kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten"

Transkript

1 Marts 2008

2 Centrum marts Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med fødselsdagen til: Birte Brynning den 3. marts Rasmus Andersen den 29. marts Arne Thomsen den 3. april Birthe Riis Mikkelsen den 4. april Afbud: Der meldes afbud til Linda telefonnummer senest en uge før arrangementet. Materiale til Centrum: Du kan aflevere indlæg til Centrum som et Word-dokument, eventuelt som vedhæftet fil til en til eller på en diskette. Du kan også blot skrive direkte på en mail eller almindeligt brev til redaktøren Deadline: Deadline til næste nummer af Centrum er søndag den 30. marts Gildemester: Jytte Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon Mikkelsen Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon Kansler: Marianne Hansen Skovlundsvej 35, Saksild, 8300 Odder Telefon Webmaster: Aage Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon Mail: Vores hjemmeside: Redaktør: Birte Brynning Torupvej 2, 8350 Hundslund Telefon

3 Centrum marts Side 3 Indbydelse til Sct. Georgs aften onsdag den 23. april kl. 19:00 i Spejderhytten. Denne aften er en helt speciel aften på flere måder. Hans-Erik har 50 års-jubilæum. Der skal optages nye gildebrødre, og endelig skal vi høre Sct. Georgs-budskabet. Efter gildehallen er det madgruppe 3, der står for det spiselige. Vi håber, alle vil bakke op om denne specielle aften, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Ledelsen Gildeting torsdag den 6. marts kl. 19:00 i spejderhytten. Stedet, hvor tingene sker, der skal gang i dialogen, det skal være seriøst og sjovt, også selvom Erling og jeg ikke kommer på grund af, at vi er i Vietnam. Aftenen skal starte med mad og drikke, og det sørger madgruppe 2 for. Medbring bestik m.m og kaffe, som vi plejer.

4 Centrum marts Side 4 Obs. Tinget finder sted i spejderhytten. Marianne ønsker jer et godt gildeting. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Oplæsning af protokol fra Gildeting Gildemesterens beretning 4. Beretning fra laug og udvalg Depot- og fakkellaug: Aage og Ole Spejderlaug: Lars og Ejlif Arkivlaug: Mogens, Birte H, Ole og Hans-Erik. It-Laug: Aage, Arne Mogens, Marianne og Jytte M Fredslyser: Aage, Ole og Ingrid K. Kældermester: Mogens Gaveudvalg: Aage og Inger F. Møller Jensens Fond: Linda, Ole og Lars Redaktør: Birte B. Gim: Ejlif Gum varetages af gildeledelsen 5. Behandling af indkomne forslag 6. Drøftelse og fastsættelse af rammer for gildets aktiviteter det kommende år 7. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. 8. Valg af gildeledelse og herolder. Gildemester: Jytte M genopstiller. Gildekansler: Marianne genopstiller. Gildeskatmester: Linda genopstiller. Dørherold: Jytte J genopstiller. Faneherold: Ruth genopstiller. 9. Valg af revisorer. Ejlif genopstiller. Mogens genopstiller.

5 Centrum marts Side Valg af suppleanter: Gildemester: Lars genopstiller. Gildekansler: Jette genopstiller. Gildeskatmester: Hans-Erik genopstiller. Dørhehold: Ingrid genopstiller. Faneherold: Aage. Revisor: Ingrid K genopstiller. 11. Valg til laug og udvalg. Depot og fakkellaug: Aage og Ole genopstiller. Spejderlaug: Lars og Ejlif. Arkivlaug: Mogens, Birte H, Ole og Hans-Erik genopstiller. It-laug: Aage, Mogens, Marianne og Jytte M genopstiller. Arne genopstiller ikke Fredslyset: Aage, Ole og Ingrid K - genopstiller. Kældermester: Mogens genopstiller. Gaveudvalg: Aage og Inger F genopstiller. Møller Jensens Fond: Linda, Ole og Lars genopstiller. Gim : Ejlif Gum: Birte B Redaktør: Birte B genopstiller? 12. Eventuelt. Indkomne forslag til gildetinget: Som afløser for den nuværende form for gruppedannelse (fokusgrupper) foreslår jeg, at vi i stedet beslutter at arbejde med et fælles projekt, som kan involvere samtlige gildebrødre. Jeg foreslår, at vi holder fast i det møde, hvor vi normalt ville danne nye fokusgrupper, men i stedet bliver enige om et projekt, som alle kan arbejde med på. På dette møde skal man så tillige tage stilling til, hvorledes vi skal forholde os til de eksisterende fokusgrupper. Mogens Mehl

6 Centrum marts Side 6 Forslag fra Sct. Georgs Gilderne i Danmark om, at Odder-gildet giver en gave til Julemærkefonden. Henvendelsen gengives i sin helhed nedenfor:

7 Centrum marts Side 7 Gildemesterens beretning til gildetinget Ja, så er år 2007 altså gået, og jeg synes, vi har haft et RIGTIGT godt gildeår, et gildeår, hvor alle har været på banen enten ved det ene eller det andet. Der har været rigtig mange opgaver, som vi har haft i år, MEN er det ikke også det, som er med til, at det er godt at være gildebror, at være positiv, og at være aktiv. Det synes jeg. Vi holder fortsat ledelsesmøder efter behov. Vi har altid herolder med, og vi 5 piger støtter hinanden godt. vi arbejdet godt sammen, men vi får også lattermuskelen rørt, en ting, som ikke er uvæsentlig. Den 13. marts blev der afholdt gildeting i kirkecenteret. Gildetinget blev afholdt i god ro og orden under venlig og fast ledelse af Birte Brynning. Jette Kock påtog sig rollen som referent. Der var genvalg til hele gildeledelsen og til herolder. Den 16. april deltog gildeledelsen i distriktsgildeting i Horsens. Der var stor opbakning, og der blev talt meget om landsledelsens opfordring til Dragedagen. Der var meget delte meninger om ideen. Mandag den 23. april, Sct. Georgs aften i spejderhytten, og den aften havde vi en 25-års jubilar, Aage Svendsen. Der blev holdt gildehal med oplæsning af Sct. Georgsbudskabet, og Aage fik overrakt 25-års nålen og en buket blomster. I eftergildehallen var det madgruppe 1, som stod for det kulinariske, og Aage var vært ved en lille en til halsen. 24. maj holdt vi fokusgruppemøde i hytten. Lars Jensen kom igen i år for at dirigere tropperne og komme med gode indspark, så vi ikke sidder fast. Det blev en rigtig god aften, og i alt 11 grupper blev dannet. Madgruppe 2 serverede kalkungryde, og det smagte godt. Tirsdag den 12. juni, en dejlig lun sommeraften, gik vores sommertur til Schäfergården, som er en del af Åkjær gods. Her ventede Marian Elbek fra Horsens, som til daglig er ansat på Ibs skole i Horsens. Marian fortalte grundigt om restaureringen af de forfaldne bygninger. Vi gik tur ned til vandet og sluttede med kaffe og aftensang. Onsdag den 1. august var vi 10 gildebrødre, som havde taget imod opfordringen fra spejderne til Sunrise ved spejderhytten, kl. 8. Anledningen var spejdernes 100-års jubilæum. Det var en god start på onsdag morgen, flaghejsning, spejdersange, friskbagte boller, kaffe, ja i det hele taget en uforglemmelig morgen. Torsdag den 16. august holdt vi friluftsgildehal, og dette år havde vi fået lov til at låne haven på Rodstenseje.

8 Centrum marts Side 8 Vi var meget heldige med den aften. Det var jo en regnfuld sommer, men lige i det par timer, det tog med opstilling og afvikling af gildehallen, ja da havde vi vejret med os. Vi var også heldige, at Svend Uth kunne komme den aften og spille på sin trompet. Det kastede en ekstra glans over haven. Eftergildehallen blev holdt i Retroen, hvor Erling m.fl. havde været behjælpelig med borde og stole, så vi kunne spise vores medbragte mad. Efter vort måltid var der rundvisning i Retroen, og det er et stort arbejde, de ulønnede medarbejdere gør, prisværdigt, og hvor der det godt, der stadig findes mennesker, som vil gøre noget til fordel for andre. Mandag den 3. september var vi 4 gildebrødre, der var til distriktsgildehal i Skanderborg med indsættelse af ny ledelse og samtidig optagelse af Keld Krebsen fra 1. Skanderborg som ridder. Aftenen begyndte med en dejlig sejltur på Skanderborg Sø. Senere var der som sagt gildehal, og i eftergildehallen var traktementet store dejlige burgere og et glas rødvin. Ja, så nåede vi til søndag den 30. september, hvor vi holdt åbent hus i spejderhytten. Vi havde besøg af 16 gæster, som havde taget imod vores invitation. Eftermiddagen startede med kaffe og hjemmebagt kage. Jens Ebdrup startede med at fortælle om svampe og havde forskellige prøver med. Senere bevægede vi os så mod museet, hvor museumsinspektør Klaus Markmand fortalte om det nye stryg. Det var spændende. Turen fortsatte ud i Rathlousdal-skoven og frem til Bjørnegrotten, hvor Eigil Rye fortalte om godset og Odder og omegn. Vort sidste stop på vores ca. 2 timers travetur var næsten hjemme ved spejderhytten, hvor Hans-Erik Harboe delte ud af krydderdramme, og humøret var fint. I spejderhytten ventede der flere gildebrødre med grill, brød og god salat. Der blev spist godt, og vores kældermester havde som altid sørget for, at der var god vin til rimelige priser. Det var en dag, vi alle var meget glade for. Ud af de besøgende denne dag er der 6 personer, som har vist megen interesse for at lære os og gildebevægelsen nærmere at kende. I har allerede været meget trofaste til vores arrangementer, og vi vil glæde os til, at I bliver optaget som gildebrødre. Tirsdag den 9. oktober havde vi besøg af 11 gildebrødre fra Porskær-gildet og flere af vores kommende gildebrødre. Aftenen startede med aftensmad, som madgruppe 1 stod for. Bagefter var der et meget spændende foredrag af Marianne Ketcher, en meget spændende dame. Marianne er født i København, men tog til Hundslund, og hendes liv kunne fylde en hel roman, et spændende liv, men ikke altid så let. Marianne kaldte sit foredrag Fra Hotpants til Hønsegård. En spændende dame. Aftenen sluttede med aftensang udenfor, Nu er jord og himmel stille.

9 Centrum marts Side 9 Vores novembermøde torsdag den 15. i spejderhytten var med gæster fra Y smen, og denne aften havde vi fået Kim Arne Petersen til at fortælle om Grundtvig. Han er en helt fantastisk fortæller og havde meget stor viden om Grundtvig. Madgruppe 2 havde til denne aften lavet Coq au Vin, som smagte himmelsk. TAK for det. Aftenen sluttede med, at vi sang Nu er jord og Himmel stille. Fredag den 7. december holdt vi julestue. Her var det madgruppe 3, som havde lavet dejlig julemad, som vi startede med, og det var et julebord, som et julebord skal være. Inden vi nåede til osten, var der optræden af en del gildebrødre, et arrangement, som Linda og Aage stod for. Tak for det til Jer to, det var sjovt og fyldt med masser af humor. Aftenen sluttede med, at vi alle ønskede hinanden en god jul og et godt nytår, hvorefter vi sang som vanlig Nu er jord og himmel stille. 13. december var det fredslyset, som blev båret ind i Odder Sognekirke af de grønne pigespejdere. Det var som altid højtideligt, og hvor provst Troldborg holdt en lille tale og ønskede god jul. Tirsdag den 15. januar 2008 holdt vi nytårsgildehal med genoptagelse af Erling Hansen. Vi startede med vandrehal, hvor kældermesteren, som på daværende tidspunkt befandt sig i Grossarl, havde sørget for champagne og madgruppe 4 for lidt småbidder. Gildehallen startede med genoptagelse af Erling, derefter kunne vi byde vores kommende gildebrødre velkommen i gildehallen, som fortsatte som planlagt. I eftergildehallen var der god mad (vintergryde), til kaffen havde Eilif sørget for en lækker kage. Der var flere taler til Erling med gode ønsker og velkommen tilbage til Gildet. Tirsdag den 5. februar holdt i SANGAFTEN i spejderhytten. Året 2008 er jo sangens år, og vi fik også sunget en hel masse sange. Linda havde været flittig og fået skrevet og trykt nogle sange til vores egen sangmappe, og denne sangmappe blev brugt flittigt. Madgruppe 1 havde til denne aften igen lavet et fantastisk måltid mad, kyllingebryst på porrebund og med tre meget forskellige salater. Det var bare godt. Til kaffen spiste vi kagen, som alice havde fremstillet. Igen tak for en god aften. Den 6. marts venter så gildetinget. Til slut vil jeg gerne takke Ole for din hjælp i forbindelse med Sct. Georgs Gildets hjælp til spejderne i anledning af deres 100-års jubilæum, hvor spejderne skulle prøve at samle ind til skole i Angola. Spejderne her i Odder satsede meget højt,

10 Centrum marts Side 10 lige indtil spejderlederne én for én trak sig ud af arbejdet, og til sidst blev det opgivet. Det var lidt spildte kræfter, men sådan er verden engang imellem. Tak til dig Aage, som måned for måned cykler rundt med de fleste af vore smukke Centrum, det er rigtig flot. Tak skal du have for det. Til Mogens, tak for dit meget store arbejde med tilrettelæggelse og udførsel af 30. september vores åbenthus. Du bar en stor del af det. Det er vi alle enige om, og her var i hvert fald ikke noget med, at nogen trak sig ud. Tak Mogens. Til Birte vores meget kreative redaktør. Det er ALTID en fornøjelse at modtaget bladet. Du er meget god til at sætte flotte billede ind, og er der nogen, som ikke har overholdt at fremsende materiale til dig, ja så får vi et lille ring. Du har bare styr på det. STOR tak til dig. Til vores kældermester Mogens, tak fordi du altid kommer slæbende med god vin, øl og vand, og altid til meget fornuftige priser. Du kender også værdien af et godt glas til god mad. Til den øvrige gildeledelse, mange tak fra mig for det gode samarbejde, for Jeres opbakning og gode humør. Til Jer nye kommende gildebrødre og gildebror fra Hørsholm, tak for den store tilslutning, I har vist til vores arrangementer. Det føles som om, at I vil noget med os, og vi vil alle i Sct. Georgs Gildet i Odder noget sammen med Jer. Til slut vil jeg ønske alle gildebrødre et godt gildeår Jeg håber, vi alle får mamge gode oplevelser på den ene eller anden måde, men husk, det er ved alles hjælp, det bliver et godt gildeår. Jytte Søby Mikkelsen Gildemester

11 Centrum marts Side 11 Aage har sendt følgende indlæg af ukendt forfatter: I dag har vi større huse og mindre familier mere bekvemmelighed, men mindre tid. Vi har højere uddannelser men mindre sund fornuft mere viden, men mindre dømmekraft. Vi har flere eksperter, men flere problemer mere medicin, men mindre velbefindende. Vi forbruger ubekymret ler for lidt kører for hurtigt bliver for vred for hurtigt er oppe for sent læser for lidt ser for meget TV og beder for sjældent. Vi mangedobler vore ejendele, men reducerer vores værdier. Vi taler for meget elsker for lidt og lyver for tit. Vi har lært, hvordan man lever, men ikke et liv vi har tilføjet år til livet, men ikke liv til årene. Vi har højere bygninger, men lavere tålmodighed vi har bredere motorveje, men smallere synspunkter. Vi forbruger mere, men har mindre. Vi køber mere, men nyder det mindre. Vi har været hele vejen til månen og tilbage igen, men vi har svært ved at gå over gaden for at mødes med vore naboer. Vi har besejret det ydre rum men ikke det indre. Vi har splittet atomet men ikke vore fordomme. Vi skriver mere, lærer mindre planlægger mere, men udretter mindre. Vi har lært, at haste, men ikke at vente. vi har større indsigt, men mindre moral.

12 Centrum marts Side 12 Vi bygger flere computere til at indeholde mere information og til at producere flere kopier men mindre kommunikation. Vi går op i kvantitet men mindre kvalitet. For tiden er det in med hurtig mad og langsom fordøjelse mere fritid og færre gøremål flere slags føde, men mindre næring. To indtægter, men flere skilsmisser flottere huse, men brudte hjem. Derfor foreslår jeg, at fra i dag gemmer du ikke noget til en speciel anledning, for hver dag du lever er en speciel anledning. Søg efter viden, læs mere, sæt dig på terrassen, nyd udsigten, uden at tænke på, hvad du mangler. Brug mere tid med din familie og venner, spis din livret og besøg de steder du holder af. Livet er en kæde af øjeblikke med glæde, det handler ikke kun om overlevelse. Brug dine smukkeste glas og gem ikke din bedste parfume, men brug det hver gang du ønsker det. Fjern fraser som en af dagene og en dag fra dit ordforråd. Skriv det brev du ville skrive en af dagene allerede i dag. Fortæl din familie og dine venner hvor meget du holder af dem, hold ikke det tilbage, som giver latter og glæde i dit liv. Hver dag, hver time, hvert minut er specielt, og du ved aldrig om det bliver det sidste.

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår Nr. 1 Januar 2009 42. årgang Godt nytår Centrum januar 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015. Nytårsgåtur 2015 1

Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015. Nytårsgåtur 2015 1 Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015 Nytårsgåtur 2015 1 Foto øverst: Stavgangsholdets julefrokost Foto nederst: Skål for det nye år 2 Foto Reinhardt/DK Indkaldelse til Generalforsamling fredag den 13. marts

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

Det er dejligt at komme på ferie

Det er dejligt at komme på ferie ulf nyt A 18. årgang Nr. 6 December 2014 Det er dejligt at komme på ferie Få gode råd om kærlighed side 15 Hvorfor må jeg ikke komme ud at rejse? side 23 Dejlige feriebilleder side 17 M E D L E M S B L

Læs mere