Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer"

Transkript

1 Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer Rapport udarbejdet af Folkekirkens Nødhjælp - Global Funding Unit v/tina Breum

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forkortelser Indledning og metode Kortlægning af finansieringsmuligheder EuropeAid og ECHO... 6 Om at finde sig selv i EuropeAid... 6 Om at kende ansøgningsprocedurerne for EuropeAid... 7 Om den Danske EU-NGO-platform FN-systemet UNDP & GEF Small Grants Programme UNHCR UNICEF UNIFEM World Food Programme FNs landbrugsorganisationer: FAO & IFAD FNs Sundhedsinstitutioner: UNAIDS, Global Fund & WHO UNESCO Internationale fonde Rockerfeller Foundation, New York Ford Foundation, New York Gates Foundation, Seattle SOROS/OSI Foundation, New York OFID, Wien The Conservation, Food and Health Foundation, Boston Independent Development Fund, Kampala Andre internationale organisationer herunder kristne fonde, LWF og WCC Danske fonde og virksomheder Rockwool Fonden World Diabetes Foundation Private virksomheder i udviklingsarbejde Bilaterale donorer og ambassader USAID, Washington DC Nordisk Ministerråd AECID, Madrid NORAD, Oslo Verdensbanken og Development Market Place Konklusion og anbefalinger Program for medlemsseminar d. 13. januar Bilag Bilag 1. Terms of Reference Bilag 2: Notat fra opstartsmøde vedr. alternativ fundraising for DMR-U s medlemsorganisationer på Diakonissestiftelsen

3 Forkortelser ACP AECID APRODEV CERF CFH CFP CIDA COS CSO DFID DM DMR-U ECHO EIDHR ELCA FAO FBO FCA FKN FPA GEF/SGP GFU HIPC IDF IFAD IPD LWF NCA NGO NMR NORAD OECD OFID OPEC OSI PRSP SIDA UNAIDS UNDP UNESCO African Caribbean and Pacific countries Agencia Española de Cooperación Internacionál de Desarrollo (den spanske regering) Association of World Council of Churches related Development Organisations in Europe Central Emergency Response Fund Conservation, Food and Health Foundation Call For Proposal Canadian International Development Agency Church Of Sweden Civil Society Organisation UK Department For International Development Development Marketplace (hører under Verdensbankend) Dansk Missionsråd Udviklingsafdelingen European Commission Humanitarian Aid European Instrument for Democracy and Human Rights Evangelican Lutheran Church in America Food and Agricultural Organisation of the United Nations Faith Based Organisation FinnChurchAid Folkekirkens Nødhjælp Framework Partnership Agreement (NGO rammeaftale med ECHO) Global Environment Facility/Small Grants Programme Global Funding Unit Highly Indepted Poor Country Independent Development Fund International Fund for Agricultural Development Innovative Partnerships for Development Lutheran World Federation Norwegian Church Aid Non Governmental Organisation Nordisk Minister Råd Norwegian Agency for Development Cooperation Organisation for Economic Cooperation and Development OPEC Fund for International Development Organisation for Petroleum Exporting Countries Open Society Institute Poverty Reduction Strategy Paper Swedish International Development Cooperation Agency United Nations AIDS programme United Nations Development Programme United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation 3

4 UNICEF UNIFEM UNHCR USAID WCC WDF WFP WHO United Nations Childrens Emergency Fund United Nations Development Fund for Women United Nations High Commissioner for Refugees United States Agency for International Development World Council of Churches World Diabetes Foundation World Food Programme World Health Organisation Læsevejledning: I løbet af rapporten er der henvist direkte til donorers hjemmesider ved hjælp af hyperlinks. Ved at følge disse links er der adgang direkte fra rapporten til fx donorers strategidokumenter, ansøgningskriterier og ansøgningsdeadlines. Det anbefales at gennemlæsning af rapporten sker på skærmen og at læser tager sig tid til at besøge hjemmesiderne under selve gennemlæsningen. Rapporten er begrænset i længden til en slags guide/vejviser i donorsystemet og det er derfor kun ved inddragelse af de relevante sites det samlede overblik over muligheder vil fremstå. God læselyst! 4

5 1 Indledning og metode DMR-Us medlemsorganisationer har hidtil primært modtaget støttet fra Danida via DMR-Us administration af Minipuljen, enkeltbevillinger fra Danida og Projektrådgivningen. Derigennem har DMR-U i løbet af de seneste 10 år haft en konstant stigende årlig omsætning fra ca. 8 mio. kr. til omkring 40 mio. kr. i DMR-U har imidlertid konstateret, at man er ved at ramme et loft i Danida, hvor det hverken er muligt at få flere midler til Miniprogrammet eller støtte til flere større enkeltprojekter. På den baggrund er det besluttet at DMR-U og medlemsorganisationerne ønsker at gennemføre en kortlægning af alternative økonomiske støttemuligheder og Folkekirkens Nødhjælp v/ GFUs erfaringer med disse. Rapportens overordnede formål er at undersøge og kortlægge DMR-Us medlemsorganisationers alternative muligheder for økonomisk støtte til udviklingsaktiviteter der udføres i samarbejde med partnere i udviklingslandene. Detaljer om aftalen og baggrunden for at GFU gennemfører kortlægningen er refereret i bilag 1 og 2, hvor terms of reference for opgaven samt mødereferat fra opstartsmøde d. 22. oktober 2009 er vedlagt. Kortlægningen er så vidt muligt tilpasset medlemsorganisationernes partnerskaber og arbejdsgrundlag, samt medlemsorganisationernes prioriteter med hensyn til indsatsområder, strategisk udvikling og tidligere erfaringer med projektansøgninger. Kortlægningen har primært taget form som et desk studie. GFU har indsamlet og bearbejdet information fra relevante kilder (hjemmesider, træningsmaterialer, research institutioner, strategi-dokumenter mv.) og derved skabt overblik over donorer og fonde. For hver enkelt donor følges så vidt muligt følgende struktur. Typer af projekter eller aktiviteter, der vil kunne finansieres (helt eller delvist). Særligt typer af aktiviteter i projekter (eksempelvis i infrastruktur), der typisk ikke kan finansieres af Danida; Betingelser og ansøgningskriterier (herunder krav om eget bidrag); Mulighederne for at opnå administrationsbidrag; Ansøgningsfrister; Godkendelsesprocedurer og typisk sagsbehandlingstid; Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger; I det omfang det er muligt en vurdering af succesrate/chancer for godkendelse af ansøgninger; GFUs kommentarer og egne erfaringer med og generelle indtryk af med de enkelte donorer. Det er aftalt at arbejdet med kortlægningen og rapporten afsluttes med et seminar, der afholdes i DMR-Us faciliteter i starten af januar Her vil der være muligheder for at diskutere rapportens indhold og for at udveksle erfaringer mellem DMR-Us medlemsorganisationer. Se afsnit 4 for detaljer for programmet ved seminaret. 5

6 2 Kortlægning af finansieringsmuligheder 2.1 EuropeAid og ECHO GFUs bidrag til Folkekirkens Nødhjælps omsætning de seneste 10 år er især hentet fra EU-systemet specifikt ECHO, der varetager EU's nødhjælpsbistand og EuropeAid, der implementerer den mere langsigtede udviklingsindsats. Det er besluttet, at GFU i denne kortlægning skal fokusere på EuropeAid, da ingen af medlemsorganisationerne, bortset fra Mission Øst, har en Framework Partnership Agreement (FPA) med ECHO. Såfremt medlemsorganisationer, der har nødhjælpsaktiviteter, ønsker at opnå finansiering fra ECHO, er det en forudsætning at man ansøger om en Framework Partnership Agreement (FPA), hvilket gøres centralt i Bruxelles. FPA en er en forudsætning for at opnå finansiering fra ECHO. Det er et krav, at man har dokumenteret nødhjælpserfaring og -kapacitet og at minimum 10 % af organisationers omsætning går til nødhjælp. Detaljer om ansøgningsprocessen om en FPA kan ses her. Helt overordnet er EuropeAid repræsenteret i cirka 150 lande via EUs delegationer. Det vil sige, at der i princippet eksisterer muligheder i samtlige lande som DMR-Us medlemmer og deres partnere er repræsenteret i. EuropeAid arbejder via såkaldte tematiske og geografiske instrumenter. EuropeAid arbejder i partnerskaber med civilsamfundet, regeringer og internationale organisationer. Med en så bred geografisk og tematisk dækningsgrad er det nødvendigt, at DMR-Us medlemmer investerer i en slags to skridts analyse, der indebærer: 1) at finde sig selv i EuropeAid-systemet (hvor passer man ind tematisk og geografisk) 2) at gøre sig bekendt med de ansøgningsprocedurer, som EuropeAid opererer med Først når disse analyser er foretaget, giver det mening at arbejde på konkrete ansøgninger. Her følger konkrete anbefalinger til denne proces. Om at finde sig selv i EuropeAid De senere år har EuropeAid gennemgået en stor decentraliseringsproces og derfor er der nu mere beslutningskraft på delegationerne end tidligere. Det betyder at DMR-Us medlemsorganisationer og partnere med fordel kan tage kontakt til de enkelte delegationer og gøre sig bekendt med EuropeAids strategier og prioriteter for de enkelte lande (det kan fx ske via de såkaldte Country Strategy Papers her eksempel fra Cambodja). Det er altså en forudsætning, at man som ansøgende organisation orienterer sig hvilke strategier, EU arbejder efter i et bestemt land. Det er derudover nødvendigt at gøre sig bekendt med de forskellige tematiske og geografiske instrumenter for at finde frem til, hvilke programmer der eksisterer i de forskellige lande og derved matche de prioriteter EU har med de interventioner hver enkelt organisation ønsker finansieret. For en organisation, der ønsker at analysere sig frem til, hvilke muligheder EuropeAid kan tilbyde en specifik organisation i et specifikt land, vil det være naturligt dels at se på det tematiske fokus organisationen opererer indenfor (fx fødevaresikkerhed) og derefter se, hvilke af EuropeAids tematiske instrumenter, der kunne være relevante. Omvendt kunne man også foretage sin analyse 6

7 med udgangspunkt i et specifikt land og se hvilke muligheder de geografiske instrumenter indeholder. Man skal være opmærksom på, at det ikke er alle de tematiske EuropeAid programmer, der er relevante i alle lande. Her er links til følgende tematisk programmer: Menneskerettigheder: European Instrument for Democracy and Human Rights EIDHR Miljø og Klima: Environment and Sustainable Management of Natural Resources Kapacitetsopbygning af civilsamfundet: Non-state Actors and Local Authorities in Development Fødevaresikkerhed: Food Security Migration og asyl: Migration and asylum Sundhed, uddannelse, køn etc.: Investing in People Dertil kommer programmerne, der relaterer sig direkte til specifikke geografiske zoner: de såkaldte Geographic Instruments, der er designet med henblik på støtte til fx ACP-lande og EU's nabolande. For hvert af disse programmer eksisterer således strategier, målsætninger og såkaldte annual action plans, der beskriver de konkrete planer for calls for proposals, indsatsområder. Desuden oprettes fra tid til anden en række ad hoc programmer indenfor tilsvarende tematiske områder som fx Food Facility i Om at kende ansøgningsprocedurerne for EuropeAid Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: EuropeAid Hovedsæde er i Bruxelles og derudover har EuropeAid delegationer i ca. 150 lande. Typer af projekter eller aktiviteter Temaer: fødevaresikkerhed, sundhed, menneskerettigheder, miljø/klima, migration, civilsamfund, støtte til lokalautoriteter og kapacitetsopbygning etc. Det er ikke muligt at generalisere. Som vist ovenfor er der forskellige programmer, der har forskellige prioriteter, tværgående hensyn mv. Konstruktioner/bygninger: Ok, såfremt nødvendigt for projektets implementering, men ikke hvis det er bygningskonstruktion udelukkende. Kirkelige organisationer: Ok, så længe det relevante projekt er ikke-missionerende og ikke ekskluderende i relation til målgruppen (GFU har fx hjulpet Den Svenske Kirke med en større kontrakt med EuropeAid i Colombia). 7

8 Betingelser og ansøgningskriterier Kendskab til Logical Framework Approach (LFA) er et must, da projekterne alle er bygget op efter samme LFA-tilgang med fokus på effektivitet, resultater, indikatorer og overordnede udviklingsmålsætninger. Registrering i EuropeAids online partnerdatabase PADOR er obligatorisk for både ansøgende organisationer og implementerende partnere. Dette kræver tid og support særligt til partnere i lande med dårlige internetforbindelser. Desuden vil der for hvert Call for Proposal (se nedenfor under ansøgningsfrister ) blive offentliggjort et sæt guidelines, hvor detaljer, krav, frister og evalueringskriterier i det givne tilfælde offentliggøres. Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Ansøgningsfrister Administrationsbidrag: Ja, typisk 7 %. Minimum ca Euros og maksimum ca. 2,5 millioner Euros. Projektstørrelse er altså meget varierende og understøtter pointen om at finde sin egen plads i systemet. Ansøgningsfristerne er forskellige for de enkelte tematiske og geografiske instrumenter. Der arbejdes via Calls for Proposals (CFP) (en slags tilbudsgivning). Alle CFPs offentliggøres her. For hvert CFP offentliggøres samtlige ansøgningsformater, guidelines, evalueringskriterier deadlines mv. CFP kan både offentliggøres både fra Bruxelles (central CFPs) og fra de enkelte delegationer (local CFPs). Man har normalt 45 dage til at præsentere et koncept note (4 sider med fokus på relevans, projektlogik, sustainability) eller 90 dage til at præsentere en fuld ansøgninger (budget, LogFrame og ansøgning på ca. 30 sider). Derfor er det nødvendigt at kende instrumenter og udsigter til CFPs før de offentliggøres. Dette monitoreres ligeledes her via forecast funktionen, ved at være i kontakt med de relevante delegationer eller ved at kontakte den danske EU NGO Platform. Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Typisk behandlingstid 2-3 måneder. Projektforslag evalueres af såkaldte evalueringskomiteer der nedsættes i forbindelse med hvert CFP. Evalueringskriterier vil være kendt på forhånd via guidelines (der offentliggøres med CFP). 8

9 Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Delvis egenfinansiering er nødvendig typisk % af de samlede projektomkostninger (lavere for lokale NGOer og højere for internationale NGOer). Som regel har FKN beholdt administrationsbidraget, mod at give støtte i ansøgningsproceduren og at komme med egenfinansiering. Der er behov for substantielle personalemæssige ressourcer i forbindelse med såvel ansøgninger, som implementering og rapportering til EuropeAid. Vurdering af succesrate GFUs kommentarer Succesrater hos EuropeAid i ligger typisk omkring 5-10 %. GFU har som bekendt haft succes med EuropeAid, men har de senere år oplevet en faldende succesrate, som vi vurderer skyldes dels skærpet konkurrence og dels den decentralisering som EuropeAid har gennemgået, der har skabt bedre muligheder for lokale NGOer til at søge direkte ved delegationerne. Det er desuden GFUs vurdering at DMR-Us medlemmer vil have størst chancer for at indgå kontrakter med EuropeAid, hvis de vælger at søge på de mindre, lokale CFPs (udsendt direkte fra de forskellige delegationer). Om den Danske EU-NGO-platform Det europæiske NGO-samarbejde og den politikformulering der foregår her, bliver mere og mere vigtigt for de danske NGO er. EU-NGO Platformen blev oprettet i 2003 i erkendelse heraf. Platformen er det danske medlem af den europæiske netværksorganisation CONCORD, der repræsenterer 1600 europæiske udviklings NGO er. EU-NGO-Platformens overordnede udviklingsmål er at fremme en mere retfærdig og effektiv bistandspolitik i EU til gavn for verdens fattigste. Platformen skal fremme en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet ikke kun i Europa, men også i ulande. Platformen har som umiddelbare mål: 1) Fortalervirksomhed: at fremme danske NGO synspunkter på europæisk udviklings- og nødhjælpspolitik i det europæiske samarbejde. Herunder: At fastholde EU og den danske regering på at leve op til de fastlagte bistandsmål og en mere fattigdomsorienteret bistand. 9

10 Folkekirkens Nødhjælp - Global Funding Unit At repræsentere danske NGO ers synspunkter overfor EU gennem en aktiv deltagelse i bl.a. CONCORD og i andre internationale fora s arbejde med EU's bistandspraksis og udviklingspolitik. At mobilisere danske NGO er til at få øget interessen for EU's bistand og derved bl.a. opnå en bredere medlemskreds At øge kohærensen mellem EU s forskellige politikker og sikre at udviklingspolitikken får en fremtrædende rolle i EU s udenrigspolitiske aktiviteter 2) Information: Oplysning i Danmark om EUs udviklings- og bistandspolitik, særligt at fremme viden blandt danske NGO er herom. Herunder: At bidrage til at øge den danske offentligheds viden om EU's bistand At monitorere, informere og påvirke danske Europa-parlamentsmedlemmer og folketingsmedlemmer 3) Service/Rådgivning: Fremme danske NGO ers adgang til EU finansiering af udviklingsprojekter. At forbedre mulighederne for at danske NGO er kan opnå EU-finansiering til projekter gennem en forbedret rådgivning og service til medlemmerne EU NGO Platformen er altså de danske NGO ers talerør overfor EU's udviklingsorganer og den fungerer samtidig som videnscenter og samarbejdspartner omkring EU's bistand og nødhjælp. For at kunne øve en reel indflydelse på EU's bistandspolitik og implementeringen deraf må danske NGO er forholde sig aktivt til EU. Dette gælder fagligt indenfor bistand, men specielt i forhold til policysammenhæng (kohærens). Handelspolitik, immigration, bistand, gældsspørgsmål, terrorlovgivning m.v. hænger uløseligt sammen. Det er via Platformen i tæt samarbejde med øvrige europæiske platforme i CONCORD muligt at øve direkte indflydelse på centrale politiske dagsordner, hvor der kan skabes fælles positioner. I kraft af deres engagement i internationale netværk, er de danske NGO er således bedre i stand til at løfte deres opgave som vagthunde. Medlemsfordele Adgang til beslutningstagere Adgang til internationalt netværk og platforme i andre lande Medlemsrejser til Bruxelles Fælles medieindsats Fælles oplysningskampagner Vidensdeling med andre danske NGO er Aktuelle policyanalyser og briefs via medlemsblad og nyhedsbreve Invitation til rundbordsdrøftelser Årlige temapublikationer Rådgivning og vejledning om EU-finansiering kurser, håndbøger og konsulentbistand 1. Overblik over EU s calls for proposals 1 I hvilket omfang det bliver muligt afhænger af om UM godkender Platformens ansøgning, hvori der er indlagt et stort budget til at understøtte konsulentydelser efter et subsidieringsprincip, hvor de mindre organisationer får betalt 80 % af omkostningerne og de store kun 20 %. 10

11 2.2 FN-systemet GFU har ved flere lejligheder undersøgt mulighederne for at opnå finansiering til projekter fra FNsystemet (bl.a. CERF og UNIFEM), men indtil videre med begrænset held. Det er generelt for FNsystemets organisationer, at det er nødvendigt med kontakt til de lokale FN-repræsentationer og derigennem at komme i betragtning som implementerende partner indenfor de områder, som de forskellige organisationer arbejder med 2. Alternativt kan det også være en mulighed at søge at komme i betragtning under de lokale regeringer og ministerier, der samarbejder med eksempelvis UNDP og opnå finansiering den vej. Det er ikke en model som FKN er bekendt med, men det er værd at undersøge for de af medlemsorganisationerne, der kender ministerierne godt. Der findes ikke et centralt UN call for proposal system som GFU kender fra EuropeAid, ECHO og diverse bilaterale donorer (med central website for offentliggørelse af finansieringsmuligheder), men enkelte af organisationerne fx UNIFEM opererer individuelt med call for proposals. På denne baggrund er det GFUs vurdering, at sandsynligheden for at få finansiering er meget lille, hvis man sender en ansøgning til UNDP i New York eller en anden FN-organisation uden at have fokuseret på relationsopbygningen lokalt forinden. De forskellige FN-organisationer er behandlet individuelt herunder efter denne generelle introduktion 3. UNDP & GEF Small Grants Programme Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: UNDP har hovedsæde i New York og har kontorer rundt om i hele verden. Oplysninger om landekontorer findes her. Typer af projekter eller aktiviteter Helt overordnet opererer UNDP indenfor Millennium Development Goals (2015) og har fokus på: God regeringsførelse og Menneskerettigheder Kriseforebyggelse Fattigdomsreduktion HIV/AIDS Miljø og energi 2 Kommentar fra vores GFU-ansatte til FN-systemet generelt: Most of them do not have specific money for NGOs and are not interested in being a donor for NGO projects. But they have of course their own agendas and projects, and if they are followed carefully (through preferably personal contacts) an opportunity for cooperation or funding can arise suddenly. It demands for DCA to involve themselves closely in some specific agendas/campaigns, for us to be able to be on the right spot at the right time. And for us to be relevant for them. 3 GFU har analyseret på UN Foundation, men konklusionen er at UN Foundation tilsyneladende fungerer mest som match maker mellem organisationer og virksomheder og organisationer, der er interesserede i at indgå innovative partnerskaber i og med FNsystemet. Sandsynligheden for at opnår finansiering vurderes således for relativt lille. Hovedkontoret ligger i Washington DC og første skridt vil være at mødes med dem i Washington DC og undersøge mulighederne for at blive partner. Her en liste over aktuelle partnere. 11

12 At opnå finansiering direkte fra UNDP afhænger dels af om man opererer indenfor disse områder og af, hvorvidt man har repræsentation (enten selv eller via en stærk partner) i det pågældende land. UNDP implementerer både selv og i samarbejde med lokale regeringer og civilsamfundsorganisationer. I enkelte lande dannes specifikke fonde med helt landespecifikke formål 4. UNDP administrer derudover et GEF Small Grants Programme (SGP), der fokuserer på projekter indenfor biodiversitet og klimaforandringer. Her er det muligt at søge til mindre projekter via lokale GEF koordinatorer (se bunden af hjemmesiden). Det er også her nødvendigt at tage kontakt til den lokale UNDP eller GEF-repræsentation og diskutere potentielle projekter og få udleveret ansøgningsformater. Ansøgningsformater ligger ikke på hjemmesiden, men se detaljer om GEF/SGP grants her. Kirkelige organisationer: GFU har ikke oplysninger om, at UNDP eller GEF/SGP fravælger samarbejde med kirkelige organisationer, men det er vores vurdering, at det vil komme an på hver enkelt konkret situation og på neutralitet i partnerog målgruppevalg. Betingelser og ansøgningskriterier Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Jf. generelt afsnit, så er den overordnede betingelse, at man er repræsenteret lokalt enten selv eller via en stærk partner. Kriterier mv. vil blive kendt via dialogen. 5-7 % i administrationsbidrag. Ikke muligt at give generelt svar på typisk beløbsstørrelse, det vil afhænge af hver konkret situation i relation til UNDP. Kan variere fra EURO til programmer i størrelsesordnen 1 mio. EURO afhængigt af det specifikke UNDP-program og kontor. Mht. GEF Small Grants Programme, så siger erfaring at det typisk helt små projekter på mellem Eksempelvis kan nævnes et bestemt Sudan Recovery Fund, der fokuserer på sundhed, uddannelse, sanitet og landbrug til Sudan. Lignende tilgang har Darfur Community Peace and Stability Fund. 12

13 dollars. Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer Løbende. Dialog herom nødvendig med de enkelte UNDP kontorer eller GEF koordinatorer. Afhængig af de enkelte landekontorer og disses relationer til New York samt den enkelte DMR-U medlemsorganisations relation med FN-repræsentationen. Det vil være nødvendigt med personalemæssige ressourcer ifm. med dialoghåndtering og udarbejdelse af selve ansøgningerne. Der er ikke noget generelt krav om egenfinansiering. Det vil variere fra land til land og blandt de forskellige DMR-U medlemsorganisationer. Dette gælder for såvel UNDP og GEF Small Grants Programme. Det er en forudsætning, at projekter diskuteres lokalt med de enkelte UNDP kontorer. Forsøg at aftale møder med UNDP ifm. besøg hos partnerne og sørg for at tage partnerne med til møderne, da det vil styrke deres selvtillid i dialogen med UNDP. Ifht. konstruktioner og infrastruktur, så er det GFUs vurdering at der er lille sandsynlighed for at modtage finansiering til et konkret byggeprojekt jf. de fokusområder som UNDP og GEF SGP arbejder med. Vores udsendte GFU-ansatte i Malawi melder i øvrigt, at hun mest bruger UNDP til at få information omkring situationen i Malawi og ikke direkte til finansiering. 13

14 UNHCR 5 Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: Har hovedsæde i Geneve, Schweiz. Typer af projekter eller aktiviteter UNHCR har forskellige aktiviteter indenfor støtte til flygtninge. Fokus for arbejdet afhænger af den pågældende type flygtningesituation, men helt overordnet støtter UNHCR aktiviteter indenfor: Beskyttelse Advocacy Asyl og migration Nødhjælp i krisesituationer Internt fordrevne og statsløse Klimarelaterede flygtningestrømme Projekterne støtter en bred målgruppe af flygtninge indenfor de nævnte områder. Hvorvidt der kan gives støtte til infrastruktur vil således også afhænge af de givne situationer. Her en oversigt over, hvor UNHCR er til stede. Betingelser og ansøgningskriterier UNHCR vedkender sig en partnerskabstilgang til nødhjælpen og samarbejder med EU, regeringer, større fonde, store INGOs og lokale NGOer. Det er et krav at man er til stede lokalt, hvor projekter skal implementeres. UNHCR udelukker ikke samarbejde med FBOs, såfremt man opererer ikke-ekskluderende ifht. målgruppen. Her en liste over mere end 960 aktuelle partnere med UNHCR. Desuden er det en mulighed at søge om deltagelse i det årlige partnerforum i Geneve her dagsorden for 2009-mødet d. 29. juni Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Ansøgningsfrister Administration 5-7 %. Beløbsstørrelse afhænger af hver enkelt situation. Ingen faste. Afhænger af hver enkelt krisesituation. Men det er nødvendigt at optage dialog med UNHCR lokalt eller via Geneve, for derigennem at komme i betragtning som partner i en given flygtninge-situation. 5 Dertil kommer at GFU ved flere lejligheder har undersøgt mulighederne for at opnå funding fra CERF UN Central Emergency Response Fund, men har ved alle lejligheder konstateret at systemet forekommer tungt og langsomt og det styres fra New York, hvilket har begrænset fleksibiliteten i fonden. Derfor er GFU aldrig gået i dybden med det. Hjemmesiden kan besøges her og der gives oplysninger om "how to apply". GFU er ikke gået i dybden med analysen her. 14

15 Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer Varierende, afhængigt af landeprogram. Det er nødvendigt at investere solidt i at opnå status som UNHCR-partner i de enkelte lande hvor UNHCR er til stede, eller via partnerforum i Geneve før man kan komme i betragtning som implementerende partner. Succesraten vil afhænge af hver enkelt DMR-U medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og om hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at blive partner med UNHCR. Først derefter vil det være muligt at få finansiering til aktiviteter. Lobbyarbejde i Geneve kan ligeledes være en mulighed, som er værd at forsøge. GFU ved at LWF Geneve har haft succes med det, og det kunne være en mulighed. UNICEF Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: Har hovedsæde i New York, men har tilstedeværelse i 190 lande i verden. Typer af projekter eller aktiviteter UNICEF arbejder som bekendt med børn inden for en lang række emner med udgangspunkt i FNs konvention for børns rettigheder. UNICEF er selv-implementerende, forstået som at de ikke i så høj grad gør brug af lokale partnere i implementeringen af deres programmer. De er således ikke en klassisk donor-agency. Derfor vil finansiering fra UNICEF således også kun komme på tale, hvis man programmatisk passer til et program i et givent land og således kan implementere en delkomponent af et større UNICEF-program. Betingelser og ansøgningskriterier Administrationsbidrag og typisk Det er GFUs erfaring at vejen ind til UNICEF går via de lokale landeprogrammer og ikke via centrale ansøgningsrunder. Det er altså nødvendigt med dialog med UNICEF lokalt, hvor man skal dokumentere sammenhæng med UNICEFs programmer for at komme i betragtning. Administration 5-7 % (typisk for FN). Beløbsstørrelse 15

16 budget størrelse afhænger af hver enkelt situation. Der findes nogle lande, hvor UNICEF har small scale projekter med små-projekter op til dollars. Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer Varierende. Afhængigt af hvert enkelt landeprogram. Varierende. Afhængigt af hvert enkelt landeprogram. Personalemæssige ressourcer til relationsopbygning lokalt er nødvendigt. Der er ikke noget generelt krav om egenfinansiering og det vil afhænge af hvert enkelt landeprogram og hvordan den enkelte DMR-U medlemsorganisation passer til programmet. Dette vil afhænge af hver enkelt DMR-U medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og af hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at blive partner med UNICEF lokalt, samt hvor stærkt et børne/uddannelsesfokus man har som organisation. Derfor vil pointen her være den samme som med andre FNorganisationer: den lokale repræsentation og det opsøgende arbejde i de forskellige UNICEF-lande er yderst nødvendig. UNIFEM Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: UNIFEM har hovedkvarter i New York, underkontorer i Europa samt regionale kontorer en række lande i de regioner, hvor de arbejder. Her en oversigt over UNIFEM repræsentationer. Typer af projekter eller aktiviteter UNIFEMs mandat er at støtte projekter, der forebygger vold mod kvinder, sikrer kvinders rettigheder, beskytter kvinder mod HIV/AIDS. UNIFEMs strategiske plan kan ses her. UNIFEM finansierer ikke infrastruktur eller rene konstruktionsprojekter, eftersom UNIFEMs tilgang er meget fokuseret på kvinders rettigheder og det lovmæssige 16

17 framework omkring arbejdet med kvinders rettigheder. Betingelser og ansøgningskriterier Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer UNIFEM er selvimplementerende, men der eksisterer dog nogle muligheder for at søge funding til projekter via et call for proposal system, der kører to gange årligt. Generel information kan findes her Guidelines til ansøgninger kan findes her FN størrelse administrationsbidrag på 5-7 %. Budgetstørrelse op til ca. 1 million dollars. Se generelle budgetkrav i budgetformat her. Næste ansøgningsrunde/call for proposals bliver lanceret i marts Information om ansøgningsrunderne kan findes her. Normalt har der været to årlige ansøgningsrunder (marts og september ca.). GFU har tidligere sendt ansøgninger til UNIFEM, men har fået afslag. Behandlingstiden af ansøgningerne har været 2-3 måneder. Personalemæssige ressourcer til relationsopbygning lokalt er nødvendigt. Der er ikke noget generelt krav om egenfinansiering. Dette skal diskuteres i hver enkelt ansøgning. Dette vil afhænge af hver enkelt DMR-U medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og om hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at indgå i dialog med UNIFEM lokalt inden ansøgningen sendes. Derfor vil pointen her være den samme som med andre FNorganisationer: den lokale repræsentation og det opsøgende arbejde i de forskellige UNIFEM-lande er yderst nødvendig. World Food Programme Website/kontaktoplysninger Typer af projekter eller aktiviteter Officiel hjemmeside: WFP arbejder aktuelt i 78 lande. Listen over de 78 lande kan ses her. WFP har hovedkvarter i Rom. WFP er FNs institution til bekæmpelse og forebyggelse af sultkatastrofer. Derudover fokuserer WFP på forskning 17

18 indenfor ernæring for derigennem at sikre effektivitet i fødevaresikkerhedsprojekterne. WFP vedkender sig åbent at NGOer lokale og internationale er nødvendige samarbejdspartnere for at WFP kan opfylde sin vision om at udrydde sult. WFP har derfor 3000 NGO-partnere rundt om i verden. Den lokale NGO skal således være samarbejdspartner med WFP før man kan søge om støtte til udviklingsprojekter. Information om "hvordan man bliver partner" kan findes her, men det kræver i udgangspunktet dialog med WFP i det pågældende land. Betingelser og ansøgningskriterier Der findes en håndbog for partnerskab med WFP og her er listet en række specifikke kriterier for samarbejdet: Hvis man ønsker finansiering fra WFP skal man have såkaldt legal status som NGO (national eller international) i det pågældende land og have stærk erfaring indenfor fødevarehjælp, der matcher WFPs prioriteter. Det er nødvendigt at have personale i det pågældende land og der lægges i beskrivelsen hårdt vægt på performance indicators, effektivitet og dokumenteret erfaring. Se guidelines mv. her (særligt anneks 1, s. 28ff). Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Opererer med management service cost på max 5 % (se budget format her) Budgetstørrelse afhænger af konkret situation. Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate Løbende afhængig af de pågældende landes situationer. Varierende afhængig af de pågældende landes situationer. Der er ikke noget egenfinansieringskrav hos WFP. Der er behov for ressourcer (personalemæssige) ifm. udvikling af ansøgning og dialog med de lokale WFPkontorer. Såfremt man som NGO er WFP-partner og indgår i tæt diskussion med den lokale repræsentation og følger de anvisninger, der gives samtidig med, at man har 18

19 dokumenteret erfaring med fødevaresikkerhed, vurderes chancerne relativt gode. GFUs kommentarer GFU anbefaler, at der optages kontakt direkte til WFP i relevante lande og at der derigennem opnås indsigt i, hvor det er relevant at søge om status som partner med WFP. Her en liste over aktuelle internationale partnere. FNs landbrugsorganisationer: FAO & IFAD Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside for FAO: FAO har som andre FN-institutioner repræsentation i en lang række lande, hvor information findes her. Officiel hjemmeside for: IFAD har landrepræsentation 117 lande Både FAO og IFAD har hovedsæder i Rom, samt repræsentationer rundt om i verden (fx New York og Washington DC). Typer af projekter eller aktiviteter FAO fokuserer overordnet på at udrydde sult i verden og støtter regeringer i at udvikle og modernisere landbrugssektoren. For at blive partner med FAO skal man arbejde indenfor samme sektor med såkaldt mutual interest. De anser ifølge hjemmesiden civilsamfundet som en vigtig partner, og opfordrer til at kontakte dem på følgende mailadresse, hvis man ønsker at bliver partner: FAO ser store muligheder i at samarbejde med civilsamfundet (NGO er). De anser dialog med NGOer som central og vedkender sig at lokale NGO er ofte kan nå længere ud til målgruppen end de som international organisation er i stand til. IFAD fokuserer ligeledes på udvikling af landbrugssektoren, men har tilsyneladende et lidt bredere mandat end FAO, hvor man ligeledes fokuserer på mikrofinans og andre udviklingsaktiviteter indenfor landbrugsudvikling til gavn for fattige i verden. 19

20 Betingelser og ansøgningskriterier FAOs landekontorer har ansvaret for kontakten til de lokale regeringer og forbindelsen til civilsamfundet, og det er her man har mulighed for at få forbindelse til FAO og evt. finansiering. IFAD har projekter i alt 117 lande og det og der er for hvert land såkaldte COSOPs (landestrategier), der er de overordnede retningslinjer, for interventionerne i de enkelte lande. De kan findes her. Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer FN størrelse på administrationsbidrag 5-7 % gælder for både FAO og IFAD. Varierende budgetstørrelse for begge organisationer det skal undersøges på landeniveau. Varierende, skal undersøges på landeniveau. Varierende, afhængig af de konkrete lande og situationer. Der er ikke noget generelt egenfinansieringskrav, men der er behov for ressourcer (personalemæssige) ifm. udvikling af ansøgning og dialog med de lokale FAO eller IFAD-kontorer og programmer. Afhænger af graden af mutual interest med hhv. FAO eller IFAD og i hvor høj grad der investeres i lokal dialog med lande-repræsentationen. Både FAO og IFAD har repræsentationer i de lande, hvor de implementerer aktiviteter. Som med de andre FNinstitutioner, anbefales det at man investerer i at analysere IFADs eller FAOs enkelte landeprogrammer i de lande, hvor DMR-U medlemsorganisationer opererer og derefter opsøger dem på landeniveau. FNs Sundhedsinstitutioner: UNAIDS, Global Fund & WHO Website/kontaktoplysninger UNAIDS official hjemmeside: En paraplyorganisation for 9 FN-organisationer og Verdensbanken, der koordinerer den globale indsats i kampen mod HIV/AIDS. Dvs. UNAIDS er overordnet en koordineringsenhed. UNAIDS har hovedkvarter i Geneve, Schweiz. 20

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion... 2 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter... 4 3. Konkrete eksempler på EU projekter... 11 4. Samfinansiering

Læs mere

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 CV Peter Sigsgaard Revideret september 2014 Personlige data Uddannelse: Nationalitet: Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 Dansk Født: 25-12-1942 Civilstand: Nuværende stilling: Gift

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

CAP CEN CERF DANDEC DCA DDA DDG DDR EC ECHO EUR ERW FAO GICHD HUM ICBL ICRC IDP IFRC IMAS IMSMA ITF MAG Consolidated Appeal Process European Committee for Standardisation Central Emergency Revolving Fund

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere