Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2009 Dansk Arkitektur Center"

Transkript

1

2 Guide til bæredygtig byudvikling Denne guide er et forsøg på at kortlægge nogle af de utallige netværk og aktører, der arbejder med bæredygtig byudvikling - i Danmark såvel som internationalt. Vores research viser, at en sådan liste hidtil ikke har eksisteret. Vi håber, at guiden kan være et brugbart redskab for danske aktører, der har brug for at dele viden, afdække mulige samarbejdspartnere og indhente erfaringer fra andre om bæredygtig byudvikling. Netværkskortlægningen indeholder danske og udenlandske forskningsinstitutioner og organisationer - og er omfattet af et bæredygtighedsbegreb, der dækker både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. De identificerede netværk og aktører strækker sig over flere skalaer; fra det lokale til det globale. Det fælles omdrejningspunkt er evnen til at samle og aktivere viden om bæredygtighed i forhold til de emneområder, deres arbejde er centreret omkring. Da bæredygtig byudvikling er et bredt og nærmest uudtømmeligt felt, vil en sådan guide altid blive opfattet som mangelfuld på visse punkter. Vi håber, at vi i vores research har fået de væsentligste netværk og aktører med og beklager, hvis vi har forbigået nogle. Guiden indeholder oplysninger om mere end 150 aktører i Danmark og internationalt. I vores kortlægning har vi valgt at fokusere på syv emneområder, som vi mener, er essentielle for fremtidens byer: Transport, energi, affald, grøn by, fødevareproduktion, vand og social. Guiden er udarbejdet af Bæredygtige Byer, Dansk Arkitektur Center som led i projekt Forundersøgelse og opbygning af netværk, der er sponsoreret af Realdania. Formålet med projektet har været at gennemføre en indledende scanning af vidennetværk og gennemføre en struktureret kortlægning af nationale og globale aktører på bæredygtighedsområdet. Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

3 DATABASER OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Bæredygtige Byer Dansk Arkitektur Center Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K Tel Bæredygtige Byer formidler viden om bæredygtige planlægning og udvikling af danske og internationale byer. Databasen præsenterer cases fra hele verden og favner p.t. syv temaer: Affald, energi, fødevarer, grøn by, social by, transport og vand. Hjemmesiden udvikles og opdateres løbende. Sustainable Cities CABE, London CABE 1 Kemble Street London WC2B 4AN United Kingdom Tel. +44 (0) Byer som handler aktivt i forhold til klimaforandringerne og arbejder på at skabe bæredygtige bymiljøer er sundere, mere attraktive, socialt integrerede og økonomisk modstandsdygtige. CABE har samlet og beskrevet gode eksempler fra UK og andre dele af verden ud fra seks temaer: Energi, affald, vand, transport, grøn infrastruktur og offentlige byrum. Showcase - the case study library for sustainable communities Homes and Communities Academy case-studies/index.html HCA London 110 Buckingham Palace Road Victoria London SW1W 9SA Tel. +44 (0) De præsenterede cases demonstrerer, hvordan viden, færdigheder og erfaring kan skabe forandring og udvikling. Databasen er struktureret ud fra adskillige nøgleord som energi, grønt, fællesskab, kultur, klimaforandringer m.fl.

4 National Navn Kontakt Beskrivelse Aalborg Universitet Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 13 Lokale Aalborg Ø Tel: Professor Tim Richardson Tel: Forskningsgruppen Rum, Sted, Mobilitet og By (MOS- PUS) Roskilde Universitet Bygning 02 Universitetsvej Roskilde Tel: Lektor Per Homann Jespersen Tel: Instituttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i bred forstand og spænder fra samfundsvidenskab over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som vejanlæg, trafikteknik, landmåling og kortlægning. MOSPUS undersøger relationen mellem hverdagsliv, kultur, bosætning og erhverv. Fokus på nye mobilitetsformer, social marginalisering, interkulturelle relationer, bypolitik, nye teknologier og kreative erhverv. Afdeling for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring / Rum, sted og mobilitet (MOSPUS) / Teksam

5 DTU Transport Professor Lise Drewes Nielsen Tel: Institut for Transport Bygningstorvet 116 Vest 2800 Kgs. Lyngby Tel: Professor Otto Anker Nielsen Tel: Seniorforsker Linda Christensen Tel: Afdeling for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring / Bæredygtigt arbejdsliv (ALIV) / Rum, sted og mobilitet (MOSPUS) / Teksam Forsker i transportplanlægning indenfor person- og godstransport med fokus på både individuelle og kollektive transportformer. Det største transportforskningsmiljø i Danmark og blandt de største universitetsbaserede miljøer i Norden. Har forsket i roadpricing og udviklet trafikmodeller, som kan modellere personers transportadfærd og godsstrømme. Har bl.a. udviklet en overordnet model for hele Europa. Har blandt mange andre publikationer skrevet Land Use, Car Ownership and Travel Behavior og Overflytning af korte bilture. international Navn Kontakt Beskrivelse The Volvo Research and Educational Foundations (VREF) Volvo Research and Educational Foundations SE Göteborg Sweden Tel: +46-(0) Det overordnede mål for Volvo Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner er at bidrage til udviklingen af bæredygtige transportsystemer. VREF støtter 7 Centers of Excellence over hele verden.

6 The Earth Institute Columbia University csud/ The University of Melbourne Center for Sustainable Urban Development (CSUD) City of New York 2960 Broadway New York NY USA General Information: Tel: (212) Research coordinator Celeste Alexander Project coordinator Jonathan Chanin Governance and Management of Urban Transport (GAMUT) PO Box 4191 The University of Melbourne Victoria 3052 Australia Tel: +61 (0) Research Fellow Dr. Leigh Glover Project Officer Dr. John Stone Søger at identificere og løse de problemer, som opstår ved for hurtig og uplanlagt urbanisering af voksende byer i verdens lav - og mellemindkomstlande. Det aktuelle projektområde er i Nairobi Metropolitan Region, Kenya. Ansvarlig for en bred vifte af forskning, redaktionelle og administrative opgaver for CSUD. Ansvarlig for ledelses- og administrative opgaver for Rockefeller Foundation Urban Summit. Forskningscenter dedikeret til at fremme og støtte bæredygtig urban trafik i Australien og Asien-Stillehavsområdet. En del af VREF. Forsker i bymæssig bæredygtighed, klimaforandringer, global miljøpolitik, miljøsikring og planlægning Har siden 1989 spillet en afgørende rolle i styrkelsen af det politiske grundlag for brugen af moderne strategier til transportplanlægning i Melbourne.

7 UC Berkeley Center for Future Urban Transport Institute of Transportation Studies 109 McLaughlin Hall, #1720 University of California Berkeley CA USA Tel: Professor Elizabeth Deakin Tel: (510) Professor Robert Cervero Tel: (510) Har til formål at undersøge den gensidige afhængighed mellem urban transport, politik og teknologi - og bruge forståelsen af denne sammenhæng til at udtænke bæredygtige transportstrategier for verdens byer. En del af VREF. Professor i byplanlægning og leder af University of California Transportation Center. Professor i byplanlægning og forfatter til mere end 150 artikler omhandlende bl.a. transport og arealanvendelse.

8 China Urban Sustainable Transport Research Center (CUSTReC) English: Indian Institute of Technology Delhi China Urban Sustainable Transport Research Center MOC, P. R. China No.240 Huixinli, Chaoyang District Beijing China (postcode) Tel: (+86-10) Transportation Division Tel: (+86-10) Environment Protection Division Tel: (+86-10) The Transportation Research and Injury Prevention Programme (TRIPP) Room MS 808 Main Building Hauz Khas New Delhi India Tel: , Identificerer centrale transportpolitiske emner, foreslår og gennemfører bæredygtige og best practice løsninger. En del af VREF. Forsøger at belyse transportrelaterede problemstillinger med henblik på at fremme sikkerhed, renere luft, og energibesparelse. Tværfagligt program med fokus på reduktion af vejtransports sundhedsskadelige virkninger. En del af VREF.

9 Faculty of engineering and the built environment University of cape Town The Bartlett School of Planning University College London The Omega Centre for the Study of Mega Projects in Transport and Development Centre for Transport Studies c/o Department of Civil Engineering Faculty of Engineering and the Built Environment University of Cape Town Private Bag X3 Rondebosch 7701 South Africa Tel: (+27) Professor Romano Del Mistro Omega Centre 4th Floor, Wates House 22 Gordon Street London WC1H 0QB UK Tel: +44 (0) Project director Professor Harry T. Dimitriou Research Fellows Richard Oades Philip Wright Undersøger problematikker i forbindelse med nuværende transportmetoder i sydafrikanske byer. Forskningens mål er at fremme mere effektive, bæredygtige og tryggere løsninger på de fattigere husstandes bevægelsesadfærd i byer. En del af VREF. Department of Civil Engineering Specialiserer sig i fremtidig bytransport. Den aktuelle forsknings fokus er at identificere, hvad der udgør en vellykket urban transportplan. Arbejder i øjeblikket med 32 case studies deriblandt öresundsbroen. En del af VREF. Leder af centeret, uddannet indenfor byplanlægning. Forskningsansat, uddannet byplanlægger med kvalifikationer indenfor miljø, strategi og teknologi. Forskningsansat, byplanlægger med fokus på strategisk planlægning og politisk analyse og -udarbejdelse.

10 Centre for Sustainable Transportation Canada The Centre for Sustainable Transportation Portage Avenue Winnipeg Manitoba R3C 0G2 Canada Tel: (204) Grundlagt med formålet at opnå lederskab indenfor bæredygtig transport i Canada. Forsker og skaber information, oplyser interessenter og tilbyder strategisk politisk rådgivning på udvalgte områder.

11 National Navn Kontakt Beskrivelse Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet Miljø og Energi: Forskningsgruppen Energi, Klima og Miljø Roskilde Universitet Bygning 02 Universitetsvej Roskilde Tel.: EECG/ Professor Ole Jess Olsen Tel: Lektor Anders Chr. Hansen Tel: Miljø og Energi SBI Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Seniorforsker Niels Christian Bergsøe Tel: Forsker og underviser i emner relateret til menneskelig interaktion samt miljømæssige, sociale og geografiske forhold. En holistisk tilgangsvinkel med henblik på at løse komplekse miljø- og samfundsmæssige problemer. Forskningsgruppeleder, underviser i energipolitik og -økonomi samt miljøøkonomi. Økonomiske aspekter af langsigtet planlægning og bæredygtig udvikling, især vedrørende miljø, energi og naturressourcer. SBI videregiver forskningsbaseret viden for at forbedre både bygningsværker og det byggede miljø generelt. Forskning indenfor lavenergibyggerier, energieffektivitet i eksisterende bygninger, miljøvurdering, ventilation og lys. Står bag en række publikationer omhandlende ventilation og indeklima

12 Center for Energiteknologi på DTU Risø DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi SolEnergiCentret Energi DTU Danmarks Tekniske Universitet Nils Koppels Allé, Bygning 402, 1. sal DK-2800 Kgs. Lyngby Tel: Lektor, DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg Simon Furbo Tel: Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet Frederiksborgvej 399 P.O. Box Roskilde Tel: Fax: SolEnergiCentret Teknologisk Institut Center for Vedvarende Energi og Transport, 2C Gregersensvej, indgang Taastrup Tel: Grundlæggende forskning til videnskabelig og kommerciel udvikling omfattende energi-ressourcer og miljømæssig klimatisk påvirkning. Fokus på to hovedtemaer: Bæredygtig Energi og Sundhedsteknologi. Omfatter bl.a. teknologi indenfor bioenergi, energi- og brændselscelleteknologi, energipolitikker og -systemer samt vindenergi. SolEnergiCentret udfører forskning og rådgivning indenfor solvarmeog solcelleområdet og tilvejebringer information til både professionelle aktører og private brugere.

13 international Navn Kontakt Beskrivelse London School of Economics School of Civil Engineering and the Environment University of Southhampton Energy, Water and Environment Community (EWE) London School of Economics Houghton Street London WC2A 2AE UK Co-director Dr Pavel Seifter Research Assistant Yuval Laster Sustainable Energy Research Group School of Civil Engineering and the Environment University of Southampton Highfield Southampton SO17 1BJ UK Tel: +44 (0) Professor AbuBakr S. Bahaj Tel: EWE inddrager specialister og politikere i multinationale tiltag for miljømæssig sikkerhed og fokuserer på temaer som vand, energi og miljø i Mellemøsten og Nordafrika. Aktiviteterne spænder fra teoretiske undersøgelser til forsøg i praksis; herunder på vedvarende energi-teknologier samt energieffektivitet i bygninger. Gruppeleder, forsker i intelligente facader i byggeriet, vedvarende energi, fotovoltaiske systemer og anvendelsesmuligheder, bølgeenergitransformere etc.

14 Institute of Energy and Sustainable Development (IESD) Murdoch University, Australia Asia Pacific Energy Research Center (APERC) Større programmer: Institute of Energy and Sustainable Development Queens Building De Montfort University The Gateway Leicester LE1 9BH UK Tel: +44 (0) or 7962 Research Institute for Sustainable Energy (RISE) Murdoch University South Street Murdoch Western Australia 6150 Tel: Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) The Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) Inui Bldg.-Kachidoki 16F Kachidoki Chuo-ku, Tokyo Japan Tel: Har gennem 30 års forskning udviklet grundlæggende viden, teknik og teknologi for at opnå en mere energieffektiv og bæredygtig livsstil. Bidrager til den fremtidige udvikling af Australiens bæredygtige energiindustri og tilbyder en bred vifte af services indenfor feltet - herunder efterprøvning, forskning/udvikling, uddannelse, politisk analyse, demonstrering og ressource evaluering. Styrker kapacitetsopbygning indenfor energiforskning i regionen. Det primære mål er at fremme asiatiske økonomiers anerkendelse af behovet for udvikling af energi og energiressourcer, infrastrukturer, lovgivningsreformer og andre relaterede politiske spørgsmål i lyset af den regionale fremgang.

15 National Navn Kontakt Beskrivelse DTU Miljø Institut for Vand og Miljøteknologi Roskilde Universitet institut_for_miljoe_samfund_og_rumlig_forandring(552339)/ Aalborg Universitet nguage=pri&anonymousloginfilt er_language=pri 3R Residual Resources Research Institute of Environmental Engineering Bygningstorvet 115 DK Lyngby Tel: Professor Thomas H. Christensen Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (EN- SPAC) Universitetsvej 1 DK Roskilde Tel: Lektor Bente Kjærgård Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 DK Aalborg Tel: Professor emeritus Jens-Aage Hansen Tel: Spænder over alle aspekter af kommunalt og industrielt relateret affald. Forskningen udføres både nationalt og internationalt i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter, erhverv, industri, forsyningsselskaber og kommuner og omfatter affaldskarakterisering, genanvendelse, behandling og deponering samt teknologiske, miljømæssige og forvaltningsspørgsmål. Har arbejdet videnskabeligt med affald og affaldsrelaterede problemstillinger i 30 år. Specialist i bl.a. miljøvurdering af affaldssystemer. Varetager forskning og undervisning i emner relateret til samspillet mellem mennesker og deres miljømæssige, sociale og geografiske forhold. Instituttets styrke er at kombinere traditionelle fagområder og kunne tilbyde nye perspektiver og løsninger på disse problemer. Kompetencer indenfor affaldsplanlægning, bæredygtig udvikling og miljøplanlægning, bl.a. i udviklingslande. Forskningsgruppen undersøger mikrobiel aktivitet og diversitet i komplekse mikrobielle systemer i relation til miljøproblemer og teknologier. Forskningen er baseret på grundlæggende miljømæssig mikrobiologi og økologi, og fokuserer på at løse miljøproblemer. Civilingeniør og professor i miljøteknik. Forsker bl.a. i behandling af vand, spildevand, slam og affald.

16 Københavns Universitet Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer Videncenter for Affald Institut for Jordbrug og Økologi Miljø, Ressourcer og Teknologi Højbakkegård Allé Taastrup Tel: Professor mso Lars Stoumann Jensen Videncenter for Affald Teknikerbyen 31 DK Virum Tel: Gruppen vil bidrage til forskning via eksperimentelt arbejde og modellering indenfor agrohydrologi, bæredygtige økologisk jordbrug og teknologi samt bidrage til en mere effektiv udnyttelse og beskyttelse af jord- og vandressourcer i planteproduktionen under forskellige driftsformer. Forsker og underviser i jords biologiske dyrkningsgrad som følge af gødnings- og affaldsprodukter. Hjemmesiden samler ny faglig viden om affaldshåndteringen i Danmark. Siden henvender sig til alle, der arbejder professionelt med affald og genanvendelse. Rambøll varetager driften af sitet med støtte fra Miljøstyrelsen. international Navn Kontakt Beskrivelse Tsinghua University Department of Environmental Science and Engineering Solid Waste Management: cn/eng/lab/indexlab. asp?mnid=22324&type=7301 Division of Solid Waste Management Department of Environmental Science and Engineering Tsinghua University Beijing P.R. China Tel: Har specialiseret sig i undervisning og forskning af affalds forvaltnings-, behandlings- og bortskaffelsesteknologier.

17 Chartered Institution of Wastes Management United States Environmental Protection Agency The Cornell Waste Management Institute Cornell University cwmi.css.cornell.edu Swedish Waste Management Chartered Institution of Wastes Management (CIWM) 9 Saxon Court St. Peter s Gardens Marefair Northampton NN1 1SX UK Tel: + 44 (0) Environmental Protection Agency (EPA) Ariel Rios Building (main office) 1200 Pennsylvania Avenue N.W. Washington DC Tel: (202) Cornell Waste Management Institute (CWMI) 101 Rice Hall, Cornell University Ithaca, NY Tel: Swedish Waste Management Prostgatan Malmö Sweden Tel: Repræsenterer over 6000 fagfolk indenfor affaldshåndtering - overvejende i Storbritannien, men også i udlandet. Står i øvrigt for verdens største årlige konference dedikeret til affaldshåndtering (CIWM Annual Conference & Exhibition). Ansvarlig for USA s videnskab indenfor miljø, forskning, uddannelse og kvalitetssikring. Målsætningen er i tæt samarbejde med de enkelte stater, erhverv, miljøorganisationer og offentligheden at bevare jordens ressourcer ved reducering af affald via regulativer, forebyggelse af fremtidige problemer ved affaldsbortskaffelse og rensning af områder med uhensigtsmæssigt affald. Fokus på organisk affald. Udvikler og formidler forskningsbaseret viden til at hjælpe flere parter - fra landmænd til politikere til at træffe fornuftige beslutninger vedr. håndtering af organisk affald. Avfall Sverige er den svenske interesse- og brancheforening for affaldshåndtering og -genanvendelse. Følger udviklingen nøje og varetager medlemmernes interesser, udveksler erfaringer, arbejder med udvikling og undersøgelser, underviser og formidler viden.

18 National Navn Kontakt Beskrivelse Center for Strategisk Byforskning Realdania forskning Skov & Landskab, Københavns Universitet Center for Strategisk Byforskning Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Forskningschef Gertrud Jørgensen Afd. for By- og Landskabsstudier Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Mob: Lektor Anne Gravsholt Busck Institut for Geografi og Geologi Øster voldgade 10 Tel: Skov og Landskab Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Center for Strategisk Byforskning ( ) er et femårigt, tværfagligt og tværinstitutionelt center under Realdania forskning. Formålet er at bidrage til at forbedre videngrundlaget for helhedsorienterede beslutninger om byernes udvikling. Som kerneparter indgår: Center for Skov, Landskab og Planlægning, Den kgl. veterinær- og landbohøjskole (KVL): Afdelingen for By- og Landskabsstudier Arkitektskolen Aarhus, Institut for By og Landskab Københavns Universitet, Geografisk Institut, Forskergruppen TAPAS. Har en række projekter, der forsker i samspillet mellem by, landskab og det grønne Arkitekt og ph.d. med speciale i byplanlægning. KVL s repræsentant i ledelsen af Center for Strategisk Byforskning. Pr. 1. september 2007 professor med særlige opgaver inden for byplanlægning med fokus på Den Levende By ved Center for Skov, Landskab og Planlægning. Tilknyttet Center for Strategisk Byforskning bl.a. med projektet Landscape as a resource for urban areas. Forskning og udvikling, uddannelse og efteruddannelse, overvågning, rådgivning og formidling, myndighedsberedskab samt udviklings- og miljøbistand inden for skov og landskab.

19 Kunstakademiets Arkitektskole Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet Professor Malene Hauxner Rolighedsvej Frederiksberg C Tel: Adjungeret professor Stig L. Andersson Rolighedsvej Frederiksberg C Kunstakademiets Arkitektskole Studieafdeling 1 Philip de Langes Allé Kbh. K Tel: Professor Steen Høyer Institut 3, studieafdeling 1 Philip de Langes Allé Kbh. K Tel: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Landskabsarkitekt og professor i landskabsarkitektur. Arbejder både som forsker, underviser og praktiserende landskabsarkitekt. Adjungeret professor i landskabsarkitektur med fokus på Urban Design ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Stig L. Anderssons egen tegnestue SLA har forandret sig fra at være en landskabsarkitektonisk praksis til en tværfaglig organisation, der arbejder med landskab, byrum, analyse og byplanlægning. Studieplanen for forår 2009 har overskrifterne klima/bæredygtighed og landskab/by/bygning. Arkitekt og professor med have- og landskabskunst som særligt ansvarsområde. SBi har bl.a. udviklet en model for udarbejdelse af grønne regnskaber i boliger og boligområder. Siden maj 1997 har edb-programmet Grønt regnskab været tilgængelig på SBi s hjemmeside.

20 Seniorforsker, cand.geom.phil.dr. Ole Michael Jensen SBi - Energi og miljø (EM) Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tel: Fokus: Byplanlægning, miljø og grønne regnskaber international Navn Kontakt Beskrivelse European Green Cities Network (EGCN) Eco Cities EGCN Secretariat C/O European Green Cities Att. Jens Frendrup Vesterbrogade Copenhagen V Denmark Tel: School of Environment and Development The University of Manchester PO Box 88 Manchester, M60 1QD UK Professor Simon Guy Eco Cities Director +44 (0) European Green Cities Network blev startet i 1996 som et EU-projekt, der har til formål at dele og udvikle viden om bæredygtig byudvikling. Netværket repræsenterer 11 demonstrationsprojekter og har sekretariat i Danmark hos Foreningen Bæredygtige Byer Eco Cities er et projekt med base på Manchester Universitet. Projektet, der fokuserer på byers respons på klimaforandringerne, trækker på forskning og ekspertise fra Manchester Architecture Research Centre, Centre for Urban Regional Ecology and Brooks World Poverty Institute.

21 Bethan Evans Eco Cities Administrator +44 (0) UCLA University of Southern California college.usc.edu/geography/espe Institute of the Environment La Kretz Hall, Suite 300 Box Los Angeles, CA Campus Mail Code: USA Tel: (310) USC Center for Sustainable Cities Kaprielian Hall 416 University of Southern California Los Angeles, CA USA Tel: (213) Director, Center for Sustainable Cities Professor of Geography Dr. Jennifer Wolch Professor Jill Pell Tel: Genererer viden, skaber løsninger til regionale og globale miljøproblemer og ønsker at uddanne den næste generation af førende eksperter i vores planets sundhed. Fremmer forskning, uddannelse og samarbejde med henblik på at løse storbyernes udfordringer på bæredygtighedsområdet. Forsker i bymæssig miljøbæredygtighed med Los Angeles som udgangspunkt. Professor i geografi og byplanlægning. Underviser i urbane sociale problematikker, bæredygtige byer og Los Angeles. Afdelingsleder

22 National Navn Kontakt Beskrivelse Danmarks Tekniske Universitet Århus Universitet Det Jordbrugsfaglige Fakultet (tidligere Danmarks Jordbrugs Forskning) centre/forskningscenter_foulum Roskilde Universitet Institut for miljø, Samfund og Rumlig Forandring DTU Fødevareinstituttet Mørkhøj Bygade Søborg Tel: Institutdirektør Henrik Caspar Wegener DTU Fødevareinstituttet Tel: Forskningscenter Foulum Blichers Allé Postbox Tjele Tel: Forskningsgruppen Sundhed, miljø, hverdagsliv og fødevarer Roskilde Universitet Universitetsvej 1 DK Roskilde Tel: SUND/ Lektor Bente Kjærgård Fødevareinstituttet arbejder med sunde og bæredygtige fødevarer inden for fire faglige indsatsområder: Ernæring, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi, miljø og sundhed Har været involveret i research om fødevaresikkerhed siden Leverer forskning om klima og naturressourcer, miljø og bioenergi, økologisk jordbrug og fødevarekvalitet Projekter inkluderer fx Sund mad fra jord til bord og Børn, skolemadssystemer og gode måltider. Medlem af forskningsgruppen..

23 international Navn Kontakt Beskrivelse University of Kassel Faculty of Organic Agricultural Sciences agrar/?language=en International Development Research Centre Canada National Consumer Research Centre Finland Organic Agricultural Sciences Steinstr. 19 D Witzenhausen Germany Tel: IDRC Hovedkontor: PO Box 8500, Ottawa, ON, Canada K1G 3H9 Adresse: 150 Kent Street Ottawa, ON, Canada K1P 0B2 Tel: (+1-613) National Consumer Research Centre Kaikukatu Helsinki Finland Tel: Forskning og uddannelse indenfor økologisk landbrug og bæredygtig udvikling af landdistrikterne med regionale og internationale referencer. Anerkendt virksomhed etableret i 1970 af Canadas parlament for at hjælpe udviklingslandene med at gøre brug af videnskab og teknologi for at finde brugbare, langsigtede løsninger på sociale, økonomiske og miljømæssige problemer. Hovedfokus: At undersøge, forebygge og identificere risikofaktorer i forbrugersamfundet. Formålet er at opnå et stærkt videngrundlag for forbrugervaner og dermed øget forbrugervelfærd.

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Miljøminister Connie Hedegaard

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Miljøminister Connie Hedegaard Miljø- og Planlægningsudvalget SAU alm. del - Samrådsspørgsmål I Offentligt Program for studietur på USAs vestkyst Californien og Washington Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Miljøminister Connie

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Nye idéer til bæredygtig. research alliance. anvendelse af kvælstof

Nye idéer til bæredygtig. research alliance. anvendelse af kvælstof Nye idéer til bæredygtig research alliance anvendelse af kvælstof Kort om DNMARK Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof (N). For lidt kvælstof fører til nedsat fødevareproduktion,

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 374 Offentligt Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Deltagerliste:

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN

AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN VOR FÆLLES VISION Vi, europæiske lokale myndigheder, der er forenede i European Sustainable Cities & Towns Campaign (Kampagnen for bæredygtige europæiske byer), og

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Velkomst og praktiske informationer. Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013

Velkomst og praktiske informationer. Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013 Velkomst og praktiske informationer Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013 Dubex A/S - Profil Specialister i og laver kun it-sikkerhed siden 1997 Ca. 50 medarbejdere i København og Århus - over 2/3 arbejder

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Phone: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish travel agencies

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) (Omtryk - 21-09-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 61 Offentligt Velkommen til Dalum Landbrugsskole Agenda Kort om Dalum Landbrugsskole

Læs mere

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Phone: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish travel agencies

Læs mere

Lidt af min baggrund.

Lidt af min baggrund. Lidt af min baggrund. Arbejdet Med Robotter Siden 04.12.1986 Over 55 Robotter Udviklet, Installeret & Indkørt Hvorfor er Teknologisk Institut til? Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 den samme

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik VELKOMMEN EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU? EDU vs. Udveksling Hvilke universiteter repræsenterer EDU? Hvordan gør du? HVEM ER EDU?

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD OM TELETECH HURTIG LEVERING I SKANDINAVIEN TOLKEANLÆG TIL MØDER & KONFERENCER AV-UDSTYR TIL DIT MØDE ELLER EVENT AFSTEMNINGSUDSTYR VIDEOKONFERENCE VIL DU HØRE MERE REFERENCER

Læs mere