Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2009 Dansk Arkitektur Center"

Transkript

1

2 Guide til bæredygtig byudvikling Denne guide er et forsøg på at kortlægge nogle af de utallige netværk og aktører, der arbejder med bæredygtig byudvikling - i Danmark såvel som internationalt. Vores research viser, at en sådan liste hidtil ikke har eksisteret. Vi håber, at guiden kan være et brugbart redskab for danske aktører, der har brug for at dele viden, afdække mulige samarbejdspartnere og indhente erfaringer fra andre om bæredygtig byudvikling. Netværkskortlægningen indeholder danske og udenlandske forskningsinstitutioner og organisationer - og er omfattet af et bæredygtighedsbegreb, der dækker både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. De identificerede netværk og aktører strækker sig over flere skalaer; fra det lokale til det globale. Det fælles omdrejningspunkt er evnen til at samle og aktivere viden om bæredygtighed i forhold til de emneområder, deres arbejde er centreret omkring. Da bæredygtig byudvikling er et bredt og nærmest uudtømmeligt felt, vil en sådan guide altid blive opfattet som mangelfuld på visse punkter. Vi håber, at vi i vores research har fået de væsentligste netværk og aktører med og beklager, hvis vi har forbigået nogle. Guiden indeholder oplysninger om mere end 150 aktører i Danmark og internationalt. I vores kortlægning har vi valgt at fokusere på syv emneområder, som vi mener, er essentielle for fremtidens byer: Transport, energi, affald, grøn by, fødevareproduktion, vand og social. Guiden er udarbejdet af Bæredygtige Byer, Dansk Arkitektur Center som led i projekt Forundersøgelse og opbygning af netværk, der er sponsoreret af Realdania. Formålet med projektet har været at gennemføre en indledende scanning af vidennetværk og gennemføre en struktureret kortlægning af nationale og globale aktører på bæredygtighedsområdet. Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

3 DATABASER OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Bæredygtige Byer Dansk Arkitektur Center Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K Tel Bæredygtige Byer formidler viden om bæredygtige planlægning og udvikling af danske og internationale byer. Databasen præsenterer cases fra hele verden og favner p.t. syv temaer: Affald, energi, fødevarer, grøn by, social by, transport og vand. Hjemmesiden udvikles og opdateres løbende. Sustainable Cities CABE, London CABE 1 Kemble Street London WC2B 4AN United Kingdom Tel. +44 (0) Byer som handler aktivt i forhold til klimaforandringerne og arbejder på at skabe bæredygtige bymiljøer er sundere, mere attraktive, socialt integrerede og økonomisk modstandsdygtige. CABE har samlet og beskrevet gode eksempler fra UK og andre dele af verden ud fra seks temaer: Energi, affald, vand, transport, grøn infrastruktur og offentlige byrum. Showcase - the case study library for sustainable communities Homes and Communities Academy case-studies/index.html HCA London 110 Buckingham Palace Road Victoria London SW1W 9SA Tel. +44 (0) De præsenterede cases demonstrerer, hvordan viden, færdigheder og erfaring kan skabe forandring og udvikling. Databasen er struktureret ud fra adskillige nøgleord som energi, grønt, fællesskab, kultur, klimaforandringer m.fl.

4 National Navn Kontakt Beskrivelse Aalborg Universitet Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 13 Lokale Aalborg Ø Tel: Professor Tim Richardson Tel: Forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOS- PUS) Roskilde Universitet Bygning 02 Universitetsvej Roskilde Tel: Lektor Per Homann Jespersen Tel: Instituttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i bred forstand og spænder fra samfundsvidenskab over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som vejanlæg, trafikteknik, landmåling og kortlægning. MOSPUS undersøger relationen mellem hverdagsliv, kultur, bosætning og erhverv. Fokus på nye mobilitetsformer, social marginalisering, interkulturelle relationer, bypolitik, nye teknologier og kreative erhverv. Afdeling for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring / Rum, sted og mobilitet (MOSPUS) / Teksam

5 DTU Transport Professor Lise Drewes Nielsen Tel: Institut for Transport Bygningstorvet 116 Vest 2800 Kgs. Lyngby Tel: Professor Otto Anker Nielsen Tel: Seniorforsker Linda Christensen Tel: Afdeling for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring / Bæredygtigt arbejdsliv (ALIV) / Rum, sted og mobilitet (MOSPUS) / Teksam Forsker i transportplanlægning indenfor person- og godstransport med fokus på både individuelle og kollektive transportformer. Det største transportforskningsmiljø i Danmark og blandt de største universitetsbaserede miljøer i Norden. Har forsket i roadpricing og udviklet trafikmodeller, som kan modellere personers transportadfærd og godsstrømme. Har bl.a. udviklet en overordnet model for hele Europa. Har blandt mange andre publikationer skrevet Land Use, Car Ownership and Travel Behavior og Overflytning af korte bilture. international Navn Kontakt Beskrivelse The Volvo Research and Educational Foundations (VREF) Volvo Research and Educational Foundations SE Göteborg Sweden Tel: +46-(0) Det overordnede mål for Volvo Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner er at bidrage til udviklingen af bæredygtige transportsystemer. VREF støtter 7 Centers of Excellence over hele verden.

6 The Earth Institute Columbia University csud/ The University of Melbourne Center for Sustainable Urban Development (CSUD) City of New York 2960 Broadway New York NY USA General Information: Tel: (212) Research coordinator Celeste Alexander Project coordinator Jonathan Chanin Governance and Management of Urban Transport (GAMUT) PO Box 4191 The University of Melbourne Victoria 3052 Australia Tel: +61 (0) Research Fellow Dr. Leigh Glover Project Officer Dr. John Stone Søger at identificere og løse de problemer, som opstår ved for hurtig og uplanlagt urbanisering af voksende byer i verdens lav - og mellemindkomstlande. Det aktuelle projektområde er i Nairobi Metropolitan Region, Kenya. Ansvarlig for en bred vifte af forskning, redaktionelle og administrative opgaver for CSUD. Ansvarlig for ledelses- og administrative opgaver for Rockefeller Foundation Urban Summit. Forskningscenter dedikeret til at fremme og støtte bæredygtig urban trafik i Australien og Asien-Stillehavsområdet. En del af VREF. Forsker i bymæssig bæredygtighed, klimaforandringer, global miljøpolitik, miljøsikring og planlægning Har siden 1989 spillet en afgørende rolle i styrkelsen af det politiske grundlag for brugen af moderne strategier til transportplanlægning i Melbourne.

7 UC Berkeley Center for Future Urban Transport Institute of Transportation Studies 109 McLaughlin Hall, #1720 University of California Berkeley CA USA Tel: Professor Elizabeth Deakin Tel: (510) Professor Robert Cervero Tel: (510) Har til formål at undersøge den gensidige afhængighed mellem urban transport, politik og teknologi - og bruge forståelsen af denne sammenhæng til at udtænke bæredygtige transportstrategier for verdens byer. En del af VREF. Professor i byplanlægning og leder af University of California Transportation Center. Professor i byplanlægning og forfatter til mere end 150 artikler omhandlende bl.a. transport og arealanvendelse.

8 China Urban Sustainable Transport Research Center (CUSTReC) English: Indian Institute of Technology Delhi China Urban Sustainable Transport Research Center MOC, P. R. China No.240 Huixinli, Chaoyang District Beijing China (postcode) Tel: (+86-10) Transportation Division Tel: (+86-10) Environment Protection Division Tel: (+86-10) The Transportation Research and Injury Prevention Programme (TRIPP) Room MS 808 Main Building Hauz Khas New Delhi India Tel: , Identificerer centrale transportpolitiske emner, foreslår og gennemfører bæredygtige og best practice løsninger. En del af VREF. Forsøger at belyse transportrelaterede problemstillinger med henblik på at fremme sikkerhed, renere luft, og energibesparelse. Tværfagligt program med fokus på reduktion af vejtransports sundhedsskadelige virkninger. En del af VREF.

9 Faculty of engineering and the built environment University of cape Town The Bartlett School of Planning University College London The Omega Centre for the Study of Mega Projects in Transport and Development Centre for Transport Studies c/o Department of Civil Engineering Faculty of Engineering and the Built Environment University of Cape Town Private Bag X3 Rondebosch 7701 South Africa Tel: (+27) Professor Romano Del Mistro Omega Centre 4th Floor, Wates House 22 Gordon Street London WC1H 0QB UK Tel: +44 (0) Project director Professor Harry T. Dimitriou Research Fellows Richard Oades Philip Wright Undersøger problematikker i forbindelse med nuværende transportmetoder i sydafrikanske byer. Forskningens mål er at fremme mere effektive, bæredygtige og tryggere løsninger på de fattigere husstandes bevægelsesadfærd i byer. En del af VREF. Department of Civil Engineering Specialiserer sig i fremtidig bytransport. Den aktuelle forsknings fokus er at identificere, hvad der udgør en vellykket urban transportplan. Arbejder i øjeblikket med 32 case studies deriblandt öresundsbroen. En del af VREF. Leder af centeret, uddannet indenfor byplanlægning. Forskningsansat, uddannet byplanlægger med kvalifikationer indenfor miljø, strategi og teknologi. Forskningsansat, byplanlægger med fokus på strategisk planlægning og politisk analyse og -udarbejdelse.

10 Centre for Sustainable Transportation Canada The Centre for Sustainable Transportation Portage Avenue Winnipeg Manitoba R3C 0G2 Canada Tel: (204) Grundlagt med formålet at opnå lederskab indenfor bæredygtig transport i Canada. Forsker og skaber information, oplyser interessenter og tilbyder strategisk politisk rådgivning på udvalgte områder.

11 National Navn Kontakt Beskrivelse Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet Miljø og Energi: Forskningsgruppen Energi, Klima og Miljø Roskilde Universitet Bygning 02 Universitetsvej Roskilde Tel.: EECG/ Professor Ole Jess Olsen Tel: Lektor Anders Chr. Hansen Tel: Miljø og Energi SBI Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Seniorforsker Niels Christian Bergsøe Tel: Forsker og underviser i emner relateret til menneskelig interaktion samt miljømæssige, sociale og geografiske forhold. En holistisk tilgangsvinkel med henblik på at løse komplekse miljø- og samfundsmæssige problemer. Forskningsgruppeleder, underviser i energipolitik og -økonomi samt miljøøkonomi. Økonomiske aspekter af langsigtet planlægning og bæredygtig udvikling, især vedrørende miljø, energi og naturressourcer. SBI videregiver forskningsbaseret viden for at forbedre både bygningsværker og det byggede miljø generelt. Forskning indenfor lavenergibyggerier, energieffektivitet i eksisterende bygninger, miljøvurdering, ventilation og lys. Står bag en række publikationer omhandlende ventilation og indeklima

12 Center for Energiteknologi på DTU Risø DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi SolEnergiCentret Energi DTU Danmarks Tekniske Universitet Nils Koppels Allé, Bygning 402, 1. sal DK-2800 Kgs. Lyngby Tel: Lektor, DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg Simon Furbo Tel: Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet Frederiksborgvej 399 P.O. Box Roskilde Tel: Fax: SolEnergiCentret Teknologisk Institut Center for Vedvarende Energi og Transport, 2C Gregersensvej, indgang Taastrup Tel: Grundlæggende forskning til videnskabelig og kommerciel udvikling omfattende energi-ressourcer og miljømæssig klimatisk påvirkning. Fokus på to hovedtemaer: Bæredygtig Energi og Sundhedsteknologi. Omfatter bl.a. teknologi indenfor bioenergi, energi- og brændselscelleteknologi, energipolitikker og -systemer samt vindenergi. SolEnergiCentret udfører forskning og rådgivning indenfor solvarmeog solcelleområdet og tilvejebringer information til både professionelle aktører og private brugere.

13 international Navn Kontakt Beskrivelse London School of Economics School of Civil Engineering and the Environment University of Southhampton Energy, Water and Environment Community (EWE) London School of Economics Houghton Street London WC2A 2AE UK Co-director Dr Pavel Seifter Research Assistant Yuval Laster Sustainable Energy Research Group School of Civil Engineering and the Environment University of Southampton Highfield Southampton SO17 1BJ UK Tel: +44 (0) Professor AbuBakr S. Bahaj Tel: EWE inddrager specialister og politikere i multinationale tiltag for miljømæssig sikkerhed og fokuserer på temaer som vand, energi og miljø i Mellemøsten og Nordafrika. Aktiviteterne spænder fra teoretiske undersøgelser til forsøg i praksis; herunder på vedvarende energi-teknologier samt energieffektivitet i bygninger. Gruppeleder, forsker i intelligente facader i byggeriet, vedvarende energi, fotovoltaiske systemer og anvendelsesmuligheder, bølgeenergitransformere etc.

14 Institute of Energy and Sustainable Development (IESD) Murdoch University, Australia Asia Pacific Energy Research Center (APERC) Større programmer: Institute of Energy and Sustainable Development Queens Building De Montfort University The Gateway Leicester LE1 9BH UK Tel: +44 (0) or 7962 Research Institute for Sustainable Energy (RISE) Murdoch University South Street Murdoch Western Australia 6150 Tel: Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) The Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) Inui Bldg.-Kachidoki 16F Kachidoki Chuo-ku, Tokyo Japan Tel: Har gennem 30 års forskning udviklet grundlæggende viden, teknik og teknologi for at opnå en mere energieffektiv og bæredygtig livsstil. Bidrager til den fremtidige udvikling af Australiens bæredygtige energiindustri og tilbyder en bred vifte af services indenfor feltet - herunder efterprøvning, forskning/udvikling, uddannelse, politisk analyse, demonstrering og ressource evaluering. Styrker kapacitetsopbygning indenfor energiforskning i regionen. Det primære mål er at fremme asiatiske økonomiers anerkendelse af behovet for udvikling af energi og energiressourcer, infrastrukturer, lovgivningsreformer og andre relaterede politiske spørgsmål i lyset af den regionale fremgang.

15 National Navn Kontakt Beskrivelse DTU Miljø Institut for Vand og Miljøteknologi Roskilde Universitet institut_for_miljoe_samfund_og_rumlig_forandring(552339)/ Aalborg Universitet nguage=pri&anonymousloginfilt er_language=pri 3R Residual Resources Research Institute of Environmental Engineering Bygningstorvet 115 DK Lyngby Tel: Professor Thomas H. Christensen Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (EN- SPAC) Universitetsvej 1 DK Roskilde Tel: Lektor Bente Kjærgård Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 DK Aalborg Tel: Professor emeritus Jens-Aage Hansen Tel: Spænder over alle aspekter af kommunalt og industrielt relateret affald. Forskningen udføres både nationalt og internationalt i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter, erhverv, industri, forsyningsselskaber og kommuner og omfatter affaldskarakterisering, genanvendelse, behandling og deponering samt teknologiske, miljømæssige og forvaltningsspørgsmål. Har arbejdet videnskabeligt med affald og affaldsrelaterede problemstillinger i 30 år. Specialist i bl.a. miljøvurdering af affaldssystemer. Varetager forskning og undervisning i emner relateret til samspillet mellem mennesker og deres miljømæssige, sociale og geografiske forhold. Instituttets styrke er at kombinere traditionelle fagområder og kunne tilbyde nye perspektiver og løsninger på disse problemer. Kompetencer indenfor affaldsplanlægning, bæredygtig udvikling og miljøplanlægning, bl.a. i udviklingslande. Forskningsgruppen undersøger mikrobiel aktivitet og diversitet i komplekse mikrobielle systemer i relation til miljøproblemer og teknologier. Forskningen er baseret på grundlæggende miljømæssig mikrobiologi og økologi, og fokuserer på at løse miljøproblemer. Civilingeniør og professor i miljøteknik. Forsker bl.a. i behandling af vand, spildevand, slam og affald.

16 Københavns Universitet Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer Videncenter for Affald Institut for Jordbrug og Økologi Miljø, Ressourcer og Teknologi Højbakkegård Allé Taastrup Tel: Professor mso Lars Stoumann Jensen Videncenter for Affald Teknikerbyen 31 DK Virum Tel: Gruppen vil bidrage til forskning via eksperimentelt arbejde og modellering indenfor agrohydrologi, bæredygtige økologisk jordbrug og teknologi samt bidrage til en mere effektiv udnyttelse og beskyttelse af jord- og vandressourcer i planteproduktionen under forskellige driftsformer. Forsker og underviser i jords biologiske dyrkningsgrad som følge af gødnings- og affaldsprodukter. Hjemmesiden samler ny faglig viden om affaldshåndteringen i Danmark. Siden henvender sig til alle, der arbejder professionelt med affald og genanvendelse. Rambøll varetager driften af sitet med støtte fra Miljøstyrelsen. international Navn Kontakt Beskrivelse Tsinghua University Department of Environmental Science and Engineering Solid Waste Management: cn/eng/lab/indexlab. asp?mnid=22324&type=7301 Division of Solid Waste Management Department of Environmental Science and Engineering Tsinghua University Beijing P.R. China Tel: Har specialiseret sig i undervisning og forskning af affalds forvaltnings-, behandlings- og bortskaffelsesteknologier.

17 Chartered Institution of Wastes Management United States Environmental Protection Agency The Cornell Waste Management Institute Cornell University cwmi.css.cornell.edu Swedish Waste Management Chartered Institution of Wastes Management (CIWM) 9 Saxon Court St. Peter s Gardens Marefair Northampton NN1 1SX UK Tel: + 44 (0) Environmental Protection Agency (EPA) Ariel Rios Building (main office) 1200 Pennsylvania Avenue N.W. Washington DC Tel: (202) Cornell Waste Management Institute (CWMI) 101 Rice Hall, Cornell University Ithaca, NY Tel: Swedish Waste Management Prostgatan Malmö Sweden Tel: Repræsenterer over 6000 fagfolk indenfor affaldshåndtering - overvejende i Storbritannien, men også i udlandet. Står i øvrigt for verdens største årlige konference dedikeret til affaldshåndtering (CIWM Annual Conference & Exhibition). Ansvarlig for USA s videnskab indenfor miljø, forskning, uddannelse og kvalitetssikring. Målsætningen er i tæt samarbejde med de enkelte stater, erhverv, miljøorganisationer og offentligheden at bevare jordens ressourcer ved reducering af affald via regulativer, forebyggelse af fremtidige problemer ved affaldsbortskaffelse og rensning af områder med uhensigtsmæssigt affald. Fokus på organisk affald. Udvikler og formidler forskningsbaseret viden til at hjælpe flere parter - fra landmænd til politikere til at træffe fornuftige beslutninger vedr. håndtering af organisk affald. Avfall Sverige er den svenske interesse- og brancheforening for affaldshåndtering og -genanvendelse. Følger udviklingen nøje og varetager medlemmernes interesser, udveksler erfaringer, arbejder med udvikling og undersøgelser, underviser og formidler viden.

18 National Navn Kontakt Beskrivelse Center for Strategisk Byforskning Realdania forskning Skov & Landskab, Københavns Universitet Center for Strategisk Byforskning Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Forskningschef Gertrud Jørgensen Afd. for By- og Landskabsstudier Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Mob: Lektor Anne Gravsholt Busck Institut for Geografi og Geologi Øster voldgade 10 Tel: Skov og Landskab Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Center for Strategisk Byforskning ( ) er et femårigt, tværfagligt og tværinstitutionelt center under Realdania forskning. Formålet er at bidrage til at forbedre videngrundlaget for helhedsorienterede beslutninger om byernes udvikling. Som kerneparter indgår: Center for Skov, Landskab og Planlægning, Den kgl. veterinær- og landbohøjskole (KVL): Afdelingen for By- og Landskabsstudier Arkitektskolen Aarhus, Institut for By og Landskab Københavns Universitet, Geografisk Institut, Forskergruppen TAPAS. Har en række projekter, der forsker i samspillet mellem by, landskab og det grønne Arkitekt og ph.d. med speciale i byplanlægning. KVL s repræsentant i ledelsen af Center for Strategisk Byforskning. Pr. 1. september 2007 professor med særlige opgaver inden for byplanlægning med fokus på Den Levende By ved Center for Skov, Landskab og Planlægning. Tilknyttet Center for Strategisk Byforskning bl.a. med projektet Landscape as a resource for urban areas. Forskning og udvikling, uddannelse og efteruddannelse, overvågning, rådgivning og formidling, myndighedsberedskab samt udviklings- og miljøbistand inden for skov og landskab.

19 Kunstakademiets Arkitektskole Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet Professor Malene Hauxner Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Adjungeret professor Stig L. Andersson Rolighedsvej Frederiksberg C Kunstakademiets Arkitektskole Studieafdeling 1 Philip de Langes Allé Kbh. K Tel: Professor Steen Høyer Institut 3, studieafdeling 1 Philip de Langes Allé Kbh. K Tel: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Landskabsarkitekt og professor i landskabsarkitektur. Arbejder både som forsker, underviser og praktiserende landskabsarkitekt. Adjungeret professor i landskabsarkitektur med fokus på Urban Design ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Stig L. Anderssons egen tegnestue SLA har forandret sig fra at være en landskabsarkitektonisk praksis til en tværfaglig organisation, der arbejder med landskab, byrum, analyse og byplanlægning. Studieplanen for forår 2009 har overskrifterne klima/bæredygtighed og landskab/by/bygning. Arkitekt og professor med have- og landskabskunst som særligt ansvarsområde. SBi har bl.a. udviklet en model for udarbejdelse af grønne regnskaber i boliger og boligområder. Siden maj 1997 har edb-programmet Grønt regnskab været tilgængelig på SBi s hjemmeside.

20 Seniorforsker, cand.geom.phil.dr. Ole Michael Jensen SBi - Energi og miljø (EM) Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Fokus: Byplanlægning, miljø og grønne regnskaber international Navn Kontakt Beskrivelse European Green Cities Network (EGCN) Eco Cities EGCN Secretariat C/O European Green Cities Att. Jens Frendrup Vesterbrogade Copenhagen V Denmark Tel: School of Environment and Development The University of Manchester PO Box 88 Manchester, M60 1QD UK Professor Simon Guy Eco Cities Director +44 (0) European Green Cities Network blev startet i 1996 som et EU-projekt, der har til formål at dele og udvikle viden om bæredygtig byudvikling. Netværket repræsenterer 11 demonstrationsprojekter og har sekretariat i Danmark hos Foreningen Bæredygtige Byer Eco Cities er et projekt med base på Manchester Universitet. Projektet, der fokuserer på byers respons på klimaforandringerne, trækker på forskning og ekspertise fra Manchester Architecture Research Centre, Centre for Urban Regional Ecology and Brooks World Poverty Institute.

21 Bethan Evans Eco Cities Administrator +44 (0) UCLA University of Southern California college.usc.edu/geography/espe Institute of the Environment La Kretz Hall, Suite 300 Box Los Angeles, CA Campus Mail Code: USA Tel: (310) USC Center for Sustainable Cities Kaprielian Hall 416 University of Southern California Los Angeles, CA USA Tel: (213) Director, Center for Sustainable Cities Professor of Geography Dr. Jennifer Wolch Professor Jill Pell Tel: Genererer viden, skaber løsninger til regionale og globale miljøproblemer og ønsker at uddanne den næste generation af førende eksperter i vores planets sundhed. Fremmer forskning, uddannelse og samarbejde med henblik på at løse storbyernes udfordringer på bæredygtighedsområdet. Forsker i bymæssig miljøbæredygtighed med Los Angeles som udgangspunkt. Professor i geografi og byplanlægning. Underviser i urbane sociale problematikker, bæredygtige byer og Los Angeles. Afdelingsleder

22 National Navn Kontakt Beskrivelse Danmarks Tekniske Universitet Århus Universitet Det Jordbrugsfaglige Fakultet (tidligere Danmarks Jordbrugs Forskning) centre/forskningscenter_foulum Roskilde Universitet Institut for miljø, Samfund og Rumlig Forandring DTU Fødevareinstituttet Mørkhøj Bygade Søborg Tel: Institutdirektør Henrik Caspar Wegener DTU Fødevareinstituttet Tel: Forskningscenter Foulum Blichers Allé Postbox Tjele Tel: Forskningsgruppen Sundhed, miljø, hverdagsliv og fødevarer Roskilde Universitet Universitetsvej 1 DK Roskilde Tel: SUND/ Lektor Bente Kjærgård Fødevareinstituttet arbejder med sunde og bæredygtige fødevarer inden for fire faglige indsatsområder: Ernæring, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi, miljø og sundhed Har været involveret i research om fødevaresikkerhed siden Leverer forskning om klima og naturressourcer, miljø og bioenergi, økologisk jordbrug og fødevarekvalitet Projekter inkluderer fx Sund mad fra jord til bord og Børn, skolemadssystemer og gode måltider. Medlem af forskningsgruppen..

23 international Navn Kontakt Beskrivelse University of Kassel Faculty of Organic Agricultural Sciences agrar/?language=en International Development Research Centre Canada National Consumer Research Centre Finland Organic Agricultural Sciences Steinstr. 19 D Witzenhausen Germany Tel: IDRC Hovedkontor: PO Box 8500, Ottawa, ON, Canada K1G 3H9 Adresse: 150 Kent Street Ottawa, ON, Canada K1P 0B2 Tel: (+1-613) National Consumer Research Centre Kaikukatu Helsinki Finland Tel: Forskning og uddannelse indenfor økologisk landbrug og bæredygtig udvikling af landdistrikterne med regionale og internationale referencer. Anerkendt virksomhed etableret i 1970 af Canadas parlament for at hjælpe udviklingslandene med at gøre brug af videnskab og teknologi for at finde brugbare, langsigtede løsninger på sociale, økonomiske og miljømæssige problemer. Hovedfokus: At undersøge, forebygge og identificere risikofaktorer i forbrugersamfundet. Formålet er at opnå et stærkt videngrundlag for forbrugervaner og dermed øget forbrugervelfærd.

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

Høring om fremtidens infrastruktur. Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg

Høring om fremtidens infrastruktur. Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg Høring om fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg 3 4 Indholdsfortegnelse Program... 8 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING Rapport FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING samspil mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER INDHOLD Forord...3 Introduktion til den forskningsbaserede rådgivning...4

Læs mere

The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004

The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004 EuroFM 2004 The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004 Resumé Referenter: Grethe Vinther og Poul Kragelund Kragelund Kommunikation A/S 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lionel Prodgers

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013 104.G.13. 6 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Klimapuljen 2011 Verdensbanken, UNDP, KfW, Global Green Growth Institute, bilaterale partnere i Kenya, Indonesien og Maldiverne og civilsamfundsorganisationer

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK 2014 DANSK FORSKNING I 1 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 4 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare-

Læs mere

Nr. 1 marts 2012/64. årgang

Nr. 1 marts 2012/64. årgang Nr. 1 marts 2012/64. årgang Nr. 1 April 2012/64. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

// program 2014. let s share

// program 2014. let s share // program 2014 let s share sharing copenhagen 2014 sharing copenhagen 2014 01 // introduktion sharing copenhagen København har fået Europa-Kommissionens prestigefyldte pris, European Green Capital Award

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange DDK ÅRSBERETNING 2011 3 Indhold 4 6 12 24 25 26 28 30 33 58 Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år

AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år AKTIVITETER Megasatsning Energi og Miljø - det første år Vækstforum Maj 2008 Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion Vækstforum Midtjylland igangsatte i juni 2007 en megasatsning

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere