DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Dansk biotek-innovation i top. Biotek: Elsker, elsker ikke?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Dansk biotek-innovation i top. Biotek: Elsker, elsker ikke?"

Transkript

1 DANSK BIOTEK Nr. 3 juni årgang ISSN Nr MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Dansk biotek-innovation i top Af Uddannelsesminister Morten Østergaard Biotek: Elsker, elsker ikke? Af videnskabsjournalist Lone Frank Bio-X Denmark Fra lokale problemer til globale behov for sundhedsteknologi Af M.D., Innovation Manager Martin Vesterby og Ph.D., Project Manager Sys Zoffmann Glud

2 INSPIRATION COMMITMENT S IMPLICITY FaenoDesign.dk For sjette år i træk er Inspicos blevet tildelt en topplacering i Tier 1 i en omfattende undersøgelse af de internationalt førende patentbureauer foretaget af det ansete britiske tidsskrift Managing Intellectual Property. Inspicos blev grundlagt i 2003 og beskæftiger i dag en række af Nordens mest fremtrædende og erfarne patentrådgivere. Inspicos A/S København og Aarhus T

3 Redaktion Dansk Biotek: Ansvarshavende: John Vabø, cand. polit. Fagredaktør: Randi Krogsgaard INDHOLD 3/13 Fagredaktion: Martin Bonde EpiTherapeutics ApS (formand) Søren Møller Managing Investment Director Novo Seeds, Novo A/S Peter Wulff Sentinext Therapeutics Peter Nordkild, CEO, Adenium Biotech Alejandra Mørk, Klifo Lars Christian Hansen, Novozymes Europa Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec Inc. Anders Weber, CEO, Biogasol Salg: John Vabø Udgiver: SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf Fax ISNN Nr Abonnement: 4 udgaver i 2012 (incl. moms) kr. 150,- Bestilling på Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Administration: Tina Brage Vabø Layout og tryk: Scanprint A/S De små biotekvirksomheder skal have arbejdsro af Formand for DANSK BIOTEK Martin BondE 4 Dansk biotek-innovation i top Af Uddannelsesminister Morten Østergaard 6 Dansk biotek kan forandre verden Biotek: Elsker, elsker ikke? Af videnskabsjournalist Lone FranK 10 Velbesøgt årsmøde AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard 12 Enhedspatent og den fælles patentdomstol Af European Patent Attorney, M.Sc., Ph.D., CDPA, Pernille Winding Gojkovic, Partner, Høiberg A/S 14 Forskerordningen og godkendelse af arbejdets karakter Af advokat Karin Absalonsen og advokat Henriette la Cour, Nyborg & Rørdam Advokatfirma 16 Bio-X Denmark Fra lokale problemer til globale behov for sundhedsteknologi Stamceller ikke til at komme uden om 8 20 Af MD, Kurt Osther, Cencor Biotech Inc. PH.D. MED, Christian Clausen, Bioneer A/S M.Sc. Christophe Madsen, StemCare A/S 22 Finansnyt Af statsautoriseret revisor, partner Benny Lynge Sørensen, Ernst & Young 26 Kontrolleret af Kronprinsen overrakte The Brain Prize 29 Kontrolleret oplag: stk. i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 Dansk biotek 3 3

4 LEDER af Martin Bonde af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde De små biotekvirksomheder skal have arbejdsro Ved DANSK BIOTEKS generalforsamling d. 7. maj 2013, kunne vi konstatere, at vi i 2012 så resultater af vores fortsatte bestræbelser på at gøre politikerne klart, hvorfor biotekbranchen er så vigtig for Danmark. Den danske lægemiddeleksport stiger år for år og i 2012 kom den op på ca. 67 mia. kr. Det er med andre ord evident, at lægemiddeludvikling er en væsentlig dansk styrkeposition. Dette til trods er der paradoksalt nok konstant behov for, at vi gør opmærksom på, at vi skal sørge for, at der til stadighed skabes en underskov af nye biotekvirksomheder, og at disse virksomheder for anstændige vilkår at fungere under. Vi brugte således i løbet af 2012 megen energi på at få forståelse for, at et tiltag som ændringer i reglerne for fremføring af skattemæssige underskud har en negativ og direkte ødelæggende virkning på i biotekselskabernes mulighed for at geninvestere midler i ny innovation og jobskabelse. Vi arbejdede også fortsat på at få politikerne til at forstå, at de såkaldte netop indførte skattekreditter giver en fin mulighed for at øge likviditeten i de små innovative virksomheder. Strukturen i ordningen er rigtig, men maxbeløbet på 1,25 millioner kr. pr år pr virksomhed i skattekredit er alt for lille. Vi foreslog bl.a., at maxbeløbet helt fjernes, alternativt hæves til en refuson på mindst 10 millioner kr. et beløb som er helt på linje med, hvad andre lande bruger for at sikre, at innovationen består og ikke forgår. Endelig var det en høj prioritering for DANSK BIOTEKS i 2012 at kommunikere vigtigheden af, at universitetsforskningen kommercialiseres og fortsat arbejde på at sikre iværksættervenlige rammebetingelser for de innovative virksomheder, bl.a. i samarbejde med den øvrige sundhedsindustri (Lid, Medicoindustrien og IR-branchen) samt DVCA. I dette forår kan vi med glæde konstatere en spirende lydhørhed blandt politikerne: Sidst i 2012 blev den såkaldte iværksætterskat langt om længe fjernet. Den har alt for længe lagt urimelige skattebyrder på iværksætternes skuldre. I begyndelsen af 2013 blev forslaget til regeringens nye vækstpakke lanceret, herunder forslag om forhøjelse af den øvre grænse for udbetaling af de såkaldte skattekreditter. Fra og med 2014 foreslås udbetaling af skattekreditter forhøjet til skatteværdien af underskud på 25 mio. kr. mod i dag 5 millioner kr. Med den foreslåede selskabsskattesats på 22%, vil der kunne udbetales en skattekredit og dermed likviditetsforbedring til det enkelte selskab på 5,5 millioner kr. Og her starten af 2013 anbefalede det af regeringen nedsatte Vækstteam for Sundheds- og Velfærdsløsninger, at lov nr. 173 rulles tilbage og muligheden for ubegrænset underskudsfremførsel mod 100% af et overskud genindføres. Dette er godt nyt for biotekvirksomhederne, for lov nr. 173, som blev indført i 2012 lægger gift ud for specielt biotek virksom heder og trækker likviditet ud af opstartsvirksom heder, der investerer i forskning og udvikling af nye produkter. Vækstteamet anbefalede desuden, at der bør ske en øget kommercialisering af viden. Dette er helt i tråd med DANSK BIOTEKS ønske om en ambitiøs satsning på at få forskningsresultaterne ud af universiteterne. Et helt centralt omdrejningspunkt i den fortsatte udvikling, ikke blot af biotekindustrien, men af samfundet helt generelt, er at vi styrker vores evne til at kommercialisere forskning fra universiteterne og andre videninstitutioner. DANSK BIOTEKS støtte til og deltagelse i initiativer som Copenhagen Spin-Outs er et eksempel herpå. Hvis de forskellige forslag vedtages, er vi så småt på rette vej. Vi håber, at 2013 bliver året, hvor de små biotekvirksomheder for alvor bliver taget alvorligt og får den nødvendige arbejdsro. Vores store biotekindustrilokomotiver bidrager væsentligt til vækst og velstand i Danmark. For at sikre, at denne industri også i fremtiden udgør en væsentlig dansk styrkeposition, skal der hele tiden stiftes nye selskaber med et spændende potentiale, som på sigt kan skabe værdi og arbejdspladser og dermed velstand for det danske samfund. DANSK BIOTEK tager naturligvis meget gerne del i dette arbejde og fortsætter ideligt bestræbelserne for at skabe de rammebetingelser, der kan sikre danske biotekvirksomheders vækst og dermed bidrag til samfundets fortsatte velstand.

5 Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm Keep your pharmaceuticals protected Entrust your next consignment with World Courier Whether it s below freezing or blazing hot outside, the temperature inside a World Courier VIP container remains remarkably consistent. VIP containers come in a range of size from 3 to 324 liters, and performs to specific temperature ranges between -25 C and +25 C. Copenhagen

6 Dansk biotekinnovation i top Af Uddannelsesminister Morten Østergaard Foto: Kim Vadskær Danmark har et stærkt miljø inden for biotek, og vi ligger i førerfeltet internationalt, når det gælder biotek-innovation. Bioteknologien er således et af de områder med den mest banebrydende forskning, men der er fortsat et stort vækstpotentiale og områder, hvor vi kan gøre det bedre. Det er innovationen, der skal være den centrale drivkraft for vækst og jobskabelse i Danmark. Men innovation rykker først rigtigt, når forskningsresultatet forlader laboratoriet og omsættes i den virkelige verden, hvor det får samfundsmæssig og forretningsmæssig værdi. Danmark har haft en lavere produktivitetsvækst end lande, vi normalt sammenligner os med, og det er store beløb, vi går glip af. Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, er gennemsnitlig 15 procent mere produktive end virksomheder, der ikke investerer. Alligevel viser nye tal, at danske virksomheder i 2011 har investeret mindre i forskning og udvikling end i 2009 og Det er ærgerligt, men viser, at vi fortsat befinder os i en økonomisk krise, og understreger betydningen af at skabe bedre rammer for at øge innovationen i dansk erhvervsliv. Med Vækstplan DK har regeringen taget en række initiativer, der skal gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning. Den nye vækstplan femdobler blandt andet skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne. Danmark ligger i top fem over OECDlande, der investerer flest offentlige midler i forskning og udvikling. Inden for den offentlige forskning er bioteknologi det næststørste fagområde. Her investeres der årligt næsten 1,8 milliarder offentlige kroner. Desværre svarer afkastet af vores investeringer ikke til det rekordhøje investeringsniveau. Vi er med andre ord ikke dygtige nok til at omsætte vores forskning til nye løsninger, virksomheder og job. Vi skal have mere fokus på at kommercialisere den viden og forskning, der udvikles på universiteter og andre videninstitutioner. Og vi skal understøtte det potentiale, der ligger i spin-out virksomheder og andre opstartsvirksomheder, som kan udspringe af forskningen. Regeringen har lanceret Danmarks første nationale innovationsstrategi, som skal være med til at sikre, at flere af Danmarks styrkepositioner inden for viden og erhvervsliv omsættes til vækst og jobskabelse. Konkret vil vi være i toppen af OECD-lande, når det gælder andelen af innovative virksomheder, højtuddannede i den private sektor og privat forskning og udvikling. Med innovationsstrategien vil regeringen videreudvikle, forenkle og målrette innovationssystemet, og strategien retter en særlig innovationsindsats mod SMV erne. Vi tager initiativ til en reform af forskningsrådssystemet. Baggrunden er en helhedsbetragtning af systemet og den værdi, vi får ud af det samlede system. Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden samles i én slagskraftig innovationsfond, hvor armslængde og uafhængighed bliver bærende principper. Som politikere sætter vi rammen og udstikker retningen, men det er i sidste ende fonden, der uddeler midlerne. Endelig satser regeringen gennem ambitiøse uddannelsesmålsætninger og historisk høje investeringer stærkt på at skabe en veluddannet og innovativ arbejdsstyrke.

7 Det er blandt andet den skelsættende forskning inden for medicinalforskningen, som gør bioteknologien til en af Danmarks vigtigste styrkepositioner. Men udviklingen i samfundet stiller os også over for konkrete udfordringer inden for fødevarer, miljø og energi. Blandt andet har den globale opvarmning medført konkrete mål for reduktionen af vores CO 2 -udledning, og bioteknologien er en vigtig del af den grønne omstilling. For eksempel har Novozymes med det EU-støttede projekt CANEBIOFUEL taget det næste skridt i udviklingen af bio-brændstoffer. Novozymes vil omdanne restprodukter fra produktion af 1. generations-biobrændsel til bæredygtig og omkostningseffektiv bioethanol. EU s kommende forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 vil rumme muligheder for det fortsatte arbejde med udvikling af 2. generationsbiobrændsel. Vi skal arbejde for at styrke dansk deltagelse i den europæiske innovationsindsats. Og vi skal øge det danske hjemtag af europæiske forskningsmidler. Efterspørgslen efter nye løsninger er stigende og samfundsudfordringerne rummer et vigtigt vækst- og eksportpotentiale. For at imødekomme efterspørgslen har vi brug for samlede, fokuserede indsatser. Regeringen vil derfor etablere en ny model for samarbejde om innovation i samfundspartnerskaber, som skal bestå af relevante private og offentlige aktører. Partnerskaberne skal udvikle løsninger på konkrete udfordringer, der hvor Danmark har viden- og erhvervsmæssige styrkepositioner. Med INNO+ er vi nu ved at afdække de samfundsudfordringer, hvor Danmark har et særligt potentiale for at skabe innovative løsninger. INNO+ udarbejdes i en bred og inkluderende proces, og målet er at skabe et solidt, fagligt grundlag for at prioritere vores innovationssatsninger. Gennem målrettet samarbejde og fokuserede indsatser skal vi sammen udnytte det potentiale, der ligger i at vende udfordringer til muligheder. Dansk biotek 3 7

8 Dansk biotek kan forandre verden Et historisk tilbageblik på industriel bioteknologi i Danmark viser, at vi har en styrkeposition inden for dette felt. Novozymes CEO Peder Holk Nielsen tog deltagerne til Dansk Bioteks årsmøde på en bioteknologisk rejse. Da Peder Holk Nielsen stillede sig op foran deltagere til Dansk Bioteks årsmøde var det med en farverig Power- Point-præsentation bag sig med overskriften Industriel biotek historien og potentialet for Danmark. Baggrundsbilledet på PowerPoint en af et marklandskab i gyldne og grønne nuancer med halmballer langt ude i horisonten satte scenen; det handlede om biotek og Danmark. Dansk Bioteks årsmøde blev afholdt den 7. maj 2013 hos Novo A/S på Tuborg Havnevej, hvor mere end 160 deltagere var mødt op. Novozymes nye CEO, Peder Holk Nielsen, var blandt hovedtalerne og startede sit indlæg med en rejse tilbage i tiden. Dansk Biotek har nemlig en lang historie bag sig; en historie om, at biotek har været vigtig for Danmark og vil blive endnu mere vigtig for fremtiden. En rejse med biotek Mennesker har altid været gode til at udnytte naturen naturlige ressourcer, indledte Peder Holk Nielsen og tog et tilbageblik til 1800-tallet. Dengang blev naturens egne enzymer anvendt til fx fremstilling af ost, øl, vin og eddike. Her har Dansk Biotek sin spæde start, men får for alvor vind i sejlene i begyndelsen af 1900-tallet, da udvinding af insulin bliver en realitet. Det er to canadiere, der finder ud af, hvordan man kan udvinde insulin fra bugspytkirtler, og to danskere, August Krogh og Dr. Hagedorn, der udnytter denne viden til at begynde at producere insulin til behandling af mennesker. Dét forklarede Peder Holk Nielsen, og samtidig med denne forklaring viste Powerpoint-præsentationen et billede af en 3-årig dreng før og efter han blev behandlet med insulin. At drengen gik fra en sygelig udmagret tilstand, til at se sund og rask ud, understreger blot Peder Holk Nielsens udtalelse; at udvindingen af insulin var et stort gennembrud. Vigtige gennembrud Med dette gennembrud i erne tog hans indlæg nu en drejning mod, hvad der i dag er Novozymes. Gennembruddet dengang fører dog først og fremmest til, at Novo bliver skabt i Det er selveste Arne Jakobsen, der var arkitekten bag Novo s første fabrik på Fuglebakken i København. Det er her, at der i de kommende år sker opdagelser, som bliver grundstenene for udviklingen og produktionen af de enzymer, som Novozymes er verdenskendt for den dag i dag. Det viste sig nemlig, at bugspytkirtlerne, der blev brugt til at udvinde insulin også kunne bruges til enzymproduktion. Det var danskeren Thorval Pedersen, der gjorde denne opdagelse, og det blev grundstenen for produktionen af enzymer. Peder Holk Nielsens historie bevægede sig derefter fra forklaring over til et mere teknisk indblik i Novo s første enzym trypsin og derefter enzymet amylase, som bruges i tekstilindustrien. Men så skete der pludselig endnu et gennembrud i Novo, som forandrede tingene. En medarbejder fik pludselig en ualmindelig god idé: Han foreslog at producere amylase ved gæring. Det vil sige ved at finde en bakteriestamme, som kan producere enzymet i en gæringsproces. Kort tid efter lykkedes det

9 CEO Peder Holk Nielsen, Novozymes forskere at få bakterier til at producere amylase, forklarede Peder Holk Nielsen. Det var denne begivenhed, der indvarslede Novo s enorme succes med gæring af enzymer. Og herfra gik det stærkt. Enzymer i alle afskygninger Enzymer er en succes, sagde Peder Holk Nielsen, og historien bakker udsagnet op: En stigende efterspørgsel på naturens egne arbejdsheste, enzymer, førte til, at Novo opførte endnu en fabrik i Kalundborg. Samtidig viste det sig, at verden blev mere og mere opmærksom på miljøet og forurening som følge af industriel produktion i 70 erne og 80 erne. Her var enzymerne især anvendelige til at erstatte forurenede processer med miljøvenlige processer. Enzymernes muligheder syntes uendelige. Det vidner en eksplosiv vækst i omsætningen også tydeligt om. Efter Novo aktier blev noteret på Københavns Fondsbørs i 1974, stiger omsætning eksplosivt opad. Peder Holk Nielsens præsentation viste en grøn, uafbrudt kurve, og tallene taler for sig selv: 2000 mio., 6000 mio., mio. Det går bare opad. De fleste mennesker er nok ikke klar over, hvor mange anvendelser, der er for industriel biotek i dag. Enzymer bliv er brugt i mange forskellige produkter, man slet ikke tænker over i dagligdagen. I dag sælger Novozymes en lang række bioteknologiske enzymer til industrier over hele verden. Enzymer erstatter typisk kemikalier, og de betyder ressourcebesparelse i industrielle produktionsprocesser, sagde Peder Holk Nielsen. Grønnere fremtid Flere enzymer, færre kemikalier, renere vask ved lave temperaturer og energibesparelse. At noget så enkelt som vask af tøj kan gøre en stor forskel for miljøet, gav Peder Holk Nielsen som et eksempel på den enorme forskel, industriel bioteknologi har. Dette forløb fra enzym til besparelse af CO 2 betyder, at EU alene sparer 12 millioner tons af CO 2 om året. Prøv at tænke på potentialet for andre regioner, sagde han samtidig med, at hans PowerPoint præsentation skildrede en kø på en motorvej, der syntes uendelig lang med teksten 12 millioner tons CO 2 = årlig udledning fra ca. 3 millioner biler. Industriel bioteknologi kan forandre verden Men det er ikke kun via vaskemidler, at industriel bioteknologi kan gøre en forskel. Peder Holk Nielsens indlæg tog herefter en anden drejning. Verden kører på olie, og det har den gjort længe. Vi er derfor i dag helt afhængige af fossile brændstoffer. Specielt transportsektoren er afhængig af olien, og en meget stor del af verdens olieproduktion anvendes her. Olien og de øvrige fossile brændstoffer medfører klimaforandring. Vi er nødt til at finde alternativer, som vil kunne erstatte dele af vores olieforbrug. Her er industriel bioteknologi og specifik bioraffinering en nøgleteknologi, sagde Peder Holk Nielsen. Det er her industriel bioteknologi har sin store betydning: Biomasse erstatter olie i fremtiden. Sådan lød overskriften for et slide, og Peder Holk Nielsen forklarede videre: Industriel bioteknologi er et af de områder, hvor Danmark allerede er verdensmester. Vi har allerede vist, at man ved hjælp af bioraffinering kan omdanne biomasse som fx halm til sukker, og fra denne sukker kan vi lave alle de produkter, som vi får fra olie i dag, fx benzin, plast og kemikalier. Peder Holk Nielsen argumenterede for, at Danmark har en førerposition inden for industriel bioteknologi. En position, som Danmark skal udnytte nu, fordi verden ikke står stille og andre lande også rykker inden for dette felt. Industriel bioteknologi har potentialet til at forandre verden. Industriel bioteknologi er en vigtig vej til at erstatte dele af olien og brugen af kemikalier, og industriel bioteknologi er også en del af løsningen på klodens klimaudfordringer, sluttede han. Dansk biotek 3 9

10 Biotek: Elsker, elsker ikke? Af videnskabsjournalist Lone Frank Foto: Robin Skjoldborg 2010 Man må bare elske bioteknologi, ikke sandt? Med behændig flytning af de rette gener, kan handy små gærsvampe pludselig producere livsnødvendig insulin ad libitum. Og andre mikrober kan give os enzymer, der vasker vores tøj rent eller velvilligt forvandle landbrugsaffald til brændstof. Bioteknologien er en gave til menneskeheden. Og dog. Ser man sig rundt i verden er det stadig, som den tidligere direktør for ATV, Torben Klein, sagde for nogle år siden: Der er kun to teknologier, befolkningen generelt ikke bryder sig om atomkraft og bioteknologi. I den brede offentlighed skal man ikke spørge længe, før man støder på modstand. Bare tænk på Europas pinefulde historie med genmanipulerede afgrøder og fødevarer de forhadte GMO er. Trods hårde godkendelsesprocedurer og positive vurderinger fra fagfolk i diverse miljødirektorater og fødevareinstitutter, har det været stort set umuligt at få GMO-afgrøder ud på de europæiske marker. Politikere har givet efter for en folkestemning, og med mangel på forskningsstøtte har de effektivt smadret et forskningsområde med enormt potentiale. Undskyld, sagde den kendte britiske anti-gmo aktivist Mark Lynas tidligere på året. På et stort landbrugsmøde i Oxford erkendte han, at hele den magtfulde bevægelse er bygget på at ignorere og fornægte videnskabelig information. Og det er sagen i en nøddeskal. Modviljen er uvidenskabelig og irrationel og handler dybest set om et kulturelt ubehag. For hvad er det, bioteknologien gør? Den peger på, at levende væsner kommer af samme genetiske information, og at de frit kan modificeres og blandes, når informationen flyttes rundt. Det strider mod en grundidé i den kristne kultur Vesten stadig bygger på. Nemlig at enhver livsform er skabt og altså klart adskilt fra alle andre livsformer. Ubehaget ytrer sig forskelligt. I USA har man dyrket og spist GMO er i 30 år uden postyr, men amerikanerne har til gengæld valgt stamceller som deres bioteknologiske syndebuk. I årevis har embryonale stamceller været en ideologisk kampplads, og man har svinet hinanden til og kaldt brugen af de mikroskopiske celleklumper for baby-drab. Det har sat udviklingen drastisk tilbage i forhold til, hvor vi kunne have været, hvis amerikansk forskning og biotekindustri havde haft mulighed for at satse. Imens har den asiatiske kultur langt bedre kunnet rumme bioteknologien. Her har man smågrinet især af de anfægtede europæere og uforstyrret kørt på med en udvikling, man ser som den indlysende vej frem. Hvordan vil vi selv gebærde os fremover? Spørgsmålet bliver interessant, fordi vi netop nu står midt i en ny stor omvæltning. Man kunne kalde det anden fase af den genetiske revolution. Prisen på DNA-sekventering er så lav, at genetisk information i princippet kan erhverves og manipuleres af enhver, og vi bevæger os ind i en verden, hvor genetikken og bioteknologien er personlig! Hvad kommer det til at betyde? Vi står allerede med reaktioner på den første generation af forbrugergenetiske produkter. Over det meste af Europa efterlyser professionelle etikere forbud og begrænsninger, fordi folk ikke har godt af information om deres egen biologi. Det til trods for, at de foreløbige undersøgelser tyder på, at indsigten i egne gener ikke giver lavere livskvalitet eller større nervøsitet. Imens vokser interessante nye forretningsmuligheder og modeller frem andre steder. Et præmieeksempel er Sillicon Valleys forbrugergenetiske pionér 23andMe, som meget bevidst og innovativt benytter sig af crowd sourcing. Man har knap menneskers DNA-data i sin database og begynder nu at bede disse mennesker om deltage i forskning ved at indsende yderligere information på spørgeskema. Det gør tre ud af fire, og spørgeskemaundersøgelserne skaffer hurtigt og billigt svar på spørgsmål om sammenhænge mellem genetiske varianter og aspekter af livsstil. Her er det værd at minde om, at vi sidder på en guldgrube i Danmark. Sidste år åbnede Seruminstituttet verdens største biobank, som indeholder biologisk materiale fra stort set alle danskere, og som er klar til at udlevere både genetiske og biokemiske data i samarbejdsprojekter. Desuden har vi en samling unikke befolkningsregistre og en lovgivning på området, som omverdenen misunder os. Men hvor er de visionære projekter? Holder danske forskere og industrien sig tilbage af angst for at brænde fingrene på folkestemningen? Det ville være en katastrofe og helt unødvendigt. Ganske vist kan vi godt indstille os på, at modstanden vil leve videre og finde nye udtryk, men samtidig er det også klart, at vi lever i en bioteknologisk tidsalder. Ånden kan ikke proppes tilbage i flasken. Det er den alt for livskraftig til. Det handler imidlertid om at tage debatterne, når de opstår, med et sikkert blik for, hvad de dybest set handler om. Det er ikke videnskab og rationalitet, som er i spil, men kulturelt og psykologisk ubehag. Faktaboks: Lone er biolog, forfatter, videnskabsjournalist ved Weekendavisen og foredragsholder. Kan kontaktes via

11 Bruker Optics Infrared Protein Analysis made easy! Protein concentration determination Structural changes in proteins Protein stability Secondary structure Temperature ramps Investigation of water soluble and membrane proteins Start to use FT-IR spectroscopy for protein analysis. Using Bruker s dedicated CONFOCHECK system, protein concentration and conformational changes in proteins are determined easily. The system is internally calibrated for protein content and secondary structure. Due to its user-friendly software, this analytical device can be operated without any experience in vibrational spectroscopy. Bruker Optics Scandinavia AB Vallgatan 5 SE SOLNA Tel: Contact us for more details: think forward FT-IR

12 nyt fra dansk biotek Velbesøgt årsmøde og flot UNGE FORSKERE finale AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard Dette forår har budt på to nævneværdige begivenheder. Dels afholdt vi DANSK BIOTEKS årsmøde d. 7. maj, Tak til Novo A/S, som var vært for begivenheden og leverede perfekte rammer på Tuborg Havnevej på en solbeskinnet majdag. Og tak til de tre gæster, Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard, Novozymes nye CEO Peder Holk Nielsen og Videnskabsjournalist Lone Frank leverede veloplagte indlæg til den fyldte sal om Biotek innovation og potentiale. Tilhørerne fik her mange input om vigtigheden og behovet for prioritering af bioteknologien, det store potentiale, som Novozymes ser, samt et bud på, hvorfor der stadig eksisterer fordomme over for brug af genteknologi. Endelig tak til de mange deltagere, som efterfølgende benyttede lejligheden til at networke i foyeren. Vi glæder os over det store fremmøde og den gode stemning, vi oplever ved medlemsarrangementerne. Vi er nu i fuld gang med planlægningen af efterårets arrangementer, hvor vi håber på en lige så stor tilslutning. Den videre udvikling inden for bioteknologi i Danmark sker kun, hvis vi fortsat har interesse i at uddanne os inden for naturvidenskab. DANSK BIO- TEK ønsker derfor at stimulere denne interesse i den opvoksende generation og var i år for tredje gang sponsor ved UNGE FORSKERE konkurrencen. Her uddelte DANSK BIOTEK to priser på hver 5000 kr, til henholdsvis junior og seniorkategorien. Finalen blev i år afholdt på DTU d. 30. april, og de dygtige arrangører fra Dansk Naturvidenskabsformidling havde sikret optimal mediebevågenhed om denne vigtige begivenhed. Finalen omfattede 80 ud af i alt 1400 tilmeldte projekter fra hele landet. Alle præmier, herunder DANSK BIOTEK priserne, blev overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Joakim og undervisningsminister Christine Antorini. DANSK BIOTEKS Seniorpris, der er en individuel pris, gik til Kirstine Juul Christensen fra Marselisborg Gymnasium, som har brugt en metode, der kan identificere en bestemt type antigener, som kan få betydning for behandling af diabetes. DANSK BIOTEKS juniorpris, der går til klassekassen i 8b på Ådalskolen i Esbjerg, blev givet til Ebru Yilmaz, som har undersøgt om risikoen ved nuklearmedicin kan formindskes og dens positive virkning forstærkes til gavn for behandling af kræft. Ebru Yilmaz er en af de dygtige og entusiastiske gengangere i UNGE FORSKERE konkurrencen og høster priser hver år for sine forskningsprojekter. Ebri Yilmaz og hendes klasse modtog også DANSK BIOTEKS Naturog Teknikpris i På billedet ses Kirstine Juul Christensen flankeret af Christine Antorini, Prins Joakim og Søren Møller, Novo Seeds og merdlem af DANSK BIOTEKS bestyrelse.

13 Do you have ThE RiGhT ExEcuTivE SEaRch & SELEcTioN PaRTNER WiThiN LiFE SciENcE? Best Talent is specialized within Life Science and is a member of the international Global Executive Search Network Enex. Best Talent has more than 15 years of experience in assessing candidates skills, talents and potentials. We have a solid knowledge of the market conditions and a very attractive executive network, in which we employ search strategies that attract highly qualified candidates. Best Talent performs Executive Search & Selection assignments across all functional areas within Medical Device, Pharmaceutical, Biotechnology and Food Science Pharmaceutical. Please do not hesitate to contact Best Talent for further information on Read more at Nærumvang Skodsborgvej Nærum T: Best Talent is a member of Enex Global Executive Search Network and is represented worldwide in more than 30 countries. BT_november_ann.indd 1 20/11/ Pollution is a waste of resources The apple falls from the tree. The worm eats the apple. The bird eats the worm. When the bird dies it falls to the earth and replenishes the soil from which another apple tree may grow. Nothing is wasted. What is left from one thing will nourish another. It s the cycle of life. Just as in nature, we have the ability to utilize waste as a valuable resource. We can create products, and energy from the waste we create. It s a science fact. Not science fiction. Read more about the biobased economy on Novozymes.com Novozymes is the world leader in bioinnovation. Together with customers across a broad array of industries we create tomorrow s industrial biosolutions, improving our customers business and the use of our planet s resources.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande?

Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande? Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande? Af Arne Riis, partner Bech-Bruun Advokatfirma og Tanja Warschow, advokatfuldmægtig, Bech-Bruun

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012

Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012 1 Formandens beretning Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012 En gryende forståelse Efter 25 år med DANSK BIOTEK overlader jeg ved Generalforsamlingen d. 8. maj 2012 formandsstolen til min afløser. I

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor

DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor DANSK BIOTEK Nr. 2 juni 2012 8. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Dansk Biotek 25 år Leder

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere