Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems"

Transkript

1 Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 % af samfundets energiforbrug med et tilsvarende niveau af drivhusgasudledning, 30 % forbrug af råstoffer og affaldsproduktion, samt 20 % vandforbrug. Mængden af anlægsaktiviteter (nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger) er støt stigende i hele verden. Tilsvarende er der også sket en hurtig stigning i antallet af miljøevalueringsmetoder, - værktøjer, mærker og certificeringer for bygninger. Der findes p.t. snesevis af certificeringsprogrammer for grønt byggeri for en lang række bygningstyper og -størrelser. I 1999 forenede de nationale Green Building Councils verden over deres kræfter og dannede World Green Building Council, som arbejder på at fremme den globale transformering af byggeindustrien mod bæredygtighed igennem markedsdrevne mekanismer.

2 Green Building Certification Systems (GBCS) er værktøjer, der er udviklet med det formål at kunne reagere på den globale klimaudfordring og afhængigheden af uholdbare energikilder, ved at fremme bæredygtigt design, samt brug af lokale materialer under bygningen, driften og vedligeholdelsen af bygningen. Derudover er der udviklet specifikke krav til at beskytte brugernes helbred og trivsel i bygningen. GBCS ere er derved ved at blive vigtige værktøjer til at tilskynde til og belønne social og miljømæssigt ansvarlighed. De fleste blev oprindeligt udviklet af de tilsvarende nationale Green Building Councils for at overholde de lokale behov i de enkelte lande. Den væsentligste forskel mellem de forskellige evalueringssystemer er den vægt, som de giver de forskellige miljøkategorier. Disse følger naturligvis de vigtigste miljømæssige og sociale problemstillinger for den pågældende region, hvilket resulterer i evalueringssystemer, der er skræddersyede til at redegøre for klimaet og den lokale kultur. Nogle systemer giver points for overholdelse af byggeforskrifterne. I dag hvor evalueringskriterier og -points er specifikke og kan variere fra det system til det andet, vil det ofte være tilfældet, at flere GBCS ere er lokaliseret i samme land. Her er en kort oversigt over nogle at de mest kendte evalueringsværktøjer, der udviklet i verden: System Etableringsår Oprindelsesland Certificeringsniveau BREEAM 1990 Storbritannien Bestået, Godt, Udmærket, Glimrende, Fremragende LEED 1998 USA Certificeret, Sølv, Guld, Platin HQE 2005 Frankrig Grundlæggende, Kompetent, Meget Kompetent DGNB 2008 Tyskland Bronze, Sølv, Guld

3 DGNB s certificeringssystem (http:www.dgnb.de) DGNB's (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen/ the German Sustainable Building Council) certificeringssystem blev udviklet i 2009 af DGNB (det tyske råd for bæredygtigt byggeri) til at dække alle relevante problemstillinger i bæredygtigt byggeri. Mærkningskravene fastsættes af den tyske regering i samarbejde med DGNB. Vægten for de vigtigste emner blev fastlagt af et udvalg af eksperter og overensstemmelsen med DGNB s certifikat standard blev verificeret af en uafhængig organisation (en tredjepart). Ifølge DGNB er styrken ved deres certificeringssystem dets evne til at tilpasse sig til fremtidens tekniske og sociale udvikling igennem tilpasning af det internationale DGNB kernesystem til EU's lovkrav, standarder og tekniske målsætninger. Den store fordel ved DGNB s system for internationale brugere er, at det på den ene side kan give maksimal fleksibilitet til at blive tilpasset til den specifikke nationale byggepraksis, samtidig med at det på den anden side giver mulighed for direkte sammenligning med andre certificerede bygninger i hele verden. DGNB s kernesystem definerer et bæredygtigt byggeri på seks områder. Grundens kvalitet spiller ikke en rolle i vurderingen af det samlede performance-indeks. Indenfor dette certificeringsprogram tildeles der certifikater i kategorierne bronze, sølv og guld. Bedømmelsen er begrænset til bygningens fodaftryk, hvorved man udelukker området udenfor og tillige energiforbrugende systemer, som måske ikke er en del af basisbygningen strømforbrug til belysning og udstyr er ikke inkluderet. Det første skridt til at opnå certifikatet er at registrere projektet hos DGNB. Målsætningerne for bygningens karakteristika iht. guld-, sølv- eller bronze-niveau bliver defineret, og der udstedes et præcertifikat til markedsføringsformål. Det endelige certifikat bliver kun udstedt efter en omhyggelig evaluering af planlægnings- og ressourcedokumentationen, som udføres af en DGNB-rådgiver. Et katalog med ca. 60 kriterier danner grundlag herfor. Kriterierne vægtes efter vigtigheden for den specifikke ordning og bruges til at udarbejde en evalueringsmatrix. Hvert kriterie kan opnå max. 10 evalueringspoints iht. dokumenteret eller anslået kvalitet. Alle kriterier vægtes alt efter betydning med en faktor fra 0 3. Miljømæssig/økologisk kvalitet Potentiel global opvarmning Potentiel nedbrydning af ozonlaget Potentiel fotokemisk ozondannelse Potentiel syredannelse Potentiel eutrofiering Risici for det lokale miljø Anden påvirkning af det lokale miljø Bæredygtig brug af ressourcer/træ Mikroklima Behov for ikke-vedvarende primær energi Samlet primært energibehov og omgang af vedvarende primær energi Anden brug af ikke-vedvarende ressourcer Affald efter kategori Behov for drikkevand og mængde af

4 spildevand Pladsbehov Økonomisk kvalitet Bygningsrelaterede levetidsomkostninger Egnethed til tredjeparts brug Socialkulturel og funktionsmæssig kvalitet Varmekomfort om vinteren Varmekomfort om sommeren Indendørs luftkvalitet Akustisk komfort Visuel komfort Mulighed for brugerkontrol Kvaliteten af udendørsområder Sikkerhed og risici ved farlige hændelser Adgang for handicappede Pladsudnyttelse Egnet til samtale Offentlig adgang Cyklistvenlig Tilsikre kvalitet i design og bymæssig udvikling i en konkurrence Procentandel til kunst Kvalitetsegenskaber for brugerprofil Social integration Teknisk kvalitet Brandsikring Lydisolering Kvalitet af klimaskærm mht. varme og fugtighed Backup af bygningsservices Let anvendelige bygningsservices Kvaliteten af bygningens serviceudstyr Holdbarbed Let at rengøre og vedligeholde Modstandsdygtig overfor hagl, storm og oversvømmelse Let at afmontere og genbruge Proceskvalitet Kvaliteten af forberedelsen af projektet Den samlede planlægning Optimering og kompleksitet af planlægningsmetode Bevis for bæredygtige aspekter ved udbud og tildeling af ordrer Udarbejdelse af betingelser for optimal brug og ledelse Byggeplads / byggeproces Kvalitet af entreprenører/ prækvalifikation Kvalitetssikring af byggeriet Idriftsættelse Kontrol Ledelse Systematisk tilsyn, vedligeholdelse og servicering Driftspersonalets kvalifikationer Kvaliteten af grunden Risici i mikromiljøet Betingelser i mikromiljøet Offentligt image, grundens og områdets tilstand Adgang til transport Nærhed til brugerspecifikke faciliteter Forbindelse til offentlige tjenester (forsyningsværker) Juridisk situation for planlægning Udvidelsesmuligheder/-forbehold DGNB s certificeringssystem bliver konstant udvidet. Der findes allerede systemer til de eksisterende ordninger, som der er stor efterspørgsel efter, som f.eks. kontor- og administrationsbygninger,

5 uddannelsesfaciliteter, detailbygninger, industribygninger og beboelsesbygninger. Mens der hovedsageligt har været fokus på nye bygninger, er DGNB gradvist ved at lægge grundlaget til certificering af eksisterende bygninger. DGNB s arbejdsgrupper arbejder p.t. på en række yderligere ordninger. DGNB s certificeringssystem på produktniveau Som en speciel service til producenter tilbyder DGNB sit DGNB Navigator-mærke (http://www.dgnbnavigator.de/) til byggeriprodukter, der er inkluderet i databasen. Producenter kan anvende mærket på deres produkter eller benytte det i deres kommunikation. Hvert mærke har en produkt-specifik registreringskode. Brugerne kan derefter fremfinde al den information, der relaterer til et specifikt produkt, ved at indtaste registreringskoden i databasen. Producenterne kan indtaste den relevante information direkte i den online database. DGNB validerer disse data inden offentliggørelsen og foretager en kvalitetskontrol. I DGNB Navigator leveres informationerne af producenten, og uafhængig verificeret information er tydeligt identificeret og kan derfor let skelnes fra hinanden af brugeren. Environmental Product Declaration (EPD) spiller en afgørende rolle. DGNB Navigator kan tilbyde de producenter, der allerede har EPD'ere til deres produkter, et ideelt kommunikationsinstrument, der vil gøre dem i stand til at videreformidle forhold omkring bæredygtighed til deres målgrupper på en gennemskuelig og direkte måde via en online platform. IBU Institute Construction and Environment e.v. er p.t. den eneste organisation i Tyskland, som konsekvent udfærdiger EPD'ere på basis af allerede harmoniserede internationale standarder og derfor overholder DGNB's krav til kvalitet i bedømmelsen af livscyklussen.

6 Ecophon-produkternes bidrag Her er en kort oversigt over, hvordan vores produkter kan bidrage til en god evaluering af jeres byggeprojekt indenfor rammerne af DGNB s certificeringsprogram: DGNB Definerede områder Relevante Kriterier Ecophon-produkternes bidrag Miljømæssig kvalitet Socialkulturel og funktionsmæssig kvalitet - Potentiel global opvarmning - Potentiel nedbrydning af ozonlaget - Potentiel fotokemisk ozondannelse - Potentiel syredannelse - Potentiel eutrofiering - Risici for det lokale miljø - Behov for ikke-vedvarende primær energi - Samlet primært energibehov og omgang af vedvarende primær energi - Anden brug af ikke-vedvarende ressourcer - Affald efter kategori - Indendørs luftkvalitet - Akustisk komfort - Visuel komfort - Sikkerhed og risici ved farlige hændelser 1. Data findes i Ecophons Environmental Product Declarations 2. Yderligere relevant information er ikke inkluderet i EPD erne: - Akustikdata (tekniske beskrivelser) - Brandsikkerhedsdata (tekniske beskrivelser) - Ecophon Thermally Activated Building Systems (TABS) vidensguide, der kan downloades på: ons/concrete-core-activation/ Teknisk kvalitet Proceskvalitet - Brandsikring - Nem rengøring og reparation - Afmontering og genanvendelighed - Koncepter og understøttende dokumenter - Dokumentation - Ecophon Environmental Statement, kan downloades på ent/ - Indoor Air Quality-certificering af Ecophon-produkter M1, DIM, California CDPH/EHLB/Standard Method v1.1 - Rengøringsevne og vedligeholdelsesdata

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 2.1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE 15 3 2.2 Udmøntning af ForskEL 15 og ForskVE 15 4 3. Miljøvurdering i

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours Mere end bæredygtighed The Floor is Yours Indholdsfortegnelse 1 MERE END BÆREDYGTIGHED s. 3 Meddelelse om bæredygtighed fra Dessos direktør s. 4 Ændring af vores virksomhedsdrift s. 7 De tre Cradle to

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

Troldtektmagasinet 12

Troldtektmagasinet 12 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej 11-14 kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med Klimaregnskab 2009 Region Hovedstaden som virksomhed September 2010 Allerød 4810 4200 Århus 8732 3232 Aalborg 9630 6400 Odense 6312 1581 www.niras.dk -råd du kan regne med Dette klimaregnskab er udført

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere