PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING"

Transkript

1 Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyn Nr. 2 marts 2011 P MF F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING PMF Fyn dækker følgende kommuner: Assens. Nordfyn. Fåborg-Midtfyn Middelfart. Odense. Kerteminde. Nyborg. Svendborg. Langeland og Ærø Kommuner Leder...s. 2 Fyns første forhåndsaftale om pædagogiske assistenter på GVU...s. 3 Konflikthåndtering og bisidderrollen...s. 4 Efterløn?...s. 7 A-kasse regler omkring efterløn...s. 6 Fornyet energi med ZUMBA...s. 9 Vidste du? Om arbejdsmiljø og arbejdsskader...s. 10 INDSTIK Pædagogisk assistentuddannelse Skal en påskekylling være gul?...s. 11 Medlemstilbud i s. 14 A-kassen orienterer...s. 15 Medlemsinformation...s. 16 Konkurrence...s maj...s. 19 AMU...s. 20 PMF Fyn er en del af forbundet Tlf

2 LEDER Ikke noget forgyldt resultat AF FRANK LUNDGREN, FORMAND Indtil videre er det bedste, jeg kan sige om forliget, at det kun er et 2-årigt forlig. Cirka sådan udtrykte FOAs forbundsformand, Dennis Kristensen, sig meget sigende i forhold til det forlig, som KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) på den ene side og KL (Kommunernes Landsforening) på den anden side indgik den 19. februar I forliget kaldet KTO-forliget er der ikke aftalt lønstigninger i det første overenskomstår og 2,65 % i det andet overenskomstår. De lønstigninger, der aftales i KTO-forliget, kaldes generelle lønstigninger. Derudover kan der være lønforbedringer i de overenskomster, der aftales for de enkelte faggrupper f.eks. for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Ifølge DØR ja det lyder lidt makabert, men det står for Det Økonomiske Råd så kan vi forvente prisstigninger i 2011 på 2,2 % og i 2012 på 2 %. Så når KTO-formanden Anders Bondo proklamerer, at der ikke er nogen, der skal gå ned i løn, skal man tage det med et gransalt. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at man vil gå ned i købekraft, når priserne stiger mere end lønnen, og det vil de uvægerligt gøre i Ud over de generelle lønstigninger er der lavet aftale for seniorne og større sikkerhed for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter ved afskedigelser på grund af arbejdsmangel/besparelser. Til gengæld ville arbejdsgiverne (KL) ikke være med til at tale tryghed for øvrige ansatte. Det er mig helt ubegribeligt, at man som arbejdsgiver blankt afviser de ansattes krav på større tryghed, samtidigt med at de offentligt ansatte i øjeblikket afskediges i hobetal. Og hvordan gik det så med de specielle forhandlinger for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter? Tja vi fik 0,44 % på pensionsforbedringer og 0,3 % på de ikke-lønafhængige særydelser det er f.eks. tillægget for at arbejde i en weekend. Og til sidst og mindst har pædagogmedhjælperne fået en lønforhøjelse på 160,- kr. om året! De pædagogiske assistenter får ikke del i den fest; deres løn forhøjes ikke ud over det, der er aftalt for hele KTOområdet. Der er ingen tvivl om, at der er tale om et kriseforlig med meget begrænsede forbedringer. At der ikke bliver lønstigninger i det første overenskomstår til at dække prisstigningerne, er i sagens natur en katastrofe. Til gengæld er der med prognoserne for de kommende års prisstigninger udsigt til, at de generelle lønstigninger til alle vil kunne matche prisstigningerne i det andet overenskomstår. Men de særlige FOA-krav, som PMF Fyn har været med til at udtage, har i høj grad lidt en krank skæbne. Det særlige løft til de lavtlønnede kom ikke igennem, og tryghedspakken blev af begrænset omfang. Og gennembruddet i forhold til ekstraordinær beskæftigelse udeblev. Det er med Dennis Kristensens ord ikke noget forgyldt resultat. Langt fra endda! Men betingelserne for at skabe det gode overenskomstresultat har heller ikke rigtigt været til stede. LO Plus Spørgsmål om LO Plus kortet? Har du spørgsmål til brug af LO Plus-kortet, så ring til os, eller send en . LO Plus kundeservice har åbent alle hver mellem kl på telefon Du kan også skrive til OBS!!! Der er kommet flere steder, hvor man kan opnå rabatter. Dem kan I finde på loplus.dk 2 PMF Fyn Nr. 2. marts 2011

3 RET TIL UDDANNELSE Fyns første forhåndsaftale om pædagogiske assistenter på GVU! AF Marianne Glintborg, faglig konsulent PMF Fyn forhandler forhåndsaftaler med alle de fynske kommuner om lokal løndannelse for pædagogmedhjælperne. Nu er det også lykkes at forhandle en forhåndsaftale om pædagogiske assistenter på GVU (grundlæggende voksenuddannelse) i Middelfart Kommune. Politikkerne i kommunen afsatte ved budgetvedtagelsen i 2010 en tillægsbevilling på kr. udelukkende til uddannelse af erfarne pædagogmedhjæl-pere. Det var derfor oplagt at forhandle en forhåndsaftale om pædagogiske assistenter på GVU med kommunen, og den 1. november 2010 trådte aftalen i kraft. Aftalen går i sin enkelthed ud på, at Middelfart Kommune har en ramme på 5 uddannelsespladser om året gældende for hele kommunens område. Institutionerne har der-med ingen udgift eller en meget lille udgift medens pædagogmedhjælperne er på den pædagogiske assis-tentuddannelse med den uddannelsesløn, som er aftalt i overenskomsten. Ansøgerne skal stadig overholde overenskomstens betingelser for at komme i betragt-ning, og institutionerne har stadig ret til at give afslag på orlov med saglige og rimelige begrundelser. Samtidigt har vi også fået lavet en skabelon for en uddannelsesaftale, som udfyldes i fællesskab, når den enkelte pædagogmedhjælper søger om uddannelsesorlov og får den bevilliget. Aftalen indeholder punkter omkring løn, pension og ferie under uddannelsen, vilkår ved afbrydelse af uddannelsen i utide samt lønog ansættelsesvilkår efter endt uddannelse. Desværre er søgningen til uddannelsen endnu ikke så stor i Middelfart Kommune. Det har igennem mange år ikke været kutyme, at pædagogmedhjælperne i kommunen kom på uddannelse og kurser, og det er kun meget få pædagogmedhjælpere, der har taget den tidligere pædagogiske grunduddannelse (PGU). Heller ikke AMU-kurserne har været et tilløbsstykke, på trods af at der i forhåndsaftalen om lokal løndannelse står beskrevet, at AMU-kurserne udløser løntrin. Vi tror dog på, at den nye forhåndsaftale om uddannelse får mange flere til at søge udfordringen om at uddanne sig til pædagogiske assistenter, og at vi på sigt får fyldt alle 5 pladser op om året. Den anerkendelse, som Middelfart Kommune hermed udviser overfor pædagogmedhjælpergruppen og den nye uddannelsesmulighed, er vi sikre på, nok skal være med til at skubbe nogen i gang, som ellers har været bange for, om kommunen som arbejdsgiver nu også mente, det var en god idé at tage uddannelse. Vi håber samtidigt, at budskabet breder sig til de andre fynske kommuner, så vi også dér får forhandlet lignende aftaler på plads, så endnu flere pædagogmedhjælpere møder en positiv signalværdi fra deres arbejdsgiver og på den måde får anerkendt og bekræftet deres lyst til faglig udvikling. Nr. 2. marts 2011 PMF Fyn 3

4 UDDANNELSE FOR TR OG AMR Konflikthåndtering og bisidderrollen AF Kim Christiansen, faglig sekretær Arbejdsglæde, trivsel, et godt udviklende arbejde. En arbejdsplads med gode kollegaer, hvor anerkendelse, feed-back, overskud og gode betingelser er med til at skabe rammerne om kerneydelsen. Yde omsorg til børnene samtidigt med at der arbejdes med deres udvikling og personalets trivsel... Men sådan er det ikke altid. Området er under pres på grund af nedskæringer og forskellige opfattelser af, hvordan det pædagogiske arbejde skal formes. Det er ikke altid, at kolleger og faggrupper anerkender hinanden. En ny undersøgelse blandt FOAs medlemmer viser, at mere end halvdelen af medlemmerne har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen, som i mange tilfælde går ud over borgerne eller børnene. De fleste tør godt tale åbent om det med ledere og kollegaer, men der er også mange, der frygter for konsekvenserne. Det kan føre til andre problemer på arbejdspladsen. En del pædagogmedhjælpere oplever, at de bliver syge, indkaldes til en tjenstlig samtale eller kaldes til samtale med lederen i forbindelse med afskedigelse. Dette er årsagen til, at PMF Fyn har valgt at afholde kursus for tillidsvalgte i konflikthåndtering og varetagelse af bisidderrollen. Kurset blev helt fyldt op. Det vil sige 20 deltagere, ja der var sågar venteliste. Sjanne Andersen og Dorthe Visbye Andersen fra TR-udviklingsafdelingen underviste i de 3 (28. februar-2. marts) kurset varede. Vi målretter tillidsrepræsentant- (TR) og arbejdsmiljørepræsentant-(amr)uddannelsen, så vi kan understøtte den tillidsvalgte i arbejdet som en del af kompetenceudviklingen. PMF Fyn har interviewet nogle af de tillidsvalgte, der deltog i kurset. Det er Signe Lønberg Lolk, TR i Børnehuset Ryttergården, Vesterlunden, Svendborg, Grete Malmbak Møller, TR i Børnehuset Egeparken, H.C.Andersen-institutionen, Odense og Helle Jørgensen, Fællestillidsrepræsentant (FTR) Faaborg-Midtfyn Kommune, Ringgården Børnehave, Faaborg. Hvordan kan du anvende det, du lærte på kurset i praksis: Signe: På kurset er der brugt mange eksempler fra hvern, vi har udvekslet erfaringer, arbejdet sammen i gruppe og har lavet rolle- og forhandlingsspil, hvor vi undervejs har anvendt de mange redskaber, vi har fået. Redskaberne er således prøvet af og kan helt sikkert anvendes i hvern og den konkrete situation, selvom man ikke kan tage højde for alt. Men øvelse gør mester, og man øver gennem praksis. Det gælder om at være professionel og ikke lade de personlige følelser tage plads i en konflikt. 4 PMF Fyn Nr. 2. marts 2011

5 UDDANNELSE FOR TR OG AMR Et eksempel fra kurset er de 3 rum: Det offentlige, private og personlige rum. Man må ikke tage konflikter fra arbejdspladsen med hjem. Det er vigtigt at lægge dem fra sig på arbejdspladsen. De må ikke få indflydelse på fritidsog privatlivet. Tingene skal gøres, der hvor de skal gøres der hvor det gør mest gavn, og det er vigtigt at slappe af og få reproduceret sig selv, når man har fri. Det gælder om at være professionel og ikke lade de personlige følelser tage plads i en konflikt. Grete: Ud over det Signe nævner, så har jeg fået det lovmæssige med. Ved hvor jeg skal slå op for eksempel i Forvaltningsloven, og hvordan jeg skal anvende det. Har fået nogle metoder at arbejde med, og som kan anvendes til at få kendsgerningerne frem Der er mange situationer, hvor det er godt at kunne trække kendsgerninger op Helle: Ja jeg vil kunne gøre god brug af den nye viden i forbindelse med en konkret omstrukturering. Det er 5 daginstitutioner, der skal lægges sammen i en ny struktur med fælles ledelse. Institutionerne ligger fysisk spredt og har forskellige kulturer, traditioner og tilgang til det pædagogiske arbejde. Vi havde mulighed for at få en pædagogmedhjælper med i ansættelsesudvalget og i projektgruppen, som arbejder indledende med at forme strukturen i den specifikke sammenlægning. Alle pædagogmedhjælpere kunne se ideen i, at vi er der som faggruppe, men der var desværre ingen, der var interesserede i at sidde med. Så jeg kommer nok til at indgå en del i det forberedende arbejde. I det arbejde kan jeg forestille mig, at jeg får god brug for det, jeg har lært om konflikthåndtering og om bisidderrollen Og så er det en del af min kompetenceudvikling som FTR. Er der nogen eksempler fra din hverdag: Grete: Ja, hvis man kikker fremad, så vil jeg om kort tid sidde i bisidderrollen i forbindelse med nedskæringer og sygdom Jeg tog med på kurset, fordi det lød interessant, og på grund af at jeg kunne se på kursusbeskrivelsen, at det vil være noget jeg kan anvende som redskab i konkrete situationer. Jeg har fået nogle redskaber og er blevet mere klædt på til at sikre medlemmers rettigheder og pligter og til bedre at kunne vurdere et medlems situation. Helle: Jeg har nogle gange følt mig som bisidder, når jeg været ud at forhandle sammen med Anette, den kommuneansvarlige fra kontoret i PMF Fyn. Vi har været sammen afsted og forhandlet med kommunen og har haft forskellige roller. Anettes rolle har mere været at føre forhandlingen med arbejdsgiveren, mens min rolle mere har været at lytte. Med mit kendskab til institutionerne, det daglige pædagogiske arbejde og til medlemmet og sørge for at supplere Anette. I forhandlingssituationen har Anette kunne læne sig frem og føre forhandlingen, mens jeg har lyttet og været med at give luft undervejs til Anette og suppleret med min viden. Det er godt, at være to, så er det lettere at kunne holde fokus og holde fast... Godt at være der på andenhånds. Det er godt at være to, så er det lettere at kunne holde fokus og holde fast. Signe: Eksempler fra hvern, hmmm... Jo for eksempel vedrørende anerkendelse, forståelse og respekt for den enkelte kollega. Det er ikke altid, at lederen er opmærksom på det gode stykke arbejde medarbejderen udfører. En konflikt, hvor medarbejderen føler sig overset og forbigået, er ikke ualmindelig. Det sker også på arbejdspladser, hvor der arbejdes med den anerkendende tilgang til børn og anerkendende relationer de ansatte i mellem. Her er det TR erens rolle at gå ind og være talerør for kollegaen overfor ledelsen. Det kan enten være på grund af, at kollegaen henvender sig, eller man selv bliver opmærksom på det. Man handler selvfølgelig i dialog med sin kollega. Selvom det ikke er alle, der vil have, at man gør noget af den ene eller anden grund. Her kan det være svært, at opfange hvern i de børnehuse, man ikke arbejder fysisk i, men alligevel er TR for. Jeg har tillid til, at medlemmet kontakter mig, når der er brug for det. Jeg synes, at jeg gør meget for at være synlig i hvern. Jeg skriver nyhedsbrev, mailer og sender dem til arbejdspladsen. Tager på arbejdspladsbesøg, hvor vi snakker om gensidige forventninger, om faglighed, verdenen på institutionen, og den der er udenfor. Jeg har TR-mobil og en fast træffetid. Nr. 2. marts 2011 PMF Fyn 5

6 UDDANNELSE FOR TR OG AMR Har du prøvet at være bisidder: Helle: Nej ikke direkte, men det har været tæt på. Jeg blev ringet op i forbindelse med en sygesamtale. Jeg følte ikke, at jeg havde viden nok, så jeg sagde nej og overlod samtalen til Anette fra PMF Fyn. Efter kurset og med den nye viden mener jeg, at jeg har fået de redskaber, der vil gøre mig mere sikker. Det er mere tydeligt, hvad man må, og hvad man skal. Hvad er det at være bisidder, hvad er rollen. Som bisidder må man både lytte og snakke ja kort sagt være medlemmets øjne, ører, mund og hænder. Ved, at hvis der opstår problemer undervejs eller kommer noget uventet på bordet, så er det lovligt at bede om en pause eller udsætte resten af mødet til en anden dag for at undersøge tingene grundigere Det er medlemmet, det gælder, og som TR og bisidder gælder det om at varetage medlemmets interesser bedst muligt. Det er vigtigt, forinden man er bisidder, at man har snakket med medlemmet og fået afklaret rollen som bidder med den, der er genstand for samtalen. Herunder også en snak om forventninger til det der sker, og det der kan komme ud af det. Det gælder om at være forberedt, have størst muligt kendskab og viden og om at skabe tryghed. Signe: Ja, i forbindelse med budgetreduktionerne i Svendborg Kommune. Jeg har deltaget som bisidder i samtalen mellem kollegaen og lederen, der går forud for partshøring og afskedigelse. En svær situation at være i for alle, men jeg havde mod på det. Følte, at jeg kunne være øjne, ører og mund for min kollega min opgave var at være der for kollegaen. Trods de svære omstændigheder var det en god oplevelse som jeg har lært meget af, som jeg kan tage med videre i det faglige arbejde. Jeg har også lært mere om mennesker og om mig selv. Grete: Nej jeg har ikke prøvet at være bisidder men glæder mig meget til at anvende den nye viden og de nye redskaber. Hvordan ser du dig selv i eventuelle fremtidige konfliktsituationer: Jeg har også lært mere om mennesker og om mig selv. Signe: Jeg vil være bedre til at få øje på, takle og gå ind og mægle i konflikter. En konflikt behøves ikke at være noget dårligt. Der kan godt komme noget selvforståelse, menneskeforståelse og udvikling ud af en konflikt. Jeg vil gerne have endnu flere redskaber til at gå ind og løse dem. Der er mange typer af konflikter, og det er meget forskelligt, hvordan den enkelte opfatter en konflikt, og om der overhove det er en konflikt. En ting er dog sikker: konflikter løses gennem dialog og ved at give tid til at lytte og snakke der er en afsender og en modtager, men det er ikke sikkert, at forståelsesudgangspunktet er det samme, Grete: Med de besparelser, der er lagt op til, vil jeg helt sikkert få brug for det. Jeg har været lidt usikker på min ageren og rolle i forhold til bisidderdelen men nu vil jeg mere kunne gå ind i de opgave og knapt trække så meget på kontoret. Meget bygger på dialog og samtale Hvorfor, hvad og hvordan virker man som TR for medlemmet sammenhængen og varetagelse af opgaven er blevet mere tydelig med gode redskaber, der kan anvendes konkret Helle: Konflikthåndtering kan bruges hele tiden der er store og små konflikter, og ikke alle kræver ens tilstedeværelse. Det er med at få øje på dem og vurdere, hvor højt de ligger på konflikttrappen. Meget løses gennem den daglige dialog kollegerne imellem i institutionen. Så det gælder om at se og mærke efter og selvfølgelig reagere ved henvendelse Jeg betragter konflikthåndtering som mægling. Vedrørende bisidderrollen kan en del af konflikthåndteringen også anvendes i forbindelse med sygdomssamtaler, tjenstlige samtaler, nedskærings- og afskedigelsessituationer. Jeg har fået nogle redskaber, som kan bruges forebyggelsesmæssigt og måske løse situationen, inden det når så langt, at det bliver til tjenstlig samtale. Det gælder jo om, at fundamentet er i orden. At der er et anerkendende, inddragende og udviklende arbejdsmiljø hvor den enkeltes faglige og personlige kompetencer bruges. Kunne godt tænke mig at arbejds- og personaleforholdene på sigt udviklede sig, så man kunne coache og sparre med hinanden så der blev plads til både personlige særtræk sammen med fællestræk for hele institutionen. 6 PMF Fyn Nr. 2. marts 2011

7 EFTERLØN? Efterløn? AF Jan Jensen, faglig sekretær Efterlønskampen er skudt i gang for at vise regeringen, at en del fagforeninger ikke bare vil finde sig i, at der gang på gang kommer forringelser i vores samfund, som gør, at vi på sigt kan se flere komme på overførelsesindkomster. En udvikling som samtidig vil betyde, at det vil blive endnu sværere for kommunerne at overholde regeringens stramme budgettildeling. Derfor har 3F, NNF og FOA valgt at afholde arrangementer i løbet af 2011 hen mod folketingsvalget i november for at vise vores modstand mod blandt andet regeringens efterlønsreform. Senest den 19/ med aktiviteten Slå ring om efterlønnen, som var et landsdækkende arrangement, hvor vi gik i dialog med hr. og fru Jensen og delte flyers ud m.m. I Odense var PMF Fyn med ved uddeling af flyers om morgenen ved banegården og om eftermidn ved en happening på pladsen foran Stiftstidende overfor banegården. Her slog murere, bagere, slagteriarbejdere, chauffører, servicemedarbejdere, dagplejere, social- og sundhedspersonale og pædagogmedhjælpere ring om efterlønnen. Også socialdemokraten Pernille Rosenkranz- Teil var med til at markere n. Den 2/ var der et kæmpestort landsdækkende TR-møde afholdt i Odense Congress Center, hvor der var ca tillidsfolk mødt frem. Efterlønnen er tænkt som en mulighed for at trække sig tilbage fra et langt arbejdsliv, og for de fleste et langt arbejdsliv med stor fysisk og psykisk nedslidning til følge. Når vi ser på pædagogmedhjælperfaget, indeholder vores fag blandt andet mange daglige løft, skæve arbejdsstillinger og et højt stressniveau. Disse belastninger betyder, at flere må stoppe, enten fordi de sygemeldes, eller fordi man bare har fået nok og er udbrændt efter alt for mange år, hvor man har måttet leve med en daglig følelse af ikke at slå til og behovet for vilkår, som muliggør at man kan gøre sit job endnu bedre. Men med regeringens reform på sygedagpengeområdet og nu med reformen på efterlønnen, så forbliver en del i faget med de belastninger der nu er. En del er blevet fordi de kunne øjne efterlønsalderen ikke så langt ude i fremtiden, så de kæmper sig igennem de sidste år af deres arbejdsliv. Der er økonomiundersøgelser, der peger i hver sin retning, så det kan af og til være svært at vide, hvad man skal tro. Den ene retning er regeringens vej, der uafladeligt gentager, at vi som samfund ikke har råd til at have en efterlønsordning. Tesen er, at hvis man gentager budskabet mange gange nok, så begynder folk at tro på det. Den anden viser, at hvis man tager efterlønnen fra dem, som har haft job med stor nedslidning, vil de enten havne på kontanthjælp eller blive førtidspensionister, hvilket vil koste samfundet det samme som efterlønnen eller måske endda blive endnu dyrere. Mon ikke striden fortsætter helt frem til det næste folketingsvalg? Det er svært at forestille sig andet, og så er det jo op til dig, om efterlønnen skal bevares. Du kan finde mere faktaviden om efterlønsreformen på: Nr. 2. marts 2011 PMF Fyn 7

8 A-KASSE REGLER OMKRING EFTERLØN A-kasse regler omkring efterløn Det er en betingelse, at du har ret til dagpenge ved ledighed. Det betyder blandt andet: at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet at du indenfor de sidste 3 år før overgangen til efterløn skal have haft mindst 1924 timers arbejde, hvis du er fuldtidsforsikret og 1258 timers arbejde, hvis du er deltidsforsikret. hvis du skal overgå til efterløn fra ledighed, skal du overholde den aftale, du har med a-kassen om at søge job, og mindst hver 7. dag huske at bekræfte din rådighed og jobsøgning over for Jobcentret - dette skal du gøre indtil den dag, du overgår til efterløn. Efterlønsbevis Du skal ikke selv ansøge om at få et efterlønsbevis. Hvis du har ret til efterløn, skriver a-kassen til dig, kort før du fylder 60 år for at bede dig om at indsende lønsedler m.v. til brug for udstedelse af dit efterlønsbevis. Efterlønsbidrag og medlemskab af a-kasse Fra 1. januar 2007 er hovedreglen, at man skal have indbetalt efterlønsbidrag i 30 år og været medlem af en a-kasse i mindst 30 år. Hvis man er født eller senere, skal man være fuldtidsforsikret i mindst 10 år indenfor 15 år. Heraf skal mindst 52 uger ligge lige før overgangen til efterløn. Efterlønnens størrelse hvis overgang til efterløn mellem år Hvis du går på efterløn som 60-årig, kan efterlønnen makismalt udgøre 91 % af dagpengenes højeste beløb. I 2011 er det maksimale efterlønsbeløb for en fuldtidsforsikret 3.485,- kr. om ugen. Hvis du har private pensionsordninger eller pensionsordninger, som er led i et ansættelsesforhold, medfører pensionen et delvist fradrag i efterlønnen. For at kunne opnå 91 % af dagpengenes højeste beløb skal du have minimum 24,66 time pr. uge de sidste 3 måneder ved overgang til efterløn, og lønnen skal være minimum ,- kr./md. før skat. af dagpengenes højeste beløb. I 2011 er det maksimale efterlønsbeløb for en fuldtidsforsikret 3.830,- kr. om ugen. Private pensionsordninger har ingen indflydelse på efterlønnens størrelse. Kun løbende udbetalinger fra pensionsordninger, der er led i et ansættelsesforhold, medfører delvist fradrag i efterlønnen. For at kunne opnå dagpengenes højeste beløb skal du have minimum 24,66 time pr. uge de sidste 3 måneder ved overgang til efterløn, og lønnen skal være minimum ,- kr./md. før skat. Aldersgrænser for efterløn og folkepension Fødselsdatoer Overgang til Overgang til efterløn folkepension Født før fra 60 år 65 år fra 60½ år 65½ år fra 61 år 66 år fra 61½ år 66½ år fra 62 år 67 år Fra *) *) Der kan fra 2025 justeres i efterlønsalder og folkepensionsalder. Forudsætningen er, at levealderen for de 60-årige stiger. Stiger efterlønsalderen, vil folkepensionsalderen også stige, så der fort-sat vil være en 5-årig efterlønsperiode. Supplerende efterløn ved ansættelse på under 29,6 timer Hvis du har været fuldtidsforsikret i a-kassen og har betalt efterlønsbidrag, så har du mulighed for at få supplerende efterløn, hvis du er deltidsansat. Efterlønnens størrelse hvis du venter til efter 62 år Hvis du venter med at gå på efterløn indtil 2 år efter, at du har fået udstedt et efterlønsbevis, og du i denne periode arbejder i gennemsnit 30 timer om ugen som fuldtidsforsikret eller 24 timer om ugen som deltidsforsikret, kan du få ret til efterløn med maksimalt 100 % 8 PMF Fyn Nr. 2. marts 2011

9 MEDLEMSAKTIVITET Fornyet energi med ZUMBA Så startede det længe ventede ZUMBA-hold. Der var rigtig god stemning fra start, hvor ca. 9 forventningsfulde mennesker var mødt op i idrætssalen i Social- og Sundhedsskolens nye pædagogiske afdeling på Vestre Stationsvej 8-10, Odense. Ingen af os havde prøvet Zumbaens magiske rytmer før, hvilket gav anledning til megen sjov. Instruktør Mileidys, der selv har rødder i Latinamerika, giver opskriften på Zumba. Først vises trin og bevægelser ofte med en lille fortælling om musikken, derpå krydres der med glade latinrytmer, der får smilene frem, og i blandet tempo så alle kan være med. Kom, og vær med til livsglade rytmer, der bringer smil og energi til din krop og sjæl. Det er netop aftalt at oprette 10 gange ekstra træning på torsns hold fra kl til med start fra torsdag den 17. marts Zumba-holdet er bare ét tilbud i rækken af mange spændende medlemsaktiviteter fra PMF FYN til særlig fordelagtig pris, for dig, der er medlem. Tjek hjemmesiden: Det er også her, du tilmelder dig. Nr. 2. marts 2011 PMF Fyn 9

10 VIDSTE DU? Vidste du? Om arbejdsmiljø og arbejdsskader Nye regler for arbejdsmiljøarbejdet Ifølge de nye regler for samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal alle arbejdspladser uanset størrelsen nu integrere arbejdet med arbejdsmiljø som en del af driften. Et helt nyt krav er, at ledelsen en gang årligt skal drøfte arbejdsmiljøet med alle ansatte og udarbejde en årlig plan for, hvordan arbejdsmiljøarbejdet tilrettelægges. Arbejdspladsen skal kunne dokumentere overfor arbejdstilsynet (AT), at der har været afholdt arbejdsmiljødrøftelse. Investering i arbejdsmiljø giver pengene tre til ti gange igen En velplanlagt og systematisk investering i et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan give pengene tre til ti gange igen. Det skyldes, at investeringerne medfører øget produktivitet, reduktion i pensionsomkostninger, lavere sygefravær og færre udgifter til sundhedspleje. Sig det højt gør det fagligt Fokus på arbejdsglæde Med en hverdag præget af nedskæringer, kan arbejdsglæden meget let komme under pres. Arbejdsglæde, gode kollegaer og et godt udviklende arbejde skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Lysten til at gå på arbejde er vigtig, når der arbejdes med børn og er med til at give et indhold i arbejdslivet. De kommunale arbejdsgivere (KL) og de kommunalt ansattes organisationer (KTO) har udarbejdet et projekt, der skal give større arbejdsglæde, men som samtidigt skal inspirere andre kommuner. Der deltager arbejdspladser fra 15 kommuner. På Fyn deltager Toftegårdens Børnehave, Faaborg-Midtfyn kommune og Rise Skole fra Ærø Kommune. Hvert tredje FOA-medlem er bange for at kritisere forhold på arbejdspladsen. De frygter blandt andet, at det skal gå ud over arbejdsmiljøet. Det viser en ny undersøgelse fra FOA. Over halvdelen af FOAs medlemmer har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen, som i mange tilfælde går ud over borgerne. De fleste tør godt tale åbent om det med ledere og kolleger, men der er også mange, der frygter for konsekvenserne. Det viser en medlemsundersøgelse blandt FOA-medlemmer. Hver tredje, der har taget et problem op på arbejdspladsen, har oplevet, at det fik negative følger. Enten gik det ud over arbejdsmiljøet, eller de modtog en fyreseddel. Mange FOA-medlemmer er omfattet af tavshedspligt i forhold til borgerne, men finder det svært at skelne mellem tavshedspligt og ytringsfrihed. Derfor lancerer FOA nu kampagnen Sig det højt gør det fagligt, der blandt andet skal være med til at sætte gang i den faglige dialog på arbejdspladserne. Man kan læse mere om både undersøgelsen og kampagnen på: 10 PMF Fyn Nr. 2. marts 2011

11 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDSTIK AF Anette Friis Christensen, faglig sekretær Vores uddannelse har det godt! Der er en jævn tilstrømning både til de ordinære forløb med 3 indlagte praktikperioder og primært målrettet dem under 25 år og til de hold, der er tilrettelagt som grundlæggende voksenuddannelse (GVU-forløb) for de allerede erfarne medarbejdere indenfor børnepasningsområdet. Hjælp din kommune med at opfylde Trepartsaftalen Materialet her er altså primært henvendt til dig, der er i arbejde. Har du mod på faglig udvikling og uddannelse, så hold dig ikke tilbage. Det er nu, du har chancen for at hjælpe din kommune med at opfylde de intentioner, der ligger i Trepartsaftalen, omkring uddannelse til de kommunalt ansatte. Ordinært forløb eller GVU De næste 3 sider er hovedsageligt målrettet dig, der er fyldt 25 år og har 2 års arbejdsrelevant erfaring indenfor børnepasningsområdet. Det er det, der kvalificerer dig til at gennemgå uddannelsen til pædagogisk assistent på et GVU-forløb (et forløb under de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for grundlæggende voksenuddannelse). Det giver dig mulighed for at tage uddannelsen på kun 54 uger (+ ferieperioder) i stedet for 2 år og 3 mdr. som på det ordinære uddannelsesforløb. Afkortet uddannelsesforløb Social- og Sundhedsskolen har set et stigende antal elever på pædagogisk assistentuddannelse, som kan få godskrivning (merit) for fag, som vedkommende tidligere har taget eksamen i på tilsvarende eller højere niveau. Det drejer sig typisk om grundfagene dansk, engelsk og i sjældnere tilfælde samfundsfag. De fag er nu som noget nyt placeret i moduler først i GVU-forløbet, så en godskrivning vil medføre en reel afkortning af uddannelsesforløbet. Får du godskrivning for fag, kan uddannelsen derfor gennemføres over endnu kortere tid end de ovennævnte 54 uger (+ ferieperioder). Dit personlige uddannelsesforløb sammensættes ud fra en individuel kompetencevurderingssamtale mellem dig og skolen forud for dit uddannelsesforløb.

12 Vil du også være pædagogisk assistent? Så læs mere her om, hvad du selv kan gøre: For dig, der er i arbejde, er over 25 år og har mere end 2 års erfaring indenfor det pædagogiske område, kan uddannelsen tages som et forløb under rammerne for grundlæggende voksenuddannelse (GVU). I daglig tale bruger vi udtrykket, at du kan blive pædagogisk assistent på GVU. Når uddannelsen tages som et GVU-forløb, har pædagogmedhjælperoverenskomsten sikret dig helt klare regler for løn under uddannelsen og ret til tilbageven-den til din stilling som pædagogmedhjælper efter gennemført uddannelse naturligvis med titel som pædagogisk assistent. To formelle ting, skal du have på plads: ansøgning til skolen om optagelse på uddannelsen og ansøgning om orlov til uddannelse fra din arbejdsplads. Det er på Social- og Sundhedsskolen Fyns afdeling City i Odense, at den pædagogiske assistentuddannelse gennemføres. Gå ind på skolens hjemmeside og læs mere. Her kan du også finde materiale til at søge skolen om optagelse på uddannelsen. Ansøgningsfristen er 1. august Absolut seneste frist for rettidig aflevering af orlovsanmodningen til din leder er 31. juli 2011, men hvorfor vente? Jo tidligere du får afleveret orlovsansøgningen, desto bedre mulighed har vi for at hjælpe dig afsted på det ønskede optag. På modstående side finder du en blanket, som du med fordel kan benytte til at søge orlov fra din arbejdsplads under uddannelsesforløbet. Alt, du skal gøre, er: Adressér blanketten til orlovsansøgning til din institution, og attester den til din nærmeste leder. Påfør dato, underskrift samt navn og adresseoplysninger på dig selv. Tag mindst 1 kopi af den udfyldte og underskrevne orlovsansøgning. Behold selv kopien, og send også gerne en kopi til PMF Fyn, så vi på forhånd kan være opmærksomme på, at du måske kan få brug for vores hjælp, hvis din orlov skal forhandles med ledelsen/kommunen. Aflever ansøgningen til din nærmeste leder snarest muligt. Vær opmærksom på, at der på ansøgningsblanketten er indsat en svarfrist for din leder. Har din leder ikke givet dig skriftligt svar indenfor tidsfristen, så kontakt PMF Fyn hurtigst muligt, så vi kan hjælpe dig med at rykke for svaret. Et sidste godt råd: Snak uddannelsesønsker med din leder til MUSsamtalen og gør brug af din nye overenskomstsikrede ret til en skriftlig, personlig uddannelsesplan. - Jo før du får talt uddannelse med din leder, jo større chance har du for at få dine ønsker og mål opfyldt. Månedsløn pr under pædagogisk assistentuddannelse på GVU-forløb tilrettelagt som hele ugers undervisning: For pædagogmedhjælpere ansat ved Assens, Middelfart, Langeland, Svendborg, Nordfyn eller Ærø Kommune: Kr ,28 For pædagogmedhjælpere ansat ved Odense, Nyborg, Kerteminde eller Faaborg-Midtfyn Kommune: Kr ,64

13 Til: Att.: ANSØGNING om uddannelsesorlov til Pædagogisk Assistent Uddannelse på GVU fra 31. oktober 2011 Dato: I henhold til overenskomstens 16 stk. 2 samt protokollat nr. 2 til overenskomsten skal jeg hermed anmode om orlov til deltagelse på Pædagogisk Assistent Uddannelse tilrettelagt som grundlæggende voksenuddannelse under GVU-lovgivningen. Uddannelsen forventes påbegyndt d. 31. oktober 2011 og afsluttes forventeligt senest d. 04. januar Mit personlige uddannelsesforløb fastlægges dog først i forbindelse med individuelle kompetencevurderingssamtaler, som skolen gennemfører snarest muligt efter endt ansøgningsfrist. Ansøgning om orlov fremsættes under forudsætning af, at det pågældende uddannelsesforløb oprettes på Social- og Sundhedsskolen Fyn som annonceret, og at jeg optages på uddannelsen. Af hensyn til planlægning også i institutionen modtager jeg gerne senest 14 efter modtagelsen af min ansøgning skriftlig bekræftelse på, at jeg bevilges orlov i henhold til de nævnte bestemmelser i overenskomsten. Med venlig hilsen Underskrift: Adresse: Postnr./By:

14 BLIV pædagogisk assistent

15 ELEVSPØRGSMÅL Skal en påskekylling være? AF Heidi, Lone T., Susanne og Tom, Pædagogisk Assistentuddannelse Hold 55 Mennesket er udstyret med en evne til at tænke i billeder. Det har været og er stadigvæk en overlevelsesstrategi. Det var i tidernes morgen ikke muligt at sætte en lille gul huskeseddel på siden af en løve med en advarsel om, at den er farlig. Mange giftige dyr og planter er markeret med advarselssignaler. Vi bruger stadig naturens farver som advarsel. Vores øjne er indrettet til at fange disse farver. Tilbudsskilte er ofte gule. Det er ikke tilfældigt. Det nyfødte barn Hos det nyfødte barn fungerer hele hjernen som den højre hjernehalvdel. Den højre hjernehalvdel tænker i billeder, stemning, drømme, følelser og nuet. Det visuelle. Den venstre hjernehalvdel analyserer, ser rækkefølger, tidsbegreber. Det er her talecentret ligger. Højre hjernehalvdel bearbejder indtryk i helheder (analog), mens venstre bearbejder ting skridt for skridt som en tidslinje (digital). Når sproget kommer, kan man op, om venstre hjernehalvdel er tilstrækkelig udviklet til at forme ord og sætninger. TILBUD Fra billede til bogstav De allerførste visuelle kulturelle udtryk mennesket lavede var hulemalerierne. Det var første gang mennesket overleverede viden fra generation til generation. Lang tid senere begynder der at opstå en form for billedsprog. Nogle af de mest kendte er hieroglyffer fra Egypten. Billederne bliver efterhånden til forskellige former for symboler og tegn. Med tiden bliver symboler og tegn til alfabeter. Et bogstav er et billede, som skal tolkes. De kloge hoveder Lev Vygotsky, psykolog Taler om zonen for nærmeste læring, at gøre det ydre til det indre og det indre til det ydre. Barnet har brug for hjælp til at få kendskab til samfundets kulturelle redskaber. F.eks. vores bogstav-, talsystem 2, samværsformer, lege og kunst 1. Jean Piaget, psykolog Taler om den måde barnets hjerne organiserer og gemmer viden på, den måde barnet tænker på (det kognitive), er i de første år præget af det visuelle. Howard Gardner, psykolog Taler om mange intelligenser og forskellige læringsstile. Det kreative, sanselige 1, og det intellektuelle, rationelle, objektive sprog arbejder sammen og er lige vigtige. Pierre Bourdieu, sociolog Taler om habitus og de tre kapitaler. De tre kapitaler er økonomisk, socialt og kulturelt opdelt. De giver tilsammen habitus. Habitus er alt det, barnet har med fra sin familie, placering i samfundet, og det barnet tillærer sig igennem livet. 1 Højre hjernehalvdel. 2 Venstre hjernehalvdel. Nr. 2. marts 2011 PMF Fyn 11

16 ELEVSPØRGSMÅL Det kreative barn Barnet bliver visuelt påvirket fra alle sider. Derfor er det vigtigt, at barnet lærer at omgås og tolke billeder. Barnet lærer ved at gøre og være i det. Muligheden for kreativ udfoldelse skal derfor være til stede, når lysten er der. Der skal være mulighed for tilgang til materialer i børnehøjde. Det er vigtigt, at barnet får det indtryk, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. Det er processen ikke resultatet. Der skal ikke gives karakter for udført handling, men barnets kreationer skal anerkendes, for det de er. omgivelserne til fortælling, ud at opleve naturen, hvis barnet bor på landet, skal det ind til byen og omvendt, vise nye muligheder med de materialer, der er til rådighed osv. Alle disse ting er medvirkende til at træne fantasien og skabe ny billeddannelse hos barnet. Det skal ikke forstås som undervisning, men som noget, der er sjovt. Det skal leges ind. Det er vigtigt, at det pædagogiske personale giver udtryk for, at der ikke er noget facit. Det er skabelsesprocessen, der er den vigtige. Hvis vi udvikler fantasien, kommer vi aldrig til at kede os. 3 3 Lisbeth Bonde. Billedpædagogisk tidsskrift. Vitaminer til sanserne Når barnet får lov til at arbejde med kreative udtryksformer, giver det barnet en fornemmelse af sig selv og omverden. De kreative udtryksformer kan bruges til at bearbejde og udtrykke følelser. De træner og udvikler sanserne. En træning, som skal holdes ved lige. Når barnet laver billeder, er det et mentalt redskab til ubevidst udvikling. Undersøgelser viser, at det er børn med stor kulturel kapital 4, som klarer sig bedst på alle områder op igennem uddannelsessystemet. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. 5 Der skal fokus på det pædagogiske personales uddannelse inden for læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og værdier. Der skal være et øget samspil mellem de øvrige læreplanstemaer. Det pædagogiske personale skal lære at kunne se, røre, høre og gøre. Dette er en forudsætning for at give det videre til barnet. 4 Kulturel viden. Pierre Bourdieu. Det pædagogiske personale Det er ikke nok bare at smide en masse forskellige materialer ind i en institution. Det er det pædagogiske personales opgave at være inspirerende, opmuntrende og vise barnet nye veje. F.eks. tage barnet med på kunstmuseum, i teater, bruge 5 Uddrag af læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og værdier. Socialministeriet. Men det er ikke nok at have den praktiske viden, det er også nødvendigt at have en teoretisk viden om, hvorledes barnets hjerne udvikler sig i de første leveår, således at kreativitet ikke kun bliver et pausesignal eller en måde at slå tiden ihjel. Kreativitet er med til at skabe forståelse for sig selv og omverdenen, det øger barnets evne til at tilegne sig viden fra den skrevne verden, fordi et bogstav er et billede. 12 PMF Fyn Nr. 2. marts 2011

17 ELEVSPØRGSMÅL Den kreative effekt Lars B. Goldschmidt, direktør i Dansk Industri, siger, at nedskæringer i det kreative er en katastrofe, virksomhederne har brug for medarbejdere med kreative kompetencer. Kunstnerisk og skabende dannelse er lig med fornyelse og med til at sikre Danmarks fremtid. Statens Kunstråd bestilte i 2006 professor Anne Bamford til at udfærdige en rapport og se den danske folkeskole efter i sømmene. Hun påpeger, at kunst og kultur har en afgørende og positiv effekt på, hvordan børn og unge klarer sig i skolen og senere hen i livet. Udover nogle bedre faglige resultater, viser undersøgelserne også, at både elever og lærere er gladere på skoler, der prioriterer kunst og kultur højt. Anne Bamford påpegede, at man på Malta indførte strikse skolefag i 2000 med fokus på det boglige, men det viste sig at have en meget negativ virkning på kreativiteten, og allerede året efter sadlede man om. I 2002 lavede man et nyt skoleskema, og lagde vægt på de kreative fag, og derefter galoperede Malta op af innovationsindekset. Hvorfor har man ikke brugt nogle af de løsningsforslag, hvor hun påpeger, at øget kvalitativ kreativitet fremmer evnen til læring? Baggrunden for Anne Bamford s undersøgelse i 2006 var den tidligere PISA-rapport. Rapporten viste, at danske børn i 3. klasse klarer sig dårligere end OECD-landene, som vi sammenligner os med. Den sidste nye PISA-rapport påviser med tydelighed, at de lande som har lagt vægt på det kreative og kunstneriske, har haft størst fremgang. Evaluering Vurdering Måling Test At være kreativ handler om at op noget nyt, om at bryde med de eksisterende tankeformer. 6 Regeringens tiltag i forhold til rapporten er at indføre nye test tidligere i skoleforløbet og flere penge til ITområdet (5oo mill.). 6 Lars Geer Hammershøj. Lektor DPU, Aarhus. Vi har ingen råstoffer, vi har hjerner Den nuværende regering har undersøgt, hvordan vi klarer os i forhold til de lande, vi sammenligner os med i uddannelsessystemet. Har regeringen ikke set de svar, som de fik fra undersøgelsen, af Anne Bamford tilbage i 2006? Nr. 2. marts 2011 PMF Fyn 13

18 MEDLEMSTILBUD I 2011 Medlemstilbud i 2011 IT/EDB begyndere Vi starter fra bunden med at gennemgå tastatur, skærm og tænd og sluk. Vi ser på tekstbehandling, Internet, du lærer at sende mails og åbne E-boks, oprette NEM-id m.m. Starter op den 26. april og forløber over 8 gange. Udeliv Kom og få idéer til sjove og inspirerende udendørsaktiviteter, som hurtigt kan sættes i gang sammen med børnene. Et forløb over 2 med start torsdag den 5. maj og igen den 8. maj. Bustur til København: Tag med PMF Fyn til København og se Forbundshuset! Fredag den 27. maj tager vi en tur til København, hvor vi starter med en rundvisning i FOA s Forbundshus på Staunings Plads. Derefter er der enten mulighed for en Tivolitur eller en strøgtur. Dramufodi Rikke Holler SKAB DIG SELV. Kursus i værkstedsteknikker, billeder og collager, der simpelthen ikke kan slå fejl, og som er direkte brugbare i det pædagogiske arbejde med børn og unge. Prøv også, hvordan stanniol, plastik, sugerør, spaghetti, guld og glanspapir kan forvandles til de rene kunstværker. Få et indblik i, hvordan værkstedspædagogikken DRAMUFODI kan udvide kommunikationen mellem børn og voksne. Kurset kræver ingen forkundskaber alle kan være med. Et forløb over 2 aftener og en hel dag den 26. og 27. oktober samt den 29. oktober. Tolkning af børnetegninger Det er hensigten med kurset at forsøge at belyse, hvorledes et barns tegninger kan blive et redskab til forståelse af dets udviklingsniveau. Og ikke kun den intellektuelle, men også den kreative udvikling er væsentlig for vurderingen af et barns parathed i forhold til læring. Vi vil se på, hvordan en hensigtsmæssig stimulering kan forbedre læringsprocessen hos barnet set i forhold til det enkelte barns tegninger, arbejdshukommelse og skoleparathed. Et forløb over 2 aftener i september, følg med på for endeligt tidspunkt. For yderligere oplysninger om pris og sted: Følg med på 14 PMF Fyn Nr. 2. marts 2011

19 A-KASSEN ORIENTERER A-kassen orienterer AF LONE NIELSEN, A-KASSELEDER WEB a-kassen Brug FOAs elektroniske a-kasse. Udfyld og indsend dine ydelseskort og blanketter via internettet på Du kan bestille en adgangskode på Find dit nye job Find dit nye job på FOA Job og FOA Job Plus Også her kan du bestille en adgangskode på Hvis du selv siger op, risikerer du 3 ugers karantæne Kontakt derfor altid PMF Fyn/ a-kassen for råd og vejledning på tlf / Ledig Husk at tilmelde dig på eller i dit lokale jobcenter på din første ledige dag. OBS! Du skal 1 gang om ugen bekræfte din tilmelding på Indsendelse af dagpengekort Hvis dit dagpengekort ikke er korrekt udfyldt, vil vi bede dig om at genindsende dagpengekortet med rettelserne, og udbetalingen af dine dagpenge vil blive forsinket. Udbetaling af dagpenge - efterløn m.m. Ved udbetaling af dagpenge, efterløn og andre ydelser fra a-kassen, hvor du skal indsende et kort til os, vil beløbet til udbetaling være til disposition i din bank den sidste hverdag i måneden, under forudsætning af at du har indsendt dit dagpenge-/ ydelseskort rettidigt. HUSK altid at indsende (kopi af) alle pensionsmeddelelser fra PenSam til a-kassen, når du er på efterløn. Dagpenge under ferie Skal du have udbetalt dagpenge fra a-kassen under ferie så husk, at du skal holde din egen optjente ferie først derefter har du mulighed for at søge om ferie med dagpenge fra a-kassen. Når du ansøger om ferie med dagpenge, skal du på ansøgningen oplyse al afholdt ferie på. Er du ledig, skal du huske at aftale ferien med Jobcentret, 14 før ferien afholdes. Hvis du er ledig, og du bliver syg Hvis du bliver syg, kan du ikke modtage almindelige dagpenge, du skal have sygedagpenge. Fra den 13. december 2010 er det nok at melde sig syg på Jobnet eller i jobcentret. A-kassen skal altså ikke længere have besked den får vi elektronisk. Sygemeldingen, kan du registrere via Min Side på Jobnet eller kontakte en medarbejder i jobcentret. Din sygemelding udløser en elektronisk besked til a-kassen. A-kassen sender derefter en ansøgning om sygedagpenge til dig, som du skal udfylde og aflevere til sygedagpengekontoret i din kommune. Er du ledig og sygemeldt i længere tid? Du kan forvente, at a-kassen indkalder dig til en personlig samtale senest i din 4. sygeuge. Formålet med samtalen er at finde ud af, hvordan og hvornår du igen forventer at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Adresseændring Hvis du flytter, så er det meget vigtigt, at du orienterer PMF Fyn/a-kassen og Jobcenteret om din nye adresse og evt. nye telefonnummer. A-kassens callcenter tlf Har du brug for hjælp udenfor normal åbningstid, kan du benytte callcentret, som har åbent mandag-fredag i tidsrummet Har du brug for flere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os i a-kassen på tlf Nr. 2. marts 2011 PMF Fyn 15

20 MEDLEMSINFORMATION Internetguide hvor kan jeg læse om... Sig det højt! Du kan være med til at styrke den gode, åbne og faglige kultur på din arbejdsplads. Bliv klogere på, hvordan du kan være med til at skabe forandringer. Du får også konkrete redskaber til at sætte fagligheden på dagsorden. Sig det højt gør det fagligt! Prisen på pasning Hvad koster det at få dine børn passet? Se prisen i din kommune og læs om, hvor meget du skal tjene for at betale for det. Du kan også læse om madordningen. Slå ring om efterlønnen Er efterlønnen død? Hvem har ret til efterløn? Hvad kan du få i efterløn? Få svar på dine spørgsmål, så du ved, hvad der venter forude. OK-2011 Kom helt tæt på forhandlingerne og læs Dennis overenskomstdagbog på hjemmesiden. Find dit nye job med FOA-job FOA Job hører til blandt landets største jobsøgningsmaskiner og indeholder jobannoncer fra de fleste danske virksomheder og offentlige institutioner. Billig ferie med FOA-rabat 10 % rabat på ferien som FOAmedlem. Se mere her: SMS-nyheder Få nyheder fra FOA direkte på mobilen. Send en sms med teksten FOA til (Hvis du vil afmelde nyhederne, skal du sende en sms med teksten FOA STOP til 1919.) Men når forårssolen skinner... Lørdag den 2. april 2011 kl på Torvet i Ringe og kl på Torvet i Faaborg inviterer LO Sydfyns kommunalpolitiske udvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune til gadeteater. To velmenende og velformede vittige kvinder (Susan A. Olsen og Rikke Wölck) vil synge velvalgte sange og spille velformulerede satiriske scener. Sammen med deres mandlige musiker (Erik Juul Andersen) vil de sørge for en munter stund, mens vi venter på bedre tider. Bagefter har du mulighed for at møde de lokale folketingskandidater Hans Stavnsager, Socialdemokraterne Winni Jørgensen, Socialistisk Folkeparti Vibeke Enrum, Enhedslisten som gerne tager en snak med dig om, hvad der skal til, for at velfærden i Danmark ikke forværres yderligere eller andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på! Vi glæder os til at se dig! Arrangør: LO SYDFYN og AOF Sydfyn Arbejdermuseet med fokus på arbejdsliv og østarbejdere LO Sydfyns internationale udvalg inviterer dig hermed på en studietur til København, hvor vi bl.a. skal besøge Arbejdermuseet, se særudstillingen A taste of Europe og have en let frokost i den hyggelige Café Ølhalle i tilknytning til Arbejdermuseet. Herefter er der mulighed for nogle timer på egen hånd i København, f.eks. en tur gennem Strøget til Tivoli. Studieturen finder sted: Lørdag, den , kl Program: Kl Afgang fra SG-Hallen, Svendborg Kl Arbejdermuseet Kl Frokost i café og ølhalle (inkluderet i prisen) Kl København på egen hånd Kl Retur til Svendborg fra Københavns Hovedbanegård Deltagerbetaling: LO-medlemmer kr. 200 og ikke medlemmer kr. 300 Tilmelding til LO Sydfyns kontor telefon eller via mail senest den 13. maj Læs mere på 16 PMF Fyn Nr. 2. marts 2011

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 4 DEC 2011 FORHANDLING Lad knivene blive i skuffen Derfor skal du stille op 2 Spil med åbne kort 6 Når kønnet spiller ind 8 Motiver din modpart 10 Dig og efterlønsreformen

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004 I dette nummer: Nyt fra A-kassen side 2 En god arbejdsplads! side 3 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en side

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere