HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

2 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til Tydal. Tilmelding: Se Herolden for april. 2. GILDE Lørdag d. 30. maj kl Vi deltager i Stadsgildets tur til Tydal. Husk tilmelding. Mandag 1. juni kl Friluftsgildehal. Indbydelse udsendes. 4. GILDE Onsdag d. 13. maj. Rundvisning på det nye Moesgård Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal. i 1. Tranbjergs nye bålhytte 8. GILDE Mandag den 27. april kl Sct. Georgs Gildehal i Ellevang Sognegård. 9. GILDE Onsdag d. 20. maj. Besøg i biernes verden, såfremt de er i humør til at modtage besøg. Nærmere om tidspunkt efter 1.maj. Lørdag d. 30. maj. Vi deltager i turen til spejdercenter Tydal, tilmelding til gildemester inden1 maj. Se venligst Herolden april side 4. FRIMÆRKELAUGET Torsdag d. 30. april kl Vi mødes i DDS s spejderhytte i Tranbjerg, hvor Raymund Lyhne endnu en gang vil lade os få indblik i sin store samling af Danmarks første frimærker. Oprindelig programsat til mødet i september GILDE Tirsdag d. 12. maj kl.? Indbydelse udsendes. Eftermiddagstur til Moesgaard Museum. Mandag d. 8. juni kl Friluftsgildehal i Kløverhytten, Hørhavevej 55, 8270 Højbjerg. 6. GILDE. Mandag d. 4. maj kl Gildemøde. Lørdag d. 30. maj. Udflugt til Tydal (se annonce i aprilnummeret af Herolden) Husk PAS og betaling som beskrevet. Husk 2 Nye gildebrødre: 5. Gilde, Anna Ravn, Bittevej 2, Skader, 8543 Hornslet Tlf mobil: Fødselsdage: Niels Blicher, 4. G. 80 år Arne Pedersen, 4. G. 80 år. Ny Mailadresse: Olaf Saugbjerg, 8. Gilde: Stadsgildeting tirsdag d. 5. maj 2015 kl i Brabrand Sognegård, Engdalsvej 1, Brabrand

3 Program for Århus Stadsgildes tur til spejdercenter Tydal lørdag den 30. maj Sidste frist for tilmelding er onsdag den 6. maj ved indbetaling af kr. 100 pr. deltager til Danske Bank reg kt , mærket med deltagemavn(e) og gilde. Samtidig tilmelding til eget gilde, så gilderne senest den 8. maj sender liste med deltagemavne til stadsgildemester på Yderligere vedrørende tilmelding kan læses i HEROLDEN fra april måned. Husk at medbringe gyldigt pas, Århus Stadsgilde sangbog og gildetørklæde. Seneste mødetid ved busserne på Viby Torv. Grnndtvigsvei 3. er lørdag den 30. maj kl Alle deltagere skal sidde i busserne og være klar til afgang kl Undervejs mod grænsen vil der blive serveret kaffe/the og et rundstykke. Efter behov bliver der et eller to korte ophold ved rastepladser med toiletter. Vi kører direkte til den nedlagte Eggebek flyveplads, hvor vi spiser en schnitzel med kartofler, sovs og grøntsager. Der er også dessert og et glas vin, en øl eller en sodavand inkluderet i måltidet. Undlad venligst at bestille yderligere drikkevarer, så vi undgår at skulle bruge tid på afregning. Efter ankomst til Tydal Spejdercenter vil LGM Helmut Werth fortælle om Tydal, hvorefter vi begiver ud på naturvandring (efter aftale nogen i minibus uden lift) under vejledning af lokale naturkyndige. Turen vil vare 1-1½ time. Efter vandreturen får vi eftermiddagskaffe med kage. Der er rejst et telt, som kan rumme os alle sammen med landsgildeledelsen, der vil være tilstede. Efter kaffen begiver vi os hjemad via et indkøbscenter syd for grænsen (såfremt tiden tillader det!). Der vil kun være begrænset plads til eventuelle indkøbte varer. Under hjemturen i bussen vil der blive serveret lidt frugt. Forventet hjemkomst til Viby Torv ca. kl. 19 lørdag aften. 3

4 Sangaftenen 16. april i Brabrand Sognegård 35 sangglade gildebrødre var samlet omkring et flygel for at synge sange fra Århus Stadsgilde sangbog. Ved flyglet sad Leif Kerstens, menighedsrådsformand i Brabrand og tidligere grøn spejder i Åbyhøj. Til lejligheden var nodesamlingen til Århus Stadsgilde sangbog færdigtrykt, og blev udleveret til de otte gilder. Ingen af noderne i nodesamlingen er fotokopieret. Alle er blevet skrevet i et nodeprogram på en pc, og herefter ombrudt og trykt i 12 eksemplarer. Frans Ege Møller og Leif Kerstens har begge ydet stor hjælp med indsamling af nodeoplæg, transponering til passende toneleje og korrekturrettelse. Jørn Sørensen, forfatter til nr. 114, En gammel spejder fra Aabyhøj, deltog som gæst i sangaftenen. I anledning af dronning Margrethes fødselsdag var bordene prydet med dannebrogsflag, og aftenen blev indledt med nationalsangen Der er et yndigt land. Derefter var der nogenlunde frit valg af sange til fællessang, kun afbrudt af kaffepause. Arrangementet gentages den 10. november. khejø 4

5 Referat fra gildeting: Den 23 marts holdt vi gildeting med 9 gildebrødre til stede. Vi startede med at synge, fra den nye sangbog: Vær beredt til at møde, hvad der kommer. Hans blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at vi var beslutningsdygtige med kun 2 afbud. Jan valgtes til referent. Birgittes grundige beretning blev godkendt, og Jan fremlagde det reviderede regnskab og budget, som ligeledes blev godkendt. Kontingentet blev fastsat til 650,00 kr. (uændret). Gildeledelsen blev enstemmig valgt til at fortsætte et år på samme måde som hidtil. Dog ville kansleren ikke fortsætte, såfremt der blev kampvalg til hans post, men det var der ikke anstød til, at det ville forekomme. Vi fik udarbejdet et godt program for det komne gildeår med bl.a. flere spændende udflugter. Jan orienterede om diverse nyt fra Stadsgildet, bl. a. om sangaften i Brabrand Sognegård den samt turen til Tydal den Hans kunne afslutte gildetinget, og sluttede med tak for god ro og orden. I forbindelse med Ninas 100 års fødselsdag i januar, havde hun medbragt vin, og i forbindelse med Jyttes 70 års fødselsdag i marts gav hun dejlig fiskefilet. En stor tak til jer begge. Ofk afholdt gildehal mandag den 13.april i Egå Sognegård med optagelse af nyt gildemedlem Anna Ravn. Til stede var 15 gildebrødre, desværre var der flere sygemeldte. Endvidere havde vi denne aften besøg af Hanne Brissing. Anna er kendt i gildet, da hun var gift med vores tidligere nu afdøde Gildemester, Erik Ravn. Anna har længe haft lyst til at deltage i 5. Gilde, og vi er alle meget glade for at hilse hende velkommen i gildet. Vi startede Gildehallen med Der er ingenting, der maner mens fanen blev rullet ud. Efter de sædvanlige ritualer blev Anna optaget af Gildemester Henning Holck og bagefter sang vi efter Anna's ønske Morgenstund har guld i mund. Gildemesterens tale var denne gang lidt anderledes end sædvanlig. Henning var kommet på sporet af ældre familiemedlemmer, idet han havde fået kendskab til en bog kaldet Familien på Brunebakkegården, som i tidernes morgen lå i Himmerland. Derigennem vaktes hans interesse for slægten og studiet havde ført ham tilbage i tiden til dens oprindelse sidst i 1600-tallet. Titlen på foredraget var Arv og Miljø, hvor man kan sige, at vi alle er mere eller mindre præget af det miljø, vi hver især er vokset op i, og arven finder vi i generne i slægten. Hennings studier var interessante at høre om, og til slut oplyste han, at det var med udgangspunkt i hans bedsteforældre på fædrenes side, han var gået videre bagud i slægten. Derefter blev Sct. Georgs bud- 5

6 skabet læst op af kansler, der også oplyste, at det var ankommet samme morgen fra Litauen. Budskabet vil senere blive publiceret i Herolden. Vi sluttede Gildehallen med at samles omkring bordet og synge At række hinanden hånden. Derefter var der hyggeligt og fornøjeligt samvær i forbindelse med serveringen af dejlige tærter med lækker rødkålssalat og efterfølgende kaffe/ te og hjemmebag. Efter diverse meddelelser sluttede aftenen på sædvanlig vis med Nu er jord og himmel stille. Kirsten I 8. Gilde holdt vi gildeting mandag den 23. marts i Ellevang Sognegård. Efter gildemester Per Holchs velkomst gennemgik tingets valgte dirigent, Nils Liljeberg dagsordenen, og han konstaterede at formalia var i orden tinget var lovligt indvarslet. Per Holch foretog herefter en gennemgang af årets aktiviteter, herunder sidste sommers udflugt til alheden på Blicher egnen, hvor vi bl.a. besøgte mindelunden ved Kongenshus, hørte om kartoffeltyskerne pionerindsats på heden, RAF-museet. Han nævnte arrangementet på Valdemars dag, Friluftsgildehallen, hvor vi lånte l. Risskov Trops bålsted og hytte ved Bellevue Strand, samt de vellykkede gildeaftener med talepædagogen Trine Vinkler Milsø, Ålborg, frihedskæmperen Mads Madsen samt juleturen til Gl. Estrup Slot og Landsbrugsmuseum. Han nævnte også samarbejdet med 5. Gilde omkring et par af gildehallerne samt foredragsaftener m.v. HEROLDEN 6 Han så frem til den kommende gildeudflugt samt stadsgildets tur til Tydal og endvidere sangaftenen med de øvrige gilder. Husk tilmeldelsesfristerne understregede han. Gildemesterens beretning godkendtes enstemmigt. Gildekansler Kirsten Thorndal gennemgik regnskabet, som viste et lille overskud på kr Budgettet for 2015 blev fremlagt, og såvel regnskab som budget blev godkendt. Grupperne havde arbejdet med de forskellige turhavende gildeopgaver, hejst flag, men også været udfarende med en række besøg på Århus Havn for at følge udviklingen der, samt været i det nye væksthus i Botanisk Have, besøg i den nye Gl. By og på rundgang i det nye Moesgård Museum. Desuden klarede et seks mands team, sammensat på tværs af grupperne koordineringen af Dansk Flygtningehjælps indsamling i Risskov og Fedet med et rekordresultat godt kroner. Hanne Eriksen, der er gildes internationale medarbejder, redegjorde for aktiviteterne omkring Fellowship Day i Sognegården i Galten, Fredslyset og arrangementerne på Rådhuset og i Vor Frue Kirke. Hanne omtalte også den 27. Verdenskonference i ISGF, som blev afholdt i Sidney i Australien i oktober sidste år, og hun henviste til den fyldige omtale i Sct. Georgs bladet fra december Hanne nævnte desuden det kommende Nordisk-Baltisk Træf 2015 der afholdes i Horsens den juni og hun omtalte kort ISGF's indsamling af legetøj til Rumænien. Nils Liljeberg refererede fra Ridderudvalget, hvor aktiviteten pt. mest foregår pr. telefon. Per Hansen refererede fra spejderudvalgets lederarrange-

7 ment på Diakonhøjskolen som samlede 70 spejderledere. Udvalget havde været samlet til fire møder. Nils Liljeberg oplyste, at flagblokkene fungerer fint. Sct. Georgs Gildernes Flagpris på kr blev fordelt på seks forskellige modtagere, herunder en række spejdergrupper. Malerværkstedet Hejmdal modtog et beløb, der benyttes til udflugter med kræftsyge. Fra Spejdermuseet oplystes det bl.a.. at aktiviteterne omkring loppehuset og Jazz- og Folkmusik teltet havde bidraget med pæne beløb til museets virke. De forskellige udvalgsberetninger blev godkendt under et. Så fulgte valgene til gildeledelsen og til udvalgene. Hanne Eriksen indvilgede med stor applaus at fortsætte på kanslerposten. Thøger Jensen blev valgt til ny dørherold. Hanne fortsætter som Gim er. Vi er ikke repræsenteret i uddannelsesudvalget, men til ridderudvalget, flagudvalget genvalgtes Nils Liljeberg, der også valgtes til ny revisorsuppleant. Per Hansen genvalgtes til Spejderudvalget og John Krarup fortsætter i Museumsudvalget. Eva Leth valgtes til ny revisor og Frits Hindtoft fortsætter som referent til Herolden og som koordinator af Dansk Flygtningehjælps indsamling i Risskov og Fedet. Henny Wilson og Thøger Jensen blev valgt som gildets supplerende stemmeberettigede repræsentanter til stadsgildet. Under eventuelt orienterede Nils Liljeberg og Danmarkssamfundets tilstedeværelse ved Dronning Margrethes modtagelse i Århus i anledning af 75 års fødselsdagen. 8. Gilde deltager med sin fane. Vi drøftede gildeturen i maj måned, som af praktiske grunde vil blive flyttet til efter sommerferien. Dato er siden fastlagt til den august. Dirigenten takkede for god ro og orden og Gildemesteren takkede dirigenten for kyndig og disciplineret ledelse af Gildetinget. Vi fik sunget en del sange, sat en kold buffet til livs, hygget, og så sluttede vi af med vores aftensang. Frits Skovbunden er hvid, anemonerne er sprunget ud, og vi ved en skøn tid er lige om hjørnet. Som sædvanlig trives 10. Gilde bedst ude og denne gang holdt vi gildehal i Jeksen hytten med indsættelse af ny gildemester, Poul Erik Kodal og tak til Ulla Charles for hendes år som gildemester. Gildeløftet blev bekræftet og Sct. Georgs budskabet blev læst uden vi var sikre på, hvordan det helt skulle tolkes. Efter gildehallen samledes vi ved bålet, hvor aftensmaden blev tilberedt, og det var festmiddag, virkelig med et godt glas til. Nok er vi et lille gilde, men med store og gode oplevelser. Vi er enige om at værne om disse værdier. Vi sluttede af med "Nu er jord og himmel stille" og vendte glade hjem. ulla k Torsdag d. 9. april. Møde i spejderhytten i Tranbjerg med pænt fremmøde. Der blev igen sorteret frimærker fra Frimærkebankens indsamlede materiale. Uffe 7

8 Et rigtigt forårstegn! Til Århus Stadsgildeting den 5. maj bedes alle delegerede selv medbringe en Århus Stadsgilde sangbog. HEROLDEN udkommer næste gang ca. 1. juni Deadline 15. maj. Redaktør Ole Andreasen, Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. Telefon Denne måneds forsidebillede er en kopi af byvåben for Marijampole, Litauen 8

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår Nr. 1 Januar 2009 42. årgang Godt nytår Centrum januar 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

50 ÅR NR. 2 April 2013 51. ÅRGANG

50 ÅR NR. 2 April 2013 51. ÅRGANG 50 ÅR NR. 2 April 2013 51. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2013 51. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL ved hjælp af tilskud

Læs mere