Organisationsanalyse af Novartis. Indholdsfortegnelse. Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsanalyse af Novartis. Indholdsfortegnelse. Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet, www.sdu.dk"

Transkript

1 Organisationsanalyse af Novartis Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet, Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion Problemformulering, afgrænsning og metodologi Introduktion til Novartis og analyse af virksomhedens situation Organisatorisk analyse af Novartis Organisationens mål Organisationens strategi Organisationens omgivelser Organisationens struktur Organisationens geografiske distribution og vidensudveksling Organisationens task design Organisationens medarbejdere Organisationens ledertype og organisatoriske klima Organisationens koordination, kontrol og informationssystemer Organisationens motivationstyper OrgCon analyseresultater Diskussion og konklusion Litteraturliste... 34

2 1.0 Introduktion Nærværende bachelorprojektopgave beskæftiger sig med medicinalindustrien. Nærmere bestemt vil opgaven have sit primære fokus på et specifikt medicinalselskab. I det følgende afsnit vil læseren blive præsenteret for en generel introduktion til medicinalindustrien, medicinalselskaber og deres nuværende situation. Den Store Danske Encyklopædi finder at Medicinalindustrien udvikler, fremstiller og markedsfører lægemidler enten i delvist forarbejdet form til viderefremstilling eller i brugsfærdige pakninger. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Medicinalindustrien blev grundlagt i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede. Indtil da havde apoteker selv stået for lokal fremstilling af medikamenter til kunder. Dette ændrede sig imidlertid, da den første masseproducerede medicin Aspirin blev introduceret i Dette medførte en kraftig udvikling i branchen og adskillige nye medicinalselskaber blev grundlagt i de efterfølgende år. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Det internetbaserede leksikon Wikipedia definerer et medicinalselskab som a company licensed to discover, develop, market and distribute drugs. (http://en.wikipedia.org/wiki/pharmaceutical_company). På nuværende tidspunkt eksisterer der mere end 200 store medicinalselskaber, hvoraf de tre største i 1995 havde en årlig omsætning på henholdsvis 52,5, 47,3 og 37,3 milliarder amerikanske dollars. (http://en.wikipedia.org/wiki/top_50_pharmaceutical_companies). Da kapitalkravene til medicinalselskaber er særdeles store, er industrien domineret af store selskaber som besidder den nødvendige økonomiske kapacitet til at kunne finansiere forskning og udvikling af nye medicinalvarer, som er associeret med meget store omkostninger. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Således er branchen præget af en høj koncentration af store selskaber. Medicinalbranchen er en branche i vækst. Fra 2002 til 2003 steg den samlede omsætning i branchen med 9%. Fra 2003 til 2004 steg omsætningen yderligere med 7% og nåede op på i alt 550 milliarder Amerikanske dollars. (http://en.wikipedia.org/wiki/pharmaceutical_company). Branchen står imidlertid overfor store udfordringer på grund af, at mange førende medikamenter snart rammes af kommende patentudløb. Således vurderer Teradata Magazine, at branchens ti største virksomheder fra 2007 samlet vil miste $40 milliarder Amerikanske dollars i form af tabt salg af medicin i USA som følge af patentudløb. (http://www.teradata.com/t/page/131951/). Denne udvikling øger kravene til medicinalselskaberne som enten kraftigt må intensivere forskning og udvikling af nye produkter for at erstatte den tabte fortjeneste, eller indstille sig på at måtte gennemføre markante omkostningsreduktioner for fortsat at kunne trives som aktieselskaber i omgivelser præget af stigende konkurrence fra blandt andet kopiproducenter. 1

3 Medicinalbranchen står desuden over for ændringer i omgivelserne, som må forventes at påvirke branchens virksomheder i stigende grad i de kommende år. Den koncentrerede organisationsform hyldes i disse år i den vestlige verden. På aktiemarkederne ses en høj grad af fokus på synergieffekter og efficiens. Tidligere diversificerede mange store virksomheder selv internt i virksomhederne og besad brede produktporteføljer, men nu foretrækkes dette ikke længere af mange investorer. Der er derimod et udbredt ønske om, at aktieselskaber i stedet koncentrerer sig om sine kernekompetencer og kerneområder. Aktiespekulanter og investorer kan selv diversificere deres porteføljer ved at sprede deres investeringer over flere selskaber og søger på denne måde at opnå øget afkast af investeringer. Porteføljediversificering lettes yderligere af introduktionen af internetbaserede aktiehandelsløsninger, hvor private investorer kan handle internationalt uden store handelsomkostninger og således sprede deres investeringer i højere grad end i tidligere år. Dette medfører et stigende eksternt pres på aktieselskaber, som derfor i disse år i stigende grad koncentrerer deres forretningsområder. Som aktieselskaber påvirkes medicinalselskaber i høj grad af denne udvikling, hvilket yderligere intensiverer kravene til selskabernes økonomiske performance. Dermed reduceres muligheden for at fokusere på langsigtede investeringer i forskning og udvikling af nye produkter til erstatning af de produkter som påvirkes af patentudløb, da sådanne investeringer medvirker til, at reducere den kortsigtede profit og efficiensgrad i virksomhederne. Sammenfattende må det altså konkluderes, at medicinalbranchen i den kommende tid vil påvirkes markant af to stærke kræfter patentudløb og krav om høj økonomisk performance. For at kunne trives optimalt i fremtiden er det således særdeles vigtigt for medicinalbranchens virksomheder, at designe deres respektive organisationer på en måde som sikrer, at de kan minimere de negative effekter af de omtalte faktorer. For at kunne afgøre hvorvidt den enkelte virksomhed er optimalt positioneret, er det nødvendigt, at foretage en analyse af organisationen. Af pladsmæssige hensyn vil der i nærværende opgave udelukkende blive fokuseret på et enkelt medicinalselskab. 2.0 Problemformulering, afgrænsning og metodologi Det er formålet med nærværende opgave, at foretage en organisationsanalyse af et medicinalselskab med henblik på, at identificere eventuel tilstedeværelse af organisatoriske fits og misfits. 2

4 For at sikre tilgængelighed af det nødvendige kildemateriale, som er påkrævet for at kunne gennemføre en organisationsanalyse på en kvalitetsmæssigt tilfredsstillende måde, er det skønnet ønskeligt, at vælge at fokusere et af de fem største medicinalselskaber i verden. Disse var i 2004 i rangordnet rækkefølge Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Sanofi-Avensis og Novartis. (http://en.wikipedia.org/wiki/top_50_pharmaceutical_companies). For, i det omfang det måtte være muligt, at reducere risikoen for uhensigtsmæssige og analyseresultatsforvrængende effekter af kulturelle forskelle mellem forfatterens kulturelle baggrund og den nationale kultur, som må forventes at præge den analyserede virksomhed, er valget faldet på et europæisk selskab. Dette udelukker Pfizer og Johnson & Johnson, som begge har hovedsæde i USA. Det er ligeledes vurderet væsentligt, at den valgte virksomhed oplever økonomisk fremgang. GlaxoSmithKline oplevede ifølge Yahoo! Finance et fald i omsætning fra 2003 til (http://uk.finance.yahoo.com/q/pr?s=gsk.l). Det har uheldigvis ikke ved hjælp af samme finansielle database været muligt at indhente de nødvendige oplysninger om omsætningsudvikling for Sanofi-Avensis. Det kunne imidlertid fastslås, at Novartis er et voksende selskab. Således steg virksomhedens omsætning markant fra 2002 til 2003 og igen fra 2003 til (http://uk.finance.yahoo.com/q/pr?s=novn.vx). Novartisaktien gives i øjeblikket en købsanbefaling fra ledende internationale aktieanalytikere. Således giver otte investeringsbanker anbefalingen køb eller stærkt køb, mens to giver anbefalingen hold og ingen opfordrer nuværende aktieejere til at sælge deres Novartisaktier. (http://finance.yahoo.com/q/ao?s=nvs). Som tidligere nævnt vil branchen påvirkes af mange patentudløb generelt i de kommende år, men Novartis er ifølge Jyske Bank godt positioneret og har en velsammensat produktpipeline, som forventes at måtte bidrage til at minimere effekten af de tidligere diskuterede patentudløb, som vil påvirke mange førende konkurrenter negativt. (http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=154355&src=preview1q06.pdf). Novartis fordelagtige position understøttes yderligere af, at selskabet besidder den generiske division Sandoz en internationalt anerkendt producent af kopimedicin. Gennem Sandoz må Novartis forventes at kunne profitere af patentudløb, da selskabet vil kunne fremstille kopipræparater og derigennem vinde markedsandele fra Novartis konkurrenter. Et yderligere incitament til at vælge at fokusere på Novartis har været, at selskabet tilbyder et informationsrigt og detaljeret Web site om virksomheden, som det umiddelbart vurderes vil lette indhentning af de data, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede organisationsanalyse. Endelig er Novartis af magasinet Fortune udpeget som en af verdens ti bedste virksomheder at arbejde for. Novartis er det eneste medicinalselskab som figurerer på denne liste. Det findes 3

5 interessant i forbindelse med nærværende opgaves analyseproces at beskæftige sig med et selskab, som er værdsat af dets medarbejdere. (Fortune, marts 2005). Det er således nærværende opgaves formål, at foretage en organisationsanalyse af medicinalselskabet Novartis med henblik på, at identificere eventuel tilstedeværelse af organisatoriske fits og misfits. Burton, DeSanctis og Obel (2006, p. 5) definerer misfits som misalignments within the organizational design components that can lead to deterioration in the firm s efficiency and effectiveness. Tilstedeværelse af organisatoriske misfits fører derfor til reduceret ydelse i organisationen på nuværende eller et fremtidigt tidspunkt og bør således være både udgangspunkt og motivator for implementering af organisatoriske ændringer. Organisationsanalysen vil tage udgangspunkt i den teorigennemgang og det organisationsanalytiske multi-contingency framework som præsenteres i bogen Organizational Design A Step-by-Step Approach, forfattet af professorerne Richard M. Burton, Gerardine DeSanctis og Børge Obel. Denne bog akkompagneres af det organisationsanalystiske computerprogram OrgCon 9 som er blevet til i et samarbejde mellem Richard M. Burton og Børge Obel. Bogen og softwaren hænger naturligt sammen og vurderes i fællesskab at muliggøre en fyldestgørende organisationsanalyse. Bogen og programmet er begge udgivet i 2006 og fokuserer på såvel klassiske organisationsteorier som emner og områder der påvirker organisationer i disse år herunder emner som globalisering, verdensomspændende konkurrence og teknologisk udvikling, der alle vurderes at måtte påvirke Novartis. Hvor dette vurderes at ville bidrage til at højne kvaliteten af indeværende opgave, og i det omfang det skønnes muligt indenfor opgavens tilladte pladsmæssige omfang, vil yderligere kildemateriale i form af bøger og videnskabelige artikler blive inddraget. Det har desværre ikke været muligt ved hjælp af for eksempel interviews at opnå adgang til primære informationskilder hos Novartis. Ligeledes har virksomheden afvist, at være behjælpelig med at besvare spørgsmål, som kunne muliggøre en mere detaljeret og fyldestgørende organisationsanalyse. Af disse grunde vil de informationer og data vedrørende Novartis som anvendes i nærværende opgave hovedsagelig være af sekundær natur. 3.0 Introduktion til Novartis og analyse af virksomhedens situation For at give læseren de bedst mulige forudsætninger for, at kunne involvere sig i den efterfølgende organisationsanalyse af Novartis, vil læseren i indeværende afsnit blive præsenteret for en kortfattet generel beskrivelse af virksomheden samt en overordnet analyse af dens situation. 4

6 Novartis er et transnationalt medicinalselskab med hovedsæde i Schweiz som beskæftiger medarbejdere på verdensplan. Novartis blev grundlagt i 1996 som resultatet af en fusion mellem de klassiske Schweiziske medicinalselskaber CIBA-Geigy og Sandoz Laboratories. Ifølge oplysningerne i Novartis årsrapport for 2005 er organisationen inddelt i tre divisioner; Pharmaceuticals, Sandoz, og Consumer Health (Novartis årsrapport, 2005, p. 79). Imidlertid har Novartis efter offentliggørelsen af årsrapporten opkøbt medicinalselskabet Chiron, som er førende indenfor udvikling af vacciner. Novartis har oplyst, at Chiron vil blive integreret i Novartis organisationen som en selvstændig division som får navnet Vaccines and Diagnostics. Således er Novartis på nuværende tidspunkt inddelt i fire divisioner (Novartis Posts Rise in 1Q Profits (pressemeddelelse), AP, 24. april 2006). Da der af Syddansk Universitet er opstillet faste grænser for bachelorprojekters omfang, har det desværre ikke været muligt, at inkludere en mere detaljeret beskrivelse af virksomheden i nærværende opgave. For yderligere oplysninger om Novartis henvises læseren venligst til Novartis Web site på adressen samt Wikipedia s beskrivelse af virksomheden: Med henblik på, at give læseren et overordnet billede af virksomhedens situation, vil der i det følgende blive foretaget og opstillet en SWOT-analyse af Novartis. Kotler (2002) finder at en SWOT-analyse præsenterer en liste over critial success factors for virksomheden. Barney (1991) finder at SWOT-frameworket gør det muligt at skabe sig et overblik over organisationens mulige sustainable og unsustainable competitive advantages gennem en præsentation af virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Således skal virksomheder implementere en strategi som exploit[s] their internal strengths, through responding to environmental opportunities while neutralizing external threats and avoiding internal weaknesses. (Barney, 1991, p. 99). Styrker og svagheder refererer til interne forhold i organisationen, mens muligheder og trusler ser på faktorer som påvirker virksomheden fra ekstern side. Det er således lettest for virksomheden at påvirke de interne forhold, da disse faktorer gør sig gældende i selve virksomheden, mens de eksterne faktorer derimod er mere vanskelige at ændre eller påvirke, da disse udspiller sig i virksomhedens omverden. o o o Styrker Bred produktportefølje med flere blockbusterprodukter (branchens interne betegnelse for enkelprodukter som genererer de største indtægter i branchen). Solid produktpipeline med lovende produkter på udviklingsstadiet. Organisationens finansielle slagkraft SWOT-analyse o o Svagheder Det store antal produkter øger risikoen for at miste fokus på de vigtige. Potentiel konflikt mellem Sandozdivisionen og andre divisioner som følge af Sandoz satsning og fokus på kopimedicin og resten af organisationens fokus og satsning på originalprodukter. (I hvilke tilfælde skal 5

7 muliggør opkøb af lovende medicinalselskaber og produktkandidater (f.eks. indenfor biotekområdet). virksomheden satse på forskning og udvikling af originalprodukter og i hvilke tilfælde på at udvikle kopiprodukter af o Et af verdens førende selskaber indenfor forskning, udvikling, produktion og markedsføring af receptmedicin. konkurrenters medicin. Potentielt Sandozønske om at udvikle kopiudgaver af Novartisprodukter for at gavne o Solid virksomhed inden for området for Sandozdivisionen.) medicin som sælges uden recept (såkaldt over the counter medicin). o Stor afhængighed af human resources i form af ansatte med førende kompetencer inden o Forsknings- og udviklingsafdelinger i mange lande medfører lettere adgang til ny viden gennem solidt og verdensomspændende netværk. for forskning og udvikling af medicin. Hvis de ansatte efterspørges af konkurrenter vil de ansatte kunne presse lønniveauet op hvis Novartis ikke kan erstatte de ansatte med o Førende kompetencer indenfor vaccineområdet som følge af opkøb af andre som kan tilbyde tilsvarende kompetencer. vaccinefirmaet Chiron i april 2006 og den deraf følgende skabelse af en særskilt vaccines and diagnostics division. o Satsning på generika/kopimedicin vha. Sandoz divisionen som udelukkende fokuserer på dette marked som er i vækst. Muligheder Trusler o Voksende markeder som følge af at ældre mennesker vil udgøre en større andel af o Høj konkurrenceintensitet i medicinalbranchen. befolkningen i mange vestlige lande i de kommende år. o Ukendte langtidseffekter af allerede lancerede Novartismedicinalprodukter kan o Organisationens finansielle slagkraft muliggør opkøb af lovende medføre fremtidige erstatningskrav mod formaet. medicinalselskaber og produktkandidater (f.eks. indenfor biotekområdet). o Leapfrog/Schumpeterianske teknologiske opfindelser hos konkurrenter som kan o Novartisselskabet Sandoz er ved at udvikle sig til verdens største producent af revolutionere medicinalbranchen. F.eks. genmanipulation. generisk/kopimedicin. o Konkurrence fra generiske produkter som o Ved at gøre visse af sine produkter tilgængelige for verdens fattige enten gratis kan presse Novartis originale medicinalprodukter. eller til reduceret pris forbedrer virksomheden sit brand image. o Ændringer i lovgivning på nationalt og internationalt plan. F.eks. patentlovgivning. o Solid produktpipeline. o Mangelfuld patentbeskyttelse i 3. o Mulighed for lavere fremtidige udgifter til verdenslande. forskning og udvikling af nye produkter som følge af den hastige teknologiske udvikling. o Forskning indenfor følsomme områder som stamceller og brug af fostre kan skade virksomheden og dens brand hvis der opstår stærk modstand mod sådanne metoder. o Illegale/uægte kopiversioner af Novartisprodukter kan skade Novartis brandet. Det bør bemærkes at Kotler (2002) understreger at The strengths or weaknesses [presented in the SWOT-analysis] are relative, not absolute. It is nice to be good about something, but it can be a weakness if the competition if stronger. (Kotler, 2002, p. 84). Når en virksomhed vurderer sin situation ved hjælp af en SWOT-analyse, er det således vigtigt, at sammenholde de opstillede informationer om virksomheden selv med sammenlignelige informationer vedrørende eventuelle konkurrenter. Endvidere kan en nuværende styrke blive til en svaghed på grund af for eksempel ændringer i omgivelserne. Således kan for eksempel Novartis satsning på vaccineområdet, som på nuværende tidspunkt må vurderes som en styrke på grund af fugleinfluenzaepidemitruslen, på et senere tidspunkt blive en svaghed, hvis epidemitruslen aftager og divisionen som følge deraf ikke længere kan generere den forventede indtjening. Med udgangspunkt i de i SWOT-analysen 6

8 konstaterede faktorer, som gør sig gældende for novartis, må det dog konstateres, at Novartis situation samlet set er meget fordelagtig. 4.0 Organisatorisk analyse af Novartis I de efterfølgende afsnit vil der, som tidligere diskuteret, blive foretaget en organisatorisk analyse af Novartis baseret på det framework som præsenteres i Burton, DeSanctis og Obel s Organizational Design A Step-by Step Approach (2006) og det analytiske redskab OrgCon 9. Burton, DeSanctis og Obel (2006) baserer sin organisatoriske analysemodel på det af Burton og Obel introducerede multi-contingency view. Således er det hensigtsmæssigt, at designe den specifikke organisation med udgangspunkt i den specifikke kontekst som organisationen befinder sig i. Beskrivelsen af konteksten skal være multi-dimensional, including both structural and human components. De strukturelle faktorer omfatter mål, strategi og struktur, mens de menneskelige fokuserer på faktorer som arbejdsprocesser, medarbejdere, koordination og kontrol, samt incitamenter (Burton, DeSanctis, Obel, 2006, pp. 3-4). Burton, DeSanctis og Obel (2006) baserer deres analysemodel på det anerkendte informationsbehandlingsperspektiv (information-processing view). Ifølge dette perspektiv anvender organisationer informationsbehandling til at observere hvad der sker internt og eksternt og behandle og analysere identificerede problemstillinger. Herefter træffes beslutning om hvorvidt og hvordan organisationen eventuelt skal reagere på de faktorer som er identificeret og disse beslutninger kommunikeres gennem informationskanaler videre til relevante enheder i organisationen. (Burton, DeSanctis, Obel 2006, pp. 5-8). The work of an organization can be seen as information processing: observing, transmitting, analyzing, understanding, deciding, storing, and taking action for implementation. (Burton, DeSanctis, Obel 2006, p. 6). Arrow (1974, p. 37) finder at informationskanaler can be created or abandoned and their capacities and the types of signals to be transmitted over them are subject to choice, a choice based on a comparison of benefits and costs. Således kan informationsbehandlingsbehovet variere alt efter niveauet af usikkerhed i omgivelserne og internt i organisationen. Med Galbraiths egne ord the greater the uncertainty of the task, the greater the amount of information that has to be processed between decision makers. (Galbraith, 1974, p. 10). Hvis organisationen har fokus på effektivitet må kapaciteten matches med behovet, da effectiveness is a function of matching information processing capacities with information processing requirements. (Tushman & Nadler, 1978, p. 622). 7

9 4.1 Organisationens mål Det første trin i organisationsanalysen består i at fastslå om organisationen fokuserer på effektivitet, efficiens eller simultant på begge dele, samt i hvilken grad dette fokus finder sted. Burton, DeSanctis og Obel definerer efficiens som a primary focus on inputs, use of resources, and costs focusing on minimizing the costs of producing goods or services. og effektivitet som a focus more on outputs, products or services, and revenues focusing on generating revenues or seizing leading-edge innovation. (2006, p. 11). Alle organisationer fokuserer i nogen grad på begge faktorer, men nogle har en meget lav grad af fokus på begge faktorer, mens andre primært fokuserer på én af de to faktorer eller simultant i høj grad på begge. Det bør i denne forbindelse bemærkes at Daft (2004, p. 66) finder, at den overordnede grad af effektivitet i organisationer som helhed er svær at måle og fastsætte. Ifølge Burton, DeSanctis og Obel (2006) medfører signifikante investeringer i forskning og udvikling, at en given organisation har et primært fokus på effektivitet. Novartis farmaceutiske division har som mål at tilbyde en bred portefølje af innovative, effektive og sikre produkter og services til patienter rundt i verden. (http://www.novartis.com/about_novartis/en/businesses_pharma.shtml). Som følge af virksomhedens signifikante investeringer i forskning og udvikling har Novartis en bred produktpipeline som på nuværende tidspunkt indeholder 76 produktkandidater (Novartis annual report 2005, p. 5). Produktporteføljen anses af Jyske Banks aktieanalytikere som værende imponerende sammenlignet med branchen som helhed (http://www.jyskebank.dk/_jb/asp/apps/markets/aktier/aktiestamdata.asp?id= &shado wid=3564 -> Nyheder og anbefalinger). Novartis fokuserer altså i høj grad på produktudvikling og innovation, hvilket resulterer i et primært fokus på effektivitet. Burton, DeSanctis og Obel (2006) nævner desuden [focus on] seizing leading-edge innovation in the marketplace som værende en faktor, som bidrager til at øge graden af fokus på effektivitet. Novartis er præget af en høj grad af spatial differentiering, da organisationen har afdelinger over hele verden og internationalt desuden deltager i forskningssamarbejder på universiteter og i ledende forskerparker. Det må forventes, at Novartis gennem dette engagement opnår adgang til førende forskernetværk, som igen vil resultere i at organisationen får adgang til de nyeste og mest banebrydende forskningsresultater som virksomheden vil kunne anvende i sit eget forsknings- og udviklingsarbejde. På trods af, at flere og flere sådanne netværk bliver internationale af karakter og vidensudveksling i stigende grad finder sted på tværs af nationale grænser - blandt andet som følge af globaliseringen (Huber 2004) - må det formodes, at Novartis ikke ville opnå adgang til flere af disse forskningsresultater, hvis virksomheden ikke gennem sin høje grad af spatial differentiering sikrede, at den er fysisk tilstede på disse geografiske lokaliteter. 8

10 Den identificerede høje grad af fokus på effektivitet understøttes yderligere af, at Novartis årsrapport for 2005 anerkender organisationens fokus på effektivitet gennem udtalelser, som for eksempel [Novartis ] ongoing efforts to optimize organizational effectiveness. (p. 91). Ifølge Daft (2004, pp ) kan man anvende den såkaldte goal approach til at fastsætte graden af effektivitet i organisationen. En af de faktorer som måles er graden af medarbejdertilfredshed. Som tidligere nævnt er Novartis af magasinet Fortune udpeget, som en af verdens ti bedste virksomheder at arbejde for, målt på medarbejdernes tilfredshedsgrad. (Fortune, marts 2005). Dette kan yderligere være medvirkende til at indikere, at Novartis har en høj grad af fokus på effektivitet. På grund af Novartis' store engagement inden for forskning og udvikling af ny medicin vil firmaet nødvendigvis ikke kunne opnå en meget høj grad af efficiens. Forskning og udvikling er i medicinalbranchen og mange andre brancher naturligt associeret med, at nogle projekter må omstruktureres eller på anden måde ændres i løbet af processen eller helt opgives. Som følge af de store udgifter som en indsats på området for forskning og udvikling medfører, vil Novartis naturligvis måtte se store investeringer i visse medicinalproduktkandidater munde ud i resultater som ikke er brugbare for organisationen og som derfor ikke vil kunne anvendes til videre forskning eller lancering af nye produkter. (Novartis årsrapport 2005, p. 7). Således medfører virksomhedens fokus på forskning og udvikling, at dens efficiensgrad vil være lavere end ellers muligt. Novartis fokuserer dog på efficiens. Således er det et af organisationens mål to create a more efficient pharmaceutical supply chain. (Novartis årsrapport 2005, p. 116). Endvidere finder Novartis i årsrapporten at Efficient and productive research and development is crucial in this environment since Novartis, like its competitors, searches for efficacious and cost-efficient pharmaceutical solutions to health problems. (Novartis årsrapport 2005, p. 114). Endnu en faktor som kan bidrage til en nødvendig forøgelse af graden af fokus på efficens er det faktum at Novartis er et aktieselskab. Mange aktieinvestorer fokuserer på efficiensgraden i potentielle investeringsobjekter, da en høj efficiensgrad øger sandsynligheden for opnåelse af kortsigtet profit for investorerne. Novartis besidder som tidligere omtalt en division som udelukkende fokuserer på kopimedicin og generika. Da sådanne produkttyper konkurrerer på prisen, vil succes inden for dette område kræve, at divisionen opnår en høj grad af efficiens for at kunne sælge produkterne til lavest mulige pris og samtidig opnå profit. Dette øger den samlede grad af fokus på efficiens i Novartis. På blandt andet det danske marked stiller lovgivningen krav om, at apoteker og lignende medicinforhandlere, skal sælge den billigste udgave af konkurrerende receptpligtige medicinalprodukter til kunden. Dette medfører indirekte et øget behov for fokus på omkostninger 9

11 hos Novartis, da Novartis ikke vil kunne sælge deres produkter på disse markeder, hvis Novartis produktpriser er højere end konkurrenternes. I dette tilfælde vil apotekerne være tvunget til at sælge konkurrenternes produkter til patienterne og Novartis vil således gå glip af potentielle indtægter. Således sænkes den øvre grænse for acceptable produktions-, markedsførings-, og udviklingsomkostninger hos Novartis, fordi virksomheden ikke vil kunne opnå tilstrækkeligt salg hvis den endelige salgspris bliver for høj. For fuldstændighedens skyld bør det dog bemærkes, at virksomheden potentielt vil kunne vælge at sælge produkter til tabsgivende priser på visse geografiske markeder, hvor lovgivningen medfører krav om lave priser og kompensere for sådanne tab gennem højere priser på andre geografiske markeder, som ikke er påvirket af samme lovgivning. Dette ville blandt andet kunne finde sted for at undgå, at konkurrenter opnår øgede markedsandele på de givne markeder. Overordnet må det konkluderes, at den diskuterede lovgivningsfaktor må forventes at øge graden af fokus på efficiens hos Novartis. Samlet kan det konkluderes, at Novartis både har efficiens og effektivitet som mål og at graden af fokus på effektivitet er høj, mens graden af fokus på efficiens vurderes til at være medium til høj dog tenderende mod høj. 4.2 Organisationens strategi Chandler s konstatering fra 1962 af at structure follows strategy har vundet bred anerkendelse hos mange organisationsforskere. Således skal strategien fastlægges før strukturen, og den valgte strategi begrænser antallet af optimale valg af strukturelle organisationsdesigns. Tilhængere af denne holdning vil derfor mene, at det er vigtigt at fastslå organisationens strategi, før den dybere analyse af organisationens struktur foretages. Burton, DeSanctis og Obel (2006, p. 23) anbefaler denne fremgangsmåde. Burton et. al. (2006, pp ) finder, at den valgte strategi afspejler ledelsens vurdering af organisationens situation og den valgte måde hvorpå man ønsker at opnå virksomhedens mål, der som tidligere diskuteret afspejler virksomhedens valgte grad af fokus på henholdsvis effektivitet og/eller efficiens. For at opnå høj ydelse i organisationen, må der eksistere et fit mellem virksomhedens strategi, dens organisatoriske design, og omgivelsernes karakteristika. Miles og Snow introducerede den populære og i Burton et. al. (2006) anvendte strategitypologi, som inddeler organisationsstrategier i fem typer: Defender, Reactor, Prospector, Analyzer without innovation, samt Analyzer with innovation. Det væsentligste område af virksomhedens strategi som anvendes i organisationsanalytisk øjemed, er virksomhedens valg eller fravalg af fokus på innovation. Det er således væsentligt hvorvidt virksomheden exploits its current situation [and/or] adopts the strategy of exploring new innovations. Exploration fokuserer på search, variation, risk taking, experimentation, play, flexibility, discovery, and innovation, mens exploitation omfatter refinement, choice, production, efficiency, selection, implementation, and 10

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -?

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -? Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling Hvem bestemmer -? Lægemidler EU: Politisk ønske om rettidig (hurtig) og lige adgang til nye lægemidler til sygdomme med stort behov for ny behandling Ved

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler 1 af 7 21-08-2013 12:52 Model til beskrivelse af markedet for lægemidler Juni 2005 Af Peder Kongsted CHRISTIANSEN* Abstract Using a simple model we study the effects from deregulating the Danish market

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Commercial Analysis. Freedom2Act. Freedom2Act. 1x0. Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com

Commercial Analysis. Freedom2Act. Freedom2Act. 1x0. Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com 1x0 Commercial Analysis Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 02JAN15 / 1 Commercial Analysis Sikrer øget profitabilitet Fasthold gode erhvervskunder

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

Værdiskabelse hos køber

Værdiskabelse hos køber Værdiskabelse Periferi-ydelse Kerneydelse Fig. 11.1 Værdiskabelse hos køber 77 Pris Kvalitet Værdi Fig. 11.2 Pris/kvalitet vs. værdi 78 Udvikling af forståelse for købers behov Værdibaseret salg Produktpræsentation

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 NNIT Første år som børsnoteret virksomhed Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere