Hvem er det, som EMUC, Rederiforeningen, Søfartsstyrelsen og Danske Maritime hyrede til denne internationale opgave? Og hvem står bag de nye reklamefilm som World Careers viser i TV og i landets biografer for at rekruttere unge til det Blå Danmark? You have probably already installed the new Blue Denmark film on your PC and have become a world champion at mixing film clips with PowerPoints for your presentations. But who are the people behind this new film? Who did EMUC, the Danish Shipowners Association, the Danish Maritime Authority and Danish Maritime hire for this international project? Who is behind the new advertisements that World Careers is showing on television and in cinemas in Denmark to recruit young people to the Blue Denmark? The answer is Citizen Dane. A different kind of communication company with a network in more than 50 countries. A communication company which over the years has produced award-winning films and other communication for e.g. DONG Energy, ISS and Falck, but in particular for the maritime industry. One of our first maritime productions was Maritime Manager, A.P. Møller s recruitment campaign. At that time we had no idea how much time we would be spending on the maritime profession, says Creative Director and Managing Director Klaus Schiang-Franck and continues: Often pictures say so much more than words. Take a look at where you will find clips from many of our productions. Svaret er Citizen Dane. En anderledes kommunikationsvirksomhed med netværk i mere end 50 lande. En kommunikationsvirksomhed der igennem årene har produceret prisbelønnede film og anden kommunikation for fx DONG Energy, ISS og Falck, men i særdeleshed for den maritime branche. - En af vores første maritime produktioner var A.P. Møllers rekrutteringskampagne Maritim Leder. Dengang havde vi ingen anelse om, hvor meget det blå erhverv ville komme til at fylde i vores travle hverdag, fortæller kreativ direktør og CEO, Klaus Schiang-Franck og fortsætter: - Ofte siger billeder mere end ord. Kig selv på com hvor der er klip fra nogle af vores mange produktioner. En dag laver Citizen Dane et interaktivt sikkerhedskursus til en produktions-platform på Nordsøen, en anden dag en rygestopbrochure til skibene, og en tredje dag en miljøbog for et rederi. Men som regel er levende billeder omdrejningspunktet i den travle virksomhed, der holder til i Collins Gaard i Amaliegade tæt på vandet, men i hjertet af København. One minute Citizen Dane is running an interactive safety course for a production platform in the North Sea, the next a stop smoking brochure for ships and the next an environmental book for a shipping company. But as a rule living pictures are the linchpins in the busy company in Collins Gaard in Amaliegade close to the water, but in the heart of Copenhagen. Citizen Dane 11

12 CMP leads the field in the Øresund region On the cruise market, the port is the leader in Northern Europe and car cargoes have taken a huge leap forwards. Copenhagen Malmö Port (CMP) is the largest harbour in the Øresund region; a transport centre where the sea, roads and lanes meet. The port has an annual turnover of 18 million tons cargo and is a leading cruise and passenger port with five business areas: Containers, Passengers & Cruises, Cars, RoRo & Logistics as well as Oil and Bulk, informs general manager, Arnt Møller Pedersen. The handling of new cars is a main activity with an increase På krydstogtssiden er havnen Nordeuropas førende, og billasterne har taget et tigerspring fremad. Cruise passengers in their thousands find their way to Northern Europe, the Baltic States and Russia every year, often with CMP as the Home Port. from 26,000 in 2001 to 518,000 in CMP is a HUB for the distribution of cars. Four PDI centres (Pre Delivery Inspection facility) attend to the preparation of the cars so they fulfil the requirements in the ten Baltic countries. Another mainstay is cruises. For five years in a row, CMP has been award the prize as Europe s Leading Cruise Port. It is well-deserved and CMP is also Northern Europe s largest cruise port with over 300 calls with 580,000 cruise tourists in 2008 far more than the area s other ports as approx. half of the calls are with passenger changes. This is called Home Port and places great demands on the port, city and other players, he says. CMP will now develop Malmö as a cruise port. The concept is the small town and the vision is to become Sweden s third largest cruise destination in five years. A new port section will also be established in Malmö with a new container terminal, RoRo terminal as well as a combo-terminal. For the approach to the port in Copenhagen, a cruise wharf, 800m long, will be established that will be ready in 2010 and will fulfil all the requirements a shipping company has for an optimal Home Port. In addition, a new container terminal is expected to be ready in Copenhagen Malmö Port (CMP) er Øresundsregionens største havn. Et transportcenter, hvor sø, veje og bane mødes. - Havnen har en årlig omsætning på 18 mio. ton gods og er en førende krydstogts- og passagerhavn med fem forretningsområder: Container, Passagerer & Krydstogt, Biler, RoRo & Logistics samt Olie & Bulk, oplyser general manager Arnt Møller Pedersen. Håndtering af nye biler er en hovedaktivitet med en stigning fra i 2001 til i CMP er HUB for distribution af biler. Fire PDI-centre (Pre Delivery Inspection facility) sørger for klargøring af bilerne, så de opfylder kravene i de ti Østersølande. En anden grundpille er krydstogt. CMP har fem år i træk fået prisen som Europe s Leading Cruise Port. - Den er velfortjent, og CMP er også Nordeuropas største krydstogtshavn med over 300 anløb med krydstogtsturister i 2008 langt flere end områdets øvrige havne, idet ca. halvdelen af anløbene er med passagererskift. Det kaldes Home Port og stiller store krav til både havn, by og andre aktører, siger han. Nu vil CMP udvikle Malmö som krydstogtshavn. Konceptet er den lille by, og visionen er at blive Sveriges 3. største krydstogtdestination på fem år. I Malmö etableres også et nyt havneafsnit med ny containerterminal, roro-terminal samt combiterminal. Ved indsejlingen til havnen i København etableres en krydstogtskaj på 800 m, som skal stå klar i 2012 og opfylde alle krav, et rederi stiller til en optimal Home Port. Desuden ventes en ny containerterminal klar i Af Karen Sloth 12 CMP

13 The Blue MBA - a success story Executive MBA in Shipping and Logistics (The Blue MBA) By: Irene Rosberg, Program Director For a great many years now, the shipping industry has been a very tradition-bound business. However, in an intensely competitive and fast-changing global environment such as shipping, we cannot afford to be slow to embrace change or to lag behind. To change the image of this industry and to move towards modernizing it we need to move beyond traditional leadership development models and become more and more active in identifying, grooming and recruiting the next generation of shipping leaders and building a vibrant and creative business community. In an initiative to move towards this ambitious goal, the Copenhagen Business School (CBS) in 2001 launched a new Executive leadership program (the Blue MBA) with a considerable success. for their independent studies. Students study the material in between modules and write an assignment for each module. These assignments, as far as possible, will be focused on a problem related to the candidate s own firm. For the final integrating strategy project, topics should be chosen for their strategic purpose and integrating function, giving participating companies a valuable and practical analysis. This project serves two purposes: for the candidate, the aim is to integrate all topics covered in the program by using real world data on a problem related to the candidate s own company. For the candidate s company, the aim is to have a strategic issue thoroughly analyzed, with proposed solutions and implementation plans. The last six months of the study is devoted to this project. The program adopts a holistic view of shipping, integrating commercial, technological and financial aspects as well as maritime law and supply-chain management, and leadership challenges. It takes students to a top international level in business administration, reflecting the needs of the industry in a world where globalization, enhanced competition, market understanding, strategic planning, and the speed of technological change place ever-increasing demands on executive management skills. The program consists of eight one-week modules plus a final integrating strategy project (thesis). Each module gives a thorough introduction to reading material and motivates students In October 2008, CBS established a new research center which is an integral part of our Blue MBA and will serve as the research base for the program, as well as being a source for providing support and enhancing the up-to-dateness of the curricula. The Research Center will play a major role in meeting current and anticipated needs within the industry. Given the broad scope of departments at CBS, the Research Center can benefit from the expertise within these departments and also from the international industry experts who will add significantly to the global standing of the research being undertaken in an international dynamic industry that grows more complex and diversified every day. Start of the next program: September 2009 For further information please see: or Contact person: Irene Rosberg, Telephone: Copenhagen Business School 13

14 Shipping with Pride 14

15 That is how we feel and how we do business. Our customers experience our pride in the way we always strive for excellence in our dealings with them. Among our employees, pride comes in the form of respect, professionalism and team spirit that characterise TORM. We strive to preserve the good reputation of the shipping industry and take pride in being a first-class shipping company. Founded in 1889 by Captain Ditlev Torm, today TORM is the world s largest carrier of refined oil products. We have 3,500 employees, a fleet of more than 130 vessels, headquarters in Hellerup and offices in Mumbai, Singapore, Manila and Stamford. TORM is becoming a truly global business with a young and modern fleet and good, competent employees. One of the most important factors in TORM s continued success is our ability to attract the right employees. The people of TORM are our real asset and we believe in ensuring the best possible working environment both at sea and ashore. TORM has three core values; Entrepreneurship, Professionalism and Respect. Entrepreneurship describes the way we behave and how we do business. Professionalism characterises how we build trust by standing by our commitments. Respect describes the way we treat each other as well as our customers and business partners, and how we build relationships. The environment has played an important role for TORM for many years, and today we are more conscious about the environment than ever before. This is because our customers demand it, because all the people at TORM are responsible people who care about the environment, and thirdly because it adds value to the company. That is why we want to help minimise the impact that we have on the environment. TORM 15

16 The Danish Shipowners Association For 125 years The Danish Shipowners Association has safeguarded the interests of shipping and has acted as an employers association for its members. The Danish Shipowners Association currently has 20 members and 17 affiliated shipping companies who together represent more than 95% of the tonnage of the Danish merchant fleet. Danish shipping is not only of great importance to the Danish economy. Danish shipping occupies a strong position on the global stage. Danish shipping companies transport 10% of world trade measured in value and controls approximately 7% of overall global tonnage. Danish shipping stands for quality shipping chiefly because the Danish merchant fleet is far younger than the global average, but also because the fleet has chosen to position itself in the more advanced, high-value areas such as container, product tank, gas tank and specialist trade. The Shipowners Association plays an active role with authorities and decision makers. We participate nationally and internationally in all appropriate fora and are permanently represented on Brussels. We contribute practical solutions in a wide range of areas, e.g. the determination of framework conditions for shipping. We are also active in ensuring optimum safety conditions for seafarers. Climate and environmental work is currently high on the Shipowners Association s agenda. Shipping is the most climate-friendly form of transportation available and we would like to take responsibility for and contribute to reducing overall CO2 emissions. We are therefore working on putting a global agreement in place for the CO2 emissions generated by shipping. I 125 år har Danmarks Rederiforening varetaget rederierhvervets interesser og fungeret som arbejdsgiverorganisation for medlemmerne. Danmarks Rederiforening har i dag 20 medlemmer og 17 associerede rederier, som tilsammen repræsenterer mere end 95 procent af den danske handelsflådes tonnage. Dansk skibsfart har ikke blot stor betydning for dansk økonomi. Dansk skibsfart står også stærkt på den globale scene. Danske rederier transporterer 10 pct. af verdenshandlen målt på værdi og kontrollerer i størrelsesorden 7 pct. af den samlede verdenstonnage. Dansk skibsfart står for kvalitetsskibsfart, blandt andet fordi den danske handelsflåde er langt yngre end gennemsnittet på globalt plan, men også fordi man har valgt at positionere sig på de mere avancerede højværdi områder, så som container, produkttank, gastank og specialfart. Rederiforeningen spiller en aktiv rolle i forhold til myndigheder og beslutningstagere. Vi deltager nationalt og internationalt i alle relevante fora samt har permanent repræsentation i Bruxelles. På en lang række områder er vi med til at bidrage med konkrete løsninger, eksempelvis med fastsættelsen af rammebetingelser for skibsfarten Også når det gælder sikkerhed til søs, sørger vi for de bedste betingelser for de søfarende. Klima- og miljøarbejdet står højt på dagsordenen i Rederiforeningen i øjeblikket. Søfart er den mest klimavenlige transportform, der findes. Vi vil også gerne tage ansvar og bidrage til at reducere den samlede CO2- udledning, derfor arbejder vi med at få en global aftale for skibsfartens CO2-udledning. 16 The Danish Shipowners Association

17 DTL makes shipping work easier The Danish Transport and Logistic Association (DTL) has a membership of 3,000 Danish transport companies and they are standing by at Danish Ports and combi terminals efficiently and in an environmentally friendly way to transport your goods from sea to the customer on shore by either road or rail or of course a combination of these two types of transport. DTL is the main organisation for Danish transport companies on shore and we strive politically to make the working relations between the maritime world and the transport on land as efficient as possible. This is why we, for example, 3 years ago took the initiative to start the Transport Think Tank where all transport operators at sea or on shore meet with the Danish Minister for Transport. The collaboration with Danske Havne and Danmarks Rederiforening [Danish Ports and Denmark s Shipping Association] is very important to DTL. We also were instrumental to getting the meter Modular concepts on to the Danish roads network, so transport is made as efficient and environmentally correct on many Danish roads. Two Modular concepts can transport the contents of 3 large trucks, Erik Østergaard, CEO. DTL also finds it important that the infrastructure is the best possible thus aiding the various forms of transport in Denmark. Denmark is proud of its fine infrastructure, but that doesn t mean that we will not come up against many large challenges in the next couple of decades. Therefore some major political decisions need to be taken, so that freight transport in Denmark can be amongst the most efficient world wide. Erik Østergaard continues. Dansk Transport og Logistik (DTL) har danske transportvirksomheder som medlemmer og de står klar ved de danske havne og kombiterminaler til effektivt og miljøvenligt at fragte godset fra sø til kunde på land, hvad enten det sker på vej eller bane eller i kombination mellem de to transportformer. DTL er hovedorganisation for de danske transportvirksomheder på land, og vi arbejder politisk på at gøre samspillet mellem den maritime verden og landtransporten så effektivt som muligt. Derfor tog vi f.eks. for tre år siden initiativ til Transportens Tænketank, hvor transportens aktører på søen og til lands mødes sammen med Transportministeren. Samarbejdet med Danske Havne og Danmarks Rederiforening er vigtigt for DTL. Vi var også med til at få de 25,25 meter lange modulvogntog ud på de danske veje, så der kan transporteres så effektivt og miljørigtigt på en række danske veje. To modulvogntog kan transportere, hvad tre store lastbiler kan, siger Erik Østergaard, DTLs adm. direktør. DTL lægger også vægt på, at infrastrukturen er optimal til gavn for de forskellige transportformer i Danmark. Danmark bryster sig af at have en god infrastruktur, men vi står alligevel over for nogle store udfordringer i de kommende årtier. Derfor skal der tages nogle store politiske beslutninger, så godstransport i Danmark kan være den mest effektive i verden, siger Erik Østergaard. The association Dansk Transport og Logistik (DTL) 17

18 Danish Ports There are approx. 80 active commercial ports in Denmark These ports are an important part of the Danish island infrastructure. Freight is transported to and from the country through these ports. The fishing industry is strengthened through efficient ports. Many Danes use ferries to get to work or on holiday. Many tourists arrive to the Kingdom onboard cruise ships or with a ferry. The seas around Denmark are in themselves an attraction. 75% of Danish overseas trade goes through the Danish port system. Danish ports want in the future to build a network of transport centres with the ports as a main component. Goods should be transported with large ships to the larger ports and from there on to smaller ports and then on to producers and endusers. The Danish port system is not large in an international context. But it is efficient and with a competitive edge. Danish ports are amongst the best compared to other international ports. Danish ports have in IMD s World Competitiveness Yearbook been placed in second place. Only Hong Kong is seen as better. On the World Economic Forum competition index the Danish ports lies in 6th place. And this is a fine international placing, which we aim to further develop. Danish ports do not receive funding from the Government or from the surrounding towns. They work on a commercial basis. Danish ports expect to invest approx. DKK 10 billion in the next couple of years. It is therefore necessary that the development expectations of sea transport and an addition of new routes be fulfilled. The so important relief of the European road network can be implemented by making all aspects of sea transport as efficient as possible. Danish ports are determined that their port system should play their part and contribute to environmentally friendly transport. All Danish commercial ports have been organised into the entity Danske Havne. See more on Der er ca. 80 aktive erhvervshavne i Danmark. Havnene udgør en vigtig del af infrastrukturen i ø-riget Danmark. Godset kommer til og fra landet gennem havnene. Fiskeriet styrkes gennem effektive havne. Mange danskere tager færgen på arbejde og ferie. Mange turister kommer enten til kongeriget med krydstogtskib eller med færge. Det blå Danmark er i sig selv en attraktion. 75% af den danske udenrigshandel kommer gennem de danske havne. Danske havne har en vision om at udbygge netværket af transportcentre med havnene som rygrad. Gods skal komme med store skibe til større havne for at sejle videre til de mindre og derfra komme ud til producenter og forbrugere. Danske havne er ikke særlig store i en international sammenhæng. Men de danske havne er effektive og konkurrencedygtige. Danske havne topper i internationale sammenligninger. Danske havne er i IMD s World Competitiveness Yearbook placeret som det andet bedste havneland i verden. Kun Hong Kong er bedre. På World Economic Forums konkurrenceindeks er de danske havne nr. 6. Det er en flot international bedømmelse, som vi udvikler yderligere. Danske havne modtager ikke støtte fra staten eller byerne. De bygger på et forretningsmæssigt grundlag. Danske havne forventer at investere ca. 10 milliarder kroner over de næste år. Derfor skal forventningerne til en udvikling af søtransporten og tilgang af nye ruter opfyldes. Den vigtige aflastning af de europæiske landeveje kan tage fart ved at effektivisere alle led af søtransporten. Danske Havne arbejder målrettet på, at havnene kan opfylde deres del og medvirke til en miljøvenlig transport. Alle danske erhvervshavne er organiseret i Danske Havne. Se mere på 18 Danish Port

19 A cluster of dynamic and international businesses In the recent past an exceptionally high growth has been seen in the global economy. This has brought about a considerable increase in seaborne trade and a high demand for ships and maritime equipment. As one of the leading maritime nations Denmark profits from the prosperous market and there is a high level of activity and employment within the Danish maritime businesses. The employment pos sibilities within the maritime industry in Denmark are numerous and currently there are vacancies for naval architects and marine engineers. Shipbuilding, ship maintenance and other maritime business are dynamic and inter national industries which comprise a large number of skills within specialised companies such as shipyards, maritime suppliers and consultants. Danish maritime industries are world leading within their fields. The list of advanced maritime technologies developed, designed, produced, tested and maintained by Danish businesses comprises valves, cranes, containers, diesel engines, life-saving equipment and coating. Electrical, electronic, ventilation, firefighting, noise and vibration systems and solutions are also in the range. Complete vessels ranging from container vessels over ro-ro cargo ferries, bulk carriers and fishing vessels to luxury yachts and offshore constructions including extraction of oil and gas, and utilization of wind energy, not forgetting ship maintenance and conversion, make up another part of the field. Danish Maritime is the meeting place for Danish producers of maritime equipment and ships. The association initiates cooperation between member companies in a variety of areas including research, development and inno vation, and it promotes favourable conditions for the Danish maritime industry. It is a centre of knowledge, furnishing member companies, public authorities and the media with the latest relevant information on the maritime sector in Denmark. Despite the recent decrease of the shipbuilding boom, Danish Maritime anticipates 2009 to offer interesting opportunities for the maritime industry. Danish Maritime is based in Copenhagen and Brussels. For further information about the Danish maritime industry please contact Danish Maritime. The Danish maritime industry stands out by offering solutions customized to perfectly match the requirements of the specific job and the specific customer. Danish maritime industries are noted for their innovative technological solutions and the businesses individually and collectively constantly focus on developing efficient and environmentally friendly solutions. Danish maritime manufacturers are found in every region of the world supplying ship builders, ship owners and other maritime businesses with a broad array of solutions and products. DANISH MARITIME - Amaliegade 33B København K tlf.: fax: DANISH MARITME 19

20 Golden days for shipping The Danish Maritime Fund supports research, development and innovation that can ensure the future. In just three years, the Danish Maritime Fund has already supported the maritime trade within Danish shipping and shipbuilding industry with about DKK 150 million. The fund was established in the summer of 2005 with the purpose of providing economic support to efforts and initiatives for the development and promotion of Danish shipping and the shipbuilding industry. The support funds are obtained from the dividends from shares in Danmarks Skibskredit A/S. Almost 50% of the funds go to research, development and innovation in universities and other research institutions and Half of the awarding of funds has gone to research and development; the remainder to recruitment activities, upgrading of equipment at shipping and chief engineer schools, network organisations, school ships, etc. says Erik Bastiansen. educational establishments, etc. The remainder is allocated to, e.g. actual projects. This may be a company that has a good idea that can benefit the industry, but lacks the economic possibility of developing it, says Erik Bastiansen, who is the administrator of the fund. The fund awarded its first support funds in But regardless of what is supported, the common denominator is that the activities must be forward-looking, make a difference and support the maritime industry and if this concerns private projects, then the standard practice is that the fund contributes 50%, after which the company puts up the remaining amount. When the project has become a reality, the company then pays back the support amount in instalments. In this way, we avoid the support becoming anti-competitive and at the same time, we get the money back so it can be used to support new projects in the future, says Erik Bastiansen. A great deal of research and many projects have been initiated since 2006 and in many cases these have been energy projects that have been given impetus due to the high oil prices and climate debate. Den Danske Maritime Fond Støtter forskning, udvikling og innovation, der kan sikre fremtiden. På kun tre år har Den Danske Maritime Fond allerede støttet de maritime erhverv inden for dansk skibsfart og værftsindustri med omkring 150 mio. kr. Fonden blev oprettet i sommeren 2005 med det formål for øje at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag til udvikling og fremme af dansk skibsfart og værftsindustri, og støttemidlerne henter man fra udbyttet af aktier i Danmarks Skibskredit A/S. - Godt 50 % af midlerne går til forskning, udvikling og innovation på både universiteter og andre forskningsinstitutioner, læreanstalter m.v. Resten fordeles bl.a. på konkrete projekter f.eks. hvis en virksomhed har en god idé, der kan gavne erhvervet, men mangler økonomisk mulighed for at udvikle den, siger Erik Bastiansen, der er administrator i fonden, som uddelte sine første støttemidler i Men uanset hvad der støttes, så er fællesnævneren, at aktiviteterne skal være fremadrettede, gøre en forskel og støtte det maritime erhverv og er der tale om private projekter, så er kutymen, at fonden går ind med 50 %, hvorefter virksomheden stiller med det resterende beløb. - Når projektet så er blevet til virkelighed, afdrager virksomheden desuden støttebeløbet. På den måde undgår vi, at støtten bliver konkurrenceforvridende, og samtidig får vi penge i kassen, der kan bruges til at støtte nye projekter i fremtiden, siger Erik Bastiansen. Megen forskning og mange projekter er sat i gang siden 2006, og i mange tilfælde er der tale om energiprojekter godt skubbet frem af høje oliepriser og klimadebatten. 20 The Danish Maritime Fund

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Årsskrift/ Annual report 2009

Årsskrift/ Annual report 2009 Årsskrift/ Annual report 2009 INDLEDNING/INTRODUCTION Beslutninger skaber fremtiden/ Decisions shape the future I løbet af de seneste 12 måneder har vi stået over for store ændringer både internt i Lauritzen

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 1 LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 2 3 FORORD Realisering af en forretningsplan, eksekvering af en vækststrategi,

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

Nakskov Havn Port of Nakskov

Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: +45 54 67 73 32 Fax: +45 54 92 51 13 havne@lolland.dk www.nakskovhavn.dk Maritimt Logistikcenter Maritime

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere