DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn"

Transkript

1 DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr årgang

2 Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken Gjern Tlf.: / Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej Silkeborg Tlf.: Kasserer Steen Lauritzen Tandskovvej Silkeborg Tlf.: Skydeudvalgsformand Erling Rasmussen Meldgårdsparken Fårvang Tlf.: Sekretær Niels Vendelbo Sorringvej 72, Voel 8600 Silkeborg Tlf.: Bestyrelsesmedlem Erling Lemming Sportsvej Gjern Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Holger Flæng Georg Krügers Vej Silkeborg Tlf.: Fanebærer: Bent Christiansen Indhold: Formandens spalte. En formand takker af. Referat fra årets generalforsamling. Protokoller, regnskaber og medlemskartoteker. Forsvarsbrødrenes tur til København m.m. Kommende aktiviteter.

3 Formandens spalte Det var ikke uden betænkeligheder jeg sagde ja til, at lade mig opstille som kandidat til formandsposten for Selskabet. Er det muligt for mig, at løfte opgaven efter Ole? Jeg kan love, at jeg skal gøre mit bedste. Jeg har tænkt en del over hvordan og med hvad, jeg får Formandens spalte til at fylde noget, og gerne med et fornuftigt indhold. Det arbejde er jeg slet ikke færdig med endnu. Jeg føler mig vist nok lidt på herrens mark, men det får så være derved lige nu. På sigt får jeg sikkert større indsigt i Selskabets daglige drift, og ud fra det bedre klædt på til at skrive noget. Mogens Gade Heller En formand takker af! Efter en år i bestyrelsen for Forsvarsbrødrene i Silkeborg heraf 5 år som valgt formand og et enkelt år som stedfortrædende formand for den tidligere formand, Henrik Toft Svarrer, har jeg fundet det passende, at holde som formand og dermed også som bestyrelsesmedlem. På et netop afholdt konstituerende bestyrelsesmøde (25.5.) hos den nye formand, hvor jeg var inviteret, har jeg afleveret et større flyttelæs bestående af ringbind, gamle protokoller, pokaler, glas, brevpapir m.m.

4 Det har givet en del plads her hjemme, men gav jo samtidig muligheden for at lade tankerne gå tilbage på de mange år i forsvarsbrødrenes tjeneste. Det har været gode år med, til tider, en del arbejde. Der har været gode oplevelser og fornøjelser, men også ting, som ikke har fungeret så godt, og hvor man gerne havde set mere fremgang og virkelyst. Det havde været dejligt, hvis tilgangen til forsvarsbrødrene havde været større. Kun på den måde, kan foreningen få tilført nye tanker og ideer, og dermed blive mere sikret mod overlevelse i det lange løb. Også opbakningen til nogle af vore arrangementer kunne være meget bedre. Det gælder f.eks. fugleskydning og foredrag. Til de positive ting hører bl.a. vores blad, DFB-Nyt. Det er måske ikke det flotteste blad der udgives af forsvarsbroderselskaberne (jeg modtager en del af disse), men det er et af de mest indholdsrige, og så er det totalt fri for annoncer. Gennem dette blad har vi en direkte kontakt til vore medlemmer 3 gange pr. år, og her hører de om hvad vi tilbyder og får referat af, hvad der er sket. Det er absolut også positivt, at der kan samles veteraner til skydning om eftermiddagen, hver 14. dag efteråret og vinteren igennem. Til de gode oplevelser hører også, at vi igen efter flere års dødvande har fået gang i rejseaktiviteterne, og at vi nu har fået etableret et samarbejde med Garderne og Pionererne med hensyn til afholdelse af foredragsaftener. Det giver mulighed for, at der kan samles et passende antal, så vi ikke står med en foredragsholder og 4 tilhørere.

5 Samlet set, har jeg været glad for tiden som formand. Og det er da lidt spændende, at man nu indgår i den række af personer, som siden starten i 1879 har stået i spidsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og. Her til sidst vil jeg takke alle de medlemmer, som jeg på den ene og anden måde har haft forbindelse med gennem årene. En særlig tak til kollegaer i bestyrelsen, hvor vi har haft et fremragende kammeratskab og samarbejde. Det vil jeg komme til at savne. Og som det allersidste vil jeg ønske Mogens tillykke med valget som formand. Jeg håber du bliver glad for det, og at selskabet vil leve og trives under din ledelse. De bedste hilsner Ole Pedersen Referat fra årets generalforsamling Fredag den 23. april afholdt DFB Silkeborg sin årlige ordinære generalforsamling på Indelukkets Spisested. 30 deltagere var mødt frem. Efter formandens velkomst sang vi en af vort hjemlands sange, og der blev iagttaget 1 min. stilhed for at mindes de brødre, der var gået bort i årets løb. Herefter blev Niels Vendelbo valgt som dirigent uden modkandidater.

6 Niels gav ordet til formanden, som aflagde bestyrelsens beretning for året Formanden nævnte de forskellige aktiviteter, som har været afholdt i årets løb. Herunder vinterskydningerne, hvor man samler en medlemmer til aftenskydninger og en medlemmer til skydning om dagen. Disse skydninger er i god gænge, men formanden nævnte, at det på sigt kan blive nødvendigt at stoppe med aftenskydninger, således at al skydning foregår om eftermiddagen. Dette afhænger naturligvis af tilslutningen.

7 For den årlige fugleskydning vises faldende interesse blandt medlemmerne og formanden opfordrede til, at flere møder op til dette traditionsrige arrangement. Selskabet har i årets løb deltaget i trekantskydning med selskaberne fra Skanderborg og Nørre Snede samt i 7.Kredsskydning i Horsens. Begge arrangementer var med god deltagelse og fine resultater. En foredragsaften arrangeret af Garderforeningen og et 4. maj arrangement samlede også pæn deltagelse. Året bød endvidere på en teateraften med 30 deltagere og en tur til København med over 40 deltagere (dog ikke alle forsvarsbrødre). Her udover var der afviklet skydeaften med deltagelse af Garderne og Pionererne. Formanden nævnte også, at der i årets løb var afviklet en række bestyrelsesmøder og at bestyrelsen i årets løb havde fået styr på medlemskartoteket og hjemmesiden. Selskabet udsender et telegram til alle medlemmer med runde fødselsdage. For det kommende år vil programmet i store træk indeholde tilsvarende aktiviteter som i Formanden nævnte, at Forsvarsbrødrene på landsplan deltager i arbejdet med oprettelse af Veteranhjem for de af vore hjemvendte soldater, som har behov og interesse for at komme et sådant sted. Her arbejder forsvarsbrødrene sammen med andre gode kræfter som soldater - og marineforeninger. Beretningen blev godkendt. Kasserer Steen Lauritzen fremlagde herefter det reviderede regnskab, som viste et overskud på godt tusinde kroner. Revisorerne havde dog udfærdiget kritiske bemærkninger til regnskabet, og disse blev oplæst og kommenteret. Blandt andet p.g.a. ændret afskrivningsbeløb på PC fra år 2008 til 2009

8 mente revisorerne, at selskabets overskud i stedet skulle være et underskud på ca kr. Det er ikke bestyrelsens holdning, at vi har forpligtet os til at afskrive samme beløb på Pc en hvert år, men at den, naturligvis, skal forsøges afskrevet til 0, så hurtigt som vores økonomi tillader. Regnskabet blev godkendt. Der vil ikke ske kontingentændring det kommende år og der var ikke indkommet forslag. Herefter gik vi over til valg. På sidste års generalforsamling havde jeg som formand sagt, at jeg ville stoppe ved dette års generalforsamling. I den forbindelse indvilligede Hans Pedersen i at stille op til formandsposten i år. Hans meddelte imidlertid, at han ikke ønskede at kandidere til posten, idet han ikke var fri af sine arbejdsopgaver som formand i Gardehusarforening Jylland. I stedet foreslog han Mogens Gade Heller. Dirigenten spurgte herefter om der var andre forslag. Erling Lemming og Niels Vendelbo blev foreslået. Da ingen af de to sidstnævnte ønskede at kandidere blev Mogens G. Heller valgt som selskabets ny formand. Til bestyrelsen var også Bent Christiansen og Steen Lauritzen på valg. Bent ønskede ikke genvalg og i hans sted blev Erling Rasmussen valgt. Steen blev genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen valgtes Bent Christiansen. Som revisor var Henrik Toft Svarrer på valg. Da han ikke ønskede genvalg, blev Ole Pedersen valgt. Der var genvalg af Bent Christiansen som fanebærer og Arne Christiansen som suppleant til fanebærer.

9 Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde samt bestyrelsen for et godt samarbejde. Endvidere takkede han medlemmerne for deres trofasthed mod selskabet. Herefter sluttede den officielle del af generalforsamlingen. Alle jubilarer var specielt inviteret til at møde frem til generalforsamlingen og her få overrakt deres hæderstegn. Desværre var der kun tre, som havde taget imod invitationen, nemlig følgende: 10 års medlemskab: Birger Thorbjørn Würtz. 25 års medlemskab: Erling Lemming. 60 års medlemskab: Niels F. Sørensen. De nævnte fik påhæftet tegnet og formanden takkede dem for deres trofasthed mod selskabet og idéen.

10 Særligt imponerende var det at overrække et 60 års tegn, og det var da også tydeligt, at Niels Sørensen var både glad og stolt. Efterfølgende har Birgit og Arne Winkler samt Poul Nøhr fået overrakt deres 25 års tegn, idet de ikke kunne være med den 23. april. De resterende jubilarer har vi ikke hørt fra. Efter uddeling af hæderstegn gik vi over til indtagelse af de gule ærter med tilbehør samt almindelig hyggesnak. Ole Pedersen Protokoller, regnskaber og medlemskartoteker. På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at overgive de gamle protokoller, regnskaber og medlemskartotek til lokalhistorisk arkiv i Silkeborg. Den første protokol indeholdt referater dækkende perioden fra den 5. april 1879 og frem til den 1. maj Den anden, indeholdt referater fra den 15. Maj 1944 til juli Regnskaberne dækker perioden fra den 1. oktober 1958 til den 31. marts Medlemskartoteket dækkede perioden fra den 31. marts 1897 til den 1. oktober Nu vi jeg ikke påstå, at jeg har læst det hele, slet ikke. En periode jeg hæftede mig ved var 2. Verdenskrig, fordi jeg tænkte; lå selskabet underdrejet i den periode?. Men det var slet ikke tilfældet, selskabet fungerede i bedste velgående, men måske på et lavere niveau, men dog aktiv.

11 Et af referaterne læste jeg med større opmærksomhed, nemlig referatet fra den første generalforsamling efter besættelsen. Og sikke dog en lettelse, glæde og optimisme der lyste ud af den beretning. Efterfølgende kom der dog vigtigt spørgsmål som bestyrelsen skulle tage stilling til, nemlig problematikken om modstandsfolk pr. automatik skulle optages i selskabet. Den beslutning lå ikke lige til højre fod. Fordi som nogel af bestyrelsesmedlemmerne påstod, så blev alle frihedskæmpere da krigen var forbi. Jeg må have stoppet min læsning før jeg kom frem til konklusionen, for jeg husker ikke hvad det endte med, desværre. Nu er nævnte ting overgivet til lokalhistorisk arkiv, som blev rigtig glade for bøgerne. Efter aflevering af ovennævnte materialer fik jeg en rigtig pæn takkeskrivelse fra Arkivets leder Lis Thavlov, hvori hun meddeler mig; Det er nu blevet ordnet og registreret og indgår dermed i arkivets samlinger. I brevet påpeget hun et par ting som kunne have interesse for Arkivet. For det første, ser hun i protokollerne, at der er nedsat et Skydeudvalg som i henhold til protokollen også udarbejder beretninger, og måske også har ført en protokol. Hvis det er tilfældet, foreslår hun at det indleveres for at komplettere samlingen. Og skulle der være andre udvalg der har ført protokol eller regnskaber, gør det samme sig gældende for dem.

12 For det andet, konstaterer hun, at regnskaberne slutter ved 1980/81, og påpeger derefter, at hvis vi har de efterfølgende årsregnskaber kunne det være en god idé at indlevere dem også. Min opfordring er nu, at hvis I har noget eller har kendskab til noget - der kunne have interesse for eftertiden så lad os få det frem og overgivet til arkivet. Mogens Heller Forsvarsbrødrenes tur til København m.m. Hvorfor sidde der hjemme og sørge, når man kan få store oplevelser ved at rejse med Børge Lad dette barnlige rim være indledningen til en beretning om en stor flok forsvarsbrødres (+ nogle inviterede gæsters) just afsluttede bustur til det sjællandske. Jeg har tidligere, ganske kort, skrevet om den planlagte tur i DFB-Nyt, men nu har den altså været afholdt og med stor succes. Turen var igen i år arrangeret af vores medlem, Børge Mikkelsen, assisteret af den evigt unge og idérige Hans Aaboe. En meget stor tak til jer begge for initiativet, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en kan jeg godt allerede her afsløre fremragende tur.

13 Onsdag morgen den 9. juni, kl. 0645, mødtes turens 55 deltagere i Lunden og tog plads i den komfortable bus fra Silkebus. Selskabets dygtige chauffør skulle de næste par dage bringe os sikkert til Sjælland og tilbage igen, hvilket også skete til UG (selv om denne karakter vist nok for længst er begravet). Vejret var mildest talt ikke godt, idet det stod ned i stænger. Det skulle imidlertid vise sig, at vi kørte i den rigtige retning, rent vejrmæssigt, idet vi senere fik ganske fint tørvejr i København. Efter en morgensang fra den uddelte sangbog hyggesnakkede selskabet sig gennem Jylland, over Vejlefjord-broen og Fyn til vort første stoppested; det gamle færgeleje i Knudshoved. Her var der mulighed for toiletbesøg samt indtagelse af morgenkaffe. Således styrkede, kørte vi nu videre over Storebæltsbroen og Sjælland til næste stop ved Carlsberg-Bryggerierne, hvor vi ankom kl

14 Det er ikke meget øl der brygges her i det hæderkronede gamle bryggeris bygninger, idet disse nu tjener som museum, kontorer, stalde m.v. Al ølproduktionen foregår nu i Fredericia. Dog mener jeg, at mikrobryggeriet Jacobsen stadig producerer i København, men det så vi nu ikke noget til. Der imod fik vi lejlighed til at gå rundt i museet, eller Visitor Centret, som det vel hedder på moderne dansk. Her kunne vi, ved hjælp af de meget informative blancher, følge bryggeriet fra dets spæde start til den moderne, verdensomspændende, virksomhed, som Carlsberg er i dag. Mange så også TV-stykket Bryggeren for år tilbage, og kunne nu sætte det ind i de rigtige rammer. Vi fik også set gamle biler, hestevogne og diverse udstyr helt fra begyndelsen til i dag. Desværre var der kun en enkelt jysk hest i stalden, idet de andre var ude at køre. Vi var dog nogle få, som fik set en ølvogn forspændt to jyske rulle ind i bygningen, efter en tur i byen.

15 Det interessante besøg sluttede i restauranten, hvor vi fik udleveret to billetter, som straks blev ombyttet til 2x25 cl øl. Godt at få støvet skyllet af halsen. Turen gik nu, efter et par timers besøg på bryggeriet, til DGI Byen, hvor frokosten ventede os. DGI Byen er jo det område, hvor den gamle kødby tidligere havde til huse. Meget centralt i byen, tæt ved Hovedbanegården, Tivoli og Strøget. Hele byen omfatter hotel, konferencecenter, restauranter, og servicefaciliteter som svømmehal. Bowlingcenter m.v. Vi indtog en vældig god frokost og efter udlevering af vores bagage, checkede vi ind på hotellet. Birgith og jeg havde ingen problemer med dette, idet vi fik vores nøgle og værelse på 3.sal, hurtigt og effektivt. Andre havde lidt flere problemer, idet de blev checket ind med lidt forskellige partnere. Men som Børge sagde: Det skal ikke koste ekstra. Jeg kunne så have lyst til at spørge, om jeg til gengæld kan få lidt penge tilbage, ved at blive udstyret med den samme kone, som jeg har delt værelse med gennem mere end 40 år? Nå, men spøg til side: Alt blev ordnet, og de fleste fik vist den ledsager, de var mødt op med i bussen. Der var nu lidt tid til afslapning og omklædning, inden vi kl igen tog plads i bussen for at køre til Dyrehavsbakken. Vejret var fint, og vi fik en lille spadseretur i haven, inden vi kl tog plads i cirkusteltet, hvor vi de næste par timer skulle overvære årets Cirkusrevy Det blev en fantastisk fin oplevelse med mange, mange sjove indslag af de dygtige skuespillere.

16 Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard trækker jo, som de har gjort gennem mange år, det store læs. Men de er bestemt ikke alene om det. Der er mange andre dygtige både skuespillere og dansere med til at gøre forestillingen til en oplevelse. Efter denne oplevelse kørte vi tilbage til DGI Byen, hvor vi indtog middagen i restauranten. Selv om folk ikke var hundesultne p.g.a. den sene frokost, så gik det vist meget godt med at få fyldt bugen igen. Under middagen overrakte Hans Aaboe Børge Mikkelsen en fin gave (karaffel m/ 2 glas m/ Forsvarsbrødrenes logo i guld). Gaven skulle være en tak for godt rejsesamarbejde gennem 10 år, selv om samarbejdet kun har varet 3 år. Hans havde en idé om, at han måske ikke kunne overrække den om 7 år. Hvordan han nu kan få de tanker? Men på den anden side set, så har han nu forpligtet Børge til at fortsætte med at arrangere rejser i yderlig 7 år. Så går den tid da. Det var tydeligt, at Børge blev glad for gaven, hvilket han da også gav udtryk for ved at takke Hans for deres gode og konstruktive samarbejde. Arrangementet hos DGI indbefattede, at der efter middagen, var fri entré til Bowlingbanerne. Så nogle bowlede, andre gik ture eller hyggede sig på anden vis, inden der blev tørnet ind for natten efter en travl og begivenhedsrig dag. Torsdag morgen var der så det store morgenbord på hotellet, inden udcheckning og afgang med bussen til dagens første mål: Koldkrigsmuseet Stevsfortet.

17 Her blev vi opdelt i to hold med hver sin guide. Turen gik nu først oven på jorden, hvor vi så nogle af de raketbatterier, som var en del af vores forsvarssystem indtil for ikke så længe siden.

18 Det drejer sig om f.eks. Hawk og Nike batterierne. Førstnævnte kunne medtage atomsprængladninger, hvis dette skulle blive nødvendigt. Hvad det, gud ske lov, aldrig blev. Vores dygtige guide fortalte også om hele koldkrigsproblematikken og hvad den indebar af trusler også for vores lille land. Efter det overjordiske gik vi nu i dybden, d.v.s. ned i det forsvarsanlæg som befinder sig 20 meter under jorden, i det kridt- og flintlag, som findes på disse kanter. Her kunne vi bese lokalerne med radarkontolrum, belægningsstuer, kontorer m.v., som ikke kun havde været en vigtig del af vort lands forsvar, men også af NATO s forsvarssystem. Herfra, og især fra Langelandsfortet, gik der i 1962, under det der blev kaldt Cuba-krisen, besked til Nato om de atomraketter, som USSR var i færd med at fragte til Cuba. Den situation kunne have udløst en 3. verdenskrig, men blev undgået ved at USA i tide fik oplysningen om de famøse raketter. Således spillede Danmark, og danske soldater, en rolle i storpolitikken, også dengang.

19 Stevsfortet og Langelandsfortet (som også er museum i dag) hørte under Marinen. Mange har gennem årene aftjent deres værnepligt ved det man dengang kaldte Kystartilleriet. Det var et absolut interessant besøg og et godt indblik, vi her fik i en tid, som heldigvis ikke er mere. Nu er det så bare andre problemer der trænger sig på. Og andre opgaver som dansk militær skal være med til at løse. Hvilket vi så gør. Turen gik nu videre med en kort køretur til frokosten på Højeruplund. Vi fik her en ganske udmærket, traditionel frokost med sild, øl og snaps. Lige noget der passede til det lidt mere massive regnvejr, som vi nu var blevet belemret med. Tilbage i bussen gik turen nu videre til dagens sidste udflugtsmål: Gavnø Slot ved Næstved.

20 Her blev vi modtaget af vores guide, en tidligere major, som nu gav videre af sin store viden om slottet og de mennesker, som har haft tilknytning til Gavnø, til turister som os. Vi samledes først i kirken eller kapellet, som hører under slottet, og ikke er sognekirke, som vi ellers ser det mange andre steder. Her fik vi fortalt historien om dette gamle kapel, som stammer helt tilbage fra katolsk tid, før Reformationen her i Danmark. Turen gik herefter videre til den store malerisamling, som befinder sig på Gavnø. Her findes malerier for mange mill. kroner, og vi fik en forklaring på en del af de vigtigste. Bl.a. findes der her et maleri af Rubens, som, hvis det ellers er malet af ham selv og uden hjælp fra de lærlinge, han havde i sit brød, har en værdi på ca. 30 mill.kr. Også riddersalen og værelsesfløj fik vi forevist. I riddersalen var der dækket op med musselmalet porcelæn og øl fra det mikrobryggeri, som også findes på Gavnø. Så der var noget for enhver smag.

21 Gavnø Slot er i dag ejet af en fond og indtægterne fra entré, salg af blomsterløg m.v. går til at holde det hele ved lige. Familien Reedtz-Thott, som er 6. generation ejere af Gavnø, lejer jorden af fonden, og driver bl.a. skovdrift med juletræer og pyntegrønt. Engang var Gavnø den største jordbesidder på Sjælland, med jorder der strakte sig fra Storebælt til Faxe Bugt. Gavnø Slot er jo ikke mindst kendt for den fine slotspark, hvor der i sæsonen er millioner af tulipaner. Vejret og tiden tillod dog ikke en længere vandring i parken. Det må vi have til gode til en anden god gang. Enkelte fik vistnok handlet lidt blomsterløg, inden vi satte os tilrette i bussen for at køre mod Jylland og Silkeborg. På Fyn blev det til spisestop ved Kildebjerg og så fortsatte vi ellers i det efterhånden kraftige regnvejr. Undervejs blev der sunget adskillige sange og Hans Aaboe fik da også sunget sig igennem Forsvarsbrødrenes sang, selv om han stod ret alene med den. Ved godt 21-tiden landede vi ved Lunden, en god oplevelse rigere. Tak til alle for godt selskab. Vi ser nu frem til, hvad Børge s Rejsebureau barsler med til næste år. Men jeg kan da godt her røbe, at der måske bliver mulighed både for en tur til Brussels/Normandiet i maj og en Københavnertur først i september. Men herom senere. Ole Pedersen

22 Kommende aktiviteter. Skydninger: Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at få ændret skydetidspunktet for Kammeratskydningerne. Det har desværre ikke været muligt. Firma Idræt har tiden foran os. Sidste vinter kunne de ikke mobilisere skytter nok til skydningerne, det mener de er muligt i år, se holder fast i deres tid, i hvert fald frem til Jul. Til den tid vil de tage det op til fornyet overvejelse om de vil fortsætte. Hvis ikke er der ikke noget til hinder for at vi begynder tidligere, men frem til Jul må vi mødes kl som vi plejer. For veteranerne skyder også som sædvanlig mellem og Kammeratskabsskydninger. Oktober: 07. og 21. November: 04. og 18. December: 02. og 16. Den 16. er der Juleafslutning. Januar: 06. og 20. Februar: 03. og 17. Den 17. deltager Pionere og Garder. Marts: 03. Pokalskydning og afslutning. Veteranskydninger. Oktober: 14. November: 11. og 25. December: 09. Er der juleafslutning. Januar: 13. og 27. Februar: 10. og 24. Marts: 10. og 24. Den 24. er der afslutning.

23 Fugleskydning. Søndag den 31. oktober. Foredragsaften. I samarbejde med Ingeniørtroppernes Soldaterforening, har vi planlagt en foredrags - / debataften. Foredragsholder er pensioneret major Poul J. Nedergaard. Poul J. Nedergaard har et imponerende CV. Han begyndte sin karriere som konstabelelev i Farum i 1964, og lige siden har det gået slag i slag frem til pensioneringen i Hans CV ser ud som følger:

24 Arrangementet er et fællesarrangement mellem Forsvarsbrødrene, Ingeniørerne og Garderne, og finder sted i Medborgerhuset på Bindslev Plads, den 14. oktober kl Husk allerede nu at krydse af i kalenderen. Mogens Heller.

25

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. Marts 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. Marts 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. Marts 2007 12. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Lundemosevej 4, Hinge 8620 Kjellerup op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082/40 177 166 Næstformand & Formand for Hids

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 3. 2009 14. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 3. 2009 14. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. 2009 14. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Odinsvej 9 8653 Them op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082 / 40 177 166 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600 Silkeborg

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere