Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014."

Transkript

1 Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

2 Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte Øge muligheder for indflydelse Fokus på strategiske udfordringer Se MEDskabelse som indgangen Styrke hinandens platform Balancere relationen til Kolleger Ledelse Fagforening Bruge rummene for handling Anvende og udvikle Aftalerummet arbejdsplads rummet Det individuelle rum Fokusere på opgaverne Fokusere på opgaven fremfor systemet / institutionen

3 Deltagelse i strategiske processer Håndtering af organisatoriske forandringer Besparelser, organisations- og strukturændringer. Reaktion på en strategisk udfordring Konkrete og håndgribelige forandringer baseret på ledelsens udspil De tillidsvalgtes rolle er defineret. Tillidsvalgte inviteres indenfor, men systemet kritiseres for at være langsommeligt Indflydelse = Anerkend ledelsens dagsorden Håndtering af strategiske udfordringer Teknologiske forandringer, ændret kundeadfærd, nye konkurrencevilkår, kvalitetsudvikling, generelle krav om effektivisering Udfordringer som vil forandre vilkår, strukturer og kompetencer, men hvor løsningen endnu ikke har krystalliseret sig Tillidsvalgtes rolle er uklar og udefineret. Tillidsvalgte skal selv melde sig ind i udfordringen Indflydelse = Anerkend den strategiske udfordring

4 Målet for samarbejdet og deltagelsen Strategiske udfordringer Organisatoriske forandringer Med-indflydelse Hvad skal jeg inddrages i og have indflydelse på? Med-bestemmelse Hvad har jeg ret til at være med til at bestemme? Fokus på magt, interessevaretagelse og rettigheder Med-skabelse Hvad kan vi skabe sammen af løsninger? Fokus på viden, bidrag og innovation

5 Tillidsvalgtes platform Håndtering af krydspres Opbakning og legitimitet Kolleger Tillidsvalgt Faglige resultater og indflydelse Ledelse Fagforening Delegering, støtte og kompetenceudvikling

6 Udfordringen ved MED-skabelse forskellige krav i strategiske processer Være tydelig og gennemsigtig Kolleger Være løsningsorienteret og tage medansvar Ledelse Tillidsvalgt Fagforening Overenskomsten, lovgivning og faglige politikker overholdes

7 Strategisk udfordring: Hvad skal vi gøre for at få kollegernes opbakning til bidraget? Hvilke problemer løser vores bidrag for ledelsen? Hvad kan vi bidrage med til håndtering af den strategiske udfordring: Hvad har vi behov for fra fagforeningen for at kunne give det bidrag?

8 Strategisk udfordring: Styrke fokus på kerneopgaven Hvad skal jeg gøre for at få kollegernes opbakning til mit bidrag? Jeg skal kunne beskrive hvilke konsekvenser det får en enkelte og argumentere for at det samlet set giver en bedre kvalitet i opgaveløsningen Hvilke problemer løser mit bidrag for ledelsen? Prioritering af ressourcer er ofte upopulært. Det giver legitimitet at TR er med til at prioritere. Større opbakning fra kollegerne Hvad kan vi bidrage med til håndtering af den strategiske udfordring: Prioritere ressourcer med fokus på kerneopgaven Definere kollegernes faglige råderum Hvad har jeg behov for fra fagforeningen for at kunne give det bidrag? At de bakker mig op når jeg tager det ansvar. Støtter mig synligt overfor kollegerne og argumenterer for at det er nødvendigt Giver mig sparring på budget og ressourcer

9 Summe-spørgsmål Kan I se jer selv gå mere ind i strategiske processer sammen? Prøv at find en strategisk udfordring som I mener at kunne bidrage til håndtering af

10 Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte Mål for samarbejdet Deltagelse i strategiske processer Se MEDskabelse som indgangen Styrke hinandens platform Balancere relationen til Kolleger Ledelse Fagforening Bruge rummene for handling Anvende og udvikle Aftalerummet arbejdsplads -rummet Det individuelle rum Fokuserer på opgaverne Fokusere på opgaven fremfor systemet / institutionen

11 Aftalerummet Et forhandlingsrum med formel aftaleret Traditionelt bygget op omkring overenskomsten med fokus på interessevaretagelse og rettigheder: Forbedringer vs. forringelser for faggruppen. Tænkt som noget der er forbeholdt TR Tillidsvalgte tager medansvar For at formalisere kollegernes vilkår; definere rettigheder og pligter For at sikre en ramme for stabilitet Når MED-skabelse er målet Skabe aftalerummet selv; definere hvor og hvornår Fokus på aftaler som udvikler virksomheden Afgøre hvad man kan stå på mål for

12 Arbejdsplads-rummet Et rum for dialog Løbende håndtering af fælles problemstillinger omkring trivsel, konflikter, opgaveløsningen mm gennem formel (SU) og mindre formel dialog Fokus på arbejdspladsen Gensidig afhængighed og tillid Fra rettigheder til gensidig afhængighed: Vi taler sammen, fordi arbejdspladsen har behov for det ikke fordi jeg har ret til at blive hørt Opbygge tillid gennem åbne drøftelser; kontrol gennem formalia (referat mm) Når MED-skabelse er målet Balancere den formaliserede og åbne dialog Adskille dialog og aftale

13 Det individuelle rum Fokus på den enkelte som har rettigheder Sygesamtaler, advarsler og opsigelser Løntjek, rådgivning Bevare sin legitimitet overfor kollegerne ved at være der for den enkelte Et personligt og regelbaseret rum Personen er en kollega med klare rettigheder Tillidsvalgtes rolle som kollegaens advokat Når MED-skabelse er målet Undgå dilemma mellem arbejdspladsens bedste og den enkelte negligere den strategiske udfordring Arbejde i SU for at det individuelle rum kan udmøntes klart og tydeligt

14 Deltager i den strategiske proces Platformen til at deltage i den strategiske proces skabes når man bruger alle rummene! Arbejdsplads rummet Engageret dialog pga. indbyrdes afhængighed - Balancere den åbne og den formaliserede dialog Medskabelse Fokus på aftaler som bidrager til udvikling af virksomheden Ledelse Kolleger Tillidsvalgt Aftalerummet Fagforening Det individuelle rum Fokus på regler og rettigheder i rollen som kollegaens advokat

15 Fra institutioner til opgaver Vi fokuserer meget ofte på systemet: Hvad skal der ske i SU-systemet Hvad siger overenskomsten Hvad siger arbejdsmiljøloven Hvad betyder den danske model Men hvad er opgaven? Hvad er opgaven på arbejdspladsen? Opgaver indkredser bidraget og rollen

16 Opgaver for tillidsvalgte med tydelige samarbejdsflader Ansættelse og afskedigelse Løn og arbejdstid Arbejdsmiljø, trivsel og sygdom Faglighed og kompetencer Ressourc er og styring Organisa torisk arbejde Aftale-rummet Arbejdsplads-rummet Det individuelle rum q Indgå aftaler/politikker om procedurer for ansættelse og afskedigelse q Indgå aftaler om brugen af frivillige og vikarer q Lokal lønforhandling q Indgå lokale arbejdstidsaftaler q Udarbejde APV-handleplaner q Udarbejde politikker for sygdom og fravær q Indgå uddannelsesaftaler/jobrotation q Udarbejde uddannelsespolitik for arbejdspladsen q Indgå aftale om fremgangsmåde ved organisationsændringer og indførsel af teknologi q Indgå aftaler om vilkår for klubben og tillidsvalgte på arbejdspladsen q Drøfte brugen af ansættelsesformer q Medvirke ved nyansættelser q Drøfte organisering og fagligt fællesskab med nyansatte q Drøfte løn og håndtering af lønforhandlinger på arbejdspladsen q Medvirke til planlægning af arbejdstid q Mægle i konflikter mellem kolleger q Håndtere konflikter mellem kolleger og ledelse q Drøfte håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær q Drøfte værdien af gruppers faglighed på arbejdspladsen q Drøfte håndtering af efteruddannelse på arbejdspladsen q Følge op på MUS-processer q Deltage i projekter om organisationsændringer q Drøfte budgetter på arbejdspladsen q Deltage i projekter om indføring af ny teknologi q Drøfte arbejdspladsens strategiske udvikling q Udvikle en organiseringsstrategi for arbejdspladsen q Håndtere faglige konflikter på arbejdspladsen q Bistå ved tjenstlige samtaler q Bistå ved afskedigelser q Vejlede i spørgsmål om ansættelsesforhold q Godkende ansættelser med løntilskud og virksomhedspraktik q Tjekke individuel løn og lønsedler q Lønindplacering af nyansatte q Bistå ved individuelle lønforhandlinger q Vejlede i spørgsmål om løn, pension og arbejdstid q Bisidder i sygesamtaler q Vejlede /oplyse om regler og aftaler ved sygdom og fravær q Vejleder og støtte kolleger med trivselsproblemer q Vejlede / oplyse kolleger om muligheder for kompetenceudvikling q Indgå individuelle aftaler om efteruddannelse q Opfølgning på individuelle aftaler om opgaveflytning mm. q Vejlede den enkelte kollega i håndtering af organisationsændringer q Indgå i dialog med uorganiserede om medlemskab

17 Opgaver for tillidsvalgte med tydelige samarbejdsflader Løn og arbejdstid Arbejdsmiljø, trivsel og sygdom Ressour cer og styring Organisatorisk arbejde Aftale-rummet Arbejdsplads-rummet Det individuelle rum q Indgå lokale q Medvirke til planlægning arbejdstidsaftaler af arbejdstid q Udarbejde APVhandleplaner q Udarbejde politikker for sygdom og fravær q Indgå aftale om fremgangsmåde ved organisationsændringer og indførsel af teknologi q Planlægge APV-processen q Mægle i konflikter mellem kolleger q Håndtere konflikter mellem kolleger og ledelse q Drøfte håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær q Deltage i projekter om organisationsændringer q Drøfte budgetter på arbejdspladsen q Deltage i projekter om indføring af ny teknologi q Drøfte arbejdspladsens strategiske udvikling q Udvikle en organiseringsstrategi for arbejdspladsen q Bisidder i sygesamtaler q Vejlede /oplyse om regler og aftaler ved sygdom og fravær q Vejleder og støtte kolleger med trivselsproblemer q Vejlede den enkelte kollega i håndtering af organisationsændringer q Indgå i dialog med uorganiserede om medlemskab

18 Fælles opgaveløsning i den strategiske proces Opgaver Hvad vil vi opnå ved at løse opgaven sammen Hvornår er TRs rolle i opgaveløsningen Hvad er AMRs rolle i opgaveløsningen Behov for træningsbane?

19 Summe-spørgsmål Tror I at et fokus på rum og opgaver fremfor regler kan styrke samarbejdet?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere