En rapport fra Innovationsnetværket Service Platform 2012: æredygtighed. ørn, forældre og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En rapport fra Innovationsnetværket Service Platform 2012: æredygtighed. ørn, forældre og"

Transkript

1 En rapport fra Innovationsnetværket Service Platform 2012: B B æredygtighed ørn, forældre og 1

2 Børn, forældre og bæredygtighed November 2012 (Forsideillustration: Naseem Adil/123rf) En rapport fra Innovationsnetværket Service Platform 2

3 INDHOLD 01 RESUMÉ 6 1.1: NØGLERESULTATER 6 02 INTRODUKTION : FORMÅL : EMNEAFGRÆNSNING : METODISK OPBYGNING KORTLÆGNING AF FELTET : NØGLETRENDS OG -TENDENSER : MODEBRANCHEN MOBILISERER BÆREDYGTIGT FORBRUG : BÆREDYGTIGHED SKAL KOMMUNIKERES MED TRANSPARENS : GENBRUGSRÆSET ER EN ANLEDNING TIL AT KOMME BEVIDSTE FORBRUGERE I MØDE : GRØNNE OG ETISKE MÆRKNINGSORDNINGER : DELKONKLUSION DELUNDERSØGELSE I: BUTIKSPERSPEKTIV : FREMLÆGGELSE AF 28 BUTIKSINTERVIEW : BUTIKKENS BÆREDYGTIGE PROFIL : LØFTET OM BÆREDYGTIGHED TIL KUNDERNE : INDKØB AF VARER : MARKEDSFØRING, SERVICE OG SALG 34 3

4 4.2: DELKONKLUSION DELUNDERSØGELSE II: FORBRUGERPERSPEKTIV : FREMLÆGGELSE AF FOKUSGRUPPE : KØBSPARAMETRE OG -ADFÆRD : BÆREDYGTIGHED, MILJØ OG KLIMA : BÆREDYGTIGT FORBRUG : BARRIERER : FREMLÆGGELSE AF SURVEY : FORBRUGERTYPER FOR BÆREDYGTIGHED : GENERELLE KØBSFAKTORER : BØRNS MEDBESTEMMELSE : FORSTÅELSER AF BÆREDYGTIGHED : BÆREDYGTIG FORBRUGSADFÆRD OG KØBSFREKVENS : TILLIDSFORHOLD TIL KILDER : MÆRKNINGSORDNINGER, PRIVATE LABELS OG BRANDS : BARRIEREUDSAGN : DELKONKLUSION KONKLUDERENDE ANBEFALINGER : EKSTERNT FOKUS : PR OG INFORMATIONSKAMPAGNE : PRODUKTINNOVATION : TRANSPARENS OG TRADE MARKETING : INTERNT FOKUS : 360-GRADERS ADRESSERING 92 KILDER 100 BILAG 101 4

5 1 5

6 RESUMÉ Bæredygtighed er en af tidens store tendenser, og mange af verdens største detailhandelskæder og producenter positionerer sig i stigende grad på en grøn og etisk profil for at imødegå dagens bevidste forbrugere. Også flere og flere danske detaillister og producenter, store som små, arbejder med bæredygtighed, men samtidig fremgår det af innovationsnetværket Service Platforms rapport: Forbrugeradfærd forprojekt (2012), at især de danske specialbutikker ofte er usikre omkring betydningen af bæredygtighed i forhold til deres kunder og mangler viden om, hvordan de bedst muligt adresserer målgruppen. For at imødegå dette vidensbehov igangsatte innovationsnetværket Service Platform i sommeren 2012 en større empirisk undersøgelse med det formål at indsamle og systematisere viden om, hvordan det for danske detaillister inden for kategorien nonfoodprodukter til børn dvs. plejeprodukter, tøj og sko, legetøj og udstyr betaler sig at satse på bæredygtighed. Projektet skulle konkret afdække: nøgletrends og tendenser inden for bæredygtighed i detailhandel erfaringer fra børnedetaillister, som allerede brander sig på en grøn og etisk profil målgruppen forældres generelle købspræferencer og -adfærd samt forhold til og erfaring med bæredygtigt forbrug barrierer på området, og hvordan man bedst nedbryder disse hvordan butikkerne med fordel kan kommunikere budskabet om bæredygtighed ud mod slutbrugerne og løfte salget af grønne og etiske børneprodukter Denne vidensproduktion byggede på en mangeårige erfaring og ekspertviden inden for detailhandelsbranchen og forbrugeradfærd, desk research samt tre empiriske situationelle delanalyser: Butiksperspektiv: Kvalitative interviews med børnedetaillister, som positioner sig på bæredygtighed Forbrugerperspektiv: En kvalitativ fokusgruppe samt et kvantitativt survey med målgruppen 1.1: Nøgleresultater > 4 inspirationsrige trends og tendenser På detailhandelsscenen er især fire trends lige nu fremtrædende i arbejdet med bæredygtighed: 1) Flere detaillister arbejder med at være tre skridt foran forbrugerne og mobilisere dem til et mere bæredygtigt forbrug. Modebranchens aktører er eksempelvis begyndt at tage ansvar for at facilitere et bæredygtigt forbrug ved at tænke i nye materialer, mere skånsom produktion, udvikling af genbrugsteknologier samt det at opdrage forbrugerne til i brugsfasen også at tænke mere bæredygtigt. 2) Transparens er desuden et tema, der for tiden tildeles megen opmærksom i alle typer virksomheders strategiske arbejde med bæredygtighed. Princippet om gennemsigtighed imødegår nemlig den dokumentation for den grønne og etiske produktionsproces, der mere og mere skal til for at opnå troværdighed, tillid og tilslutning til sit miljørigtige og socialt ansvarlige budskab blandt forbrugerne. 3) Forbrugerne sælger og køber i stigende grad brugte varer, men frem 6

7 for at se genbrugsfeberen som en fjende har flere internationale kæder gjort den til deres ven. De bruger tendensen kommercielt med tiltag, der giver anledning til at komme den bevidste forbruger i møde og brande sig på bæredygtighed. 4) En måde at opdrage og empower forbrugerne til at handle mere bæredygtigt er også at tilslutte sig mærkningsordninger, der certificerer virksomhedens produkter. Grønne og etiske mærkningsordninger oplever i disse år en stigende tilslutning fra danske virksomheder, samtidig med at undersøgelser viser, at forbrugernes kendskab til og anvendelse af især danske mærker og private labels vokser. > Udfordringer i forhold til at adressere forskellige kundetyper Undersøgelsens medvirkede børnebutikker inddeler overordnet deres kunder i to typer idealister og pragmatikere. Hvor idealisterne gennemgående anser bæredygtighed som et absolut krav, er pragmatikernes tilgang mere ad hoc-betonet. De er mere tilbøjelige til at fokusere på kvalitet og pris, mens bæredygtighed betragtes som en behagelig sidegevinst en merværdi ved varen. For butikkerne skaber de forskellige kundeprioriteter en udfordring i forhold til, hvordan de skal profilere sig, så de hverken skræmmer idealister eller især pragmatikerne væk. Et dilemma, hvor de balancerer mellem at være engageret og bæredygtig uden at være for bæredygtig, fordi der blandt butikkerne er en opfattelse af, at forbrugere, der de seneste år er blevet stadig mere prisfølsomme, overvejende forbinder bæredygtighed med høje priser. > Behov for redskaber og materialer til at kommunikere og dokumentere bæredygtighed Mærkningsordninger er desuden en væsentlig rettesnor i forhold til at have tillid til, at butikkens produkter er i orden. Dog savner flere butikker generelt transparens og mere information omkring, hvad mærkerne dækker over, ligesom flere efterspørger redskaber og materiale fra leverandørerne, som gør det lettere at videreformidle budskabet om bæredygtighed til forbrugerne. > Sundhed, funktionalitet og kvalitet er afgørende købsparametre for forældre, når de køber nonfood til deres børn Forældres købsparametre og -adfærd for børneprodukter er relativ alt efter, hvilken produktkategori der er tale om. På tværs af produktkategorier scorer sundhed, og det at produkterne er fri for kemikalier og tilsætningsstoffer, samt høj kvalitet og funktionalitet dog højest som de faktorer, der spiller mest ind på målgruppens valg af hvor og hvilke nonfood-produkter, de køber til deres børn. Pris har imidlertid også en forholdsvis stor betydning for købet af tøj og sko. > Bæredygtighed opleves som en merværdi ved produktet Nok topper bæredygtighed ikke som købsparametre for forældre, men potentialet består i, at bæredygtighed opleves som en merværdi ved produktet vel at mærke når varen også lever op til krav om sundhed, kvalitet, funktionalitet og design. Faktoren: Påvirkning af miljø og klima tildeles eksempelvis klar betydning for køb på tværs af undersøgelsens 7

8 produktkategorier plejeprodukter, tøj og sko, legetøj og udstyr men andre parametre rangerer bare højere for målgruppen. > Interessen for bæredygtige børneprodukter er blandt forældre forholdsvis stor med potentiale for vækst Undersøgelsen forbrugerperspektiv leder først og fremmest til tre forbrugertyper for bæredygtigt forbrug: 1) Storforbrugeren (37,3 procent), som ofte eller altid vælger bæredygtige produktvarianter til sine børn 2) Den moderate forbruger (28,3 procent), som gerne køber bæredygtigt, men gør det moderat 3) Den sjældne forbruger (9,8 procent), der ikke går meget op i bæredygtighed og derfor sjældent køber Sammensætningen afslører, at den storforbrugende og den moderat forbrugende gruppe tilsammen udgør over to tredjedele af de adspurgte. Det peger umiddelbart på, at interessen for bæredygtighed er forholdsvis god blandt forældre med potentiale for at kunne vokse. > Målgruppen orienterer sig især mod bæredygtige plejeprodukter og mindre mod bæredygtigt tøj og sko Lidt over halvdelen (58 procent) af de adspurgte forældre i undersøgelsens survey køber ofte eller altid bæredygtige plejeprodukter. For tøj og sko er det derimod alene 32,8 procent, som ofte køber bæredygtigt, og alene 2,8 procent gør det konsekvent. Det relaterer sig til, at sundhed især har en høj prioritet for varer, der optages i kroppen, såsom creme gennem huden, samt at miljørigtige produkter forbindes med sundhedsrigtige produkter. Samtidig har undersøgelsen identificeret en række barrierer for bæredygtigt forbrug af nonfood til børn, som især gør sig gældende for tøj og sko-kategorien, da pris og design særligt her har betydning. > Barrierer for bæredygtigt forbrug Undersøgelsens forbrugerperspektiv fører til identifikationen af syv barrierer, som påvirker forældres præference for og køb af bæredygtige nonfood-produkter til børn. 1) Udbudsbarrierer: Et forholdsvist ringe kendskab til og viden om tilgængelige bæredygtige nonfoodprodukter til børn, samt en manglende oplevet synlighed omkring det eksisterende udbud 2) Informationsbarrierer: Oplevet mangel på information om bæredygtige børneprodukter, med det resultat at markedet opleves som uoverskueligt og uigennemskueligt 3) Tillidsbarrierer: En mindre usikkerhed i forhold til troværdigheden af grønne og etiske mærkningsordninger samt bæredygtige budskaber 4) Prisbarrierer: En for-forståelse af, at bæredygtige nonfood-produkter til børn er dyrere end almindelige produkter, samt lille eller ingen villighed til at betale en merpris for bæredygtighed 5) Designbarrierer: En for-forståelse af, at særligt børnetøj og legetøj ikke er lige så smart, spændende og moderne som tøj og legetøj, der ikke er bæredygtigt 6) Imagebarrierer: Det bæredygtige image forbindes i nogen grad med fanatisme. Man ønsker ikke at signalere et grønt og etisk livsprojekt gennem sine børn 8

9 7) Relevansbarrierer: Hvad, der sker i ens nærmiljø, har større relevans og derfor opmærksom for forældre end det, der foregår i deres fjernmiljø. Det betyder, at sundhed prioriteres over miljø og klima. > Bæredygtighed skal sættes på dagsordenen Madspild, koldvask og ftalater er emner, som undersøgelsens forbrugerperspektiv viser, at målgruppen både har viden om, holdninger til og agerer i forhold til. Der er tale om temaer, som alle har været omdrejningspunkt for megen samfundsdebat, hovedsageligt gennem medieomtale. Det peger samtidig på, at der er et godt grundlag for at sætte bæredygtighed på målgruppens dagsorden ved netop at sætte samme på mediernes dagsorden. Det er imidlertid en større opgave, som den enkelte butik i mindre grad kan løfte selv, hvorfor det er mere hensigtsmæssigt, at branchens interesseorganisationer påtager sig dette. > Producentleddet skal produktinnovere, fokusere på gennemsigtighed og levere trade marketing-materiale Det er afgørende, at producentleddet fortsat udvikler og anvender nye materialer, designprocesser og produktionsmetoder, som sikrer at bæredygtige produkter i flest mulige tilfælde kan sælges til nogenlunde samme pris og i samme design og kvalitet, som deres almindelige pendanter. Producenter og leverandører skal desuden sørge for større åbenhed omkring produktionsprocesser og levere den nødvendige indsigt til både forbrugere og forhandlere. Det kan både ske via producenternes egne kommunikationskanaler, men det er i høj grad også vigtigt, at der leveres materiale til butikkerne, da disse har brug for mere viden og dokumentation for at kunne give den bedst mulige service og en autentisk butiksoplevelse. > Butikkerne skal tænke i en 360 graders adressering af forbrugerne gennem autentisk og letforståelig kommunikation og butiksoplevelse For at løfte salget af bæredygtige børneprodukter i målgruppen kan detaillister med fordel fokusere på følgende indsatsområder: 1) Bedre eksponering af bæredygtige varer, så kunderne både får kendskab til dem samt føler, at det er convenient at få adgang til dem 2) Fleksibilitet og smarte servicer med cross channel-strategi og integrationen af off- og online 3) At det bæredygtige budskab sælges med et målgruppefokus og oplevelsen af kvalitet, funktionalitet og design 4) Et større fokus på at højne informations- og serviceniveauet på en autentisk og tillidsvækkende måde 5) En aktiv anvendelse af mærkningsordninger til mersalg 6) At arbejde med butikken som center for empowerment. 9

10 2 10

11 INTRODUKTION Flere danske producenter af legetøj, børnetøj og -tilbehør har formået at skabe sig en bæredygtig profil og er på den måde med til på et overordnet plan at brande danske børneprodukter som spydspids, hvad angår miljørigtig og etisk forsvarlig produktion. Flytter vi imidlertid fokus fra producentleddet til de næste led i værdikæden detailhandel og forbrugere fremgår det af rapporten: Forbrugeradfærd forprojekt, som er udgivet af innovationsnetværket Service Platform 2012 med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse blandt danske specialbutikker, at detaillisterne ofte er usikre omkring betydningen af bæredygtighed i forhold til deres kunder. Vil de fx betale mere for bæredygtighed? Og hvordan rangerer bæredygtighed i forhold til andre købsparametre som design, funktionalitet og convenience? De mangler viden om, i hvilken grad og hvordan deres kunder er interesserede i bæredygtige produkter, hvordan de kommunikerer og markedsfører budskabet om bæredygtighed ud mod forbrugerne, hvilke krav der er vigtige at stille i forhold til leverandører, og hvordan personalet vidensmæssigt skal klædes på til at løfte salget af grønne og etiske varer. 2.1: Formål Nærværende projekt har i forlængelse af den ovennævnte situation til formål at indsamle og systematisere viden om, hvordan det for detaillister (både med fysiske butikker og webbutikker) inden for kategorien nonfoodprodukter til børn dvs. plejeprodukter, tøj og sko, legetøj og udstyr betaler sig at satse på bæredygtighed samt afdække nye behov for indsatsområder inden for service, og hvordan man med fordel kan kommunikere budskabet om bæredygtighed ud mod slutbrugerne. Hvilke barrierer gør sig gældende på området, og hvordan kan man arbejde for at nedbryde disse? Projektet munder således ud i en række overordnede retningsanvisninger til butikkerne. Undersøgelsen er udarbejdet under innovationsnetværket Service Platform, der har til formål at skabe relevant og brugbar viden for den danske service- og detail-handelssektor. 2.2: Emneafgrænsning Som det vil fremgå af kapitel to, er bæredygtighed et komplekst begreb. Bæredygtighed defineres i nærværende undersøgelse bredt som det at drive forretning under hensyntagen til miljø, klima, mennesker og samfund. Det brede perspektiv sikrer en nuanceret 360-graders tilgang til feltet, og lægger op til, at man hele tiden selvom det kan give dilemmaer har forskellige konsekvenser og interessenter for øje. Samtidig sikrer det, at man i analysefasen er åben for, at respondenterne kan have forskellige opfattelser af, hvad bæredygtighed er. Eventuelle divergerende opfattelser her kan netop have betydning for de anbefalinger, rapporten skal munde ud i. 2.3: Metodisk opbygning Rapporten falder i seks dele. Efter resuméet og introduktionen følger afsnit 3.0, der har til formål at skabe overblik over fænomenet bæredygtighed generelt set og give et indblik i nogle af de overvejelser, undersøgelser og analyser, der allerede findes på området, og som derfor også er relevante for denne sammenhæng. Afsnittet vil fokusere på trends og tendenser inden for bæredygtigt forbrug og detailhandel, fx eksisterende erfaringer med, 11

12 hvordan bæredygtighed kan kommunikeres ud mod slutbrugerne. Ud over muligheden for at trække på eksisterende resultater inden for feltet i projektets vidensproduktion, har kortlægningen tjent som et nødvendigt udgangspunkt til at udarbejde målrettede spørgerammer og interviewguides til undersøgelsens forskellige empiriske analysefaser. I afsnit 4.0 og 5.0 zoomes der nemlig ind på de to afsætningsled i værdikæden henholdsvis butikker som indkøbere fra producenter og slutbrugere som handlende i butikkerne via en omfattende empirisk-analytisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål: Best practice: Hvilke erfaringer har børnebutikker, der allerede brander sig på at have en bæredygtig profil både med hensyn til indkøb, markedsføring, salg og service i forbindelse med grønne og etiske produkter og budskaber? Forbrugeradfærd: Hvad er vigtigt for slutbrugerne i forhold til bæredygtighed på børneområdet? Hvordan rater de bæredygtighed i forhold til andre kendte købsparametre som fx pris, design, tilgængelighed og service? Hvorfor agerer de og tænker, som de gør? Hvad forstår kunderne ved bæredygtighed, og hvor stort er deres kendskab til forskellige produkter, butikker og mærkningsordninger på det bæredygtige område? Konkretiseret er der tale om en situationsanalyse delt i to perspektiver et butiksperspektiv og et forbrugerperspektiv. I forhold til butiksperspektivet fokuseres der i undersøgelsen på følgende: Hvad butikkerne oplever, at kunderne efterspørger inden for bæredygtighedsområdet? De udfordringer, der er ved at sælge budskabet ind om bæredygtighed til slutbrugerne. Hvad deres oplevelse er af, hvad kunderne fokuserer på, når de køber bæredygtigt og hvilke typer kunder, de erfaringsmæssigt ved, køber bæredygtigt. Deres behov i forhold til leverandører Erfaringer omkring synliggørelsen af bæredygtighed i butiksrummet, service, kommunikation via hjemmeside og generel markedsføring. Disse spørgsmål afdækkes gennem følgende aktiviteter begge med det formål at sætte fokus på, hvilke erfaringer (gode som dårlige) butikker, der allerede arbejder med bæredygtighed, har med at sælge, kommunikere om og skabe bevidsthed om kategorien hos deres kunder: Fire feltinterviews med butiksledere/- ejere af henholdsvis fysiske, multichannel- og onlinebaserede butikker, der sælger nonfood-produkter til børn. Ti telefoninterviews med butiksledere/-ejere af henholdsvis fysiske, multichannel- og onlinebaserede butikker, der sælger nonfood-produkter til børn. Frem for at foretage alle butiksinterviews per telefon er fire foretaget i felten med henblik på at afholde længere og mere dybdegående 12

13 interviews, end det er hensigtsmæssigt over telefonen, ligesom det har muliggjort en observation af butiksejernes italesatte erfaringer. Der er desuden lagt vægt på, at de interviewede butikker er placeret forskellige steder i landet, således at der er geografisk spredning. For derimod mere konkret at afdække forbrugernes holdninger til bæredygtighedsspørgsmålet på børneområdet fokuseres der i anden halvdel af den empiriske situationsanalyse på følgende temaer og spørgsmål: Hvad er målgruppens generelle indkøbsovervejelser og -adfærd i forhold til børnetøj og -tilbehør? Hvad er deres generelle holdninger og praksisser i forhold til børn og miljø-, klima- og samfundspåvirkninger? Hvordan forholder de sig til bæredygtighedsspørgsmålet i alle dets facetter? Hvilket kendskab til og hvilken forståelse af og erfaring med bæredygtige produkter og butikker har de? Hvordan forholder de sig til de forskellige mærkningsordninger, der findes på det etiske og grønne område? Hvornår gør budskaber om bæredygtighed indtryk og hvornår gør de ikke? Hvorfor handler de, som de gør, og hvad kan potentielt få dem til at ændre adfærd? Ovenstående spørgsmål afdækkes gennem følgende aktiviteter og metoder: og dermed få forbrugerne til selv at sætte ord på bæredygtighed og hvad det er for dem. Formålet er desuden her at sikre, at den efterfølgende kvantitative analyse tilgår feltet på den mest hensigtsmæssige måde. En survey-undersøgelse blandt forældre til børn i aldersgruppen 0-18 år med det formål at skabe et repræsentativt billede af, hvordan danske forældre prioriterer bæredygtighed i forhold til indkøb af produkter til deres børn. Hvordan ser forbruget af, kendskabet og holdningerne til bæredygtigt forbrug ud? Et transparent metodedesign er afgørende for at sikre gyldigheden og det anvendelsesmæssige potentiale for enhver empirisk funderet analyse, og afsnit 4.0 og 5.0 indledes derfor med en kort beskrivelse af de metodiske operationaliseringer for henholdsvis butiksinterviewene, fokusgruppen og survey et, hvorefter resultaterne fremlægges. Målet med de forskellige analyser er ikke, at de nødvendigvis skal bekræfte (eller afkræfte) hinandens resultater, men ud fra idealet om metodetriangulering i stedet belyse feltet fra forskellige vinkler, således at det kan beskrives så nuanceret som muligt. Den samlede konklusion på afsnit 3.0 og de tre analyser i afsnit 4.0 og 5.0 fremlægges i afsnit 6.0 som konkrete råd og anbefalinger til butikker, der med fokus på bæredygtighed (eller ønsker om at få det) sælger nonfoodprodukter til børn. Ét fokusgruppeinterview med det formål at belyse undersøgelsesfeltet 13

14 3 14

15 KORTLÆGNING AF FELTET Det engelske ord for bæredygtighed, sustainability, stammer fra det latinske sustinere, der betyder opretholde, støtte eller bære. Siden midten af 1980 erne er bæredygtighed blevet brugt mere i betydningen af menneskelig bæredygtighed på jorden, hvilket har resulteret i en definition af bæredygtighed og bæredygtig udvikling samt forretning forfattet af Brundtland-Kommissionen i FN 20. marts 1987 som det, der: "[ ] skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov". På Verdenstopmødet i 2005 blev denne definition udbygget med de tre søjler : miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Bæredygtighed handler altså grundlæggende om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid. Det gør bæredygtighed til et komplekst paraplybegreb, hvilket det også vil være i nærværende rapport. Uden tvivl har bæredygtighed udviklet sig til et vigtigt parameter for producenter og detaillister såvel som for forbrugere, der i stigende grad tager ansvar for at minimere de skadelige virkninger af virksomhedernes drift. Der er mange gode grunde til, at virksomheder i stigende grad arbejder ud fra principper om bæredygtighed: Marketingmæssigt og kommunikativt kan det bruges i forhold til et stigende antal af bevidste forbrugere, man kan være på forkant med lovgivningen, og man kan ikke mindst spare mange omkostninger ved at tænke grønnere. Dette afsnit vil bl.a. med udgangspunkt i aktuelt artikelstof fra magasinet Retail+ 1 fokusere på nogle af de vigtige tendenser og trends, der lige nu kan spores inden for grøn og etisk detailhandel og forbrug. 3.1: Nøgletrends og -tendenser I det følgende sætter vi fokus på fire aktuelle temaer inden for undersøgelsesfeltet, som beskriver nogle af de vigtigste trends og tendenser samt muligheder og udfordringer inden for bæredygtighed, som kan identificeres lige nu i international og national forbrugeradfærd og detailhandel: mobilisering transparens genbrug grønne og etiske mærkningsordninger 3.1.1: Modebranchen mobiliserer bæredygtigt forbrug Store aktører inden for mode er i høj grad ved at indse, at branchen er blandt de industrier i verden, som er allermest miljø- og samfundsskadelige, og man står i dag over for en række fremvoksende risici og etiske udfordringer. Flere er derfor begyndt at tage ansvar for at facilitere et bæredygtigt forbrug ved at tænke i nye materialer, mere skånsom produktion, udvikling af genbrugsteknologier samt det at opdrage forbrugerne til i brugsfasen også at tænke mere bæredygtigt. 2 Et stigende fokus på bæredygtighed blandt forbrugerne gør også, at bæredygtighed er blevet en vej til at skabe merværdi, og der 1 Kvartalsmagasin med fokus på detailhandel og forbrugeradfærd, som udgives af Retail Institute Scandinavia. 2 Retail+, nr. 03,

16 tegner sig et stort positionerings- og salgsmæssigt potentiale for bæredygtig mode for både producenter og detaillister. Det store spørgsmål er imidlertid, hvordan bæredygtighed for forbrugerne placerer sig i forhold til andre afgørende parametre som pris, convenience og design et spørgsmål, som de empirisk funderede analyser i afsnit 4.0 og 5.0 også har til hensigt at afdække. reparerer vores beklædningsgenstande på en skånsom måde. Mangel på velansete muligheder for at komme af med uønskede varer samt flere modne genbrugsinitiativer og upcycling -systemer (inkorporering af spild og ubrugelige produkter i varer af højere kvalitet) forhindrer den optimale genanvendelse af tøj, sko og tilbehør. 3 Lige nu arbejder man i det skandinaviske projekt The Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE), som The Danish Fashion Institute og Business for Social Responsibility (BSR) står bag, på at fremme bæredygtigt modeforbrug i EU. Udgangspunktet for projektet er, at det også er forbrugernes kendskab, viden og adfærd, der er altafgørende i vejen til en mere bæredygtig mode. I projektet har man derfor indledningsvist identificeret, hvilken forbrugeradfærd der karakteriserer et bæredygtigt modeforbrug, samt ikke mindst hvilke barrierer der lige nu forhindrer det samme: Mangel på information om bæredygtige produkter og modeindustriens påvirkning af miljø og samfund forhindrer forbrugerne i at blive bevidste om bæredygtig mode. Mangel på udbud og let tilgængelighed af bæredygtige varer samt pris- og stilbarrierer blokerer for forbrugernes mulighed for at vælge og købe bæredygtig mode. Reparationsbarrierer og manglende ikkegiftige alternativer til rensning og overholdelse af plejeanvisninger samt forbrugernes effektivitetsopfattelse af koldvask betyder, at vi ikke bruger, plejer og Problematikkerne afspejler en situation, hvor kendskabsgraden til bæredygtig modeproduktion, -forbrug og -pleje generelt er meget lav blandt forbrugerne. Eksisterende undersøgelser tyder desuden på, at de modebevidste forbrugere ikke vil gå på kompromis med hverken design, kvalitet, pasform eller pris for at få bæredygtige styles, ligesom at mange finder bæredygtig mode alt for dyrt. Især de mange fast fashion-koncepter har skabt forventninger hos forbrugerne om en altid hurtig strøm og tilgængelighed af modeinspireret, men samtidig billigt tøj. Forventninger, som umiddelbart synes særdeles udfordrende at indfri med bæredygtig mode. 4 Alligevel er vi lige nu vidne til en fremvoksende designfilosofi og forretningsmetode i modebranchen, som netop sigter mod at håndtere de økonomiske, sociale og miljømæssige store konsekvenser, der traditionelt er knyttet til tøj, sko og modetilbehørs livscyklus. 5 Modehuse og -designere gentænker og innoverer deres metoder. De udvikler nye produktionsformer, anvender alternative materialer og involverer sig i sociale forhold i de tredjeverdenslande, hvor deres varer produ- 3 The Danish Fashion Institute (2012): The NICE Consumer. Research Summary and Discussion Paper 4 Retail+, nr. 03, The Danish Fashion Institute (2012): The NICE Consumer. Research Summary and Discussion Paper 16

17 ceres. Bæredygtighed er uden tvivl top of mind hos rigtig mange producenter og detaillister i modebranchen lige nu, og det fører hver dag til nye, innovative og kreative løsninger og lanceringer såsom udvikling og anvendelse af bæredygtige materialer, fx økologisk bomuld og genbrugspolyester. Hos det internationale trendbureau WGSN har man undersøgt og kategoriseret, hvilke trends inden for bæredygtighed der lige nu kan spores i den internationale modeindustri: 6 #1 KONCEPTUELT Design med fokus på levetid, demontering og etisk produktion: Fx har Levi s udviklet slidstærke kanter til sine jeans, mens Timberlands skokollektion Earthkeeper 2.0 collection er lavet af øko-venlige materialer, hvoraf mindst 50 procent kan genanvendes eller genbruges. Den britiske designer Vivienne Westwoods kollektion, Ethical Fashion Africa, hjælper til at skabe arbejde for og uddanne fattige, kenyanske kvinder. #2 ANVENDELSE OG AFSKAFFELSE Reduktion, genbrug og genanvendelse: Fx har det britiske stormagasin Marks & Spencer bl.a. lanceret en omkostningslav, CO 2 -neutral bh samt igangsat en såkaldt shwopping - kampagne, der opfordrer forbrugerne til at shwoppe (dvs. bytte) frem for at shoppe. Den britiske modekæde Topshop har kreeret en genbrugskollektion fabrikeret af andre produktioners spildmaterialer, og det italienske mode- 6 WGSN (2012): Design for sustainable consumption: trend analysis hus Gucci har introduceret en minikollektion af bæredygtige solbriller med tilhørende etui og emballage i 100 procent genanvendeligt materiale. #3 FORBRUGERUDDANNELSE OG TRANSPARENS Kendskab, pleje og produktinformation: Fx udgiver den svenske modegigant H&M en årlig bæredygtighedsrapport, og det britiske strikvare-brand John Smedley har en serie specialplejeprodukter, som holder tøjet frisk i længere tid mellem vask. Denimbrandet Levi s har kørt en vaskekampagne, Dirty is the new clean, mens det økologiske denimmærke Haikure indsætter lapper med QR-koder i sine jeans, som giver kunderne mulighed for at spore, hvor buksernes materiale kommer fra, med deres smartphone : Bæredygtighed skal kommunikeres med transparens Flere af de trends, der er nævnt ovenfor i 3.1.1, gør sig ikke kun gældende for modebranchen, men er at spore i mange brancher, der arbejder med at producere og afsætte grønne og etiske produkter. Transparens er især et tema, der for tiden tildeles megen opmærksom i alle typer virksomheders strategiske arbejde med bæredygtighed. Princippet om gennemsigtighed imødegår nemlig den dokumentation for den grønne og etiske produktionsproces, der i stigende grad skal til for at opnå troværdighed, tillid og tilslutning til sit miljørigtige og socialt ansvarlige budskab blandt forbrugerne. Interessenterne er bevidste om, at de ikke kan være sikre på, at en given virksomhed virkelig agerer bære- 17

18 dygtigt, hvis den ikke lægger kortene på bordet og er åben omkring, hvad der foregår i alle trin af værdikæden. Sideløbende med de sidste årtiers stigende fokus på bæredygtighed blandt ngo er, lovgivere, forbrugere og andre stakeholdere har begrebet greenwashing hyppigt været brugt nedsættende om virksomheder, der i kraft af primært pr- og marketingindsatser forsøger at få omverdenen til at tro, at virksomheden er mere grøn, end den egentlig er. Men der kan også være tale om en form for greenwashing, når detaillister og producenter på kampagneniveau lancerer særskilte, løsrevne grønne kollektioner og produktserier, alt imens resten af forretningen stadig drives uden hensyntagen til miljø, klima og samfund. Denne forskel er forbrugerne blevet mere bevidste om, og flere af de større producenter og detaillister er derfor begyndt at kommunikere og arbejde mere holistisk med bæredygtighed. Ved at være transparent omkring alle forhold, der vedrører virksomheden, skaber man nemlig forskellen mellem god marketing og dét grundlæggende at være en god virksomhed. Det betyder ikke, at alt, hvad man gør, skal være perfekt, og at bæredygtighed før indtjening skal være det primære mål med virksomhedens virke, men at man viser omverdenen, at man som virksomhed forstår behovet for at tænke grønnere og mere etisk, og at man har begivet sig ud på den svære vej mod at realisere målene. En sådan ydmyghed og ærlighed kan også gøre virksomheden mindre sårbar over for sager, der afslører fordækte områder af virksomhedens virke. Faktum er, at de fleste produktioner indebærer kompromiser, men ved gennem åbenhed at vise sine gode intentioner om hele tiden at arbejde hen imod at gøre så lidt skade som muligt viser virksomheden, at den er sit ansvar bevidst. Alt tyder altså på, at forbrugerne er klar til at blive empowered med oplysninger, der kan gøre dem bedre i stand til at købe mere grønt og samfundsansvarligt. Og arbejder virksomhederne ikke selv på at skabe åbenhed og transparens, kan der alligevel risikere at blive kastet et afslørende lys hen over dem, når bevidste forbrugere rotter sig sammen og oplyser hinanden om, hvordan virksomheden opfører sig. Project Label er fx et brugerskabt gennemsigtighedskoncept med det formål at skabe en varedeklaration for en given virksomheds CSR-indsats. De såkaldte Social nutrition labels skal således bringe virksomhedens sociale og miljømæssige ansvarlighed tydeligere frem. I modsætning til traditionelle varedeklarationer, hvor det er producenten, der står bag, lægger Project Label op til, at det er The Wisdom of the Crowds, der skal generere den nødvendige viden. Forbrugerne skal på den måde guide andre forbrugere til varer produceret med god samvittighed. Udgangspunktet er, at virksomheder gør gode såvel som dårlige ting, som der hele tiden skrives om i analyser, blogs, artikler og rapporter. Hvis forbrugerne støder på relevante artikler i deres færd på nettet, kan de poste dem på Project Labels hjemmeside, hvor andre brugere kan læse dem og stemme om, hvorvidt de skal påvirke en bestemt virksomheds sociale varedeklaration. På den måde får forbrugerne mulighed for at sammenligne producenters CSR-indsatser og blive vidensmæssigt klædt på enten før shoppeturen eller 18

19 undervejs, hvor de kan downloade de sociale varemærker på deres mobiltelefon. 7 Det amerikanske outdoor-brand Patagonia viser et godt eksempel på en måde at kommunikere kompleksiteten i bæredygtig forretning ud mod kunderne på en forståelig måde med konceptet Footprint Chronicles, der bl.a. går ud på visuelt at vise de mange detaljer i værdikæden og livscyklussen for de produkter, Patagonia sælger på godt og ondt. På et verdenskort på brandets hjemmeside kan man fx klikke ind på tekstilmøller og fabrikker, som Patagonia samarbejder med rundt omkring i verden, få indblik i, hvilke sociale og miljømæssige hensyn og overvejelser der ligger bag samarbejderne. Man kan også klikke sig ind på et givent produkt, hvorefter der dukker et landkort op i baggrunden. Kortet har indtegnede punkter, der symboliserer den rejse, produktet har gennemgået. Man kan således klikke ind på punkterne og få oplysninger om alt fra væverierne til distributionsstederne og overblik over, hvor meget CO 2 produktet har udledt, hvor meget affald det har generet, og hvor meget energi der er brugt undervejs. Et lignende koncept finder man hos modebrandet Honest by, hvor man lægger alle kortene på bordet, når man sælger sine designkollektioner fra egen e-butik. Konceptet bygger nemlig på en gennemgående gennemsigtighedspolitik, der indebærer, at man giver sine kunder mulighed for indsigt i samtlige forretningsled. For hvert produkt i Honest by s webshop findes der således information om leverandører, materialer, arbejdsforhold, 7 Retail+, nr. 03, 2012 produktionsomkostninger, priskalkulationer, kulstoffodspor og etiske og økologiske certificeringer. Man kan altså vælge et stykke tøj ud fra, hvor materialerne kommer fra, hvordan tøjet laves, hvor meget det koster at producere, hvor stor firmaets fortjeneste er, og hvilket aftryk produktets tilblivelse har sat på miljø og klima. Bag hver enkelt produktinformation, og i det hele taget realiseringen af konceptet, ligger et omfattende researcharbejde. Honest by indsamler oplysninger om alle stadier i tøjets produktion, som fx også indbefatter kontrol af produktionsfabrikkernes bæredygtige egenskaber og certificeringer samt deres energiforbrug, CO 2 -udslip og produktionsomkostninger. Bæredygtighed er ikke kun tænkt ind i Honest bys produktion, men også i kundernes konsumption af tøjet. Mange af produkterne er designet med henblik på multifunktionalitet. Kan et stykke tøj anvendes på mange måder og til forskellige lejligheder, behøver man færre stykker tøj, og det nedsætter ens (over-) forbrug. Anskaffelsen af et design af Honest by er desuden et velgørenhedskøb. 20 procent af det overskud, brandet genererer, doneres nemlig til velgørenhed, og velgørenhed er, ifølge manden bag Honest by, Bruno Pieters, netop en central del af den ærlige forretningsmodel. Man ønsker at sætte fokus på og lære forbrugerne, at køb også kan være velgørende. Også verdens største detaillist, den amerikanske hypermarkedskæde Walmart, arbejder på at give forbrugere og andre interessenter større indblik i de miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af virksomhedens virke. Man er derfor ved at udvikle det såkaldte Walmart Sustainability Index med 19

20 det mål at [ ] skabe en mere transparent værdikæde, sætte fart på adoptionen af best practices, fremdrive produktinnovation og ultimativt give kunderne den information, de behøver for at vurdere et produkts grad af bæredygtighed. 8 Indekset er resultatet af en igangværende proces, der udmønter sig i tre steps. I første step er Walmarts mere end leverandører verden over blevet bedt om at udfylde et kort survey, der evaluerer deres egen bæredygtighedsindsats. Målet er her bl.a. at åbne leverandørernes øjne for, hvordan man kan arbejde mere bæredygtigt. Step 2 indebærer Walmarts samarbejde med The Sustainability Consortium, som involverer leverandører, detaillister, ngo er og lovgivere i bestræbelserne på at skabe viden og redskaber til at måle og rapportere om bæredygtighed. Konsortiet bidrager til at udvikle en global database med informationer om produkters livscyklusser, og her ønsker Walmart altså at bidrage og opfordrer samtidig sine leverandører til at gøre det samme. Step 3 vil handle om at gøre alt dette forståeligt for den almindelige forbruger, på en måde så forbrugeren kan bruge det til at foretage et kvalificeret valg i indkøbssituationen. Målet er her at give kunderne adgang til simpel og letforståelig information om alle kædens produkter, så de oplever at kunne gøre en forskel for sig selv og verden med deres produktvalg : Genbrugsræset er en anledning til at komme bevidste forbrugere i møde Forbrugerne køber brugt som aldrig før. Et estimat fra en af de største brugtbørser her- hjemme, Den Blå Avis, peger på, at handlen med brugte ting mellem private danskere i 2011 beløb sig til 95 mia. kr., hvilket er en stigning på 87 procent på bare to år. 10 Det skyldes for det første, at det er blevet nemmere at handle brugt pga. nutidens mange digitale platforme, men derudover har forbrugernes kriseskabte nøjsomhed uden tvivl også været med til at sætte turbo på brugtvarehandlen, samtidig med at genbrugstanken svinger godt sammen med idéen om bæredygtighed. Det at købe brugt og sælge sine aflagte ting frigør os nemlig fra en forbrug-og-smid-væk-kultur, hvor vi ukritisk bruger af jordens (og egne) ressourcer igen og igen for bare at kassere tingene et stykke tid senere. Umiddelbart synes det måske ikke entydigt positivt for detailhandlen at fremhæve denne grønne og etiske trend, da butikkerne jo lever af at sælge nye ting til kunderne men frem for at se genbrugsfeberen som en fjende har flere internationale kæder gjort den til deres ven. De bruger tendensen kommercielt og integrerer den i en detailhandelsvirksomhed, der lever af at sælge spritnye produkter. Her følger en kort gennemgang af de tre mest hyppige måder, det gøres på. Fællesnævneren for tiltagene er, at de giver anledning til at komme den bevidste forbruger i møde og brande sig på bæredygtighed: 11 #1 "TRADE IN TO TRADE UP"- PROGRAMMER Forbrugerne er bevidste om, at deres gamle produkter kan have en vis værdi. Trade in to trade up -programmer går i forlængelse heraf ud på at give enkle og gennemskuelige tilbud til kunderne om at tage imod deres 8 9 Retail+, nr. 03, Jyllands-Posten, Retail+, nr. 03,

Et RESUMÈ af Innovationsnetværket Service Platforms rapport:: ørn, forældre og. æredygtighed

Et RESUMÈ af Innovationsnetværket Service Platforms rapport:: ørn, forældre og. æredygtighed Et RESUMÈ af Innovationsnetværket Service Platforms rapport:: B ørn, forældre og B æredygtighed 1 INDHOLD 1 Resumé 3 1.1 Nøgleresultater 4 Resumé af rapporten Børn, forældre og bæredygtighed November 2012

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Bilag 3, Interview med Göcke

Bilag 3, Interview med Göcke Bilag 3, Interview med Göcke 21 år Bosiddende i Hedehusene Studerende: KEA og salgsassistent i Vila Interviewer: Hvor længe har du arbejdet som salgsassistent? Respondent: Det har jeg i tre år. Jeg arbejder

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Neutral er Certificeret Responsibility.

Neutral er Certificeret Responsibility. Neutral er Certificeret Responsibility. Neutral er førsteklasses kvalitetstøj til mænd, kvinder og børn. Moderne stylet T-shirt, sweatshirt og meget mere, fremstillet af 100 % økologisk Fairtrade bomuld.

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag?

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? De næste 45 minutter. Hvad er Coop og Coop Skolekontakten? 10:30 1. Global handel Hvad er det for en verden, vi handler i? Hvad betyder

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer En analyse af en masse analyser Kvalitative Egne analyser GfK ConsumerScan 3000 panelister

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen

Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen ERHVERVSKLIMAPANELET Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen Oplæg til mødet i Erhvervsklimapanelet Marts 2009 Baggrund Det strategiske partnerskab for klimaansvar

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Lone Mikkelsen, senior rådgiver Kemikalier Det Økologiske Råd 4. november 2014, DAKOFA-konference Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

Afsætning af bæredygtige produkter

Afsætning af bæredygtige produkter Afsætning af bæredygtige produkter Erfaringer fra nordisk detailhandel. Nordiske detailhandlere sælger stadig flere bæredygtige produkter. Denne artikel præsenterer indsatsen bag i form af eksempler på

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Af Flemming Pedersen, Smagen Nordjylland Indhold Formål med markedsundersøgelsen... 2 Markedsundersøgelsen... 2 Resultater og diskussion, detailhandelen...

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Nordisk tekstilhandlingsplan

Nordisk tekstilhandlingsplan - hvor langt er vi med implementeringen? Anne-Mette Lysemose Bendsen Miljøteknologi Tirsdag den 7. februar 2017 Agenda Kort om planen Baggrund og lancering Formål og vision for planen Fokuspunkter og initiativer

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Lancering af Kærgården Steg & Bag

Lancering af Kærgården Steg & Bag Lancering af Kærgården Steg & Bag Innovation og mersalg til fedtstofkategorien! Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Off-product mærkning for certificerede virksomheder

Off-product mærkning for certificerede virksomheder Off-product mærkning for certificerede virksomheder Hvad er off-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning for CoC-certificerede virksomheder. Off-product mærker

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere