DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn"

Transkript

1 DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr årgang

2 Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken Gjern Tlf.: / Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej Silkeborg Tlf.: Kasserer Steen Lauritzen Tandskovvej Silkeborg Tlf.: Skydeudvalgsformand Erling Rasmussen Meldgårdsparken Fårvang Tlf.: Sekretær Niels Vendelbo Sorringvej 72, Voel 8600 Silkeborg Tlf.: Bestyrelsesmedlem Erling Lemming Sportsvej Gjern Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Holger Flæng Georg Krügers Vej Silkeborg Tlf.: Fanebærer: Bent Christiansen Indhold: Formandens spalte. En formand takker af. Referat fra årets generalforsamling. Protokoller, regnskaber og medlemskartoteker. Forsvarsbrødrenes tur til København m.m. Kommende aktiviteter.

3 Formandens spalte Det var ikke uden betænkeligheder jeg sagde ja til, at lade mig opstille som kandidat til formandsposten for Selskabet. Er det muligt for mig, at løfte opgaven efter Ole? Jeg kan love, at jeg skal gøre mit bedste. Jeg har tænkt en del over hvordan og med hvad, jeg får Formandens spalte til at fylde noget, og gerne med et fornuftigt indhold. Det arbejde er jeg slet ikke færdig med endnu. Jeg føler mig vist nok lidt på herrens mark, men det får så være derved lige nu. På sigt får jeg sikkert større indsigt i Selskabets daglige drift, og ud fra det bedre klædt på til at skrive noget. Mogens Gade Heller En formand takker af! Efter en år i bestyrelsen for Forsvarsbrødrene i Silkeborg heraf 5 år som valgt formand og et enkelt år som stedfortrædende formand for den tidligere formand, Henrik Toft Svarrer, har jeg fundet det passende, at holde som formand og dermed også som bestyrelsesmedlem. På et netop afholdt konstituerende bestyrelsesmøde (25.5.) hos den nye formand, hvor jeg var inviteret, har jeg afleveret et større flyttelæs bestående af ringbind, gamle protokoller, pokaler, glas, brevpapir m.m.

4 Det har givet en del plads her hjemme, men gav jo samtidig muligheden for at lade tankerne gå tilbage på de mange år i forsvarsbrødrenes tjeneste. Det har været gode år med, til tider, en del arbejde. Der har været gode oplevelser og fornøjelser, men også ting, som ikke har fungeret så godt, og hvor man gerne havde set mere fremgang og virkelyst. Det havde været dejligt, hvis tilgangen til forsvarsbrødrene havde været større. Kun på den måde, kan foreningen få tilført nye tanker og ideer, og dermed blive mere sikret mod overlevelse i det lange løb. Også opbakningen til nogle af vore arrangementer kunne være meget bedre. Det gælder f.eks. fugleskydning og foredrag. Til de positive ting hører bl.a. vores blad, DFB-Nyt. Det er måske ikke det flotteste blad der udgives af forsvarsbroderselskaberne (jeg modtager en del af disse), men det er et af de mest indholdsrige, og så er det totalt fri for annoncer. Gennem dette blad har vi en direkte kontakt til vore medlemmer 3 gange pr. år, og her hører de om hvad vi tilbyder og får referat af, hvad der er sket. Det er absolut også positivt, at der kan samles veteraner til skydning om eftermiddagen, hver 14. dag efteråret og vinteren igennem. Til de gode oplevelser hører også, at vi igen efter flere års dødvande har fået gang i rejseaktiviteterne, og at vi nu har fået etableret et samarbejde med Garderne og Pionererne med hensyn til afholdelse af foredragsaftener. Det giver mulighed for, at der kan samles et passende antal, så vi ikke står med en foredragsholder og 4 tilhørere.

5 Samlet set, har jeg været glad for tiden som formand. Og det er da lidt spændende, at man nu indgår i den række af personer, som siden starten i 1879 har stået i spidsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og. Her til sidst vil jeg takke alle de medlemmer, som jeg på den ene og anden måde har haft forbindelse med gennem årene. En særlig tak til kollegaer i bestyrelsen, hvor vi har haft et fremragende kammeratskab og samarbejde. Det vil jeg komme til at savne. Og som det allersidste vil jeg ønske Mogens tillykke med valget som formand. Jeg håber du bliver glad for det, og at selskabet vil leve og trives under din ledelse. De bedste hilsner Ole Pedersen Referat fra årets generalforsamling Fredag den 23. april afholdt DFB Silkeborg sin årlige ordinære generalforsamling på Indelukkets Spisested. 30 deltagere var mødt frem. Efter formandens velkomst sang vi en af vort hjemlands sange, og der blev iagttaget 1 min. stilhed for at mindes de brødre, der var gået bort i årets løb. Herefter blev Niels Vendelbo valgt som dirigent uden modkandidater.

6 Niels gav ordet til formanden, som aflagde bestyrelsens beretning for året Formanden nævnte de forskellige aktiviteter, som har været afholdt i årets løb. Herunder vinterskydningerne, hvor man samler en medlemmer til aftenskydninger og en medlemmer til skydning om dagen. Disse skydninger er i god gænge, men formanden nævnte, at det på sigt kan blive nødvendigt at stoppe med aftenskydninger, således at al skydning foregår om eftermiddagen. Dette afhænger naturligvis af tilslutningen.

7 For den årlige fugleskydning vises faldende interesse blandt medlemmerne og formanden opfordrede til, at flere møder op til dette traditionsrige arrangement. Selskabet har i årets løb deltaget i trekantskydning med selskaberne fra Skanderborg og Nørre Snede samt i 7.Kredsskydning i Horsens. Begge arrangementer var med god deltagelse og fine resultater. En foredragsaften arrangeret af Garderforeningen og et 4. maj arrangement samlede også pæn deltagelse. Året bød endvidere på en teateraften med 30 deltagere og en tur til København med over 40 deltagere (dog ikke alle forsvarsbrødre). Her udover var der afviklet skydeaften med deltagelse af Garderne og Pionererne. Formanden nævnte også, at der i årets løb var afviklet en række bestyrelsesmøder og at bestyrelsen i årets løb havde fået styr på medlemskartoteket og hjemmesiden. Selskabet udsender et telegram til alle medlemmer med runde fødselsdage. For det kommende år vil programmet i store træk indeholde tilsvarende aktiviteter som i Formanden nævnte, at Forsvarsbrødrene på landsplan deltager i arbejdet med oprettelse af Veteranhjem for de af vore hjemvendte soldater, som har behov og interesse for at komme et sådant sted. Her arbejder forsvarsbrødrene sammen med andre gode kræfter som soldater - og marineforeninger. Beretningen blev godkendt. Kasserer Steen Lauritzen fremlagde herefter det reviderede regnskab, som viste et overskud på godt tusinde kroner. Revisorerne havde dog udfærdiget kritiske bemærkninger til regnskabet, og disse blev oplæst og kommenteret. Blandt andet p.g.a. ændret afskrivningsbeløb på PC fra år 2008 til 2009

8 mente revisorerne, at selskabets overskud i stedet skulle være et underskud på ca kr. Det er ikke bestyrelsens holdning, at vi har forpligtet os til at afskrive samme beløb på Pc en hvert år, men at den, naturligvis, skal forsøges afskrevet til 0, så hurtigt som vores økonomi tillader. Regnskabet blev godkendt. Der vil ikke ske kontingentændring det kommende år og der var ikke indkommet forslag. Herefter gik vi over til valg. På sidste års generalforsamling havde jeg som formand sagt, at jeg ville stoppe ved dette års generalforsamling. I den forbindelse indvilligede Hans Pedersen i at stille op til formandsposten i år. Hans meddelte imidlertid, at han ikke ønskede at kandidere til posten, idet han ikke var fri af sine arbejdsopgaver som formand i Gardehusarforening Jylland. I stedet foreslog han Mogens Gade Heller. Dirigenten spurgte herefter om der var andre forslag. Erling Lemming og Niels Vendelbo blev foreslået. Da ingen af de to sidstnævnte ønskede at kandidere blev Mogens G. Heller valgt som selskabets ny formand. Til bestyrelsen var også Bent Christiansen og Steen Lauritzen på valg. Bent ønskede ikke genvalg og i hans sted blev Erling Rasmussen valgt. Steen blev genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen valgtes Bent Christiansen. Som revisor var Henrik Toft Svarrer på valg. Da han ikke ønskede genvalg, blev Ole Pedersen valgt. Der var genvalg af Bent Christiansen som fanebærer og Arne Christiansen som suppleant til fanebærer.

9 Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde samt bestyrelsen for et godt samarbejde. Endvidere takkede han medlemmerne for deres trofasthed mod selskabet. Herefter sluttede den officielle del af generalforsamlingen. Alle jubilarer var specielt inviteret til at møde frem til generalforsamlingen og her få overrakt deres hæderstegn. Desværre var der kun tre, som havde taget imod invitationen, nemlig følgende: 10 års medlemskab: Birger Thorbjørn Würtz. 25 års medlemskab: Erling Lemming. 60 års medlemskab: Niels F. Sørensen. De nævnte fik påhæftet tegnet og formanden takkede dem for deres trofasthed mod selskabet og idéen.

10 Særligt imponerende var det at overrække et 60 års tegn, og det var da også tydeligt, at Niels Sørensen var både glad og stolt. Efterfølgende har Birgit og Arne Winkler samt Poul Nøhr fået overrakt deres 25 års tegn, idet de ikke kunne være med den 23. april. De resterende jubilarer har vi ikke hørt fra. Efter uddeling af hæderstegn gik vi over til indtagelse af de gule ærter med tilbehør samt almindelig hyggesnak. Ole Pedersen Protokoller, regnskaber og medlemskartoteker. På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at overgive de gamle protokoller, regnskaber og medlemskartotek til lokalhistorisk arkiv i Silkeborg. Den første protokol indeholdt referater dækkende perioden fra den 5. april 1879 og frem til den 1. maj Den anden, indeholdt referater fra den 15. Maj 1944 til juli Regnskaberne dækker perioden fra den 1. oktober 1958 til den 31. marts Medlemskartoteket dækkede perioden fra den 31. marts 1897 til den 1. oktober Nu vi jeg ikke påstå, at jeg har læst det hele, slet ikke. En periode jeg hæftede mig ved var 2. Verdenskrig, fordi jeg tænkte; lå selskabet underdrejet i den periode?. Men det var slet ikke tilfældet, selskabet fungerede i bedste velgående, men måske på et lavere niveau, men dog aktiv.

11 Et af referaterne læste jeg med større opmærksomhed, nemlig referatet fra den første generalforsamling efter besættelsen. Og sikke dog en lettelse, glæde og optimisme der lyste ud af den beretning. Efterfølgende kom der dog vigtigt spørgsmål som bestyrelsen skulle tage stilling til, nemlig problematikken om modstandsfolk pr. automatik skulle optages i selskabet. Den beslutning lå ikke lige til højre fod. Fordi som nogel af bestyrelsesmedlemmerne påstod, så blev alle frihedskæmpere da krigen var forbi. Jeg må have stoppet min læsning før jeg kom frem til konklusionen, for jeg husker ikke hvad det endte med, desværre. Nu er nævnte ting overgivet til lokalhistorisk arkiv, som blev rigtig glade for bøgerne. Efter aflevering af ovennævnte materialer fik jeg en rigtig pæn takkeskrivelse fra Arkivets leder Lis Thavlov, hvori hun meddeler mig; Det er nu blevet ordnet og registreret og indgår dermed i arkivets samlinger. I brevet påpeget hun et par ting som kunne have interesse for Arkivet. For det første, ser hun i protokollerne, at der er nedsat et Skydeudvalg som i henhold til protokollen også udarbejder beretninger, og måske også har ført en protokol. Hvis det er tilfældet, foreslår hun at det indleveres for at komplettere samlingen. Og skulle der være andre udvalg der har ført protokol eller regnskaber, gør det samme sig gældende for dem.

12 For det andet, konstaterer hun, at regnskaberne slutter ved 1980/81, og påpeger derefter, at hvis vi har de efterfølgende årsregnskaber kunne det være en god idé at indlevere dem også. Min opfordring er nu, at hvis I har noget eller har kendskab til noget - der kunne have interesse for eftertiden så lad os få det frem og overgivet til arkivet. Mogens Heller Forsvarsbrødrenes tur til København m.m. Hvorfor sidde der hjemme og sørge, når man kan få store oplevelser ved at rejse med Børge Lad dette barnlige rim være indledningen til en beretning om en stor flok forsvarsbrødres (+ nogle inviterede gæsters) just afsluttede bustur til det sjællandske. Jeg har tidligere, ganske kort, skrevet om den planlagte tur i DFB-Nyt, men nu har den altså været afholdt og med stor succes. Turen var igen i år arrangeret af vores medlem, Børge Mikkelsen, assisteret af den evigt unge og idérige Hans Aaboe. En meget stor tak til jer begge for initiativet, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en kan jeg godt allerede her afsløre fremragende tur.

13 Onsdag morgen den 9. juni, kl. 0645, mødtes turens 55 deltagere i Lunden og tog plads i den komfortable bus fra Silkebus. Selskabets dygtige chauffør skulle de næste par dage bringe os sikkert til Sjælland og tilbage igen, hvilket også skete til UG (selv om denne karakter vist nok for længst er begravet). Vejret var mildest talt ikke godt, idet det stod ned i stænger. Det skulle imidlertid vise sig, at vi kørte i den rigtige retning, rent vejrmæssigt, idet vi senere fik ganske fint tørvejr i København. Efter en morgensang fra den uddelte sangbog hyggesnakkede selskabet sig gennem Jylland, over Vejlefjord-broen og Fyn til vort første stoppested; det gamle færgeleje i Knudshoved. Her var der mulighed for toiletbesøg samt indtagelse af morgenkaffe. Således styrkede, kørte vi nu videre over Storebæltsbroen og Sjælland til næste stop ved Carlsberg-Bryggerierne, hvor vi ankom kl

14 Det er ikke meget øl der brygges her i det hæderkronede gamle bryggeris bygninger, idet disse nu tjener som museum, kontorer, stalde m.v. Al ølproduktionen foregår nu i Fredericia. Dog mener jeg, at mikrobryggeriet Jacobsen stadig producerer i København, men det så vi nu ikke noget til. Der imod fik vi lejlighed til at gå rundt i museet, eller Visitor Centret, som det vel hedder på moderne dansk. Her kunne vi, ved hjælp af de meget informative blancher, følge bryggeriet fra dets spæde start til den moderne, verdensomspændende, virksomhed, som Carlsberg er i dag. Mange så også TV-stykket Bryggeren for år tilbage, og kunne nu sætte det ind i de rigtige rammer. Vi fik også set gamle biler, hestevogne og diverse udstyr helt fra begyndelsen til i dag. Desværre var der kun en enkelt jysk hest i stalden, idet de andre var ude at køre. Vi var dog nogle få, som fik set en ølvogn forspændt to jyske rulle ind i bygningen, efter en tur i byen.

15 Det interessante besøg sluttede i restauranten, hvor vi fik udleveret to billetter, som straks blev ombyttet til 2x25 cl øl. Godt at få støvet skyllet af halsen. Turen gik nu, efter et par timers besøg på bryggeriet, til DGI Byen, hvor frokosten ventede os. DGI Byen er jo det område, hvor den gamle kødby tidligere havde til huse. Meget centralt i byen, tæt ved Hovedbanegården, Tivoli og Strøget. Hele byen omfatter hotel, konferencecenter, restauranter, og servicefaciliteter som svømmehal. Bowlingcenter m.v. Vi indtog en vældig god frokost og efter udlevering af vores bagage, checkede vi ind på hotellet. Birgith og jeg havde ingen problemer med dette, idet vi fik vores nøgle og værelse på 3.sal, hurtigt og effektivt. Andre havde lidt flere problemer, idet de blev checket ind med lidt forskellige partnere. Men som Børge sagde: Det skal ikke koste ekstra. Jeg kunne så have lyst til at spørge, om jeg til gengæld kan få lidt penge tilbage, ved at blive udstyret med den samme kone, som jeg har delt værelse med gennem mere end 40 år? Nå, men spøg til side: Alt blev ordnet, og de fleste fik vist den ledsager, de var mødt op med i bussen. Der var nu lidt tid til afslapning og omklædning, inden vi kl igen tog plads i bussen for at køre til Dyrehavsbakken. Vejret var fint, og vi fik en lille spadseretur i haven, inden vi kl tog plads i cirkusteltet, hvor vi de næste par timer skulle overvære årets Cirkusrevy Det blev en fantastisk fin oplevelse med mange, mange sjove indslag af de dygtige skuespillere.

16 Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard trækker jo, som de har gjort gennem mange år, det store læs. Men de er bestemt ikke alene om det. Der er mange andre dygtige både skuespillere og dansere med til at gøre forestillingen til en oplevelse. Efter denne oplevelse kørte vi tilbage til DGI Byen, hvor vi indtog middagen i restauranten. Selv om folk ikke var hundesultne p.g.a. den sene frokost, så gik det vist meget godt med at få fyldt bugen igen. Under middagen overrakte Hans Aaboe Børge Mikkelsen en fin gave (karaffel m/ 2 glas m/ Forsvarsbrødrenes logo i guld). Gaven skulle være en tak for godt rejsesamarbejde gennem 10 år, selv om samarbejdet kun har varet 3 år. Hans havde en idé om, at han måske ikke kunne overrække den om 7 år. Hvordan han nu kan få de tanker? Men på den anden side set, så har han nu forpligtet Børge til at fortsætte med at arrangere rejser i yderlig 7 år. Så går den tid da. Det var tydeligt, at Børge blev glad for gaven, hvilket han da også gav udtryk for ved at takke Hans for deres gode og konstruktive samarbejde. Arrangementet hos DGI indbefattede, at der efter middagen, var fri entré til Bowlingbanerne. Så nogle bowlede, andre gik ture eller hyggede sig på anden vis, inden der blev tørnet ind for natten efter en travl og begivenhedsrig dag. Torsdag morgen var der så det store morgenbord på hotellet, inden udcheckning og afgang med bussen til dagens første mål: Koldkrigsmuseet Stevsfortet.

17 Her blev vi opdelt i to hold med hver sin guide. Turen gik nu først oven på jorden, hvor vi så nogle af de raketbatterier, som var en del af vores forsvarssystem indtil for ikke så længe siden.

18 Det drejer sig om f.eks. Hawk og Nike batterierne. Førstnævnte kunne medtage atomsprængladninger, hvis dette skulle blive nødvendigt. Hvad det, gud ske lov, aldrig blev. Vores dygtige guide fortalte også om hele koldkrigsproblematikken og hvad den indebar af trusler også for vores lille land. Efter det overjordiske gik vi nu i dybden, d.v.s. ned i det forsvarsanlæg som befinder sig 20 meter under jorden, i det kridt- og flintlag, som findes på disse kanter. Her kunne vi bese lokalerne med radarkontolrum, belægningsstuer, kontorer m.v., som ikke kun havde været en vigtig del af vort lands forsvar, men også af NATO s forsvarssystem. Herfra, og især fra Langelandsfortet, gik der i 1962, under det der blev kaldt Cuba-krisen, besked til Nato om de atomraketter, som USSR var i færd med at fragte til Cuba. Den situation kunne have udløst en 3. verdenskrig, men blev undgået ved at USA i tide fik oplysningen om de famøse raketter. Således spillede Danmark, og danske soldater, en rolle i storpolitikken, også dengang.

19 Stevsfortet og Langelandsfortet (som også er museum i dag) hørte under Marinen. Mange har gennem årene aftjent deres værnepligt ved det man dengang kaldte Kystartilleriet. Det var et absolut interessant besøg og et godt indblik, vi her fik i en tid, som heldigvis ikke er mere. Nu er det så bare andre problemer der trænger sig på. Og andre opgaver som dansk militær skal være med til at løse. Hvilket vi så gør. Turen gik nu videre med en kort køretur til frokosten på Højeruplund. Vi fik her en ganske udmærket, traditionel frokost med sild, øl og snaps. Lige noget der passede til det lidt mere massive regnvejr, som vi nu var blevet belemret med. Tilbage i bussen gik turen nu videre til dagens sidste udflugtsmål: Gavnø Slot ved Næstved.

20 Her blev vi modtaget af vores guide, en tidligere major, som nu gav videre af sin store viden om slottet og de mennesker, som har haft tilknytning til Gavnø, til turister som os. Vi samledes først i kirken eller kapellet, som hører under slottet, og ikke er sognekirke, som vi ellers ser det mange andre steder. Her fik vi fortalt historien om dette gamle kapel, som stammer helt tilbage fra katolsk tid, før Reformationen her i Danmark. Turen gik herefter videre til den store malerisamling, som befinder sig på Gavnø. Her findes malerier for mange mill. kroner, og vi fik en forklaring på en del af de vigtigste. Bl.a. findes der her et maleri af Rubens, som, hvis det ellers er malet af ham selv og uden hjælp fra de lærlinge, han havde i sit brød, har en værdi på ca. 30 mill.kr. Også riddersalen og værelsesfløj fik vi forevist. I riddersalen var der dækket op med musselmalet porcelæn og øl fra det mikrobryggeri, som også findes på Gavnø. Så der var noget for enhver smag.

21 Gavnø Slot er i dag ejet af en fond og indtægterne fra entré, salg af blomsterløg m.v. går til at holde det hele ved lige. Familien Reedtz-Thott, som er 6. generation ejere af Gavnø, lejer jorden af fonden, og driver bl.a. skovdrift med juletræer og pyntegrønt. Engang var Gavnø den største jordbesidder på Sjælland, med jorder der strakte sig fra Storebælt til Faxe Bugt. Gavnø Slot er jo ikke mindst kendt for den fine slotspark, hvor der i sæsonen er millioner af tulipaner. Vejret og tiden tillod dog ikke en længere vandring i parken. Det må vi have til gode til en anden god gang. Enkelte fik vistnok handlet lidt blomsterløg, inden vi satte os tilrette i bussen for at køre mod Jylland og Silkeborg. På Fyn blev det til spisestop ved Kildebjerg og så fortsatte vi ellers i det efterhånden kraftige regnvejr. Undervejs blev der sunget adskillige sange og Hans Aaboe fik da også sunget sig igennem Forsvarsbrødrenes sang, selv om han stod ret alene med den. Ved godt 21-tiden landede vi ved Lunden, en god oplevelse rigere. Tak til alle for godt selskab. Vi ser nu frem til, hvad Børge s Rejsebureau barsler med til næste år. Men jeg kan da godt her røbe, at der måske bliver mulighed både for en tur til Brussels/Normandiet i maj og en Københavnertur først i september. Men herom senere. Ole Pedersen

22 Kommende aktiviteter. Skydninger: Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at få ændret skydetidspunktet for Kammeratskydningerne. Det har desværre ikke været muligt. Firma Idræt har tiden foran os. Sidste vinter kunne de ikke mobilisere skytter nok til skydningerne, det mener de er muligt i år, se holder fast i deres tid, i hvert fald frem til Jul. Til den tid vil de tage det op til fornyet overvejelse om de vil fortsætte. Hvis ikke er der ikke noget til hinder for at vi begynder tidligere, men frem til Jul må vi mødes kl som vi plejer. For veteranerne skyder også som sædvanlig mellem og Kammeratskabsskydninger. Oktober: 07. og 21. November: 04. og 18. December: 02. og 16. Den 16. er der Juleafslutning. Januar: 06. og 20. Februar: 03. og 17. Den 17. deltager Pionere og Garder. Marts: 03. Pokalskydning og afslutning. Veteranskydninger. Oktober: 14. November: 11. og 25. December: 09. Er der juleafslutning. Januar: 13. og 27. Februar: 10. og 24. Marts: 10. og 24. Den 24. er der afslutning.

23 Fugleskydning. Søndag den 31. oktober. Foredragsaften. I samarbejde med Ingeniørtroppernes Soldaterforening, har vi planlagt en foredrags - / debataften. Foredragsholder er pensioneret major Poul J. Nedergaard. Poul J. Nedergaard har et imponerende CV. Han begyndte sin karriere som konstabelelev i Farum i 1964, og lige siden har det gået slag i slag frem til pensioneringen i Hans CV ser ud som følger:

24 Arrangementet er et fællesarrangement mellem Forsvarsbrødrene, Ingeniørerne og Garderne, og finder sted i Medborgerhuset på Bindslev Plads, den 14. oktober kl Husk allerede nu at krydse af i kalenderen. Mogens Heller.

25

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere