Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark"

Transkript

1 Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Udarbejdet af Cluster Excellence Denmark på vegne af Klyngeforum Forum for klynge- og netværksindsatsen i Danmark

2 INDHOLD INDLEDNING, METODE OG DISPOSITION FOR REGNSKABET DET SAMLEDE KLYNGE- OG NETVÆRKSLANDSKABS RESSOURCER OG STRUKTUR KLYNGE- OG NETVÆRKSLANDSKABETS KERNEAKTIVITETER VIRKSOMHEDERNES UDBYTTE BILAG 1: PERFORMANCEREGNSKABET I TAL... 20

3 INDLEDNING, METODE OG DISPOSITION FOR REGNSKABET I Danmark har 22 netværk og klynger officiel status som innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsnetværkene er set som kernen i den nationale infrastruktur for brobygning mellem virksomheder og videninstitutioner og har fokus på at understøtte udviklingen af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner og styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder (SMV er). Der er desuden etableret fem SPIR platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research), der skal gøre det mere attraktivt for erhvervslivet at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter sammen med universiteter, GTS-institutter og andre virksomheder og innovationsaktører. Udover de 22 nationale innovationsnetværk og fem SPIR platforme findes der også en række andre væsentlige klyngeorganisationer i Danmark, som har til formål at skabe vækst og innovation nationalt eller regionalt. Klyngeforum, der blev etableret i 2013, ønsker fremover at måle de samlede resultater af alle de væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk i landet, så man får et samlet billede af, hvad den nationale og regionale klyngeindsats resulterer i. Forum for klynge- og netværksindsatsen (Klyngeforum) I januar 2013 etableredes Forum for klynge- og netværksindsatsen, som skal sikre, at der skabes koordinering og synergi mellem den statslige, regionale og lokale klyngeindsats. Klyngeforum lancerede i april 2013 en samlet strategi for klynge- og netværksindsatsen i Danmark. Strategien kan findes på ufm.dk Forummet ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet og består af yderligere syv ministerier, alle seks regionale vækstfora, Danske Regioner, KL samt Københavns og Aarhus Kommuner. Som led i Klyngeforums arbejde er de væsentlige klyngeorganisationer i Danmark blevet kortlagt og beskrevet i et Klyngekatalog. Kortlægningen viser, at der i 2014 var i alt 56 væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark. Af disse har 45 bidraget til det samlede performanceregnskab Enkelte innovationsnetværk er indlejret i en klynge som en del af klyngens aktiviteter. I de tilfælde er innovationsnetværkets og klyngens øvrige aktiviteter målt hver for sig. Klyngeorganisationerne er meget forskellige i deres karakter, størrelse, alder mv., men de har også en række fællestræk, der gør det meningsfyldt at lave en samlet måling af deres resultater. Fælles for alle klynger og innovationsnetværk, der indgår i denne måling er, at: de har et formål om at skabe vækst og videnbaseret udvikling for en erhvervsgruppe med et fagfællesskab de har en aktiv og central deltagelse af triple helix aktører, dvs. både virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører/civilsamfundet de har etableret en organisering af klyngen/aktiviteterne, der har ressourcer til at udbyde services og aktiviteter for deltagerne, og der sigter på en langsigtet/vedvarende indsats de har opnået en medlems- og/eller deltagerkreds på minimum 20 aktører For en oversigt over alle væsentlige klynger og netværk henvises til Klyngekataloget.

4 SÅDAN MÅLES RESULTATERNE Det første performanceregnskab blev udviklet af IRIS Group sammen med Styrelsen for Forskning og Innovation i Fra 2012 til 2014 har Netmatch1 udarbejdet performanceregnskaberne, som er videreudviklet og bygger videre på de tidligere performanceregnskaber. I 2015 er regnskabet udarbejdet af Cluster Excellence Denmark2. Det er en udfordring at opgøre effekten af netværk og klyngers arbejde. Nogle effekter viser sig først om en årrække, andre er indirekte og handler om de gevinster, der kommer ud af, at både virksomheder og videninstitutioner ændrer deres mindset omkring mulighederne i vidensamarbejder. Performanceregnskabet her er et forsøg på at opgøre effekter ved at måle på det samlede klynge- og netværkslandskabs aktiviteter og resultater. Oplysningerne er tilvejebragt gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt de væsentlige klynger og innovationsnetværk i marts Regnskabet består af sammenhængende indikatorer, som giver et billede af resultaterne. De grundlæggende elementer i målingen er illustreret i figuren nedenfor: Grundlæggende elementer i målingen af det samlede klynge- og netværkslandskabs resultater Struktur og ressourcer Aktiviteter Virksomhedernes udbytte Først måler regnskabet det samlede klynge- og netværkslandskabs ressourcer ved at se på finansieringskilder i 2014, her bliver ligeledes målt på antallet af medarbejdere (step 1). Step 2 viser aktiviteterne i det samlede klynge- og netværkslandskab. På udbyttesiden opgør regnskabet, i hvor høj grad det samlede klynge- og netværkslandskabs aktiviteter har ført til innovation i virksomhederne. Dette bliver målt på antallet af virksomheder, som har fået nye kompetencer, der markant øger innovationsevnen, nye ideer der senere kan føre til innovation eller udviklet nye produkter, ydelser eller processer (step 3). DISPOSITION FOR REGNSKABET Afsnit 1 giver et overblik over det samlede klynge- og netværkslandskab og ressourceforbruget i klynger og netværk. Afsnit 2 viser tal for klynge- og netværkslandskabets aktivitetsniveau målt på kerneaktiviteter: 1) matchmaking og videndeling 2) samarbejdsprojekter, 3) kompetenceudvikling, 4) formidling og 5) 1 Netmatch blev etableret som en supportfunktion for innovationsnetværkene i Kerneopgaverne var at sikre videndeling og erfaringsudveksling mellem netværkene, sikre dem synlighed og bistå dem i deres internationalisering. 2 Fra oktober 2014 er Cluster Excellence Denmark den samlede supportfunktion for alle væsentlige klynger og netværk i Danmark, herunder innovationsnetværkene. Cluster Excellence Denmark er etableret af Styrelsen for Forskning og Innovation og de danske regioner. Læs mere på

5 internationalisering. I dette afsnit præsenteres ligeledes den samlede virksomhedsdeltagelse samt deltagelsen af videnintitutioner og offentlige aktører. Afsnit 3 viser det samlede klynge- og netværkslandskabs resultater i form af antallet af virksomheder, som har fået nye kompetencer, nye ideer eller udviklet nye produkter, ydelser eller processer som følge af deltagelse i netværkenes aktiviteter og projekter i virksomhederne. Bilag 1 giver en samlet oversigt over tallene i performanceregnskabet for det samlede klynge- og netværkslandskab. Det vil sige de samlede resultater, aktiviteter og ressourcer i 2014.

6 1. DET SAMLEDE KLYNGE- OG NETVÆRKSLANDSKABS RESSOURCER OG STRUKTUR 1.1. DET SAMLEDE KLYNGE- OG NETVÆRKSLANDSKAB Nedenstående tabel giver et overblik over de 45 klynger og netværk, der har bidraget med tal til performanceregnskabet. Nærmere beskrivelser af de enkelte kan findes i Klyngekataloget 3. Ud over klynger og netværk i kataloget eksisterer mange andre netværk i Danmark samt mange spirende klynger og netværk, der bliver interessante at følge de kommende år. Dermed er nærværende samling ikke udtømmende, men en oversigt, der løbende kan opdateres og føres ajour. Tabel 1.1. De 45 klynger og netværk der har bidraget med tal til performanceregnskabet Temaområde Navn Energi BioValue FleksEnergi Hub North Offshoreenergy.dk Inbiom - Innovationsnetværket for Biomasse Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) ipower CLEAN Byggeri InnoBYG - Innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Miljø Innovationsnetværk for Miljøteknologi Innovationsnetværket for klimatilpasning (tidl. Partnerskabet Vand i byer) Fødevarer Danish Food Cluster FoodNetwork Fødevaresektorens Innovationsnetværk Future Food Innovation inspire VIFU - Videncenter for fødevareudvikling Informations- og kommunikationsteknologi Animation Hub BrainsBusiness - ICT North Denmark InfinIT Innovationsnetværk for it Innovationsnetværket Dansk Lyd Service Oplevelsesøkonomi og turisme Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværket for Finans IT Innovationsnetværk BrandBase Interactive Denmark InViO - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi Shareplay 3

7 Tabel 1.1. De 45 klynger og netværk der har bidraget med tal til performanceregnskabet Temaområde Navn Produktionsteknologi og nye materialer CenSec DAMRC Danish Advanced Manufacturing Research Center Dansk Materiale Netværk Design2Innovate Inno-Pro, Innovationsnetværk for produktion Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Innovationsnetværket Robocluster Råstofklyngen Arctic Cluster of Raw Materials Sundhed/medico BioMed Community Biopeople MedTech Innovation, Innovationsnetværket for medicoteknik MTIC Welfare Tech Innovationsnetværket for sundhed og velfærdsteknologi Transport Det Maritime Danmark MARCOD Transportens Innovationsnetværk Fyns Maritime Klynge Det er stadig forholdsvis nyt at denne måling foretages. I 2012 er der målt på enkelte parametre, mens der i 2013 og 2014 er udført en mere omfattende analyse svarende til performanceregnskabet for innovationsnetværk, som er blevet udarbejdet siden Det betyder, at der på nogle områder kan sammenlignes to år tilbage, mens der på de fleste områder kun er et enkelt år at sammenligne med. Det er vigtigt at have in mente, at målingerne for 2014 vedrører 45 netværk, mens målingerne fra 2013 vedrørte 50 netværk og målingerne fra 2012 vedrørte 54 netværk. Dette vil i sagens natur have indflydelse i de tilfælde, hvor der opgives absolutte tal for det samlede klyngelandskab. Det er hensigten, at den komplette måling for alle netværk og klynger også fremover skal gennemføres årligt, så man kan iagttage udviklingen i resultaterne af klyngeindsatsen. Dette vil udgøre et vigtigt dataredskab for Klyngeforum i forhold til at følge om indsatsen er på rette vej. Ligeledes er det et redskab, der kan bruges til at vurdere, om der er behov for at justere indsatsen i forhold til de opstillede ambitioner og målsætninger. De samlede resultater dækker over store variationer for de enkelte klynger og netværk. Særligt blandt de klynger, der ikke er en del af innovationsnetværksprogrammet, er der store udsving i resultaterne. Det afspejler blandt andet, at nogle af disse klynger er meget store (og har store budgetter), mens andre er temmelig små (og har små budgetter).

8 Millioner 1.2. RESSOURCER: HVAD HAR KLYNGERNE OG NETVÆRKENE AT GØRE GODT MED? Den samlede omsætning i de 45 klynger og netværk var i 2014 på 356 mio., mod 394 mio. i Den lavere omsætning i forhold til 2013 skyldes, at regnskabet omfatter færre klynger i år. Den gennemsnitlige omsætning pr. netværk er således uændret og var på 7,9 mio. Dette tal dækker over meget stor variation, der spænder fra (nystartet innovationsnetværk) til ca. 27 mio. for den største klynge målt på omsætning. Figur 1.1 viser klynger og netværkenes samlede omsætning fordelt på finansieringskilder i mio. kr., mens figur 1.2 viser omsætningen fordelt på finansieringskilder i procent. Omsætningen er i 2014 opgjort ekskl. in kind bidrag, da det kun er innovationsnetværkene der registrerer dette. Af de ca. 157 mio. fra staten går ca. 90 mio. til innovationsnetværkene, ca. 50,5 mio. til SPIR-platformene og ca. 16,6 mio. til de øvrige klynger. Figur. 1.1 Netværkenes samlede omsætning fordelt på finansieringskilder (mio.kr.) ekskl. in kind

9 Figur 1.2. Klyngernes og netværkenes omsætning fordelt på finansieringskilder (%) % 6% 16% 42% 17% 44% 11% 10% 2% 22% 1% 22% 1.3. MEDARBEJDERNE I KLYNGERNE OG NETVÆRKENE Antallet af medarbejdere i de 45 klynger og netværk er gennemsnitligt 4,5 medarbejdere målt på årsværk, hvilket er 0,5 mindre end niveauet for 2013.

10 Virksomheder 2. KLYNGE- OG NETVÆRKSLANDSKABETS KERNEAKTIVITETER Klyngernes og netværkenes aktiviteter strækker sig over samarbejdsprojekter, workshops, seminarer, teknologiscreeninger, analyser, rådgivning og sparring, forretningsudvikling, konferencer og meget mere. Hovedkategorierne er 1) matchmaking og videndeling, 2) samarbejdsprojekter, 3) kompetenceudvikling, 4) formidling og 5) internationalisering VIRKSOMHEDERNES DELTAGELSE I KLYNGERNES OG NETVÆRKENES AKTIVITETER I 2014 deltog virksomheder i de 45 klynger og netværks aktiviteter. I 2013 var dette tal , dog for 50 klynger og netværk. Dette giver en virksomhedsdeltagelse pr. netværk på 258 i 2013 og 285 i af de deltagende virksomheder i 2013 og i 2014 var virksomheder med under 50 medarbejdere, hvilket svarer til hhv. 66 % og 68 %. Siden 2012 er der også målt på antallet af dedikerede medlemmer/deltagere i netværkene. Ved dedikerede deltagere forstås virksomheder, der har bekræftet deres deltagelse i netværket igennem en form for nedskrevet aftale eller interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller decideret medlemsbidrag. Dette tal vil selvsagt udgøre en delmængde af det totale antal deltagere, som også omfatter mere sporadiske deltagere. I 2014 havde netværkene i alt dedikerede virksomheder tilknyttet, hvilket er en lille stigning i forhold til de foregående år, hvor netværkene havde hhv og dedikerede virksomhedsdeltagere i 2012 og Figur 2.1 viser det samlede antal deltagende virksomheder i netværkenes aktiviteter, sammenholdt med antallet af dedikerede virksomheder. Figur 2.1. Antal dedikerede virksomheder sammenholdt med det samlede antal virksomheder i netværkenes aktiviteter i 2012 til Aktive og dedikerede Virksomheder i alt

11 Virksomheder Virksomheder I figur 2.2 ses antallet af deltagende virksomheder, målt som gennemsnit pr. netværk. Det gennemsnitlige antal deltagende virksomheder i netværkenes aktiviteter er steget fra 258 i 2013 til 285 i 2014, en stigning på 10 %. Antallet af virksomheder med under 50 ansatte udgør gennemsnitligt 195 i 2014, og er steget med 13 % fra 2013, hvor det var 171 virksomheder pr. netværk. Antallet af virksomheder med under 50 ansatte blev ikke opgjort i I figur 2.3 ses antallet af dedikerede virksomheder målt som et gennemsnit pr. netværk. Det gennemsnitlige antal af dedikerede virksomheder er steget fra 121 i 2012 til 147 i Figur 2.2. Antal virksomheder der har deltaget i klyngernes og netværkenes samlede aktiviteter i (gns. pr. netværk) Figur 2.3. Antal dedikerede virksomheder (gns. pr. netværk) Klyngerne og netværkene har taget kontakt til virksomheder i 2014, hvilket svarer til 60 virksomheder i gennemsnit pr. netværk. Det er en stigning i forhold til 2013, hvor hvert netværk gennemsnitligt kontaktede 54 virksomheder.

12 2.2. VIDENINSTITUTIONERNES INVOLVERING I KLYNGERNES OG NETVÆRKENES AKTIVITETER Figur 2.4 viser, at der var en relativ stor stigning i antallet af videninstitutioners deltagelse i netværkenes aktiviteter fra 2012 til Gennemsnitligt deltog 20 videninstitutioner pr. netværk i 2013, med et lille fald til 19 videninstitutioner i gennemsnit pr. netværk i Tallene er opgjort på institutniveau for universiteterne. Figur 2.4 Antallet af videninstitutioner der har deltaget i klyngernes og netværkenes aktiviteter i (Gns. pr. netværk) gns. pr netværk I figur 2.5 ses andelen af klynger og netværk, der inddrog forskellige typer af videninstitutioner. Der har været et mindre fald i inddragelsen af de fleste typer videninstitutioner. Kun udenlandske videninstitutioner er steget lidt, og erhvervsakademierne holder samme niveau som i Figur 2.5 Andel af netværk der inddrog forskellige typer af videninstitutioner i (i procent) GTS'er Danske universiteter Udenlandske videninstitutioner Professionshøjskoler, CVU'er Erhvervsskoler Erh.akademi andre Andel af netværkene (%)

13 2.3. DE OFFENTLIGE AKTØRERS INVOLVERING I AKTIVITETERNE Netværkene har gennemsnitligt haft deltagelse af 24 offentlige institutioner mod 27 i Figur 2.6 illustrerer hvor stor en andel af netværkene, der har haft deltagelse af de enkelte typer af offentlige aktører. Der har været en stigning i andelen af netværk, der har haft deltagelse af erhvervsfremmesystemet samt ministerier, mens andelen er faldet i forhold til de øvrige typer offentlige institutioner. Figur 2.6 Andel af netværkene der har haft deltagelse af de offentlige aktører i Ministerier Regioner Kommuner Erhvervsservicesystemet (væksthuse, erhvervsråd o.lign.) Andre offentlige institutioner (fx hospitaler, plejehjem mv.) MATCHMAKING OG VIDENDELING virksomheder har deltaget i de 45 klynger og netværks matchmakingaktiviteter i 2014, en stigning på den gennemsnitlige deltagelse på 14 %, fra 125 i 2013 til 142 i Typer af matchmaking er eksempelvis workshops, konferencer, seminarer, individuel hjælp til at finde samarbejdspartnere, idégenering mv. 75,5 % af de 45 klynger og netværk har hjulpet virksomhederne med at skrive ansøgninger i 2014, hvilket er en lidt større andel end i I alt har klyngerne og netværkene hjulpet med at skrive 385 ansøgninger i 2014 mod 406 i Hovedparten af klyngerne har hjulpet med mellem 1 og 10 ansøgninger, men en del har bidraget til mere end 10 ansøgninger. I gns. har der været en stigning fra 8,1 til 8,6 ansøgninger pr. netværk. I figur 2.7 ses antallet af ansøgninger, som klyngerne og netværkene i gennemsnit har hjulpet virksomhederne med at skrive, fordelt på antal og finansieringskilder.

14 Antal ansøgninger Antal ansøgninger Figur 2.7 Antal ansøgninger netværkene har hjulpet med fordelt på finansieringskilder (gns. pr. netværk) 4,0 3,0 2, ,0 0,0 EU Stat Region 64 % af netværkene har hjulpet med ansøgninger, som har opnået finansiering i 2014, men ikke nødvendigvis er ansøgt i I alt har 185 ansøgninger opnået finansiering i 2014 mod 351 i I figur 2.8 ses antallet af ansøgninger fordelt på finansieringskilder. Figur 2.8 Antal ansøgninger netværkene har hjulpet virksomheder med, som har opnået finansiering. (gns. pr. netværk) 4,0 3,0 2,0 1, EU Stat Region 2.5 SAMARBEJDSPROJEKTER De 45 klynger og netværk indgik i 806 konkrete samarbejdsprojekter i 2014, hvilket er ca. 18 samarbejdsprojekter pr. netværk, som er samme niveau som i I disse samarbejdsprojekter har der været en gennemsnitlig deltagelse på 58 virksomheder pr. netværk i 2014 mod 55 i både 2012 og af de deltagende virksomheder i 2014 var virksomheder med under 50 medarbejdere, hvilket svarer til 75 %. I 2013 var det kun 67 % af virksomhederne, der havde under 50 medarbejdere. Deltagelsen af virksomheder med under 50 medarbejdere er ikke opgjort for 2012.

15 Virksomheder Figur 2.9 Antal virksomheder der har deltaget i klyngerne og netværkenes konkrete samarbejdsprojekter med videninstitutioner i (gns. pr. netværk) Virksomheder med over 50 ansatte Virksomheder med under 50 ansatte KOMPETENCEUDVIKLING 23 af de 45 klynger og netværk deltog i 2014 i udviklingen af i alt 96 nye kurser, uddannelser og efteruddannelsesforløb. Heri deltog 954 virksomheder. Det svarer til gennemsnitligt 4,2 uddannelsesforløb og 41,5 deltagende virksomheder pr. netværk, der udbyder disse aktiviteter, hvilket har været et lille fald i antallet af uddannelsesforløb fra 5,2 i 2013 til 4,2 i Til gengæld har virksomhedsdeltagelsen pr. netværk været let stigende fra 38,3 i gennemsnit i 2013 til 41,5 i INTERNATIONALISERING 41 af de 45 netværk og klynger (91 %) har i 2014 haft internationale aktiviteter. I forhold til 2013 ses et stabilt niveau for internationalt klyngesamarbejde og en svag stigning i internationalt vidensamarbejde. Til gengæld ses et ret markant fald i andelen af klynger, der har internationalt Busines-to-Business og andelen af klynger, der slet ikke har internationalt samarbejde.

16 Antal lande Figur 2.10 viser det gennemsnitlige antal lande, som klynger og netværk har etableret samarbejde med. Det fremgår, at klyngerne i det sidste år har udvidet antallet af lande, der samarbejdes med. Figur 2.10 Antal lande som netværkene har etableret internationale samarbejder med, fordelt på samarbejdstype (gns. pr. netværk, som har etableret internationalt samarbejde) 6,0 5,0 4,0 3,0 2, ,0 0,0 Klyngesamarbejde Vidensamarbejde B2B samarbejde 2.8 FORMIDLING De 45 klynger og netværk udsendte 553 nyhedsbreve, skrev 271 pressemeddelelser og blev omtalt i pressen gange i Der har et fald i formidling til pressen samt heraf følgende fald i omtalen. Antallet af nyhedsbreve, netværkene har sendt er på samme niveau som i Figur 2.11 Antallet af nyhedsbreve, pressemeddelelser og omtale i pressen i årene 2013 og 2014 (gns. pr. netværk) 50,0 40,0 30,0 20, ,0 0,0 Nyhedsbreve Pressemeddelelser Omtale i pressen

17 3. VIRKSOMHEDERNES UDBYTTE 3.1 INNOVATION I VIRKSOMHEDERNE Aktiviteterne i de 45 klynger og netværk har til formål at skabe innovation og vækst i de danske virksomheder. I 2012 blev det samlede udbytte for første gang opgjort for hele det danske klyngelandskab. Tallene er præsenteret i figur 3.1, 3.2 og 3.3, som viser: antallet af virksomheder, som har fået nye kompetencer, der markant øger innovationsevnen antallet af virksomheder, som har fået nye idéer, der senere kan føre til innovation antallet af virksomheder som har udviklet nye produkter, ydelser eller processer. Bemærk at antallet af netværk varierer med 54 netværk i 2012, 50 i 2013 og 45 i Der har i 2014 været en markant stigning i virksomhedernes udbytte sammenlignet med I 2014 var det virksomheder, der har fået tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen, hvilket er et gennemsnit på 71 virksomheder pr. netværk. I 2013 drejede det sig om virksomheder i 2013, hvilket gav et gennemsnit på 60 virksomheder pr.netværk. Det udgør en stigning på 19 % målt på antal virksomheder pr. netværk af de virksomheder har under 50 ansatte, hvilket svarer til 82 %. Det er antallet af virksomheder med under 50 ansatte, der er steget i perioden. Andelen udgjorde kun 75% i 2013, og faktisk er antallet af virksomheder med over 50 ansatte faldet fra 755 i 2013 til 581 i Figur 3.1 Virksomheder der har fået tilført nye kompetencer som markant øger innovationsevnen som følge af netværksdeltagelsen Over 50 ansatte Under 50 ansatte

18 Det samlede antal virksomheder, der har fået nye ideer, der senere kan føre til innovation, som følge af netværksdeltagelsen er lidt mindre i 2014 med virksomheder, mod virksomheder i I gennemsnit svarer det dog til 72 virksomheder pr. netværk i 2014, mod 68 i 2013, en stigning på 6 % af de virksomheder har under 50 ansatte, hvilket svarer til 72 %, som er nogenlunde samme niveau som i Figur 3.2. Virksomheder, der har fået nye idéer, der senere kan føre til innovation som følge af netværksdeltagelsen Over 50 ansatte Under 50 ansatte I 2014 udviklede virksomheder nye produkter, ydelser eller processer, som følge af netværksdeltagelsen. Efter et lille fald i antallet i 2013 er antallet i 2014 steget, så det nu er over niveauet fra Det er et gennemsnit på 33 virksomheder pr. netværk, mod 27 virksomheder pr. netværk i af de virksomheder har under 50 ansatte, hvilket svarer til 79 %.

19 Figur 3.3. Virksomheder, der har udviklet nye produkter, ydelser og/eller eller processer som følge af netværksdeltagelsen Over 50 ansatte Under 50 ansatte

20 BILAG 1 PERFORMANCEREGNSKABET I TAL - det samlede danske klyngelandskab 1. STRUKTUR OG RESSOURCER Procent 1.1. Medarbejdere (54 netværk) (50 netværk) (45 netværk) ændring Gennemsnitligt antal medarbejdere i netværkene (årsværk) 4,9 5,0 4,5-10% 1.2. Finansiering mio. kr. mio. kr. mio.kr ekskl. in kind Samlet omsætning ekskl. in kind 390,1 356,2-9% Heraf finansiering fra: Staten 160,6 157,2-2% Regioner/kommuner 86,9 77,0-11% Videninstitutioner 8,7 5,0-42% Virksomheder 42,6 35,0-18% EU 63,8 59,4-7% Andet 27,4 22,5-18% Gennemsnitlig omsætning per netværk 7,8 7,9 1% Omsætning per medarbejder 1,6 1,8 12% Kontingent samlet 20,5 19,8-4% Kontingent virksomheder 14,5 12,0-17% Videninstitutioner 1,4 1,8 26% Offentlige institutioner 3,7 5,4 47% Andre 0,9 0,6-38% Andel af netværkene, der har kontingentindtægter 42% 36% -15%

21 2. AKTIVITETER OG VIRKSOMHEDSDELTAGELSE Procent (54 netværk) (50 netværk) (45 netværk) ændring Samlet antal deltagere i netværkenes aktiviteter Samlet antal deltagende virksomheder I alt % Heraf virksomheder med under 50 ansatte Gennemsnitligt antal deltagende virksomheder pr. netværk Antallet af dedikerede virksomheder i netværkene Antal videninstitutioner der deltog i netværkets aktiviteter Gennemsnit pr. netværk % % % % Antal offentlige aktører der deltog i netværkenes aktiviteter % Gennemsnit pr. netværk % Brobyggende aktiviteter Antal virksomheder, der har deltaget i matchmakingaktiviteter arrangeret af netværkene % Antal virksomheder, der deltog i konkrete samarbejdsprojekter I alt % Heraf virksomheder med under 50 ansatte Gennemsnit pr. netværk % Antallet af ansøgninger netværkene har hjulpet virksomhederne med EU % Staten % Region %

22 Antal ansøgninger der har opnået finansiering i 2013, som netværkene har hjulpet med. EU % Staten % Region % Samarbejdsprojekter i regi af netværkene Antal virksomheder, der deltog for første gang i et samarbejdsprojekt med en videninstitution I alt % Heraf virksomheder med under 50 ansatte Gennemsnit pr. netværk % -8% Kompetenceudvikling Antallet af nye uddannelser, kurser og eft.udd.forløb for virksomheder, netværkene deltog aktivt i at udvikle Antallet af forskellige virksomheder der har deltaget i uddannelsesforløbene % % 2.4. FORMDILING Antallet af nyhedsbreve netværkene har udsendt Antallet af pressemeddelelser netværkene har udsendt Antal omtaler af netværkene i lokale og landsdækkende medier % % % 2.5. Generel formidling og opsøgende arbejde Antal nye virksomheder netværkene tog individuel kontakt til mhp. deltagelse i netværkene %

23 3. VIRKSOMHEDERNES UDBYTTE Procent (54 netværk) (50 netværk) ændring Innovation Antal virksomheder, der har fået tilført nye kompetencer, der kan føre til innovation I alt 7% Virksomheder med under 50 medarbejdere 17% Gennemsnit pr. netværk 19% Antal virksomheder, der har udviklet nye ideer som senere kan blive omsat i nye produkter, ydelser eller processer I alt -6% Virksomheder med under 50 medarbejdere -5% Gennemsnit pr. netværk 5% Antal virksomheder, der har udviklet nye produkter/ydelser/processer I alt % Virksomheder med under 50 medarbejdere Gennemsnit pr. netværk 26 22%

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Performanceregnskab 214 1 Innovations Danmark Performanceregnskab 214 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 4 126 København K Telefon: +45 3544 62 E-mail:

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk Indledning Klynger og innovationsnetværk er en vigtig del af regeringens og regionernes indsats for at styrke danske virksomheders vækst,

Læs mere

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2015 INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Performanceregnskab 2015 Styrelsen for Forskning og Innovation 1 Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2015 Innovationsnetværk

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Endeligt udkast 12. januar 2016 - klyngestrategi 2.0 2016-2018 KLYNGESTRATEGI 2.0. - Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018

Endeligt udkast 12. januar 2016 - klyngestrategi 2.0 2016-2018 KLYNGESTRATEGI 2.0. - Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018 KLYNGESTRATEGI 2.0 - Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018 1 Sammenfatning Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som driver for vækst og innovation både nationalt, regionalt og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark. Performanceregnskab 2013

Innovationsnetværk Danmark. Performanceregnskab 2013 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2013 Innovation: Analyse og Evaluering 04/2013 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2013 Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Viden & vækst. til danske virksomheder. Performanceregnskab 2016 for det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark

Viden & vækst. til danske virksomheder. Performanceregnskab 2016 for det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Viden & vækst til danske virksomheder Performanceregnskab 2016 for det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Indhold Forord 3 Introduktion til det danske klyngelandskab

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovation: Analyse og evaluering 4/2012 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovation: Analyse og evaluering 4/2012 Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

af Anders Peter Sørensen. D. 08-05-2013

af Anders Peter Sørensen. D. 08-05-2013 Indhold Aarhus Universitets deltagelse i klynger og netværk... 2 Energi... 2 1. Innovationsnetværket VE-Net... 2 2. Innovationsnetværket for Biomasse - INBIOM... 3 Byggeri... 3 Miljø... 3 1. Innovationsnetværk

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2016 INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Performanceregnskab 2016 1 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2016 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Østjyllands spisekammer

Østjyllands spisekammer Østjyllands spisekammer KOMPETENCER - VIDEN - INNOVATION Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Formålet med projektet... 3 Målgruppe... 3 2. Organisering og beskrivelse

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

browser ARRANGEMENTER

browser ARRANGEMENTER Page 1 of 5 MedTech Innovation - Nyhedsbrev november 2015 View this email in your browser ARRANGEMENTER Book en gratis stand på Medico Bazaren, 8. marts 2016 Kom og udstil din produktidé eller udviklingsprojekt

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

INCUBAs vision. Hvad stræber vi efter

INCUBAs vision. Hvad stræber vi efter INCUBA i forandring INCUBAs vision Hvad stræber vi efter INCUBA skal være det bedste udviklingsmiljø for professionelle virksomheder, der er i front på deres felt og det foretrukne miljø for ambitiøse

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: IKT og energi nr. 1 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg 2014 versus 2013 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 2014 sammenlignet

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Analyse af virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland i 2007-2013 Februar 2015

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

Roller, ansvar og principper for samarbejde mellem ministerier, regioner og kommuner om klynge- og netværksindsatsen

Roller, ansvar og principper for samarbejde mellem ministerier, regioner og kommuner om klynge- og netværksindsatsen Roller, ansvar og principper for samarbejde mellem ministerier, regioner og kommuner om klynge- og netværksindsatsen Gennem Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats har 8 ministerier, de regionale

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Resultatkontrakt. 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-7-14. Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-7-14. Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende Styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur: Future Food Innovation 2015 - Innovationssamarbejder (EU-medfinansieret) 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Danmark kan/skal ikke lave innovation alene. Vi skal aktivt indtænke den internationale dimension i strategien. Hvordan sikrer strategien dette?

Danmark kan/skal ikke lave innovation alene. Vi skal aktivt indtænke den internationale dimension i strategien. Hvordan sikrer strategien dette? Opsamling på workshop den 29. maj 2012 om videninstitutioners bidrag til innovation - institutionernes samarbejde med hinanden og med det omgivende samfund. Workshoppen var arrangeret i et samarbejde mellem

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Referat af REG LABs generalforsamling d. 28. maj 2015 kl. 17.00.

Referat af REG LABs generalforsamling d. 28. maj 2015 kl. 17.00. Referat af REG LABs generalforsamling d. 28. maj 2015 kl. 17.00. 1. Valg af dirigent Bestyrelsesformand Hans Henrik Fischer bød velkommen til REG LABs ordinære generalforsamling 2015 og hørte om der var

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

KLYNGESTRATEGI 2.0. Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats

KLYNGESTRATEGI 2.0. Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats KLYNGESTRATEGI 2.0 Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018 1 KLYNGESTRATEGI 2.0 Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

member o WelfareTech Vækstbarometer 2013

member o WelfareTech Vækstbarometer 2013 SMART SO #3 member o WelfareTech Vækstbarometer 2013 Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde. Målet er at opbygge

Læs mere

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør Metodenotat Målemetoder, 3. september 2015 UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør DATO: 03-09-2015 Indhold 1. Introduktion til målemetoder... 3 2. Måling på de enkelte områder... 5 2.1 Tiltrækning

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Effekter af virksomhed- ers deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Effekter af virksomhed- ers deltagelse i klynger og innovationsnetværk Effekter af virksomhed- ers deltagelse i klynger og innovationsnetværk 2015 Udgivet af Layout Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6200 E-mail: fi@fi.dk www.ufm.dk

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde.

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. 31. august 2012 Sagsbehandler: BTH Dok.nr.: 2012/0069929-1 Kultur, Fritid og Erhverv Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. Baggrund for Frederiksbergs internationale

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM

ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM SEKS PRINCIPPER TIL FORENKLING OG VIRKSOMHEDSFOKUS SÅDAN LØFTER VI ERHVERVS- FREMME- INDSATSEN En af nøglerne til fremtidens vækst, velfærd og konkurrencekraft er

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere