Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 130. årgang. 2009-04-15 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEVARYL DEPOT (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København (511) Klasse 05: Antimykotostiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: R.T.T.K (730) Indehaver: Gert Jørgensen, Katrinevej 19, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 05: Præparater til bekæmpelse af rotter. (511) Klasse 21: Opbevaringsbeholdere i form af vandtætte bægre til udlægning i kloakker til bekæmpelse af rotter. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med præparater til bekæmpelser af rotter og opbevaringsbeholdere, i form af vandtætte bægre til udlæggelse i kloakker til bekæmpelse af rotter. (511) Klasse 37: Udryddelse af skadedyr, undtagen for landbruget. (511) Klasse 44: Skadedyrsbekæmpelse for landbruget. (730) Indehaver: John Madsen, Drachmannsvej 25, 9990 Skagen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Henning Kristiansen, Gurrevej 302, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LYNSTANG (730) Indehaver: Sociéte des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, konfekturevarer, slik, bolsjer, sukkervarer; biscuits (kiks), kager, småkager, vafler, toffees og karameller; buddinger; spiseis, iscreme, sodavandsis, sorbet, frossen konfekt, frosne kager, softice, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler til brug ved fremstilling af iscreme og/eller sodavandsis og/eller sorbet og/eller frossen konfekt og/eller frosne kager og/eller softice og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; morgenmadskornprodukter, müsli, cornflakes, energibarer fremstillet på basis af korn; spiseklare kornprodukter; kornpræparater; ris, pastavarer og nudler. (730) Indehaver: ALMUEGAARDEN V/MICHAEL CHRISTENSEN, Landevejen 4, Lov, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 30: Sukker- og chokoladevarer, konfekturevarer. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med sukker- og chokoladevarer, konfekturevarer samt gave- og reklameartikler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå, rød, gul og hvid. 1171

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WOFLER (730) Indehaver: Sociéte des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, konfekturevarer, slik, bolsjer, sukkervarer; biscuits (kiks), kager, småkager, vafler, toffees og karameller; buddinger; spiseis, iscreme, sodavandsis, sorbet, frossen konfekt, frosne kager, softice, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler til brug ved fremstilling af iscreme og/eller sodavandsis og/eller sorbet og/eller frossen konfekt og/eller frosne kager og/eller softice og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; morgenmadskornprodukter, müsli, cornflakes, energibarer fremstillet på basis af korn; spiseklare kornprodukter; kornpræparater; ris, pastavarer og nudler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PYRAMIS GLOBAL ADVISORS (730) Indehaver: FMR LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., 82 Devonshire Street, Boston, MA-02109, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser; finansiel administration af porteføljeforvaltning; finansiel planlægning, investeringskonsultation og rådgivning om finansielle spørgsmål; administration af værdipapirer; administration af økonomisk investering; finansielle evalueringer og analyser; finansiel information; administration af investeringsaktiver; administration af institutionel investering; rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for det førnævnte. (511) Klasse 42: Økonomisk og erhvervsøkonomisk forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: xtreme (730) Indehaver: UNITED DRINKS A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BAODING YINGLI GROUP CO., LTD, No. 722 Cuiyan Road, Baoding, Kina (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (730) Indehaver: FMR LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., 82 Devonshire Street, Boston, MA-02109, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser; finansiel administration af porteføljeforvaltning; finansiel planlægning, investeringskonsultation og rådgivning om finansielle spørgsmål; administration af værdipapirer; administration af økonomisk investering; finansielle evalueringer og analyser; finansiel information; administration af investeringsaktiver; administration af institutionel investering; rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for det førnævnte. (511) Klasse 42: Økonomisk og erhvervsøkonomisk forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISBJØRN (730) Indehaver: Sociéte des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis, iscreme, sodavandsis, sorbet, frosne kager, softice, frossen yoghurt. (730) Indehaver: People Private Ltd, Fordepromenade 3, EG, D Flensburg, Tyskland (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført som sort/hvis med tekst Look of på første linier og The Year forskudt på anden linie. 1172

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gemova (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GETMORE A/S, Industribuen 5 F, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLOWboy (730) Indehaver: FLOWmarket v/mads Hagstrøm, Nansensgade 36 4.th, 1366 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, herunder månedsmagasiner; fotografier; plakater; papirhandlervarer; kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); kunstgenstande af papir eller pap. (511) Klasse 28: Paraplyer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder afholdelse af kurser og foredrag; underholdningsvirksomhed, herunder produktion og fremvisning af tegnefilm; kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLOWmarket (730) Indehaver: GLOBAL MARKED ApS, Yderholmvej 72, 4623 Lille Skensved, Danmark (511) Klasse 01: Præparater til rensning af vand, vin, juice, kaffe og te, herunder også til regulering af ph-værdier og neutralisering af syrer, garvestoffer og e-tilsætningsstoffer, samt tilføjelse af mineraler og sporstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FLOWmarket v/mads Hagstrøm, Nansensgade 36 4.th, 1366 København K, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med sæbe og parfumerivarer, kunstgenstande, papirvarer, spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler og fødevarer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder afholdelse af kurser og foredrag; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; fitness- og yogaundervisning; forlagsvirksomhed, herunder udgivelse af bøger og magasiner. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering; hoteller. (730) Indehaver: PLANT PARTNERS A/S, Holkebjergvej 74, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 21: Vandingsindretninger i form af selvvandings plast potter. (511) Klasse 35: Detail og Engroshandel med selvvandings plast potter. (591) Farvetekst: Mærket er udført med sort tekst og med blå og grønne farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MSH Huse (730) Indehaver: PLANET-HUSE A/S, Ørstedsvej 57, 6760 Ribe, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Holst, Advokater, Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Bygge- og installationsvirksomhed, nemlig udgravning og støbning af fundamenter, udførelse af malerarbejde samt etablering af kloak-, vand- og el installationer til alle former for huse; opstilling og/eller montering af elementer og komponenter - herunder præfabrikerede elementer - til råhuse eller helt/delvist nøglefærdige fritids- eller helårshuse med tilhørende terrasser, redskabsrum mv.; byggemodning, nemlig etablering af færdigudstykkede grunde, herunder etablering af veje samt installation af vand, el og kloak. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, nemlig projektering - herunder beregning - af anlæg og installationer i forbindelse med byggeprojekter samt projektudvikling af områder eller fast ejendom. (730) Indehaver: Mirakel Design v/armen Furungyan, Roskildevej 408, 1., 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 42: Industriel design. 1173

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FORENINGEN REGISTREREDE REVISORER FRR, DANSK REVISORFORENING, Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kramer ApS, Bregnevej 20, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOSAND (730) Indehaver: Dansand A/S, Lervejdal 8 B, 8740 Brædstrup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, strøelse til dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: arrogant (730) Indehaver: FORENINGEN REGISTREREDE REVISORER FRR, DANSK REVISORFORENING, Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kramer ApS, Bregnevej 20, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkegrøn og okker (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPUS (730) Indehaver: ODENSE PROJEKTUDVIKLINGSSELSKAB A/S, Gammel Kongevej 60, 7, 1850 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved forretningsledelse og forretningsmæssig administration af indkøbscentre, herunder i forbindelse med parkeringsanlæg; detailhandel, herunder via internettet med maling, farvestofter og produkter til rustbeskyttelse, farmaceutiske præparater og andre præparater til medicinske formål samt veterinærmedicinske præparater, præparater til vask og rengøring, parfumerivarer samt præparater til personlig toiletbrug, håndværktøj, knivsmedevarer, elektriske og elektroniske apparater, TV, computere og computerudstyr, Hi-Fi apparater, videoap-parater, telefoner, spil og underholdningsfilm uanset optagemedie, belysningsapparater, apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, cykler og udstyr til cykler, guldsmedevarer og ure, musikinstrumenter, papirvarer og kontorrekvisitter, varer fremstillet af læder og læderimitationer, rejseartikler, byggematerialer, boligindretningsartikler, herunder møbler, tæpper, måtter og andet gulvbelægningsmateriale samt tekstilvarer til boligindretning, husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, toiletredskaber, glas- og porcelænsvarer, tekstilmetervarer, garn og tråd, artikler til brug ved syning, beklædningsgenstande, fodtøj, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, julepynt, fødevarer og andre dagligvarer samt tobaksvarer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; lånevirksomhed (finansiering); udstedelse af kreditkort, debetkort, kundekort; elektroniske overførsler af penge, herunder i forbindelse med parkeringsanlæg. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; udlejning af parkeringspladser i form af parkeringsanlæg. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: KONRAD ApS, Mølbjerg 9, Søvind, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOTAL TRANSFORMATION (730) Indehaver: Advantage Media Group Corporation, 90 Bridge Street, Westbrook Maine, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: US FACTOR (730) Indehaver: Advantage Media Group Corporation, 90 Bridge Street, Westbrook Maine, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 1174

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CERTUS (730) Indehaver: Epoke A/S, Vejenvej 50, Askov, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København (511) Klasse 07: Salt, grus- og sandspredere (ikke køretøjer) samt spredere (ikke køretøjer) til væsker særlig til galtførebekæmpelse. (511) Klasse 09: Måle- og overvågningsapparater og -instrumenter, herunder særlig til overvågning og måling af spredning af salt, grus, sand og væsker ved glatførebekæmpelse. (511) Klasse 12: Køretøjer (til brug på land og ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved glatførebekæmpelse. (730) Indehaver: ROYAL AMBER DENMARK ApS, Store Kongensgade 24, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 21: Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (ikke glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn, keramik og krystalvarer. (511) Klasse 35: Engros og detailhandel med ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand, glasvarer, porcelæn, keramik, krystaller og krystalvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITY SPREADER (730) Indehaver: Epoke A/S, Vejenvej 50, Askov, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København (511) Klasse 07: Salt, grus- og sandspredere (ikke køretøjer) samt spredere (ikke køretøjer) til væsker særlig til galtførebekæmpelse. (511) Klasse 09: Måle- og overvågningsapparater og -instrumenter, herunder særlig til overvågning og måling af spredning af salt, grus, sand og væsker ved glatførebekæmpelse. (511) Klasse 12: Køretøjer (til brug på land og ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved glatførebekæmpelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IGLOO (730) Indehaver: Epoke A/S, Vejenvej 50, Askov, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København (511) Klasse 07: Salt, grus- og sandspredere (ikke køretøjer) samt spredere (ikke køretøjer) til væsker særlig til galtførebekæmpelse. (511) Klasse 09: Måle- og overvågningsapparater og -instrumenter, herunder særlig til overvågning og måling af spredning af salt, grus, sand og væsker ved glatførebekæmpelse. (511) Klasse 12: Køretøjer (til brug på land og ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved glatførebekæmpelse. 1175

8 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, I Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FUKUDA DENSHI CO., LTD, 39-4, Hongo 3-chome, Bunkyoku, Tokyo 113, Japan (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eaton Electric B.V., t.a.v. crediteuren administratie, Europalaan 202, NL-7559 SC Hengelo Ov., Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PIPPI A/S, Lollandsvej 2, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DC Comics, a general partnership of the State of New York, 1700 Broadway, New York, New York 10019, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KAMPAGNEKOMPAGNIET ApS, Haderslevvej 36, 6000 Kolding, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KAMPAGNEKOMPAGNIET ApS, Haderslevvej 36, 6000 Kolding, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods France SAS, 13 Avenue Morane Saulnier, Velizy Villacoublay, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DAHLIA ACQUISITION Unipersonal Simplified Joint Stock Company, 130 rue Réaumur, Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KAMPAGNEKOMPAGNIET ApS, Haderslevvej 36, 6000 Kolding, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KAMPAGNEKOMPAGNIET ApS, Haderslevvej 36, 6000 Kolding, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Renolit AG, Horchheimer Str. 50, D Worms, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Renolit AG, Horchheimer Str. 50, D Worms, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Renolit AG, Horchheimer Str. 50, D Worms, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Renolit AG, Horchheimer Str. 50, D Worms, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gruppo Fabbri S.p.A., Via per Sassuolo, 1863, I Vignola (MO), Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gruppo Fabbri S.p.A., Via per Sassuolo, 1863, I Vignola (MO), Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark 1176

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Vorwerk & Co. KG, Mühlenweg 17-37, D Wuppertal, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daloon AB, Box 203, S Vadstena, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bethany Investments Limited, Les Jamalacs, Vieux Conseil Street, Port Louis, Mauritius (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, Elisabeth-Selbert- Strasse 1, Langenfeld, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M Company a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA 1177

10 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, særligt øjenlægevirksomhed, herunder kirurgisk øjenlægebehandling, laserbehandling, plastikkirurgiske behandlinger samt behandling af svagtsynspatienter. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, handel med fast ejendom og ejendomsadministration. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. 1178

11 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

12 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR

13 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

14 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. ACTAVIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR ADVANTAGE MEDIA GROUP CORPORATION VR ADVANTAGE MEDIA GROUP CORPORATION VR ALMUEGAARDEN VR ALUSOL SYSTEMER A/S VR AMERON INTERNATIONAL CORPORATION VR ANDCO A/S VR AQUITAINE BOUGIE INDUSTRIE S.A.S. VR ARENA DISTRIBUTION S.A. VR BAODING YINGLI GROUP CO., LTD VR BETHANY INVESTMENTS LIMITED VR BILLEV PHARMA APS VR BLUMØLLER A/S VR BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED VR CARLSBERG A/S VR CARLSBERG BREWERIES A/S VR CASTAWAY TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED VR CHATKA INTERNATIONAL S.A. VR CIRCLE CAPITAL APS VR CITY EYE CLINIC VR DAHLIA ACQUISITION UNIPERSONAL SIMP LIFIED JOINT VR DALOON AB VR DALUM PAPIR A/S VR DANESPO A/S VR DANLIND A/S VR DANSAND A/S VR DANSK VIDEO SERVICE I/S VR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP OF THE STATE O VR DEL MONTE CORPORATION VR DESIGNIT A/S VR DIPLOM-IS AS VR D.K. GRUPPEN A/S VR DNS SPEDITION A/S VR E. TJELLESEN A/S VR EATON ELECTRIC B.V. VR EPOKE A/S VR EPOKE A/S VR EPOKE A/S VR FERROSAN A/S VR FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. VR FLOWMARKET VR FLOWMARKET VR FMR LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED VR FMR LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED VR FOCUS ADVOKATER I/S VR FORENINGEN REGISTREREDE REVISORER FRR, DANSK RE VR FORENINGEN REGISTREREDE REVISORER FRR, DANSK RE VR FOSTER'S AUSTRALIA LIMITED VR FOSTER'S WINE ESTATES AMERICAS COMPANY, A DELAW VR FRAMFAB A/S VR FRESENIUS KABI AB VR FUKUDA DENSHI CO., LTD VR GENZYME CORPORATION VR GENZYME CORPORATION VR GETMORE A/S VR GHLIN S.R.L. VR GLOBAL MARKED APS VR GRUPPO FABBRI S.P.A. VR GRUPPO FABBRI S.P.A. VR GUCCIO GUCCI S.P.A VR HENNINGSEN, CARL VR HERSTAL LAMPE DESIGN A/S VR HOECHST GMBH VR HOLDINGSELSKABET AF 1. OKTOBER 1997 APS VR HOUSE OF PRINCE A/S VR J. NØRGAARD A/S VR J. NØRGAARD A/S VR JEANNE LANVIN, SOCIETE ANONYME VR JEANNE PIAUBERT, SOCIETE ANONYME, INSTITUT VR JOHNSON & JOHNSON VR JØRGENSEN, GERT VR KAMPAGNEKOMPAGNIET APS VR KAMPAGNEKOMPAGNIET APS VR KAMPAGNEKOMPAGNIET APS VR KAMPAGNEKOMPAGNIET APS VR KM-KABELMETAL AKTIENGESELLSCHAFT VR KONRAD APS VR KRAFT FOODS FRANCE SAS VR KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. VR LEO PHARMA A/S VR LOUIS VUITTON MALLETIER, SOCIETE ANONYME VR LOUIS VUITTON MALLETIER, SOCIETE ANONYME VR LOUIS VUITTON MALLETIER, SOCIETE ANONYME VR MADSEN, JOHN VR MARKETING DISPLAYS, INC. VR MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. VR MIRAKEL DESIGN VR MODERN TIMES GROUP MTG AB VR MONCLER S.R.L. VR MONCLER S.R.L. VR MONCLER S.R.L. VR MONCLER S.R.L. VR MONCLER S.R.L. VR MONCLER S.R.L. VR MONCLER S.R.L. VR MONSOON APS VR NEC CORPORATION VR NEC CORPORATION VR NESTE OIL OYJ VR NKT CABLES GROUP A/S VR OASE OUTDOORS APS VR ODENSE PROJEKTUDVIKLINGSSELSKAB A/S VR ORGANISATOR A/S VR ORGANISATOR A/S VR ORGANISATOR A/S VR ORIENTAL BREWERY CO., LTD. VR ORLIK TOBACCO COMPANY A/S VR P. HANSEN & SØNNER VR PEOPLE PRIVATE LTD VR PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. VR PIPPI A/S VR PLANET-HUSE A/S VR PLANT PARTNERS A/S VR PMPI LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY OF THE STA VR QUAKER OATS COMPANY, THE VR REESE, JOHN VR RENOLIT AG VR RENOLIT AG VR RENOLIT AG VR RENOLIT AG VR RICHARDT, FREDERICK ELIAS JOACIM VR RICHARDT, PERNILLE SILJE OLIVIA VR ROYAL AMBER DENMARK APS VR SANDBERG A/S VR SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH VR SAVMØLLEN, A/S VR SCAN-HORSE A/S VR SCAN-HORSE A/S VR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. VR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. VR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. VR SUNKIST GROWERS, INC. VR TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED, A DELAWARE VR TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED, A DELAWARE VR TOBIAS JENSEN PRODUCTION, A/S VR TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA VR UNILEVER DANMARK A/S VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNITED DRINKS A/S VR VINDRIIS, SØREN VR VORWERK & CO. KG VR WESTRUP A/S VR WILLIAMS REKLAMEBUREAU AS VR M COMPANY VR M COMPANY VR M COMPANY VR

15 Dansk Varemærketidende M COMPANY VR M COMPANY VR M COMPANY VR M COMPANY VR M COMPANY VR M COMPANY VR M COMPANY VR

16 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. aqua PURO just add water (fig) VR arrogant (w) VR certificeret uddannelse (fig) VR CERTUS (w) VR CITY SPREADER (w) VR FLOWboy (w) VR FLOWmarket (w) VR Gemova (w) VR HOT&roll (fig) VR IGLOO (w) VR ISBJØRN (w) VR KOSAND (w) VR Look of The Year (fig) VR LYNSTANG (w) VR m Mirakel Design (fig) VR MSH Huse (w) VR OPUS (w) VR PEVARYL DEPOT (w) VR Pyramis GLOBAL ADVISORS (fig) VR PYRAMIS GLOBAL ADVISORS (w) VR R Royal Amber Denmark (fig) VR RevisorAkademi (fig) VR R.T.T.K (w) VR Søde DANSKE Motivbolcher der smager kongeligt (fig) VR TOTAL TRANSFORMATION (w) VR US FACTOR (w) VR WaterFresh Self-watering design (fig) VR WOFLER (w) VR xtreme (w) VR YINGLI SOLAR (fig) VR

17 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 01 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

18 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: P 3-mip (730) Indehaver: Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer-Werftstraße 38-42, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: CMS Hasche Sigle, Theodor-Heuss-Ring 19-21, Cologne, Tyskland (511) Klasse 01: Industrial chemicals, scale solvents, softening agents for water, grease removers, anti-freeze products for cooling water. (511) Klasse 03: Grease removers, rust removing preparations, washing and bleaching substances, stain removing substances, cleaning and polishing substances (except for leather), scouring products, cleaning products for machines, dishwashing products, chemical products for degreasing, deoiling and cleaning metals, wood, stones, porcelain, glass, artifical and textile materials. (511) Klasse 05: Disinfectants. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/2008 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: INCIDES (730) Indehaver: Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer-Werftstraße 38-42, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: CMS Hasche Sigle, Theodor-Heuss-Ring 19-21, Cologne, Tyskland (511) Klasse 05: Disinfectants. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/2008 (730) Indehaver: KIKA MÖBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., Anton- Scheiblin-Gasse 1, A-3100 St. Pölten, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Emberger, Plankengasse 2, A-1010 Wien, Østrig (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, picture frames; products, not included in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics. (511) Klasse 21: Small portable household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool; glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; non-textile wall hangings. (511) Klasse 37: Placing (excluding placing of stay wires, braces and bars) of coverings made of plastic materials, rubber and/or of linoleum or of textile materials; affixing wallpapers, hanging up curtains and curtain rods; interior and exterior painting; sanding and vitrification of floors; cleaning of duvets; rental of building tools or of building aids. (591) Farvetekst: Red, black and white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 08/2009 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CHEVALIER LASCOMBES (730) Indehaver: Château Lascombes S.A., Château Lascombes, F MARGAUX, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Professeur Eric Agostini - Avocat à la Cour - Selarl Eric Agostini et Associés, 64, rue Frantz Despagnet, F Bordeaux, Frankrig (511) Klasse 33: Wine. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/2008 (730) Indehaver: KIKA MÖBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., Anton- Scheiblin-Gasse 1, A-3100 St. Pölten, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Dr. Wolfgang Emberger Rechtsanwalt, Plankengasse 2, A-1010 Wien, Østrig (511) Klasse 24: Fabrics and textile goods not included in other classes; bed and table covers. (591) Farvetekst: Red, white and black. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 07/

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TELEKURS (730) Indehaver: Telekurs Holding AG, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Meisser & Partner, Bahnhofstrasse 8, Postfach 160, CH-7250 Klosters, Schweiz (511) Klasse 09: Computers, parts and accessories thereof included in this class; apparatus for data input; data and information transmission apparatus; automatic cash dispensers, apparatus for collecting cash, money changing apparatus; computer software; programs for data, image and word processing, for communication between financial establishments and their clients, for payment settlement and control; electronic apparatus for payment of goods and services; machine-readable data media, credit cards, debit cards, payment cards, smart cards. (511) Klasse 16: Printed matter, books, brochures, reviews, magazines and publications; forms for financial operations, checks; instructional or teaching material (except apparatus). (511) Klasse 35: Advertising, market research and market study; public relations, organization and running of exhibitions for commercial or advertising purposes; research and investigations in commercial matters, namely research and communication of contracting parties for cashless payments and payments by transfer of funds; office functions in connection with cashless payments and payments by transfer of funds; supply of commercial information and commercial data (messages, sounds, images) via computer telecommunication networks including the Internet; professional consultancy with regard to data processing. (511) Klasse 36: Banking, financial and monetary affairs; credit and paymentcard services; clearing agency services; making payments, consulting concerning the aforementioned services; insurance underwriting; supply of financial information and financial data (messages, sounds, images) via computer telecommunication networks including the Internet. (511) Klasse 37: Installation, repair and maintenance of electronic, electric and mechanical apparatus, of automatic cash dispensers as well as of apparatus for data recording, input, conversion and transmission. (511) Klasse 38: Provision of access to data banks via telecommunication networks; telecommunication; transmission of information, data and images; electronic messaging services; professional consultancy in connection with telecommunication. (511) Klasse 42: Leasing of access time to data banks (computer services); development of software for data processing, for developing means of payment and electronic payment systems; professional consultancy with regard to electronic settlement of commercial transactions, payment systems; professional consultancy for banks and computer communication companies with regard to electronic signatures and identification; leasing of access time to computer networks and to the Internet (computer services); leasing of access time to a database (holding messages, sounds, images) via computer telecommunication networks including the Internet (computer services); legal consultation; information encryption and decryption, professional consulting for computer users; certification of systems and organizations in the fields of electronic transfers, payment systems, data recording, transmission, processing and storage. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 41/2008 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Smart Bench (730) Indehaver: Villeroy & Boch AG, Saaruferstr , Mettlach, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Taylor Wessing, Königsallee 92a, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 20: Mirrors; picture frames; decorative wall plaques, not of textile (furniture); mirror tiles; towel dispensers, fixed, not of metal; chests of drawers; racks (furniture); dressing tables; washstands (furniture); mirrored cabinets; holders and units for bath and toilet utensils DE /11 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 38/2007 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Zweifaller Strasse 120, Stolberg, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils; dentifrices; hair lotions. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 34/2008 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PHYTOSOME (730) Indehaver: Indena S.p.A., Viale Ortles, 12, I Milano, Italien (740/750) International fuldmægtig: Bianchetti Bracco Minoja S.r.l., Via Plinio, 63, I MILANO, Italien (511) Klasse 01: Chemical products for use in industry, science, photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 43/2008 (730) Indehaver: DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Zweifaller Strasse 120, Stolberg, Tyskland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 38/

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DECOVERY (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (740/750) International fuldmægtig: DSM IP Assets B.V. DSM Intellectual Property, Geleen Office, Postbus 9, NL-6160 MA Geleen, Holland (511) Klasse 01: Artificial resins as raw materials. (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 39/2008 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: XEO (730) Indehaver: Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 07: Electrically operated power tools, especially drilling machines, hammer drills, bench drilling machines, drill chucks, rotary hammer drills and chisel hammers, groove milling machines, grinding, cutting and roughing tools, especially orbital sanders, angle grinders, triangular grinders, eccentric grinders, belt grinders; angle polishers, straight grinders, cutting machines, scissors (electric), nibbling machines, glue guns, hot air guns, tackers, circular saws, jigsaws, lopping saws and mitre box saws, sabre saws, band saw machines, planning machines, bench belt sanding machines, suction apparatus and dust removal apparatus for the aforementioned goods; universal suction equipment; all aforementioned goods electrically operated and also as battery-powered hand tools; parts, tools and accessories for the aforementioned goods as far as included in this class. (511) Klasse 08: Hand operated tools; hand operated devices for agricultural, horticultural and forestry purposes, for machine, apparatus and vehicle construction and for constructional engineering; parts, tools and accessories for aforementioned goods as far as included in this class; screwdrivers DE /07 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 39/2008 (730) Indehaver: ZF Sachs AG, Ernst-Sachs-Strasse 62, D Schweinfurt, Tyskland (511) Klasse 09: Electronical control devices as well as measuring and data processing devices. (511) Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof; especially wheel-suspension systems as parts of motor vehicles, namely shock absorbers, suspension struts and springs as well as active and semi-active controlled suspensions for motor vehicles, namely mechanical and/or hydraulic and/or pneumatic control devices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 39/2008 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TUNKELEN (730) Indehaver: LAPANIA Eduardo, Bondgenotenlaan 57, B-3000 Leuven, Belgien (740/750) International fuldmægtig: Bureau Gevers S.A., Intellectual Property House, Holidaystraat 5, B-1831 Diegem, Belgien (511) Klasse 33: Wine BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 39/2008 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LE DUE REGINE (730) Indehaver: Kur- und Verkehrsverein St. Moritz, Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Meisser & Partner, Bahnhofstrasse 8, CH-7250 Klosters, Schweiz (511) Klasse 29: Meat, especially dried meat, fish, poultry and game; meat extracts; slicing sausages; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams; eggs, milk and milk products, cheese; edible oils and fats; olive oil; dressings for salads; tinned fruits and vegetables; deep-frozen products and dishes, all made with the above products. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers); wine CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 39/2008 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: GIOTTO (730) Indehaver: OPTICAL & SERVICE di GIOTTO Alfredo, Via F.lli Rosselli, 154, I BELLUNO, Italien (740/750) International fuldmægtig: Roberto DE BARBA, Via Casoni, 10/A, I MAS DI SEDICO (BL), Italien (511) Klasse 09: Spectacles (optics); spectacle glasses; spectacle frames; spectacle cases IT BL2007C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 39/2008 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NedTrans (730) Indehaver: N.V. Nederlandse Spoorwegen, Laan van Puntenburg 100, NL-3511 ER Utrecht, Holland (740/750) International fuldmægtig: Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V., Dr. Kuyperstraat 6, NL-2514 BB Den Haag, Holland (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; retail services (the bringing together for third parties of different products enabling the consumer to conveniently view and purchase said goods) in the food and non-food sectors, and promotion of restaurant and catering services. (511) Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; traffic control services; management of traffic flow using automated systems; transport services, namely tracking of locomotives, automobiles and trucks by computer BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 40/

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 01. 2008-12-29-2009-01-04. Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 01. 2008-12-29-2009-01-04. Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 01. 2008-12-29-2009-01-04. Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2008-12-22. årgang. 2009-01-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 20-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 130. årgang. 2009-09-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 130. årgang. 2009-09-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 130. årgang. 2009-09-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2153 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

VR Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister.

VR Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister. VR 2011 02147 Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister. Registreringens omfang fremgår af vedhæftede registerudskrift. Registreringen gælder i 10 år fra registreringsdatoen. -

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 12 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 12. 10. årgang. 2010-06-18 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 12. 10. årgang. 2010-06-18 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 12. 10. årgang. 2010-06-18 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 188 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 129. årgang. 2008-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 129. årgang. 2008-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 129. årgang. 2008-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 723 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 03. 12. årgang. 2012-02-03 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 18 Ændringer til design... 20

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 129. årgang. 2008-01-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 129. årgang. 2008-01-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 129. årgang. 2008-01-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 183 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 41 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 20. 09. årgang. 2009-10-16 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 20. 09. årgang. 2009-10-16 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 20. 09. årgang. 2009-10-16 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 288 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 09. 09. årgang. 2009-05-01 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 09. 09. årgang. 2009-05-01 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 09. 09. årgang. 2009-05-01 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 142 Ændringer til design... 145

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2007-12-24-2007-12-30 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2007-12-24-2007-12-30 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2007-12-24-2007-12-30 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 105 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 127. årgang. 2006-02-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 127. årgang. 2006-02-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 127. årgang. 2006-02-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 327 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 257 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Ugeliste Danske Varemærker

Ugeliste Danske Varemærker Ugeliste Danske Varemærker Nr. 01. 2001-12-31-2002-01-06. Ugeliste Danske Varemærker, DK Abonnementsprisen for årgangen er 450,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 130. årgang. 2009-04-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 130. årgang. 2009-04-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 130. årgang. 2009-04-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 23. 06. årgang. 2006-12-01 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 23. 06. årgang. 2006-12-01 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 23. 06. årgang. 2006-12-01 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 449 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr årgang Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 3. 11. årgang. 2011-02-04 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 36 Ændringer til design... 39

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 09. 11. årgang. 2011-05-06 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 09. 11. årgang. 2011-05-06 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 09. 11. årgang. 2011-05-06 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 78 Ændringer til design... 86

Læs mere