SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER"

Transkript

1 SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som du har modtaget om en Saxo Bank handelskonto, herunder de Almindelige Forretningsbetingelser for Corporate Solutions,Rente- og Gebyrbilaget samt Ordreudførelsespolitik og Interessekonfliktpolitik (som du finder på vores hjemmeside Udfyld formularen med blokbogstaver og med sort eller blå kuglepen. I overensstemmelse med Hvidvasklovens regler er Saxo Bank forpligtet til at indhente følgende dokumentation fra sine virksomhedskunder (jf. nedenfor). Vi forbeholder os ret til at bede om yderligere dokumentation i visse tilfælde. Kontakt venligst hvis De har spørgsmål til dokumentationskravene. VIRKSOMHEDS KUNDER DOKUMENTATION FOR VIRKSOMHED Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende udenlandsk myndighed eller registreringsbevis Underskrevne vedtægter Dokumentation for tegnings- og underskriftsforhold Udfyldt formular vedrørende Ejerforhold og kontrolstruktur for virksomhedskunder med tilhørende dokumentation, som nævnt i formularen Dokumentation for identitet og adresse for alle ejere jf. formular vedrørende Ejerforhold og kontrolstruktur for virksomhedskunder DOKUMENTATION FOR INDENTITET FOR ALLE TEGNINGSBERETTIGET Typer af godkendte dokumenter: Gyldigt pas (billed og underskriftsside er påkrævet) Gyldigt kørekort Gyldigt ID kort Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være udstedt af en offentlig myndighed og skal inkludere: Fulde navn CPR nr. eller lignende ID nr. Fødselsdag og sted Tydeligt billede, der identificerer personen Underskrift Med henblik på hurtig behandling kan du returnere den udfyldte formular sammen med ovennævnte dokumentation direkte til Saxo Bank på en af følgende måder: Fax Skan formularen sammen med dokumentationen Send en kopi af formularen sammen med og send disse pr. til dokumentationen til Bemærk, at når du sender formularen via eller fax, skal du stadig sende den originale formular med almindelig post inden 14 dage. Send formularen og dokumentationen med almindelig post til Saxo Bank Philip Heymans Allé 15 DK 2900 Hellerup Denmark Att. Contract Administration Har du spørgsmål til, hvordan du skal udfylde formularen, eller hvilke dokumenter du skal medsende, bedes du kontakte os på telefon eller læs mere på 1 / 6

2 Alle virksomhedskunder skal udfylde afsnit 1 til og med afsnit 7 i Formular til kundeoprettelse. Venligst udfyld med blokbogstaver. AFSNIT 1 GENERELLE KUNDEOPLYSNINGER Henvisende kunderådgiver (hvis relevant): Virksomhedsnavn: Registreret adresse: Postnummer og by: Land: Postadresse (hvis anden): Postnummer og by: Land: Inklusiv lande- og evt. områdekode, eks: +45 (020) Primært telefonnummer (påkrævet): Andet telefonnummer: (påkrævet): Virksomhedsnr. (CVR nr.): Antal bestyrelsesmedlemmer: Formand: Administrerende direktør/vice-administrerende direktør: Tegningsberettigede: På vegne af virksomheden (påkrævet): AFSNIT 2 KUNDEKLASSIFIKATION Kundeklassifikation Ifølge MiFID-direktivet er Saxo Bank forpligtet til at segmentere og klassificere selskabets kunder i forhold til følgende tre kategorier: detailkunder, professionelle og godkendte modparter. Alle vores kunder vil som udgangspunkt blive klassificeret som detailkunder for at kunne yde den højest mulige beskyttelse i hen hold til lovgivningen. Hvis du imidlertid føler, at denne første klassifikation ikke afspejler dit aktuelle videns- og erfaringsniveau med visse (eller hele sortimentet af) investerings- og hedgeprodukter, har du mulighed for at vælge en anden klassifikation på Konto MIFID Statusvindue på SaxoTreasurer eller ved henvendelse til din kunderådgiver. 2 / 6

3 AFSNIT 3 VALG AF VALUTA PÅ KONTO Valg af basis valuta på konto: AFSNIT 4 FORMÅL MED OG OMFANG AF KUNDEFORHOLD (ALLE FELTER ER PÅKRÆVEDE) For at overholde FATF anvisninger og EU-lovgivning om hvidvaskning af penge skal alle kreditinstitutter i EU indhente oplysninger om kundens formål med og forventede omfang af forretningsforbindelsen. Formål med og omfang af kundeoprettelse hos Saxo Bank? (vælg venligst kun én af mulighederne) Fastholdelse af kapital/kurssikring (minimering af risiko for tab) Vækst (handlernes værdi øges med tiden, og kurs udsving accepteres) Spekulation (høj risiko accepteres til gengæld for potentielt højere afkast) Hvilken type instrumenter ønsker du at handle? Hvor mange handler foretager du typisk om måneden? Valutaspot Valutaterminskontrakter Valutaoptioner Futures Swaps > 100 For hvor meget forventer du at handle hos Saxo Bank pr. år? < EUR > Jeg/vi erklærer, at virksomheden handler i eget navn som anført ovenfor og ikke på vegne af tredjemand i enhver henseende i dette kundeforhold. Alle midler, der indbetales og handles på denne konto i Saxo Bank, er virksomhedens egne midler. Alle virksomhedskunder skal udover denne formular udfylde formular vedrørende Ejerforhold og kontrolstruktur for virksomhedskunder samt List of Authorized Dealers. 3 / 6

4 AFSNIT 5 RISIKO ADVARSEL (OBLIGATORISK) For at overholde EU/Dansk lovgivning herunder Investorbeskyttelsesreglerne, skal Saxo Bank fremkomme med følgende risikoadvarsel vedrørende komplekse produkter. OPLYSNINGER OM KARAKTERISTIKA OG RISICI VED VISSE KOMPLEKSE PRODUKTER Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af karakteristika og risici ved visse komplekse produkter samt karakteristika for markederne for disse. Du kan læse mere på Handel med finansielle produkter indebærer altid en risiko. Generelt bør du derfor kun handle finansielle produkter, såfremt du forstår produkterne og de risici, de indebærer. Valutahandel (FOREX) Ved valutahandel tager kunden en eksponering overfor prisudviklingen af én valuta i forhold til en anden valuta, hvor den ene sælges og den anden købes. For eksempel kan britiske pund (GBP) sælges over for danske kroner (DKK), hvis man modtager en betaling i GBP og ønsker at veksle denne til DKK. Valuta handles på baggrund af en handelsline. Dette indebærer bl.a., at i forbindelse med en valutatransaktion, som ovenfor eksemplificeret, vil Saxo Banks betaling af DKK ikke altid være betinget af at man har modtaget GBP fra kunden, men de to modsatrettede beløb vil blive sendt til betaling samtidig. Valuta kan handles som FX Spot, FX Forward eller FX Optioner. FX Spot indebærer handel af én valuta mod en anden her og nu. FX Forward og FX Optioner indebærer, at handel afvikles på et fremtidigt tidspunkt til bestemte priser aftalt på handelstidspunktet. FX Forward indebærer en forpligtelse til at gennemføre handlen til den aftalte pris på udløbsdatoen. Købte FX Optioner giver mulighed for at indgå en handel i det underliggende FX Spot valutakryds på udløbsdatoen, hvis kursen på dette tidspunkt er fordelagtig i forhold til gældende markedskurs. Solgte optioner giver omvendt en forpligtelse til at indgå handel med køber (Saxo Bank) på udløbsdatoen, hvis køber ønsker det. Købte optioner giver dermed begrænset risiko i form af den præmie, der betales ved kontraktens indgåelse, mens solgte optioner giver ubegrænset risiko i form af kursændring i det underlæggende FX Spot valutakryds. Valutamarkedet er verdens største finansmarked med handler døgnet rundt alle hverdage. Det er bl.a. karakteriseret ved en relativt lille profitmargin sammenlignet med øvrige produkter. Ved valutahandel vil en gevinst hos én aktør på markedet altid modsvares af et tab hos en anden aktør, når der ses bort fra omkostninger i form af kommission og difference mellem købs- og salgskurser. Valutahandel gennemføres altid med Saxo Bank som modpart, idet Saxo Bank stiller priser baseret på de priser, som Saxo Bank kan opnå i markedet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at din gevinst eller tab modsvares af tab eller gevinst til Saxo Bank, da Saxo Bank i høj grad søger at afdække risici med andre modparter. Valutahandel indebærer en relativ høj grad af risiko. Hvis din samlede eksponering overstiger din handelsline, vil du være forpligtet til at reducere din eksponering og derved risikerer tab. OBLIGATORISK Jeg erklærer hermed at jeg har læst og forstået risiko advarslen vedrørende komplekse produkter. 4 / 6

5 AFSNIT 6 UNDERSKRIFT OG SAMTYKKE Jeg/vi bekræfter med min/vores underskrift(er): At have læst, forstået og accepteret de Almindelige Forretningsbetingelser for Saxo Treasurer, Rente- og Gebyrbilaget samt Ordreudførelsespolitik og Interessekonfliktpolitik, og hele indholdet heraf, samt alle andre relevante vilkår og betingelser der til enhver tid gælder for hele mit/vores kundeforhold med Saxo Bank. At have modtaget, læst og forstået materiale og produktoplysninger vedrørende relevante produkter. At have modtaget yderligere dybdegående mundtlige oplysninger omkring produkterne, samt det tilknyttede muligheder og risici, som jeg/vi måtte have bedt om. At have modtaget tilfredsstillende svar på alle spørgsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med relevante produkter. Jeg/vi bekræfter og anerkender at de personlige oplysninger, jeg/vi har fremsendt til Saxo Bank: Deles med en hvilken som helst kunderådgiver med det formål at gennemføre due diligence-undersøgelse og godkende min ansøgning. Deles med tredjepartsbureauer, der arbejder på vegne af Saxo Bank koncernen med det formål at udarbejde en kundeanal yse til brug i forbindelse med Saxo Bank-koncernens salgs- og marketingaktiviteter. Må anvendes til at udføre en søgning gennem en tredjepartsudbyder af autentificering med det formål at bekræfte min identitet. For at gennemføre dette har tredjepartsudbyderen af autentificering ret til at efterprøve mine oplysninger og sammenholde dem med oplysninger i en hvilken som helst database (offentlig eller anden), som de har adgang til. De har også fremover ret til at bruge mine oplysninger til at hjælpe andre virksomheder i forbindelse med verificering. Der opbeva res en optegnelse over søgningen. Jeg/vi bekræfter endvidere: At de oplysninger jeg/vi har givet i denne formular er korrekte samt at jeg/vi anerkender at jeg/vi er forpligtet til at infor mere Saxo Bank straks i tilfælde af ændringer til disse oplysninger. At jeg/vi anerkender, at Saxo Bank kun er i stand til at yde rådgivning i så henseende, hvis jeg/vi har givet Saxo Bank kor rekte og fyldestgørende oplysninger i denne formular eller, hvis Saxo Bank på anden måde har bedt om det. Jeg/vi accepterer med min/vores underskrift nedenstående samtykkeerklæring: Alle oplysninger afgivet i forbindelse med kontooprettelsen, herunder mit navn, cpr-nummer, cvr-nummer, adresse m.v., samt kundeoplysninger, herunder kontooplysninger, posteringer, investeringer m.v., som jeg afgiver ved oprettelsen af mig som kunde hos Saxo Bank eller senere eller som i øvrigt kommer i Saxo Bank s besiddelse kan videregives til andre selskaber i Saxo Bank koncernen*. Visse selskaber i Saxo Bank koncernen* er beliggende i lande, der ikke nødvendigvis yder den samme beskyttelse af mine personlige oplysninger og kundeoplysninger som Danmark. Videregivelse kan ske med det formål at leve op til regulatoriske forhold (herunder i henhold til hvidvaskloven), foretage risikostyring, yde og gennemføre investeringsrådgivning, investeringsservice og andre ydelser som Saxo Bank koncernen* tilbyder, foretage markedsføring samt administrere mit kundeforhold. Saxo Bank må fremsende markedsføringsmateriale til mig vedrørende investeringer og relaterede tjenesteydelser, herunder nye produkter og services som Saxo Bank koncernen tilbyder, samt nyhedsbreve, markedsoplysninger og handelsideer pr. , sms, almindeligt brev eller ved telefonisk henvendelse. * Saxo Bank koncernen består for tiden af nedenstående selskaber. Se venligst vores hjemmeside for en opdateret liste. 5 / 6

6 SAXO BANK A/S HEADQUARTERS SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA SAXO BANQUE FRANCE SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD. PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 PASEO DE LA CASTELLANA 42, 2., 10, RUE DE LA PAIX 3 CHURCH STREET DK HELLERUP MADRID PARIS LEVEL 30, SAMSUNG HUB DENMARK ESPAÑA FRANCE SE SINGAPORE SAXO BANK A/S ITALIA SAXO BANK A/S PRAGUE FT WORLD CAPITAL FOUR MANAGEMENT A/S CORSO VENE ZIA 29 BETLÉMSKÝ PALÁC AGIA FYLAXEOS 1 PHILIP HEYMANS ALLÉ MILANO HUSOVA 5, PRAHA 1, CY LIMASSOL DK-2900 HELLERUP ITALY CZECH REPUBLIC CYPRUS DENMARK SAXO BANK JAPAN K.K. SAXO BANK (DUBAI) LIMITED SAXO PROPERTIES A/S SAXO BANK A/S HELLAS (GREECE) KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE 1-7-2A ZABUDAI, MINATO-KU DIFC, P.O. BOX: DK HELLERUP ATHENS, TOKYO, JAPAN DUBAI, UAE DENMARK GREECE INITTO UKRAINE INITTO TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD INITTO A/S SAXO BANK (SCHWEIZ) AG 52 DEHTYARIVSKA STR 20TH FLOOR, TOWER 10C PHILIP HEYMANS ALLÉ 5 RIETSTRASSE 41 2ND FLOOR CYBER CITY, DLF PHASE II DK HELLERUP POSTFACH , KYIV, UKRAINE GURGAON , HARYANA, INDIA DENMARK CH-8702 ZOLLIKON, SWITZERLAND SAXO MITTAL INVESTMENT SAXO BANK A/S AUSTRALIA SAXO BANK A/S NEDERLAND GLOBAL EVOLUTION (FAR EAST ASIA) PTE. LTD. REPRESENTATIVE OFFICE WTC AMSTERDAM FONDSMÆGLERSELSKABET A/S 8 MARINA BOULEVARD #05-02 LEVEL 56 MLC CENTRE B-TOWER 15TH FLOOR KOKHOLM 3B, MARINA BAY FINANCIAL CENTRE TOWER MARTIN PLACE STRAWINSKYLAAN 1527 DK-6000 KOLDING SINGAPORE SYDNEY, NSW 2000, AUSTRALIA 1077 XW AMSTERDAM DENMARK SAXO PRIVATBANK A/S SAXO CAPITAL MARKETS PANAMA SA SAXO PRIVATBANK A/S SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED PHILIP HEYMANS ALLÉ 5, 1 TORRES DE LAS AMERICAS, PISO 29, TORRE C, SWEDISH BRANCH SUITE 4004, 40F TWO EXCHANGE SQUARE DK-2900 HELLERUP SUITE 2908, WTC - PUNTA PACIFICA VÄSTMANNAGATAN 4, 2 TR 8 CONNAUGHT PLACE DENMARK CIUDAD DE PANAMA, PANAMA STOCKHOLM, SWEDEN CENTRAL HONG KONG SAXO A/S MOSCOW SAXO MITTAL INVESTMENT SBFS LTD. SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL REPRESENTATIVE OFFICE (FAR EAST ASIA) PTE. LTD. 40 BANK STREET DEĞERLER A. Ş. USACHEVA 2, STR. 1 8 MARINA BOULEVARD #05-02 CANARY WHARF DEREBOYU CADDESI MEYDAN SOKAK NO:1 MOSCOW MARINA BAY FINANCIAL CENTRE TOWER 1 LONDON BEYBI GIZ PLA ZA, KAT :30 BÖLÜM RUSSIA SINGAPORE E14 5DA MASLAK - ISTANBUL, TURKEY SAXO BANK (SCHWEIZ) AG FT WORLD (HK) LTD. SAXO CAPITAL MARKETS LEMBEX TRADING AND REPRESENTATION OFFICE GENEVA 27/F TESBURY CENTRE SA (PTY) LTD. MARKETING SERVICES LTD. RUE DU RHÔNES QUEENS ROAD EAST THE PLACE, 1 SANDTON DRIVE 7 DERECH MENACHEM BEGIN 1204 GENÈVE WANCHAI SANDTON, 2146, JOHANNESBURG RAMAT GAN, SWITZERLAND HONG KONG SOUTH AFRICA ISRAEL LEMBEX GLOBAL INVESTMENTS LTD. SAXO BANK A/S CYPRUS SAXO BANK A/S WARSAW SAXO BANQUE (BELGIUM) 10 WESGHA REGGIE MILLER 1, AGIAS FYLAXEOS STREET, 1ST FLOOR REPRESENTATIVE OFFICE REPRESENTATIVE OFFICE FGURA 3025 LIMASSOL UL. NOWY ŚWIAT 7 LOK. 15 AVENUE LOUISE 480 LOUI ZALAAN MALTA CYPRUS WARSAW, POLAND 1050 BRUSSELS, BELGIUM SAXO FINANCIAL SERVICES SAXO CAPITAL MARKETS SAXO CAPITAL MARKETS EUROINVESTOR.COM A/S PRIVATE LIMITED UK LTD. (AUSTRALIA) PTY. LTD. PHILIP HEYMANS ALL É 5, 5 TOWER 10C, 20TH FLOOR 40 BANK STREET - LEVEL 26 LEVEL 25, 2 PARK STREET DK 2900 HELLERUP DLF CYBER CITY, DLF CITY PHASE II CANARY WHARF SYDNEY, NSW 2000 DENMARK GURGAON LONDON E14 5DA AUSTRALIA HARYANA, INDIA UNITED KINGDOM Bemærk venligst at alle oplysninger holdes fortrolige i overensstemmelse med den danske lov om Finansiel Virksomhed. Dato: Underskrift: Navn: Cpr-nummer: På vegne af (Virksomhedens navn): THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT SAXO BANK l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Denmark l Telephone Telefax l Reuters Dealing Code: SAXO l Web: 6 / 6

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Side 1 af 6 1 INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF af

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER Vejledning til rådgivere om ETF er 2 Vejledning til rådgivere om ETF er Børshandlede fonde (ETF er) revolutionerer investorernes og rådgivernes porteføljeforvaltning.

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere