1. Mod og vilje til at bruge mindre tid på drifts-opgaver og mere på personale, borgere og interessenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Mod og vilje til at bruge mindre tid på drifts-opgaver og mere på personale, borgere og interessenter"

Transkript

1 Bedst praksis ledelse, styrk lederne i første række. Interviews af førstelinjeledere i Viborg kommune Følgende er en sammenskrivning af 5 interviews af førstelinjeledere i Plejesektoren, august primo september 2013 SD, 40 medarb., Diplom, i gang med Master LN, 42 medarb., Diplom, afslag på Master fra chefniveau AM, 75 medarb., Diplom AH, 45 medarb., Diplom VE, Diplom, afslag på Master fra chefniveau GAB: Driftsopgaver, kedelige SKAL-opgaver GUF: Ka li -opgaver (eks. strategi og visionsarbejde) GYS: Det udfordrende, det jeg ikke kender, det svære, det spændende - og det er det, jeg skal udvikle GAB + GUF tager ca. 80% af tiden GYS tager ca. 20 % af tiden Fremtidsønske: Mindre GAB, mere GUF og mere GYS 1. Mod og vilje til at bruge mindre tid på drifts-opgaver og mere på personale, borgere og interessenter Refleksion om/til den øverste ledelse i kommunen: Chefgruppen er ikke synlige og lyttende - de bør være i og komme mere ud i marken Distanceledelse betyder ofte ansvarsfralæggelse, både for dem (chefniveauet) og os Er kommunen en politisk styret organisation, eller er den direktionsstyret? Generelt/ overordnet set om førstelinjelederen udfordringer: Vi skal lære og turde prioritere i vores arbejde rigtigt og anderledes, dvs. mindre drift Ledelsesrollen har ændret sig, der er nu brug for mere personaleledelse, bl.a. pga de hurtige krav om omstrukturering og krav om helhedspleje af borgerne Distanceledelse (2 arb.pladser) kan betyde stressede medarbejdere og leder Distanceledelse betyder ofte ansvarsfralæggelse Mange vil ikke forstyrres, sidder i deres egen lille boble

2 Der er for meget silo- og vanetænkning: der er ikke nogen, der skal blande sig i, hvordan jeg gør Væk med primadonna-ledelse (et kald) Strategier og visioner er interessant, og meget drift er kedeligt Min vigtigste opgave er at oversætte politiske beslutninger til ny praksis, og at sørge for, at vores sted er et godt sted at bo 2. Førstelinjelederens kompetencer bør afdækkes og udvikles bedre Der ligger et uforløst potentiale hos mange ledere, MUS og LUS samtaler er kvalitativt for dårlige og cheferne er ikke dygtige nok til at føre en ægte dialog. Vi mangler en ordentlig kompetenceafklaring (LUS). Når vi har den værdi i kommunen, hvilke kompetencer mangler vi så? MUS/ LUS bliver ikke brugt godt nok, vi/ de skal være skarpere Jeg forventer at få at vide, hvad MIN leder ser i mig. Ellers får man desillusionerede ledere, der ikke føler sig anerkendt 3. Krisen kradser og påvirker arbejdsmiljøet Normer og kultur har ændret sig Tid til, at mennesket kommer ind i centrum igen Vi skal hele tiden udvikle os, samtidig med at vi skal slanke os. Effektivisering skaber uro og konflikter på arbejdspladserne, og mange ledere gemmer sig i driftsopgaver, fordi vi ikke føler sig stærke nok til opgaven... Det er et stort ønske at få flere værktøjer og kompetencer til at klare personalemæssige udfordringer. Refleksion om/til den øverste ledelse i kommunen: Som 1. linjeleder har jeg brug for min. 1 sparringspartner, en mentor Lederlaget over os skal være dygtigere (SD) og kunne fungere som sparringspartner Et højt sygefravær er meget belastende for alle Jeg synes det sværeste i mit job handler om økonomi/ besparelser og fravær/sygdom hos personale I forbindelse med sygesamtaler og evt. afskedigelse, hvor har fagforeninger deres fokus? Kan vi ikke få afviklet de afkrydsningsskemaer, og lave kvalitative, dialogbaserede APV er? Færre regler mere dialog Der er ofte for stort et fokus på regler og overenskomster i forbindelse med sygdom og fravær, frem for på vore kerneopgaver med fokus på borgerne Pas på ikke at slukke ilden hos alle ildsjælene med alt det top-down styring! Det er et meget stift hierakisk system med top-down styring, ALT for teoretisk, ALT for langt fra de fine ord i kommunens værdier/ personaleværdier.

3 Vi har et send-videre-system Ønsket er mere bottum up Konsekvenser for førstelinjelederne på arbejdspladsen: Antallet af svære personsager og konflikter er vokset. Jeg har prøvet at føle mig klasket op af væggen Mobning på arbejdspladsen er et stigende problem Arbejdsmiljø-arbejdet tager rigtig meget tid Kravene til lederen er meget anderledes end for bare 10 år siden. Vi kan og skal alle blive bedre inden for kommunikation, vi kan aldrig blive for dygtige (coachende leder, konfliktløsning, den svære samtale m.v.) Der er STORT behov for bedre kommunikative kompetencer, det er andre typer medarbejdere og samarbejdspartnere i dag end tidligere Jeg skal lære at passe på mig selv, kunne give slip fra arbejdet, mails og telefon, når jeg har fri Jeg ønsker ikke at gå på kompromis med egne værdier Ordentlighed og menneskelige dyder er vigtigt Jeg skal blive bedre til at rumme og lede forskelligheder Nærværende og autentisk ledelse er et must Jeg skal have visionerne og kunne få folkene med mig. Vi øger arbejdsglæden og effektiviteten, når vi møder og rummer medarbejderne som mennesker Jeg skal både håndtere besparelser og hjælpe medarbejderne igennem de kriser, det afføder Et højt sygefravær er meget belastende for alle, så jeg skal forsøge at påvirke kulturen og turde tage konsekvensen og kampen med fagforeninger Ansættelsesmaterialet bliver skrøbeligere 4. Mødeledelse (nævnt af alle) Møder må ALDRIG være spild af tid, det er en stor del af vores arbejde Møder med mening, vi skal blive skarpere Vi skal blive bedre til at høre, se, fornemme og forstå, det andre siger Vi skal blive mere fokuseret på proces og beslutninger, end antallet af punkter Vi skal ændre kulturen med ikke-nærværende mødedeltagere Efterspørges: Nye måder at skabe kvalitet og engagement på møder Mødeoptimering, indhold, struktur, ledelse Alle skal have en stemme med ind Spild af ressourcer (orienteringspunkter)

4 5. Efterspørgsel på DIALOGiske- RUM og netværk Der udtrykkes et stort ønske om, at teori, træning, refleksion og praksis skal kobles sammen. Behovet for dialogiske rum/ netværksgrupper, også uden for arbejdspladsen, hvor trivsel, konflikter, leder-dilemmaer og supervision/ coaching, er på dagsordenen. At det samtidig sikrer lederens sundhed i jobbet, er en vigtig sidegevinst. Vi har brug for Vi skal LÆRE at arbejde i netværk, og det skal prioriteres Vi skal blive endnu bedre til og træne os i at netværke med hinanden Når vi netværker, skaber vi grundlag for fælles forståelse Vi SKAL (har pligt til at) netværke med hinanden Giv rum, plads og tid til dialogen og fællesrefleksion, her ligger masser af potentiale, og skabe ledernetværk, som kvalificerer og forbedrer Sparring med mentor/ og eller coach for at komme ud af vanetænkning At sikre, at vi gør det, vi siger, vi gør Vi har ikke brug for: At bevare egen trone og sikkerhed Centralisering og bureaukrati Vi ønsker at bruge/ lære at bruge ledernetværk: Interne netværk, med fokus på borgerne Netværksledelse, hvor vi taler sammen på tværs af institutioner, det vil forkorte implementeringshastigheden Vi kan hjælpe kolleger, der hænger/ er i krise Tværgående netværk, på tværs af forvaltninger forhindrer at vi sander til i plejer Sparring og fælles refleksion/ supervision/ coaching i netværksgrupper, gerne ugentligt 6. Uddannelsesbehov Underviserens autensitet og personlighed er meget afgørende, og bør være funderet i underviserens livs- og ledelseserfaring. Teori og praksis skal hænge sammen, også for underviseren. Vi har ikke brug for unge teoretikere, der har lært det, de ved, på Universitetet, og ikke aner noget som helst om, hvordan det er ude i virkeligheden. Overordnede betragtninger og udsagn: Uddannelse giver energi, Ledelse er en personlig udviklingsproces, hvor du skal lære og få øje på, hvad du skal give slip på Praksis og teori skal være koblet sammen Håndtering af forandringer, implementering og uddelegering af ansvar Vigtigt at turde tage tydelig ledelse ift rammer, mål og retning Min ledelse skal matche mine personlige værdier, så jeg er autentisk

5 Vi skal LÆRE at arbejde i netværk Man skal have/ udvikle politisk tæft, vi kommer tættere og tættere på politikerne Vi er en del af et politisk styret system og skal lynhurtigt kunne bevæge os frem og tilbage på forskellige niveauer Hvis jeg ønsker at tage en Master, synes jeg, jeg skal have love til det, men sådan er det ikke nu (2 personer). Organisationen bestemmer Man kan vel altid blive lidt bedre til økonomi. Men jeg synes det er dumt at bruge min arbejdskraft til noget, der ikke interesserer mig særlig meget Specifikke forslag og ønsker: Vi skal skabe og sælge Det Gode Liv. Jeg har behov for at brande mig selv, arbejdspladsen og stedet Vi skal lære at performe Vi skal have mere opmærksomhed på ord Tydeligere i min verbale kommunikation, så mit budskab bliver hørt og forstået Brug for at blive mere målrettet i min sproglige kommunikation Kommunikation er det allervigtigste ledelsesværktøj, coaching, sygesamtaler m.v. Konflikthåndtering, også i gruppesammenhænge Vi deltager også i masser af forhandlinger, så vi skal have øje for relationsskabelse for at ting lykkes Vi skal have flere værktøjer til at læse og forstå andre mennesker, så vi bliver bedre kommunikatorer Coaching Stresshåndtering, så førstelinjelederen bevarer sundheden og ikke brænder ud Tid til eftertanke Tid til afprøvning af nyt, holdes fast (for at sikre transfer) Vi skal LÆRE at arbejde i netværk, og bør have konsulent med til at hjælpe i starten Sammenskrivning af alle 17 interviews i Viborg: Det overmåde store fokus i kommunerne på Diplom-lederuddannelser betyder, at vi får masser af teoretisk viden, men det, vi oplever der er brug for, er at få mennesket ind igen på arbejdspladserne. Der er brug for nærværende ledere med gode kommunikative evner i det daglige og i konfliktsituationer, som sikrer det gode arbejdsmiljø, mindsker fravær hos medarbejderne og sikrer Det gode Liv hos borgerne i Plejesektoren. Vi har mindre brug for ledere, der finder det bekvemt eller nødvendigt at drifte, fordi vi kun bliver målt på økonomien!

6 Lederuddannelser og kurser skal være praksisorienterede og tage udgangspunkt i - og skabe bro til de udfordringer, som førstelinjelederne specifikt står i De skal bygges op som en træningslejr Underviserens autencitet hænger nøje sammen med hans/ hendes egen praktiske ledererfaring. Vi har brug for uddannelser med større fleksibilitet for at sikre, at vi får tændt læringsknappen. Mange af de interviewede mellemledere, giver udtryk for, at de oplever et gab mellem forvaltningerne/ direktørniveauet og deres egen virkelighed. 1. linjelederne efterlyser generelt mere lytning og opmærksomhed på udfordringer og udviklingspunkter i deres hverdag. De ønsker eksempelvis mere feedback på deres udførelse af jobbet og bedre respons på deres feedback til chefniveauet. Kommunikationen forventes at gå både ned og op, men den går for det meste kun nedad når det kommer nyt fra direktionen/øverste ledelsesniveau, som skal implementeres. Chefniveauet er desuden meget lidt synligt. Kvaliteten af LUS-samtaler bør derfor forbedres. Der efterlyses større opmærksomhed på kompetenceudvikling og kvalificeret kompetence-planlægning for den enkelte førstelinjeleder. Hvad skal der til, for at sikre, at der sker transfer? Uddannelserne skal strikkes sammen som træningsbaner/øveplads, hvor teori og praksis er tæt forbundet. Learning by doing. Og fælles og individuelle refleksioner skal være en naturlig del af læringsprincipperne. Og når vi skal tilbage til vores dagligdag, har vi brug for hjælp til ikke bare at falde tilbage i gamle mønstre og gøre, som vi plejer. Etablerede netværk kan bruges som øveplads og refleksionsrum efter uddannelsesforløb, så det indlærte fortsat trænes og holdes ved lige. Charlotte Christensen 25.september 2013

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere