Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2009 Dansk Arkitektur Center"

Transkript

1

2 Guide til bæredygtig byudvikling Denne guide er et forsøg på at kortlægge nogle af de utallige netværk og aktører, der arbejder med bæredygtig byudvikling - i Danmark såvel som internationalt. Vores research viser, at en sådan liste hidtil ikke har eksisteret. Vi håber, at guiden kan være et brugbart redskab for danske aktører, der har brug for at dele viden, afdække mulige samarbejdspartnere og indhente erfaringer fra andre om bæredygtig byudvikling. Netværkskortlægningen indeholder danske og udenlandske forskningsinstitutioner og organisationer - og er omfattet af et bæredygtighedsbegreb, der dækker både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. De identificerede netværk og aktører strækker sig over flere skalaer; fra det lokale til det globale. Det fælles omdrejningspunkt er evnen til at samle og aktivere viden om bæredygtighed i forhold til de emneområder, deres arbejde er centreret omkring. Da bæredygtig byudvikling er et bredt og nærmest uudtømmeligt felt, vil en sådan guide altid blive opfattet som mangelfuld på visse punkter. Vi håber, at vi i vores research har fået de væsentligste netværk og aktører med og beklager, hvis vi har forbigået nogle. Guiden indeholder oplysninger om mere end 150 aktører i Danmark og internationalt. I vores kortlægning har vi valgt at fokusere på syv emneområder, som vi mener, er essentielle for fremtidens byer: Transport, energi, affald, grøn by, fødevareproduktion, vand og social. Guiden er udarbejdet af Bæredygtige Byer, Dansk Arkitektur Center som led i projekt Forundersøgelse og opbygning af netværk, der er sponsoreret af Realdania. Formålet med projektet har været at gennemføre en indledende scanning af vidennetværk og gennemføre en struktureret kortlægning af nationale og globale aktører på bæredygtighedsområdet. Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

3 DATABASER OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Bæredygtige Byer Dansk Arkitektur Center Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K Tel Bæredygtige Byer formidler viden om bæredygtige planlægning og udvikling af danske og internationale byer. Databasen præsenterer cases fra hele verden og favner p.t. syv temaer: Affald, energi, fødevarer, grøn by, social by, transport og vand. Hjemmesiden udvikles og opdateres løbende. Sustainable Cities CABE, London CABE 1 Kemble Street London WC2B 4AN United Kingdom Tel. +44 (0) Byer som handler aktivt i forhold til klimaforandringerne og arbejder på at skabe bæredygtige bymiljøer er sundere, mere attraktive, socialt integrerede og økonomisk modstandsdygtige. CABE har samlet og beskrevet gode eksempler fra UK og andre dele af verden ud fra seks temaer: Energi, affald, vand, transport, grøn infrastruktur og offentlige byrum. Showcase - the case study library for sustainable communities Homes and Communities Academy case-studies/index.html HCA London 110 Buckingham Palace Road Victoria London SW1W 9SA Tel. +44 (0) De præsenterede cases demonstrerer, hvordan viden, færdigheder og erfaring kan skabe forandring og udvikling. Databasen er struktureret ud fra adskillige nøgleord som energi, grønt, fællesskab, kultur, klimaforandringer m.fl.

4 National Navn Kontakt Beskrivelse Aalborg Universitet Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 13 Lokale Aalborg Ø Tel: Professor Tim Richardson Tel: Forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOS- PUS) Roskilde Universitet Bygning 02 Universitetsvej Roskilde Tel: Lektor Per Homann Jespersen Tel: Instituttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i bred forstand og spænder fra samfundsvidenskab over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som vejanlæg, trafikteknik, landmåling og kortlægning. MOSPUS undersøger relationen mellem hverdagsliv, kultur, bosætning og erhverv. Fokus på nye mobilitetsformer, social marginalisering, interkulturelle relationer, bypolitik, nye teknologier og kreative erhverv. Afdeling for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring / Rum, sted og mobilitet (MOSPUS) / Teksam

5 DTU Transport Professor Lise Drewes Nielsen Tel: Institut for Transport Bygningstorvet 116 Vest 2800 Kgs. Lyngby Tel: Professor Otto Anker Nielsen Tel: Seniorforsker Linda Christensen Tel: Afdeling for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring / Bæredygtigt arbejdsliv (ALIV) / Rum, sted og mobilitet (MOSPUS) / Teksam Forsker i transportplanlægning indenfor person- og godstransport med fokus på både individuelle og kollektive transportformer. Det største transportforskningsmiljø i Danmark og blandt de største universitetsbaserede miljøer i Norden. Har forsket i roadpricing og udviklet trafikmodeller, som kan modellere personers transportadfærd og godsstrømme. Har bl.a. udviklet en overordnet model for hele Europa. Har blandt mange andre publikationer skrevet Land Use, Car Ownership and Travel Behavior og Overflytning af korte bilture. international Navn Kontakt Beskrivelse The Volvo Research and Educational Foundations (VREF) Volvo Research and Educational Foundations SE Göteborg Sweden Tel: +46-(0) Det overordnede mål for Volvo Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner er at bidrage til udviklingen af bæredygtige transportsystemer. VREF støtter 7 Centers of Excellence over hele verden.

6 The Earth Institute Columbia University csud/ The University of Melbourne Center for Sustainable Urban Development (CSUD) City of New York 2960 Broadway New York NY USA General Information: Tel: (212) Research coordinator Celeste Alexander Project coordinator Jonathan Chanin Governance and Management of Urban Transport (GAMUT) PO Box 4191 The University of Melbourne Victoria 3052 Australia Tel: +61 (0) Research Fellow Dr. Leigh Glover Project Officer Dr. John Stone Søger at identificere og løse de problemer, som opstår ved for hurtig og uplanlagt urbanisering af voksende byer i verdens lav - og mellemindkomstlande. Det aktuelle projektområde er i Nairobi Metropolitan Region, Kenya. Ansvarlig for en bred vifte af forskning, redaktionelle og administrative opgaver for CSUD. Ansvarlig for ledelses- og administrative opgaver for Rockefeller Foundation Urban Summit. Forskningscenter dedikeret til at fremme og støtte bæredygtig urban trafik i Australien og Asien-Stillehavsområdet. En del af VREF. Forsker i bymæssig bæredygtighed, klimaforandringer, global miljøpolitik, miljøsikring og planlægning Har siden 1989 spillet en afgørende rolle i styrkelsen af det politiske grundlag for brugen af moderne strategier til transportplanlægning i Melbourne.

7 UC Berkeley Center for Future Urban Transport Institute of Transportation Studies 109 McLaughlin Hall, #1720 University of California Berkeley CA USA Tel: Professor Elizabeth Deakin Tel: (510) Professor Robert Cervero Tel: (510) Har til formål at undersøge den gensidige afhængighed mellem urban transport, politik og teknologi - og bruge forståelsen af denne sammenhæng til at udtænke bæredygtige transportstrategier for verdens byer. En del af VREF. Professor i byplanlægning og leder af University of California Transportation Center. Professor i byplanlægning og forfatter til mere end 150 artikler omhandlende bl.a. transport og arealanvendelse.

8 China Urban Sustainable Transport Research Center (CUSTReC) English: Indian Institute of Technology Delhi China Urban Sustainable Transport Research Center MOC, P. R. China No.240 Huixinli, Chaoyang District Beijing China (postcode) Tel: (+86-10) Transportation Division Tel: (+86-10) Environment Protection Division Tel: (+86-10) The Transportation Research and Injury Prevention Programme (TRIPP) Room MS 808 Main Building Hauz Khas New Delhi India Tel: , Identificerer centrale transportpolitiske emner, foreslår og gennemfører bæredygtige og best practice løsninger. En del af VREF. Forsøger at belyse transportrelaterede problemstillinger med henblik på at fremme sikkerhed, renere luft, og energibesparelse. Tværfagligt program med fokus på reduktion af vejtransports sundhedsskadelige virkninger. En del af VREF.

9 Faculty of engineering and the built environment University of cape Town The Bartlett School of Planning University College London The Omega Centre for the Study of Mega Projects in Transport and Development Centre for Transport Studies c/o Department of Civil Engineering Faculty of Engineering and the Built Environment University of Cape Town Private Bag X3 Rondebosch 7701 South Africa Tel: (+27) Professor Romano Del Mistro Omega Centre 4th Floor, Wates House 22 Gordon Street London WC1H 0QB UK Tel: +44 (0) Project director Professor Harry T. Dimitriou Research Fellows Richard Oades Philip Wright Undersøger problematikker i forbindelse med nuværende transportmetoder i sydafrikanske byer. Forskningens mål er at fremme mere effektive, bæredygtige og tryggere løsninger på de fattigere husstandes bevægelsesadfærd i byer. En del af VREF. Department of Civil Engineering Specialiserer sig i fremtidig bytransport. Den aktuelle forsknings fokus er at identificere, hvad der udgør en vellykket urban transportplan. Arbejder i øjeblikket med 32 case studies deriblandt öresundsbroen. En del af VREF. Leder af centeret, uddannet indenfor byplanlægning. Forskningsansat, uddannet byplanlægger med kvalifikationer indenfor miljø, strategi og teknologi. Forskningsansat, byplanlægger med fokus på strategisk planlægning og politisk analyse og -udarbejdelse.

10 Centre for Sustainable Transportation Canada The Centre for Sustainable Transportation Portage Avenue Winnipeg Manitoba R3C 0G2 Canada Tel: (204) Grundlagt med formålet at opnå lederskab indenfor bæredygtig transport i Canada. Forsker og skaber information, oplyser interessenter og tilbyder strategisk politisk rådgivning på udvalgte områder.

11 National Navn Kontakt Beskrivelse Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet Miljø og Energi: Forskningsgruppen Energi, Klima og Miljø Roskilde Universitet Bygning 02 Universitetsvej Roskilde Tel.: EECG/ Professor Ole Jess Olsen Tel: Lektor Anders Chr. Hansen Tel: Miljø og Energi SBI Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Seniorforsker Niels Christian Bergsøe Tel: Forsker og underviser i emner relateret til menneskelig interaktion samt miljømæssige, sociale og geografiske forhold. En holistisk tilgangsvinkel med henblik på at løse komplekse miljø- og samfundsmæssige problemer. Forskningsgruppeleder, underviser i energipolitik og -økonomi samt miljøøkonomi. Økonomiske aspekter af langsigtet planlægning og bæredygtig udvikling, især vedrørende miljø, energi og naturressourcer. SBI videregiver forskningsbaseret viden for at forbedre både bygningsværker og det byggede miljø generelt. Forskning indenfor lavenergibyggerier, energieffektivitet i eksisterende bygninger, miljøvurdering, ventilation og lys. Står bag en række publikationer omhandlende ventilation og indeklima

12 Center for Energiteknologi på DTU Risø DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi SolEnergiCentret Energi DTU Danmarks Tekniske Universitet Nils Koppels Allé, Bygning 402, 1. sal DK-2800 Kgs. Lyngby Tel: Lektor, DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg Simon Furbo Tel: Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet Frederiksborgvej 399 P.O. Box Roskilde Tel: Fax: SolEnergiCentret Teknologisk Institut Center for Vedvarende Energi og Transport, 2C Gregersensvej, indgang Taastrup Tel: Grundlæggende forskning til videnskabelig og kommerciel udvikling omfattende energi-ressourcer og miljømæssig klimatisk påvirkning. Fokus på to hovedtemaer: Bæredygtig Energi og Sundhedsteknologi. Omfatter bl.a. teknologi indenfor bioenergi, energi- og brændselscelleteknologi, energipolitikker og -systemer samt vindenergi. SolEnergiCentret udfører forskning og rådgivning indenfor solvarmeog solcelleområdet og tilvejebringer information til både professionelle aktører og private brugere.

13 international Navn Kontakt Beskrivelse London School of Economics School of Civil Engineering and the Environment University of Southhampton Energy, Water and Environment Community (EWE) London School of Economics Houghton Street London WC2A 2AE UK Co-director Dr Pavel Seifter Research Assistant Yuval Laster Sustainable Energy Research Group School of Civil Engineering and the Environment University of Southampton Highfield Southampton SO17 1BJ UK Tel: +44 (0) Professor AbuBakr S. Bahaj Tel: EWE inddrager specialister og politikere i multinationale tiltag for miljømæssig sikkerhed og fokuserer på temaer som vand, energi og miljø i Mellemøsten og Nordafrika. Aktiviteterne spænder fra teoretiske undersøgelser til forsøg i praksis; herunder på vedvarende energi-teknologier samt energieffektivitet i bygninger. Gruppeleder, forsker i intelligente facader i byggeriet, vedvarende energi, fotovoltaiske systemer og anvendelsesmuligheder, bølgeenergitransformere etc.

14 Institute of Energy and Sustainable Development (IESD) Murdoch University, Australia Asia Pacific Energy Research Center (APERC) Større programmer: Institute of Energy and Sustainable Development Queens Building De Montfort University The Gateway Leicester LE1 9BH UK Tel: +44 (0) or 7962 Research Institute for Sustainable Energy (RISE) Murdoch University South Street Murdoch Western Australia 6150 Tel: Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) The Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) Inui Bldg.-Kachidoki 16F Kachidoki Chuo-ku, Tokyo Japan Tel: Har gennem 30 års forskning udviklet grundlæggende viden, teknik og teknologi for at opnå en mere energieffektiv og bæredygtig livsstil. Bidrager til den fremtidige udvikling af Australiens bæredygtige energiindustri og tilbyder en bred vifte af services indenfor feltet - herunder efterprøvning, forskning/udvikling, uddannelse, politisk analyse, demonstrering og ressource evaluering. Styrker kapacitetsopbygning indenfor energiforskning i regionen. Det primære mål er at fremme asiatiske økonomiers anerkendelse af behovet for udvikling af energi og energiressourcer, infrastrukturer, lovgivningsreformer og andre relaterede politiske spørgsmål i lyset af den regionale fremgang.

15 National Navn Kontakt Beskrivelse DTU Miljø Institut for Vand og Miljøteknologi Roskilde Universitet institut_for_miljoe_samfund_og_rumlig_forandring(552339)/ Aalborg Universitet nguage=pri&anonymousloginfilt er_language=pri 3R Residual Resources Research Institute of Environmental Engineering Bygningstorvet 115 DK Lyngby Tel: Professor Thomas H. Christensen Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (EN- SPAC) Universitetsvej 1 DK Roskilde Tel: Lektor Bente Kjærgård Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 DK Aalborg Tel: Professor emeritus Jens-Aage Hansen Tel: Spænder over alle aspekter af kommunalt og industrielt relateret affald. Forskningen udføres både nationalt og internationalt i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter, erhverv, industri, forsyningsselskaber og kommuner og omfatter affaldskarakterisering, genanvendelse, behandling og deponering samt teknologiske, miljømæssige og forvaltningsspørgsmål. Har arbejdet videnskabeligt med affald og affaldsrelaterede problemstillinger i 30 år. Specialist i bl.a. miljøvurdering af affaldssystemer. Varetager forskning og undervisning i emner relateret til samspillet mellem mennesker og deres miljømæssige, sociale og geografiske forhold. Instituttets styrke er at kombinere traditionelle fagområder og kunne tilbyde nye perspektiver og løsninger på disse problemer. Kompetencer indenfor affaldsplanlægning, bæredygtig udvikling og miljøplanlægning, bl.a. i udviklingslande. Forskningsgruppen undersøger mikrobiel aktivitet og diversitet i komplekse mikrobielle systemer i relation til miljøproblemer og teknologier. Forskningen er baseret på grundlæggende miljømæssig mikrobiologi og økologi, og fokuserer på at løse miljøproblemer. Civilingeniør og professor i miljøteknik. Forsker bl.a. i behandling af vand, spildevand, slam og affald.

16 Københavns Universitet Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer Videncenter for Affald Institut for Jordbrug og Økologi Miljø, Ressourcer og Teknologi Højbakkegård Allé Taastrup Tel: Professor mso Lars Stoumann Jensen Videncenter for Affald Teknikerbyen 31 DK Virum Tel: Gruppen vil bidrage til forskning via eksperimentelt arbejde og modellering indenfor agrohydrologi, bæredygtige økologisk jordbrug og teknologi samt bidrage til en mere effektiv udnyttelse og beskyttelse af jord- og vandressourcer i planteproduktionen under forskellige driftsformer. Forsker og underviser i jords biologiske dyrkningsgrad som følge af gødnings- og affaldsprodukter. Hjemmesiden samler ny faglig viden om affaldshåndteringen i Danmark. Siden henvender sig til alle, der arbejder professionelt med affald og genanvendelse. Rambøll varetager driften af sitet med støtte fra Miljøstyrelsen. international Navn Kontakt Beskrivelse Tsinghua University Department of Environmental Science and Engineering Solid Waste Management: cn/eng/lab/indexlab. asp?mnid=22324&type=7301 Division of Solid Waste Management Department of Environmental Science and Engineering Tsinghua University Beijing P.R. China Tel: Har specialiseret sig i undervisning og forskning af affalds forvaltnings-, behandlings- og bortskaffelsesteknologier.

17 Chartered Institution of Wastes Management United States Environmental Protection Agency The Cornell Waste Management Institute Cornell University cwmi.css.cornell.edu Swedish Waste Management Chartered Institution of Wastes Management (CIWM) 9 Saxon Court St. Peter s Gardens Marefair Northampton NN1 1SX UK Tel: + 44 (0) Environmental Protection Agency (EPA) Ariel Rios Building (main office) 1200 Pennsylvania Avenue N.W. Washington DC Tel: (202) Cornell Waste Management Institute (CWMI) 101 Rice Hall, Cornell University Ithaca, NY Tel: Swedish Waste Management Prostgatan Malmö Sweden Tel: Repræsenterer over 6000 fagfolk indenfor affaldshåndtering - overvejende i Storbritannien, men også i udlandet. Står i øvrigt for verdens største årlige konference dedikeret til affaldshåndtering (CIWM Annual Conference & Exhibition). Ansvarlig for USA s videnskab indenfor miljø, forskning, uddannelse og kvalitetssikring. Målsætningen er i tæt samarbejde med de enkelte stater, erhverv, miljøorganisationer og offentligheden at bevare jordens ressourcer ved reducering af affald via regulativer, forebyggelse af fremtidige problemer ved affaldsbortskaffelse og rensning af områder med uhensigtsmæssigt affald. Fokus på organisk affald. Udvikler og formidler forskningsbaseret viden til at hjælpe flere parter - fra landmænd til politikere til at træffe fornuftige beslutninger vedr. håndtering af organisk affald. Avfall Sverige er den svenske interesse- og brancheforening for affaldshåndtering og -genanvendelse. Følger udviklingen nøje og varetager medlemmernes interesser, udveksler erfaringer, arbejder med udvikling og undersøgelser, underviser og formidler viden.

18 National Navn Kontakt Beskrivelse Center for Strategisk Byforskning Realdania forskning Skov & Landskab, Københavns Universitet Center for Strategisk Byforskning Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Forskningschef Gertrud Jørgensen Afd. for By- og Landskabsstudier Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Mob: Lektor Anne Gravsholt Busck Institut for Geografi og Geologi Øster voldgade 10 Tel: Skov og Landskab Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Center for Strategisk Byforskning ( ) er et femårigt, tværfagligt og tværinstitutionelt center under Realdania forskning. Formålet er at bidrage til at forbedre videngrundlaget for helhedsorienterede beslutninger om byernes udvikling. Som kerneparter indgår: Center for Skov, Landskab og Planlægning, Den kgl. veterinær- og landbohøjskole (KVL): Afdelingen for By- og Landskabsstudier Arkitektskolen Aarhus, Institut for By og Landskab Københavns Universitet, Geografisk Institut, Forskergruppen TAPAS. Har en række projekter, der forsker i samspillet mellem by, landskab og det grønne Arkitekt og ph.d. med speciale i byplanlægning. KVL s repræsentant i ledelsen af Center for Strategisk Byforskning. Pr. 1. september 2007 professor med særlige opgaver inden for byplanlægning med fokus på Den Levende By ved Center for Skov, Landskab og Planlægning. Tilknyttet Center for Strategisk Byforskning bl.a. med projektet Landscape as a resource for urban areas. Forskning og udvikling, uddannelse og efteruddannelse, overvågning, rådgivning og formidling, myndighedsberedskab samt udviklings- og miljøbistand inden for skov og landskab.

19 Kunstakademiets Arkitektskole Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet Professor Malene Hauxner Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Adjungeret professor Stig L. Andersson Rolighedsvej Frederiksberg C Kunstakademiets Arkitektskole Studieafdeling 1 Philip de Langes Allé Kbh. K Tel: Professor Steen Høyer Institut 3, studieafdeling 1 Philip de Langes Allé Kbh. K Tel: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Landskabsarkitekt og professor i landskabsarkitektur. Arbejder både som forsker, underviser og praktiserende landskabsarkitekt. Adjungeret professor i landskabsarkitektur med fokus på Urban Design ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Stig L. Anderssons egen tegnestue SLA har forandret sig fra at være en landskabsarkitektonisk praksis til en tværfaglig organisation, der arbejder med landskab, byrum, analyse og byplanlægning. Studieplanen for forår 2009 har overskrifterne klima/bæredygtighed og landskab/by/bygning. Arkitekt og professor med have- og landskabskunst som særligt ansvarsområde. SBi har bl.a. udviklet en model for udarbejdelse af grønne regnskaber i boliger og boligområder. Siden maj 1997 har edb-programmet Grønt regnskab været tilgængelig på SBi s hjemmeside.

20 Seniorforsker, cand.geom.phil.dr. Ole Michael Jensen SBi - Energi og miljø (EM) Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Fokus: Byplanlægning, miljø og grønne regnskaber international Navn Kontakt Beskrivelse European Green Cities Network (EGCN) Eco Cities EGCN Secretariat C/O European Green Cities Att. Jens Frendrup Vesterbrogade Copenhagen V Denmark Tel: School of Environment and Development The University of Manchester PO Box 88 Manchester, M60 1QD UK Professor Simon Guy Eco Cities Director +44 (0) European Green Cities Network blev startet i 1996 som et EU-projekt, der har til formål at dele og udvikle viden om bæredygtig byudvikling. Netværket repræsenterer 11 demonstrationsprojekter og har sekretariat i Danmark hos Foreningen Bæredygtige Byer Eco Cities er et projekt med base på Manchester Universitet. Projektet, der fokuserer på byers respons på klimaforandringerne, trækker på forskning og ekspertise fra Manchester Architecture Research Centre, Centre for Urban Regional Ecology and Brooks World Poverty Institute.

21 Bethan Evans Eco Cities Administrator +44 (0) UCLA University of Southern California college.usc.edu/geography/espe Institute of the Environment La Kretz Hall, Suite 300 Box Los Angeles, CA Campus Mail Code: USA Tel: (310) USC Center for Sustainable Cities Kaprielian Hall 416 University of Southern California Los Angeles, CA USA Tel: (213) Director, Center for Sustainable Cities Professor of Geography Dr. Jennifer Wolch Professor Jill Pell Tel: Genererer viden, skaber løsninger til regionale og globale miljøproblemer og ønsker at uddanne den næste generation af førende eksperter i vores planets sundhed. Fremmer forskning, uddannelse og samarbejde med henblik på at løse storbyernes udfordringer på bæredygtighedsområdet. Forsker i bymæssig miljøbæredygtighed med Los Angeles som udgangspunkt. Professor i geografi og byplanlægning. Underviser i urbane sociale problematikker, bæredygtige byer og Los Angeles. Afdelingsleder

22 National Navn Kontakt Beskrivelse Danmarks Tekniske Universitet Århus Universitet Det Jordbrugsfaglige Fakultet (tidligere Danmarks Jordbrugs Forskning) centre/forskningscenter_foulum Roskilde Universitet Institut for miljø, Samfund og Rumlig Forandring DTU Fødevareinstituttet Mørkhøj Bygade Søborg Tel: Institutdirektør Henrik Caspar Wegener DTU Fødevareinstituttet Tel: Forskningscenter Foulum Blichers Allé Postbox Tjele Tel: Forskningsgruppen Sundhed, miljø, hverdagsliv og fødevarer Roskilde Universitet Universitetsvej 1 DK Roskilde Tel: SUND/ Lektor Bente Kjærgård Fødevareinstituttet arbejder med sunde og bæredygtige fødevarer inden for fire faglige indsatsområder: Ernæring, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi, miljø og sundhed Har været involveret i research om fødevaresikkerhed siden Leverer forskning om klima og naturressourcer, miljø og bioenergi, økologisk jordbrug og fødevarekvalitet Projekter inkluderer fx Sund mad fra jord til bord og Børn, skolemadssystemer og gode måltider. Medlem af forskningsgruppen..

23 international Navn Kontakt Beskrivelse University of Kassel Faculty of Organic Agricultural Sciences agrar/?language=en International Development Research Centre Canada National Consumer Research Centre Finland Organic Agricultural Sciences Steinstr. 19 D Witzenhausen Germany Tel: IDRC Hovedkontor: PO Box 8500, Ottawa, ON, Canada K1G 3H9 Adresse: 150 Kent Street Ottawa, ON, Canada K1P 0B2 Tel: (+1-613) National Consumer Research Centre Kaikukatu Helsinki Finland Tel: Forskning og uddannelse indenfor økologisk landbrug og bæredygtig udvikling af landdistrikterne med regionale og internationale referencer. Anerkendt virksomhed etableret i 1970 af Canadas parlament for at hjælpe udviklingslandene med at gøre brug af videnskab og teknologi for at finde brugbare, langsigtede løsninger på sociale, økonomiske og miljømæssige problemer. Hovedfokus: At undersøge, forebygge og identificere risikofaktorer i forbrugersamfundet. Formålet er at opnå et stærkt videngrundlag for forbrugervaner og dermed øget forbrugervelfærd.

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK Member States / Institutions Group Etablering af NSG i Danmark 4. maj 2011 Sustainable Cities Reference Framework Member States / Institutions Group October

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT Status, udfordringer og nyt UNESCO OM TIÅRET The DESD aims to integrate values, activities and principles inherently linked to SD in all

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde - Præsentation af et tværfagligt samarbejde mellem Bygningsingeniører og bygningskonstruktører på VIA University College Lotte Thøgersen Forskningschef

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata Velkommen Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data 22. september 2016, kl. 12.30 17.00 #åbnedata ATV Kort fortalt Identitet: ATV er en uafhængig og medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder tværfagligt

Læs mere

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk Afdelingens

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

PRAKTIKMULIGHEDER. Øvrige forslag: Kommuner Regioner. Ministerier Styrelser

PRAKTIKMULIGHEDER. Øvrige forslag: Kommuner Regioner. Ministerier Styrelser PRAKTIKMULIGHEDER I dette afsnit kan du læse, hvor statskundskabsstuderende tidligere har været i praktik samt finde inspiration til, hvor du i øvrigt kan lede eller søge efter praktikpladser. Og husk,

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand Birgitte Hoffmann 25 Oktober 2012 The liveable City Kreativt brug af vand Hvad er en liveable city? - Tony Wong Australia - Byliv Danmark Hvordan bidragervand håndtering? - Vand som grundlag for eksistens

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

UCL på engelsk/opdateret september 2015

UCL på engelsk/opdateret september 2015 otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk/opdateret

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 Dagsorden Emne Oplægsholder 1. Introduktion af partnere Alle 2. WP5 aktiviteter Kent Bentzen, NTU

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Innovationsanalyser på energiområdet

Innovationsanalyser på energiområdet Innovationsanalyser på energiområdet Præsentation for delegation Norges Forskningsråds RENERGI program 5. November 2010, DTU v. Mads Borup mabo@man.dtu.dk Bred vifte af innovationsstudier Socio-tekniske

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 12. marts 2012 Interparlamentarisk møde i København den

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren?

Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren? FSTA Årskonference 04-06. oktober 2017 Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren? JOHN SOMMER Strategi og forretningsudviklingsdirektør JA 2 Agenda MT Højgaard Globale trends sætter scenen Udfordringerne

Læs mere

CoPraNet Danmark. Nyhedsbrev nummer 1, august 2004. Udgivet af: Størstrøms amt

CoPraNet Danmark. Nyhedsbrev nummer 1, august 2004. Udgivet af: Størstrøms amt CoPraNet Danmark Nyhedsbrev nummer 1, august 2004 EU bidrager med en million euro til forvaltning af kysterne Den Europæiske Kommission har afsat en million euro til fremme af en bedre kystzoneforvaltning.

Læs mere

Center for Strategisk Byforskning Hvad nu?

Center for Strategisk Byforskning Hvad nu? Center for Strategisk Byforskning 2011-2013 Hvad nu? Byer uden grænser 3. marts 2011 Niels Albertsen, co- centerleder, Center for Strategisk Byforskning. www.byforskning.dk CSB som netværk InsFtut for

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning. Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier

Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning. Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier Kandidatuddannelsen i Turisme 2-årig, international kandidatuddannelse

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Strategi for CONCITO 2012-2015

Strategi for CONCITO 2012-2015 Strategi for CONCITO 2012-2015 Formål og mål Af vedtægterne fremgår det: Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Læs mere

Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug,

Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug, Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug, fødevarehåndtering samt natur og miljø 1 FIVU s bidrag til

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Nye løsninger for fremtidens byer

Nye løsninger for fremtidens byer Nye løsninger for fremtidens byer ved Kent Martinussen, adm. direktør i DAC Dansk Arkitektur Center ? Klimakomissionen anbefaler i 2010 hvordan Danmark kan: 1. Reducere udledninger af drivhusgasser 2.

Læs mere

Bæredygtig kystudvikling i praksis EU Interreg IVB project SUSCOD

Bæredygtig kystudvikling i praksis EU Interreg IVB project SUSCOD Bæredygtig kystudvikling i praksis EU Interreg IVB project SUSCOD Dansk Kyst Konference 2013 11 September 2013 Mikkel Østergård, Region Sjælland, Denmark Bæredygtig kystudvikling i praksis Om visionen

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

MILJØARBEJDET PÅ AAU SØREN LØKKE / AAU / DCEA / AAU OPLÆG OM MILJØUDVALGET OG MILJØARBEJDET PÅ AAU TIL MORGENMØDE I NBEN OM GREEN LEAN 26/6 2013

MILJØARBEJDET PÅ AAU SØREN LØKKE / AAU / DCEA / AAU OPLÆG OM MILJØUDVALGET OG MILJØARBEJDET PÅ AAU TIL MORGENMØDE I NBEN OM GREEN LEAN 26/6 2013 MILJØARBEJDET PÅ AAU SØREN LØKKE / AAU / DCEA / AAU OPLÆG OM MILJØUDVALGET OG MILJØARBEJDET PÅ AAU TIL MORGENMØDE I NBEN OM GREEN LEAN 26/6 2013 Miljøudvalget Formand Søren Løkke Lektor, Institut for Planlægning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

LIVEABLE CITIES ENERGY ACADEMY

LIVEABLE CITIES ENERGY ACADEMY LIVEABLE CITIES ENERGY ACADEMY HVEM ER VI? Lars Hededal Senior Projektchef, Byggeri Bygherrerådgiver Jesper Bredgaard Afdelingsleder, Byudvikling & Landskab Ingeniør, HD(O) Bæredygtighed BYUDVIKLING

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter Den særlige oplevelse Freie Universitätm, Berlin Den særlige oplevelse Salk Institute, San Diego, US > læringsrum Den

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Vi ser frem til et samarbejde på områderne og bidrager gerne med formidling af kontakter, viden og udfordringer.

Vi ser frem til et samarbejde på områderne og bidrager gerne med formidling af kontakter, viden og udfordringer. Maj 2016 Dansk Byggeri er den største interesseorganisation på bygge- og anlægsområdet med forgreninger til alle dele af branchen fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Det sker gennem 3 branchefælleskaber,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Department of Maritime Research and Innovation Det Strategiske Transportforskningsprogram 2009 - og nærskibsfarten

Department of Maritime Research and Innovation Det Strategiske Transportforskningsprogram 2009 - og nærskibsfarten Det Strategiske Transportforskningsprogram 2009 - og nærskibsfarten Institut for Maritim Forskning og Innovation Syddansk Universitet Jacob Kronbak Outline Det strategiske Transportforskningsprogram Formål

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 Cykel infrastruktur investeringer HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014 http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 UDGANGSPUNKTET I dette oplæg er fokus på hvilken

Læs mere

Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation

Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation Hvem er EuroCenter? Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for KANDIDATUDDANNELSEN i LANDSKABSFORVALTNING ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet NB: No admission to this programme from February

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere