DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn"

Transkript

1 DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr årgang

2 Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken Gjern Tlf.: / Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej Silkeborg Tlf.: Kasserer Steen Lauritzen Tandskovvej Silkeborg Tlf.: Skydeudvalgsformand Erling Rasmussen Meldgårdsparken Fårvang Tlf.: Sekretær Niels Vendelbo Sorringvej 72, Voel 8600 Silkeborg Tlf.: Bestyrelsesmedlem Erling Lemming Sportsvej Gjern Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Holger Flæng Georg Krügers Vej Silkeborg Tlf.: Fanebærer: Bent Christiansen Indhold: Formandens spalte. En formand takker af. Referat fra årets generalforsamling. Protokoller, regnskaber og medlemskartoteker. Forsvarsbrødrenes tur til København m.m. Kommende aktiviteter.

3 Formandens spalte Det var ikke uden betænkeligheder jeg sagde ja til, at lade mig opstille som kandidat til formandsposten for Selskabet. Er det muligt for mig, at løfte opgaven efter Ole? Jeg kan love, at jeg skal gøre mit bedste. Jeg har tænkt en del over hvordan og med hvad, jeg får Formandens spalte til at fylde noget, og gerne med et fornuftigt indhold. Det arbejde er jeg slet ikke færdig med endnu. Jeg føler mig vist nok lidt på herrens mark, men det får så være derved lige nu. På sigt får jeg sikkert større indsigt i Selskabets daglige drift, og ud fra det bedre klædt på til at skrive noget. Mogens Gade Heller En formand takker af! Efter en år i bestyrelsen for Forsvarsbrødrene i Silkeborg heraf 5 år som valgt formand og et enkelt år som stedfortrædende formand for den tidligere formand, Henrik Toft Svarrer, har jeg fundet det passende, at holde som formand og dermed også som bestyrelsesmedlem. På et netop afholdt konstituerende bestyrelsesmøde (25.5.) hos den nye formand, hvor jeg var inviteret, har jeg afleveret et større flyttelæs bestående af ringbind, gamle protokoller, pokaler, glas, brevpapir m.m.

4 Det har givet en del plads her hjemme, men gav jo samtidig muligheden for at lade tankerne gå tilbage på de mange år i forsvarsbrødrenes tjeneste. Det har været gode år med, til tider, en del arbejde. Der har været gode oplevelser og fornøjelser, men også ting, som ikke har fungeret så godt, og hvor man gerne havde set mere fremgang og virkelyst. Det havde været dejligt, hvis tilgangen til forsvarsbrødrene havde været større. Kun på den måde, kan foreningen få tilført nye tanker og ideer, og dermed blive mere sikret mod overlevelse i det lange løb. Også opbakningen til nogle af vore arrangementer kunne være meget bedre. Det gælder f.eks. fugleskydning og foredrag. Til de positive ting hører bl.a. vores blad, DFB-Nyt. Det er måske ikke det flotteste blad der udgives af forsvarsbroderselskaberne (jeg modtager en del af disse), men det er et af de mest indholdsrige, og så er det totalt fri for annoncer. Gennem dette blad har vi en direkte kontakt til vore medlemmer 3 gange pr. år, og her hører de om hvad vi tilbyder og får referat af, hvad der er sket. Det er absolut også positivt, at der kan samles veteraner til skydning om eftermiddagen, hver 14. dag efteråret og vinteren igennem. Til de gode oplevelser hører også, at vi igen efter flere års dødvande har fået gang i rejseaktiviteterne, og at vi nu har fået etableret et samarbejde med Garderne og Pionererne med hensyn til afholdelse af foredragsaftener. Det giver mulighed for, at der kan samles et passende antal, så vi ikke står med en foredragsholder og 4 tilhørere.

5 Samlet set, har jeg været glad for tiden som formand. Og det er da lidt spændende, at man nu indgår i den række af personer, som siden starten i 1879 har stået i spidsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og. Her til sidst vil jeg takke alle de medlemmer, som jeg på den ene og anden måde har haft forbindelse med gennem årene. En særlig tak til kollegaer i bestyrelsen, hvor vi har haft et fremragende kammeratskab og samarbejde. Det vil jeg komme til at savne. Og som det allersidste vil jeg ønske Mogens tillykke med valget som formand. Jeg håber du bliver glad for det, og at selskabet vil leve og trives under din ledelse. De bedste hilsner Ole Pedersen Referat fra årets generalforsamling Fredag den 23. april afholdt DFB Silkeborg sin årlige ordinære generalforsamling på Indelukkets Spisested. 30 deltagere var mødt frem. Efter formandens velkomst sang vi en af vort hjemlands sange, og der blev iagttaget 1 min. stilhed for at mindes de brødre, der var gået bort i årets løb. Herefter blev Niels Vendelbo valgt som dirigent uden modkandidater.

6 Niels gav ordet til formanden, som aflagde bestyrelsens beretning for året Formanden nævnte de forskellige aktiviteter, som har været afholdt i årets løb. Herunder vinterskydningerne, hvor man samler en medlemmer til aftenskydninger og en medlemmer til skydning om dagen. Disse skydninger er i god gænge, men formanden nævnte, at det på sigt kan blive nødvendigt at stoppe med aftenskydninger, således at al skydning foregår om eftermiddagen. Dette afhænger naturligvis af tilslutningen.

7 For den årlige fugleskydning vises faldende interesse blandt medlemmerne og formanden opfordrede til, at flere møder op til dette traditionsrige arrangement. Selskabet har i årets løb deltaget i trekantskydning med selskaberne fra Skanderborg og Nørre Snede samt i 7.Kredsskydning i Horsens. Begge arrangementer var med god deltagelse og fine resultater. En foredragsaften arrangeret af Garderforeningen og et 4. maj arrangement samlede også pæn deltagelse. Året bød endvidere på en teateraften med 30 deltagere og en tur til København med over 40 deltagere (dog ikke alle forsvarsbrødre). Her udover var der afviklet skydeaften med deltagelse af Garderne og Pionererne. Formanden nævnte også, at der i årets løb var afviklet en række bestyrelsesmøder og at bestyrelsen i årets løb havde fået styr på medlemskartoteket og hjemmesiden. Selskabet udsender et telegram til alle medlemmer med runde fødselsdage. For det kommende år vil programmet i store træk indeholde tilsvarende aktiviteter som i Formanden nævnte, at Forsvarsbrødrene på landsplan deltager i arbejdet med oprettelse af Veteranhjem for de af vore hjemvendte soldater, som har behov og interesse for at komme et sådant sted. Her arbejder forsvarsbrødrene sammen med andre gode kræfter som soldater - og marineforeninger. Beretningen blev godkendt. Kasserer Steen Lauritzen fremlagde herefter det reviderede regnskab, som viste et overskud på godt tusinde kroner. Revisorerne havde dog udfærdiget kritiske bemærkninger til regnskabet, og disse blev oplæst og kommenteret. Blandt andet p.g.a. ændret afskrivningsbeløb på PC fra år 2008 til 2009

8 mente revisorerne, at selskabets overskud i stedet skulle være et underskud på ca kr. Det er ikke bestyrelsens holdning, at vi har forpligtet os til at afskrive samme beløb på Pc en hvert år, men at den, naturligvis, skal forsøges afskrevet til 0, så hurtigt som vores økonomi tillader. Regnskabet blev godkendt. Der vil ikke ske kontingentændring det kommende år og der var ikke indkommet forslag. Herefter gik vi over til valg. På sidste års generalforsamling havde jeg som formand sagt, at jeg ville stoppe ved dette års generalforsamling. I den forbindelse indvilligede Hans Pedersen i at stille op til formandsposten i år. Hans meddelte imidlertid, at han ikke ønskede at kandidere til posten, idet han ikke var fri af sine arbejdsopgaver som formand i Gardehusarforening Jylland. I stedet foreslog han Mogens Gade Heller. Dirigenten spurgte herefter om der var andre forslag. Erling Lemming og Niels Vendelbo blev foreslået. Da ingen af de to sidstnævnte ønskede at kandidere blev Mogens G. Heller valgt som selskabets ny formand. Til bestyrelsen var også Bent Christiansen og Steen Lauritzen på valg. Bent ønskede ikke genvalg og i hans sted blev Erling Rasmussen valgt. Steen blev genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen valgtes Bent Christiansen. Som revisor var Henrik Toft Svarrer på valg. Da han ikke ønskede genvalg, blev Ole Pedersen valgt. Der var genvalg af Bent Christiansen som fanebærer og Arne Christiansen som suppleant til fanebærer.

9 Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde samt bestyrelsen for et godt samarbejde. Endvidere takkede han medlemmerne for deres trofasthed mod selskabet. Herefter sluttede den officielle del af generalforsamlingen. Alle jubilarer var specielt inviteret til at møde frem til generalforsamlingen og her få overrakt deres hæderstegn. Desværre var der kun tre, som havde taget imod invitationen, nemlig følgende: 10 års medlemskab: Birger Thorbjørn Würtz. 25 års medlemskab: Erling Lemming. 60 års medlemskab: Niels F. Sørensen. De nævnte fik påhæftet tegnet og formanden takkede dem for deres trofasthed mod selskabet og idéen.

10 Særligt imponerende var det at overrække et 60 års tegn, og det var da også tydeligt, at Niels Sørensen var både glad og stolt. Efterfølgende har Birgit og Arne Winkler samt Poul Nøhr fået overrakt deres 25 års tegn, idet de ikke kunne være med den 23. april. De resterende jubilarer har vi ikke hørt fra. Efter uddeling af hæderstegn gik vi over til indtagelse af de gule ærter med tilbehør samt almindelig hyggesnak. Ole Pedersen Protokoller, regnskaber og medlemskartoteker. På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at overgive de gamle protokoller, regnskaber og medlemskartotek til lokalhistorisk arkiv i Silkeborg. Den første protokol indeholdt referater dækkende perioden fra den 5. april 1879 og frem til den 1. maj Den anden, indeholdt referater fra den 15. Maj 1944 til juli Regnskaberne dækker perioden fra den 1. oktober 1958 til den 31. marts Medlemskartoteket dækkede perioden fra den 31. marts 1897 til den 1. oktober Nu vi jeg ikke påstå, at jeg har læst det hele, slet ikke. En periode jeg hæftede mig ved var 2. Verdenskrig, fordi jeg tænkte; lå selskabet underdrejet i den periode?. Men det var slet ikke tilfældet, selskabet fungerede i bedste velgående, men måske på et lavere niveau, men dog aktiv.

11 Et af referaterne læste jeg med større opmærksomhed, nemlig referatet fra den første generalforsamling efter besættelsen. Og sikke dog en lettelse, glæde og optimisme der lyste ud af den beretning. Efterfølgende kom der dog vigtigt spørgsmål som bestyrelsen skulle tage stilling til, nemlig problematikken om modstandsfolk pr. automatik skulle optages i selskabet. Den beslutning lå ikke lige til højre fod. Fordi som nogel af bestyrelsesmedlemmerne påstod, så blev alle frihedskæmpere da krigen var forbi. Jeg må have stoppet min læsning før jeg kom frem til konklusionen, for jeg husker ikke hvad det endte med, desværre. Nu er nævnte ting overgivet til lokalhistorisk arkiv, som blev rigtig glade for bøgerne. Efter aflevering af ovennævnte materialer fik jeg en rigtig pæn takkeskrivelse fra Arkivets leder Lis Thavlov, hvori hun meddeler mig; Det er nu blevet ordnet og registreret og indgår dermed i arkivets samlinger. I brevet påpeget hun et par ting som kunne have interesse for Arkivet. For det første, ser hun i protokollerne, at der er nedsat et Skydeudvalg som i henhold til protokollen også udarbejder beretninger, og måske også har ført en protokol. Hvis det er tilfældet, foreslår hun at det indleveres for at komplettere samlingen. Og skulle der være andre udvalg der har ført protokol eller regnskaber, gør det samme sig gældende for dem.

12 For det andet, konstaterer hun, at regnskaberne slutter ved 1980/81, og påpeger derefter, at hvis vi har de efterfølgende årsregnskaber kunne det være en god idé at indlevere dem også. Min opfordring er nu, at hvis I har noget eller har kendskab til noget - der kunne have interesse for eftertiden så lad os få det frem og overgivet til arkivet. Mogens Heller Forsvarsbrødrenes tur til København m.m. Hvorfor sidde der hjemme og sørge, når man kan få store oplevelser ved at rejse med Børge Lad dette barnlige rim være indledningen til en beretning om en stor flok forsvarsbrødres (+ nogle inviterede gæsters) just afsluttede bustur til det sjællandske. Jeg har tidligere, ganske kort, skrevet om den planlagte tur i DFB-Nyt, men nu har den altså været afholdt og med stor succes. Turen var igen i år arrangeret af vores medlem, Børge Mikkelsen, assisteret af den evigt unge og idérige Hans Aaboe. En meget stor tak til jer begge for initiativet, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en kan jeg godt allerede her afsløre fremragende tur.

13 Onsdag morgen den 9. juni, kl. 0645, mødtes turens 55 deltagere i Lunden og tog plads i den komfortable bus fra Silkebus. Selskabets dygtige chauffør skulle de næste par dage bringe os sikkert til Sjælland og tilbage igen, hvilket også skete til UG (selv om denne karakter vist nok for længst er begravet). Vejret var mildest talt ikke godt, idet det stod ned i stænger. Det skulle imidlertid vise sig, at vi kørte i den rigtige retning, rent vejrmæssigt, idet vi senere fik ganske fint tørvejr i København. Efter en morgensang fra den uddelte sangbog hyggesnakkede selskabet sig gennem Jylland, over Vejlefjord-broen og Fyn til vort første stoppested; det gamle færgeleje i Knudshoved. Her var der mulighed for toiletbesøg samt indtagelse af morgenkaffe. Således styrkede, kørte vi nu videre over Storebæltsbroen og Sjælland til næste stop ved Carlsberg-Bryggerierne, hvor vi ankom kl

14 Det er ikke meget øl der brygges her i det hæderkronede gamle bryggeris bygninger, idet disse nu tjener som museum, kontorer, stalde m.v. Al ølproduktionen foregår nu i Fredericia. Dog mener jeg, at mikrobryggeriet Jacobsen stadig producerer i København, men det så vi nu ikke noget til. Der imod fik vi lejlighed til at gå rundt i museet, eller Visitor Centret, som det vel hedder på moderne dansk. Her kunne vi, ved hjælp af de meget informative blancher, følge bryggeriet fra dets spæde start til den moderne, verdensomspændende, virksomhed, som Carlsberg er i dag. Mange så også TV-stykket Bryggeren for år tilbage, og kunne nu sætte det ind i de rigtige rammer. Vi fik også set gamle biler, hestevogne og diverse udstyr helt fra begyndelsen til i dag. Desværre var der kun en enkelt jysk hest i stalden, idet de andre var ude at køre. Vi var dog nogle få, som fik set en ølvogn forspændt to jyske rulle ind i bygningen, efter en tur i byen.

15 Det interessante besøg sluttede i restauranten, hvor vi fik udleveret to billetter, som straks blev ombyttet til 2x25 cl øl. Godt at få støvet skyllet af halsen. Turen gik nu, efter et par timers besøg på bryggeriet, til DGI Byen, hvor frokosten ventede os. DGI Byen er jo det område, hvor den gamle kødby tidligere havde til huse. Meget centralt i byen, tæt ved Hovedbanegården, Tivoli og Strøget. Hele byen omfatter hotel, konferencecenter, restauranter, og servicefaciliteter som svømmehal. Bowlingcenter m.v. Vi indtog en vældig god frokost og efter udlevering af vores bagage, checkede vi ind på hotellet. Birgith og jeg havde ingen problemer med dette, idet vi fik vores nøgle og værelse på 3.sal, hurtigt og effektivt. Andre havde lidt flere problemer, idet de blev checket ind med lidt forskellige partnere. Men som Børge sagde: Det skal ikke koste ekstra. Jeg kunne så have lyst til at spørge, om jeg til gengæld kan få lidt penge tilbage, ved at blive udstyret med den samme kone, som jeg har delt værelse med gennem mere end 40 år? Nå, men spøg til side: Alt blev ordnet, og de fleste fik vist den ledsager, de var mødt op med i bussen. Der var nu lidt tid til afslapning og omklædning, inden vi kl igen tog plads i bussen for at køre til Dyrehavsbakken. Vejret var fint, og vi fik en lille spadseretur i haven, inden vi kl tog plads i cirkusteltet, hvor vi de næste par timer skulle overvære årets Cirkusrevy Det blev en fantastisk fin oplevelse med mange, mange sjove indslag af de dygtige skuespillere.

16 Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard trækker jo, som de har gjort gennem mange år, det store læs. Men de er bestemt ikke alene om det. Der er mange andre dygtige både skuespillere og dansere med til at gøre forestillingen til en oplevelse. Efter denne oplevelse kørte vi tilbage til DGI Byen, hvor vi indtog middagen i restauranten. Selv om folk ikke var hundesultne p.g.a. den sene frokost, så gik det vist meget godt med at få fyldt bugen igen. Under middagen overrakte Hans Aaboe Børge Mikkelsen en fin gave (karaffel m/ 2 glas m/ Forsvarsbrødrenes logo i guld). Gaven skulle være en tak for godt rejsesamarbejde gennem 10 år, selv om samarbejdet kun har varet 3 år. Hans havde en idé om, at han måske ikke kunne overrække den om 7 år. Hvordan han nu kan få de tanker? Men på den anden side set, så har han nu forpligtet Børge til at fortsætte med at arrangere rejser i yderlig 7 år. Så går den tid da. Det var tydeligt, at Børge blev glad for gaven, hvilket han da også gav udtryk for ved at takke Hans for deres gode og konstruktive samarbejde. Arrangementet hos DGI indbefattede, at der efter middagen, var fri entré til Bowlingbanerne. Så nogle bowlede, andre gik ture eller hyggede sig på anden vis, inden der blev tørnet ind for natten efter en travl og begivenhedsrig dag. Torsdag morgen var der så det store morgenbord på hotellet, inden udcheckning og afgang med bussen til dagens første mål: Koldkrigsmuseet Stevsfortet.

17 Her blev vi opdelt i to hold med hver sin guide. Turen gik nu først oven på jorden, hvor vi så nogle af de raketbatterier, som var en del af vores forsvarssystem indtil for ikke så længe siden.

18 Det drejer sig om f.eks. Hawk og Nike batterierne. Førstnævnte kunne medtage atomsprængladninger, hvis dette skulle blive nødvendigt. Hvad det, gud ske lov, aldrig blev. Vores dygtige guide fortalte også om hele koldkrigsproblematikken og hvad den indebar af trusler også for vores lille land. Efter det overjordiske gik vi nu i dybden, d.v.s. ned i det forsvarsanlæg som befinder sig 20 meter under jorden, i det kridt- og flintlag, som findes på disse kanter. Her kunne vi bese lokalerne med radarkontolrum, belægningsstuer, kontorer m.v., som ikke kun havde været en vigtig del af vort lands forsvar, men også af NATO s forsvarssystem. Herfra, og især fra Langelandsfortet, gik der i 1962, under det der blev kaldt Cuba-krisen, besked til Nato om de atomraketter, som USSR var i færd med at fragte til Cuba. Den situation kunne have udløst en 3. verdenskrig, men blev undgået ved at USA i tide fik oplysningen om de famøse raketter. Således spillede Danmark, og danske soldater, en rolle i storpolitikken, også dengang.

19 Stevsfortet og Langelandsfortet (som også er museum i dag) hørte under Marinen. Mange har gennem årene aftjent deres værnepligt ved det man dengang kaldte Kystartilleriet. Det var et absolut interessant besøg og et godt indblik, vi her fik i en tid, som heldigvis ikke er mere. Nu er det så bare andre problemer der trænger sig på. Og andre opgaver som dansk militær skal være med til at løse. Hvilket vi så gør. Turen gik nu videre med en kort køretur til frokosten på Højeruplund. Vi fik her en ganske udmærket, traditionel frokost med sild, øl og snaps. Lige noget der passede til det lidt mere massive regnvejr, som vi nu var blevet belemret med. Tilbage i bussen gik turen nu videre til dagens sidste udflugtsmål: Gavnø Slot ved Næstved.

20 Her blev vi modtaget af vores guide, en tidligere major, som nu gav videre af sin store viden om slottet og de mennesker, som har haft tilknytning til Gavnø, til turister som os. Vi samledes først i kirken eller kapellet, som hører under slottet, og ikke er sognekirke, som vi ellers ser det mange andre steder. Her fik vi fortalt historien om dette gamle kapel, som stammer helt tilbage fra katolsk tid, før Reformationen her i Danmark. Turen gik herefter videre til den store malerisamling, som befinder sig på Gavnø. Her findes malerier for mange mill. kroner, og vi fik en forklaring på en del af de vigtigste. Bl.a. findes der her et maleri af Rubens, som, hvis det ellers er malet af ham selv og uden hjælp fra de lærlinge, han havde i sit brød, har en værdi på ca. 30 mill.kr. Også riddersalen og værelsesfløj fik vi forevist. I riddersalen var der dækket op med musselmalet porcelæn og øl fra det mikrobryggeri, som også findes på Gavnø. Så der var noget for enhver smag.

21 Gavnø Slot er i dag ejet af en fond og indtægterne fra entré, salg af blomsterløg m.v. går til at holde det hele ved lige. Familien Reedtz-Thott, som er 6. generation ejere af Gavnø, lejer jorden af fonden, og driver bl.a. skovdrift med juletræer og pyntegrønt. Engang var Gavnø den største jordbesidder på Sjælland, med jorder der strakte sig fra Storebælt til Faxe Bugt. Gavnø Slot er jo ikke mindst kendt for den fine slotspark, hvor der i sæsonen er millioner af tulipaner. Vejret og tiden tillod dog ikke en længere vandring i parken. Det må vi have til gode til en anden god gang. Enkelte fik vistnok handlet lidt blomsterløg, inden vi satte os tilrette i bussen for at køre mod Jylland og Silkeborg. På Fyn blev det til spisestop ved Kildebjerg og så fortsatte vi ellers i det efterhånden kraftige regnvejr. Undervejs blev der sunget adskillige sange og Hans Aaboe fik da også sunget sig igennem Forsvarsbrødrenes sang, selv om han stod ret alene med den. Ved godt 21-tiden landede vi ved Lunden, en god oplevelse rigere. Tak til alle for godt selskab. Vi ser nu frem til, hvad Børge s Rejsebureau barsler med til næste år. Men jeg kan da godt her røbe, at der måske bliver mulighed både for en tur til Brussels/Normandiet i maj og en Københavnertur først i september. Men herom senere. Ole Pedersen

22 Kommende aktiviteter. Skydninger: Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at få ændret skydetidspunktet for Kammeratskydningerne. Det har desværre ikke været muligt. Firma Idræt har tiden foran os. Sidste vinter kunne de ikke mobilisere skytter nok til skydningerne, det mener de er muligt i år, se holder fast i deres tid, i hvert fald frem til Jul. Til den tid vil de tage det op til fornyet overvejelse om de vil fortsætte. Hvis ikke er der ikke noget til hinder for at vi begynder tidligere, men frem til Jul må vi mødes kl som vi plejer. For veteranerne skyder også som sædvanlig mellem og Kammeratskabsskydninger. Oktober: 07. og 21. November: 04. og 18. December: 02. og 16. Den 16. er der Juleafslutning. Januar: 06. og 20. Februar: 03. og 17. Den 17. deltager Pionere og Garder. Marts: 03. Pokalskydning og afslutning. Veteranskydninger. Oktober: 14. November: 11. og 25. December: 09. Er der juleafslutning. Januar: 13. og 27. Februar: 10. og 24. Marts: 10. og 24. Den 24. er der afslutning.

23 Fugleskydning. Søndag den 31. oktober. Foredragsaften. I samarbejde med Ingeniørtroppernes Soldaterforening, har vi planlagt en foredrags - / debataften. Foredragsholder er pensioneret major Poul J. Nedergaard. Poul J. Nedergaard har et imponerende CV. Han begyndte sin karriere som konstabelelev i Farum i 1964, og lige siden har det gået slag i slag frem til pensioneringen i Hans CV ser ud som følger:

24 Arrangementet er et fællesarrangement mellem Forsvarsbrødrene, Ingeniørerne og Garderne, og finder sted i Medborgerhuset på Bindslev Plads, den 14. oktober kl Husk allerede nu at krydse af i kalenderen. Mogens Heller.

25

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. Juni årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. Juni årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. Juni 2008 13. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Lundemosevej 4, Hinge 8620 Kjellerup op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082 / 40 177 166 Næstformand & Formand for Hids

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. Marts 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. Marts 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. Marts 2007 12. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Lundemosevej 4, Hinge 8620 Kjellerup op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082/40 177 166 Næstformand & Formand for Hids

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. 2016 21. årgang Adresser: Formand. Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand. Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2011 16. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2011 16. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2011 16. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 3. 2009 14. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 3. 2009 14. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. 2009 14. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Odinsvej 9 8653 Them op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082 / 40 177 166 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600 Silkeborg

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2009 14. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2009 14. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2009 14. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Odinsvej 9 8653 Them op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082 / 40 177 166 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600 Silkeborg

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 3. December 2008 13. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 3. December 2008 13. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. December 2008 13. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Odinsvej 9 8653 Them op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082 / 40 177 166 Næstformand & Formand for Hids Herred.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 3. 2014 19. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 3. 2014 19. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. 2014 19. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. Juni 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. Juni 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. Juni 2007 12. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Lundemosevej 4, Hinge 8620 Kjellerup op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082/40 177 166 Næstformand & Formand for Hids

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2012 17. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2012 17. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2012 17. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang December Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang December Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. 11. årgang December 2006 Adresser: Formand Ole Pedersen Lundemosevej 4, Hinge 8620 Kjellerup op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082/40 177 166 Næstformand & Formand for

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 3. 2015 20. årgang Adresser: Formand. Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand. Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2013 18. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2013 18. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2013 18. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2014 19. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2014 19. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2014 19. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere