HALLIWICK AARHUS PLASK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALLIWICK AARHUS PLASK"

Transkript

1 HALLIWICK AARHUS PLASK 33. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2015

2 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

3 AARHUS - EN BY FOR ALLE? en principafgørelse i Ankestyrelsen i 2012, hvor der gives mulighed for at kræve betaling hvis opholdet ikke har et udpræget behandlingssigte og der skønnes, at barnet ikke har udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt omfang. Når dette skrives midt i januar 2015, har Aarhus indenfor den seneste måned markeret sig meget uheldigt to gange på handicapområdet. Først i december ved offentliggørelse af det Sociale Indeks, en kortlægning af kvaliteten af de sociale indsatser foretaget af socialpædagogernes forening. På handicapområdet kom Aarhus ind som nummer 76 af landets 97 kommuner. Hvordan kan det være, at Aarhus, som en gang var førende på handicapområdet, på den måde vurderes til at høre til den laveste fjerdedel hvad støtte til de handicappede angår? Og nu i januar hvor Aarhus igen stilles i et uheldigt lys, fordi kommunen kræver brugerbetaling af 72% af forældrene til institutionsplacerede funktionshæmmede børn. Til sammenligning har Horsens kommune kun stillet krav overfor 18% og Randers 8% af forældrene. Muligheden for at kræve brugerbetaling har kommunen på baggrund af Det er helt uforståeligt, at man bringer spørgsmålet om et barns udvikling ind i vurderingen af brugerbetaling eller ej. Er det mon holdningen, at det kun er børn der forventes at kunne præstere noget, der er værdige at støtte? Alle børn udvikler sig, og alle børn må have krav på støtte til en harmonisk og værdig opvækst og opnåelsen af bedst mulig livskvalitet. Og hvordan kan det være, at Aarhus kommune har en sådan holdning, at kun ¼ af kommunens institutionsanbragte børn er værd at investere ressourcer i? Og hvordan kan det være, at den samlede kvalitet på handicapområdet er faldende i Aarhus kommune? I skrivende stund varsles der yderligere besparelser på handicapområdet. Er kommunens tidligere relativt positive handicapholdning ved at være væk? For eksempel blev handicapidrætten kun omtalt i en bisætning i den kommunale Sport- og Fritidspolitikken til trods for kraftige kommentarer i høringsfasen, og i kommunens Handicappolitik for blev intet ændret i udkastet trods mange kommentarer. Handicappolitikkens titel er En by for alle. En smart floskel? Eller vil kommunen Rethinke sin holdning på handikapområdet? Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 3

4 4 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

5 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Mandag 9. marts 2015 kl Sted: Opholdsstuen ( Rottehullet ), Anneksbygningen, Lyseng Svømmeanlæg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag a. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent. Styregruppen foreslår uændret kontingent. 7. Valg af styregruppe og 1-2 suppleant(er) a. Valg til Styregruppen. En post skal besættes, Marianne Bisgaard genopstiller ikke. b. Valg som suppleant. Søren Jul Andersen er villig til genvalg. c. Klubben har følgende faste ansvarsområder, som besættes ved valg på generalforsamlingen: i. Regnskabsfører - Irene Lindemann, genopstiller ii. Kontaktperson for Svømmeundervisningen Maybrit Damgaard, genopstiller iii. Kontaktperson for Redaktionsudvalget Aase Nørrung, genopstiller iv. Kontaktperson for Medlemspleje (Musehullet) Maybrit Damgaard, genopstiller 8. Valg af revisor og revisorsuppleant a. På valg som revisor er Torben Vegener Hansen, genopstiller ikke b. På valg som revisorsuppleant er Lene Christensen, genopstiller 9. Eventuelt Stemmeret har alle medlemmer over 12 år. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Valgbarhed har alle medlemmer over 18 år. Efter generalforsamling byder HASA på middag kl for klubbens voksne medlemmer. Tilmelding til middagen rettes til Harald på telefon eller mail senest tirsdag 3. marts. På styregruppens vegne, Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 5

6 6 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

7 UDDRAG AF HARALDS ÅRSBERETNING 2014 kontakt til medlemspleje og svømmeundervisningen (Maybrit), andre områder er taxakørsel (Rhona), administration af hjemmesiden (Jørgen P.) og vedligehold af materiel (Harris). HASAs sølvmedaljehold i 25 meter stafet ved stævnet i Esbjerg. Medlemstallet i HASA er for 2014 er 137, heraf 40 børn og unge. En optælling i november viser, at der i løbet aftenen var i alt 36 børn og 76 voksne i vandet. Medlemstallet er stort set uændret fra sidste år. Blandt børnene ligger tilgangen blandt børnene under 12 år, mens afgangen er blandt de årige. For de voksne er udskiftningen specielt blandt vandskrækkerne. Styregruppen har afholdt 5 møder. Gruppen har haft god hjælp og støtte af suppleanten Søren, ligesom redaktøren af PLASK har deltaget som observatør. Om undervisningen: Booking af tid og fordeling af svømmetider mellem holdene varetages af styregruppen. For sæson har HASA fået udvidet svømmetiden, som er kommet børneholdene til gode. Da vi ikke har kunnet udnytte tiden fuldt ud, har vi tilbudt Lyseng at dele med os. Men hvis vi kan se, at vi kan bruge hele bassinet fra kl , kan nuværende aftale genforhandles. Vi søger om en tilsvarende tildeling af svømmetid for Om svømmeaktiviteter: Der afvikles distancesvømning to gange i året. De fylder mere og mere, fordi målet er, at de, som svømmer distance, skal svømme længere end sidste gang, for at få et diplom. Eksempelvis skal Louise Christensen nu svømme 5 km for at få det næste diplom. Aflæggelse af Halliwick svømmeprøverne gennemføres en eller to gange i året. Endelig har vi har et godt hold på konkurrencesvømmere, som klarer sig fint ved de tre årlige stævner i Esbjerg, Silkeborg og Lyseng. De frivillige funktionsansvarlige er en uvurderlig støtte for Styregruppen og klubbens virke. Nogle af disse funktioner besættes efter valgt på generalforsamlingen: regnskab (Irene), redaktion af medlemsblad (Aase), Stævneudvalget under HASAM, Halliwick Samarbejdet, har besluttet at forsøge at gennemføre et Danmarks mesterskab for de bedste svømmere i begyndelsen af sæson >> PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 7

8 8 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

9 UDDRAG AF HARALDS ÅRSBERETNING FORTSAT Trine og Carl Emil varetager på bedste vis træningen af konkurrencesvømmerne. Derudover havde vi ved årets udgang 6 erfarne instruktører, Maybrit, Anne Margrethe, Lene, Jesper, Vibeke og Harald. Fire instruktører, Kirsten, Michael, Hans F. og Trine, gennemgik HASAMs grundkursus i november, mens et videregående kursus havde 3 deltagere fra HASA, Lene, Anne Margrethe og Jesper. Angående ændringer og aflysninger: Disse meddelelser kan komme i sidste øjeblik. Derfor er det vigtigt, at vi har medlemmernes og mobilnummer, så vi kan give hurtig besked. Om sikkerhed: Vi har en kompetent livredder i Mia. I forbindelse med svømmestævnet udarbejdede vi en oversigt over sikkerhedsudstyret og en procedure for, hvordan vi skal handle i tilfælde af akut ildebefindende eller drukning. Om økonomi: Årsopgørelsen gennemgås under pkt. 4. Ligesom der gøres rede for den økonomiske usikkerhed i klubben sidste år, der førte til kontingentstigninger. Om Plask: Vort medlemsblad er af stor betydning for klubben. Plask er ikke kun et godt og informativt blad for vore medlemmer, men også et vigtigt ansigt udadtil, ligesom vores andel af annonceindtægterne er et godt økonomisk tilskud. Om hjemmesiden: er oprettet af Jørgen P, som stadig er vor web-master og sørger for hurtigt at få bragt meddelelser og ændringer på hjemmesiden. Styregruppen har længe arbejdet på at give siden en ansigtsløftning. Hvilket har trukket ud pga. manglende prioritering. Men nu er det lykkedes! version 2015 ventes klar til den kommende sæson. Om klubbens sociale liv: Grundstammen, som er af stor betydning for såvel medlemmernes trivsel, som klubbens funktion, er samlingen efter en svømmeaften, børn og unge i Musehullet, koordineret af Maybrit og Jane og de voksne i Rottehullet hos Tonni, Olga og Jane. Hertil kommer den årlige generalforsamling med middag og HASABanko, som i 2014 samlede 32 deltagere, og sommerfesten med 23 medlemmer til grill og boule. Ovenstående er det uddrag af Styregruppens årsberetning, som PLASK har valgt at bringe. I kan læse beretningen i sin helhed på vores hjemmeside og deltage i debatten på klubbens generalforsamling mandag den 9. marts kl i Rottehullet. red PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 9

10 10 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

11 HASA KALENDER 2015 HASA kalender foråret 2015 Lørdag 28. feb. Svømmestævne Silkeborg Mandag 9. marts Generalforsamling Onsdag 1. april Påskeferie, ingen svømning Lørdag 18. april Svømmestævne HASA Onsdag 13. maj Onsdag før Kristi Himmelfart, Svømning, ingen undervisning Onsdag 11. juni Sidste svømmeaften Onsdag 19. aug. Første svømmeaften Aftener med prøver, distancesvømning og tidtagning annonceres på opslagstavlen. HVEM SKAL VÆRE HASA-HOPTIMIST 2015? HASA uddeler hvert år klubbens egen Frivillighedspris: Hoptimist-prisen. Prisen blev uddelt første gang i anledning af 35-års jubilæet i 2012, og det blev dengang besluttet, at den fremover skal uddeles i forbindelse med klubbens generalforsamling. Tidligere modtagere af Hoptimist-prisen er Olga, Tonni, Rhona, Lene og i 2013 Maybrit, der fik prisen for sit store engagement som instruktør på børneholdene og som tovholder i Musehullet. Men hvem skal have prisen for en fornem indsats i klubben i det forgangne år? Alle HASA s medlemmer opfordres til at komme med en begrundet indstilling til, hvem blandt klubbens mange ildsjæle, der skal æres for en stor, frivillig indsats til gavn for os alle. Styregruppen skal have dit forslag i hænde senest onsdag d. 4. marts kl. 22. DEADLINE NÆSTE BLAD 24. april SKAL OVERHOLDES - til HASA: Aase Nørrung, Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Telefon , NÆSTE NUMMER AF PLASK UDKOMMER I MIDTEN AF MAJ 2015 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 11

12

13 EN MEDALJEVINDER FORTÆLLER - Da vi kom til Esbjerg, fik vi først lov til at svømme lidt opvarmning. Jeg synes ikke, det var så sjovt, at jeg skulle gå i vandet i den dybe ende, men jeg fik det heldigvis lært. Og så skulle jeg bare vente og vente og vente, til det endelig blev min tur. - Jeg skulle svømme både 25 m og 50 m. Det gik rigtig godt, og jeg svømmede vældig hurtigt hurtigere end hjemme i Lyseng. Men kom desværre ikke i semifinalen; Lene sagde, at det var fordi, jeg havde svømmet alt for hurtigt. - Jeg hedder Zakarias, og jeg er 9 år. Jeg har svømmet i HASA i snart 3 år, og svømning er noget af det bedste, jeg ved. - Den 1. november var jeg med til stævne for første gang. Jeg havde glædet mig i lang tid, og jeg var spændt på, om jeg kunne svømme så godt, at jeg kom i finalen. Jeg kørte i bus til Esbjerg sammen med resten af holdet. Det var en lang, men hyggelig tur. Heldigvis spurgte Lene senere, om jeg havde lyst til at svømme stafet. Og det havde jeg i hvert fald. Jeg svømmede 4 x 25 m med Frederik J, Magnus og Noah. Vi svømmede superhurtigt og vandt sølvmedalje. Det var fedt at få en medalje med hjem. Jeg viste den frem i skolen om mandagen. Vi sluttede af med fællesspisning på en restaurant nede på havnen. Og jeg var så heldig at få min livret spareribs. Det var en megagod dag. Og jeg glæder mig allerede til det næste svømmestævne. Hilsen fra Zakarias Voigt-Møller PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 13

14 14 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

15 STÆVNE I ESBJERG Lørdag den 1. november drog en kampivrig flok HASA-svømmere til Esbjerg. 14 svømmere var med. Alle med det samme mål: At vinde medaljer og hæder. Og det gjorde de så. De 14 deltagere var: Louise, Katrine, Ann, Sofie, Simone, Sarah, Cecillie, Zakarias; Magnus, Noah, Bjarne, Alexander; Frederik J og Frederik M, HASA-svømmere i 25 m ordinær semifinale: Katrine, Simone, Sarah, Louise, Frederik J og Sofie. HASA-svømmere i 25 m ekstra semifinale: Ann, Noah, Alexander, Cecillie, Magnus, og Frederik M. HASA-svømmer i 50 m ordinær semifinale: Katrine, Noah, Sofie, Alexander, Cecillie, Bjarne og Louise HASA-svømmere i 50 m ekstra semifinale: Frederik M, Sarah, Simone og Ann HASA-svømmere i 100 m ordinær semifinale: Sofie og Sarah HASA-svømmere i 100 m ekstra semifinale: Katrine, Frederik M. og Louise 100 m ekstra finale: Louise, Katrine og Frederik M. Og så tog de unge mennesker ellers medaljer: 25 m ordinær: Simone GULD, Frederik J. SØLV 25 m ekstra: Ann GULD 50 m ordinær: Bjarne GULD, Alexander SØLV 50 m ekstra: Magnus GULD, Frederik M. BRONZE 100 m ekstra: Katrine SØLV, Louise BRONZE I stafet 25 m svømmede Zakarias, Magnus, Noah og Frederik J. til den store SØLV-medalje SØLV blev det også til i 50 m stafet, svømmet af Louise, Sofie, Alexander og Frederik M. Kanon-godt svømmet af alle svømmere siger Lene Tovholder Og så til finalerne. Også her kunne HASAsvømmerne være med. 25 m ordinær finale: Simone og Frederik J. 25 m ekstra finale: Ann og Cecillie 50 m ordinær finale: Sofie, Bjarne og Alexander 50 m ekstra finale: Magnus, Ann og Frederik M. Se flere billeder fra stævnet i Esbjerg på PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 15

16 16 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

17 FARVEL TIL KIRSTEN Kirsten var med i HASA til det sidste. Her fra stævnet i Esbjerg. Kirsten Christiansen døde 17. december kun ca. en måned efter at hun fik konstateret kræft. Det hele gik så stærkt, og vi nåede knapt nok at indstille os på, at hun ikke skulle være her mere. Kirsten er Bjarnes mor, og de startede i klubben sidst i 70erne. Bjarne blev en god svømmer og deltog gerne i svømmestævner. Kirsten fulgte altid med og var en af de faste ledsagere, som alle vore svømmere altid kunne stole på. Kirsten var praktisk og handledygtig, var hurtig til at se, hvordan hun bedst kunne hjælpe og give en hånd med. I flere år var hun også med både i ledelsen af HASA og af HASAM, Halliwick samarbejdet i Danmark. Kirsten havde et smittende humør og en positiv tilgang til sine medmennesker, hvilket var af stor betydning for den gode stemning i klubben og ved aftensamlingen i Rottehullet. Ikke underligt at over 20 af klubbens medlemmer deltog i hendes bisættelse lillejuleaften i Skjoldhøjkirken. Kirsten vil blive husket og savnet. Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 17

18 18 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

19 HASA GRATULERER Og Årets Svømmer blev: Louise! PLASK ønsker klubbens supersvømmer og bladudsender et velfortjent Til Lykke med titlen. HASA-komsammen i Salling Torsdag den 8. januar havde Dykker-Hans reserveret bord i Sallings cafeteria til en klubfrokost. - Vi var mødt 14 medlemmer op til en rigtig hyggelig eftermiddag med lidt godt til ganen og med en rigtig god snak om vore forskellige gøremål og ønsker i HASA. Ps. Der blev ikke taget billeder...ærgerligt.. Spørgsmålet fra den nysgerrige PLASK-redaktrice lyder: Hvad var det, der optog de sammensvorne i sådan en grad, at ingen sansede at fotografere? Var det Gammelosten med sky eller noget endnu vildere??? - Vi blev enige om, at denne form for samvær var en god ide, og at dette måtte give os mange oplevelser fremover. Ole og Hans blev enstemmigt valgt til at lave en komsammendag en af de første uger efter sommerferien. Der var afsat ca. 2 timer til frokostmødet, som blev flittigt brugt. Venlig hilsen...ole og Hans HUSK AT Husk at give PLASK et praj, når der er noget, der skal fejres med en omtale i HASA Gratulerer. I PLASK er vi vilde med at hylde medlemmernes store og små mærkedage. AaN PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 19

20 20 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

21 BØRNEPØLEN Siden for de seje sild og barske vandmænd Julefrokost i Musehullet Atter en gang lød der en summen af museunger og musevoksne. Vi var lidt betænkelige, da der ikke var ret mange, som havde meldt sig til julefrokost. Men lige pludselig tog musen fat i halen på ungerne, og så skal jeg lige love for, der kom gang i den. Og vi blev omkring 30 tilmeldtte. I starten blev der talt ganske sagte, mon det var fordi at der var nogle der var lidt generte? Men efterhånden som der kom gang i silden, medisteren, leverpostejen og saftevandet, blev samtalen mere højlydt. Stemningen var i top, og der blev spist og hygget til den store guldmedalje. Da vi sagde farvel og God Jul, fik alle en godtepose som udgangsbillet. Tak til alle for en hyggelig aften. Tak for Jeres opbakning. Overmusemor Maybrit ønsker alle et godt nytår. Se flere billeder fra Musehullets julefrokost på HASAs hjemmeside Museungerne nød at blive serviceret af de søde, rare og venlige Musevoksne. Det var helt tydelig, at det var noget, de ikke var forvendt med. Efter en del rugbrød, salat og kød kom finalen: Risalamanden. Var der mon en mandel i? Det var der IKKE! Der var to, hihi. Den ene fandt Noah til stor jubel, mens Carl Emil scorede nummer to efter at have spist sig til en mavepine til. Tillykke begge to. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Noah fandt en mandel i Musehullet. 21

22 22 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

23 MAVEPLASK Pølen med de van(d)vittige historier Juleafslutning i det gamle Rottehul Der gik lidt kuk i såvel indkøb af julekager som årets julekonkurrence. Mens Tonni klarede traktementet med en tur på tanken efter citronmåner, fandt to garvede rotter frem til vinderen af de 67 pebernødder i kagekassen og reddede dermed julestemningen. Hvis de er kageglade i Musehullet, så er vi det ikke mindre i Rottehullet, hvor vi har den store fornøjelse at have to fantastiske kagebagere, Bente og Harris med ved bordet. Først delagtiggjorde de os i hemmeligheden omkring HASA-snitten og nu røber de opskriften på deres fantastiske fastelavnsboller. Find opskriften på HASA og Rottehullet uden Kirsten det er svært at forestille sig. Ikke kun for Bjarne, Tove og Louise, som havde fast plads i svømmebussen om onsdagen. Men også for alle os, der gennem årene har nydt godt af hendes engagement, omsorg og gode humør. Og hvem skal nu synge fødselsdagssang for os? Det bliver et stort savn for os alle. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 23

24 24 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

25 SOMMERLIV Sommersejlads på Bugten I sommer var vi, Bjarne, Kirsten, Thomas og Ole på et par dejlige sejlture med Hans i hans båd. Vi sejlede ud af Marselisborg Havn og derefter på tværs ud mod Risskov. Undervejs så vi de mange skibe, der lå til kaj i havnen og andre både, der, som os, var på en lille sejltur. Vi mødte også Catlink, der gav nogle store bølger, så det var med at sidde ned og holde fast. Heldigvis var sikkerheden i top, og vi havde alle redningsveste på. en vand, hvorpå turen gik tilbage efter et par hyggelige timer i godt selskab. Undervejs blev Thomas og Hans lidt trætte og måtte have et hvil i kahytten. Imens overtog Ole roret. Han var en god skipper, og vi følte os meget sikre på hans evner på havet. Vi vil mindes disse ture med glæde, understøttet af Kirstens dejlige billeder. Thomas og Ole Vi gjorde stop ved den gamle træskibshavn, hvor vi sad i det gode vejr og nød en øl og PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 25

26 26 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

27 STÆVNE I ESBJERG 2014 At de kan svømme til de store medaljer, svømmerne i HASA, det ved vi. Og en del af os kan også huske fra tidligere, at de er gode til at digte stævnesange. Her er den seneste af slagsen digtet på turen hjem fra Esbjerg. Sølvholdet i 50 m stafet ved stævnet i Esbjerg. HASA sang nummer 2 Mel: jeg er så glad for min cykel Skrevet af: Simone, Sofie og Cecilie Omkvæd: Vi er så glad for at svømme, vi kommer langt og godt i bad, og det fordi, når vi svømmer, så går det nemlig godt fremad. 1: I Hasa går det hurtigt, vi har den rigtig klub. Vi kører efter guldet og får det altid med! NB: Vi bringer af princip ikke anonyme indlæg i PLASK. Heller ikke anonyme billeder. Det er derfor ingen hemmelighed, at årets tørsvømmer, der i vand til knæene repeterede, hvad Vibeke havde lært hende om svømning: Hovedet højt, kroppen helt udstrakt og armene bagud, lyder navnet Lotte. Ren forglemmelse -undskyld. Redaktøsen Omkvæd: Vi er så glade for at svømme, vi kommer langt og godt i bad, og det fordi, når vi svømmer, så går det nemlig godt fremad. 2: Vi hygger os til stævner og hjælper til med alt. Vi får nog n nye venner og laver også pjat! PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 27

28 28 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

29 JOHANNE GIVER KLASSEN BAGHJUL Johanne s mor fortæller, at Johanne også var lidt genert i starten, fordi der var drenge i pigeomklædningsrummet. Det er hun ikke vant til fra skolen. Men nu har hun vænnet sig til det. - Hej, jeg hedder Johanne, og jeg er ti år. Jeg startede i HASA i oktober 2014, fordi jeg ikke var særlig god til at svømme. Jeg kunne ikke holde mig oppe, så jeg sank hele tiden ned under vandet. - Den første dag, jeg kom til svømning, var jeg meget nervøs. Heldigvis var der også en anden pige, som skulle starte samme dag. Hun hedder Cecilie, og hende snakkede jeg med, og så var det ikke så slemt. - Allerede efter anden gang kom jeg over på Lenes hold, og efter tre gange kunne jeg svømme oven vande. Et par gange efter skulle jeg svømme efter mærker. Det var jeg spændt på, om jeg ville klare. Men det kunne jeg godt. Jeg svømmede 300 m. - Det begyndte at blive sjovere og sjovere, og nu kan jeg næsten svømme fra dem i min klasse. Hilsen fra Johanne Damsgaard Willumsen VÆRD AT VIDE Værd at vide: Værd at vide om svømmemesterskaber: Syv medaljer kunne de danske svømmere tage med hjem fra EM i Eindhoven i august To af guld, en i sølv og fire bronze. Oven i det satte de danske svømmere ikke færre end 12 nye danske rekorder og 20 personlige rekorder under mesterskaberne. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 29

30

31 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 31

32 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

33 DISTANCER 26. NOVEMBER 2014 Rasmus Fleischer Sonja Fugl Mikkel Rytter Jeppesen Johanne D. Willumsen Magnus Rebdrup Noah Lyngbæk Amanda Skaftved Nielsen Muhamed A. Ali Nur Zakarias Voigt-Møller Simone Skovaa Katrine Christensen Sarah Halling Petersen Oscar Krogh Michela L. Døssing Frederik Markussen 50 m 100 m 250 m 300 m 300 m 400 m 400 m 500 m 500 m 1000 m 1000 m 1000 m 1350 m 1400 m 2000 m PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 33

34 HALLIWICK SVØMMEKLUBBEN I ÅRHUS Styregruppen Formand: Harald R. Lie Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Fax Kommunikation: Morten Rasmussen Gustav Wiedsvej, 23 st.tv, 8200 Århus N Tlf Koordination: Marianne Bisgaard Tyrrestrupvej 9, 8270 Højbjerg Mobil: Regnskabsfører: Irene Lindemann Skt. Markus Kirkeplads 24, 2.tv 8000 Århus C Tlf Redaktion Aase Nørrung Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Tlf Socialt Maybrit Damgaard, Musehullet Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jane Christensen, Musehullet Østre Havevej 49, 8520 Lystrup Tlf IT-funktion Jørgen Pedersen, Morten Rasmussen, Svømmeundervisning, begyndere Maybrit Damgaard, børn kl. 19:00 Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jesper Kellberg, børn kl. 19:30 Bjergfyrvej 5, 8250 Egå Tlf Vibeke Lie, voksen kl Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Svømmeinstruktør Carl Emil Thomassen Trine Aakærlund. Mobil: Transport Rhona Scott Bruun Skagenvej 11, 8250 Egå Tlf. og fax Livredder Mia Kynde HASAs hjemmeside Olga og Tonni Damgaard, "Rottehullet" Runevej 67, 8210 Århus V Tlf , mobil: Annonceekspedition: Handicapidræt Søballevej 2D, Veng 8660 Skanderborg Tlf Mail: 34 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

35 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 35

36 B Føniksvej 2, 8270 Højbjerg

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 33. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2015 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus store ændringer - på lyseng? Gennem flere år har der været diskussioner om et nyt bibliotek

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 1 februar 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Hvad bringer 2014? Først og fremmest håber jeg, at vi får udvidet svømmetid fra august, da

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 30. årgang Nr. 1 Februar 2012 Frivillighedspolitik i Aarhus Her ved udgangen af Frivillighedsåret 2011 har flere af kommunens magistrater travlt med at formulere Frivillighedspolitikker.

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 2 Maj 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Tak for opslutning om HASA Tiden op til generalforsamlingen var vanskelig for os i Styregruppen.

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 31. årgang Nr. 2 maj 2013 Kan underskud give overskud? Almindelig husmandsregning siger, at underskud på driften ikke kan lønne sig. Men hvis underskuddet opstår ved investering,

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 29. årgang Nr. 2 Maj 2011 Nu skal vi tænke fremadrettet I politikersprog skal alt være fremadrettet. Et ord, der efter min mening, ofte bliver misbrugt i betydningen, at man marcherer

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 31. årgang Nr. 1 februar 2013 Sports- og Fritidspolitikken 2013-2016 Distancesvømmerne december 2012. Se resultaterne på HASA s hjemmeside www.hasa.dk I december udsendtes et udkast

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 30. årgang Nr. 2 Maj 2012 Retten til navnet Halliwick Som medlem af IHA (International Halliwick Association) er vor landsorganisation HASAM (Halliwick Samarbejdet i Danmark) blevet

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 11

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 11 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 11 33. årgang Nr. 3 August 2014 Sæson 14/15 Jeg håber, alle har haft en god sommerferie og lige som mig ser frem til en ny, god og aktiv sæson. Først på

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 13 32. årgang Nr. 4 november 2013 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Hævd eller fortrinsret? Det handler om tildeling af

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 13 31. årgang Nr. 3 August 2012 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Velkommen Jeg håber, alle har haft en god sommerferie

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 33. årgang Nr. 4 November 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Inklusion kommer ikke af sig selv I dag taler vi om inklusion, hvor vi tidligere talte om

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 29. årgang Nr. 1 Februar 2011 Tankeløshed eller manglende hensyn? Billedet viser den nye trappe fra P-pladsen ned til svømmehallen. Midt i billedet ses gelænderet, som blev sat op

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 30. årgang Nr. 4 November 2011 Udfordringer om positiv og negativ energi i klubarbejdet Som aktiv leder i HASA behøver man ikke kede sig. Dertil er der masser af gode oplevelser,

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 12 32. årgang Nr. 3 august 2013 Annonce Kommunevalg Det er op til et valg, at man skal udfordre politikerne på deres holdninger. Det er dem, som formulerer

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. SMS-kæde se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. SMS-kæde se side 13 Halliwick Aarhus PLASK SMS-kæde se side 13 31. årgang Nr. 4 November 2012 Annoncer 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Rethink! Aarhus er valgt som europæisk kulturby i 2017. Det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 30. årgang Nr. 3 August 2011 Velkommen til 40. sæson Det er en glæde at kunne byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson, en jubilæumssæson! HASA blev formelt stiftet

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HALLIWICK AARHUS PLASK

HALLIWICK AARHUS PLASK HALLIWICK AARHUS PLASK 34. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2015 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus VI HAR MISTET MANGE AF DE UNGE SVØMMERE Tre oplyste, at de mangler organiseret ledsagelse,

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter.

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter. Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 4. marts 2013 20:56 Emne: Nyhedsbrev marts 2013 Kære alle medlemmer af Risskov Taekwondoklub, 2013 er efterhånden skudt godt

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015 Nyhedsbrev december 2015 Fælles Bedsteforældredag. Der var julehygge over alt den 27. november, der blev lavet nogle flotte juledekotationer. Vi vil lige sige tak til Lene og? for hjælpen til julefrokosten,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Spækhuggeren. Nummer 1 2015

Spækhuggeren. Nummer 1 2015 Spækhuggeren Nummer 1 2015 Indholdsfortegnelse Generalforsamlingen - Formandsberetning... 7 Generalforsamlingen Regnskabet... 11 Generalforsamlingen - Årets ildsjæl... 13 Kursus i Ans 1. del... 15 Diskofesten...

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere