DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Dansk biotek-innovation i top. Biotek: Elsker, elsker ikke?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Dansk biotek-innovation i top. Biotek: Elsker, elsker ikke?"

Transkript

1 DANSK BIOTEK Nr. 3 juni årgang ISSN Nr MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Dansk biotek-innovation i top Af Uddannelsesminister Morten Østergaard Biotek: Elsker, elsker ikke? Af videnskabsjournalist Lone Frank Bio-X Denmark Fra lokale problemer til globale behov for sundhedsteknologi Af M.D., Innovation Manager Martin Vesterby og Ph.D., Project Manager Sys Zoffmann Glud

2 INSPIRATION COMMITMENT S IMPLICITY FaenoDesign.dk For sjette år i træk er Inspicos blevet tildelt en topplacering i Tier 1 i en omfattende undersøgelse af de internationalt førende patentbureauer foretaget af det ansete britiske tidsskrift Managing Intellectual Property. Inspicos blev grundlagt i 2003 og beskæftiger i dag en række af Nordens mest fremtrædende og erfarne patentrådgivere. Inspicos A/S København og Aarhus T

3 Redaktion Dansk Biotek: Ansvarshavende: John Vabø, cand. polit. Fagredaktør: Randi Krogsgaard INDHOLD 3/13 Fagredaktion: Martin Bonde EpiTherapeutics ApS (formand) Søren Møller Managing Investment Director Novo Seeds, Novo A/S Peter Wulff Sentinext Therapeutics Peter Nordkild, CEO, Adenium Biotech Alejandra Mørk, Klifo Lars Christian Hansen, Novozymes Europa Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec Inc. Anders Weber, CEO, Biogasol Salg: John Vabø Udgiver: SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf Fax ISNN Nr Abonnement: 4 udgaver i 2012 (incl. moms) kr. 150,- Bestilling på Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Administration: Tina Brage Vabø Layout og tryk: Scanprint A/S De små biotekvirksomheder skal have arbejdsro af Formand for DANSK BIOTEK Martin BondE 4 Dansk biotek-innovation i top Af Uddannelsesminister Morten Østergaard 6 Dansk biotek kan forandre verden Biotek: Elsker, elsker ikke? Af videnskabsjournalist Lone FranK 10 Velbesøgt årsmøde AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard 12 Enhedspatent og den fælles patentdomstol Af European Patent Attorney, M.Sc., Ph.D., CDPA, Pernille Winding Gojkovic, Partner, Høiberg A/S 14 Forskerordningen og godkendelse af arbejdets karakter Af advokat Karin Absalonsen og advokat Henriette la Cour, Nyborg & Rørdam Advokatfirma 16 Bio-X Denmark Fra lokale problemer til globale behov for sundhedsteknologi Stamceller ikke til at komme uden om 8 20 Af MD, Kurt Osther, Cencor Biotech Inc. PH.D. MED, Christian Clausen, Bioneer A/S M.Sc. Christophe Madsen, StemCare A/S 22 Finansnyt Af statsautoriseret revisor, partner Benny Lynge Sørensen, Ernst & Young 26 Kontrolleret af Kronprinsen overrakte The Brain Prize 29 Kontrolleret oplag: stk. i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 Dansk biotek 3 3

4 LEDER af Martin Bonde af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde De små biotekvirksomheder skal have arbejdsro Ved DANSK BIOTEKS generalforsamling d. 7. maj 2013, kunne vi konstatere, at vi i 2012 så resultater af vores fortsatte bestræbelser på at gøre politikerne klart, hvorfor biotekbranchen er så vigtig for Danmark. Den danske lægemiddeleksport stiger år for år og i 2012 kom den op på ca. 67 mia. kr. Det er med andre ord evident, at lægemiddeludvikling er en væsentlig dansk styrkeposition. Dette til trods er der paradoksalt nok konstant behov for, at vi gør opmærksom på, at vi skal sørge for, at der til stadighed skabes en underskov af nye biotekvirksomheder, og at disse virksomheder for anstændige vilkår at fungere under. Vi brugte således i løbet af 2012 megen energi på at få forståelse for, at et tiltag som ændringer i reglerne for fremføring af skattemæssige underskud har en negativ og direkte ødelæggende virkning på i biotekselskabernes mulighed for at geninvestere midler i ny innovation og jobskabelse. Vi arbejdede også fortsat på at få politikerne til at forstå, at de såkaldte netop indførte skattekreditter giver en fin mulighed for at øge likviditeten i de små innovative virksomheder. Strukturen i ordningen er rigtig, men maxbeløbet på 1,25 millioner kr. pr år pr virksomhed i skattekredit er alt for lille. Vi foreslog bl.a., at maxbeløbet helt fjernes, alternativt hæves til en refuson på mindst 10 millioner kr. et beløb som er helt på linje med, hvad andre lande bruger for at sikre, at innovationen består og ikke forgår. Endelig var det en høj prioritering for DANSK BIOTEKS i 2012 at kommunikere vigtigheden af, at universitetsforskningen kommercialiseres og fortsat arbejde på at sikre iværksættervenlige rammebetingelser for de innovative virksomheder, bl.a. i samarbejde med den øvrige sundhedsindustri (Lid, Medicoindustrien og IR-branchen) samt DVCA. I dette forår kan vi med glæde konstatere en spirende lydhørhed blandt politikerne: Sidst i 2012 blev den såkaldte iværksætterskat langt om længe fjernet. Den har alt for længe lagt urimelige skattebyrder på iværksætternes skuldre. I begyndelsen af 2013 blev forslaget til regeringens nye vækstpakke lanceret, herunder forslag om forhøjelse af den øvre grænse for udbetaling af de såkaldte skattekreditter. Fra og med 2014 foreslås udbetaling af skattekreditter forhøjet til skatteværdien af underskud på 25 mio. kr. mod i dag 5 millioner kr. Med den foreslåede selskabsskattesats på 22%, vil der kunne udbetales en skattekredit og dermed likviditetsforbedring til det enkelte selskab på 5,5 millioner kr. Og her starten af 2013 anbefalede det af regeringen nedsatte Vækstteam for Sundheds- og Velfærdsløsninger, at lov nr. 173 rulles tilbage og muligheden for ubegrænset underskudsfremførsel mod 100% af et overskud genindføres. Dette er godt nyt for biotekvirksomhederne, for lov nr. 173, som blev indført i 2012 lægger gift ud for specielt biotek virksom heder og trækker likviditet ud af opstartsvirksom heder, der investerer i forskning og udvikling af nye produkter. Vækstteamet anbefalede desuden, at der bør ske en øget kommercialisering af viden. Dette er helt i tråd med DANSK BIOTEKS ønske om en ambitiøs satsning på at få forskningsresultaterne ud af universiteterne. Et helt centralt omdrejningspunkt i den fortsatte udvikling, ikke blot af biotekindustrien, men af samfundet helt generelt, er at vi styrker vores evne til at kommercialisere forskning fra universiteterne og andre videninstitutioner. DANSK BIOTEKS støtte til og deltagelse i initiativer som Copenhagen Spin-Outs er et eksempel herpå. Hvis de forskellige forslag vedtages, er vi så småt på rette vej. Vi håber, at 2013 bliver året, hvor de små biotekvirksomheder for alvor bliver taget alvorligt og får den nødvendige arbejdsro. Vores store biotekindustrilokomotiver bidrager væsentligt til vækst og velstand i Danmark. For at sikre, at denne industri også i fremtiden udgør en væsentlig dansk styrkeposition, skal der hele tiden stiftes nye selskaber med et spændende potentiale, som på sigt kan skabe værdi og arbejdspladser og dermed velstand for det danske samfund. DANSK BIOTEK tager naturligvis meget gerne del i dette arbejde og fortsætter ideligt bestræbelserne for at skabe de rammebetingelser, der kan sikre danske biotekvirksomheders vækst og dermed bidrag til samfundets fortsatte velstand.

5 Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm Keep your pharmaceuticals protected Entrust your next consignment with World Courier Whether it s below freezing or blazing hot outside, the temperature inside a World Courier VIP container remains remarkably consistent. VIP containers come in a range of size from 3 to 324 liters, and performs to specific temperature ranges between -25 C and +25 C. Copenhagen

6 Dansk biotekinnovation i top Af Uddannelsesminister Morten Østergaard Foto: Kim Vadskær Danmark har et stærkt miljø inden for biotek, og vi ligger i førerfeltet internationalt, når det gælder biotek-innovation. Bioteknologien er således et af de områder med den mest banebrydende forskning, men der er fortsat et stort vækstpotentiale og områder, hvor vi kan gøre det bedre. Det er innovationen, der skal være den centrale drivkraft for vækst og jobskabelse i Danmark. Men innovation rykker først rigtigt, når forskningsresultatet forlader laboratoriet og omsættes i den virkelige verden, hvor det får samfundsmæssig og forretningsmæssig værdi. Danmark har haft en lavere produktivitetsvækst end lande, vi normalt sammenligner os med, og det er store beløb, vi går glip af. Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, er gennemsnitlig 15 procent mere produktive end virksomheder, der ikke investerer. Alligevel viser nye tal, at danske virksomheder i 2011 har investeret mindre i forskning og udvikling end i 2009 og Det er ærgerligt, men viser, at vi fortsat befinder os i en økonomisk krise, og understreger betydningen af at skabe bedre rammer for at øge innovationen i dansk erhvervsliv. Med Vækstplan DK har regeringen taget en række initiativer, der skal gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning. Den nye vækstplan femdobler blandt andet skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne. Danmark ligger i top fem over OECDlande, der investerer flest offentlige midler i forskning og udvikling. Inden for den offentlige forskning er bioteknologi det næststørste fagområde. Her investeres der årligt næsten 1,8 milliarder offentlige kroner. Desværre svarer afkastet af vores investeringer ikke til det rekordhøje investeringsniveau. Vi er med andre ord ikke dygtige nok til at omsætte vores forskning til nye løsninger, virksomheder og job. Vi skal have mere fokus på at kommercialisere den viden og forskning, der udvikles på universiteter og andre videninstitutioner. Og vi skal understøtte det potentiale, der ligger i spin-out virksomheder og andre opstartsvirksomheder, som kan udspringe af forskningen. Regeringen har lanceret Danmarks første nationale innovationsstrategi, som skal være med til at sikre, at flere af Danmarks styrkepositioner inden for viden og erhvervsliv omsættes til vækst og jobskabelse. Konkret vil vi være i toppen af OECD-lande, når det gælder andelen af innovative virksomheder, højtuddannede i den private sektor og privat forskning og udvikling. Med innovationsstrategien vil regeringen videreudvikle, forenkle og målrette innovationssystemet, og strategien retter en særlig innovationsindsats mod SMV erne. Vi tager initiativ til en reform af forskningsrådssystemet. Baggrunden er en helhedsbetragtning af systemet og den værdi, vi får ud af det samlede system. Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden samles i én slagskraftig innovationsfond, hvor armslængde og uafhængighed bliver bærende principper. Som politikere sætter vi rammen og udstikker retningen, men det er i sidste ende fonden, der uddeler midlerne. Endelig satser regeringen gennem ambitiøse uddannelsesmålsætninger og historisk høje investeringer stærkt på at skabe en veluddannet og innovativ arbejdsstyrke.

7 Det er blandt andet den skelsættende forskning inden for medicinalforskningen, som gør bioteknologien til en af Danmarks vigtigste styrkepositioner. Men udviklingen i samfundet stiller os også over for konkrete udfordringer inden for fødevarer, miljø og energi. Blandt andet har den globale opvarmning medført konkrete mål for reduktionen af vores CO 2 -udledning, og bioteknologien er en vigtig del af den grønne omstilling. For eksempel har Novozymes med det EU-støttede projekt CANEBIOFUEL taget det næste skridt i udviklingen af bio-brændstoffer. Novozymes vil omdanne restprodukter fra produktion af 1. generations-biobrændsel til bæredygtig og omkostningseffektiv bioethanol. EU s kommende forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 vil rumme muligheder for det fortsatte arbejde med udvikling af 2. generationsbiobrændsel. Vi skal arbejde for at styrke dansk deltagelse i den europæiske innovationsindsats. Og vi skal øge det danske hjemtag af europæiske forskningsmidler. Efterspørgslen efter nye løsninger er stigende og samfundsudfordringerne rummer et vigtigt vækst- og eksportpotentiale. For at imødekomme efterspørgslen har vi brug for samlede, fokuserede indsatser. Regeringen vil derfor etablere en ny model for samarbejde om innovation i samfundspartnerskaber, som skal bestå af relevante private og offentlige aktører. Partnerskaberne skal udvikle løsninger på konkrete udfordringer, der hvor Danmark har viden- og erhvervsmæssige styrkepositioner. Med INNO+ er vi nu ved at afdække de samfundsudfordringer, hvor Danmark har et særligt potentiale for at skabe innovative løsninger. INNO+ udarbejdes i en bred og inkluderende proces, og målet er at skabe et solidt, fagligt grundlag for at prioritere vores innovationssatsninger. Gennem målrettet samarbejde og fokuserede indsatser skal vi sammen udnytte det potentiale, der ligger i at vende udfordringer til muligheder. Dansk biotek 3 7

8 Dansk biotek kan forandre verden Et historisk tilbageblik på industriel bioteknologi i Danmark viser, at vi har en styrkeposition inden for dette felt. Novozymes CEO Peder Holk Nielsen tog deltagerne til Dansk Bioteks årsmøde på en bioteknologisk rejse. Da Peder Holk Nielsen stillede sig op foran deltagere til Dansk Bioteks årsmøde var det med en farverig Power- Point-præsentation bag sig med overskriften Industriel biotek historien og potentialet for Danmark. Baggrundsbilledet på PowerPoint en af et marklandskab i gyldne og grønne nuancer med halmballer langt ude i horisonten satte scenen; det handlede om biotek og Danmark. Dansk Bioteks årsmøde blev afholdt den 7. maj 2013 hos Novo A/S på Tuborg Havnevej, hvor mere end 160 deltagere var mødt op. Novozymes nye CEO, Peder Holk Nielsen, var blandt hovedtalerne og startede sit indlæg med en rejse tilbage i tiden. Dansk Biotek har nemlig en lang historie bag sig; en historie om, at biotek har været vigtig for Danmark og vil blive endnu mere vigtig for fremtiden. En rejse med biotek Mennesker har altid været gode til at udnytte naturen naturlige ressourcer, indledte Peder Holk Nielsen og tog et tilbageblik til 1800-tallet. Dengang blev naturens egne enzymer anvendt til fx fremstilling af ost, øl, vin og eddike. Her har Dansk Biotek sin spæde start, men får for alvor vind i sejlene i begyndelsen af 1900-tallet, da udvinding af insulin bliver en realitet. Det er to canadiere, der finder ud af, hvordan man kan udvinde insulin fra bugspytkirtler, og to danskere, August Krogh og Dr. Hagedorn, der udnytter denne viden til at begynde at producere insulin til behandling af mennesker. Dét forklarede Peder Holk Nielsen, og samtidig med denne forklaring viste Powerpoint-præsentationen et billede af en 3-årig dreng før og efter han blev behandlet med insulin. At drengen gik fra en sygelig udmagret tilstand, til at se sund og rask ud, understreger blot Peder Holk Nielsens udtalelse; at udvindingen af insulin var et stort gennembrud. Vigtige gennembrud Med dette gennembrud i erne tog hans indlæg nu en drejning mod, hvad der i dag er Novozymes. Gennembruddet dengang fører dog først og fremmest til, at Novo bliver skabt i Det er selveste Arne Jakobsen, der var arkitekten bag Novo s første fabrik på Fuglebakken i København. Det er her, at der i de kommende år sker opdagelser, som bliver grundstenene for udviklingen og produktionen af de enzymer, som Novozymes er verdenskendt for den dag i dag. Det viste sig nemlig, at bugspytkirtlerne, der blev brugt til at udvinde insulin også kunne bruges til enzymproduktion. Det var danskeren Thorval Pedersen, der gjorde denne opdagelse, og det blev grundstenen for produktionen af enzymer. Peder Holk Nielsens historie bevægede sig derefter fra forklaring over til et mere teknisk indblik i Novo s første enzym trypsin og derefter enzymet amylase, som bruges i tekstilindustrien. Men så skete der pludselig endnu et gennembrud i Novo, som forandrede tingene. En medarbejder fik pludselig en ualmindelig god idé: Han foreslog at producere amylase ved gæring. Det vil sige ved at finde en bakteriestamme, som kan producere enzymet i en gæringsproces. Kort tid efter lykkedes det

9 CEO Peder Holk Nielsen, Novozymes forskere at få bakterier til at producere amylase, forklarede Peder Holk Nielsen. Det var denne begivenhed, der indvarslede Novo s enorme succes med gæring af enzymer. Og herfra gik det stærkt. Enzymer i alle afskygninger Enzymer er en succes, sagde Peder Holk Nielsen, og historien bakker udsagnet op: En stigende efterspørgsel på naturens egne arbejdsheste, enzymer, førte til, at Novo opførte endnu en fabrik i Kalundborg. Samtidig viste det sig, at verden blev mere og mere opmærksom på miljøet og forurening som følge af industriel produktion i 70 erne og 80 erne. Her var enzymerne især anvendelige til at erstatte forurenede processer med miljøvenlige processer. Enzymernes muligheder syntes uendelige. Det vidner en eksplosiv vækst i omsætningen også tydeligt om. Efter Novo aktier blev noteret på Københavns Fondsbørs i 1974, stiger omsætning eksplosivt opad. Peder Holk Nielsens præsentation viste en grøn, uafbrudt kurve, og tallene taler for sig selv: 2000 mio., 6000 mio., mio. Det går bare opad. De fleste mennesker er nok ikke klar over, hvor mange anvendelser, der er for industriel biotek i dag. Enzymer bliv er brugt i mange forskellige produkter, man slet ikke tænker over i dagligdagen. I dag sælger Novozymes en lang række bioteknologiske enzymer til industrier over hele verden. Enzymer erstatter typisk kemikalier, og de betyder ressourcebesparelse i industrielle produktionsprocesser, sagde Peder Holk Nielsen. Grønnere fremtid Flere enzymer, færre kemikalier, renere vask ved lave temperaturer og energibesparelse. At noget så enkelt som vask af tøj kan gøre en stor forskel for miljøet, gav Peder Holk Nielsen som et eksempel på den enorme forskel, industriel bioteknologi har. Dette forløb fra enzym til besparelse af CO 2 betyder, at EU alene sparer 12 millioner tons af CO 2 om året. Prøv at tænke på potentialet for andre regioner, sagde han samtidig med, at hans PowerPoint præsentation skildrede en kø på en motorvej, der syntes uendelig lang med teksten 12 millioner tons CO 2 = årlig udledning fra ca. 3 millioner biler. Industriel bioteknologi kan forandre verden Men det er ikke kun via vaskemidler, at industriel bioteknologi kan gøre en forskel. Peder Holk Nielsens indlæg tog herefter en anden drejning. Verden kører på olie, og det har den gjort længe. Vi er derfor i dag helt afhængige af fossile brændstoffer. Specielt transportsektoren er afhængig af olien, og en meget stor del af verdens olieproduktion anvendes her. Olien og de øvrige fossile brændstoffer medfører klimaforandring. Vi er nødt til at finde alternativer, som vil kunne erstatte dele af vores olieforbrug. Her er industriel bioteknologi og specifik bioraffinering en nøgleteknologi, sagde Peder Holk Nielsen. Det er her industriel bioteknologi har sin store betydning: Biomasse erstatter olie i fremtiden. Sådan lød overskriften for et slide, og Peder Holk Nielsen forklarede videre: Industriel bioteknologi er et af de områder, hvor Danmark allerede er verdensmester. Vi har allerede vist, at man ved hjælp af bioraffinering kan omdanne biomasse som fx halm til sukker, og fra denne sukker kan vi lave alle de produkter, som vi får fra olie i dag, fx benzin, plast og kemikalier. Peder Holk Nielsen argumenterede for, at Danmark har en førerposition inden for industriel bioteknologi. En position, som Danmark skal udnytte nu, fordi verden ikke står stille og andre lande også rykker inden for dette felt. Industriel bioteknologi har potentialet til at forandre verden. Industriel bioteknologi er en vigtig vej til at erstatte dele af olien og brugen af kemikalier, og industriel bioteknologi er også en del af løsningen på klodens klimaudfordringer, sluttede han. Dansk biotek 3 9

10 Biotek: Elsker, elsker ikke? Af videnskabsjournalist Lone Frank Foto: Robin Skjoldborg 2010 Man må bare elske bioteknologi, ikke sandt? Med behændig flytning af de rette gener, kan handy små gærsvampe pludselig producere livsnødvendig insulin ad libitum. Og andre mikrober kan give os enzymer, der vasker vores tøj rent eller velvilligt forvandle landbrugsaffald til brændstof. Bioteknologien er en gave til menneskeheden. Og dog. Ser man sig rundt i verden er det stadig, som den tidligere direktør for ATV, Torben Klein, sagde for nogle år siden: Der er kun to teknologier, befolkningen generelt ikke bryder sig om atomkraft og bioteknologi. I den brede offentlighed skal man ikke spørge længe, før man støder på modstand. Bare tænk på Europas pinefulde historie med genmanipulerede afgrøder og fødevarer de forhadte GMO er. Trods hårde godkendelsesprocedurer og positive vurderinger fra fagfolk i diverse miljødirektorater og fødevareinstitutter, har det været stort set umuligt at få GMO-afgrøder ud på de europæiske marker. Politikere har givet efter for en folkestemning, og med mangel på forskningsstøtte har de effektivt smadret et forskningsområde med enormt potentiale. Undskyld, sagde den kendte britiske anti-gmo aktivist Mark Lynas tidligere på året. På et stort landbrugsmøde i Oxford erkendte han, at hele den magtfulde bevægelse er bygget på at ignorere og fornægte videnskabelig information. Og det er sagen i en nøddeskal. Modviljen er uvidenskabelig og irrationel og handler dybest set om et kulturelt ubehag. For hvad er det, bioteknologien gør? Den peger på, at levende væsner kommer af samme genetiske information, og at de frit kan modificeres og blandes, når informationen flyttes rundt. Det strider mod en grundidé i den kristne kultur Vesten stadig bygger på. Nemlig at enhver livsform er skabt og altså klart adskilt fra alle andre livsformer. Ubehaget ytrer sig forskelligt. I USA har man dyrket og spist GMO er i 30 år uden postyr, men amerikanerne har til gengæld valgt stamceller som deres bioteknologiske syndebuk. I årevis har embryonale stamceller været en ideologisk kampplads, og man har svinet hinanden til og kaldt brugen af de mikroskopiske celleklumper for baby-drab. Det har sat udviklingen drastisk tilbage i forhold til, hvor vi kunne have været, hvis amerikansk forskning og biotekindustri havde haft mulighed for at satse. Imens har den asiatiske kultur langt bedre kunnet rumme bioteknologien. Her har man smågrinet især af de anfægtede europæere og uforstyrret kørt på med en udvikling, man ser som den indlysende vej frem. Hvordan vil vi selv gebærde os fremover? Spørgsmålet bliver interessant, fordi vi netop nu står midt i en ny stor omvæltning. Man kunne kalde det anden fase af den genetiske revolution. Prisen på DNA-sekventering er så lav, at genetisk information i princippet kan erhverves og manipuleres af enhver, og vi bevæger os ind i en verden, hvor genetikken og bioteknologien er personlig! Hvad kommer det til at betyde? Vi står allerede med reaktioner på den første generation af forbrugergenetiske produkter. Over det meste af Europa efterlyser professionelle etikere forbud og begrænsninger, fordi folk ikke har godt af information om deres egen biologi. Det til trods for, at de foreløbige undersøgelser tyder på, at indsigten i egne gener ikke giver lavere livskvalitet eller større nervøsitet. Imens vokser interessante nye forretningsmuligheder og modeller frem andre steder. Et præmieeksempel er Sillicon Valleys forbrugergenetiske pionér 23andMe, som meget bevidst og innovativt benytter sig af crowd sourcing. Man har knap menneskers DNA-data i sin database og begynder nu at bede disse mennesker om deltage i forskning ved at indsende yderligere information på spørgeskema. Det gør tre ud af fire, og spørgeskemaundersøgelserne skaffer hurtigt og billigt svar på spørgsmål om sammenhænge mellem genetiske varianter og aspekter af livsstil. Her er det værd at minde om, at vi sidder på en guldgrube i Danmark. Sidste år åbnede Seruminstituttet verdens største biobank, som indeholder biologisk materiale fra stort set alle danskere, og som er klar til at udlevere både genetiske og biokemiske data i samarbejdsprojekter. Desuden har vi en samling unikke befolkningsregistre og en lovgivning på området, som omverdenen misunder os. Men hvor er de visionære projekter? Holder danske forskere og industrien sig tilbage af angst for at brænde fingrene på folkestemningen? Det ville være en katastrofe og helt unødvendigt. Ganske vist kan vi godt indstille os på, at modstanden vil leve videre og finde nye udtryk, men samtidig er det også klart, at vi lever i en bioteknologisk tidsalder. Ånden kan ikke proppes tilbage i flasken. Det er den alt for livskraftig til. Det handler imidlertid om at tage debatterne, når de opstår, med et sikkert blik for, hvad de dybest set handler om. Det er ikke videnskab og rationalitet, som er i spil, men kulturelt og psykologisk ubehag. Faktaboks: Lone er biolog, forfatter, videnskabsjournalist ved Weekendavisen og foredragsholder. Kan kontaktes via

11 Bruker Optics Infrared Protein Analysis made easy! Protein concentration determination Structural changes in proteins Protein stability Secondary structure Temperature ramps Investigation of water soluble and membrane proteins Start to use FT-IR spectroscopy for protein analysis. Using Bruker s dedicated CONFOCHECK system, protein concentration and conformational changes in proteins are determined easily. The system is internally calibrated for protein content and secondary structure. Due to its user-friendly software, this analytical device can be operated without any experience in vibrational spectroscopy. Bruker Optics Scandinavia AB Vallgatan 5 SE SOLNA Tel: Contact us for more details: think forward FT-IR

12 nyt fra dansk biotek Velbesøgt årsmøde og flot UNGE FORSKERE finale AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard Dette forår har budt på to nævneværdige begivenheder. Dels afholdt vi DANSK BIOTEKS årsmøde d. 7. maj, Tak til Novo A/S, som var vært for begivenheden og leverede perfekte rammer på Tuborg Havnevej på en solbeskinnet majdag. Og tak til de tre gæster, Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard, Novozymes nye CEO Peder Holk Nielsen og Videnskabsjournalist Lone Frank leverede veloplagte indlæg til den fyldte sal om Biotek innovation og potentiale. Tilhørerne fik her mange input om vigtigheden og behovet for prioritering af bioteknologien, det store potentiale, som Novozymes ser, samt et bud på, hvorfor der stadig eksisterer fordomme over for brug af genteknologi. Endelig tak til de mange deltagere, som efterfølgende benyttede lejligheden til at networke i foyeren. Vi glæder os over det store fremmøde og den gode stemning, vi oplever ved medlemsarrangementerne. Vi er nu i fuld gang med planlægningen af efterårets arrangementer, hvor vi håber på en lige så stor tilslutning. Den videre udvikling inden for bioteknologi i Danmark sker kun, hvis vi fortsat har interesse i at uddanne os inden for naturvidenskab. DANSK BIO- TEK ønsker derfor at stimulere denne interesse i den opvoksende generation og var i år for tredje gang sponsor ved UNGE FORSKERE konkurrencen. Her uddelte DANSK BIOTEK to priser på hver 5000 kr, til henholdsvis junior og seniorkategorien. Finalen blev i år afholdt på DTU d. 30. april, og de dygtige arrangører fra Dansk Naturvidenskabsformidling havde sikret optimal mediebevågenhed om denne vigtige begivenhed. Finalen omfattede 80 ud af i alt 1400 tilmeldte projekter fra hele landet. Alle præmier, herunder DANSK BIOTEK priserne, blev overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Joakim og undervisningsminister Christine Antorini. DANSK BIOTEKS Seniorpris, der er en individuel pris, gik til Kirstine Juul Christensen fra Marselisborg Gymnasium, som har brugt en metode, der kan identificere en bestemt type antigener, som kan få betydning for behandling af diabetes. DANSK BIOTEKS juniorpris, der går til klassekassen i 8b på Ådalskolen i Esbjerg, blev givet til Ebru Yilmaz, som har undersøgt om risikoen ved nuklearmedicin kan formindskes og dens positive virkning forstærkes til gavn for behandling af kræft. Ebru Yilmaz er en af de dygtige og entusiastiske gengangere i UNGE FORSKERE konkurrencen og høster priser hver år for sine forskningsprojekter. Ebri Yilmaz og hendes klasse modtog også DANSK BIOTEKS Naturog Teknikpris i På billedet ses Kirstine Juul Christensen flankeret af Christine Antorini, Prins Joakim og Søren Møller, Novo Seeds og merdlem af DANSK BIOTEKS bestyrelse.

13 Do you have ThE RiGhT ExEcuTivE SEaRch & SELEcTioN PaRTNER WiThiN LiFE SciENcE? Best Talent is specialized within Life Science and is a member of the international Global Executive Search Network Enex. Best Talent has more than 15 years of experience in assessing candidates skills, talents and potentials. We have a solid knowledge of the market conditions and a very attractive executive network, in which we employ search strategies that attract highly qualified candidates. Best Talent performs Executive Search & Selection assignments across all functional areas within Medical Device, Pharmaceutical, Biotechnology and Food Science Pharmaceutical. Please do not hesitate to contact Best Talent for further information on Read more at Nærumvang Skodsborgvej Nærum T: Best Talent is a member of Enex Global Executive Search Network and is represented worldwide in more than 30 countries. BT_november_ann.indd 1 20/11/ Pollution is a waste of resources The apple falls from the tree. The worm eats the apple. The bird eats the worm. When the bird dies it falls to the earth and replenishes the soil from which another apple tree may grow. Nothing is wasted. What is left from one thing will nourish another. It s the cycle of life. Just as in nature, we have the ability to utilize waste as a valuable resource. We can create products, and energy from the waste we create. It s a science fact. Not science fiction. Read more about the biobased economy on Novozymes.com Novozymes is the world leader in bioinnovation. Together with customers across a broad array of industries we create tomorrow s industrial biosolutions, improving our customers business and the use of our planet s resources.

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Dansk biotek-innovation i top. Biotek: Elsker, elsker ikke?

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Dansk biotek-innovation i top. Biotek: Elsker, elsker ikke? DANSK BIOTEK Nr. 3 juni 2013 9. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Dansk biotek-innovation

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves.

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves. KORT OM OS & VORES VÆRDIER Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction. - Einstein Vores

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats

Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats Til Ministeriet for Forskning Innovation og Videregående Uddannelser København d. 18. februar 2013 Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats DANSK BIOTEK takker for invitationen til

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI INDLEDNING LIFE SCIENCE ERHVERVENE ER EN DANSK STYRKEPOSITION, SOM I 2015 OMSATTE FOR 147 MIA. ALENE I LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater

DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater Formandens beretning DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater DANSK BIOTEK fejrede 25 års jubilæum i 2012, og Søren Carlsen lod stafetten gå videre til undertegnede efter han på glimrende vis havde

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen EF-patentdomstolen (oversigt) European Patent Litigation Agreement (EPLA) Fremtiden EF-patent domstolen kompromisforslag af 3. marts 2003

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 Til medlemmer og samarbejdspartnere Lægemiddeludvikling kommercielt set DANSK BIOTEK og Danmarks farmaceutiske selskab inviterer til konference om lægemiddeludvikling kommercielt

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN

DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN 5. maj 2011 DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN Per Falholt, Koncerndirektør, Forskning og Udvikling, Novozymes A/S NOVOZYMES KORT FORTALT Fordeling af salg (2009) 5% 3% Global tilstedeværelse Verdens

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Mere specifikt anbefaler Aarhus Universitet følgende elementer i en national innovationsstrategi:

Mere specifikt anbefaler Aarhus Universitet følgende elementer i en national innovationsstrategi: Bidrag fra Aarhus Universitet til visionen for en national innovationsstrategi Regeringen har iværksat et ambitiøst projekt med udarbejdelsen af en national innovationsstrategi. Som Danmarks Entreprenørielle

Læs mere

- Energy Saving Technology. Veje Til Vækst. 21. november 2013. ZZzero ApS, all rights reserved, Patented technology.

- Energy Saving Technology. Veje Til Vækst. 21. november 2013. ZZzero ApS, all rights reserved, Patented technology. - Energy Saving Technology Veje Til Vækst. 21. november 2013 Lars Malling Cand.merc.jur + HD(O) Praktisk ledererfaring (direktør, bestyrelse, advisory board) DK + Int. MBO + salg ( Exit ) Partner, drifter

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Innovation indenfor sundhedsteknologi

Innovation indenfor sundhedsteknologi Region Midtjylland Innovation indenfor sundhedsteknologi Science: conversion og money to knowledge Innovation: conversion of knowledge to money Jens K. Gundersen24. august 2007 Struktur Baggrund Hvorfor

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere