DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum"

Transkript

1 DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

2 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers. We are doers. We are more than 14,000 men and women across the globe who are dedicated to achieving our clients goals including keeping a fleet running. We are the engine of industry, see what we are doing today at wartsila.com 2

3 DANISH MARITIME MAGAZINE FOTO: David Jönsson, Nordisk filmkonkurrence 2005 DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum ISSN: Oplag: Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Annoncer: Tlf.: , kl Fax Udgiver: ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C Telefontid: kl Tlf.: (+45) , Fax: (+45) Layout: CG-Ads Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri Næste nummer: April 2009 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen Til lykke EMUC med de 10 år 5 A 10-year birthday is worth celebrating 6 Maritime Development Centre of Europe (EMUC) 10 years old 8 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) 10 år 11 Citizen Dane 12 CMP 13 Copenhagen Business School 14 Dampskibsselskabet Torm 16 Danmarks Rederiforening 17 Dansk Transport og Logistik 18 Danske Havne 19 Danske Maritime 20 Den Danske Maritime Fond 21 DFDS 22 Difko Invest A/S Shipping 23 ErhvervsMagasinerne 24 Esbjerg Havn 25 Force Technology-DMI 26 Foreningen til Søfartens Fremme 27 Furuno 28 Gorrissen Federspiel Kierkegaard 29 Grontmij Carl Bro 30 Lauritzen 32 LITEHAUZ ApS 33 LLOYDs 34 Lyngsø Marine 35 Maersk 36 Martec Frederikshavn 38 Maskinmestrenes Forening 39 Metalock 40 Nexus Kommunikation A/S 41 Norden A/S, Dampskibsselskabet 42 Nordic Offshore 43 Pon Power A/S 44 SCANSURVEY 45 Skagen SkipperSkole 46 Syddansk Universitet 50 Søfartsstyrelsen 51 Tetra Plan A/S 52 Viking Life-Saving Equipment A/S 53 Wärtsila Danmark A/S 54 Weilbach & Co. A/S, Iver C 55 Aalborg Industries A/S 56 Nemmere at være maritim iværksætter 58 Port of Århus Index 3

4 Til lykke EMUC med de 10 år Og velkommen til søsætningen af Danmarks nye maritime magasin på engelsk Danish Maritime Magazine. DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum EMUC er uden sidestykke den førende maritime netværksorganisation i Danmark. I dette netværk findes virksomheder fra den maritime klynge, som er Danmarks største og mest globaliserede eksporterhverv. Derfor er det afgørende, at Danmarks unikke maritime kompetencer også bliver kommunikeret ud til hele verden på et sprog, som alle kan forstå, nemlig engelsk Dette er filosofien bag Danish Maritime Magazine, som du lige nu har mellem hænderne. I det første nummer fejrer vi EMUC s 10 års fødselsdag med en præsentation af EMUC s medlemmer på både dansk og engelsk. Fremover vil Danish Maritime Magazine med interviews, features og artikler fire gange årligt stræbe efter at give et nuanceret billede af den rivende udvikling i hele den danske maritime klynge. Danish Maritime Magazine udkommer i eksemplarer, og vil fungere som hele den danske maritime klynges talerør, hvor der er plads til at berette om de talrige succeser, som kan bruges i markedsføringen. Så det fremover også bliver muligt udenfor Danmarks grænser, at følge med i, hvad der rører sig specielt i den danske maritime klynge. Med sine 10 år på bagen er EMUC vigtigere end nogensinde - fuld af livskraft og vitalitet. Tillykke EMUC med det første årti og fortsat god vind i de kommende. René Wittendorff Redaktør 4 EMUC - 10 years old

5 Foreword from the Danish Minister for Economic and Business Affairs, Lene Espersen, for the first issue of Danish Maritime Magazine A 10-year birthday is worth celebrating And precisely the act of asserting oneself has been, and continues to be, the focal point for the work in the Maritime Development Centre of Europe. This has meant that The Blue Denmark with, among others, shipping companies, equipment manufacturers, ports, research and development institutions have moved much closer together in order to manifest themselves more strongly in the eyes of the public. Here, I would like to point to the film about The Blue Denmark, which the Maritime Development Centre of Europe took steps to initiate. The film, which is available in Danish and English, can be considered a maritime calling card with an exciting introduction to all the areas, that comprise The Blue Denmark. The film also demonstrates the dynamic and the opportunities we can build upon together in the future. The development of networks between maritime industries is of great importance in order to have the necessary innovation in The Blue Denmark. Here, the Maritime Development Centre of Europe, with its members from many industries and knowledge institutions, plays a significant role as a catalyst for the development of ideas and experiences. The climate and environment will be of even greater significance in the future and will influence us all also Danish businesses. This means new challenges, but also new opportunities for an innovative and competitive maritime transport sector and here, the centre can contribute to ensuring that the opportunities are optimally utilised. I would like to take this opportunity to thank the administration and the Board of the centre for the great work you perform. With these words, I wish you all the best of luck in the future. Netop det at markere sig har været og er fortsat et omdrejningspunkt for arbejdet i Europas Maritime Udviklingscenter. Det har betydet, at Det Blå Danmark med blandt andet rederier, udstyrsproducenter, havne, forsknings- og udviklingsinstitutioner er rykket tættere sammen for at stå stærkere i offentligheden. Her vil jeg pege på filmen om Det Blå Danmark, som EMUC tog initiativ til. Filmen, som findes både på dansk og engelsk, kan ses som et maritimt visitkort med en spændende indføring i alle de områder, der udgør Det Blå Danmark. Filmen er samtidig med til at demonstrere den dynamik og de muligheder, vi sammen kan bygge på i fremtiden. Udvikling af netværk på kryds og tværs er af stor betydning for, at vi kan få den nødvendige innovation i Det Blå Danmark. Her spiller EMUC med sine medlemmer fra mange industrier og videninstitutioner en stor rolle som katalysator for udveksling af idéer og erfaringer. Klima og miljø vil få en endnu større betydning i fremtiden og vil påvirke os alle også danske virksomheder. Det betyder både nye udfordringer, men også nye muligheder for et innovativt og konkurrencedygtigt maritimt erhverv, og her kan centret være med til at sikre, at de muligheder udnyttes optimalt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke administrationen og bestyrelsen i centret for det store arbejde, som I udfører. Lene Espersen Danish Minister for Economic and Business Affairs Med disse ord ønsker jeg god vind i tiden fremover. Lene Espersen økonomi- og erhvervsminister Foreword from the Danish Minister for Economic and Business Affairs, Lene Espersen 5

6 Maritime Development Centre of Europe (EMUC) 10 years old The focus of EMUC is its members. So it has been from the very start and it is still the strength of the association. The vision to turn the Oresund Region into Europe s Maritime Centre was launched by Mr Arne Hasle Nielsen of the Danish Maritime Institute. The Danish Maritime Administration took up the challenge and contacts were established to Danish as well as Swedish companies and organizations, mainly in the region of Øresund. In August 1996, a seminar was organized leading among other results to the decision to carry out an analysis for such a centre. Parallel to this, a steering group was created with representatives from Danish Shipowners Association, Danish Maritime Institute, Hempel A/S, Kockums AB, Port of Copenhagen, City of Malmö, Region of Skåne and Danish Maritime Administration. The analysis was entrusted to Mærsk Brokers and Svenska Sjøfartens Analyseinstitut and the Danish Maritime Administration emphasized the importance to reach the decision makers within the industry and obtain their comments and eventual support to the ideas of such a regional network. An intense interviewing and questionnaire took place and was followed by hearings which lead to a wide support from the industry. Consequently, the final decision could be made as the public funding was already made available. EMUC was established 14th January 1999 with participation of former minister of trade, Pia Gellerup. In accordance with the analysis, it was decided to focus on the following topics : Management education for the maritime sector Maritime information system Technology, safety and environment Technical and administrative IT-systems The role of shipping in intermodal transports Maritime office and conference centre However, it turned out relatively quickly that the Danish interest was much bigger than the Swedish which was also reflected clearly from the number of members as well as the actual projects carried out. Consequently, EMUC developed into a mainly Danish orientated maritime network over the years and this formed the platform of today s EMUC which is known as a widespread Danish maritime network. During the first 10 years, EMUC has contributed to various actual results such as : MBA-program in Shipping and Logistics, shipping education in Esbjerg for trainees from shipbrokers and shipping companies, organization of various conferences in Denmark, participation as Danish representative in foreign events, Danish partner in the European Maritime Cluster, Danish representative in European Shortsea Network, Shortsea Promotion Denmark and the PRfilms about the Blue Denmark and the training ship Georg Stage. Furthermore, a joint office has been established together with the Association of Promoting of Danish Shipping, The Association of Naval Architecture and Marine Engineering as well as The Danish 6 EMUC - 10 years old

7 Society of Transport Economics in order to achieve synergy which also led to the creation of a new dynamic homepage. Of great importance is the individual networks : HR/crew, Environment, Work environment, Shortsea Shipping, Maritime EU law, Forum for Shipping Economy and Strategy, The Blue University, On its 10 years anniversary, EMUC has the image of a dynamic and future minded association focusing on the interest s of its members. EMUC offers the infrastructure to networking, creation of relations and profit from EMUC s international contacts as well as relations to the Danish authorities and ministries. Today, EMUC counts 145 members and it is the strongest network for the entire Danish maritime industry. Under the management of Steen Sabinsky, EMUC employs 3 persons as a part of the administration has been outsourced. The board counts 12 members representing widespread interests from all maritime areas. EMUC just as everywhere else works in a world of change and the course of EMUC has also been continuously adjusted whenever needed. The course of the next 3 years will focus on : Vision: To defend, develop and extend EMUC s position as a representative of the broad maritime industry, Maritime Cluster Denmark and Short Sea Promotion Denmark. SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY Gør drømmen til virkelighed Skibsofficer - am mile ahead... Mission: To be a networking association based on knowledge and information sharing for the broad maritime industry and thereby secure added value to our members. The strategy in the years to come, to for fill the vision is overall member oriented in 4 areas: Maritime networks Maritime projects National and international marketing of members and the association Member service and member benefits The latest result of EMUC s work is the participation in the Innovation Network of Transport, which has obtained a financial support from the ministry of research of 14 mill. Danish crowns over 4 years as half of the financing. With these words, I would like to thank the members of EMUC for their support of our association which will continue to strengthen the widest maritime environment as well as the Danish Maritime Cluster. I hope that you will all go on using the association actively and join in developing EMUC further. Chairman of the board, Tonny Dalhøj Paulsen The Maritime Development Centre of Europe Maskinmester Skibsfører Hos SIMAC får du en god ballast med en fremtidssikret, kvalitetsog værdibaseret, internationalt anerkendt lederuddannelse på højt niveau. Efter endt uddannelse står du med mange muligheder for at udnytte dine kompetencer, både til vands og på land, hvor dine erfaringer med projektstyring, IT, ledelse, teknisk viden og problemløsning er efterspurgt i alle erhverv over hele verden....og så foregår det i et inspirerende, maritimt miljø i studiebyen Svendborg. Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tel Læs mere på simac.dk - eller ring og hør nærmere Støtte til innovation og udvikling... EMUC - 10 years old 7

8 Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) 10 år Omdrejningspunktet i EMUC er medlemmerne. Det var det i starten, og det er fortsat foreningens styrke. Visionen om Øresundsregionen som Europas Maritime Center blev lanceret af direktør Arne Hasle Nielsen, Dansk Maritimt Institut. Søfartsstyrelsen tog udfordringen op, og der blev taget kontakt til en række danske og svenske virksomheder og organisationer først og fremmest i Øresundsregionen. I august 1996 kunne der afholdes et seminar, som bl.a. resulterede i beslutningen om at iværksætte et større analysearbejde for et sådant center. Samtidig blev der etableret en styregruppe med repræsentanter fra Danmarks Rederiforening, Dansk Maritimt Institut, Hempel A/S, Kockums AB, Københavns Havn, Malmø By, Regionsforbundet Skåne og Søfartsstyrelsen. Analysearbejdet blev overdraget Mærskbroker og Svenska Sjøfartens Analyseinstitut, og vigtigheden om, at idéerne om et regionalt netværkssamarbejde skulle nå frem til beslutningstagerne i rederierne og den øvrige maritime sektor blev kraftigt og bestemt understreget netop fra Søfartsstyrelsens side. Det skete bl.a. gennem en omfattende interview- og spørgeskema undersøgelse samt en efterfølgende høringsrunde og med meget positive tilkendegivelser. Den endelige beslutning kunne herefter træffes, da der også fra det offentlige var stillet de nødvendige finansielle midler til rådighed. EMUC kunne herefter etableres med stiftende generalforsamling den 14. januar 1999 med deltagelse af daværende erhvervsminister Pia Gellerup. I overensstemmelse med analysearbejdet blev rammerne for EMUC s indsatsområde lagt fast på følgende arbejdsområder: Management uddannelse til den maritime sektor Maritimt informationssystem Teknik, sikkerhed og miljø Tekniske og administrative IT-systemer Skibsfartens rolle i intermodale transporter Maritimt kontor- og kongrescenter Det viste sig imidlertid relativt hurtigt at interessen fra dansk side blev væsentlig større end fra svensk side, hvilket også kunne ses af medlemstallet samt de aktuelle arbejdsopgaver. Dette førte med årene EMUC i retning af et mere dansk orienteret maritimt netværk. Hermed blev fundamentet lagt til det EMUC, som vi i dag kender som et bredt dansk maritimt netværk. EMUC har igennem de første 10 år medvirket til at skabe adskillige konkrete resultater. Blandt mange kan fremhæves: MBA-programmet i Shipping and Logistic, shipping-uddannelsen i Esbjerg for elever i skibsmægler- og rederivirksomheder, 8 EMUC - 10 år

9 afholdelse af en lang række konferencer i Danmark, deltagelse som dansk repræsentant i udenlandske arrangementer, dansk partner i European Maritime Cluster, dansk repræsentant i European Shortsea Network, Shortsea Promotion Denmark, PRfilmene om det Blå Danmark og Skoleskibet Georg Stage. Herudover skal nævnes etablering af et fælles sekretariat med foreningen for søfartens Fremme, Skibsteknisk Selskab samt transport økonomisk Forening (TØF) og etablering af en ny fælles dynamisk hjemmeside. Af stor betydning er også EMUC s aktive medlemsnetværk: HR/ Crew Søslangen, Miljø, Arbejdsmiljø, Nærskibsfart, Maritim EU jura, Forum for Shipping Økonomi & Strategi og Det Blå Universitet. På 10 årsdagen fremstår EMUC som en dynamisk og fremtidsorienteret medlemsforening med fokus på medlemmernes interesser. EMUC stiller infrastrukturen til rådighed for medlemmerne, som herved får mulighed for at netværke på tværs, skabe relationer og drage nytte af EMUC s internationale kontakter og EMUC s relationer til danske myndigheder samt ministerier. EMUC har i dag 145 medlemmer og er det stærkeste netværk for hele det brede danske maritime miljø. EMUC s organisation på kontoret under ledelse af Steen Sabinsky består af 3 personer, da en del af det administrative arbejde er outsourcet. THE WORLD S LARGEST CARRIER OF REFINED OIL. AND YET, WE FEEL SO SMALL. EMUC - 10 år 9

10 Bestyrelsen består af 12 personer, hvor der er lagt stor vægt på en bred repræsentation af alle maritime danske interesser. Som alt andet lever EMUC også i en foranderlig verden, og der er løbende sket en tilpasning af arbejdsområderne. Kursen for de næste 3 år er: Vision: At forsvare, udvikle og udbygge EMUC position som Danmarks Maritime Klynge og Shortsea Promotion Danmark. Mission: At være netværksorganisation med videns- og informationsdeling for det brede maritime miljø og sikre merværdi for medlemmerne. Strategien i årene fremover for at opfylde visionen er overordnet medlemsorienteret på 4 områder: Maritime netværk. Maritime Projekter. National & international markedsføring af medlemskredsen og foreningen. Medlemspleje og medlemsfordele. Det seneste resultat på EMUC s arbejde er deltagelse i Transportens Innovations Netværk, hvor EMUC/TØF har det fælles ansvar for udviklingen af dette netværk, som har opnået en finansiel støtte fra Forskningsministeriet på 14 million kroner over 4 år, som en 50% medfinansiering. Heri vil medlemmer af begge foreninger deltage aktivt. Med disse ord vil jeg gerne takke medlemmerne i EMUC for at støtte op om vor forening, som fortsat vil arbejde for at styrke det bredeste maritime miljø samt den danske maritime Klynge. Det er mit håb, at I alle også fremover vil bruge foreningen aktivt og være med til yderligere at cementere EMUC s betydning. Bestyrelsesformand Tonny Dalhøj Paulsen Europas Maritime udviklingscenter (EMUC) Total System Supplier Navigation Communication Service wwww.furuno.dk FURUNO DANMARK A/S 10 EMUC - 10 år

11 The maritime industry s new weapon: COMMUNICATION Citizen Dane films BLUE globally Citizen Dane filmer BLÅT globalt Du har sikkert allerede installeret den nye Blå Danmarksfilm på din PC og er blevet verdensmester i at blande filmklip med PowerPoints til din skarpe præsentation. Men hvem er folkene bag den nye film? Hvem er det, som EMUC, Rederiforeningen, Søfartsstyrelsen og Danske Maritime hyrede til denne internationale opgave? Og hvem står bag de nye reklamefilm som World Careers viser i TV og i landets biografer for at rekruttere unge til det Blå Danmark? You have probably already installed the new Blue Denmark film on your PC and have become a world champion at mixing film clips with PowerPoints for your presentations. But who are the people behind this new film? Who did EMUC, the Danish Shipowners Association, the Danish Maritime Authority and Danish Maritime hire for this international project? Who is behind the new advertisements that World Careers is showing on television and in cinemas in Denmark to recruit young people to the Blue Denmark? The answer is Citizen Dane. A different kind of communication company with a network in more than 50 countries. A communication company which over the years has produced award-winning films and other communication for e.g. DONG Energy, ISS and Falck, but in particular for the maritime industry. One of our first maritime productions was Maritime Manager, A.P. Møller s recruitment campaign. At that time we had no idea how much time we would be spending on the maritime profession, says Creative Director and Managing Director Klaus Schiang-Franck and continues: Often pictures say so much more than words. Take a look at where you will find clips from many of our productions. Svaret er Citizen Dane. En anderledes kommunikationsvirksomhed med netværk i mere end 50 lande. En kommunikationsvirksomhed der igennem årene har produceret prisbelønnede film og anden kommunikation for fx DONG Energy, ISS og Falck, men i særdeleshed for den maritime branche. - En af vores første maritime produktioner var A.P. Møllers rekrutteringskampagne Maritim Leder. Dengang havde vi ingen anelse om, hvor meget det blå erhverv ville komme til at fylde i vores travle hverdag, fortæller kreativ direktør og CEO, Klaus Schiang-Franck og fortsætter: - Ofte siger billeder mere end ord. Kig selv på com hvor der er klip fra nogle af vores mange produktioner. En dag laver Citizen Dane et interaktivt sikkerhedskursus til en produktions-platform på Nordsøen, en anden dag en rygestopbrochure til skibene, og en tredje dag en miljøbog for et rederi. Men som regel er levende billeder omdrejningspunktet i den travle virksomhed, der holder til i Collins Gaard i Amaliegade tæt på vandet, men i hjertet af København. One minute Citizen Dane is running an interactive safety course for a production platform in the North Sea, the next a stop smoking brochure for ships and the next an environmental book for a shipping company. But as a rule living pictures are the linchpins in the busy company in Collins Gaard in Amaliegade close to the water, but in the heart of Copenhagen. Citizen Dane 11

12 CMP leads the field in the Øresund region On the cruise market, the port is the leader in Northern Europe and car cargoes have taken a huge leap forwards. Copenhagen Malmö Port (CMP) is the largest harbour in the Øresund region; a transport centre where the sea, roads and lanes meet. The port has an annual turnover of 18 million tons cargo and is a leading cruise and passenger port with five business areas: Containers, Passengers & Cruises, Cars, RoRo & Logistics as well as Oil and Bulk, informs general manager, Arnt Møller Pedersen. The handling of new cars is a main activity with an increase På krydstogtssiden er havnen Nordeuropas førende, og billasterne har taget et tigerspring fremad. Cruise passengers in their thousands find their way to Northern Europe, the Baltic States and Russia every year, often with CMP as the Home Port. from 26,000 in 2001 to 518,000 in CMP is a HUB for the distribution of cars. Four PDI centres (Pre Delivery Inspection facility) attend to the preparation of the cars so they fulfil the requirements in the ten Baltic countries. Another mainstay is cruises. For five years in a row, CMP has been award the prize as Europe s Leading Cruise Port. It is well-deserved and CMP is also Northern Europe s largest cruise port with over 300 calls with 580,000 cruise tourists in 2008 far more than the area s other ports as approx. half of the calls are with passenger changes. This is called Home Port and places great demands on the port, city and other players, he says. CMP will now develop Malmö as a cruise port. The concept is the small town and the vision is to become Sweden s third largest cruise destination in five years. A new port section will also be established in Malmö with a new container terminal, RoRo terminal as well as a combo-terminal. For the approach to the port in Copenhagen, a cruise wharf, 800m long, will be established that will be ready in 2010 and will fulfil all the requirements a shipping company has for an optimal Home Port. In addition, a new container terminal is expected to be ready in Copenhagen Malmö Port (CMP) er Øresundsregionens største havn. Et transportcenter, hvor sø, veje og bane mødes. - Havnen har en årlig omsætning på 18 mio. ton gods og er en førende krydstogts- og passagerhavn med fem forretningsområder: Container, Passagerer & Krydstogt, Biler, RoRo & Logistics samt Olie & Bulk, oplyser general manager Arnt Møller Pedersen. Håndtering af nye biler er en hovedaktivitet med en stigning fra i 2001 til i CMP er HUB for distribution af biler. Fire PDI-centre (Pre Delivery Inspection facility) sørger for klargøring af bilerne, så de opfylder kravene i de ti Østersølande. En anden grundpille er krydstogt. CMP har fem år i træk fået prisen som Europe s Leading Cruise Port. - Den er velfortjent, og CMP er også Nordeuropas største krydstogtshavn med over 300 anløb med krydstogtsturister i 2008 langt flere end områdets øvrige havne, idet ca. halvdelen af anløbene er med passagererskift. Det kaldes Home Port og stiller store krav til både havn, by og andre aktører, siger han. Nu vil CMP udvikle Malmö som krydstogtshavn. Konceptet er den lille by, og visionen er at blive Sveriges 3. største krydstogtdestination på fem år. I Malmö etableres også et nyt havneafsnit med ny containerterminal, roro-terminal samt combiterminal. Ved indsejlingen til havnen i København etableres en krydstogtskaj på 800 m, som skal stå klar i 2012 og opfylde alle krav, et rederi stiller til en optimal Home Port. Desuden ventes en ny containerterminal klar i Af Karen Sloth 12 CMP

13 The Blue MBA - a success story Executive MBA in Shipping and Logistics (The Blue MBA) By: Irene Rosberg, Program Director For a great many years now, the shipping industry has been a very tradition-bound business. However, in an intensely competitive and fast-changing global environment such as shipping, we cannot afford to be slow to embrace change or to lag behind. To change the image of this industry and to move towards modernizing it we need to move beyond traditional leadership development models and become more and more active in identifying, grooming and recruiting the next generation of shipping leaders and building a vibrant and creative business community. In an initiative to move towards this ambitious goal, the Copenhagen Business School (CBS) in 2001 launched a new Executive leadership program (the Blue MBA) with a considerable success. for their independent studies. Students study the material in between modules and write an assignment for each module. These assignments, as far as possible, will be focused on a problem related to the candidate s own firm. For the final integrating strategy project, topics should be chosen for their strategic purpose and integrating function, giving participating companies a valuable and practical analysis. This project serves two purposes: for the candidate, the aim is to integrate all topics covered in the program by using real world data on a problem related to the candidate s own company. For the candidate s company, the aim is to have a strategic issue thoroughly analyzed, with proposed solutions and implementation plans. The last six months of the study is devoted to this project. The program adopts a holistic view of shipping, integrating commercial, technological and financial aspects as well as maritime law and supply-chain management, and leadership challenges. It takes students to a top international level in business administration, reflecting the needs of the industry in a world where globalization, enhanced competition, market understanding, strategic planning, and the speed of technological change place ever-increasing demands on executive management skills. The program consists of eight one-week modules plus a final integrating strategy project (thesis). Each module gives a thorough introduction to reading material and motivates students In October 2008, CBS established a new research center which is an integral part of our Blue MBA and will serve as the research base for the program, as well as being a source for providing support and enhancing the up-to-dateness of the curricula. The Research Center will play a major role in meeting current and anticipated needs within the industry. Given the broad scope of departments at CBS, the Research Center can benefit from the expertise within these departments and also from the international industry experts who will add significantly to the global standing of the research being undertaken in an international dynamic industry that grows more complex and diversified every day. Start of the next program: September 2009 For further information please see: or Contact person: Irene Rosberg, Telephone: Copenhagen Business School 13

14 Shipping with Pride 14

15 That is how we feel and how we do business. Our customers experience our pride in the way we always strive for excellence in our dealings with them. Among our employees, pride comes in the form of respect, professionalism and team spirit that characterise TORM. We strive to preserve the good reputation of the shipping industry and take pride in being a first-class shipping company. Founded in 1889 by Captain Ditlev Torm, today TORM is the world s largest carrier of refined oil products. We have 3,500 employees, a fleet of more than 130 vessels, headquarters in Hellerup and offices in Mumbai, Singapore, Manila and Stamford. TORM is becoming a truly global business with a young and modern fleet and good, competent employees. One of the most important factors in TORM s continued success is our ability to attract the right employees. The people of TORM are our real asset and we believe in ensuring the best possible working environment both at sea and ashore. TORM has three core values; Entrepreneurship, Professionalism and Respect. Entrepreneurship describes the way we behave and how we do business. Professionalism characterises how we build trust by standing by our commitments. Respect describes the way we treat each other as well as our customers and business partners, and how we build relationships. The environment has played an important role for TORM for many years, and today we are more conscious about the environment than ever before. This is because our customers demand it, because all the people at TORM are responsible people who care about the environment, and thirdly because it adds value to the company. That is why we want to help minimise the impact that we have on the environment. TORM 15

16 The Danish Shipowners Association For 125 years The Danish Shipowners Association has safeguarded the interests of shipping and has acted as an employers association for its members. The Danish Shipowners Association currently has 20 members and 17 affiliated shipping companies who together represent more than 95% of the tonnage of the Danish merchant fleet. Danish shipping is not only of great importance to the Danish economy. Danish shipping occupies a strong position on the global stage. Danish shipping companies transport 10% of world trade measured in value and controls approximately 7% of overall global tonnage. Danish shipping stands for quality shipping chiefly because the Danish merchant fleet is far younger than the global average, but also because the fleet has chosen to position itself in the more advanced, high-value areas such as container, product tank, gas tank and specialist trade. The Shipowners Association plays an active role with authorities and decision makers. We participate nationally and internationally in all appropriate fora and are permanently represented on Brussels. We contribute practical solutions in a wide range of areas, e.g. the determination of framework conditions for shipping. We are also active in ensuring optimum safety conditions for seafarers. Climate and environmental work is currently high on the Shipowners Association s agenda. Shipping is the most climate-friendly form of transportation available and we would like to take responsibility for and contribute to reducing overall CO2 emissions. We are therefore working on putting a global agreement in place for the CO2 emissions generated by shipping. I 125 år har Danmarks Rederiforening varetaget rederierhvervets interesser og fungeret som arbejdsgiverorganisation for medlemmerne. Danmarks Rederiforening har i dag 20 medlemmer og 17 associerede rederier, som tilsammen repræsenterer mere end 95 procent af den danske handelsflådes tonnage. Dansk skibsfart har ikke blot stor betydning for dansk økonomi. Dansk skibsfart står også stærkt på den globale scene. Danske rederier transporterer 10 pct. af verdenshandlen målt på værdi og kontrollerer i størrelsesorden 7 pct. af den samlede verdenstonnage. Dansk skibsfart står for kvalitetsskibsfart, blandt andet fordi den danske handelsflåde er langt yngre end gennemsnittet på globalt plan, men også fordi man har valgt at positionere sig på de mere avancerede højværdi områder, så som container, produkttank, gastank og specialfart. Rederiforeningen spiller en aktiv rolle i forhold til myndigheder og beslutningstagere. Vi deltager nationalt og internationalt i alle relevante fora samt har permanent repræsentation i Bruxelles. På en lang række områder er vi med til at bidrage med konkrete løsninger, eksempelvis med fastsættelsen af rammebetingelser for skibsfarten Også når det gælder sikkerhed til søs, sørger vi for de bedste betingelser for de søfarende. Klima- og miljøarbejdet står højt på dagsordenen i Rederiforeningen i øjeblikket. Søfart er den mest klimavenlige transportform, der findes. Vi vil også gerne tage ansvar og bidrage til at reducere den samlede CO2- udledning, derfor arbejder vi med at få en global aftale for skibsfartens CO2-udledning. 16 The Danish Shipowners Association

17 DTL makes shipping work easier The Danish Transport and Logistic Association (DTL) has a membership of 3,000 Danish transport companies and they are standing by at Danish Ports and combi terminals efficiently and in an environmentally friendly way to transport your goods from sea to the customer on shore by either road or rail or of course a combination of these two types of transport. DTL is the main organisation for Danish transport companies on shore and we strive politically to make the working relations between the maritime world and the transport on land as efficient as possible. This is why we, for example, 3 years ago took the initiative to start the Transport Think Tank where all transport operators at sea or on shore meet with the Danish Minister for Transport. The collaboration with Danske Havne and Danmarks Rederiforening [Danish Ports and Denmark s Shipping Association] is very important to DTL. We also were instrumental to getting the meter Modular concepts on to the Danish roads network, so transport is made as efficient and environmentally correct on many Danish roads. Two Modular concepts can transport the contents of 3 large trucks, Erik Østergaard, CEO. DTL also finds it important that the infrastructure is the best possible thus aiding the various forms of transport in Denmark. Denmark is proud of its fine infrastructure, but that doesn t mean that we will not come up against many large challenges in the next couple of decades. Therefore some major political decisions need to be taken, so that freight transport in Denmark can be amongst the most efficient world wide. Erik Østergaard continues. Dansk Transport og Logistik (DTL) har danske transportvirksomheder som medlemmer og de står klar ved de danske havne og kombiterminaler til effektivt og miljøvenligt at fragte godset fra sø til kunde på land, hvad enten det sker på vej eller bane eller i kombination mellem de to transportformer. DTL er hovedorganisation for de danske transportvirksomheder på land, og vi arbejder politisk på at gøre samspillet mellem den maritime verden og landtransporten så effektivt som muligt. Derfor tog vi f.eks. for tre år siden initiativ til Transportens Tænketank, hvor transportens aktører på søen og til lands mødes sammen med Transportministeren. Samarbejdet med Danske Havne og Danmarks Rederiforening er vigtigt for DTL. Vi var også med til at få de 25,25 meter lange modulvogntog ud på de danske veje, så der kan transporteres så effektivt og miljørigtigt på en række danske veje. To modulvogntog kan transportere, hvad tre store lastbiler kan, siger Erik Østergaard, DTLs adm. direktør. DTL lægger også vægt på, at infrastrukturen er optimal til gavn for de forskellige transportformer i Danmark. Danmark bryster sig af at have en god infrastruktur, men vi står alligevel over for nogle store udfordringer i de kommende årtier. Derfor skal der tages nogle store politiske beslutninger, så godstransport i Danmark kan være den mest effektive i verden, siger Erik Østergaard. The association Dansk Transport og Logistik (DTL) 17

18 Danish Ports There are approx. 80 active commercial ports in Denmark These ports are an important part of the Danish island infrastructure. Freight is transported to and from the country through these ports. The fishing industry is strengthened through efficient ports. Many Danes use ferries to get to work or on holiday. Many tourists arrive to the Kingdom onboard cruise ships or with a ferry. The seas around Denmark are in themselves an attraction. 75% of Danish overseas trade goes through the Danish port system. Danish ports want in the future to build a network of transport centres with the ports as a main component. Goods should be transported with large ships to the larger ports and from there on to smaller ports and then on to producers and endusers. The Danish port system is not large in an international context. But it is efficient and with a competitive edge. Danish ports are amongst the best compared to other international ports. Danish ports have in IMD s World Competitiveness Yearbook been placed in second place. Only Hong Kong is seen as better. On the World Economic Forum competition index the Danish ports lies in 6th place. And this is a fine international placing, which we aim to further develop. Danish ports do not receive funding from the Government or from the surrounding towns. They work on a commercial basis. Danish ports expect to invest approx. DKK 10 billion in the next couple of years. It is therefore necessary that the development expectations of sea transport and an addition of new routes be fulfilled. The so important relief of the European road network can be implemented by making all aspects of sea transport as efficient as possible. Danish ports are determined that their port system should play their part and contribute to environmentally friendly transport. All Danish commercial ports have been organised into the entity Danske Havne. See more on Der er ca. 80 aktive erhvervshavne i Danmark. Havnene udgør en vigtig del af infrastrukturen i ø-riget Danmark. Godset kommer til og fra landet gennem havnene. Fiskeriet styrkes gennem effektive havne. Mange danskere tager færgen på arbejde og ferie. Mange turister kommer enten til kongeriget med krydstogtskib eller med færge. Det blå Danmark er i sig selv en attraktion. 75% af den danske udenrigshandel kommer gennem de danske havne. Danske havne har en vision om at udbygge netværket af transportcentre med havnene som rygrad. Gods skal komme med store skibe til større havne for at sejle videre til de mindre og derfra komme ud til producenter og forbrugere. Danske havne er ikke særlig store i en international sammenhæng. Men de danske havne er effektive og konkurrencedygtige. Danske havne topper i internationale sammenligninger. Danske havne er i IMD s World Competitiveness Yearbook placeret som det andet bedste havneland i verden. Kun Hong Kong er bedre. På World Economic Forums konkurrenceindeks er de danske havne nr. 6. Det er en flot international bedømmelse, som vi udvikler yderligere. Danske havne modtager ikke støtte fra staten eller byerne. De bygger på et forretningsmæssigt grundlag. Danske havne forventer at investere ca. 10 milliarder kroner over de næste år. Derfor skal forventningerne til en udvikling af søtransporten og tilgang af nye ruter opfyldes. Den vigtige aflastning af de europæiske landeveje kan tage fart ved at effektivisere alle led af søtransporten. Danske Havne arbejder målrettet på, at havnene kan opfylde deres del og medvirke til en miljøvenlig transport. Alle danske erhvervshavne er organiseret i Danske Havne. Se mere på 18 Danish Port

19 A cluster of dynamic and international businesses In the recent past an exceptionally high growth has been seen in the global economy. This has brought about a considerable increase in seaborne trade and a high demand for ships and maritime equipment. As one of the leading maritime nations Denmark profits from the prosperous market and there is a high level of activity and employment within the Danish maritime businesses. The employment pos sibilities within the maritime industry in Denmark are numerous and currently there are vacancies for naval architects and marine engineers. Shipbuilding, ship maintenance and other maritime business are dynamic and inter national industries which comprise a large number of skills within specialised companies such as shipyards, maritime suppliers and consultants. Danish maritime industries are world leading within their fields. The list of advanced maritime technologies developed, designed, produced, tested and maintained by Danish businesses comprises valves, cranes, containers, diesel engines, life-saving equipment and coating. Electrical, electronic, ventilation, firefighting, noise and vibration systems and solutions are also in the range. Complete vessels ranging from container vessels over ro-ro cargo ferries, bulk carriers and fishing vessels to luxury yachts and offshore constructions including extraction of oil and gas, and utilization of wind energy, not forgetting ship maintenance and conversion, make up another part of the field. Danish Maritime is the meeting place for Danish producers of maritime equipment and ships. The association initiates cooperation between member companies in a variety of areas including research, development and inno vation, and it promotes favourable conditions for the Danish maritime industry. It is a centre of knowledge, furnishing member companies, public authorities and the media with the latest relevant information on the maritime sector in Denmark. Despite the recent decrease of the shipbuilding boom, Danish Maritime anticipates 2009 to offer interesting opportunities for the maritime industry. Danish Maritime is based in Copenhagen and Brussels. For further information about the Danish maritime industry please contact Danish Maritime. The Danish maritime industry stands out by offering solutions customized to perfectly match the requirements of the specific job and the specific customer. Danish maritime industries are noted for their innovative technological solutions and the businesses individually and collectively constantly focus on developing efficient and environmentally friendly solutions. Danish maritime manufacturers are found in every region of the world supplying ship builders, ship owners and other maritime businesses with a broad array of solutions and products. DANISH MARITIME - Amaliegade 33B København K tlf.: fax: DANISH MARITME 19

20 Golden days for shipping The Danish Maritime Fund supports research, development and innovation that can ensure the future. In just three years, the Danish Maritime Fund has already supported the maritime trade within Danish shipping and shipbuilding industry with about DKK 150 million. The fund was established in the summer of 2005 with the purpose of providing economic support to efforts and initiatives for the development and promotion of Danish shipping and the shipbuilding industry. The support funds are obtained from the dividends from shares in Danmarks Skibskredit A/S. Almost 50% of the funds go to research, development and innovation in universities and other research institutions and Half of the awarding of funds has gone to research and development; the remainder to recruitment activities, upgrading of equipment at shipping and chief engineer schools, network organisations, school ships, etc. says Erik Bastiansen. educational establishments, etc. The remainder is allocated to, e.g. actual projects. This may be a company that has a good idea that can benefit the industry, but lacks the economic possibility of developing it, says Erik Bastiansen, who is the administrator of the fund. The fund awarded its first support funds in But regardless of what is supported, the common denominator is that the activities must be forward-looking, make a difference and support the maritime industry and if this concerns private projects, then the standard practice is that the fund contributes 50%, after which the company puts up the remaining amount. When the project has become a reality, the company then pays back the support amount in instalments. In this way, we avoid the support becoming anti-competitive and at the same time, we get the money back so it can be used to support new projects in the future, says Erik Bastiansen. A great deal of research and many projects have been initiated since 2006 and in many cases these have been energy projects that have been given impetus due to the high oil prices and climate debate. Den Danske Maritime Fond Støtter forskning, udvikling og innovation, der kan sikre fremtiden. På kun tre år har Den Danske Maritime Fond allerede støttet de maritime erhverv inden for dansk skibsfart og værftsindustri med omkring 150 mio. kr. Fonden blev oprettet i sommeren 2005 med det formål for øje at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag til udvikling og fremme af dansk skibsfart og værftsindustri, og støttemidlerne henter man fra udbyttet af aktier i Danmarks Skibskredit A/S. - Godt 50 % af midlerne går til forskning, udvikling og innovation på både universiteter og andre forskningsinstitutioner, læreanstalter m.v. Resten fordeles bl.a. på konkrete projekter f.eks. hvis en virksomhed har en god idé, der kan gavne erhvervet, men mangler økonomisk mulighed for at udvikle den, siger Erik Bastiansen, der er administrator i fonden, som uddelte sine første støttemidler i Men uanset hvad der støttes, så er fællesnævneren, at aktiviteterne skal være fremadrettede, gøre en forskel og støtte det maritime erhverv og er der tale om private projekter, så er kutymen, at fonden går ind med 50 %, hvorefter virksomheden stiller med det resterende beløb. - Når projektet så er blevet til virkelighed, afdrager virksomheden desuden støttebeløbet. På den måde undgår vi, at støtten bliver konkurrenceforvridende, og samtidig får vi penge i kassen, der kan bruges til at støtte nye projekter i fremtiden, siger Erik Bastiansen. Megen forskning og mange projekter er sat i gang siden 2006, og i mange tilfælde er der tale om energiprojekter godt skubbet frem af høje oliepriser og klimadebatten. 20 The Danish Maritime Fund

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Det rødbedefarvede pas

Det rødbedefarvede pas Det rødbedefarvede pas Årsmøde 2008 vestas.com 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør Det rødbedefarvede pas vestas.com Årsmøde 2008 Safety First 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere