Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010"

Transkript

1 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse opfølgning E05A... 3 Baggrundsoplysninger... 3 Kønsfordeling - Er du?... 3 Aldersfordeling - Hvad er din alder?... 4 I hvilket postnummerområde har du bopæl på nuværende tidspunkt?... 5 Din nuværende arbejdssituation... 6 Har du arbejde indenfor ergoterapi?... 6 I hvilket geografiske område har du arbejde?... 7 Indenfor hvilket arbejdsområde er du ansat?... 8 Hvad mener du var medvirkende årsag til, at du fik dit nuværende arbejde?... 9 Hvor mange ansættelser har du haft siden du blev færdiguddannet som ergoterapeut? Hvad er din nuværende arbejdssituation? Søger du på nuværende tidspunkt arbejde indenfor ergoterapiområdet? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvilken uddannelse er du påbegyndt? Hvor har du søgt arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvor mange ansøgninger har du sendt i de sidste to år? Hvad mener du har været afgørende for, at du ikke har fået de job, du har søgt? Hvad mener du ergoterapeutuddannelsen kan gøre for at styrke det at søge job? Uddannelsens krav Mener du i dag at kravene på uddannelsen var for små, passende eller for høje i forhold til de arbejdsopgaver du skal løse i dag? Uddyb hvordan du mener kravene har været for store eller små Kompetencer som ergoterapeut Mener du der er overensstemmelse mellem de kompetencer du har lært på uddannelsen og de krav til kompetencer der er til dine arbejdsopgaver som ergoterapeut? Uddyb dit svar ved ringe eller meget ringe overensstemmelse Som helhedsbetragtning - hvor kompetent har du oplevet dig som ergoterapeut?

3 I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? Hvilke kompetencer som du har med fra uddannelsen anvender du mest? Hvilke muligheder har du haft for at udvikle din kompetence de sidste to år? Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Afsluttende bemærkninger

4 2. opfølgning E05A Baggrundsoplysninger Kønsfordeling - Er du? Abs. Mand 2 18 Kvinde 9 82 Ubesvaret 0 Basis 11 Kønsfordeling - Er du? 18 Mand Kvinde Ubesvaret 82 3

5 Aldersfordeling - Hvad er din alder? Abs over 50 0 Ubesvaret 0 Basis 11 Aldersfordeling - Hvad er din alder? over 50 Ubesvaret 82 4

6 I hvilket postnummerområde har du bopæl på nuværende tidspunkt? Svar:

7 Din nuværende arbejdssituation Har du arbejde indenfor ergoterapi? Abs. Ja, som vikar 2 2 Ja, som fastansættelse 7 7 Nej (gå til spørgsmål 11) 1 1 Ubesvaret 0 Basis 10 Har du arbejde indenfor ergoterapi? 1 2 Ja, som vikar Ja, som fastansættelse Nej (gå til spørgsmål 11) Ubesvaret 7 6

8 I hvilket geografiske område har du arbejde? Abs. Fyn 7 78 Sjælland 1 11 Sønderjylland 0 Midtjylland 0 Nordjylland 0 Andet sted: 1 11 Ubesvaret 0 Basis 9 I hvilket geografiske område har du arbejde? Fyn Sjælland Sønderjylland Midtjylland Nordjylland Andet sted: Ubesvaret 78 I hvilket geografiske område har du arbejde? Svar: kolding 7

9 Indenfor hvilket arbejdsområde er du ansat? Abs. Psykiatri 1 11 Socialpsykiatiren 2 22 Somatisk 5 56 Børn 1 11 Sagsbehandling 0 Træning vedligeholdende/genoptræning Rehabilitering 5 56 Hjælpemidler 2 22 Undervisning 0 Andet: 0 Ubesvaret 0 Basis 9 Indenfor hvilket arbejdsområde er du ansat? Psykiatri Socialpsykiatiren Somatisk Børn Sagsbehandling Træning - vedligeholdende/genoptræning Rehabilitering Hjælpemidler Undervisning 2 5 Andet: Ubesvaret 8

10 Hvad mener du var medvirkende årsag til, at du fik dit nuværende arbejde? Svar: Jeg har tidligere været ansat der i et vikariat. Faglige og personlige kvalifikationer var vikar først At jeg havde været i praktik på stedet. mine kompetencerindenfor dobbelt diagnoser - hjerneskade og psykiatrtisk bi diagnose Min faglige viden som ergoterapeut, og mine gode evner til at sælge mig selv i en samtale. Ligeledes har jeg to års erfaring fra psykiatrien som var vigtige i forhold til netop dette job, og det at jeg har en tidligere uddannelse som sosu-hjæler var ligeledes en stor fordel Min personlighed, og min erfaringer samt min uddannelse at jeg brændte for det og havde nogle kompetencer som ergoterapeut, de manglede Jeg havde været i praktik på stedet, i 5 semester. Og så havde jeg sendt en ansøgning, da jeg så de søgte en vikar. 9

11 Hvor mange ansættelser har du haft siden du blev færdiguddannet som ergoterapeut? Abs eller derover 0 Ubesvaret 0 Basis 9 Hvor mange ansættelser har du haft siden du blev færdiguddannet som ergoterapeut? eller derover Ubesvaret 22 10

12 Hvad er din nuværende arbejdssituation? Jeg er ledig 0 Jeg har orlov 0 Jeg har fået job indenfor andet 0 fagområde Jeg har barselorlov 0 Andet: 1 10 Abs. Ubesvaret 0 Basis 1 Hvad er din nuværende arbejdssituation? Jeg er ledig Jeg har orlov Jeg har fået job indenfor andet fagområde Jeg har barselorlov Andet: Ubesvaret 10 Hvad er din nuværende arbejdssituation? Svar: Jeg er studerende, jeg er igang med den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse 11

13 Søger du på nuværende tidspunkt arbejde indenfor ergoterapiområdet? Abs. Ja 0 Nej 1 10 Ubesvaret 0 Basis 1 Søger du på nuværende tidspunkt arbejde indenfor ergoterapiområdet? Ja Nej Ubesvaret 10 12

14 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Jeg ønsker ikke at bruge min 0 uddannelse Jeg ønsker en sabbat periode 0 Jeg vil påbegynde 0 videreuddannelse Jeg vil påbegynde anden 0 uddannelse Andet: 1 10 Abs. Ubesvaret 0 Basis 1 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Jeg ønsker ikke at bruge min uddannelse Jeg ønsker en sabbat periode Jeg vil påbegynde videreuddannelse Jeg vil påbegynde anden uddannelse Andet: Ubesvaret 10 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Svar: Jeg er igang med min kandidat, og er lige blevet færdig med 2. semester 13

15 Følgende grønne spørgsmål besvarelse, derfor ingen diagram! Hvilken uddannelse er du påbegyndt? Svar: - Hvor har du søgt arbejde? Abs. Fyn 0 Sjælland 0 Sønderjylland 0 Nordjylland 0 Midtjylland 0 Andet: 0 Ubesvaret 0 Basis 0 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Jeg var i klinisk undervisning det 0 pågældende sted Det ligger i nærheden af min bopæl 0 Jeg er interesseret i 0 arbejdsområdet Jeg kender nogen der arbejder 0 indenfor området Jeg har været vikar indenfor 0 området Andet: 0 Abs. Ubesvaret 0 Basis 0 14

16 Hvor mange ansøgninger har du sendt i de sidste to år? Abs og derover 0 Ubesvaret 0 Basis 0 Hvad mener du har været afgørende for, at du ikke har fået de job, du har søgt? jeg tror jeg er overkvalificeret til 0 de job jeg har søgt jeg har ikke de rette kompetencer 0 til jobbet jeg mener de andre havde flere 0 kompetencer end mig jeg er ikke god til at skrive 0 ansøgninger jeg klarer mig sjældent godt ved de 0 personlige samtaler Andet: 0 Abs. Ubesvaret 0 Basis 0 Hvad mener du ergoterapeutuddannelsen kan gøre for at styrke det at søge job? Svar: - 15

17 Uddannelsens krav Mener du i dag at kravene på uddannelsen var for små, passende eller for høje i forhold til de arbejdsopgaver du skal løse i dag? Abs. Alt for små 0 For små 2 22 Tilpas 6 67 For høje 1 11 Alt for høje 0 Ubesvaret 0 Basis 9 Mener du i dag at kravene på uddannelsen var for små, passende eller for høje i forhold til de arbejdsopgaver du skal løse i dag? Alt for små For små Tilpas For høje Alt for høje Ubesvaret 67 16

18 Uddyb hvordan du mener kravene har været for store eller små. Svar: Der burde være mere praksisrelateret undervisning på uddannelsen - evt. større samarbejde med praksissteder der var for for lidt krav til udenadslæring. I de jobs jeg ind til videre har haft har jeg ikke haft brugfor så dyb en faglig viden, men jeg kunne havde brugt noget mere praktik g mindre teori. Samt at den teori var mere fokuseret på få emner da jeg syntes det var alt for bredt så vi bedre kunne fordybe os i emnet, fremfor kun lige at "snuse" til det 17

19 Kompetencer som ergoterapeut Mener du der er overensstemmelse mellem de kompetencer du har lært på uddannelsen og de krav til kompetencer der er til dine arbejdsopgaver som ergoterapeut? God overensstemmelse 3 33 Nogen overensstemmelse 6 67 Ringe overensstemmelse 0 Meget ringe overensstemmelse 0 Abs. Ubesvaret 0 Basis 9 Mener du der er overensstemmelse mellem de kompetencer du har lært på uddannelsen og de krav til kompetencer der er til dine arbejdsopgaver som ergoterapeut? 33 God overensstemmelse Nogen overensstemmelse Ringe overensstemmelse Meget ringe overensstemmelse Ubesvaret 67 Uddyb dit svar ved ringe eller meget ringe overensstemmelse. Svar: - 18

20 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent har du oplevet dig som ergoterapeut? Abs. Ikke kompetent 0 Mindre kompetent 0 kompetent 8 89 Meget kompetent 1 11 Ubesvaret 0 Basis 9 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent har du oplevet dig som ergoterapeut? 11 Ikke kompetent Mindre kompetent kompetent Meget kompetent Ubesvaret 89 19

21 I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? Slet ikke I mindre gard I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ubs. Basi s Jeg kan udvise situationsfornemm else (f.eks. ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg m.v.) Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor ergoterapi Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhæ nge indenfor ergoterapi Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor ergoterapi Jeg kan selvstændigt planlægge og udføre ergoterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse Jeg kan målrette den ergoterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet. Jeg kan anvende den indlærte teori i forhold til ergoterapeutiske ansvarsområder. Jeg kan udføre opgaver af kompleks art. Jeg kan begrunde mine faglige handlinger og løsninger. Jeg kan evaluere eget ergoterapeutiske arbejde Jeg kan dokumentere virkningen af ergoterapi Ab s. Pct. Abs. Abs. Abs Abs Abs

22 Hvis nødvendigt, er jeg i stand til at indgå i forskningsog udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads. (herunder projektarbejde Jeg kan analysere videnskabelige undersøgelser Jeg kan søge ny viden via databaser Jeg kan udvise situationsfornemmelse (f.eks. ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg m.v.) 6 Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. 4 I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad 5 I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. 4 Ubs. 21

23 Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor ergoterapi Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. 4 I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad 4 I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. 5 Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhænge indenfor ergoterapi Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad 2 I nogen grad Abs. 6 I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad 5 Ubs. Abs. Ubs. 22

24 Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor ergoterapi Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. Jeg kan selvstændigt planlægge og udføre ergoterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. 23

25 Jeg kan målrette den ergoterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. Jeg kan anvende den indlærte teori i forhold til ergoterapeutiske ansvarsområder Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. 24

26 Jeg kan udføre opgaver af kompleks art. 2 Slet ikke Abs. 2 3 Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. 5 I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad 3 I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. 4 Ubs. Jeg kan begrunde mine faglige handlinger og løsninger Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. 25

27 Jeg kan evaluere eget ergoterapeutiske arbejde Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. 3 I mindre grad I nogen grad Abs. 6 5 I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. Jeg kan dokumentere virkningen af ergoterapi Slet ikke Abs. Slet ikke 5 I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad 3 I høj grad Abs. I høj grad 4 I meget høj grad Abs. I meget høj grad 3 Ubs. Abs. Ubs. 26

28 Hvis nødvendigt, er jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads. (herunder projektarbejde Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. Jeg kan analysere videnskabelige undersøgelser Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. 27

29 Jeg kan søge ny viden via databaser Slet ikke Abs. Slet ikke I mindre grad Abs. I mindre grad I nogen grad Abs. I nogen grad I høj grad Abs. I høj grad I meget høj grad Abs. I meget høj grad Ubs. Abs. Ubs. 28

30 I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubs. Basi s Jeg kan, i samarbejde med klienter/pt løse og forebygge aktivitetsprobleme r. Jeg er god til at kommunikere med klienter/pt. Jeg kan indgå kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper Jeg kan skriftligt formidle ergoterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartne re Jeg kan mundtligt formidle ergoterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartne re. Abs Abs Pct Abs. Abs. Abs. Abs Jeg kan, i samarbejde med klienter/pt løse og forebygge aktivitetsproblemer I meget høj grad Abs. I meget høj grad I høj grad Abs. I høj grad I nogen grad Abs. I nogen grad I mindre grad Abs. I mindre grad Slet ikke Abs. Slet ikke Ubs. Abs. Ubs. 29

31 Jeg er god til at kommunikere med klienter/pt. 4 I meget høj grad Abs. I meget høj grad I høj grad Abs. I høj grad I nogen grad Abs. 4 5 I nogen grad I mindre grad Abs. I mindre grad Slet ikke Abs. Slet ikke 6 Ubs. Abs. Ubs. Jeg kan indgå kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper 4 I meget høj grad Abs. I meget høj grad I høj grad Abs. I høj grad I nogen grad Abs. 4 5 I nogen grad I mindre grad Abs. I mindre grad Slet ikke Abs. Slet ikke 6 Ubs. Abs. Ubs. 30

32 Jeg kan skriftligt formidle ergoterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere I meget høj grad Abs. I meget høj grad I høj grad Abs. I høj grad I nogen grad Abs. I nogen grad I mindre grad Abs. I mindre grad Slet ikke Abs. Slet ikke Ubs. Abs. Ubs. Jeg kan mundtligt formidle ergoterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere I meget høj grad Abs. I meget høj grad I høj grad Abs. I høj grad I nogen grad Abs. I nogen grad I mindre grad Abs. I mindre grad Slet ikke Abs. Slet ikke Ubs. Abs. Ubs. 31

33 Hvilke kompetencer som du har med fra uddannelsen anvender du mest? Svar: Evnen til at formidle ergoterapeutisk arbejde Håndterapi - ADL træning og Generalt COPM Udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker som omdrejningspunkt for meningsfuld intervention. Anvender aktiviteter som træning Aktivitetsanalyse -bruger jeg i stort set alt min kontakt med beboerne Jeg funktions-analyse og jeg-støttende principper Helheds tanker omkring ergoterapi. Fagligt relevante tanker om aktivitetsbegrebet. Kommunikation og behandlingsprincipper containing funk., viden om forsvarsmekanismer, viden om træning. I mine første to år psykiatrien brugte jeg meget alt hvad jeg havde lært i psyiatri, og test som COPM og brugte min faglige viden meget i tværfaglige sammenhænge og med aktivitet som omdrejningspunkt i alt mit arbejde I mit nuværende arbejde med senherneskadede bruger jeg alt hvad jeg har lært praktisk og teoretisk om emnet og jeg bruger meget mine opnåede kompetancer fra psykiatrien da de er gode til at arbejde neuropædagogisk efter 32

34 Hvilke muligheder har du haft for at udvikle din kompetence de sidste to år? Svar: Praksiserfaring har udviklet kompetencer enormt ok har været på lidt kurser Jeg har udviklet mine kompetencer inden for børneområdet, da der er meget lidt fokus på dette i uddannlesen. Jeg har fået systemisk grunduddannelse Har været på handleplanskursus Flere forskellige gratis kurser. Skal på FOTT kursus i år. Store muligheder. kurser Da jeg startede var det i to vikariater hvor jeg ikke var kotaktperson og her kunne jeg heller ikke blive tilbudt kurser så udviklingen var gået lidt i stå. Men nu hvor jg er fastansat på en helt nyoprettet og meget spændende arbejdsplads hvor vi skal finde hinanden og opbygge både mono og tværfagligt samarbejde så sker der en del med at udvikle mine kompetencer 33

35 Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? Abs. Slet ikke 0 I mindre grad 0 I nogen grad 2 22 I høj grad 6 67 I meget høj grad 1 11 Ubesvaret 0 Basis 9 Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ubesvaret 67 34

36 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår Abs. Ja, indenfor et år 1 11 Ja, indenfor 2-5år 1 11 Ja, men ikke hvornår 7 78 Nej 0 Ubesvaret 0 Basis 9 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår Ja, indenfor et år Ja, indenfor 2-5år Ja, men ikke hvornår Nej Ubesvaret 78 35

37 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Abs. Diplomuddannelse 2 22 Masteruddannelse 2 22 Kandidatuddannelse 2 22 Anden videreuddannelse: 3 33 Ubesvaret 0 Basis 9 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Diplomuddannelse Masteruddannelse Kandidatuddannelse Anden videreuddannelse: Ubesvaret Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Svar: Jeg er som sagt igang med en kandidatuddannelse parterapeut, psykolog 36

38 Afsluttende bemærkninger. Hvad anser du for de største styrker du har med dig fra uddannelsen? god basisuddannelse Den videnskabelige metode, det er dejligt at have med i bagagen når man er igang med sin kandidat. Hvad har du manglet mest fra uddannelsen? fordybelse i børneomrdået Mere forskningsmetode Hvordan oplever du dine muligheder for at tilegne dig ny ergoterapeutisk viden? gode Rigtig god efter jeg er startet på min kandidat God teoretisk balast Praksiserfaring Stor -- Andet overblik mere viden om at gode intet palpere muskler kommunikationsteorier mere om FOTT gode men presset i at nej finde tid til det.... Mit holistiske menneskesyn, alle har krav på et liv med livskvalitet, og jeg kan hjælpe dem på vej gennem aktiviteter? Den nyeste viden der kommer efter endt uddannelse. mit menneskesyn og ikke noget tilgang til mennesker Mere praksis i alle fag nogenlunde Der må gerne udbydes flere kurser i fagbladet da det er her jeg ser dem Ikke altid helt god? man skal selv være meget opsøgende - kunne være godt, hvis skolen lavede et nyhedsbrev med kurser osv. nej... intet 37

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut.

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Ansvarlig for Evalueringen Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Hvor mange ansættelser har du haft

Læs mere

Dimittendevaluering Hold: Erg510

Dimittendevaluering Hold: Erg510 Dimittendevaluering Hold: Erg510 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 13 Antal delvise besvarelser: 2 Antal inviterede respondenter (pr. e-mail):

Læs mere

2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen

2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen 2009 2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen Ergoterapeut uddannelsen Odense E04B Evaluering udarbejdet af Anette Judithe Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup UCL 01-01-2009 BESVARELSESPROCET:

Læs mere

1. opfølgning efter dimittend- undersøgelsen

1. opfølgning efter dimittend- undersøgelsen 2008 1. opfølgning efter dimittend- undersøgelsen Ergoterapeut uddannelsen Odense E04B Udarbejdet af Anette Judithe Madsen Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup UCL 27-11-2008

Læs mere

Dimittend undersøgelse

Dimittend undersøgelse Dimittend undersøgelse E05B Ansvarlig for evaluering Anette J. Madsen Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Er du?... 4 2.0 Hvad er din alder?...

Læs mere

Fag: Dimittend 2. opfølgning Hold: E05B Dato: 21/02 2011. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Dimittend 2. opfølgning Hold: E05B Dato: 21/02 2011. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Dimittend 2. opfølgning Hold: E05B Dato: 21/02 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: 1.0 Kønsfordeling - Er du?... 4 2.0 Aldersfordeling

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 78,9% 1.0 Baggrundsoplysninger...6 1.1

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Aalborg Kommune Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2011 1 Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. 1 Klinisk undervisning på Kafferisteriet kan foregå i følgende moduler:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E14v Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tema Aktivitet og deltagelse

Læs mere

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

The missing link. Lars Uggerhøj Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet

The missing link. Lars Uggerhøj Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet De akademiske socialrådgiveres x- x factor Mulige karriereveje Hvor og hvordan kan akademiske socialrådgivere gøre g en forskel Særlige forventninger og krav til akademiske socialrådgivere De akademiske

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet)

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Juli 2010/Lone Krogh Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Spørgsmålene i skemaet har til hensigt at inspirere jer til at reflektere over- og blive mere bevidst

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Holstebro Kommune Januar 2009

Målbeskrivelse for klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Holstebro Kommune Januar 2009 Målbeskrivelse for klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Holstebro Kommune Januar 2009 Klinisk undervisning Holstebro Kommune 1 1. Det kliniske undervisningssteds ergoterapeutiske grundlag

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Notat. Aftagerundersøgelse på Ergoterapeutuddannelsen Indhold

Notat. Aftagerundersøgelse på Ergoterapeutuddannelsen Indhold Notat Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej 4 Oprettelsesdato: 27.11.13 Udarbejdet af: ANJM/JERA Dokumentnavn: Rapport med resultater fra aftagerundersøgelse i ergoterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse på

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Totalrapport Udførelsestidspunkt: 15-05-2013 13:10:47 Antal besvarelser: 30

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning F12S EVALUERING AF KLINISK UNDERVISNING MODUL 9 SVARPROCENT 30,4 Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet (12 spørgsmål) I hvilken grad vurderer du følgende: - 1. Der var ved modulets start klare og

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang 1 Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource på Kærvang. Det er afgørende at have

Læs mere

Hjerneskadecentret, Fyns Amt, Rytterkasernen 11, 5000 Odense C ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET

Hjerneskadecentret, Fyns Amt, Rytterkasernen 11, 5000 Odense C ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET ergoterapeut Karen Margrethe Madsen ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET Den ergoterapeutiske behandling er en del af et tværfagligt tilbud, som Hjerneskadecentret (HSC), Fyns Amt, giver senhjerneskadede

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E10s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT)

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Af Sanne Fraas November 2012 Indhold Om undersøgelsen... 2 Baggrund... 2 Nuværende jobsituation... 3 Beskæftigelse... 3 Indflydelse på arbejdssituationen...

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2013 Bacheloruddannelsen i Humanistisk Informatik Bachelorspecialisering i informationsvidenskab København 4 respondenter, 1 nogen svar ud af 12 (33%) Forventer du at afslutte uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. 1 of 5 Effektmåling Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Arbejdsformidlingen har målt på egen indsats i 2 kommuner,

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende?

Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende? Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende? Indholdsfortegnelse Indledning Rammer for den kliniske undervisers funktioner Den kliniske undervisers

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011

REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011 REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011 Tilstede fra AMPS FNE bestyrelsen: Sonja Vinkler, Jette Fischer, Vibeke Dinesen, Mette Hedeboe AMPS instruktør: Eva Wæhrens Referent: Mette Hedeboe

Læs mere

Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby

Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby Evalueringen blev afholdt over to uger i marts/april og afsluttet den 9. april 2010. I alt deltog 2365 kursister. 3 Din alder er: Abs. Pct. 16-18 år 160 7%

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere