Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer"

Transkript

1 Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer Rapport udarbejdet af Folkekirkens Nødhjælp - Global Funding Unit v/tina Breum

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forkortelser Indledning og metode Kortlægning af finansieringsmuligheder EuropeAid og ECHO... 6 Om at finde sig selv i EuropeAid... 6 Om at kende ansøgningsprocedurerne for EuropeAid... 7 Om den Danske EU-NGO-platform FN-systemet UNDP & GEF Small Grants Programme UNHCR UNICEF UNIFEM World Food Programme FNs landbrugsorganisationer: FAO & IFAD FNs Sundhedsinstitutioner: UNAIDS, Global Fund & WHO UNESCO Internationale fonde Rockerfeller Foundation, New York Ford Foundation, New York Gates Foundation, Seattle SOROS/OSI Foundation, New York OFID, Wien The Conservation, Food and Health Foundation, Boston Independent Development Fund, Kampala Andre internationale organisationer herunder kristne fonde, LWF og WCC Danske fonde og virksomheder Rockwool Fonden World Diabetes Foundation Private virksomheder i udviklingsarbejde Bilaterale donorer og ambassader USAID, Washington DC Nordisk Ministerråd AECID, Madrid NORAD, Oslo Verdensbanken og Development Market Place Konklusion og anbefalinger Program for medlemsseminar d. 13. januar Bilag Bilag 1. Terms of Reference Bilag 2: Notat fra opstartsmøde vedr. alternativ fundraising for DMR-U s medlemsorganisationer på Diakonissestiftelsen

3 Forkortelser ACP AECID APRODEV CERF CFH CFP CIDA COS CSO DFID DM DMR-U ECHO EIDHR ELCA FAO FBO FCA FKN FPA GEF/SGP GFU HIPC IDF IFAD IPD LWF NCA NGO NMR NORAD OECD OFID OPEC OSI PRSP SIDA UNAIDS UNDP UNESCO African Caribbean and Pacific countries Agencia Española de Cooperación Internacionál de Desarrollo (den spanske regering) Association of World Council of Churches related Development Organisations in Europe Central Emergency Response Fund Conservation, Food and Health Foundation Call For Proposal Canadian International Development Agency Church Of Sweden Civil Society Organisation UK Department For International Development Development Marketplace (hører under Verdensbankend) Dansk Missionsråd Udviklingsafdelingen European Commission Humanitarian Aid European Instrument for Democracy and Human Rights Evangelican Lutheran Church in America Food and Agricultural Organisation of the United Nations Faith Based Organisation FinnChurchAid Folkekirkens Nødhjælp Framework Partnership Agreement (NGO rammeaftale med ECHO) Global Environment Facility/Small Grants Programme Global Funding Unit Highly Indepted Poor Country Independent Development Fund International Fund for Agricultural Development Innovative Partnerships for Development Lutheran World Federation Norwegian Church Aid Non Governmental Organisation Nordisk Minister Råd Norwegian Agency for Development Cooperation Organisation for Economic Cooperation and Development OPEC Fund for International Development Organisation for Petroleum Exporting Countries Open Society Institute Poverty Reduction Strategy Paper Swedish International Development Cooperation Agency United Nations AIDS programme United Nations Development Programme United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation 3

4 UNICEF UNIFEM UNHCR USAID WCC WDF WFP WHO United Nations Childrens Emergency Fund United Nations Development Fund for Women United Nations High Commissioner for Refugees United States Agency for International Development World Council of Churches World Diabetes Foundation World Food Programme World Health Organisation Læsevejledning: I løbet af rapporten er der henvist direkte til donorers hjemmesider ved hjælp af hyperlinks. Ved at følge disse links er der adgang direkte fra rapporten til fx donorers strategidokumenter, ansøgningskriterier og ansøgningsdeadlines. Det anbefales at gennemlæsning af rapporten sker på skærmen og at læser tager sig tid til at besøge hjemmesiderne under selve gennemlæsningen. Rapporten er begrænset i længden til en slags guide/vejviser i donorsystemet og det er derfor kun ved inddragelse af de relevante sites det samlede overblik over muligheder vil fremstå. God læselyst! 4

5 1 Indledning og metode DMR-Us medlemsorganisationer har hidtil primært modtaget støttet fra Danida via DMR-Us administration af Minipuljen, enkeltbevillinger fra Danida og Projektrådgivningen. Derigennem har DMR-U i løbet af de seneste 10 år haft en konstant stigende årlig omsætning fra ca. 8 mio. kr. til omkring 40 mio. kr. i DMR-U har imidlertid konstateret, at man er ved at ramme et loft i Danida, hvor det hverken er muligt at få flere midler til Miniprogrammet eller støtte til flere større enkeltprojekter. På den baggrund er det besluttet at DMR-U og medlemsorganisationerne ønsker at gennemføre en kortlægning af alternative økonomiske støttemuligheder og Folkekirkens Nødhjælp v/ GFUs erfaringer med disse. Rapportens overordnede formål er at undersøge og kortlægge DMR-Us medlemsorganisationers alternative muligheder for økonomisk støtte til udviklingsaktiviteter der udføres i samarbejde med partnere i udviklingslandene. Detaljer om aftalen og baggrunden for at GFU gennemfører kortlægningen er refereret i bilag 1 og 2, hvor terms of reference for opgaven samt mødereferat fra opstartsmøde d. 22. oktober 2009 er vedlagt. Kortlægningen er så vidt muligt tilpasset medlemsorganisationernes partnerskaber og arbejdsgrundlag, samt medlemsorganisationernes prioriteter med hensyn til indsatsområder, strategisk udvikling og tidligere erfaringer med projektansøgninger. Kortlægningen har primært taget form som et desk studie. GFU har indsamlet og bearbejdet information fra relevante kilder (hjemmesider, træningsmaterialer, research institutioner, strategi-dokumenter mv.) og derved skabt overblik over donorer og fonde. For hver enkelt donor følges så vidt muligt følgende struktur. Typer af projekter eller aktiviteter, der vil kunne finansieres (helt eller delvist). Særligt typer af aktiviteter i projekter (eksempelvis i infrastruktur), der typisk ikke kan finansieres af Danida; Betingelser og ansøgningskriterier (herunder krav om eget bidrag); Mulighederne for at opnå administrationsbidrag; Ansøgningsfrister; Godkendelsesprocedurer og typisk sagsbehandlingstid; Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger; I det omfang det er muligt en vurdering af succesrate/chancer for godkendelse af ansøgninger; GFUs kommentarer og egne erfaringer med og generelle indtryk af med de enkelte donorer. Det er aftalt at arbejdet med kortlægningen og rapporten afsluttes med et seminar, der afholdes i DMR-Us faciliteter i starten af januar Her vil der være muligheder for at diskutere rapportens indhold og for at udveksle erfaringer mellem DMR-Us medlemsorganisationer. Se afsnit 4 for detaljer for programmet ved seminaret. 5

6 2 Kortlægning af finansieringsmuligheder 2.1 EuropeAid og ECHO GFUs bidrag til Folkekirkens Nødhjælps omsætning de seneste 10 år er især hentet fra EU-systemet specifikt ECHO, der varetager EU's nødhjælpsbistand og EuropeAid, der implementerer den mere langsigtede udviklingsindsats. Det er besluttet, at GFU i denne kortlægning skal fokusere på EuropeAid, da ingen af medlemsorganisationerne, bortset fra Mission Øst, har en Framework Partnership Agreement (FPA) med ECHO. Såfremt medlemsorganisationer, der har nødhjælpsaktiviteter, ønsker at opnå finansiering fra ECHO, er det en forudsætning at man ansøger om en Framework Partnership Agreement (FPA), hvilket gøres centralt i Bruxelles. FPA en er en forudsætning for at opnå finansiering fra ECHO. Det er et krav, at man har dokumenteret nødhjælpserfaring og -kapacitet og at minimum 10 % af organisationers omsætning går til nødhjælp. Detaljer om ansøgningsprocessen om en FPA kan ses her. Helt overordnet er EuropeAid repræsenteret i cirka 150 lande via EUs delegationer. Det vil sige, at der i princippet eksisterer muligheder i samtlige lande som DMR-Us medlemmer og deres partnere er repræsenteret i. EuropeAid arbejder via såkaldte tematiske og geografiske instrumenter. EuropeAid arbejder i partnerskaber med civilsamfundet, regeringer og internationale organisationer. Med en så bred geografisk og tematisk dækningsgrad er det nødvendigt, at DMR-Us medlemmer investerer i en slags to skridts analyse, der indebærer: 1) at finde sig selv i EuropeAid-systemet (hvor passer man ind tematisk og geografisk) 2) at gøre sig bekendt med de ansøgningsprocedurer, som EuropeAid opererer med Først når disse analyser er foretaget, giver det mening at arbejde på konkrete ansøgninger. Her følger konkrete anbefalinger til denne proces. Om at finde sig selv i EuropeAid De senere år har EuropeAid gennemgået en stor decentraliseringsproces og derfor er der nu mere beslutningskraft på delegationerne end tidligere. Det betyder at DMR-Us medlemsorganisationer og partnere med fordel kan tage kontakt til de enkelte delegationer og gøre sig bekendt med EuropeAids strategier og prioriteter for de enkelte lande (det kan fx ske via de såkaldte Country Strategy Papers her eksempel fra Cambodja). Det er altså en forudsætning, at man som ansøgende organisation orienterer sig hvilke strategier, EU arbejder efter i et bestemt land. Det er derudover nødvendigt at gøre sig bekendt med de forskellige tematiske og geografiske instrumenter for at finde frem til, hvilke programmer der eksisterer i de forskellige lande og derved matche de prioriteter EU har med de interventioner hver enkelt organisation ønsker finansieret. For en organisation, der ønsker at analysere sig frem til, hvilke muligheder EuropeAid kan tilbyde en specifik organisation i et specifikt land, vil det være naturligt dels at se på det tematiske fokus organisationen opererer indenfor (fx fødevaresikkerhed) og derefter se, hvilke af EuropeAids tematiske instrumenter, der kunne være relevante. Omvendt kunne man også foretage sin analyse 6

7 med udgangspunkt i et specifikt land og se hvilke muligheder de geografiske instrumenter indeholder. Man skal være opmærksom på, at det ikke er alle de tematiske EuropeAid programmer, der er relevante i alle lande. Her er links til følgende tematisk programmer: Menneskerettigheder: European Instrument for Democracy and Human Rights EIDHR Miljø og Klima: Environment and Sustainable Management of Natural Resources Kapacitetsopbygning af civilsamfundet: Non-state Actors and Local Authorities in Development Fødevaresikkerhed: Food Security Migration og asyl: Migration and asylum Sundhed, uddannelse, køn etc.: Investing in People Dertil kommer programmerne, der relaterer sig direkte til specifikke geografiske zoner: de såkaldte Geographic Instruments, der er designet med henblik på støtte til fx ACP-lande og EU's nabolande. For hvert af disse programmer eksisterer således strategier, målsætninger og såkaldte annual action plans, der beskriver de konkrete planer for calls for proposals, indsatsområder. Desuden oprettes fra tid til anden en række ad hoc programmer indenfor tilsvarende tematiske områder som fx Food Facility i Om at kende ansøgningsprocedurerne for EuropeAid Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: EuropeAid Hovedsæde er i Bruxelles og derudover har EuropeAid delegationer i ca. 150 lande. Typer af projekter eller aktiviteter Temaer: fødevaresikkerhed, sundhed, menneskerettigheder, miljø/klima, migration, civilsamfund, støtte til lokalautoriteter og kapacitetsopbygning etc. Det er ikke muligt at generalisere. Som vist ovenfor er der forskellige programmer, der har forskellige prioriteter, tværgående hensyn mv. Konstruktioner/bygninger: Ok, såfremt nødvendigt for projektets implementering, men ikke hvis det er bygningskonstruktion udelukkende. Kirkelige organisationer: Ok, så længe det relevante projekt er ikke-missionerende og ikke ekskluderende i relation til målgruppen (GFU har fx hjulpet Den Svenske Kirke med en større kontrakt med EuropeAid i Colombia). 7

8 Betingelser og ansøgningskriterier Kendskab til Logical Framework Approach (LFA) er et must, da projekterne alle er bygget op efter samme LFA-tilgang med fokus på effektivitet, resultater, indikatorer og overordnede udviklingsmålsætninger. Registrering i EuropeAids online partnerdatabase PADOR er obligatorisk for både ansøgende organisationer og implementerende partnere. Dette kræver tid og support særligt til partnere i lande med dårlige internetforbindelser. Desuden vil der for hvert Call for Proposal (se nedenfor under ansøgningsfrister ) blive offentliggjort et sæt guidelines, hvor detaljer, krav, frister og evalueringskriterier i det givne tilfælde offentliggøres. Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Ansøgningsfrister Administrationsbidrag: Ja, typisk 7 %. Minimum ca Euros og maksimum ca. 2,5 millioner Euros. Projektstørrelse er altså meget varierende og understøtter pointen om at finde sin egen plads i systemet. Ansøgningsfristerne er forskellige for de enkelte tematiske og geografiske instrumenter. Der arbejdes via Calls for Proposals (CFP) (en slags tilbudsgivning). Alle CFPs offentliggøres her. For hvert CFP offentliggøres samtlige ansøgningsformater, guidelines, evalueringskriterier deadlines mv. CFP kan både offentliggøres både fra Bruxelles (central CFPs) og fra de enkelte delegationer (local CFPs). Man har normalt 45 dage til at præsentere et koncept note (4 sider med fokus på relevans, projektlogik, sustainability) eller 90 dage til at præsentere en fuld ansøgninger (budget, LogFrame og ansøgning på ca. 30 sider). Derfor er det nødvendigt at kende instrumenter og udsigter til CFPs før de offentliggøres. Dette monitoreres ligeledes her via forecast funktionen, ved at være i kontakt med de relevante delegationer eller ved at kontakte den danske EU NGO Platform. Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Typisk behandlingstid 2-3 måneder. Projektforslag evalueres af såkaldte evalueringskomiteer der nedsættes i forbindelse med hvert CFP. Evalueringskriterier vil være kendt på forhånd via guidelines (der offentliggøres med CFP). 8

9 Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Delvis egenfinansiering er nødvendig typisk % af de samlede projektomkostninger (lavere for lokale NGOer og højere for internationale NGOer). Som regel har FKN beholdt administrationsbidraget, mod at give støtte i ansøgningsproceduren og at komme med egenfinansiering. Der er behov for substantielle personalemæssige ressourcer i forbindelse med såvel ansøgninger, som implementering og rapportering til EuropeAid. Vurdering af succesrate GFUs kommentarer Succesrater hos EuropeAid i ligger typisk omkring 5-10 %. GFU har som bekendt haft succes med EuropeAid, men har de senere år oplevet en faldende succesrate, som vi vurderer skyldes dels skærpet konkurrence og dels den decentralisering som EuropeAid har gennemgået, der har skabt bedre muligheder for lokale NGOer til at søge direkte ved delegationerne. Det er desuden GFUs vurdering at DMR-Us medlemmer vil have størst chancer for at indgå kontrakter med EuropeAid, hvis de vælger at søge på de mindre, lokale CFPs (udsendt direkte fra de forskellige delegationer). Om den Danske EU-NGO-platform Det europæiske NGO-samarbejde og den politikformulering der foregår her, bliver mere og mere vigtigt for de danske NGO er. EU-NGO Platformen blev oprettet i 2003 i erkendelse heraf. Platformen er det danske medlem af den europæiske netværksorganisation CONCORD, der repræsenterer 1600 europæiske udviklings NGO er. EU-NGO-Platformens overordnede udviklingsmål er at fremme en mere retfærdig og effektiv bistandspolitik i EU til gavn for verdens fattigste. Platformen skal fremme en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet ikke kun i Europa, men også i ulande. Platformen har som umiddelbare mål: 1) Fortalervirksomhed: at fremme danske NGO synspunkter på europæisk udviklings- og nødhjælpspolitik i det europæiske samarbejde. Herunder: At fastholde EU og den danske regering på at leve op til de fastlagte bistandsmål og en mere fattigdomsorienteret bistand. 9

10 Folkekirkens Nødhjælp - Global Funding Unit At repræsentere danske NGO ers synspunkter overfor EU gennem en aktiv deltagelse i bl.a. CONCORD og i andre internationale fora s arbejde med EU's bistandspraksis og udviklingspolitik. At mobilisere danske NGO er til at få øget interessen for EU's bistand og derved bl.a. opnå en bredere medlemskreds At øge kohærensen mellem EU s forskellige politikker og sikre at udviklingspolitikken får en fremtrædende rolle i EU s udenrigspolitiske aktiviteter 2) Information: Oplysning i Danmark om EUs udviklings- og bistandspolitik, særligt at fremme viden blandt danske NGO er herom. Herunder: At bidrage til at øge den danske offentligheds viden om EU's bistand At monitorere, informere og påvirke danske Europa-parlamentsmedlemmer og folketingsmedlemmer 3) Service/Rådgivning: Fremme danske NGO ers adgang til EU finansiering af udviklingsprojekter. At forbedre mulighederne for at danske NGO er kan opnå EU-finansiering til projekter gennem en forbedret rådgivning og service til medlemmerne EU NGO Platformen er altså de danske NGO ers talerør overfor EU's udviklingsorganer og den fungerer samtidig som videnscenter og samarbejdspartner omkring EU's bistand og nødhjælp. For at kunne øve en reel indflydelse på EU's bistandspolitik og implementeringen deraf må danske NGO er forholde sig aktivt til EU. Dette gælder fagligt indenfor bistand, men specielt i forhold til policysammenhæng (kohærens). Handelspolitik, immigration, bistand, gældsspørgsmål, terrorlovgivning m.v. hænger uløseligt sammen. Det er via Platformen i tæt samarbejde med øvrige europæiske platforme i CONCORD muligt at øve direkte indflydelse på centrale politiske dagsordner, hvor der kan skabes fælles positioner. I kraft af deres engagement i internationale netværk, er de danske NGO er således bedre i stand til at løfte deres opgave som vagthunde. Medlemsfordele Adgang til beslutningstagere Adgang til internationalt netværk og platforme i andre lande Medlemsrejser til Bruxelles Fælles medieindsats Fælles oplysningskampagner Vidensdeling med andre danske NGO er Aktuelle policyanalyser og briefs via medlemsblad og nyhedsbreve Invitation til rundbordsdrøftelser Årlige temapublikationer Rådgivning og vejledning om EU-finansiering kurser, håndbøger og konsulentbistand 1. Overblik over EU s calls for proposals 1 I hvilket omfang det bliver muligt afhænger af om UM godkender Platformens ansøgning, hvori der er indlagt et stort budget til at understøtte konsulentydelser efter et subsidieringsprincip, hvor de mindre organisationer får betalt 80 % af omkostningerne og de store kun 20 %. 10

11 2.2 FN-systemet GFU har ved flere lejligheder undersøgt mulighederne for at opnå finansiering til projekter fra FNsystemet (bl.a. CERF og UNIFEM), men indtil videre med begrænset held. Det er generelt for FNsystemets organisationer, at det er nødvendigt med kontakt til de lokale FN-repræsentationer og derigennem at komme i betragtning som implementerende partner indenfor de områder, som de forskellige organisationer arbejder med 2. Alternativt kan det også være en mulighed at søge at komme i betragtning under de lokale regeringer og ministerier, der samarbejder med eksempelvis UNDP og opnå finansiering den vej. Det er ikke en model som FKN er bekendt med, men det er værd at undersøge for de af medlemsorganisationerne, der kender ministerierne godt. Der findes ikke et centralt UN call for proposal system som GFU kender fra EuropeAid, ECHO og diverse bilaterale donorer (med central website for offentliggørelse af finansieringsmuligheder), men enkelte af organisationerne fx UNIFEM opererer individuelt med call for proposals. På denne baggrund er det GFUs vurdering, at sandsynligheden for at få finansiering er meget lille, hvis man sender en ansøgning til UNDP i New York eller en anden FN-organisation uden at have fokuseret på relationsopbygningen lokalt forinden. De forskellige FN-organisationer er behandlet individuelt herunder efter denne generelle introduktion 3. UNDP & GEF Small Grants Programme Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: UNDP har hovedsæde i New York og har kontorer rundt om i hele verden. Oplysninger om landekontorer findes her. Typer af projekter eller aktiviteter Helt overordnet opererer UNDP indenfor Millennium Development Goals (2015) og har fokus på: God regeringsførelse og Menneskerettigheder Kriseforebyggelse Fattigdomsreduktion HIV/AIDS Miljø og energi 2 Kommentar fra vores GFU-ansatte til FN-systemet generelt: Most of them do not have specific money for NGOs and are not interested in being a donor for NGO projects. But they have of course their own agendas and projects, and if they are followed carefully (through preferably personal contacts) an opportunity for cooperation or funding can arise suddenly. It demands for DCA to involve themselves closely in some specific agendas/campaigns, for us to be able to be on the right spot at the right time. And for us to be relevant for them. 3 GFU har analyseret på UN Foundation, men konklusionen er at UN Foundation tilsyneladende fungerer mest som match maker mellem organisationer og virksomheder og organisationer, der er interesserede i at indgå innovative partnerskaber i og med FNsystemet. Sandsynligheden for at opnår finansiering vurderes således for relativt lille. Hovedkontoret ligger i Washington DC og første skridt vil være at mødes med dem i Washington DC og undersøge mulighederne for at blive partner. Her en liste over aktuelle partnere. 11

12 At opnå finansiering direkte fra UNDP afhænger dels af om man opererer indenfor disse områder og af, hvorvidt man har repræsentation (enten selv eller via en stærk partner) i det pågældende land. UNDP implementerer både selv og i samarbejde med lokale regeringer og civilsamfundsorganisationer. I enkelte lande dannes specifikke fonde med helt landespecifikke formål 4. UNDP administrer derudover et GEF Small Grants Programme (SGP), der fokuserer på projekter indenfor biodiversitet og klimaforandringer. Her er det muligt at søge til mindre projekter via lokale GEF koordinatorer (se bunden af hjemmesiden). Det er også her nødvendigt at tage kontakt til den lokale UNDP eller GEF-repræsentation og diskutere potentielle projekter og få udleveret ansøgningsformater. Ansøgningsformater ligger ikke på hjemmesiden, men se detaljer om GEF/SGP grants her. Kirkelige organisationer: GFU har ikke oplysninger om, at UNDP eller GEF/SGP fravælger samarbejde med kirkelige organisationer, men det er vores vurdering, at det vil komme an på hver enkelt konkret situation og på neutralitet i partnerog målgruppevalg. Betingelser og ansøgningskriterier Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Jf. generelt afsnit, så er den overordnede betingelse, at man er repræsenteret lokalt enten selv eller via en stærk partner. Kriterier mv. vil blive kendt via dialogen. 5-7 % i administrationsbidrag. Ikke muligt at give generelt svar på typisk beløbsstørrelse, det vil afhænge af hver konkret situation i relation til UNDP. Kan variere fra EURO til programmer i størrelsesordnen 1 mio. EURO afhængigt af det specifikke UNDP-program og kontor. Mht. GEF Small Grants Programme, så siger erfaring at det typisk helt små projekter på mellem Eksempelvis kan nævnes et bestemt Sudan Recovery Fund, der fokuserer på sundhed, uddannelse, sanitet og landbrug til Sudan. Lignende tilgang har Darfur Community Peace and Stability Fund. 12

13 dollars. Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer Løbende. Dialog herom nødvendig med de enkelte UNDP kontorer eller GEF koordinatorer. Afhængig af de enkelte landekontorer og disses relationer til New York samt den enkelte DMR-U medlemsorganisations relation med FN-repræsentationen. Det vil være nødvendigt med personalemæssige ressourcer ifm. med dialoghåndtering og udarbejdelse af selve ansøgningerne. Der er ikke noget generelt krav om egenfinansiering. Det vil variere fra land til land og blandt de forskellige DMR-U medlemsorganisationer. Dette gælder for såvel UNDP og GEF Small Grants Programme. Det er en forudsætning, at projekter diskuteres lokalt med de enkelte UNDP kontorer. Forsøg at aftale møder med UNDP ifm. besøg hos partnerne og sørg for at tage partnerne med til møderne, da det vil styrke deres selvtillid i dialogen med UNDP. Ifht. konstruktioner og infrastruktur, så er det GFUs vurdering at der er lille sandsynlighed for at modtage finansiering til et konkret byggeprojekt jf. de fokusområder som UNDP og GEF SGP arbejder med. Vores udsendte GFU-ansatte i Malawi melder i øvrigt, at hun mest bruger UNDP til at få information omkring situationen i Malawi og ikke direkte til finansiering. 13

14 UNHCR 5 Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: Har hovedsæde i Geneve, Schweiz. Typer af projekter eller aktiviteter UNHCR har forskellige aktiviteter indenfor støtte til flygtninge. Fokus for arbejdet afhænger af den pågældende type flygtningesituation, men helt overordnet støtter UNHCR aktiviteter indenfor: Beskyttelse Advocacy Asyl og migration Nødhjælp i krisesituationer Internt fordrevne og statsløse Klimarelaterede flygtningestrømme Projekterne støtter en bred målgruppe af flygtninge indenfor de nævnte områder. Hvorvidt der kan gives støtte til infrastruktur vil således også afhænge af de givne situationer. Her en oversigt over, hvor UNHCR er til stede. Betingelser og ansøgningskriterier UNHCR vedkender sig en partnerskabstilgang til nødhjælpen og samarbejder med EU, regeringer, større fonde, store INGOs og lokale NGOer. Det er et krav at man er til stede lokalt, hvor projekter skal implementeres. UNHCR udelukker ikke samarbejde med FBOs, såfremt man opererer ikke-ekskluderende ifht. målgruppen. Her en liste over mere end 960 aktuelle partnere med UNHCR. Desuden er det en mulighed at søge om deltagelse i det årlige partnerforum i Geneve her dagsorden for 2009-mødet d. 29. juni Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Ansøgningsfrister Administration 5-7 %. Beløbsstørrelse afhænger af hver enkelt situation. Ingen faste. Afhænger af hver enkelt krisesituation. Men det er nødvendigt at optage dialog med UNHCR lokalt eller via Geneve, for derigennem at komme i betragtning som partner i en given flygtninge-situation. 5 Dertil kommer at GFU ved flere lejligheder har undersøgt mulighederne for at opnå funding fra CERF UN Central Emergency Response Fund, men har ved alle lejligheder konstateret at systemet forekommer tungt og langsomt og det styres fra New York, hvilket har begrænset fleksibiliteten i fonden. Derfor er GFU aldrig gået i dybden med det. Hjemmesiden kan besøges her og der gives oplysninger om "how to apply". GFU er ikke gået i dybden med analysen her. 14

15 Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer Varierende, afhængigt af landeprogram. Det er nødvendigt at investere solidt i at opnå status som UNHCR-partner i de enkelte lande hvor UNHCR er til stede, eller via partnerforum i Geneve før man kan komme i betragtning som implementerende partner. Succesraten vil afhænge af hver enkelt DMR-U medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og om hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at blive partner med UNHCR. Først derefter vil det være muligt at få finansiering til aktiviteter. Lobbyarbejde i Geneve kan ligeledes være en mulighed, som er værd at forsøge. GFU ved at LWF Geneve har haft succes med det, og det kunne være en mulighed. UNICEF Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: Har hovedsæde i New York, men har tilstedeværelse i 190 lande i verden. Typer af projekter eller aktiviteter UNICEF arbejder som bekendt med børn inden for en lang række emner med udgangspunkt i FNs konvention for børns rettigheder. UNICEF er selv-implementerende, forstået som at de ikke i så høj grad gør brug af lokale partnere i implementeringen af deres programmer. De er således ikke en klassisk donor-agency. Derfor vil finansiering fra UNICEF således også kun komme på tale, hvis man programmatisk passer til et program i et givent land og således kan implementere en delkomponent af et større UNICEF-program. Betingelser og ansøgningskriterier Administrationsbidrag og typisk Det er GFUs erfaring at vejen ind til UNICEF går via de lokale landeprogrammer og ikke via centrale ansøgningsrunder. Det er altså nødvendigt med dialog med UNICEF lokalt, hvor man skal dokumentere sammenhæng med UNICEFs programmer for at komme i betragtning. Administration 5-7 % (typisk for FN). Beløbsstørrelse 15

16 budget størrelse afhænger af hver enkelt situation. Der findes nogle lande, hvor UNICEF har small scale projekter med små-projekter op til dollars. Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer Varierende. Afhængigt af hvert enkelt landeprogram. Varierende. Afhængigt af hvert enkelt landeprogram. Personalemæssige ressourcer til relationsopbygning lokalt er nødvendigt. Der er ikke noget generelt krav om egenfinansiering og det vil afhænge af hvert enkelt landeprogram og hvordan den enkelte DMR-U medlemsorganisation passer til programmet. Dette vil afhænge af hver enkelt DMR-U medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og af hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at blive partner med UNICEF lokalt, samt hvor stærkt et børne/uddannelsesfokus man har som organisation. Derfor vil pointen her være den samme som med andre FNorganisationer: den lokale repræsentation og det opsøgende arbejde i de forskellige UNICEF-lande er yderst nødvendig. UNIFEM Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside: UNIFEM har hovedkvarter i New York, underkontorer i Europa samt regionale kontorer en række lande i de regioner, hvor de arbejder. Her en oversigt over UNIFEM repræsentationer. Typer af projekter eller aktiviteter UNIFEMs mandat er at støtte projekter, der forebygger vold mod kvinder, sikrer kvinders rettigheder, beskytter kvinder mod HIV/AIDS. UNIFEMs strategiske plan kan ses her. UNIFEM finansierer ikke infrastruktur eller rene konstruktionsprojekter, eftersom UNIFEMs tilgang er meget fokuseret på kvinders rettigheder og det lovmæssige 16

17 framework omkring arbejdet med kvinders rettigheder. Betingelser og ansøgningskriterier Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer UNIFEM er selvimplementerende, men der eksisterer dog nogle muligheder for at søge funding til projekter via et call for proposal system, der kører to gange årligt. Generel information kan findes her Guidelines til ansøgninger kan findes her FN størrelse administrationsbidrag på 5-7 %. Budgetstørrelse op til ca. 1 million dollars. Se generelle budgetkrav i budgetformat her. Næste ansøgningsrunde/call for proposals bliver lanceret i marts Information om ansøgningsrunderne kan findes her. Normalt har der været to årlige ansøgningsrunder (marts og september ca.). GFU har tidligere sendt ansøgninger til UNIFEM, men har fået afslag. Behandlingstiden af ansøgningerne har været 2-3 måneder. Personalemæssige ressourcer til relationsopbygning lokalt er nødvendigt. Der er ikke noget generelt krav om egenfinansiering. Dette skal diskuteres i hver enkelt ansøgning. Dette vil afhænge af hver enkelt DMR-U medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og om hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at indgå i dialog med UNIFEM lokalt inden ansøgningen sendes. Derfor vil pointen her være den samme som med andre FNorganisationer: den lokale repræsentation og det opsøgende arbejde i de forskellige UNIFEM-lande er yderst nødvendig. World Food Programme Website/kontaktoplysninger Typer af projekter eller aktiviteter Officiel hjemmeside: WFP arbejder aktuelt i 78 lande. Listen over de 78 lande kan ses her. WFP har hovedkvarter i Rom. WFP er FNs institution til bekæmpelse og forebyggelse af sultkatastrofer. Derudover fokuserer WFP på forskning 17

18 indenfor ernæring for derigennem at sikre effektivitet i fødevaresikkerhedsprojekterne. WFP vedkender sig åbent at NGOer lokale og internationale er nødvendige samarbejdspartnere for at WFP kan opfylde sin vision om at udrydde sult. WFP har derfor 3000 NGO-partnere rundt om i verden. Den lokale NGO skal således være samarbejdspartner med WFP før man kan søge om støtte til udviklingsprojekter. Information om "hvordan man bliver partner" kan findes her, men det kræver i udgangspunktet dialog med WFP i det pågældende land. Betingelser og ansøgningskriterier Der findes en håndbog for partnerskab med WFP og her er listet en række specifikke kriterier for samarbejdet: Hvis man ønsker finansiering fra WFP skal man have såkaldt legal status som NGO (national eller international) i det pågældende land og have stærk erfaring indenfor fødevarehjælp, der matcher WFPs prioriteter. Det er nødvendigt at have personale i det pågældende land og der lægges i beskrivelsen hårdt vægt på performance indicators, effektivitet og dokumenteret erfaring. Se guidelines mv. her (særligt anneks 1, s. 28ff). Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Opererer med management service cost på max 5 % (se budget format her) Budgetstørrelse afhænger af konkret situation. Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate Løbende afhængig af de pågældende landes situationer. Varierende afhængig af de pågældende landes situationer. Der er ikke noget egenfinansieringskrav hos WFP. Der er behov for ressourcer (personalemæssige) ifm. udvikling af ansøgning og dialog med de lokale WFPkontorer. Såfremt man som NGO er WFP-partner og indgår i tæt diskussion med den lokale repræsentation og følger de anvisninger, der gives samtidig med, at man har 18

19 dokumenteret erfaring med fødevaresikkerhed, vurderes chancerne relativt gode. GFUs kommentarer GFU anbefaler, at der optages kontakt direkte til WFP i relevante lande og at der derigennem opnås indsigt i, hvor det er relevant at søge om status som partner med WFP. Her en liste over aktuelle internationale partnere. FNs landbrugsorganisationer: FAO & IFAD Website/kontaktoplysninger Officiel hjemmeside for FAO: FAO har som andre FN-institutioner repræsentation i en lang række lande, hvor information findes her. Officiel hjemmeside for: IFAD har landrepræsentation 117 lande Både FAO og IFAD har hovedsæder i Rom, samt repræsentationer rundt om i verden (fx New York og Washington DC). Typer af projekter eller aktiviteter FAO fokuserer overordnet på at udrydde sult i verden og støtter regeringer i at udvikle og modernisere landbrugssektoren. For at blive partner med FAO skal man arbejde indenfor samme sektor med såkaldt mutual interest. De anser ifølge hjemmesiden civilsamfundet som en vigtig partner, og opfordrer til at kontakte dem på følgende mailadresse, hvis man ønsker at bliver partner: FAO ser store muligheder i at samarbejde med civilsamfundet (NGO er). De anser dialog med NGOer som central og vedkender sig at lokale NGO er ofte kan nå længere ud til målgruppen end de som international organisation er i stand til. IFAD fokuserer ligeledes på udvikling af landbrugssektoren, men har tilsyneladende et lidt bredere mandat end FAO, hvor man ligeledes fokuserer på mikrofinans og andre udviklingsaktiviteter indenfor landbrugsudvikling til gavn for fattige i verden. 19

20 Betingelser og ansøgningskriterier FAOs landekontorer har ansvaret for kontakten til de lokale regeringer og forbindelsen til civilsamfundet, og det er her man har mulighed for at få forbindelse til FAO og evt. finansiering. IFAD har projekter i alt 117 lande og det og der er for hvert land såkaldte COSOPs (landestrategier), der er de overordnede retningslinjer, for interventionerne i de enkelte lande. De kan findes her. Administrationsbidrag og typisk budget størrelse Ansøgningsfrister Godkendelsesprocedurer/typisk sagsbehandlingstid Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger Vurdering af succesrate GFUs kommentarer FN størrelse på administrationsbidrag 5-7 % gælder for både FAO og IFAD. Varierende budgetstørrelse for begge organisationer det skal undersøges på landeniveau. Varierende, skal undersøges på landeniveau. Varierende, afhængig af de konkrete lande og situationer. Der er ikke noget generelt egenfinansieringskrav, men der er behov for ressourcer (personalemæssige) ifm. udvikling af ansøgning og dialog med de lokale FAO eller IFAD-kontorer og programmer. Afhænger af graden af mutual interest med hhv. FAO eller IFAD og i hvor høj grad der investeres i lokal dialog med lande-repræsentationen. Både FAO og IFAD har repræsentationer i de lande, hvor de implementerer aktiviteter. Som med de andre FNinstitutioner, anbefales det at man investerer i at analysere IFADs eller FAOs enkelte landeprogrammer i de lande, hvor DMR-U medlemsorganisationer opererer og derefter opsøger dem på landeniveau. FNs Sundhedsinstitutioner: UNAIDS, Global Fund & WHO Website/kontaktoplysninger UNAIDS official hjemmeside: En paraplyorganisation for 9 FN-organisationer og Verdensbanken, der koordinerer den globale indsats i kampen mod HIV/AIDS. Dvs. UNAIDS er overordnet en koordineringsenhed. UNAIDS har hovedkvarter i Geneve, Schweiz. 20

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande kanaliseret gennem danske NGOer (2002-2008) Evalueringsspørgsmål Hvad er de konkrete

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

PRAKTIKMULIGHEDER. Øvrige forslag: Kommuner Regioner. Ministerier Styrelser

PRAKTIKMULIGHEDER. Øvrige forslag: Kommuner Regioner. Ministerier Styrelser PRAKTIKMULIGHEDER I dette afsnit kan du læse, hvor statskundskabsstuderende tidligere har været i praktik samt finde inspiration til, hvor du i øvrigt kan lede eller søge efter praktikpladser. Og husk,

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 DMRU læringsreview om rettigheder Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 Baggrund og formål 2012 ny udviklingspolitik: Retten til et bedre liv. Fokus

Læs mere

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Danish DAC Journalen: Udviklingssamarbejde

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsen indstiller til IBIS generalforsamling 2015, at IBIS søger medlemskab af Oxfam. Styrelsen vurderer, at IBIS gennem et medlemskab af Oxfam får

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen Udenrigsministeriet Notat Til: J.nr.: 104.Dan.6-6.c CC: Bilag: Fra: Dato: 20. august 2008 Emne: Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen 1. Indledning I perioden 2004-2007 har

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015 FOLKEKIRKENS VisioN Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp Plan 2011-2015 DENMARK DEL 1 FORMÅL, VISION, VÆRDIER OG MÅL VISION AND PLAN 2011-2015, PART 1 2A) Folkekirkens Nødhjælps formål 3 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16. september 2005 i New York, også kendt som 2005 World Summit

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16. september 2005 i New York, også kendt som 2005 World Summit WWF Verdensnaturfonden Ryesgade 3F 2200 København N Tlf. 35363635 Fax: 35247868 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Notat Til 92-Gruppen Fra Kim Carstensen Dato 18. september 2005 Emne Rapport fra FN-topmødet 14-16

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 August 2009 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab kan klare alt: Fra ledighed til ligtorne En smart trend eller gammel vin på nye flasker?

Læs mere

Curriculum Vitae - Mikkel Schmidt-Hansen

Curriculum Vitae - Mikkel Schmidt-Hansen Mikkel Schmidt-Hansen Suloraq 9-703 3905 Nuussuaq Grønland E-mail: mikkel@mailbox.as Mobil tlf.: +299 55 04 75 Alder (Fødselsdato): 43 år (8. november, 1972) Nationalitet: Civilstand: IT kundskaber: Sprogkundskaber:

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere